Senaste nytt om priser
och marknaden

Vilket är bäst, ett starkt bokslut, eller tomt slakteri?
Danish Crown-ägda KLS Ugglarps är enda slakteri i Sverige som höjer grispriset vecka 25. Höjningen är 1 kr för noteringen Topp och 50 öre för Grund. De flesta leverantörerna har Topp.
Svenska prisbilden är på väg uppåt, men 1 kr är mer än vad marknaden indikerar. Det säger KLS Ugglarps vd Johan Andersson i en kommentar. Höjningen är mer att se som en investering i att behålla grisproduktionen kvar, för att få nytta av de investeringar som görs i anläggningar och utrustning.
Prishöjningen kan också ses som en avspark i kampen om de svenska grisarna, de som blir kvar efter krisen. De som inte ser om sitt hus nu, kan upptäcka att det inte blir så många grisar att stoppa in i de fina anläggningarna. Krisen börjar nu visa sig i minskade slaktvolymer, det säger Magnus Lagergren, Dalsjöfors.
När svenska föreningsslakten slaktades för några år sedan, betonade både HKScan och Danish Crown betydelsen av att slakterierna behöver starka ägare. Majoriteten av Swedish Meats medlemmar trodde på HKScan och en minoritet på Danish Crown. KLS medlemmar trodde tvärt om och valde Danish Crown och valde bort HKScan.
Det vi sett under de gångna åren efter föreningsslaktens avveckling, är att Danish Crown tagit volymer och HKScan tappat. Nu går KLS Ugglarps ut med en prishöjning på upp till 1 kr, utan att den samlade branschen anser att det finns underlag för detta på marknaden. Och man säger att det är ägarna Danish Crown som gör satsningen.
SLS satte inte nästa veckas pris förrän på fredagens morgon, mot normalt på torsdagens morgon. Det är lätt att tänka sig diskussionerna inom Scan och HKScan under torsdagen. Men vi fick se att SLS och Scan lämnade noteringen oförändrad på 10,25 kr, trots att gapet till argaste konkurrenten KLS Ugglarps ökade till historiskt höga 3,15 kr. KLS Ugglarps Topp ligger nu på 13,40 kr.
Gapet till Ginsten är visserligen 3,75 kr, men det kan nog Scan leva med. Men skillnaden till KLS Ugglarps är ett verkligt hot och det börjar vara allt mer troligt att Scans slakt kommer att fortsätta minska, även om vi sett att den hållits uppe förvånansvärt väl. Dock med hjälp av legoslakt, framför allt för KLS Ugglarps räkning. 200 000 nya grisar att slakta syns i varje fall inte från min horisont just nu.
Risken är att alla slakterier får se minskande slakt framöver, om det inte redan är ett faktum. Styrkan hos ägarna kan bli avgörande, vilket KLS Ugglarps säkert inser och tar initiativet till höjning utöver vad marknaden ger.
Frågan är vad som är bäst om ett år, ett starkt bokslut, eller ett tomt slakteri!
Tyskland och Danmark har oförändrade priser. I Finland sänker finska HKScan priset på rybsgrisar knappa 30 öre. /LG 110617


Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Marknadssituationen för gris har förbättrats och vi är positiva till initiativet som tagits att nu öka prisnivåerna på marknaden. Kösituationen på smågrisar ökar dessvärre åter, något som är mycket besvärligt för många av våra smågrisproducenter. Vi jobbar aktivt med flera olika marknadslösningar för att minska problemet.
Scan har en god efterfrågan på grillprodukter, medan det är en blandad efterfrågan på färskt griskött. För vissa detaljer såsom karré är det brist, medan andra detaljer har överskott. Udda detaljer som vanligtvis går på export är också en utmaning just nu.
Scan fortsätter sitt intensiva arbete med att skapa mervärde för det svenska grisköttet på marknaden. Våra nya koncept såsom Gårdsgrisen och Rapsgrisen följer planerad plan. Efter sommaren kommer vi också starta märkningen av alla Scan-produkter med den branschgemensamma märkningen ”Svenskt kött”, vilket vi tror kommer skapa positiv effekter för svenska charkprodukter.

KLS Ugglarps
Svensk grisproduktion befinner sig i en svår situation. Marknaden med sina regler kring utbud och efterfrågan kommer att reglera priset på sikt, men just nu är det mycket pressat. KLS Ugglarps höjer därför Toppnoteringen med 1 kr per kg och Grundnoteringen med 50 öre per kg från och med vecka 25. Vi har som mål att vår Toppnotering verkligen ska vara på toppnivå i Sverige! 
Läs mer på www.klsugglarps.se

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Vi börjar leverera Guldgrisen till de första Ica-butikerna nästa vecka. Det har varit en hyfsad försäljningsvecka.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Vi har gjort en analys av möjligheterna att höja med samma motiv som KLS Ugglarps, men beslutat hålla oss till vad marknaden signalerar. Marknaden är relativt oförändrad, men det finns positiva tendenser. KLS Ugglarps höjning med 1 kr är investeringspengar, vilket jag har respekt för.
-Det börjar nu kännas på marknaden att det är lite lägre tillgång på slaktgrisar.
-Signalerna från marknaderna i Europa är tvetydiga. Det hörs både negativa och positiva signaler. Det tyder på att vi inte är igenom krisen igen.
-Situationen för många leverantörer är fruktansvärd, men jag tror att vi kommer att hitta en ny balanspunkt. Jag tror inte den är så långt bort som många tror. Vi såg hur det var på nötsidan tidigare. Där har vi lyckats höja ganska rejält. Grisarna är dock ett knivigare problem, där svenska slakten är mer internationellt beroende.
-Vi ligger lite efter i fas när det gäller Guldgrisen, men vi väntar ett bra mottagande.

Skövde Slakteri
Tommy Ögren: -Vi kommer att justera upp priset, men inte nästa vecka. När vi sätter upp priset kommer vi att hålla detta. Det har varit svårt under kortveckorna att få bra underlag för kalkyler i styckningen, något som vi annars är bäst på i Europa. Kalkylerna i styckningen ligger till grund för priset på slaktgrisar.
-Vi har gott om grisar att slakta och kan t o m sälja till andra slakterier.

Spotmarknaden.se
Paw Mathiesen: -Medelpriset är oförändrat.
-Nästa vecka går ett lass slaktgrisar till Tyskland. Vi hoppas det kan ge en effekt på svenska marknaden.
 
Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Det är fortsatt överskott på smågrisar och vi exporterar gärna om vi kan finna köpare. Slakten är i balans. Försäljningen är som en normal junivecka.

HK Agri (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Vi styr volymerna enl efterfrågan och sänker priset på rybsgrisen med 3 cent. Priset sänks när vi närmar oss hösten. Prisskyddet på +5 cent gäller veckorna 37 - 41.

Danish Crown
De europeiska marknaderna utvecklar sig mycket sakta. Vi ser en efterfrågan på skinka, framändar och kotlett som motsvarar utbudet och därför är en stabil marknad.
Marknaden för bacon i England är tillfredsställande, med en god efterfrågan. Försäljningen ur EUs lager, som frystes in under dioxinskandalen, har börjat och f n sker den under ett tempo som marknaden kan klara.
På de fjärran marknaderna är det stabil försäljning till Ryssland och Japan. Kina har fortsatt god efterfrågan.

Marknadskommentarer från grisföretagare

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -KLS Ugglarps höjer en krona nästa vecka. De fullt medvetna om att detta inte är tillräckligt för att få lönsamhet, men våra förluster minskar. Läs mer om detta på KLS Ugglarps hemsida. Förhoppningarna är stora om att de andra slakterierna ska följa efter.
Grisköttet i USA har stannat upp lite, men priset är fortfarande på en betydligt högre nivå än det europeiska. Jag vet inte vad som är mest beklämmande, om det är det låga priset, eller marknadens totala kollaps samt dess oförmåga att hämta sig. Det var många europeiska länder som hade markanta höjningar för den gångna veckan.
Sojan fortsätter upp medan majs och vete har gått ner, troligen pga sjunkande råoljepriser. Konkurrensen från energigrödor blir då inte så stor.
ICAs tidning Buffé beskriver i nummer 6 - 7 2011 på sidan 34, att allt kött, både svenskt och importerat, kontrolleras av vedertaget kvalitetssystem och tas fram enligt svensk djurskyddslag. Detta är önsketänkande utan verklighetsförankring. Ytterst beklagligt! Vi agerar i frågan.
Det har varit ytterligare negativa tidningsrubriker i SvD där en del ”kändisar” vill bojkotta svenskt griskött.
LRF har skrivit en replik.

Öppet brev till Maud Olofsson
Bästa Maud! Jag skriver till Dig i första hand som partiledare för C. Jag vill veta hur kunnig Du är om den pågående griskrisen hos oss bönder? Situationen är synnerligen allvarlig och är på väg mot total kollaps, med allt vad det innebär av konkurser, djurlidande och mycket annat. Jag har varit i grisbranschen sedan 1990 och aldrig varit med om värre.
Många kollegor ringer mig och är förtvivlade av många anledningar. Pengarna är slut, man har inte krediter till att köpa foder för att fortsätta produktionen. För de som har pengar är fodersäden så dyr att det är omöjligt att få kalkylerna att gå ihop. Det finns inga reserver i företagen.
Om Ni politiker vill ha svenska grisar i Sverige måste vi få hjälp! Saneringslån omedelbart, och mycket bättre lånevillkor för det kapital som arbetar i all animalieproduktion. Det är jättebråttom.
En vink om vad som är på gång: Suggbesättningar lägger ned i stort antal och många av dessa har för avsikt att importera 7-kgs smågrisar från Danmark. Dessa smågrisar föds sedan upp i Sverige till slaktfärdiga grisar för att från oss exporteras till Tyskland för slakt. Efter slakt kan ju dessa grisar exporteras och återigen hamna i Sverige för konsumtion. Låter det bra med en danskfödd gris uppfödd i Sverige och slaktad i Tyskland. Är det vårt nya svenska koncept?
Upplysningsvis kan jag säga att svensk grisnäring sysselsätter mellan 10 000 - 15 000 heltider från bonde till detaljhandel, en siffra som påminner om SAAB i Sverige.
Vad kan och vill Du göra för oss ?
Vänligen
Sven Jerpdal
Vd Upppig AB
0171-462000, 070-5183139

Maud Olofsson svarar
Tack för ditt mail. Jag är väl medveten om den allvarliga och tuffa situation ni grisbönder befinner er i. Jag har regelbunden kontakt och blir uppdaterad av min partivän och ministerkollega Eskil Erlandsson som lägger stor del av sin tid och engagemang på att försöka hitta vägar och lösningar som kan hjälpa er ur den besvärliga situation som nu råder.
För mig och Centerpartiet är det en central fråga att skapa goda förutsättningar för fler och växande företag inom olika branscher och i alla delar av landet. Som näringsminister har jag fått möjligheten att sänka skatterna för företagen med nästan 50 miljarder på fyra år, antalet regler har blivit färre– inte minst inom jordbruksföretagens område – och vi har förbättrat förutsättningarna för att anställa. Men än återstår en hel del att göra.
För att underlätta och möta den svåra sits som grisnäringen nu befinner sig i, går Landsbygdsdepartementet igenom alla tänkbara förslag på åtgärder. Man träffar branschen och enskilda grisbönder för att lyssna till goda idéer och tittar på vad våra grannländer gör för att se om det finns förslag som vi kan ta efter. Jag vet att ett förslag man tittar på är en form av djurvälfärdsersättning i landsbygdsprogrammet. Möjligheter till lån via Almi och om det är möjligt med uppskov av moms och arbetsgivaravgifter är andra förslag som ses över just nu.
Ingen ska behöva känna tvekan inför vår vilja är att hitta snabba och verkningsfulla åtgärder, men som du vet tar politiska processer tid. De förslag vi lägger måste vara rättssäkra och noga prövade.
Ett bekymmer i det här sammanhanget för oss som vill se en levande och stark grisnäring i Sverige är oppositionens oansvariga agerande och negativa inställning. Nu senast tänker jag förstås på totalförbudet mot obedövad kastrering av smågrisar som socialdemokraterna tillsammans med sina stödpartier och Sverigedemokraterna klubbade igenom i Riksdagen mitt under brinnande griskris. Förstå mig rätt, jag värnar vårt svenska djurskydd. Men att ensidigt ställa ökade krav på grisbönderna samtidigt som man argumenterar för lägre priser på mat, är ingen ekvation som går ihop. Djurskyddet kostar pengar. Här spelar konsumenterna också en viktig roll. Vill man ha svenskt kött i disken, vilket man ju vill, så måste man betala vad det faktiskt kostar.
Jag vet hur viktiga våra företag är för sysselsättning, tillväxt och därmed pengar till vår gemensamma välfärd. Därför arbetar jag varje dag för att skapa bättre förutsättningar för företagande i vårt land.
Vänligen,
Maud Olofsson

Varför kan inte SLS och Scan höja, när KLS Ugglarps kan?! 
Jag förvånas över att SLS (Scan), som har Sveriges lägsta svinpris, inte har förmåga att höja priset till sina leverantörer (dvs i praktiken alla Sveriges grisbönder). Hur ska de i framtiden kunna sälja kött, när de i praktiken har en så låg smågrisnotering att även de duktiga måste sluta. Då finns ju ingen svensk råvara att få tag i.
KLS Ugglarps har visat att det går att höja och då finns pengarna.
Jag är upprörd och arg!
Magnus v. Buxhoeveden
Hallaberg, Sjöbo
0416-15030, 0706-448412 

Kalkyler över svensk och tysk produktion. Kostnaden för att ta fram en smågris.

Brev till svenska slakterierna

Hej på Er!
Ni kommer förmodligen ihåg att jag bjöd in Rickard Gustafsson på ICA och Er på runda bordssamtal om grisnäringen och dess framtid.
Ni bör läsa bifogat debattinlägg. Efter det så tar ni tag i situationen och visar att ni har en ryggrad.
Lika samspelta som ni är när det gäller marknadsavdrag på smågrisar och priser på slakten lika samspelta skall ni visa att ni är när det gäller prissättningen på griskött till ICA.
Sälj inte ett enda kilo griskött med förlust till ICA, då innebär det att även råvaruproducenten får sina kostnader täckta. Knorrar ICA och sätter sig på tvären så hänvisa till ATL intervjun 1 mars samt till min skriftväxling med Rickard och Kenneth (som inte vill svara, han lät sin presschef svar, dvs ett tomt svar).
Eller så väljer ni att fortsätta blunda för det katastrofala läget som era råvaruleverantörer befinner sig i. Då grävs det många gravar, ni kanske trillar ner i en själva.
Visa handlingskraft, nu!
Stellan Ericsson
Lidgris AB

Dödgrävarnas land
Vad gör man när ”alla” vill ha produkten, men ingen vill betala för den?
Dödgrävare ett. Eskil Erlandsson, Landsbygdsminister vars minne kommer vara. Han avvecklade den svenska grisen. Tror att man kan rädda den svenska produktionen genom att exportera öron, svansar och klövar till Kina. Upplevs som han gräver sin egen och vår grav.
Dödgrävare två. Konkurrensverket som utreder konkurrensen i Sverige. Den fungerar utmärkt eftersom maten till konsumenten är billig. Märkligt slutsats. Vi svenska bönder måste följa den svenska lagstiftningen som bakbinder oss, det är konkurrens på lika villkor! Snacka om dödgrävare.
Skulle någon ställa krav vid offentlig upphandling diskriminerar det importen, den är då utestängd från den svenska marknaden enligt EUs regelverk. Märk, att ställa minikrav är inte diskriminerande, alla som uppfyller kraven är välkomna på markanden.
Dödgrävare tre. Kött och charkföretagen tillsammans med grossister som importerar och säljer kött som inte uppfyller den svenska djurskyddslagstiftningen, allt för att pressa priset på svensk råvara. Märk, vi tar merkostnaden som djurskyddslagen skapar utan att få någon kompensation. Frågan har ställts vid flera tillfällen, men ingen vill/vågar svara. Var slutar den svenska djurskyddslagen att gälla och varför behöver ingen annan än den svenska bonden följa den? Är det etiskt och moraliskt försvarbart att ha en lagstiftning som gäller primärproduktionen, men inte leden efter i kedjan från jord till bord? Dessa gräver vår grav.
Dödgrävare fyra. Svensk handel med ICA i spetsen. De lovar att bönderna skall få kompensation för ökade produktionskostnader.
”- Ja, får bonden mer betalt så accepterar vi det och för det vidare i värdekedjan. Det får inte vara så att lönsamheten hos primärproducenten försämras när insatsvaror som foder går upp i pris. Ökade kostnader i ett led ska föras vidare till nästa led.” Säger Rickard Gustafsson, Färskvaruchef på ICA.
Rickard och ICA har flera gånger fått chansen att svara och förklara sig men väljer att använda skygglappar och skylla på internationell prispress. Märk väl, de har inte vid något tillfälle påstått sig vara felciterade. För oss uppfödare är det uppenbart att ICA måste stå för sina ord och betala vad det kostar att producera grisar i Sverige. Annars gräver de vår grav.
Dödgrävare fem. Det krävs att slakterierna tar sig samman och sätter press på handeln och tar betalt så att vi grisbönder får lönsamhet. Manegen är krattad hos ICA, Rickard Gustafsson håller ju med! Numera finns inget utrymme för diskussion, smågrisproduktionen har denna vecka kraschat fullständigt. Vi ringer 112 med begäran om helikoptertransport till intensivvårdsavdelningen, med akut behov av blodtransfusion för att patienten överhuvudtaget skall klara sig, men ingen svarar. Det finns inga möjligheter att som smågrisproducent överleva med en betalning på 220 kr för en smågris när rätt pris är över 650 kr. Klarar ni inte uppgiften så har ni grävt vår grav och förmodligen er egen. Då är det många arbeten som går i graven.
Det vill till att överleva med så många dödgrävare i sällskapet.
Stellan Ericsson
Lidgris AB

Mail till Helena Jonsson: Riksdagsmän uppvaktade, men inga spår av LRF och SG
-
Undertecknad var med i torsdags på riksdagshuset tillsammans med ett 15-tal kollegor och 8 riksdagsledamöter. Johannes Östbom från landsbygdsdepartementet var där och redogjorde för en del saker man arbetar med. Det som framkommer är hur svagt LRF och Sveriges Grisföretagare med Annika Bergman i spetsen har agerat.
-Ni har inte på något vis berört behovet av ändringar i djurhållningsreglerna, ej heller berört ekonomin i grisproduktionen och en del annat. Ni bidrar i högsta grad till att förvärra grisföretagarnas situation. Förslagen ifrån er är osynliga eller t o m obefintliga?
-Det är oerhört bråttom innan första konkurserna och kanske värre saker händer!
-Nu är det allvar!
Sven Jerpdal
Örsundsbro

Alla debattinlägg är inlagda HÄR, för att göra dem mer överskådligare.

(Här kan du som har ytterligare kommentarer till grismarknaden, vem som helst, göra dina inlägg! Maila till gris@agrar.se)

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
@-GRIS 17 juni 2011
Senaste uppdatering gjord 20 juni 17,45
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 25

Partipriset
Scans partipris är från 9 maj
18,97 kr, en höjning med 25 öre. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 25 v 24 v 23 v 22
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,00 14,00 14,00 14,00
Spotmarknaden Sva 75-100 13,90 13,90 13,90 13,90
Dahlbergs 71-96,9 12,75 12,75 12,75 12,75
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 12,50 12,50 12,50 12,50
Skövde Slakteri 72-96,9 12,40 12,40 12,40 12,40
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 13,40 12,40 12,40 12,40
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,10 11,60 11,60 11,60
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 11,25 11,25 11,25 11,25
Scan 75-93,9 10,25 10,25 10,25 10,25
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 25 v 24 v 23
12,46 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 10,30 10,30 10,10
23,18 Nortura 71,1–90,0a nkr 20,34 20,34 20,34
12,10 HK Agri rybsgris 75 – 96,5b euro 1,31 1,34 1,34
11,64 HK Agri grund 75 – 96,5b euro 1,29 1,29 1,29
11,82 Österbottens 73 – 91 euro 1,31 1,31 1,31
13,36 Snellman 80–105 euro 1,48 1,48 1,48
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
HK Agri V 37 - 41 + 5 cent -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 25 v 24 v 23 v 22 v 21
17 jun Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,08 Tyskland 1,56 1,56 1,56 1,50 1,50
7 juni jämförbara**
15,46 England - - 1,713 1,728 1,733
15,08 Spanien - - 1,670 1,670 1,695
14,45 Italien - - 1,601 1,627 1,620
13,61 Tyskland - - 1,508 1,446 1,446
13,54 Frankrike - - 1,500 1,504 1,550
14,01 Tjeckien - - - 1,552 1,563
13,44 Danmark - - 1,489 1,489 1,516
12,84 Polen - - - - 1,422
13,38 Belgien - - 1,482 1,433 1,433
12,65 Irland - - 1,401 1,401
13,30 Holland - - 1,455 1,398 1,398
12,70 Österrike - - 1,407 1,366 1,366
9,47 Sverige - - 1,049 1,060 1,057
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
5 jun Land v 22 v 21 v 20 v 19 v 18
Skr euro euro euro euro euro
13,92 EU, medelpris 1,542 1,541 1,563 1,593 1,594
-
16,43 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
15,08 England 1,670 1,672 1,647 1,626 1,581
15,02 Lettland 1,664 1,574 1,638 1,677 1,573
14,98 Portugal 1,660 1,680 1,700 1,700 1,700
14,98 Bulgarien 1,660 1,642 1,642 1,641 1,638
14,83 Spanien 1,643 1,665 1,695 1,697 1,689
14,80 Italien 1,639 1,642 1,637 1,642 1,643
14,78 Rumänien 1,637 1,618 1,623 1,611 1,614
14,53 Estland 1,610 1,619 1,598 1,601 1,595
14,43 Grekland 1,599 1,599 1,580 1,580 1,556
14,33 Tjeckien 1,587 1,599 1,619 1,634 1,615
14,21 Litauen 1,574 1,652 1,637 1,568 1,572
14,18 Tyskland 1,571 1,550 1,571 1,632 1,662
14,18 Slovakien 1,571 1,610 1,607 1,594 1,561
13,91 Ungern 1,541 1,541 1,562 1,606 1,604
13,81 Luxemburg 1,530 1,535 1,563 1,611 1,649
13,63 Frankrike 1,510 1,510 1,560 1,590 1,590
13,49 Polen 1,495 1,489 1,523 1,563 1,589
13,30 Österrike 1,473 1,467 1,525 1,606 1,609
13,25 Slovenien 1,468 1,482 1,529 1,571 1,589
13,24 Finland 1,467 1,482 1,480 1,486 1,522
13,22 Irland 1,465 1,464 1,467 1,427 1,426
13,03 Sverige 1,443 1,462 1,447 1,408 1,408
12,58 Holland 1,394 1,394 1,432 1,507 1,508
13,55 Belgien 1,390 1,405 1,437 1,517 1,520
12,55 Danmark* 1,390 1,420 1,419 1,419 1,418
12,37 Cypern 1,370 1,280 1,270 1,510 1,590
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
8 juni
1 juni
25 maj
11 maj
Utbud
1885
1900
1943
1445
Sålda
1700
1900
1943
1100
Medelpris, euro
1,59
1,58
1,54
1,59
Lägst
1,57
1,56
1,51
1,56
Högst
1,59
1,59
1,55
1,60
Medelpris, skr
14,35
14,20
13,69
14,27

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,20 kr, galtar 3,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 25 v 24 v 23 v 22
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 7,00 7,00 7,00 7,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,20 6,20 6,20 6,00
Ginsten 140,1 kg- 6,00 6,00 6,00 6,00
KLS Ugglarps 140- 5,90 5,90 5,90 5,90
Dalsjöfors 58% 5,75 5,75 5,75 5,75
Dahlbergs 140- 5,50 5,50 5,50 5,50
Scan 140- 5,45 5,45 5,45 5,45
Nyhléns & Hugoson 140- 6,05 6,05 6,05 6,05
Skövde 140- 4,50 4,50 4,50 4,50
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 3,00 3,00 3,00 2,80
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,00 2,00 2,00 2,00
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 25 v 24 v 23
7,86
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,50 6,50 6,50
19,32
Nortura Fri vikta nkr 16,95 16,95 16,95
Finland
5,86
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
5,05
Österbottens Fri vikt, E euro 0,56 0,56 0,56
7,67
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
Tyskland
9,38
ZNVG 56 % euro 1,04 1,06 1,04
Galtar
6,65
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,50 5,50 5,50
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 24 v 23 v 22 v 21 v 19 v 18 v 17
Pund
10,35
10,15
10,15
10,22
10,32
10,04
10,10
Dollar 6,30 6,18 6,21 6,27 6,32 6,07 6,04
Euro 9,09 9,03 8,99 8,89 8,98 9,03 8,97
Dansk 1,22 1,21 1,20 1,19 1,20 1,21 1,20
Norsk 1,16 1,14 1,15 1,14 1,14 1,14 1,14
Yen 7,85 7,72 7,69 7,65 7,80 7,56 7,40
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 26 v 25 v 24 v 23
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 16,50 16,50 16,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 15,50 15,50 15,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 14,50 14,50 14,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 14,20 14,20 14,20
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 380M 380M 380M
Dalsjöfors Bas, 30 kg - 345M 345M 345M
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 365M 365M 365M
SLS (Scan)
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 354 354 354
Bis Plus 30 kg, marknad - 255 255 255
Bas 30 kg, beräknad - 319 319 319
Bas 30 kg, marknads - 220 220 220
Nyavvanda, 9 kg - - - -
KRAV, 30 kg - - - -
Scan Ekologisk - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
Svensk smågris 30 kg5 370 370 370 370
Finsk smågris 30 kg - - - -
Dansk smågris 30 kg6 505 505 505 505
Dansk smågris 7 kg6 285 285 285 285
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - överst överst 8-9000
KLS Ugglarps - överst överst balans
Skövde Slakteri - överst överst överst
Dalsjöfors Slakteri - 1 000 1 500 2 000
Dahlbergs Slakteri - balans överst brist
Ginsten - 2-300 300 200
-
MarknadsavdragM
Dalsjöfors Slakteri - 75 kr 75 kr 75 kr
Skövde Slakteri - - - -
Dahlbergs Slakteri - - - -
Ginsten - 30 kr 30 kr -
KLS Ugglarps - 40 kr 40 kr 15 kr
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 25 v 24 v 23 v 22 v 21
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
261
Basis 7 kg 210 216 212 212 219
440
Basis 30 kg 360 364 357 357 365
267
SPF+Myc 7 kg 215 221 217 217 224
446
SPF+Myc 30 kg 365 369 362 362 370
272
SPF 7 kg 219 225 221 221 228
451
SPF 30 kg 369 373 366 366 374
992
Økologi 30 kg 820 820 813 813 820
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
718
25-kilos 630 630 630 630 630
LSO (HKScan) euro euro euro euro euro
379
25-kg, Priimuus 42 42 42 47 47
Snellmans
532
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
460
ZNVG 28 kg 51 51 51 51 51
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
1 maj Land v 17 v 16 v 15 v 14 v 13
Skr euro euro euro euro euro
383 EU, medelpris 42,52 42,22 42,73 41,77 41,74
-
722 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
579 Tjeckien 64,18 46,16 56,49 42,99 51,91
557 Italien 61,79 61,61 61,61 61,61 61,56
501 Sverige 55,56 54,32 53,30 52,74 50,73
493 Slovakien 54,67 54,83 60,90 54,72 49,67
478 Tyskland 53,00 52,50 52,70 51,60 51,60
445 England 49,33 48,88 48,88 48,37 47,09
443 Finland 49,16 46,94 49,44 49,33 48,65
401 Belgien 44,50 43,50 43,00 42,00 42,00
373 Ungern 41,41 38,59 48,25 35,33 42,54
360 Danmark* 39,96 39,96 40,76 40,77 39,69
339 Estland 37,55 37,33 40,92 38,22 36,91
334 Spanien 36,99 39,24 39,46 40,01 40,29
325 Holland 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
312 Frankrike 34,60 33,40 33,40 32,00 31,20
288 Portugal 32,00 32,00 36,00 36,00 36,00
266 Polen 29,51 29,09 27,87 26,96 26,12
250 Luxemburg 27,70 21,70 30,30 32,70 34,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 25 v 24 v 23 v 22
Spotmarknaden 5,5 mån - - - -