Senaste nytt om priser
och marknaden

Ännu en tysk sänkning, nu till 1,50 €
Tyska priset sänks ännu en gång v 21 med 4 cent till 1,50 €. Det är gott om grisar i Tyskland och det var överskott från förra veckan. Grillvädret har varit dåligt senaste tiden. Och nu släpper EU stora lager av fryst kött. Det är kött som lagrades in under dioxinkrisen. Inlagringen gjorde att priset i Tyskland och andra kringliggande länder repade sig snabbt. Som bekant dock inte i Sverige. Nu kommer nästa smäll, när det inlagrade köttet släpps ut på marknaden.
Suggor i Tyskland sänks ännu mer, 6 cent, 54 öre. Danmark sänkte 20 øre denna vecka och sänker 50 øre till nästa vecka. Har tyskar och andra slutat grilla korv?
I Sverige sänker Eriksson Transport suggor till Tyskland med 50 öre nästa vecka, till 6 kr. Sänkningen innevarande vecka var 70 öre.
-Det är ovanligt att priset på suggor sänks så här mycket vid den här årstiden, säger Torbjörn Eriksson. Lössläppta EU-köttet är troligaste orsaken.
Tyskt kött i Sverige har stigit ganska rejält i butikerna under senare tid. I Stockholm kostade nyligen tysk fläskkarré 49,90 kr, svensk dito från Scan 29,90 kr. Förklaringen kan vara att butikerna sätter ner svenska köttet som lockvara.
Grispriserna i Sverige är oändrade nästa vecka. Det beror väl på att alla höjde lite förra veckan och 30 maj börjar grisstämman. Finns det möjlighet, så höjs priset då. Det mildrar debatten.
-Nej så fungerar det inte numera, säger slaktarna. Nu är det endast marknaden som styr.
I Finland sänker Atria grispriset med 2 cent. Priset höjdes för att ge ekonomiskt svårt drabbade grisuppfödare något bättre pris. Men handeln accepterar inte höjningen och nu dras krispengen tillbaka igen. Atria går nu ut med en kampanj för att försöka få konsumenterna att förstå att finsk animalieproduktion behöver kompensation för sina höjda kostnader för bl a foder. Skenet bedrar, heter kampanjen. Första annonsen illustreras med en varg (tyska köttet) i ko-kläder.
Grispriset är väldigt olika för olika producenter i Sverige. Vid jönköpingsmötet nämndes prisspann allt från ordinarie notering till 15 kr och t o m 16,20. Nu presenteras olika koncept, som kan höja grispriset för vissa producenter. För en tid sedan var medierna samlade för att pröva Scans Rapsgris, som kommer nästa år. Om tre veckor ska vi proväta privatslaktens Guldgris, som kommer i juni.
Utan att vi får proväta lovar Citygross i sin största reklamkampanj någonsin 1 kr mer för det svenska kött som säljs i butik och kan spåras och där gårdarna uppfyller vissa krav. Scan lanserade i veckan gårdskött, som till att börja med ska säljas av Ica i Skåne. Även där kommer grisarna från vissa gårdar som uppfyller konceptets krav. Det finns redan tidigare en rad koncept, där grisarna kommer från vissa gårdar.
I samtliga fall får uppfödarna av grisarna lite högre pris för konceptgrisar. Det är bra att få upp priset och inte minst att köttet presenteras som varumärken, som skiljer sig från framför allt importköttet.
-Målet för privatslaktens del är inte att Guldgrisen i första hand ska konkurrera ut andra koncept, utan stoppa importen av ospecifierat kött från andra länder, säger Hans Agné, Avelspoolen. Olika koncept gör köttet spännande och vi kan lyfta hela marknaden och få ut ett högre pris av konsumenter som uppskattar hög kvalitet.
Baksidan av medaljen med konceptköttet, varnar en del grisproducenter, är att de som redan förhandlat sig till bra pris på slaktgrisarna, kan ytterligare öka sitt grispris. Kvar blir andra producenter som inte tidigare lyckats med förhandlingarna med slakteriet, och därmed har ett dåligt grispris, och som nu inte får vara med och dela på den extra betalning som handeln är villiga att betala för konceptköttet. Detta kommer att leda till ökad utslagning av framför allt små grisföretagare.
Ska vi behålla de uppfödare som nu finns kvar, ska vi alltså ha upp även grundnoteringarna. Alla måste få sina företag att gå runt. Det är grundkravet. De mest företagssamma ska dessutom tjäna rejält med pengar, det är de värda. Idag är dock problemet att alla kämpar för att hålla näsan över vattenytan och de med sämst pris hamnar under.
I veckan cirkulerade ett rykte om att Sverige kanske ska sikta in sig på att producera 1 miljon grisar. Då skulle allt kött kunna säljas till goda priser. Jag vet inte varifrån den tanken kommer, men det brukar ju inte vara någon rök utan eld. Förfärlig utveckling, i så fall.
I veckan kom också statistiken över första kvartalets slakt. Den visar att farhågan inte är så stor. Även om vi runt om oss ser och hör att besättningar läggs ner, så visar statistiken över svenska slakteriernas slakt att volymen ligger på oförändrad nivå. Första kvartalet visar t o m en liten ökning, jämfört med samma tid 2010. Stora besättningar blir effektivare, nya blir ännu effektivare och detta kompenserar kanske att en del små eller äldre grishus ställs tomma.
Kommer det en rad nya koncept griskött på marknaden, så ökar förhoppningsvis intresset för svenskt griskött i alla led och deppade grisuppfödare får nytt mod.
Det kommer även svenskmärkning av chark, kanske ersättning för svenska särkostnader, m m. Ca 75 charkföretag har hittills intygat att de produkter man märker är till 100 % svenska och endast innehåller svenskt kött.
Det är för tidigt att kasta in handduken för svensk grisproduktion! Jag hoppas och tror att botten är nådd och att vi snart är på väg uppåt igen, både med priserna och intresset att investera. Jag tycker att det börjar kännas så. /LG 110520Tyskland chockat efter sänkningen
Marknaden för slaktgrisar i EU är turbulent och osäker. Medan södra och norra Europa visar stadig till stigande tendens, får grisföretagarna i centrala Europa acceptera allvarliga prisfall. De tyska är chockerade över det våldsamma prisfallet på 8 cent. Ännu hårdare drabbades belgiska uppfödarna, som fick en sänkning med 9,8 cent. Priserna sänktes även i Holland och Österrike. Frankrikes priser korrigerades mer måttligt.
Eftersom priset förblev oförändrat i Danmark, avancerade danska priset till en tredjeplats bland de fem största grisländerna i EU.
England blev vinnaren för veckan med plus 4,4 cent. Med 1,731 € lade sig England före den tidigare ledaren Spanien. Med utsikten till god prisutveckling i Spanien, blev priset i tyskarnas högt skattade semesterland oförändrat. Temperaturen i Spanien stiger, vilket påverkar slaktgrisarnas tillväxt negativt. Den kommande veckan förväntar därför den spanska marknaden fallande utbud av slaktgrisar.
Trend för tyska marknaden: Stämningen fortsätter vara dyster för slaktgrisar efter förra veckans sänkning av priset. Slakteriernas aktiviteter är i början av veckan återhållsamma och därmed är de utbjudna slaktgrisarna inte helt avsatta på marknaden. Det kalla regniga vädret gör situationen än mer vansklig. Grisföretagarna säljer dock inte i panik och därför finns ännu ingen puckel i slaktköerna.
Det är dock positiva nyheter för exporten. Ryssland har hävt sitt importstopp från Tyskland, som man haft sedan dioxinskandalen, och Vitryssland och Taiwnan följer efter. Ändå är situationen på marknaden svår att förutsäga. /INS 110517

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Priserna på griskött sjunker i Tyskland och Danmark bland annat till följd av att fryst inlagrat kött, från överskotten tidigare i år, nu tas fram till grillsäsongen och når grisköttskunderna i Europa och tredje land.
Scan ser ett fortsatt bra intresse för svenskt griskött hos våra kunder och det råder stabil avsättning på svenska marknaden. Det är nu av yttersta vikt att vi tillsammans lyckas möta våra kunders beställningar för att inte riskera att de väljer andra alternativ, vilket ingen inom svensk grisproduktion kommer att tjäna på.
För att möta våra kunders önskemål på mer homogena grisar, vad gäller storlek och form på styckningsdetaljer, etc, justerar vi övre gränsen för bäst betalda viktintervall, från 75 kg - 96,9 kg till 75 kg - 93,9 kg, vecka 22.
Noteringen för gris oförändrad. Sugga och smågris oförändrad.

KLS Ugglarps
Marknadssituationen är oförändrad jämfört med föregående vecka. Vi är i full gång med vårt nya, marinerade grillsortiment Grill’It som består av flintastek, karré i skivor, spareribs och ytterfilé.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det rullar på rätt hyfsat nu. Vi blir av med allt och varorna räcker till. Vi gör vad vi kan för att höja priserna och nu kommer Guldgrisen. Vi får hoppas den kan hjälpa till.
-Grisstämman hålls i Halland inom kort. Den har ibland prishöjande effekt.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Marknaden är bättre pga väntat vackert väder nästa vecka. Dock är det stark prispress från EUs släppta fryslager. Det är även viss uppgång för charkråvaran.
-Någon prisuppgång pga grisstämman blir det inte. Inte om inte marknaden samtidigt förbättras. Att höja grispriset inför stämman förekom kanske på kooperationens tid. Nu ser vi enbart på marknadens möjligheter.
-Guldgrisen har vi stora förväntningar på. Handeln har också visat stort intresse. Flera stora kunder har hört av sig. Guldgrisen blir vårt premiumsortiment och det som presenteras nu är bara en början. Privatslaktens satsning sträcker sig långt framåt i tiden.
-Guldgrisen har funnits en tid hos kooperativa Nortura i Norge, där den rönt stort intresse hos konsumenterna.
-Målet är att peka ut så många mervärden som möjligt för köttet, som kan höja grispriset. Mejerierna och många andra leverantörer har sina olika varumärken med priser som ska passa olika konsumenter. Guldgrisen ska vända sig till de konsumenter som kan och vill betala mera och konceptet ska drivas av kvalitet och god smak.
-Förra veckan var jag lite avvaktande till Jönköpingsmötets krav om tidigare publicerade noteringar. Vid närmare eftertanke tror jag att det ska gå att tillgodose detta krav utan några större problem.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Veckans sälj skiljer sig inte mycket från förra veckan.
-Guldgrisen är veckans händelse. Det är ett koncept vi tror mycket på. Hur mycket guld det ger, får vi se. Handlarna är mycket positiva till konceptet.
-Det är på tiden att vi gör griskött mer spännande och att vi försöker lyfta det och framäva kvaliteten. Målet är givetvis att Guldgrisen ska ge mer pengar till uppfödarna.
-Nu ökar användningen av renrasig norsk duroc och SP2 fasas ut och försvinner med tiden.
-Vi kommer att använda mycket Guldgrisen i vår egen k-pack. 7, 8 och 9 juni är premiären i Skövde och Skaraborg.
-Tidigare publicerade grispriser är kanske för slakterierna en fråga om planering. Vi får stämma av marknad och ekonomi några dagar tidigare.

Spotmarknaden.se
Paw Mathiesen: -Bra efterfrågan på slaktgrisar men till en oförändrad prisnivå, det sedan i vintras infrysta grisköttet verkar dämpa den europeiska marknaden.
-Tack för ett bra gensvar på kontraktsuppfödning! Ni som inte hört av er ännu är också välkomna!
 
Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Atria sänker slaktgrisarna med två cent nästa vecka. Anledningen är att handeln vägrar godta ett högre pris på köttet, så att grisproducenterna ska få mer betalt.
-Svenska Citygross initiativ att frivilligt betala mer för det kött man köper, vill vi se i Finland också. Det tyder på ansvar för marknaden och för fortsatt tillgång till inhemskt kött.
-Situationen är ohållbar för finska producenter. Nu är vårbruket över och insättningarna av smågrisar borde bli flera. Men många uppfödare av slaktgrisar ställer stallar tomma. Ofta beror det på att egna spannmålen är slut och att man inte ser möjlighet att få lönsamhet med inköpt foder till dagens priser.
-Vi betalar ett högre grispris till de uppfödare av slaktgrisar som inte gör uppehåll i produktionen. Men i år hjälper inte heller detta.
-Smågrisuppfödarna, som inte har flexibilitet i stallarna, har det därför ännu tuffare. Det byggs upp ett stort överskott på smågrisar. Om det finns svenska uppfödare som vill köpa finska grisar, så säljer vi gärna!
-I Finland driver vi sedan 17 maj en kampanj, Skenet bedrar. I annonser berättar Atria vad som skiljer finskt och importerat kött och att det är viktigt för alla att slå vakt om en finländsk grisproduktion.
(Informationen illustreras med vargen i fårakläder, men i det här fallet är vargen utklädd till finsk ko).

HK Agri (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Normal slakt, men fortsatt överskott på smågrisar.

Danish Crown
De europeiska marknaderna är oroliga denna vecka. Vädret är fortsatt inte för grillning i Europa och det råder osäkerhet omkring EUs privata lagring om grisköttet, lager som släpps om ett par veckor.
Priserna är därför under press på skinka, framdelar, bog och charkråvara, men f n är priserna oförändrade. Baconmarknaden i UK är oförändrad.
Samma gäller tredje land. Priserna är oförändrade och fortsätter på en tillfedsställande nivå.
Suggpriserna är likaså präglade av den osäkra stämningen i Europa och priserna sjunker.

Marknadskommentarer från grisföretagare

Sveriges Grisföretagare
Per Karlsson: -I veckan har Sveriges Grisföretagare och LRF träffat Eskil Erlandsson och diskuterat framkomliga vägar för grisproduktionen. Landsbygdsdepartementet kommer att delta på stämman med två personer, bl a statssekreterare Magnus Kindbom. Förväntningarna är att det ska komma att presenteras något eller några konkreta förslag på politiska åtgärder.
Sveriges Grisföretagare deltog i den politikerträff som i veckan var på Nya Skottorp, Laholm. Politikerna som fick information om hur en modern grisproduktion fungerar, samt hur situationen är för närvarande, är engagerade på riksplanet.
"Grisklubben" U4F höll i veckan ett möte med information från Scan och därefter träff med moderata riksdagspolitikern Åsa Coenraads. Åsa Coenraads sitter i Miljö och jordbruksutskottet. Sveriges Grisföretagare fick möjlighet att delta på mötet med en representant. Åsa Coenraads, som har ett förflutet innan politiken som bland annat styckare, fann synpunkterna som kom fram på mötet så intressanta att en ytterligare träff är planerad, då med en grisföretagare "på fältet".
I onsdags föll många bitar på plats när det tyska certifieringsorganet QS var i Sverige och gick igenom hur kontrollsystemen ska vara organiserade för ett QS-godkännande. Det är nära nu... I vart fall jämfört med hur länge det har arbetats med frågan.

Kalkyler över svensk och tysk produktion.
Kostnaden för att ta fram en smågris.

Alla debattinlägg är inlagda HÄR, för att göra dem mer överskådligare.


(Här kan du som har ytterligare kommentarer till grismarknaden, vem som helst, göra dina inlägg! Maila till gris@agrar.se)

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
@-GRIS 20 maj 2011
Senaste uppdatering gjord 23 maj 10,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 21

Partipriset
Scans partipris är från 9 maj
18,97 kr, en höjning med 25 öre. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 21 v 20 v 19 v 18
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,00 14,00 13,50 13,50
Spotmarknaden Sva 75-100 13,90 13,90 13,90 13,90
Dahlbergs 71-96,9 12,75 12,75 12,50 12,50
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 12,50 12,50 12,30 12,30
Skövde Slakteri 72-99,9 12,40 12,40 12,20 12,00
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 12,40 12,40 12,10 12,10
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 11,60 11,60 11,30 11,30
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 11,25 11,25 11,00 11,00
Scan 75-96,9 10,25 10,25 10,00 10,00
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 21 v 20 v 19
12,36 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 10,30 10,30 10,30
23,18 Nortura 71,1–90,0a nkr 20,34 20,34 20,34
12,03 HK Agri rybsgris 75 – 96,5b euro 1,34 1,34 1,34
11,58 HK Agri grund 75 – 96,5b euro 1,29 1,29 1,29
11,76 Österbottens 73 – 91 euro 1,31 1,33 1,33
13,29 Snellman 80–105 euro 1,48 1,48 1,48
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- -l - -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 21 v 20 v 19 v 18 v 17
20 maj Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,47 Tyskland 1,50 1,54 1,62 1,62 1,58
17 maj jämförbara**
15,54 England - 1,731 1,618 1,618 1,659
15,39 Spanien - 1,714 1,714 1,698 1,676
14,54 Italien - 1,620 1,627 1,627 1,582
14,35 Frankrike - 1,599 1,636 1,635 1,635
14,33 Tjeckien - - 1,596 1,571 1,544
13,61 Danmark - 1,516 1,516 1,516 1,475
13,34 Tyskland - 1,486 1,566 1,566 1,526
13,09 Belgien - 1,458 1,556 1,569 1,519
12,89 Holland - 1,436 1,503 1,513 1,475
12,63 Österrike - 1,407 1,489 1,489 1,458
13,32 Polen - - - 1,484 1,483
12,58 Irland - 1,401 1,363 1,363 1,363
9,42 Sverige - 1,049 1,020 1,032 1,009
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
1 maj Land v 17 v 16 v 15 v 14 v 13
Skr euro euro euro euro euro
14,19 EU, medelpris 1,572 1,549 1,545 1,524 1,516
-
16,43 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
15,17 Portugal 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680
15,06 Spanien 1,668 1,660 1,662 1,662 1,660
14,82 Tyskland 1,642 1,601 1,591 1,571 1,550
14,74 Bulgarien 1,633 1,632 1,633 1,631 1,642
14,69 Litauen 1,627 1,609 1,580 1,556 1,552
14,62 Italien 1,620 1,585 1,550 1,548 1,572
14,61 Lettland 1,619 1,590 1,549 1,570 1,502
14,60 Luxemburg 1,617 1,591 1,591 1,548 1,547
14,53 Cypern 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610
14,39 Rumänien 1,594 1,594 1,558 1,541 1,542
14,27 Tjeckien 1,581 1,579 1,538 1,522 1,481
14,26 Frankrike 1,580 1,520 1,520 1,480 1,460
14,23 Österrike 1,576 1,553 1,547 1,533 1,533
14,15 Ungern 1,567 1,557 1,531 1,531 1,507
14,13 England 1,565 1,553 1,548 1,538 1,519
14,07 Slovenien 1,559 1,534 1,540 1,532 1,522
14,00 Grekland 1,551 1,551 1,560 1,560 1,597
13,96 Polen 1,547 1,539 1,547 1,492 1,468
13,90 Slovakien 1,540 1,544 1,523 1,503 1,500
13,89 Estland 1,539 1,559 1,543 1,525 1,497
13,83 Finland 1,532 1,500 1,524 1,511 1,526
13,35 Belgien 1,479 1,442 1,448 1,400 1,397
13,25 Holland 1,468 1,439 1,438 1,401 1,400
12,87 Irland 1,426 1,420 1,385 1,385 1,384
12,63 Sverige 1,399 1,396 1,375 1,367 1,376
12,42 Danmark* 1,376 1,376 1,396 1,376 1,376
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
11 maj
4 maj
27 april
20 april
Utbud
1445
1420
1368
1520
Sålda
1100
1420
1368
1520
Medelpris, euro
1,59
1,66
1,68
1,62
Lägst
1,56
1,64
1,66
1,60
Högst
1,60
1,67
1,69
1,64
Medelpris, skr
14,27
14,98
15,17
14,41

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,00 kr, galtar 2,80 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 21 v 20 v 19 v 18
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,00 6,50 7,20 7,20
Ginsten 140,1 kg- 6,00 6,00 6,00 6,00
Dahlbergs 140- 5,50 5,50 5,50 5,50
Scan 140- 5,45 5,45 5,45 5,45
KLS Ugglarps 140- 6,50 5,60 5,60 5,60
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 8,20 8,20 8,10 8,10
Nyhléns & Hugoson 140- 6,05 6,05 6,05 6,05
Skövde 140- 4,50 4,50 4,30 4,30
Dalsjöfors 58% 5,75 5,75 5,25 5,25
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 2,80 3,30 4,00 4,00
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,00 2,00 2,00 2,00
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 21 v 20 v 19
7,80
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,50 7,00 7,20
19,32
Nortura Fri vikta nkr 16,95 16,95 16,95
Finland
5,83
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
5,02
Österbottens Fri vikt, E euro 0,56 0,56 0,56
7,63
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
Tyskland
9,33
ZNVG 56 % euro 1,04 1,09 1,17
Galtar
6,60
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,50 6,00 6,20
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 20 v 19 v 18 v 17 v 16 v 15 v 14
Pund
10,18
10,32
10,04
10,10
10,03
10,18
10,34
Dollar 6,29 6,32 6,07 6,04 6,09 6,23 6,34
Euro 8,98 8,98 9,03 8,97 8,90 9,03 9,06
Dansk 1,20 1,20 1,21 1,20 1,19 1,21 1,21
Norsk 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,15
Yen 7,70 7,80 7,56 7,40 7,43 7,46 7,44
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 22 v 21 v 20 v 19
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 16,50 16,50 16,00
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 15,50 15,50 15,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 14,50 14,50 14,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 14,20 14,20 14,20
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 380 380 380
Dalsjöfors Bas, 30 kg - 345 345 345
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 365 365 365
SLS (Scan)
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 354 354 343
Bis Plus 30 kg, marknad - 360 360 360
Bas 30 kg, beräknad - 319 319 308
Bas 30 kg, marknads - 325 325 325
Nyavvanda, 9 kg - - - -
KRAV, 30 kg - - - -
Scan Ekologisk - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
Svensk smågris 30 kg5 495 495 495 495
Finsk smågris 30 kg - - 490 490
Dansk smågris 30 kg6 545 545 545 545
Dansk smågris 7 kg6 285 285 285 285
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - - - balans
KLS Ugglarps - balans balans balans
Skövde Slakteri - 6-700 balans balans
Dalsjöfors Slakteri - överst 1 000 -
Dahlbergs Slakteri - brist balans balans
Ginsten - balans balans balans
-
MarknadsavdragM
Skövde Slakteri - - - -
Dahlbergs Slakteri - - - -
Ginsten - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 21 v 20 v 19 v 18 v 17
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
262
Basis 7 kg 219 218 218 218 208
438
Basis 30 kg 365 365 365 365 352
268
SPF+Myc 7 kg 224 223 223 223 213
444
SPF+Myc 30 kg 370 370 370 370 357
273
SPF 7 kg 228 227 227 227 217
448
SPF 30 kg 374 374 374 374 361
984
Økologi 30 kg 820 819 818 818 808
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
718
25-kilos 630 630 630 610 610
LSO (HKScan) euro euro euro euro euro
422
25-kg, Priimuus 47 47 47 49 49
Snellmans
529
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
457
ZNVG 28 kg 51 52 54 54 53
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
1 maj Land v 17 v 16 v 15 v 14 v 13
Skr euro euro euro euro euro
383 EU, medelpris 42,52 42,22 42,73 41,77 41,74
-
722 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
579 Tjeckien 64,18 46,16 56,49 42,99 51,91
557 Italien 61,79 61,61 61,61 61,61 61,56
501 Sverige 55,56 54,32 53,30 52,74 50,73
493 Slovakien 54,67 54,83 60,90 54,72 49,67
478 Tyskland 53,00 52,50 52,70 51,60 51,60
445 England 49,33 48,88 48,88 48,37 47,09
443 Finland 49,16 46,94 49,44 49,33 48,65
401 Belgien 44,50 43,50 43,00 42,00 42,00
373 Ungern 41,41 38,59 48,25 35,33 42,54
360 Danmark* 39,96 39,96 40,76 40,77 39,69
339 Estland 37,55 37,33 40,92 38,22 36,91
334 Spanien 36,99 39,24 39,46 40,01 40,29
325 Holland 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
312 Frankrike 34,60 33,40 33,40 32,00 31,20
288 Portugal 32,00 32,00 36,00 36,00 36,00
266 Polen 29,51 29,09 27,87 26,96 26,12
250 Luxemburg 27,70 21,70 30,30 32,70 34,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 21 v 20 v 19 v 18
Spotmarknaden 5,5 mån - - - -