Finska uppfödare ska producera hälsosammare griskött

I början på nästa år lanserar finska delen av HKScan ett nytt sortiment griskött, HK Rypsiporsast, eller Rybsgris, som är hälsosammare än det konventionella grisköttet. Det har högre halt fleromättade fettsyror, omega 3, något man i vardagsspråk kallar mjukt fett, till skillnad mot det vanligare hårda fettet. Reklam och köttförpackningar med höjt innehåll av mjuka fetter ska få märkas med ett hjärta och man hoppas att det ska gå att ta ut ett högre pris för detta sortiment. Detta merpris får grisuppfödarna del av, vilket påverkar griskalkylerna positivt.

De finska hälsovårdande myndigheterna vill få fram griskött med högre innehåll av fleromättat fett för att hålla nere frekvensen av bl a hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och kroniska sjukdomar och välsignar det nya sortimentet. Flera års forskning ligger bakom. Kontrakt med grisuppfödare började skrivas i september.

Projektet offentliggjordes i HKScans delårsrapport för kv 1 2010. Så här skriver man:

-HK Ruokatalo meddelade i början av året att man under år 2011 som ett led i ansvarsprogrammet kommer att lansera ett nytt, hälsosammare och smakligare griskött vars fett på naturlig väg har förändrats så att det motsvarar näringsrekommendationerna. Innovationen bygger på ett nytt utfodringskoncept där växtoljans kvalitet och doseringsmetoden har en central roll. I den nya "rybsgrisen" ('Rypsiporsas') har andelen hårt fett i enlighet med näringsrekommendationerna kunnat sänkas till under en tredjedel av köttets totala fettmängd. Dessutom är mängden essentiella omega-3-fettsyror, vilka människan måste få via kosten, 3,5 gånger större i rybsgrisen.

-Grisar för det nya sortimentet utfodras med bl a växtolja under en tid av uppfödningsperioden, berättar Ulf Jahnsson, LSO. Oljans sammansättning och dosering har stor betydelse för resultatet. Kostnaden för fodret blir därmed högre, men kostnaden för det dyrare fodret kompenseras med ett högre pris, utöver ett tillägg som skrivs in i de kontrakt som uppfödarna har med oss. Kompensationen för ökade foderkostnaderna blir lite olika, beroende på vilken utfodringmetod som uppfödaren använder. Det är alltså olika ersättning till de som använder koncentrat och egen spannmål, färdigfoder, eller blötfoder.

-Det här kommer att bli en stor sak i Finland, tror Ulf. Våra myndigheterna kräver hälsosammare mat. Det nya köttet motsvarar deras krav. Kött med mjuka fetter är bättre för bl a hjärtat. Hårt fett höjer kolesterolhalten i blodet, medan mjukt fett håller kolesterolet nere. Därför symbolen med ett hjärta på förpackningarna.

-Förutom annan utfodringsmodell hos grisuppfödarna, ställer det krav vid slakterierna. Man måste kunna sortera grisarna i slakteriet och i vidareförädlingen. Vi kan sortera köttet och vi klarar logistiken, säger han.
-Efter forskning och försök under många år är vi nu framme vid lansering. Ett antal uppfödare har varit testpiloter och har skaffat sig erfarenheter. Nu ska vi öka ut produktionen, som sker på kontrakt. De som tecknar kontrakt kan förbättra sin lönsamhet i produktionen.

Att sortimentet kallas Rybsgris och inte Rapsgris, beror på att det odlas mest rybs i Finland pga klimatet.

Uppe till diskussion i Sverige
Globalt är det här inget nytt. Kanada har jobbat med linfrö och annat till grisar flera år, för att få fram ett nyttigare griskött. Grisarna måste utfodras så att t ex oljorna inte ger oönskad smak. För mycket linolja kan t ex ge metallsmak.

Forskare i Australien har gjort försök på människor som ätit griskött med förhöjd halt av omega 3. De har påvisat att blodet hos försökspersonerna tog upp fettsyran och att den har positiva effekter på hälsan
.
Hur långt framme vi ligger i den här frågan i Sverige, vet jag inte. Frågan har dock varit uppe i Sverige, bl a vid en grisstämma på Gotland för många år sedan. En uppfödare, Stig Lennartsson, Fjugesta, föreslog att vi inom grisnäringen skulle arbeta med den här frågan. Omega 3 har ju varit på allas läppar i årtionden och är säkert en bästsäljare i hälsokostaffärerna. Men hans förslag klubbades ner av ordföranden och det blev inte ens en riktig diskussion.

Att höja de mjuka fettsyrorna är inte samma sak som att höja pH, som svenska charkindustrin önskar, som jag skrev om i en annan artikel. /LG 101001, uppdaterat 101002