Senaste nytt om priser
och marknaden

Prishöjningar v 20, men Jönköpingsmötet kräver mer
Priset på slaktgrisar i Sverige v 20 stiger med 50 öre vid Ginsten, 30 vid KLS Ugglarps, 25 öre hos Scan, och 20 vid Dalsjöfors och Skövde. Det är bra, men höjningarna kommer sent och är från låg nivå. Det är svårt att säga vid vilken prisnivå det s k Jönköpingsmötet inte skulle ha hållits, men nu har i alla fall mötet hållits och grisföretagarnas ambiton är hög för att få både bättre grispris och bättre villkor i t ex kontrakten.
Med en halv miljon slaktgrisar i ryggen enades de 48 grisföretagarna om en rad punkter som ska verkställas..
Det började med att ett par grisföretagare skrev inlägg i den här spalten och skrev ut namn och sina telefonnummer. De ringde varandra och snart blev det ett möte. En liten, liten snöboll som blev, om inte snöskred, så i alla fall något som kan bli början till det.
Något överraskande sjunker det tyska grispriet med 8 cent till 1,54 € nästa vecka. I fortsättningen kommer tyska grispriset att vara lika viktigt som det svenska, eftersom Jönköpingsmötet krävde att export av slaktgrisar till andra länder ska igång på allvar. Per Karlsson skriver längre ner om att certifieringen som krävs, kommer igång i år. /LG 110513Stabilt i EU och nästan inga prisrörelser
Den här veckan är priserna stabila. De rör sig ganska lite kring den tidigare uppnådda nivån. Tyska priset hamnade i en korseld. På torsdagen och fredagen ökade slakterierna sin press mot priset och sa att försäljningen av griskött gick trögare och slakterierna tvingades ta lägre priser. Trots detta kunde producenterna hålla priserna, tack vare det goda grillvädret i veckoslutet. Utbudet av levande grisar kunde också avsättas. Den gröna sidan kunde därför få prisnivån oförändrad.
I Belgien gick priserna ner 1 cent. Enligt säljsidan var föregående veckas pris för högt.
Samma indignation visade de holländska producenterna. Holländska organisationen för lantbrukare, De groene Belangenbehartiger (DGB) var kritisk till det pris som fastslogs av börsen i Utrecht. Det holländska priset avvek därför otypiskt från tyska priset och ligger efter danska priset återigen, klart på sistaplatsen bland de fem EU-länder som har flest grisar.
Spanien visade åter en fin höjning och behåll in ledande position med priset 1,714 €. Till den positiva utvecklingen hör att det ryska importförbudet mot kött från Tyskland har avslutats. Från nu tillåter ryssarna import av griskött och produkter av griskött från Tyskland som producerats före november 2010 och efter 1 maj 2011, utan att grisköttet genomgått laboratorietest för dioxin.
Tendens för tyska marknaden: Efter fredagens osämja mellan den gröna och röda sidan (grisuppfödare och slaktare) tyder det mesta på en utjämnande situation på marknaden. De utbjudna grisarna avsätts bra och utbudet verkar stabilt. ISN 110510

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Till följd av bra grillväder stärks grisaffären. Den tuffa prisbilden på charkråvara är dock oförändrad och påverkar den totala affären negativt. På smågrismarknaden har vi en balans mellan tillgång och efterfrågan.
Noteringen för gris +25 öre. Sugga och smågris oförändrad.

KLS Ugglarps
Det är glädjande att priserna slår igenom. Den positiva trend som vi upplevt under några veckor ser fortsatt ut att hålla i sig.
Vi har lanserat vårt nya grillsortiment Grill’It som består av flintastek, karré i skivor, spareribs och ytterfilé. Allt läckert marinerat och nu i butik

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det har gått rätt hyfsat det när veckan. Vi ser ljusare på framtiden.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Vi såg en påskeffekt, men senaste veckan blev ganska trög igen.
Underliggande finns en svag konsumtion, men å andra sidan har det varit tre veckor med bra efterfrågan och nu mellan löneutbetalningar och sämre väntat väder kan det bli lite sämre. Marknaden kommer nog tillbaka när det blir bättre väder och lönerna betalas ut.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det har varit en bra vecka för försäljningen av detaljer, som de senaste veckorna. Men även om det går bra att sälja detaljer för grillning nu när det är bra väder och till ett allt bättre pris, går det inte att kompensera för det väldigt dåliga priset på charkråvara.
Förbättringen på marknaden räcker till 20 öre på grispriset nästa vecka.

Spotmarknaden.se
Paw Mathiesen: -Svenska kronkursen har försvagats, varför betalningen för suggor går upp 10 öre. Ta kontakt med kollegorna i närområdet så ni kan få ihop hela lass – det löner sig.
Spotmarknaden har fått möjligheten att erbjuda kontraktsuppfödning, vilket innebär att ett fast pris erbjuds som täckning för alla kostnader utöver smågris, foder och veterinär/medicin. Intresserade kan kontakta paw@spotmarknaden.se.
 
Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Vi konstaterar nu att traditionella marknaden för kött avtar och vi går mot grillsommar. Vi har haft värme och då minskar malet och strimlat kött och grillkött ökar. Så fortsätter det fram till midsommar.
-Ett genomgående bekymmer är att hela europeiska marknaden har dålig betalningsförmåga.

HK Agri (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Normal vecka.

Danish Crown
De europeiska marknaderna har bromsat upp lite denna vecka och grillvädret har gjort en paus. Efterfrågan är därför mindre. På baconmarknaden i England ser vi oförändrad efterfrågan.
På marknaderna i tredje land ser vi likaså en oförändrad efterfrågan, men euoron har fallit, vilket har stärkt våra hemtagna priser i pund, yen och dollar.
Suggorna säljs till något lägre prisnivå.

Marknadskommentarer från grisföretagare

Sveriges Grisföretagare
Per Karlsson: -Att det är av konkurrenskraftsskäl som svensk grisproduktion minskar borde vara ostridigt. På frågan vad Sveriges Grisföretagare gör för att öka svensk grisproduktions konkurrenskraft är svaret, att det sker ett ständigt pågående näringspolitiskt arbete. Tyvärr är den politiska viljan svag. Viljan att vända den minskande produktionen har ännu inte visat sig från ansvariga politiker.
Naturligtvis går det att stärka konkurrenskraften på flera sätt, vilket det också arbetas med. Att komma in på fler marknader är ett exempel. Sveriges Grisföretagare jobbar sedan något år tillbaka med att komma in på bl a den tyska marknaden. Export till Tyskland förutsätter anslutning till kvalitetssäkringssystemet QS.
QS är den tyska motsvarigheten till den svenska tredjepartscertifieringen, med skillnaden att QS även omfattar produkter som köps in till produktionen, dvs även fodertillverkningen måste vara certifierad.
Sveriges Grisföretagare har framförallt senaste året kommit framåt i denna fråga. 18 maj kommer representanter från det tyska certifieringsorganet till Sverige. Förhoppningen är att de sista stenarna då kan falla på plats och certifiering enligt QS kan komma igång under 2011 hos de svenska grisföretag som så önskar.
Att arbetet tagit så lång tid beror på att många parter är inblandade och ett stort antal provtagningar på bl a fodermedel ska ske och stämma överens med de krav QS ställer. Sedan tidig vår 2010 har LRF ställt resurser till förfogande i form av en konsult för att vara behjälplig med att få QS på plats.
Detta i kombination med resurser Sveriges Grisföretagare satsat på att få QS på plats, hoppas vi snart ska bära frukt. Målsättningen är att endast en av certifieringarna ska behövas. Tyskt griskött som exporteras till Sverige är QS-certifierat. Rimligtvis bör då QS-certifierad produktion i Sverige kunna ersätta/komplettera den svenska certifieringen.

Kalkyler över svensk och tysk produktion.
Kostnaden för att ta fram en smågris.

Nu måste vi enas!
Tack alla som kom till mötet i Jönköping och särskilt Sven J, som tog initiativet. Det var ett viktigt möte.
Det var blandade känslor under hemfärden, inte minst att vi upplevs som en ohomogen grupp. Nu måste vi enas! Enda fördelen med att vi blir färre, är kanske att vi får lättare att enas.
Om vi menar allvar med att vi vill ha mer betalt för vårt griskött, bör vi vara 800 - 900 personer på Sveriges Grisföretagares stämma i Falkenberg 30/5 till 1/6, där vi kan backa upp styrelsen inför det framtida arbetet. Vi har lång väg att gå!
Torgil Bertilsson
Kristianstad
0708-52 64 60
Läs hela Torgils inlägg genom att trycka på länken Säg din mening, eller knappen Debatt på Grisportalen!

Alla debattinlägg är inlagda HÄR, för att göra dem mer överskådligare.


(Här kan du som har ytterligare kommentarer till grismarknaden, vem som helst, göra dina inlägg! Maila till gris@agrar.se)

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
@-GRIS 13 maj 2011
Senaste uppdatering gjord 17 maj 17,45
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 20

Partipriset
Scans partipris är från 7 mars
18,72 kr, en sänkning med 75 öre. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 20 v 19 v 18 v 17
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,00 13,50 13,50 13,50
Spotmarknaden Sva 75-100 13,90 13,90 13,90 14,05
Dahlbergs 71-96,9 12,75 12,50 12,50 12,30
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 12,50 12,30 12,30 12,10
Skövde Slakteri 72-99,9 12,40 12,20 12,00 12,00
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 12,40 12,10 12,10 11,90
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 11,60 11,30 11,30 11,10
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 11,25 11,00 11,00 10,75
Scan 75-96,9 10,25 10,00 10,00 9,75
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 20 v 19 v 18
12,46 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 10,30 10,30 10,30
23,18 Nortura 71,1–90,0a nkr 20,34 20,34 20,34
12,10 HK Agri rybsgris 75 – 96,5b euro 1,34 1,34 1,37
11,64 HK Agri grund 75 – 96,5b euro 1,29 1,29 1,31
12,00 Österbottens 73 – 91 euro 1,33 1,33 1,37
13,36 Snellman 80–105 euro 1,48 1,48 1,48
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- -l - -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 20 v 19 v 18 v 17 v 16
13 maj Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,82 Tyskland 1,54 1,62 1,62 1,58 1,55
10 maj jämförbara**
15,39 Spanien - 1,714 1,698 1,676 1,676
14,69 Frankrike - 1,636 1,635 1,635 1,630
14,61 Italien - 1,627 1,627 1,582 1,538
14,52 England - 1,618 1,618 1,659 1,611
14,06 Tyskland - 1,566 1,566 1,526 1,496
13,97 Belgien - 1,556 1,569 1,519 1,495
14,10 Tjeckien - - 1,571 1,544 1,540
13,61 Danmark - 1,516 1,516 1,475 1,475
13,49 Holland - 1,503 1,513 1,475 1,436
13,37 Österrike - 1,489 1,489 1,458 1,427
13,31 Polen - - - 1,483 1,467
12,23 Irland - 1,363 1,363 1,363 1,363
9,15 Sverige - 1,020 1,032 1,009 1,000
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
1 maj Land v 17 v 16 v 15 v 14 v 13
Skr euro euro euro euro euro
14,19 EU, medelpris 1,572 1,549 1,545 1,524 1,516
-
16,43 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
15,17 Portugal 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680
15,06 Spanien 1,668 1,660 1,662 1,662 1,660
14,82 Tyskland 1,642 1,601 1,591 1,571 1,550
14,74 Bulgarien 1,633 1,632 1,633 1,631 1,642
14,69 Litauen 1,627 1,609 1,580 1,556 1,552
14,62 Italien 1,620 1,585 1,550 1,548 1,572
14,61 Lettland 1,619 1,590 1,549 1,570 1,502
14,60 Luxemburg 1,617 1,591 1,591 1,548 1,547
14,53 Cypern 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610
14,39 Rumänien 1,594 1,594 1,558 1,541 1,542
14,27 Tjeckien 1,581 1,579 1,538 1,522 1,481
14,26 Frankrike 1,580 1,520 1,520 1,480 1,460
14,23 Österrike 1,576 1,553 1,547 1,533 1,533
14,15 Ungern 1,567 1,557 1,531 1,531 1,507
14,13 England 1,565 1,553 1,548 1,538 1,519
14,07 Slovenien 1,559 1,534 1,540 1,532 1,522
14,00 Grekland 1,551 1,551 1,560 1,560 1,597
13,96 Polen 1,547 1,539 1,547 1,492 1,468
13,90 Slovakien 1,540 1,544 1,523 1,503 1,500
13,89 Estland 1,539 1,559 1,543 1,525 1,497
13,83 Finland 1,532 1,500 1,524 1,511 1,526
13,35 Belgien 1,479 1,442 1,448 1,400 1,397
13,25 Holland 1,468 1,439 1,438 1,401 1,400
12,87 Irland 1,426 1,420 1,385 1,385 1,384
12,63 Sverige 1,399 1,396 1,375 1,367 1,376
12,42 Danmark* 1,376 1,376 1,396 1,376 1,376
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
11 maj
4 maj
27 april
20 april
Utbud
1445
1420
1368
1520
Sålda
1100
1420
1368
1520
Medelpris, euro
1,59
1,66
1,68
1,62
Lägst
1,56
1,64
1,66
1,60
Högst
1,60
1,67
1,69
1,64
Medelpris, skr
14,27
14,98
15,17
14,41

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,50 kr, galtar 3,30 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 20 v 19 v 18 v 17
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 7,20 7,20 6,95
Ginsten 140,1 kg- 6,00 6,00 6,00 6,00
Dahlbergs 140- 5,50 5,50 5,50 5,50
Scan 140- 5,45 5,45 5,45 5,20
KLS Ugglarps 140- 5,60 5,60 5,60 5,30
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 8,20 8,10 8,10 8,00
Nyhléns & Hugoson 140- 6,05 6,05 6,05 5,80
Skövde 140- 4,50 4,30 4,30 4,30
Dalsjöfors 58% 5,75 5,25 5,25 4,75
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 3,30 4,00 4,00 3,75
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,00 2,00 2,00 2,00
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 20 v 19 v 18
8,71
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,00 7,20 7,20
19,32
Nortura Fri vikta nkr 16,95 16,95 16,38
Finland
5,86
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
5,05
Österbottens Fri vikt, E euro 0,56 0,56 0,56
7,67
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
Tyskland
9,78
ZNVG 56 % euro 1,09 1,17 1,17
Galtar
7,50
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,00 6,20 6,20
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 19 v 18 v 17 v 16 v 15 v 14 v 13
Pund
10,32
10,04
10,10
10,03
10,18
10,34
10,16
Dollar 6,32 6,07 6,04 6,09 6,23 6,34 6,31
Euro 8,98 9,03 8,97 8,90 9,03 9,06 8,93
Dansk 1,20 1,21 1,20 1,19 1,21 1,21 1,19
Norsk 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,15 1,13
Yen 7,80 7,56 7,40 7,43 7,46 7,44 7,63
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 21 v 20 v 19 v 18
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 16,50 16,00 16,00
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 15,50 15,50 15,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 14,50 14,50 14,00
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 14,20 14,20 14,20
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 380 380 380
Dalsjöfors Bas, 30 kg - 345 345 345
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 365 365 365
SLS (Scan)
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 354 343 343
Bis Plus 30 kg, marknad - 360 360 360
Bas 30 kg, beräknad - 319 308 308
Bas 30 kg, marknads - 325 325 325
Nyavvanda, 9 kg - - - -
KRAV, 30 kg - - - -
Scan Ekologisk - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
Svensk smågris 30 kg5 495 495 495 495
Finsk smågris 30 kg - 490 490 490
Dansk smågris 30 kg6 545 545 545 545
Dansk smågris 7 kg6 285 285 285 285
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - - balans balans
KLS Ugglarps - balans balans balans
Skövde Slakteri - balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri - 1 000 - balans
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten - balans balans balans
-
MarknadsavdragM
Skövde Slakteri - - - -
Dahlbergs Slakteri - - - -
Ginsten - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 20 v 19 v 18 v 17 v 16
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
263
Basis 7 kg 218 218 218 208 208
441
Basis 30 kg 365 365 365 352 352
269
SPF+Myc 7 kg 223 223 223 213 213
447
SPF+Myc 30 kg 370 370 370 357 357
274
SPF 7 kg 227 227 227 217 217
452
SPF 30 kg 374 374 374 361 361
989
Økologi 30 kg 818 818 818 808 808
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
718
25-kilos 630 630 610 610 610
LSO (HKScan) euro euro euro euro euro
424
25-kg, Priimuus 47 47 49 49 49
Snellmans
532
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
466
ZNVG 28 kg 52 54 54 53 52
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
1 maj Land v 17 v 16 v 15 v 14 v 13
Skr euro euro euro euro euro
383 EU, medelpris 42,52 42,22 42,73 41,77 41,74
-
722 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
579 Tjeckien 64,18 46,16 56,49 42,99 51,91
557 Italien 61,79 61,61 61,61 61,61 61,56
501 Sverige 55,56 54,32 53,30 52,74 50,73
493 Slovakien 54,67 54,83 60,90 54,72 49,67
478 Tyskland 53,00 52,50 52,70 51,60 51,60
445 England 49,33 48,88 48,88 48,37 47,09
443 Finland 49,16 46,94 49,44 49,33 48,65
401 Belgien 44,50 43,50 43,00 42,00 42,00
373 Ungern 41,41 38,59 48,25 35,33 42,54
360 Danmark* 39,96 39,96 40,76 40,77 39,69
339 Estland 37,55 37,33 40,92 38,22 36,91
334 Spanien 36,99 39,24 39,46 40,01 40,29
325 Holland 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
312 Frankrike 34,60 33,40 33,40 32,00 31,20
288 Portugal 32,00 32,00 36,00 36,00 36,00
266 Polen 29,51 29,09 27,87 26,96 26,12
250 Luxemburg 27,70 21,70 30,30 32,70 34,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 20 v 19 v 18 v 17
Spotmarknaden 5,5 mån - - - -