Senaste nytt om priser
och marknaden

Tyskland höjer till 14,02 skr vecka 23
Det tyska grispriset höjs med 6 cent, 54 öre vecka 23. Nya priset blir 14,02 skr. Höjningen beror på god efterfrågan på griskött inför pingsten och kommande veckorna.
14,02 är alltså det lägsta pris som de svenska uppfödarna kräver, för att inte exportera till Tyskland. Jönköpingsmötet ställde detta krav vid förra veckans grisstämma i Falkenberg.
Smågrisarna är på väg mot en katastrofsituation. Scans pris på spotgrisar är 8,50 kr per kg. Marknadsnoteringen har sänkts med 105 kr på två veckor. Det lär vara uppåt 9 000 smågrisar i Scans kö och många även hos de övriga slakterierna.
Alltså: Det bästa kött som går att uppbringa på marknaden kostar 8,50 kr per kg! Visserligen levande vikt, men värt 10 - 20 gånger mer om den kvaliteten skulle finnas i butikernas köttdisk. En grillad eller ugnsstekt smågris är lika mjäll och fin att äta som kokt eller rökt lax. Det är mitt tips till midsommarsupén. Till efterrätt som vanligt svenska jordgubbar.
Lägg sedan ett par styckade smågrisar i frysen för kommande behov. Billigare mat går aldrig att köpa!
Det är inte bara i Sverige smågrisen är katastrofalt billig. I Spanien har priset halverats. I Finland är det också stora överskott och HK sänker priset med 5 euro och lägger 5 cent extra på slaktgrisarna veckorna 39 - 42.
Vid grisstämman diskuterades den här problematiken. För att få in smågrisar i stallarna sänks priset på smågrisar. Fler uppfödare av smågrisar stänger stallarna. När efterfrågan vänder måste vi importera smågrisar från Danmark. Då får vi in salmonella, MRSA och PRRS. Detta orsakar grisproduktionen kostnader och lidande, men framför allt blir notan till staten och budgeten för hälso- och sjukvård hög. Och människor får lida i onödan.
Alltså: Politikerna som infört särregler som gör grisuppfödning dyr, för i förlängningen in svåra sjukdomar som vi knappast ännu inte har i Sverige.
Tänkte inte på det! Kanske.
Men sådant ska vi kräva att politiker ska veta, eftersom de har makten.
Mattias Espert har utsetts till Sveriges Grisföretagares ekonomiske talesman och börjar från nu skriva kommentarer. Hans adress är Kvarnlyckans gård, 231 99 Klagstorp, 070-6581221, espert@kvarnlyckan.net /LG 110603

Grispriserna i EU på väg uppåt
Efter de senaste veckornas prissänkningar för slaktgrisar, verkar marknaden stabil denna vecka. I de länder där priserna började sjunka, var priserna ganska oförändrade. Bland dessa är Tyskland, som är prisledande, och grannländerna Holland och Belgien. I Österrike betalade en del slakterier med sina huspriser. Andra länder hade fortsatt prissänkningar. Det franska priset sänktes åter igen och närmade sig mittfältet i tabellen. Det danska priset, som stått oförändrat länge, gav till slut efter och sjönk något.
Spanska priset har också justerats ned något. Där i det populära turistlandet rådde en apokalyptisk stämning. Landets stora ekonomiska problem känns även på grismarknaden. Dessutom har inte foderpriserna inte gått ner så mycket. Enligt uppgifter från AMI, har smågrispriset kollapsat helt och har halverats. Så de spanska analytikerna på grismarknaden tror att spanska grispopulationen ska gå ner kraftigt.
Trenden för den tyska marknaden: Den prishöjning som vi hoppas på, och som vi trodde skulle komma redan i fredags, är nu nära förestående. Med bra väder ser vi att det blir mycket grillning under en lång helg framför oss. Efterfrågan på kött bör öka. Samtidigt ser vi att utbudet av slaktgrisar inte är för stora. Ingen eftersläpning väntas efter Kristi Himmelsfärds dag, den slaktdag som saknas i veckan. ISN 110603

Grisportalen igång igen
Grisportalen.se havererade förra fredagsnatten, samtidigt med bl a Land och ATL, som tydligen ligger på samma server. Land och ATL återstartades efter några timmar, men Grisportalen låg fortsatt nere. Ingen svarade i telefon, på mail, eller SMS hos webbhotellet.
Återstod personlig besök, där fick jag veta att företaget lagts ned och telefonen stängts av.
-Företaget var inte lönsamt, förklarade ägaren. Så jag stängde igen.
Åtaganden och att starta upp siten struntade han i. Det finns även företag inom IT-sektorn som inte lönar sig och som vrider om nyckeln och stänger. /LG 110603


Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Scan ser ett fortsatt bra intresse för svenskt griskött hos våra kunder och det råder en stabil avsättning på svenska marknaden.
Prisnivåerna i Europa ligger på oförändrad nivå och påverkas av att fryst inlagrat kött, från överskotten tidigare i år, nu tas fram till grillsäsongen.
Det råder en kösituation på smågrismarknaden och vi sänker vår marknadsnotering 75 kr för att minska överskottet.

KLS Ugglarps
Marknadssituationen är oförändrad jämfört med föregående vecka.
Vi gläds åt det fina vädret och hoppas att det blir bra fart på grillandet i helgen.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Helgdagarna är besvärliga och gör att vi inte hinner undan med slakten. Vi ligger på 1500 per vecka, men det är förvånande att det inte kommer in fler slaktgrisar, när man ser på (särskilt andras) noteringar.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Vackra vädret bidrar till positiv försäljning, men samtidigt är det fyradagarsvecka för slakten. Priserna är därför oförändrade.
-För smågrisar inför vi marknadsavdrag med 75 kr för övrig förmedling under tre veckor för att stimulera insättning. Efter midsommar är beställningarna större, när man sätter in julgrisar.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -

Spotmarknaden.se
Paw Mathiesen: -En bristande tro på markant högre avräkningspriser framöver i kombination med att den egna spannmålen är slut har gjort att många ställer tomt = smågrisöverskott och sänkt smågrispris. På kort sikt finns inte mycket som tyder på en lönsamhetsförbättring.
 
Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Det är stora bekymmer med de ökade kostnaderna för grisproduktionen. För att få snabbare insättning av smågrisar, har vi sänkt medelvikterna.

HK Agri (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Smågrisarna sänks 5 € fram till 24 juni. För slaktgrisarna inför vi en prisgaranti på minst 5 cent över nuvarande pris veckorna 39 - 42.

Danish Crown
De europeiska marknaderna är fortsatt lugna och vi upplever att marknaderna är i bättre balans.
Priserna på färskt kött i Europa är oförändrade. Samma gäller försäljningen av bacon i England.
På marknaderna i tredje land har vi stabil försäljning till USA, Japan och Ryssland, medan Kina fortsatt går mycket starkt.
Hongkong är fortsatt stängt och detta betyder god försäljning direkt till Kina.

Marknadskommentarer från grisföretagare

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -Sveriges grisföretagares stämma har precis avslutats. Styrelsen upplever stämman som positiv. Det har framkommit olika riktlinjer för vilka frågor styrelsen skall jobba med.
Vi befinner oss alla i en mycket svår tid för våra företag, men trots detta var stämningen god. Att hitta en snabb lösning på den ekonomiska kris många av oss lever i finns inte inom räckhåll, men många av frågorna som SGF har jobbat med börjar falla på plats. Exempelvis QS-certifieringen, som kan komma igång redan under 2011. Den möjliggör export av slaktgrisar till Tyskland.
Prisbilden på griskött både ute i Europa och i Sverige är fortfarande på en oroväckande låg nivå i förhållande till kostnaderna för foder. Det är många länder som dras med låg lönsamhet i sin grisproduktion. Ljuspunkten är att köttpriserna i USA är mycket höga, vilket inom överskådlig tid borde komma även Europa till del.
I vårvetebältet i norra USA och Canada har det kommit mycket nederbörd och ca 30 % av arealen är ännu ej sådd. Samtidigt är det torrt och varmt i höstvetebältet. Man spår redan en dålig skörd i Nordamerika, vilket inte kommer att gynna foderpriserna i dagsläget.
Både soja och rapsmjöl har gått upp de sista dagarna. Priset på råolja sjönk för en kort stund på börserna, men hittade snabbt kraft och stack upp igen.
Ryssland har släppt importstoppet på det tyska köttet, vilket minskar trycket på den svenska marknaden.

Tar inte slaktarna sitt ansvar för sina anställda?
Vi villl tacka alla som kom till de tre grisdagarna i Falkenberg. Utan er hade inte de tre dagarna blivit så bra, både när det gällde det allvarliga, men också nöjet på kvällarna.
Jag har aldrig upplevt en stämma, där det fanns så många förslag på personer som ville arbeta i en valberedning. Det resulterade till en votering, vilket visar att man vill engagera sig.
Vi vill också tacka sponsorerna som gjorde att vi kunde hålla ner priserna på mat och rum.
Sponsringen bidrog även till nöjesutbudet på festkvällarna.
Men var var slaktarna i debatten? De hördes inte!! Ska de inte ta sitt ansvar för sina anställda? Med att visa för regeringen att det faktiskt är arbetstillfällen som försvinner med färre grisföretagare.
Eller de vill klämma åt oss ännu mer? Det händer alla redan nu med ett extremt lågt smågrispris. Det är väl inte så att de vill lägga ner svensk smågrisproduktion och importera grisar ifrån utlandet?
För de kan ju tänka sig slakta importerade grisar!
Hälsningar
Hans Carlsson
ordförande för Hallands Grisföretagare

Kalkyler över svensk och tysk produktion. Kostnaden för att ta fram en smågris.

Vilket av slakterierna kommer först?
Vid såväl Jönköpingsmötet som vid grisstämman i Falkenberg bestämdes att grisnoteringarna skall vara publicerade senast 3 dagar före anmälan till aktuell vecka.Vem tar täten och blir först?
Tack för några givande och intressanta dagar i Falkenberg
Sven Jerpdal
Örsundsbro

Alla debattinlägg är inlagda HÄR, för att göra dem mer överskådligare.


(Här kan du som har ytterligare kommentarer till grismarknaden, vem som helst, göra dina inlägg! Maila till gris@agrar.se)

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
@-GRIS 3 juni 2011
Senaste uppdatering gjord 9 juni 14,50
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 23

Partipriset
Scans partipris är från 9 maj
18,97 kr, en höjning med 25 öre. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 23 v 22 v 21 v 20
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,00 14,00 14,00 14,00
Spotmarknaden Sva 75-100 13,90 13,90 13,90 13,90
Dahlbergs 71-96,9 12,75 12,75 12,75 12,75
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 12,50 12,50 12,50 12,50
Skövde Slakteri 72-99,9 12,40 12,40 12,40 12,40
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 12,40 12,40 12,40 12,40
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 11,60 11,60 11,60 11,60
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 11,25 11,25 11,25 11,25
Scan 75-93,9 10,25 10,25 10,25 10,25
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 23 v 22 v 21
12,12 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 10,10 10,10 10,30
23,18 Nortura 71,1–90,0a nkr 20,34 20,34 20,34
12,04 HK Agri rybsgris 75 – 96,5b euro 1,34 1,34 1,34
11,59 HK Agri grund 75 – 96,5b euro 1,29 1,29 1,29
11,77 Österbottens 73 – 91 euro 1,31 1,31 1,31
13,30 Snellman 80–105 euro 1,48 1,48 1,48
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
HK Agri V 39 - 42 + 5 cent -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 23 v 22 v 21 v 20 v 19
3 jun Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,02 Tyskland 1,56 1,50 1,50 1,54 1,62
31 maj jämförbara**
15,53 England - 1,728 1,733 1,731 1,618
15,01 Spanien - 1,670 1,695 1,714 1,714
14,62 Italien - 1,627 1,620 1,620 1,627
13,52 Frankrike - 1,504 1,550 1,599 1,636
14,05 Tjeckien - - 1,563 1,559 1,596
13,38 Danmark - 1,489 1,516 1,516 1,516
13,01 Polen - - - 1,448 1,478
12,99 Tyskland - 1,446 1,446 1,486 1,566
12,88 Belgien - 1,433 1,433 1,458 1,556
12,59 Irland - 1,401 1,401 1,401 1,363
12,56 Holland - 1,398 1,398 1,436 1,503
12,28 Österrike - 1,366 1,366 1,407 1,489
9,52 Sverige - 1,060 1,057 1,049 1,020
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
1 maj Land v 17 v 16 v 15 v 14 v 13
Skr euro euro euro euro euro
14,19 EU, medelpris 1,572 1,549 1,545 1,524 1,516
-
16,43 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
15,17 Portugal 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680
15,06 Spanien 1,668 1,660 1,662 1,662 1,660
14,82 Tyskland 1,642 1,601 1,591 1,571 1,550
14,74 Bulgarien 1,633 1,632 1,633 1,631 1,642
14,69 Litauen 1,627 1,609 1,580 1,556 1,552
14,62 Italien 1,620 1,585 1,550 1,548 1,572
14,61 Lettland 1,619 1,590 1,549 1,570 1,502
14,60 Luxemburg 1,617 1,591 1,591 1,548 1,547
14,53 Cypern 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610
14,39 Rumänien 1,594 1,594 1,558 1,541 1,542
14,27 Tjeckien 1,581 1,579 1,538 1,522 1,481
14,26 Frankrike 1,580 1,520 1,520 1,480 1,460
14,23 Österrike 1,576 1,553 1,547 1,533 1,533
14,15 Ungern 1,567 1,557 1,531 1,531 1,507
14,13 England 1,565 1,553 1,548 1,538 1,519
14,07 Slovenien 1,559 1,534 1,540 1,532 1,522
14,00 Grekland 1,551 1,551 1,560 1,560 1,597
13,96 Polen 1,547 1,539 1,547 1,492 1,468
13,90 Slovakien 1,540 1,544 1,523 1,503 1,500
13,89 Estland 1,539 1,559 1,543 1,525 1,497
13,83 Finland 1,532 1,500 1,524 1,511 1,526
13,35 Belgien 1,479 1,442 1,448 1,400 1,397
13,25 Holland 1,468 1,439 1,438 1,401 1,400
12,87 Irland 1,426 1,420 1,385 1,385 1,384
12,63 Sverige 1,399 1,396 1,375 1,367 1,376
12,42 Danmark* 1,376 1,376 1,396 1,376 1,376
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
1 juni
25 maj
11 maj
4 maj
Utbud
1900
1943
1445
1420
Sålda
1900
1943
1100
1420
Medelpris, euro
1,58
1,54
1,59
1,66
Lägst
1,56
1,51
1,56
1,64
Högst
1,59
1,55
1,60
1,67
Medelpris, skr
14,20
13,69
14,27
14,98

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,20 kr, galtar 3,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 23 v 22 v 21 v 20
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,20 6,00 6,00 6,50
Ginsten 140,1 kg- 6,00 6,00 6,00 6,00
Dahlbergs 140- 5,50 5,50 5,50 5,50
Scan 140- 5,45 5,45 5,45 5,45
KLS Ugglarps 140- 5,90 5,90 5,90 5,90
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 7,00 7,00 8,20 8,20
Nyhléns & Hugoson 140- 6,05 6,05 6,05 6,05
Skövde 140- 4,50 4,50 4,50 4,50
Dalsjöfors 58% 5,75 5,75 5,75 5,75
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 3,00 2,80 2,80 3,30
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,00 2,00 2,00 2,00
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 23 v 22 v 21
7,80
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,50 6,50 6,50
19,32
Nortura Fri vikta nkr 16,95 16,95 16,95
Finland
5,84
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
5,03
Österbottens Fri vikt, E euro 0,56 0,56 0,56
7,64
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
Tyskland
9,42
ZNVG 56 % euro 1,05 1,04 1,04
Galtar
6,60
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,50 5,50 5,50
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 22 v 21 v 19 v 18 v 17 v 16 v 15
Pund
10,15
10,22
10,32
10,04
10,10
10,03
10,18
Dollar 6,21 6,27 6,32 6,07 6,04 6,09 6,23
Euro 8,99 8,89 8,98 9,03 8,97 8,90 9,03
Dansk 1,20 1,19 1,20 1,21 1,20 1,19 1,21
Norsk 1,15 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14
Yen 7,69 7,65 7,80 7,56 7,40 7,43 7,46
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 24 v 23 v 22 v 21
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 16,50 16,50 16,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 15,50 15,50 15,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 14,50 14,50 14,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 14,20 14,20 14,20
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 380M 380 380
Dalsjöfors Bas, 30 kg - 345M 345 345
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 365M 365 365
SLS (Scan)
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 354 354 354
Bis Plus 30 kg, marknad - 255 330 360
Bas 30 kg, beräknad - 319 319 319
Bas 30 kg, marknads - 220 295 325
Nyavvanda, 9 kg - - - -
KRAV, 30 kg - - - -
Scan Ekologisk - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
Svensk smågris 30 kg5 370 370 400 495
Finsk smågris 30 kg - - - -
Dansk smågris 30 kg6 505 505 545 545
Dansk smågris 7 kg6 285 285 285 285
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - 8-9000 överst -
KLS Ugglarps - balans balans balans
Skövde Slakteri - överst 700 6-700
Dalsjöfors Slakteri - 2 000 1 100 överst
Dahlbergs Slakteri - - - brist
Ginsten - 200 balans balans
-
MarknadsavdragM
Dalsjöfors Slakteri - 75 kr - -
Skövde Slakteri - - - -
Dahlbergs Slakteri - - - -
Ginsten - - - -
KLS Ugglarps - 15 kr - -
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 23 v 22 v 21 v 20 v 19
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
254
Basis 7 kg 212 212 219 218 218
428
Basis 30 kg 357 357 365 365 365
260
SPF+Myc 7 kg 217 217 224 223 223
434
SPF+Myc 30 kg 362 362 370 370 370
265
SPF 7 kg 221 221 228 227 227
439
SPF 30 kg 366 366 374 374 374
975
Økologi 30 kg 813 813 820 819 818
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
718
25-kilos 630 630 630 630 630
LSO (HKScan) euro euro euro euro euro
377
25-kg, Priimuus 42 47 47 47 47
Snellmans
530
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
458
ZNVG 28 kg 51 51 51 52 54
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
1 maj Land v 17 v 16 v 15 v 14 v 13
Skr euro euro euro euro euro
383 EU, medelpris 42,52 42,22 42,73 41,77 41,74
-
722 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
579 Tjeckien 64,18 46,16 56,49 42,99 51,91
557 Italien 61,79 61,61 61,61 61,61 61,56
501 Sverige 55,56 54,32 53,30 52,74 50,73
493 Slovakien 54,67 54,83 60,90 54,72 49,67
478 Tyskland 53,00 52,50 52,70 51,60 51,60
445 England 49,33 48,88 48,88 48,37 47,09
443 Finland 49,16 46,94 49,44 49,33 48,65
401 Belgien 44,50 43,50 43,00 42,00 42,00
373 Ungern 41,41 38,59 48,25 35,33 42,54
360 Danmark* 39,96 39,96 40,76 40,77 39,69
339 Estland 37,55 37,33 40,92 38,22 36,91
334 Spanien 36,99 39,24 39,46 40,01 40,29
325 Holland 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
312 Frankrike 34,60 33,40 33,40 32,00 31,20
288 Portugal 32,00 32,00 36,00 36,00 36,00
266 Polen 29,51 29,09 27,87 26,96 26,12
250 Luxemburg 27,70 21,70 30,30 32,70 34,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 23 v 22 v 21 v 20
Spotmarknaden 5,5 mån - - - -