Senaste nytt om priser
och marknaden

Svenskt griskött för billigt för restauranger!
Det blev ännu en vecka mitt under bästa grillssäsongen och med bra grillväder över hela landet, utan att priserna stiger. Det var fyra veckor sedan priset rörde sig uppåt och då mycket försiktigt.
I EU i övrigt vände priserna uppåt vecka 22 till genomsnittet 13,92 skr. England och Lettland är två länder med grispris över 15 kr.
Slaktgrispriset har dock inte sjunkit här i Sverige, men det har smågrispriset i och med att en del slakterier infört marknadsavdrag. Dalsjöfors och KLS införde marknadsavdrag redan innevarande vecka och Ginsten nästa vecka. Dalsjöfors har hela 75 kr i avdrag, per smågris. Med detta bidrag till slaktgrisuppfödarna har i alla fall antalet överstående smågrisar minskat något, men det är fortfarande stora överskott.
Smågrisuppfödare får alltid sitta emellan och ta de stora stötarna. Slaktgrisuppfödare har inte stora alternativ vid överskott och låga priser, vilket de var lovade att få både av HKScan och Danish Crown, när de köpte svenska föreningsslakten, men nu finns en öppning för export till Tyskland. Jönköpingsmötet krävde ju detta. Export av smågrisar talar dock ingen om alls och vart skulle de i så fall ta i vägen? Smågrisuppfödare behöver verkligen en ventil i lägen som de har idag.
Jag tänkte på uppfödarna av smågrisar, när vi journalister var inbjudna till att provsmaka Guldgrisen. Ett antal matskribenter var inbjudna till den offentliga premiären, som hölls på trendkrogen B.A.R. i Stockholm. De kunde laga mat, de kockarna! En fet baconsida till förrätt, med svål. Det är verkligt gott, tillagat på rätt sätt. De kan nog laga goda rätter av både vanliga grisar och Guldgrisen. Men de var tacksamma för att produktutvecklingen på grisköttet går framåt. Det är skillnad på griskött och griskött, tyckte man, och Guldgrisen var en förbättring ansåg de efter en del provlagning.
Kan vi då se fram emot grisköttets genombrott i restaurangerna? Svaret var tveksamt och Henrik Norström förklarade:
-Griskött är för billigt. För att få upp grisköttet på menyerna i restauranger med lite högre status och servering på kvällarna, så behöver priset upp. Grisköttet behöver bli mer exklusivt, eller i varje fall delar av grisen behöver få mer statusstämpel. Konsumenterna köper sitt griskött i butikerna väldigt billigt och då vill man ha lite "finare" mat när man äter på kvällen.
-Ungefär fyra kotletter per kväll, till 300 gäster. Det är de normala beställningarna, sa Henrik.
-Laxen har fått samma problem, tillade han. Det är billigt och vanligt att äta lax till lunch, och då föredrar man annat på tallriken på kvällen.
Det var då som jag tänkte på smågrisuppfödarna. Spädgrisar eller smågrisar, vilken vikt som kan tänkas passa, de finns inte i butikerna och inte på marknaden över huvud taget. Varför? Om restaurangerna efterfrågar något som är dyrt, då måste vi väl kunna sälja!?
Just nu är inte heller smågrisen dyr, men det är ett annorlunda sortiment som vi inte behöver truga ut på marknaden för ett pris som matchar tyska och danska priser. Dessutom är köttet gott, som jag skrev i förra veckans @-GRIS. Alldeles fantastiskt gott, som en köttkvalitet som väl försvarar sin plats på exklusiva restauranger. Spädgris kanske kan bli vägvisaren in för grisköttet på restaurangerna?
Dessutom, och det viktigaste, får smågrisproducenterna också sin ventil som kan lätta på trycket när stallarna är fyllda till brädden. Det är på våren före insättningen av julgrisar som marknaden för smågrisar är trög. Då inför vi "säsong" för smågrisar, med premiär som för kräftorna förr i tiden. Det kanske finns andra tider på året, då vi också kan skapa "säsong" för smågrisar. Vi behöver ju inte sälja spädgrisar eller smågrisar till restaurangerna alla tider på året. Vi ska i stället ransonera dem, så priset stiger!
Precis som krögarna vill ha det! /LG 110610

Tyska priset på oförändrad nivå
Det blev ingen fortsatt höjning av tyska grispriset, trots att många trott det. Det blev fortsatt 1,56 €. Orsaken anses vara ett stigande utbud i slutet av veckan och då passade slakterierna på att sätta stopp för höjningen. Grisarna säljs dock utan problem på marknaden.
Auktionen på slaktgrisar via internet slutade med en liten höjning, med 1 cent till 1,59 €. Skillnaden på auktionspriset och noteringen är därmed 3 cent. /LG 110610

Sommarvädret höjer slaktgrispriserna i EU
I många länder i EU stiger priserna på slaktgrisar. I de flesta fallen gick priserna upp märkvart. Tyskland föregick md gott exempel med sina 6 cent och rangordnar nu sig före Danmark och Frankrike, samt är tvåa bland de fem största grisländerna i EU. Men mer måttliga prisrörelser lade sig Frankrike precis bakom Tyskland, följd av Danmark där priset var oförändrat. Holland följde Tyskland med samma prishöjning 6 cent, men ligger fortsatt på sista plats bland de fem största grisländerna.
Även i Belgien och Österrike steg priserna tydligt. Spanien höll sig på oförändrad nivå, efter de senaste veckornas fall.
Enligt prognoserna från AMI, institutet för analyser, hotar den tyska grisproduktionen för första gången på länge att falla. Orsaken är höjda kostnader för produktionen, och därmed en för låg lönsamhet. Även i andra länder minskar beståndet av grisar, skriver AMI. I Polen minskade grisantalet med 14 % från november 2010 till mars 2011. I Tjeckien och Danmark reducerades beståndet väsentligt. Denna trend borde få samma utveckling av grispriset, som den hade 2008.
Trend på tyska marknaden: Fortsätter värmen de närmaste dagarna, vilket prognoserna visar, kan den dagliga tillväxten hos slaktgrisarna bromsas. Därmed kommer utbudet av slaktklara grisar att kunna avsättas. Efterfrågan är så god, att inköparna köper grisar med allt lägre vikter. Därför kan grispriset fortsätta gå uppåt nästa vecka. ISN 110607


Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Vi ser nu en ökande anmälan av grisar, vilket är positivt för den svenska marknaden. Scans grillförsäljning fortsätter att gå bra och samarbetet med Ica har positiva effekter. Även smågrissituationen har förbättrats och kösituationen minskar betydligt kommande vecka.

KLS Ugglarps
Marknadssituationen är oförändrad jämfört med föregående vecka. Det varma vädret ger sig inte riktigt än vilket gynnar grillutbudet!

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Inget som sticker ut på marknaden den här veckan.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Det är bra försäljning, men fyradagarsvecka.
-Smågrisöverskottet har minskat något, vilket beror på att fler smågrisar satts in, tack vare marknadsavdraget.

Spotmarknaden.se
Paw Mathiesen: -På en marknad är det köparen som bestämmer vem man vill köpa av. Av olika skäl tackar en köpare ibland nej till vissa grisar, vi får då gå till näst bästa betalare – därav den differentierade prissättningen. Vi kan dock garantera att vi alltid försöker få ut så bra ett pris som möjligt. Just nu är olika köpare villiga att betala från 13,60 – 14,20 kr/kg. Medelpriset är 13,90.
 
Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Vi har haft mycket varmt och vackert väder i Fiinland, så vädermässigt har det varit en bra början på säsongen för grillning. Försäljningsmässigt är det för tidigt att se, men det grillas mycket. Detta är bra utgånsläge. Nu närmar sig midsommar, som är höjdunkten för grillsäsongen.
Slakten är i balans, men vi har överskott på smågrisar.

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -Slaktsvinläget är i balans men utbudet av smågrisar överstiger klart efterfrågan. Vi förutsätter tillsvidare att alla grisar som avhämtas väger minst 30 kg. På grund av smågriskön kommer smågrisarnas medelvikt att vara högre än normalt hela sommaren. Överskottet beror till största delen på att utbudet är större än väntat, men vi har också några, främst mindre uppfödare, som håller "renoveringspaus".
Trots den allmänna prissänkningen i Finland har Snellman genomfört planerade kvalitetsbaserade prishöjningar. Vi försöker också klara oss ur den uppkomna smågriskön utan prissänkningar till smågrisproducenterna. I början av juni tog vi i bruk förhöjda lastnings- och utvecklingstillägg för svinproducenter, vilka höjde priset med 6 c/kg för de gårdar som uppfyller villkoren. Tack vare vårens och sommarens prishöjningar har gödsvinuppfödningens bidrag förbättrats. Även smågrisprissättningen ändrade en aning från början av juni när smågrisarnas nya kvalitetstillägg 2 €/st. trädde i kraft.
Under årets fem första månader ökade svinanskaffningen med 18,2 % och nötanskaffningen med 8,7 %. Smågrisförmedlingen har under våren överstigit fjolårets volymer med 8 %. Vår utvidgning av slakteriet är i full gång och slaktkapaciten ökar betydligt i början av nästa år. Snellman har för närvarande mycket gott flyt för charkprodukterna och det kompenserar till en del den låga prisnivån inom färskt kött. Därför klarar vi av att upprätthålla ett producentpris som både för svin och smågrisar är klart över landets allmänna nivå.

Danish Crown
Efter de senaste veckornas dämpade stämning på de europeiska marknaderna, börjar det nu gå framåt. Vi ser en god efterfrågan på skinkor, karré och kotlett.
Priserna på bog och charkråvara är stabila och samma gäller filé.
På marknaderna längre bort är Ryssland och Japan fortsatt stabila. Kina har fortsatt inte fått någon lösning på Hongkong-situationen, men den fallande dollarn dämpar de hemtagna priserna på försäljningen till Kina.

Marknadskommentarer från grisföretagare

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -Prisbilden på det svenska grisköttet är fortfarande mycket låg och de flesta av oss grisföretagare kommer allt närmare en ohållbar ekonomisk situation. Positivt är att marknaden för griskött i USA fortsätter uppåt. Prognos kvartal 1, för den tyska marknaden, är 12,20 kr, kvartal: 2 15 kr, kvartal 3: 16,20 kr, kvartal 4: 15 kr. Detta måste komma den svenska marknaden tillgodo.
Klassisk svinpest har brutit ut i Litauen. Tänk på detta om ni har arbetskraft från Litauen. Mer info om svinpest finns på SDHVs hemsida Svenska Djurhälsovården
Det råder oklarhet i kastreringsfrågan om vad man ska och inte ska göra. Idag behöver man inte göra något alls. Det rekommenderas från vissa håll att ge smärtlindring i samband med ingreppet. När lagen kommer och vad den kommer att kräva vet vi ännu inte. SGF arbetar aktivt med frågan.

Tar inte slaktarna sitt ansvar för sina anställda?
Vi villl tacka alla som kom till de tre grisdagarna i Falkenberg. Utan er hade inte de tre dagarna blivit så bra, både när det gällde det allvarliga, men också nöjet på kvällarna.
Jag har aldrig upplevt en stämma, där det fanns så många förslag på personer som ville arbeta i en valberedning. Det resulterade till en votering, vilket visar att man vill engagera sig.
Vi vill också tacka sponsorerna som gjorde att vi kunde hålla ner priserna på mat och rum.
Sponsringen bidrog även till nöjesutbudet på festkvällarna.
Men var var slaktarna i debatten? De hördes inte!! Ska de inte ta sitt ansvar för sina anställda? Med att visa för regeringen att det faktiskt är arbetstillfällen som försvinner med färre grisföretagare.
Eller de vill klämma åt oss ännu mer? Det händer alla redan nu med ett extremt lågt smågrispris. Det är väl inte så att de vill lägga ner svensk smågrisproduktion och importera grisar ifrån utlandet?
För de kan ju tänka sig slakta importerade grisar!
Hälsningar
Hans Carlsson
ordförande för Hallands Grisföretagare

Öppet brev till Maud Olofsson
Bästa Maud! Jag skriver till Dig i första hand som partiledare för C. Jag vill veta hur kunnig Du är om den pågående griskrisen hos oss bönder? Situationen är synnerligen allvarlig och är på väg mot total kollaps, med allt vad det innebär av konkurser, djurlidande och mycket annat. Jag har varit i grisbranschen sedan 1990 och aldrig varit med om värre.
Många kollegor ringer mig och är förtvivlade av många anledningar. Pengarna är slut, man har inte krediter till att köpa foder för att fortsätta produktionen. För de som har pengar är fodersäden så dyr att det är omöjligt att få kalkylerna att gå ihop. Det finns inga reserver i företagen.
Om Ni politiker vill ha svenska grisar i Sverige måste vi få hjälp! Saneringslån omedelbart, och mycket bättre lånevillkor för det kapital som arbetar i all animalieproduktion. Det är jättebråttom.
En vink om vad som är på gång: Suggbesättningar lägger ned i stort antal och många av dessa har för avsikt att importera 7-kgs smågrisar från Danmark. Dessa smågrisar föds sedan upp i Sverige till slaktfärdiga grisar för att från oss exporteras till Tyskland för slakt. Efter slakt kan ju dessa grisar exporteras och återigen hamna i Sverige för konsumtion. Låter det bra med en danskfödd gris uppfödd i Sverige och slaktad i Tyskland. Är det vårt nya svenska koncept?
Upplysningsvis kan jag säga att svensk grisnäring sysselsätter mellan 10 000 - 15 000 heltider från bonde till detaljhandel, en siffra som påminner om SAAB i Sverige.
Vad kan och vill Du göra för oss ?
Vänligen
Sven Jerpdal
Vd Upppig AB
0171-462000, 070-5183139

Kalkyler över svensk och tysk produktion. Kostnaden för att ta fram en smågris.

Vilket av slakterierna kommer först?
Vid såväl Jönköpingsmötet som vid grisstämman i Falkenberg bestämdes att grisnoteringarna skall vara publicerade senast 3 dagar före anmälan till aktuell vecka.Vem tar täten och blir först?
Tack för några givande och intressanta dagar i Falkenberg
Sven Jerpdal
Örsundsbro

Alla debattinlägg är inlagda HÄR, för att göra dem mer överskådligare.


(Här kan du som har ytterligare kommentarer till grismarknaden, vem som helst, göra dina inlägg! Maila till gris@agrar.se)

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
@-GRIS 10 juni 2011
Senaste uppdatering gjord 16 juni 9,20
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 24

Partipriset
Scans partipris är från 9 maj
18,97 kr, en höjning med 25 öre. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 24 v 23 v 22 v 21
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,00 14,00 14,00 14,00
Spotmarknaden Sva 75-100 13,90 13,90 13,90 13,90
Dahlbergs 71-96,9 12,75 12,75 12,75 12,75
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 12,50 12,50 12,50 12,50
Skövde Slakteri 72-96,9 12,40 12,40 12,40 12,40
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 12,40 12,40 12,40 12,40
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 11,60 11,60 11,60 11,60
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 11,25 11,25 11,25 11,25
Scan 75-93,9 10,25 10,25 10,25 10,25
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 24 v 23 v 22
12,46 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 10,30 10,10 10,10
23,18 Nortura 71,1–90,0a nkr 20,34 20,34 20,34
12,10 HK Agri rybsgris 75 – 96,5b euro 1,34 1,34 1,34
11,64 HK Agri grund 75 – 96,5b euro 1,29 1,29 1,29
11,82 Österbottens 73 – 91 euro 1,31 1,31 1,31
13,36 Snellman 80–105 euro 1,48 1,48 1,48
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
HK Agri V 39 - 42 + 5 cent -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
10 jun Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,08 Tyskland 1,56 1,56 1,50 1,50 1,54
7 juni jämförbara**
15,46 England - 1,713 1,728 1,733 1,731
15,08 Spanien - 1,670 1,670 1,695 1,714
14,45 Italien - 1,601 1,627 1,620 1,620
13,61 Tyskland - 1,508 1,446 1,446 1,486
13,54 Frankrike - 1,500 1,504 1,550 1,599
14,01 Tjeckien - - 1,552 1,563 1,559
13,44 Danmark - 1,489 1,489 1,516 1,516
12,84 Polen - - - 1,422 1,448
13,38 Belgien - 1,482 1,433 1,433 1,458
12,65 Irland - 1,401 1,401 1,401
13,30 Holland - 1,455 1,398 1,398 1,436
12,70 Österrike - 1,407 1,366 1,366 1,407
9,47 Sverige - 1,049 1,060 1,057 1,049
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
5 jun Land v 22 v 21 v 20 v 19 v 18
Skr euro euro euro euro euro
13,92 EU, medelpris 1,542 1,541 1,563 1,593 1,594
-
16,43 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
15,08 England 1,670 1,672 1,647 1,626 1,581
15,02 Lettland 1,664 1,574 1,638 1,677 1,573
14,98 Portugal 1,660 1,680 1,700 1,700 1,700
14,98 Bulgarien 1,660 1,642 1,642 1,641 1,638
14,83 Spanien 1,643 1,665 1,695 1,697 1,689
14,80 Italien 1,639 1,642 1,637 1,642 1,643
14,78 Rumänien 1,637 1,618 1,623 1,611 1,614
14,53 Estland 1,610 1,619 1,598 1,601 1,595
14,43 Grekland 1,599 1,599 1,580 1,580 1,556
14,33 Tjeckien 1,587 1,599 1,619 1,634 1,615
14,21 Litauen 1,574 1,652 1,637 1,568 1,572
14,18 Tyskland 1,571 1,550 1,571 1,632 1,662
14,18 Slovakien 1,571 1,610 1,607 1,594 1,561
13,91 Ungern 1,541 1,541 1,562 1,606 1,604
13,81 Luxemburg 1,530 1,535 1,563 1,611 1,649
13,63 Frankrike 1,510 1,510 1,560 1,590 1,590
13,49 Polen 1,495 1,489 1,523 1,563 1,589
13,30 Österrike 1,473 1,467 1,525 1,606 1,609
13,25 Slovenien 1,468 1,482 1,529 1,571 1,589
13,24 Finland 1,467 1,482 1,480 1,486 1,522
13,22 Irland 1,465 1,464 1,467 1,427 1,426
13,03 Sverige 1,443 1,462 1,447 1,408 1,408
12,58 Holland 1,394 1,394 1,432 1,507 1,508
13,55 Belgien 1,390 1,405 1,437 1,517 1,520
12,55 Danmark* 1,390 1,420 1,419 1,419 1,418
12,37 Cypern 1,370 1,280 1,270 1,510 1,590
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
8 juni
1 juni
25 maj
11 maj
Utbud
1885
1900
1943
1445
Sålda
1700
1900
1943
1100
Medelpris, euro
1,59
1,58
1,54
1,59
Lägst
1,57
1,56
1,51
1,56
Högst
1,59
1,59
1,55
1,60
Medelpris, skr
14,35
14,20
13,69
14,27

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,20 kr, galtar 3,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 24 v 23 v 22 v 21
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 7,00 7,00 7,00 8,20
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,20 6,20 6,00 6,00
Ginsten 140,1 kg- 6,00 6,00 6,00 6,00
KLS Ugglarps 140- 5,90 5,90 5,90 5,90
Dalsjöfors 58% 5,75 5,75 5,75 5,75
Dahlbergs 140- 5,50 5,50 5,50 5,50
Scan 140- 5,45 5,45 5,45 5,45
Nyhléns & Hugoson 140- 6,05 6,05 6,05 6,05
Skövde 140- 4,50 4,50 4,50 4,50
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 3,00 3,00 2,80 2,80
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,00 2,00 2,00 2,00
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 23 v 22 v 21
7,86
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,50 6,50 6,50
19,32
Nortura Fri vikta nkr 16,95 16,95 16,95
Finland
5,86
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
5,05
Österbottens Fri vikt, E euro 0,56 0,56 0,56
7,67
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
Tyskland
9,57
ZNVG 56 % euro 1,06 1,04 1,04
Galtar
6,65
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,50 5,50 5,50
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 23 v 22 v 21 v 19 v 18 v 17 v 16
Pund
10,15
10,15
10,22
10,32
10,04
10,10
10,03
Dollar 6,18 6,21 6,27 6,32 6,07 6,04 6,09
Euro 9,03 8,99 8,89 8,98 9,03 8,97 8,90
Dansk 1,21 1,20 1,19 1,20 1,21 1,20 1,19
Norsk 1,14 1,15 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14
Yen 7,72 7,69 7,65 7,80 7,56 7,40 7,43
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 25 v 24 v 23 v 22
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 16,50 16,50 16,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 15,50 15,50 15,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 14,50 14,50 14,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 14,20 14,20 14,20
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 380M 380M 380
Dalsjöfors Bas, 30 kg - 345M 345M 345
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 365M 365M 365
SLS (Scan)
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 354 354 354
Bis Plus 30 kg, marknad - 255 255 330
Bas 30 kg, beräknad - 319 319 319
Bas 30 kg, marknads - 220 220 295
Nyavvanda, 9 kg - - - -
KRAV, 30 kg - - - -
Scan Ekologisk - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
Svensk smågris 30 kg5 370 370 370 400
Finsk smågris 30 kg - - - -
Dansk smågris 30 kg6 505 505 505 545
Dansk smågris 7 kg6 285 285 285 285
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - överst 8-9000 överst
KLS Ugglarps - överst balans balans
Skövde Slakteri - överst överst 700
Dalsjöfors Slakteri - 1 500 2 000 1 100
Dahlbergs Slakteri - överst brist brist
Ginsten - 300 200 balans
-
MarknadsavdragM
Dalsjöfors Slakteri - 75 kr 75 kr -
Skövde Slakteri - - - -
Dahlbergs Slakteri - - - -
Ginsten - 30 kr - -
KLS Ugglarps - 40 kr 15 kr -
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
261
Basis 7 kg 216 212 212 219 218
440
Basis 30 kg 364 357 357 365 365
267
SPF+Myc 7 kg 221 217 217 224 223
446
SPF+Myc 30 kg 369 362 362 370 370
272
SPF 7 kg 225 221 221 228 227
451
SPF 30 kg 373 366 366 374 374
992
Økologi 30 kg 820 813 813 820 819
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
718
25-kilos 630 630 630 630 630
LSO (HKScan) euro euro euro euro euro
379
25-kg, Priimuus 42 42 47 47 47
Snellmans
532
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
460
ZNVG 28 kg 51 51 51 51 52
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
1 maj Land v 17 v 16 v 15 v 14 v 13
Skr euro euro euro euro euro
383 EU, medelpris 42,52 42,22 42,73 41,77 41,74
-
722 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
579 Tjeckien 64,18 46,16 56,49 42,99 51,91
557 Italien 61,79 61,61 61,61 61,61 61,56
501 Sverige 55,56 54,32 53,30 52,74 50,73
493 Slovakien 54,67 54,83 60,90 54,72 49,67
478 Tyskland 53,00 52,50 52,70 51,60 51,60
445 England 49,33 48,88 48,88 48,37 47,09
443 Finland 49,16 46,94 49,44 49,33 48,65
401 Belgien 44,50 43,50 43,00 42,00 42,00
373 Ungern 41,41 38,59 48,25 35,33 42,54
360 Danmark* 39,96 39,96 40,76 40,77 39,69
339 Estland 37,55 37,33 40,92 38,22 36,91
334 Spanien 36,99 39,24 39,46 40,01 40,29
325 Holland 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
312 Frankrike 34,60 33,40 33,40 32,00 31,20
288 Portugal 32,00 32,00 36,00 36,00 36,00
266 Polen 29,51 29,09 27,87 26,96 26,12
250 Luxemburg 27,70 21,70 30,30 32,70 34,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 24 v 23 v 22 v 21
Spotmarknaden 5,5 mån - - - -