Senaste nytt om priser
Gott Nytt År, med trendförändring!
Året slutade med att även Skövde Slakteri, som höll jul längst, sänkte grispriset. Fallet blev i den situationen större, 1,30 kr, men samtidigt införde Skövde ett garantipris för leverantörer med kontrakt på 65 öre över notering fram t o m v 2. Därmed blev fallet för de flesta endast 65 öre.
Vid nyår inför dock Skövde ett nytt avdrag, för grisar som inte garanterat fått GMO-fritt foder, med 20 öre. KLS har det redan. Är du inte integrerad och inte har rätt foder, då blir Skövdes pris 40 öre under notering, alltså 12,80 kr i stället för 13,20.
Även avdragen, och endast tilläggen, börjar få stor betydelse hos en del slakterier!
Men hur många avdrag man än får, är avståndet till Scans 11,70 ett ganska stort steg. Men de som har bra kontrakt med Scan behöver förmodligen inte heller tänka så mycket på detta, eftersom svenska snittpriset enligt EU v 50 var 14,40 kr (före julsänkningen), det femte högsta i EU. Och i detta pris väger Scans priser tungt.
Nästan alla grisproducenter i EU, dvs alla utom Malta, Cypern, Bulgarien och Grekland hade v 50 sämre grispris än vi (om än lägre produktionskostnader).
Vecka 1 får finska leverantörer till Atria ett nytt och 9 cent (80 öre) högre pris. Men det är på papperet. Atria börjar från nyår räkna grisprisets storlek mera på det pris de flesta leverantörer har i praktiken. Det är grundpriset + de tillägg de flesta har. Men det finns fortfarande tillägg i avtalen som ger högre pris. Atrias officiella pris v 50 var 1,27 €, men i praktiken 1,47 €, om jag utgår från att de finska slakterierna betalar sina leverantörer i stort sett lika mycket. Med det nya officiella priset kommer Atrias grispris alltså att närma sig verkligheten.
Så här är det, i hela världen. Mer eller mindre. I Danmark dock mindre, men där har man redan av andra skäl ett dåligt grispris och betalade det faktiska grispriset 11,35 kr v 50. Sämst i EU.
Eftersom det är nyår vill jag tillönska alla ett bättre nytt år och ett högre grispris. Det finns en del goda tecken. Att tillönska de mindre producenterna ett gott grispris är väl som vanligt ett rop i öknen. Om vi inte gett de mindre uppfödarna möjlighet att växa och bli större de senaste 30 - 40 åren, så varför ska vi lyckas med detta 2011?
I stället vill jag mer vädja till slakterierna, att inte ta död på fler små producenter än man gjort 2010 och tidigare år. Vi behöver inte bli färre producenter, utan fler!
Om vi bara kan vända prissystemet till det bättre för uppfödare på plantstadiet, så kan även de med vuxna träd och alla andra få det bättre på en tillväxtmarknad.
Alltså till alla i branschen, nya, gamla och planerande: Gott Nytt År! /LG 101231

Gott Nytt År!


Stabilt mellan jul och nyår
Den europeiska marknaden för slaktgrisar mellan jul och nyår visar stabila priser i nästan alla länder. I Frankrike och England gick dock priserna upp.
Det är sant att det tyska priset låg på en oförändrad prisnivå i torsdags. Men på torsdags eftermiddag meddelade nästan alla stora slakterier, nästan samtidigt, ett likalydande internt pris på 1,42. Denna gemensamma strategi (som man kan anta ha skett efter överenskommelse) visade sig vara mycket tveksam. Som ett resultat av denna typ av aktion, var många marknadsförare tvungna att avvika från det prisavtal de tidigare träffat med grisuppfödarna och betala ett pris som är 6 % lägre.
I England är situationen på grismarknaden balanserad mellan tillgång och efterfrågan. Som resultat av låga temperaturer, blir slaktgrisarna kvar i stallarna längre än vanligt. I Frankrike är kvantiteterna slaktgrisar inte längre för stora. Efterfrågan på griskött väntas öka markant i början av januari och kommer troligen inte att täckas av det lägre antal grisar som slaktas under perioderna mellan helgerna. Så franska priset vände upp med tre cent. Därför gick även franska grispriset ikapp det danska och förbi och även det holländska priset. Tyskland kunde hålla ledningen bland EU5-största grisländerna, följt av spanska. Frankrike och Holland delar tredjeplatsen.
Trend för tyska marknaden: Som konsekvens av senaste dagarnas prisdiskussionerna och känslan av osäkerhet som orsakas för uppfödarna, kan fler grisar än vanligt bjudas ut till slakt. Möjligheterna till marknadsföring av griskött är begränsad under helgdagarna och de rapporterar överskott. Därför kan inte en prissänkning uteslutas för v 1. ISN 101231
Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan och SLS
En historiskt stark krona gör att den svenska marknaden pressas av låga prisnivåer och billig import. Skinkan är svår att avsätta på den svenska marknaden och exporten har börjat.
Julförsäljningen gick bra för Scan, och i princip allt är slutsålt!
Vi har lite överstående grisar nu i kortveckorna, men beräknas att slakta ikapp under januari månad. Smågrismarknaden är efter en tuff höst nu i princip i balans.
Vi har skrivit många kontrakt de sista veckorna, och vi hälsar nya såväl som befintliga leverantörer välkomna till oss på SLS.
Noteringen oförändrad nästa vecka.

KLS Ugglarps
Julen är förbi oss och därmed också julförsäljningen. Efterfrågan är alltså av naturliga skäl betydligt svagare. Vår julförsäljning har varit god och vi önskar ett Gott Nytt År! 

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det har varit en mellanvecka, men det har rullat på. Nu får vi ta nya tag på nya året. Men vi har inget nytt för nya året.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Vi har klarat av de flesta bestyren efter jul och ser fram mot en lugn början på nya året.
- Vi har inget särskilt som händer med anledning årsskiftet.

Spotmarknaden.se
Paw Mathiesen: -Marknaden är väldigt lugn, vilket inte är förvånande med tanke på helgdagarna och därav följande slaktköer. På världsmarknaden är aktiviteten dock hög. Nöt- och griskött betalas med höga priser – både fysiskt och på termin.
-Kina närmar sig en punkt där de blir tvungna att importera för att lugna inflationen. Detta kan komma att betyda mycket. Om de ska importera 1 kg griskött/invånare motsvarar det 16,5 miljoner grisar…
-Att svenskt kött åker till Kina är kanske inte troligt, men det gör mindre så länge andra EU-länder flyttar ut volym. Detta vill höja prisnivån inom hela EU, som faktisk ligger efter.
-Vi har fortfarande inget suggpris till Tyskland.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Vecka 1 inför Atria ett nytt pris, som blir det pris vi uppger vid förfrågningar. Det består av det tidigare grundpriset, tillägg för leveransplan, logistiktillägg, samt för leveransavtal på 4 år. Alla kan få det nya priset, som är 9 cent högre än det gamla. Priset v 52 var 1,27 € och det nya med de generella tilläggen 1,36 €.
-Detta pris är dock inte heller det slutgiltiga. Det finns fler tillägg att få, t ex för levererad volym, kvalitet och ett tillägg för produktivitet.
-Det är nu nytt år, med nya möjligheter och jag tillönskar alla ett Gott Nytt År!

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Vi har lite kö på slakten. Det är fler anmälningar än vi hinner slakta. Även för smågrisar är det llite kö. I övrigt normalt.
-Det vi kan säga om julens försäljning är att det var inhemska skinkan som gällde i år. Konsumenternas bild av ett traditionellt julbord innehåller finsk skinka.

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -I enlighet med tidigare beslut höjer Snellman grundpriset för gödsvin med 3 c/kg fr o m 1 januari 2011. Det nya LB-grundpriset är 1,42 €/ kg i viktintervallet 80 - 101 kg.
Dessutom träder Snellmans förnyade utvecklingspremier i kraft från början av 2011. För smågrispartier som förmedlats under perioden 1.10-31.12.2010 betalas dubbel utvecklingspremie. Läs mer om Snellmans utvecklingsprogram för familjegårdar i LB-infotidningen 5/2010.
Grundpriset för smågrisar är ännu oförändrat, men smågrisproducenterna kan få en prishöjning på 1 € via förändringen i utvecklingsprogrammet. Tilläggspriset för utgallrade slaktsuggor höjs till 20 c/kg för suggbesättningar som deltar i det systematiska rekryteringsprogrammet MP-Sisu.
Utbudet av gödsvin har varit rikligt under slutet av året. Över årsskiftet flyttas en svinmängd som motsvarar 2 - 3 dagars slakt. Smågrisläget är nu i balans.
Snellmans svinslakt har ökat i år med 9 % till 19,5 milj. kg. Smågrisförmedlingen har ökat med 18 %.

Danish Crown
Marknaderna i Europa är stilla nu fram till det nya året. Vi har en lugn handel på de flesta marknaderna och oförändrade priser. Det är stabil avsättning i Fjärran Östern, där både Kina och Japan köper volymer. Den ryska marknaden är trög och kan bli lugn de kommande två veckorna, när det firas nyår.

Sveriges Grisföretagare
Per Karlsson:-Grisföretagare ute i landet hör nu av sig allt tätare med frustration, irritation och oro över sina företags ekonomi. Oron är fullt befogad och förståelig. Det finns inga rimliga möjligheter att i nuläget köra med svarta siffror annat än under speciella förhållanden. Medelföretaget måste tjäna pengar, om inte fasas produktionen ut vilket nu sker.
-Sveriges Grisföretagare får ibland kritik för att vara för negativa. Några säger att vi vänder aldrig kurvorna med ett negativt budskap. Det är helt riktigt - men, det är lika omöjligt att vända kurvorna utan att ha kontroll på situationen, dvs veta hur det står till.
-Kalkylerna som löpande upprättats sedan juni har mötts med respekt. Många, även med god branschkännedom, har uttalat: Det var väldigt, och kalkylerna stämmer.
-Det betyder att det egentligen inte är Sveriges Grisföretagare som gnäller för mycket, utan det är för många som inte varit på det klara med hur ekonomin i produktionen är/har varit.
-Hur vänder vi då utvecklingen? Samsyn i branschen och gemensam strategi för arbetet framåt är av största vikt. I ett land där det inte är ett måste att offentliga förvaltningar behöver handla efter samma regelverk som andra i samma land måste producera är det inte helt enkelt. Det krävs en del arbete för att nå fram, så att säga.
-Strategi för det gemensamma arbetet jobbar Sveriges Grisföretagare nu med att ta fram. Sverige har så fantastiskt fina förutsättningar för grisproduktion, nu ska positionerna flyttas fram så kurvorna vänds.
Gott Nytt År!

Kalkylerna hittar du HÄR

Övriga kommentarer
Sven Jerpdal, Örsundsbro: -Jag har tagit del av griskalkylerna under Per Karlssons ”ruta”. Kalkylerna pekar åt det hållet, att produktionen av smågrisar och slaktgrisar måste generera 19 kr per kg kött för att uppnå en lönsam produktion i Sverige.
-Kalkylerna är OK. Är det då vettigt och ansvarigt att råda någon att satsa på grisproduktion för framtiden? Går bankerna med?

(Här kan du som har ytterligare kommentarer till grismarknaden göra dina inlägg! Maila till gris@agrar.se)

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 31 december 2010
Senaste uppdatering gjord 4 januari 16,10
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!
Svinstallsinredning säljes
Boxar, Datamix 3000, tankar och pumpar i två foderkök, två Skara-silor, malanläggning.
0513-400 19, 073-733 32 43.
Grispriserna vecka 1

Partipriset
Scans partipris är från 12 juli 19,47 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 1 v 52 v 51 v 50
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,00 14,00 14,00 15,30
Dahlbergs 71-96,9 13,25 13,75 13,75 14,50
Dalsjöfors Kvalitet 75-96,9 13,50 13,50 13,50 14,25
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 13,20 13,20 13,60 14,10
Skövde Slakteri 72-96,9 13,20 13,20 14,50 14,50
Dalsjöfors Grund 75-96,9 13,00 13,00 13,00 13,75
Spotmarknaden Sva 73-94,9 13,00 13,00 13,00 15,10
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,40 12,40 12,80 13,30
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 12,20 12,20 12,20 13,05
Scan 75-96,9 11,70 11,70 11,70 12,45
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 - - -
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 24,20 24,20 24,20 24,95
Scan Ekologisk 75-96,9 23,20 23,20 23,20 23,95
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 1 v 52 v 51
11,04 Danish Crown 66,0–81,9 dkr 9,20 9,20 9,20
23,75 Nortura 71,1–77,0a nkr 19,96 19,96 19,98
11,68 LSO (HK) 75 – 96,5b euro 1,30 1,30 1,30
12,22 Österbottens 78 – 96 euro 1,36 1,27 1,27
12,76 Snellman 80–101 euro 1,42 1,39 1,39
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade.
Skövde Slakteri med avtal t o m v 2 + 65 öre


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 1 v 52 v 51 v 50 v 49
30 dec Landsnotering* euro euro euro euro euro
12,13 Tyskland 1,35 1,48 1,48 1,48 1,45
28 dec jämförbara**
13,60 England - 1,529 1,513 1,540 1,550
12,85 Italien - 1,430 1,430 1,430 1,468
12,81 Tyskland - 1,426 1,426 1,426 1,396
12,44 Belgien - 1,384 1,384 1,384 1,347
12,39 Spanien - 1,379 1,379 1,374 1,359
12,13 Holland - 1,350 1,350 1,340 1,312
12,00 Tjeckien - - - 1,334 1,335
11,92 Danmark - 1,325 1,326 1,325 1,325
11,91 Österrike - 1,325 1,325 1,325 1,284
11,89 Frankrike - 1,354 1,323 1,310 1,304
11,83 Polen - - - 1,316 1,316
11,21 Irland - 1,247 1,247 1,247 1,247
10,77 Sverige - 1,202 1,198 1,277 1,261
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
19 dec Land v 50 v 49 v 48 v 47 v 46
Skr euro euro euro euro euro
12,58 EU, medelpris 1,400 1,387 1,377 1,376 1,375
-
16,36 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
15,55 Cypern 1,730 1,730 1,740 1,750 1,750
15,44 Bulgarien 1,718 1,710 1,710 1,693 1,686
15,13 Grekland 1,683 1,683 1,655 1,657 1,655
14,40 Sverige 1,602 1,596 1,654 1,626 1,607
14,18 England 1,578 1,578 1,571 1,562 1,555
14,04 Luxemburg 1,562 1,510 1,510 1,494 1,501
13,77 Lettland 1,532 1,475 1,458 1,461 1,469
13,64 Tyskland 1,518 1,496 1,469 1,456 1,450
13,61 Rumänien 1,515 1,520 1,514 1,525 1,541
13,50 Italien 1,502 1,513 1,522 1,529 1,531
13,19 Finland 1,468 1,470 1,464 1,459 1,469
13,08 Slovakien 1,455 1,434 1,446 1,436 1,436
13,04 Slovenien 1,451 1,409 1,395 1,389 1,393
13,03 Portugal 1,450 1,440 1,440 1,460 1,460
12,99 Litauen 1,445 1,438 1,440 1,406 1,386
12,81 Estland 1,428 1,438 1,433 1,423 1,413
12,64 Österrike 1,407 1,407 1,389 1,384 1,384
12,42 Tjeckien 1,382 1,376 1,385 1,394 1,401
12,10 Polen 1,347 1,302 1,295 1,304 1,319
12,10 Spanien 1,346 1,339 1,331 1,334 1,332
12,08 Holland 1,344 1,307 1,286 1,276 1,268
11,98 Ungern 1,333 1,340 1,377 1,383 1,376
11,95 Belgien 1,330 1,307 1,293 1,301 1,290
11,68 Irland 1,300 1,300 1,301 1,300 1,300
11,41 Frankrike 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270
11,35 Danmark* 1,263 1,262 1,263 1,262 1,262
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på det totala pris du får för dina grisar per kilo. Om du får 14 kr/kg, blir svenska EU-priset ca 15, med variation pga kursförändringar.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i €.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
15 dec
8 dec
1 dec
24 nov
Utbud
580
1037
750
540
Sålda
580
750
750
540
Medelpris, euro
1,51
1,48
1,45
1,45
Lägst
1,51
1,48
1,44
1,45
Högst
1,52
1,49
1,47
1,46
Medelpris, skr
13,57
13,49
13,28
13,44

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,50 kr, galtar 3,60 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 2 v 1 v 52 v 51
Ginsten 140,1 kg- - 7,00 7,00 7,00
KLS Ugglarps 140- - 6,70 6,70 6,90
Scan 140- - 6,60 6,60 6,60
Spotmarknaden Fri vikt, klass* - - - -
Eriksson Transport Fri vikt, klass** - 6,50 6,50 6,50
Skövde 140- - 6,05 6,05 6,05
Nyhléns & Hugoson 140- - 6,30 6,30 6,30
Dahlbergs 140- - 6,00 6,00 6,00
Dalsjöfors 58% - 4,85 4,85 4,85
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** - 3,60 3,60 3,60
KLS Ugglarps oflådd - 3,00 3,00 3,00
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
* Fritt Hörby. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 1 v 52 v 51
7,80
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,50 6,50 6,50
18,67
Nortura Fri vikta nkr 16,38 16,38 16,59
Finland
5,84
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
4,40
Österbottens Fri vikt, E euro 0,49 0,49 0,49
7,67
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,65 0,65
Tyskland
8,90
ZNVG 56 % euro 0,99 1,04 1,04
Galtar
6,60
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,50 5,50 5,50
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 52 v 51 v 50 v 49 v 48 v 47 v 46
Pund
10,55
10,55
10,66
10,86
10,89
10,97
10,97
Dollar 6,79 6,85 6,85 6,86 6,97 6,95 6,90
Euro 8,99 8,99 9,07 9,12 9,16 9,27 9,38
Dansk 1,20 1,20 1,21 1,22 1,22 1,24 1,25
Norsk 1,15 1,14 1,14 1,14 1,13 1,14 1,15
Yen 8,33 8,27 8,13 8,18 8,29 8,35 8,29
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 2 v 1 v 52 v 51
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,00M 19,00M 19,00M
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 18,50M 18,50M 18,50M
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 18,50M 18,50M 18,50M
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 16,00M 16,50M 16,50M
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 430 430 430
Dalsjöfors Bas, 30 kg - 395 395 395
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 415 415 415
SLS (Scan)
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 424 424 424
Bis Plus 30 kg, marknad - 424 424 424
Bas 30 kg, beräknad - 390 390 390
Bas 30 kg, marknads - 390 390 390
Nyavvanda, 9 kg - 265 265 265
KRAV, 30 kg - 762 762 762
Scan Ekologisk - 719 719 719
Ej PMWS-vaccinerade4 - -30 kr -20 kr -20 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 520 520 520 400
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - balans balans balans
KLS Ugglarps - överst överst överst
Skövde Slakteri - överst överst balans
Dalsjöfors Slakteri - överst överst balans
Dahlbergs Slakteri - balans brist brist
Ginsten - balans balans balans
-
MarknadsavdragM
Skövde Slakteri - 20 kr 20 kr 35 kr
Dahlbergs Slakteri - 10 kr 10 kr 10 kr
Ginsten - 30 kr 30 kr 30 kr
KLS Ugglarps - 25 kr 25 kr 25 kr
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 1 v 52 v 51 v 50 v 49
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
235
Basis 7 kg 196 196 196 195 187
393
Basis 30 kg 328 328 328 328 317
241
SPF+Myc 7 kg 201 201 201 200 192
399
SPF+Myc 30 kg 333 333 333 333 322
246
SPF 7 kg 205 205 205 204 196
404
SPF 30 kg 337 337 337 337 326
931
Økologi 30 kg 776 776 775 775 748
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
661
25-kilos 580 580 580 580 580
LSO (HKScan) euro euro euro euro euro
467
25-kg, Priimuus 52 52 52 52 52
Snellmans
521
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
404
ZNVG 28 kg 45 45 45 44 43
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
19 dec Land v 50 v 49 v 48 v 47 v 46
Skr euro euro euro euro euro
321 EU, medelpris 35,73 35,27 35,07 34,80 34,05
-
719 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
564 Sverige 62,82 61,29 64,05 62,39 62,42
485 Finland 54,54 49,42 47,45 49,57 48,79
467 Italien 51,97 51,57 51,27 51,13 51,31
449 England 50,00 50,00 49,99 49,48 49,43
443 Slovakien 49,34 49,34 44,43 62,63 62,63
409 Tyskland 45,60 44,10 42,80 42,00 41,20
398 Tjeckien 44,36 62,65 63,09 63,63 63,77
339 Estland 37,77 38,48 38,00 41,83 39,04
324 Danmark* 36,10 36,09 36,09 36,08 36,08
323 Portugal 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
311 Luxemburg - 34,60 34,60 36,40 36,20
319 Belgien 35,50 34,50 33,50 33,50 32,50
268 Ungern 29,83 23,99 30,48 31,28 27,47
285 Spanien 31,77 31,77 31,37 30,87 29,05
265 Holland 29,50 28,25 27,25 26,25 25,00
222 Frankrike 24,80 24,20 24,20 23,20 22,60
177 Polen 19,77 20,04 21,32 21,92 22,36
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 1 v 52 v 51 v 50
Spotmarknaden 5,5 mån - - - -