Senaste nytt om priser
och marknaden

Uteblivna insättningar börjar bli problem
Det är helt lugnt på svenska marknaden v 22, vad gäller priserna. I övrigt är det inte lugnt i uppfödarleden. Tyska priset är också oförändrat och analytikerna anser att botten är nådd. I Danmark sänks slaktgrisar med 20 danska öre. Danmark har dock stått emot den stora tyska prissänkningen senaste veckorna, men tvingas nu följa efter, dock med väsentligt mindre belopp.
Det är många som ringer om prisutvecklingen och bristande lönsamheten. Det var lite lugnare några veckor, men nu när vi är mitt i grillsäsongen och inget händer med priserna, har missmodet växt igen. Värst har man det i Norrland, fick jag en bild av i veckan. Nybyggda stallar, högre smågrispris än i andra delar av Sverige, samt lågt pris på slaktgrisar. Och ingen konkurrens mellan slakterierna om grisarna. Det var en bondes bekymmer, medan han höll på med vårsådden.
Om vi är oroade för den svenska grisproduktionens överlevnad, bör vi nog vara ännu mer oroade för den norrländska. Berätta detta för politiker du träffar! Många politiker brukar vara känsliga för utarmning av Norrland. Övriga Sverige struntar man i.
Överskottet på smågrisarna börjar nu synas på allvar. Scan sänker sin marknadsnotering pga överskott på smågrisar och både Skövde och Dalsjöfors har överstående grisar. Samma är det i Finland. Både Atria och finska delen av HKScan har allt svårare att placera smågrisarna. Uppfödarna av slaktgrisar sätter inte in. Ofta beror det på att egna fodret är slut.
I Sverige har en del uppfödare av slaktgrisar tvingats säga nej till insättning av likviditetsskäl. Omgången slaktgrisar går inte runt. Det hjälper inte med hot om rättsliga åtgärder för avtalsbrott. Det berättas om uppfödare som fått krediterna för foder uppsagda och då får ju grisarna ingen mat, om man sätter in. Då är det djurskyddslagen som sätter stopp för produktionen.
Magnus Lagergren, Dalsjöfors, säger i sina kommentarer till veckans marknadsläge att avböjda insättningar av smågrisar börjar bli ett problem. För att få igång insättningarna igen, måste kanske smågrispriset sänkas.
Men uppfödare av smågrisar har inte bättre ekonomi än uppfödare av slaktgrisar. Resultatet blir att ännu fler smågrisuppfödare slaktar ut suggorna och lägger ner.
-Politikerna måste vakna och göra något. Endera måste staten ersätta grisföretagarna för de särregler som kostar pengar, eller backa svenska lagstiftningen till europeisk standard. Annars har vi danska smågrisarna här, menar han.
Politikernas lagstiftning om svenska särregler kan alltså bli orsaken till att vi måste importera danska smågrisar och ev äventyra svenska djurhälsan. Med tanke på hur mycket svenska myndigheter lagt ut i fråga om kostnader för att hindra smittor från Danmark och kontinenten, samt allt arbete med bl a saneringar efter PRRS-utbrott, så verkar ovanstående scenario helt befängt. Allt arbete för att hindra smittor att komma in i landet är kastat i sjön. Var det så våra politiker hade tänkt sig framtiden?!
Nu handlar det alltså om att handla snabbt i riksdagshuset. Det går inte att backa bandet. De besättningar som slaktar ut, kommer inte igång igen under närmaste tiden. Slakterierna behöver dock grisar att slakta och då kommer importen av smågrisar igång långt innan politikerna hinner tänka!
Jag skrev för någon vecka sedan om att svenska slakten inte minskade kvartal 1. Nu finns siffror även för april. Där syns en minskning av slakten, med 20 000 grisar, jämfört med samma månad för ett år sedan. Påsken var i april även i fjol, så månaderna bör vara jämförbara. Därav har suggslakten minskat något de första fyra månaderna, jämfört med för ett år sedan. Men å andra sidan har nog exporten av suggor ökat en del. För export finns ingen statistik.
Det som är intressant i statistiken är att antalet slaktade ungsuggor ökat med ca 1 000. Det kan vara ett tecken på utslaktning av suggbesättningar. Nedläggning av besättningar sker dock oftast inte med ett penndrag, utan är en utsträckt process.
Totalt sett har svenska slakten av grisar minskat med 11 000 perioden januari - april i år, jämfört med i fjol. I vikt handlar det om 676 ton. /LG 110527


Fel på servern!?
När det här skrivs ser jag att det är något fel hos mitt webbhotell. Det går inte att gå in på www.grisprotalen och bilder dateras inte upp.
Jag hoppas servern kommer igång snarast. /LG


Botten nådd för EUs grispriser
Det är tryck mot grispriserna på den europeiska marknaden för slaktgrisar. Många länders grispriser vände ned markant. Men flera analytiker menar att botten ska vara nådd för den här gången. Prisfallet började i centrala Europa. Många länder pekade ut Tyskland som orsaken till att grispriserna kom i gungning. Särskilt är det länderna i centrala Europa som pekar ut Tyskland som oroshärden. Med sina minus 4 cent blev det ett dåligt exempel för prisutvecklingen. Holländska, belgiska och danska priserna följde efter med liknande prissänkningar. Frankrike svarade redan på torsdagen på förra veckans prissänkning.
Priset justerades ned även i Spanien, vilket är första gången sedan vecka 40 2010. Det är högst ovanligt vid den här tiden på året. Då priset sjönk i Spanien, medan England höll oförändrat, utvidgade England sitt försprång på förstaplatsen bland de fem främsta grisländerna. Danmark kunde för tredje veckan i rad hålla fast vid oförändrat pris. Det beror på att Danmark har goda exportmöjligheter utanför EU. Från tysk synvinkel har man svårt att förstå att kooperativa Danish Crown har haft möjlighet att hålla oförändrade grispriser när de tyska slakterierna sänkt priserna 12 cent på två veckor.
Trend för tyska marknaden: Det sägs nu allmänt, att det katastrofala prisfallet nu nått botten. De utbjudna kvantiteterna slaktgrisar kan placeras i början av veckan. Väderprognoserna är dessutom goda för de närmaste dagarna, varför efterfrågan på grillkött väntas öka. Från producenternas synvinkel, är det angeläget att priserna stiger igen, eftersom foderkostnaderna väntas stiga. /ISN 110524
Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Scan ser ett fortsatt bra intresse för svenskt griskött hos våra kunder och det råder stabil avsättning på svenska marknaden. Dessvärre fortsatte det danska priset att sjunka denna vecka. Bl a till följd av att fryst inlagrat kött från överskotten tidigare i år, nu tas fram till grillsäsongen. För att möta våra kunders önskemål på mer homogena grisar, vad gäller storlek och form på styckningsdetaljer etc, justeras övre gränsen för bäst betalda viktintervall vecka 22, från 75 kg - 96,9 kg till 75 kg - 93,9 kg.
På smågrismarknaden är det nu en kösituation och vi sänker vår marknadsnotering -30 kr.
På måndag 30 maj startar SLS sin nya blogg, där vi kontinuerligt kommer ge dig information om vad som händer på marknaden, i företaget och vi tar upp andra intressanta ämnesområden för svenska gris-, nöt och lammleverantörer. Vi som bloggar är Fredrik Jönsson, vd, Fredrik Andersson, key account manager, Kristher Svensson, adm chef och Sara Hoff, kommunikationsansvarig. Välkommen att besöka oss och lämna dina kommentarer på våra nyheter/inlägg. Adress: http://sls.scan.se
Välkommen också att besöka oss under Sveriges Grisföretagares årsstämma 31 maj -1 juni på Falkenberg Strandbad. Göran Niléhn, SLS, ny affärsområdeschef Gris, är tillsammans med SLS inköpare tillgängliga under hela stämman och ser fram emot att träffa dig och diskutera hur vi kan utveckla våra affärer tillsammans.
Noteringen för gris och sugga är oförändrad. Smågris -30 kr/st.

KLS Ugglarps
Marknadssituationen är oförändrad jämfört med föregående vecka.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -I dag har vi slaktat Guldgrisarna, de som deltagarna vid stämman i Falkenberg ska smaka under grillkvällen. De har duroc som faderras.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Överskottet på smågrisar har börjat visa sig. En del uppfödare av slaktgrisar tycker priset är för högt, sett till det pris som går att få ut. Man vill inte sätta in smågrisar.
-Vi måste hitta en balans, men det är som att välja mellan pest och kolera. Det är inte uteslutet att priset på smågrisen måste sänkas. En följd av detta blir utslagning av smågrisproduktion i Sverige och import av danska smågrisar. Det är inte önskvärt.
-Jag får rapporter varannan timme om lantbrukare som slutar med grisar. Statistiken hittills visar inte på så stor nedgång, men det beror på utslaktning av besättningar. Det är i höst vi får se i statistiken över det som sker nu.
-Vi inom slakten har samma problem som lantbrukarna. Vi gör allt vi kan göra för att få upp priset. Vi vill ha mer slakt, men får mindre. Summerar vi hur många slaktgrisar svenska slakterier behöver nästa år, kommer inte grisarna att räcka. Vi har redan förlorat slaget om flera hundra tusen grisar i Sverige.
-Vi måste få staten att ta ansvaret för de svenska merkostnaderna, som politikerna lagstiftat om. Eller övergå till europeiska regler. Det finns inget alternativ, men frågan är vid vilken tidpunkt vi kan få politikerna att förstå allvaret. Hur många grisar som då finns kvar i Sverige, när politikerna går till handling, vet vi dock inte.
-Nötköttet har minskat sin volym och nått en bättre balans på marknaden. Översatt till grisar är det en eller två miljoner grisar. Med en miljon grisar står vi med ett väldigt dyrt produktionssystem i slakten och ligger på en volym som Dalsjöfors och Skövde klarar av.
-Någon gång måste väl politikerna förstå vad som händer?

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Marknaden den här veckan är lik förra veckans.
-Vi har förberett leveransen av kött till grisstämman i Falkenberg, där Guldgrisen bl a ska wokas.

Spotmarknaden.se
Paw Mathiesen: -Det tidigare beskrivna upplägget med kontraktsgrisar har rönt stort intresse. Ni är välkomna till en diskussion på stämman.
 
Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Normal vecka, sett till årstiden. Lite överskott på smågrisar.

HK Agri (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Samma antal överstående smågrisar som förra veckan, slakten är i balans.

Danish Crown
De europeiska marknaderna är fortsatt präglade av låg efterfrågan, vilket är något ovanligt för årstiden.
Den kraftiga sänkningen av grispriset i Tyskland har endast förstärkt den tryckta stämningen. Däremot är vår försäljning till tredje land tillfredsställande.
Japan och Ryssland är stabila, medan Kina utvecklar sig mycket positivt prismässigt.

Marknadskommentarer från grisföretagare

Sveriges Grisföretagare
Per Karlsson: -Temat för stämman är: konkurrenskraft.
Under tisdagens stämmodag kommer en workshop att hållas. Workshopen är ett utomordentligt tillfälle att både träffa andra grisföretagare att diskutera med, men också att föra fram sin syn på vad Sveriges Grisföretagare ska lägga tyngdpunkten på i sitt fortsatta arbete.
Missa inte årets stämma, det är viktigt att så många som möjligt med anknytning till grisbranschen och framförallt grisföretagare träffas och diskuterar det allvarliga läget. Ju fler tankar som kommer fram desto fler möjliga vägar att jobba vidare skapas. Vi ses i Falkenberg!

Kalkyler över svensk och tysk produktion. Kostnaden för att ta fram en smågris.

Vilket av slakterierna kommer först?
Vid såväl Jönköpingsmötet som vid grisstämman i Falkenberg bestämdes att grisnoteringarna skall vara publicerade senast 3 dagar före anmälan till aktuell vecka.Vem tar täten och blir först?
Tack för några givande och intressanta dagar i Falkenberg
Sven Jerpdal
Örsundsbro

Alla debattinlägg är inlagda HÄR, för att göra dem mer överskådligare.


(Här kan du som har ytterligare kommentarer till grismarknaden, vem som helst, göra dina inlägg! Maila till gris@agrar.se)

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
@-GRIS 27 maj 2011
Senaste uppdatering gjord 2 juni 22,20
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 22

Partipriset
Scans partipris är från 9 maj
18,97 kr, en höjning med 25 öre. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 22 v 21 v 20 v 19
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,00 14,00 14,00 13,50
Spotmarknaden Sva 75-100 13,90 13,90 13,90 13,90
Dahlbergs 71-96,9 12,75 12,75 12,75 12,50
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 12,50 12,50 12,50 12,30
Skövde Slakteri 72-99,9 12,40 12,40 12,40 12,20
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 12,40 12,40 12,40 12,10
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 11,60 11,60 11,60 11,30
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 11,25 11,25 11,25 11,00
Scan 75-9,9 10,25 10,25 10,25 10,00
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 22 v 21 v 20
12,01 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 10,10 10,30 10,30
23,18 Nortura 71,1–90,0a nkr 20,34 20,34 20,34
11,91 HK Agri rybsgris 75 – 96,5b euro 1,34 1,34 1,34
11,46 HK Agri grund 75 – 96,5b euro 1,29 1,29 1,29
11,64 Österbottens 73 – 91 euro 1,31 1,31 1,33
13,15 Snellman 80–105 euro 1,48 1,48 1,48
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- -l - -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 22 v 21 v 20 v 19 v 18
27 maj Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,33 Tyskland 1,50 1,50 1,54 1,62 1,62
24 maj jämförbara**
15,40 England - 1,733 1,731 1,618 1,618
15,06 Spanien - 1,695 1,714 1,714 1,698
14,40 Italien - 1,620 1,620 1,627 1,627
13,77 Frankrike - 1,550 1,599 1,636 1,635
13,85 Tjeckien - - 1,559 1,596 1,571
13,47 Danmark - 1,516 1,516 1,516 1,516
13,13 Polen - - - 1,478 1,484
12,85 Tyskland - 1,446 1,486 1,566 1,566
12,73 Belgien - 1,433 1,458 1,556 1,569
12,45 Irland - 1,401 1,401 1,363 1,363
12,42 Holland - 1,398 1,436 1,503 1,513
12,14 Österrike - 1,366 1,407 1,489 1,489
9,39 Sverige - 1,057 1,049 1,020 1,032
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
1 maj Land v 17 v 16 v 15 v 14 v 13
Skr euro euro euro euro euro
14,19 EU, medelpris 1,572 1,549 1,545 1,524 1,516
-
16,43 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
15,17 Portugal 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680
15,06 Spanien 1,668 1,660 1,662 1,662 1,660
14,82 Tyskland 1,642 1,601 1,591 1,571 1,550
14,74 Bulgarien 1,633 1,632 1,633 1,631 1,642
14,69 Litauen 1,627 1,609 1,580 1,556 1,552
14,62 Italien 1,620 1,585 1,550 1,548 1,572
14,61 Lettland 1,619 1,590 1,549 1,570 1,502
14,60 Luxemburg 1,617 1,591 1,591 1,548 1,547
14,53 Cypern 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610
14,39 Rumänien 1,594 1,594 1,558 1,541 1,542
14,27 Tjeckien 1,581 1,579 1,538 1,522 1,481
14,26 Frankrike 1,580 1,520 1,520 1,480 1,460
14,23 Österrike 1,576 1,553 1,547 1,533 1,533
14,15 Ungern 1,567 1,557 1,531 1,531 1,507
14,13 England 1,565 1,553 1,548 1,538 1,519
14,07 Slovenien 1,559 1,534 1,540 1,532 1,522
14,00 Grekland 1,551 1,551 1,560 1,560 1,597
13,96 Polen 1,547 1,539 1,547 1,492 1,468
13,90 Slovakien 1,540 1,544 1,523 1,503 1,500
13,89 Estland 1,539 1,559 1,543 1,525 1,497
13,83 Finland 1,532 1,500 1,524 1,511 1,526
13,35 Belgien 1,479 1,442 1,448 1,400 1,397
13,25 Holland 1,468 1,439 1,438 1,401 1,400
12,87 Irland 1,426 1,420 1,385 1,385 1,384
12,63 Sverige 1,399 1,396 1,375 1,367 1,376
12,42 Danmark* 1,376 1,376 1,396 1,376 1,376
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
25 maj
11 maj
4 maj
27 april
Utbud
1943
1445
1420
1368
Sålda
1943
1100
1420
1368
Medelpris, euro
1,54
1,59
1,66
1,68
Lägst
1,51
1,56
1,64
1,66
Högst
1,55
1,60
1,67
1,69
Medelpris, skr
13,69
14,27
14,98
15,17

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,00 kr, galtar 2,80 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 22 v 21 v 20 v 19
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,00 6,00 6,50 7,20
Ginsten 140,1 kg- 6,00 6,00 6,00 6,00
Dahlbergs 140- - 5,50 5,50 5,50
Scan 140- 5,45 5,45 5,45 5,45
KLS Ugglarps 140- 6,50 6,50 5,60 5,60
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 7,00 8,20 8,20 8,10
Nyhléns & Hugoson 140- 6,05 6,05 6,05 6,05
Skövde 140- 4,50 4,50 4,50 4,30
Dalsjöfors 58% 5,75 5,75 5,75 5,25
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 2,80 2,80 3,30 4,00
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,00 2,00 2,00 2,00
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 22 v 21 v 20
7,73
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,50 6,50 7,00
19,32
Nortura Fri vikta nkr 16,95 16,95 16,95
Finland
5,77
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
4,97
Österbottens Fri vikt, E euro 0,56 0,56 0,56
7,55
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
Tyskland
9,24
ZNVG 56 % euro 1,04 1,04 1,09
Galtar
6,54
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,50 5,50 6,00
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 21 v 19 v 18 v 17 v 16 v 15 v 14
Pund
10,22
10,32
10,04
10,10
10,03
10,18
10,34
Dollar 6,27 6,32 6,07 6,04 6,09 6,23 6,34
Euro 8,89 8,98 9,03 8,97 8,90 9,03 9,06
Dansk 1,19 1,20 1,21 1,20 1,19 1,21 1,21
Norsk 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,15
Yen 7,65 7,80 7,56 7,40 7,43 7,46 7,44
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 23 v 22 v 21 v 20
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 16,50 16,50 16,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - - 15,50 15,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 14,50 14,50 14,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - - 14,20 14,20
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 380 380 380
Dalsjöfors Bas, 30 kg - 345 345 345
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 365 365 365
SLS (Scan)
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 354 354 354
Bis Plus 30 kg, marknad - 330 360 360
Bas 30 kg, beräknad - 319 319 319
Bas 30 kg, marknads - 295 325 325
Nyavvanda, 9 kg - - - -
KRAV, 30 kg - - - -
Scan Ekologisk - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
Svensk smågris 30 kg5 400 400 495 495
Finsk smågris 30 kg - - - 490
Dansk smågris 30 kg6 545 545 545 545
Dansk smågris 7 kg6 285 285 285 285
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - överst - -
KLS Ugglarps - - balans balans
Skövde Slakteri - 700 6-700 balans
Dalsjöfors Slakteri - 1 100 överst 1 000
Dahlbergs Slakteri - - brist balans
Ginsten - balans balans balans
-
MarknadsavdragM
Skövde Slakteri - - - -
Dahlbergs Slakteri - - - -
Ginsten - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 22 v 21 v 20 v 19 v 18
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
252
Basis 7 kg 212 219 218 218 218
424
Basis 30 kg 357 365 365 365 365
258
SPF+Myc 7 kg 217 224 223 223 223
430
SPF+Myc 30 kg 362 370 370 370 370
262
SPF 7 kg 221 228 227 227 227
435
SPF 30 kg 366 374 374 374 374
967
Økologi 30 kg 813 820 819 818 818
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
718
25-kilos 630 630 630 630 610
LSO (HKScan) euro euro euro euro euro
417
25-kg, Priimuus 47 47 47 47 49
Snellmans
524
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
453
ZNVG 28 kg 51 51 52 54 54
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
1 maj Land v 17 v 16 v 15 v 14 v 13
Skr euro euro euro euro euro
383 EU, medelpris 42,52 42,22 42,73 41,77 41,74
-
722 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
579 Tjeckien 64,18 46,16 56,49 42,99 51,91
557 Italien 61,79 61,61 61,61 61,61 61,56
501 Sverige 55,56 54,32 53,30 52,74 50,73
493 Slovakien 54,67 54,83 60,90 54,72 49,67
478 Tyskland 53,00 52,50 52,70 51,60 51,60
445 England 49,33 48,88 48,88 48,37 47,09
443 Finland 49,16 46,94 49,44 49,33 48,65
401 Belgien 44,50 43,50 43,00 42,00 42,00
373 Ungern 41,41 38,59 48,25 35,33 42,54
360 Danmark* 39,96 39,96 40,76 40,77 39,69
339 Estland 37,55 37,33 40,92 38,22 36,91
334 Spanien 36,99 39,24 39,46 40,01 40,29
325 Holland 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
312 Frankrike 34,60 33,40 33,40 32,00 31,20
288 Portugal 32,00 32,00 36,00 36,00 36,00
266 Polen 29,51 29,09 27,87 26,96 26,12
250 Luxemburg 27,70 21,70 30,30 32,70 34,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 21 v 21 v 20 v 19
Spotmarknaden 5,5 mån - - - -