Senaste nytt om priser
och marknaden

Smågrisöverskottet minskar, priset stiger v 27
Inget slakteri ändrar priserna på slaktgrisar v 27, men KLS Ugglarps höjer priset på smågrisar med 50 öre per kg och sänker samtidigt marknadsavdraget med 20 kr per gris. Scan höjer marknadsnoteringen med 20 kr per gris och Dalsjöfors tar bort hela marknadsavdraget på 75 kr per gris.
Det blev också oförändrat i Tyskland och Danmark, men internetauktionens medelpris i Hannover steg 4 cent. Det indikerar höjt pris framöver, även om analytiker uttalar sig försiktigt.
Avtalen mellan SLS och djurtransportörerna gick ut 30 juni och endast några få åkerier har tecknat nya avtal. Om det blir transporter som vanligt av grisar till slakterierna nästa vecka ser osäkert ut. En chaufför jag talade med i kväll hade fått beskedet av sin chef att det sannolikt blir någon veckas extra ledighet från måndag. Och själv tänkte han inte "bo i lastbilen under veckorna", som han sa att de nya avtalen kan innebära för chaufförerna. Transportörerna ska i fortsättningen inte ha distrikt att köra på, utan kunna köra över hela landet.
Enligt SLS blir transporterna billigare med nya organisationen för djurtransporter, som höjer grispriset. I ett pressmeddelande skriver SLS att avtal med transportörer saknas för totalt 200 000 grisar och 35 000 nöt.
Om transporterna inte fungerar nästa vecka, som det indikeras från transporthåll, så blir ju inte grisarna hämtade och leveransavtalen sätts ut spel, enligt en grisuppfödare. /LG 110701


Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Marknadsläget är fortsatt stabilt för säsongen och grillen fortsätter vara i fokus. Det är viktigt att komma ihåg att det är tack vare alla våra duktiga leverantörer som vi kan erbjuda 100 procent svenskt kött i alla Scan-märkta produkter. Ett viktigt mervärde som många av våra konsumenter uppskattar och som vi tillsammans långsiktigt ska värna om.
Scans försäljning av köttdetaljer till grillen går bra såsom picnic, kotlett och kamben. Vi har en bristsituation på filé, medan resterande delar har balans. Det är nu en svagare efterfrågan på Eko och Krav.
Vi har en fortsatt kösituation för smågrisar och höjer vårt marknadstillägg med 20 kr till 275 kr.

KLS Ugglarps
Marknadssituationen är oförändrad jämfört med föregående vecka. Nu ser vi fram emot att semestertiderna tar fart och hoppas på sol, värme och mycket grillning. När det gäller smågris har vi en förbättrad situation. Vi höjer därför smågrisnoteringen med 50 öre samt sänker marknadsavdraget med 20 kr.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det har varit en rätt hyfsad vecka och vi börjar märka att turisterna på Västkusten börjar handla.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Midsommarveckan var bra, men nu avmattas marknaden.
-Det är balans i smågrisförmedlingen. Så snabbt kan det svänga från stora överskott. Det visar att grisföretagarna börjar tro på en framtid igen. Marknadsavdraget tas bort nästa vecka.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det är bra fart på all försäljning.

Spotmarknaden.se
Paw Mathiesen: -Oförändrade priser kring oss i kombination med att den europeiska efterfrågan minskar i semestern gör utsikten till ytterligare höjningar små. Vi jobbar vidare med QS-märkningen för att säkra maximalt pris för en eventuell export.
 
Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -

HK Agri (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Normal vecka, men för många smågrisar.

Danish Crown
De europeiska marknaderna är lugna. Sommarens semestrar börjar och tillsammans med det kyliga vädret och utförsäljningen av EUs lager ger marknaden ett rikligt utbud griskött. Priserna är oförändrade både på färskt kött i Europa och på baconproduktionen till England.
På marknaderna i tredje land är Kina fortsatt mycket aktiva med goda priser, medan Japan, Ryssland och USA har oförändrad marknad med stabila priser.

Marknadskommentarer från grisföretagare

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -Det är fortfarande oroväckande lugnt på marknaden för svenskt griskött.
-Vår bransch får ofta negativ publicitet, vilken ofta är svårt att hantera. Är det inte svenska kändisar som vill bojkotta svenskt griskött, så är det handeln som går ut med direkt felaktig information om det importerade köttet. Sveriges Grisföretagare och LRF har agerat i dessa frågor. Det har resulterat i rättelser från berörda parter, men inte mycket mer än så. Den stora skadan är redan skedd och den är svår att reparera den fullt ut.
-I USA ligger grisköttet fortfarande på en hög prisnivå, men den har mycket svårt för att ge utslag även hos oss. Det är säkert så att den svenska grisproducenten förlorar mest pengar, men det är otroligt tuffa tider även för våra kolleger ute i Europa.
-Almedalsveckan går av stapeln nästa vecka. Där kommer bl a Svenskt Kött att ha seminarium. Borgeby Fältdargar hade i år mer än 14 000 besökare, vilket arrangörerna är mycket nöjda med. Detta hjälper inte grisbranschen direkt, men det ger bra signaler på att det finns ett stort intresse för den gröna näringen. Stor del av den producerade spannmålen i Sverige förädlas bl a genom grisen, vilket borde ge oss grisföretagare en fördel.

Kalkyler över svensk och tysk produktion. Kostnaden för att ta fram en smågris.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
@-GRIS 1 juli 2011
Senaste uppdatering gjord 5 juli 23,40
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!
Sydvästra Skånes Smågrisproducenter

Inbjudan till Lantchark i Harlösa
Grillkväll mitt i Skåne!!
Onsdagen 20 juli 2011 kl 18.00 ”Grillat från Harlösa”
Klicka här för program!

Grispriserna vecka 27

Partipriset
Scans partipris är från 9 maj
18,97 kr, en höjning med 25 öre. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 27 v 26 v 25 v 24
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,00 14,00 14,00 14,00
Spotmarknaden Sva 75-100 13,90 13,90 13,90 13,90
Dahlbergs 71-96,9 - 13,25 12,75 12,75
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 13,00 13,00 12,50 12,50
Skövde Slakteri 72-96,9 12,70 12,70 12,40 12,40
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 13,40 13,40 13,40 12,40
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,10 12,10 12,10 11,60
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 11,25 11,25 11,25 11,25
Scan 75-93,9 10,75 10,75 10,25 10,25
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 27 v 26 v 25
12,56 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 10,30 10,30 10,30
23,18 Nortura 71,1–90,0a nkr 20,34 20,34 20,34
12,10 HK Agri rybsgris 75 – 96,5b euro 1,31 1,31 1,31
11,79 HK Agri grund 75 – 96,5b euro 1,29 1,29 1,29
11,97 Österbottens 73 – 91 euro - 1,31 1,31
13,52 Snellman 80–105 euro 1,48 1,48 1,48
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
HK Agri V 37 - 41 + 5 cent -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 27 v 26 v 25 v 24 v 23
1 juli Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,25 Tyskland 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56
21 juni jämförbara**
15,53 England - - 1,700 1,726 1,713
15,38 Spanien - - 1,683 1,683 1,670
14,98 Italien - - 1,639 1,601 1,601
14,44 Tjeckien - - - 1,580 1,566
13,84 Danmark - - 1,515 1,516 1,489
13,76 Tyskland - - 1,506 1,606 1,508
13,57 Frankrike - - 1,485 1,493 1,500
13,54 Belgien - - 1,482 1,495 1,482
13,39 Polen - - - - 1,466
13,29 Holland - - 1,455 1,455 1,455
12,85 Österrike - - 1,407 1,407 1,407
12,80 Irland - - 1,401 1,401 1,401
9,37 Sverige - - 1,026 1,034 1,049
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
5 jun Land v 22 v 21 v 20 v 19 v 18
Skr euro euro euro euro euro
13,92 EU, medelpris 1,542 1,541 1,563 1,593 1,594
-
16,43 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
15,08 England 1,670 1,672 1,647 1,626 1,581
15,02 Lettland 1,664 1,574 1,638 1,677 1,573
14,98 Portugal 1,660 1,680 1,700 1,700 1,700
14,98 Bulgarien 1,660 1,642 1,642 1,641 1,638
14,83 Spanien 1,643 1,665 1,695 1,697 1,689
14,80 Italien 1,639 1,642 1,637 1,642 1,643
14,78 Rumänien 1,637 1,618 1,623 1,611 1,614
14,53 Estland 1,610 1,619 1,598 1,601 1,595
14,43 Grekland 1,599 1,599 1,580 1,580 1,556
14,33 Tjeckien 1,587 1,599 1,619 1,634 1,615
14,21 Litauen 1,574 1,652 1,637 1,568 1,572
14,18 Tyskland 1,571 1,550 1,571 1,632 1,662
14,18 Slovakien 1,571 1,610 1,607 1,594 1,561
13,91 Ungern 1,541 1,541 1,562 1,606 1,604
13,81 Luxemburg 1,530 1,535 1,563 1,611 1,649
13,63 Frankrike 1,510 1,510 1,560 1,590 1,590
13,49 Polen 1,495 1,489 1,523 1,563 1,589
13,30 Österrike 1,473 1,467 1,525 1,606 1,609
13,25 Slovenien 1,468 1,482 1,529 1,571 1,589
13,24 Finland 1,467 1,482 1,480 1,486 1,522
13,22 Irland 1,465 1,464 1,467 1,427 1,426
13,03 Sverige 1,443 1,462 1,447 1,408 1,408
12,58 Holland 1,394 1,394 1,432 1,507 1,508
13,55 Belgien 1,390 1,405 1,437 1,517 1,520
12,55 Danmark* 1,390 1,420 1,419 1,419 1,418
12,37 Cypern 1,370 1,280 1,270 1,510 1,590
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
30 juni
22 juni
15 juni
8 juni
Utbud
2095
1850
1720
1885
Sålda
1195
1670
1720
1700
Medelpris, euro
1,63
1,59
1,59
1,59
Lägst
1,62
1,58
1,57
1,57
Högst
1,63
1,61
1,59
1,59
Medelpris, skr
14,91
14,53
14,30
14,35

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,20 kr, galtar 3,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 27 v 26 v 25 v 24
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 7,20 7,20 7,00 7,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,20 6,20 6,20 6,20
Ginsten 140,1 kg- 6,00 6,00 6,00 6,00
KLS Ugglarps 140- 5,90 5,90 5,90 5,90
Dalsjöfors 58% 5,75 5,75 5,75 5,75
Dahlbergs 140- - 5,50 5,50 5,50
Scan 140- 5,45 5,45 5,45 5,45
Nyhléns & Hugoson 140- 6,05 6,05 6,05 6,05
Skövde 140- 4,50 4,50 4,50 4,50
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 3,00 3,00 3,00 3,00
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,00 2,00 2,00 2,00
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 27 v 26 v 25
7,93
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,50 6,50 6,50
19,32
Nortura Fri vikta nkr 16,95 16,95 16,95
Finland
5,94
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
5,11
Österbottens Fri vikt, E euro - 0,56 0,56
7,76
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
Tyskland
9,50
ZNVG 56 % euro 1,04 1,04 1,04
Galtar
6,71
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,50 5,50 5,50
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 26 v 25 v 24 v 23 v 22 v 21 v 19
Pund
10,15
10,27
10,35
10,15
10,15
10,22
10,32
Dollar 6,30 6,40 6,30 6,18 6,21 6,27 6,32
Euro 9,15 9,14 9,09 9,03 8,99 8,89 8,98
Dansk 1,22 1,22 1,22 1,21 1,20 1,19 1,20
Norsk 1,17 1,17 1,16 1,14 1,15 1,14 1,14
Yen 7,84 7,96 7,85 7,72 7,69 7,65 7,80
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 28 v 27 v 26 v 25
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 16,50 16,50 16,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - - 15,50 15,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 14,50 14,50 14,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 14,70 14,20 14,20
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 380 380M 380M
Dalsjöfors Bas, 30 kg - 345 345M 345M
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 365 365M 365M
SLS (Scan)
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 376 376 354
Bis Plus 30 kg, marknad - 275 255 255
Bas 30 kg, beräknad - 341 341 319
Bas 30 kg, marknads - 240 220 220
Nyavvanda, 9 kg - - - -
KRAV, 30 kg - - - -
Scan Ekologisk - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
Svensk smågris 30 kg5 370 370 370 370
Finsk smågris 30 kg - - - -
Dansk smågris 30 kg6 460 460 460 505
Dansk smågris 7 kg6 255 255 255 285
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - överst överst överst
KLS Ugglarps - överst överst överst
Skövde Slakteri - - överst överst
Dalsjöfors Slakteri - balans 1 000 1 000
Dahlbergs Slakteri - - balans balans
Ginsten - balans balans 2-300
-
MarknadsavdragM
Dalsjöfors Slakteri - - 75 kr 75 kr
Skövde Slakteri - - - -
Dahlbergs Slakteri - - - -
Ginsten - 30 kr 30 kr 30 kr
KLS Ugglarps - 20 kr 40 kr 40 kr
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 27 v 26 v 25 v 24 v 23
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
254
Basis 7 kg 209 210 210 216 212
493
Basis 30 kg 360 360 360 364 357
261
SPF+Myc 7 kg 214 215 215 221 217
445
SPF+Myc 30 kg 365 365 365 369 362
265
SPF 7 kg 218 219 219 225 221
450
SPF 30 kg 369 369 369 373 366
1000
Økologi 30 kg 820 820 820 820 813
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
718
25-kilos 650 650 650 650 650
LSO (HKScan) euro euro euro euro euro
383
25-kg, Priimuus 42 42 42 42 42
Snellmans
539
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
448
ZNVG 28 kg 49 51 51 51 51
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
1 maj Land v 17 v 16 v 15 v 14 v 13
Skr euro euro euro euro euro
383 EU, medelpris 42,52 42,22 42,73 41,77 41,74
-
722 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
579 Tjeckien 64,18 46,16 56,49 42,99 51,91
557 Italien 61,79 61,61 61,61 61,61 61,56
501 Sverige 55,56 54,32 53,30 52,74 50,73
493 Slovakien 54,67 54,83 60,90 54,72 49,67
478 Tyskland 53,00 52,50 52,70 51,60 51,60
445 England 49,33 48,88 48,88 48,37 47,09
443 Finland 49,16 46,94 49,44 49,33 48,65
401 Belgien 44,50 43,50 43,00 42,00 42,00
373 Ungern 41,41 38,59 48,25 35,33 42,54
360 Danmark* 39,96 39,96 40,76 40,77 39,69
339 Estland 37,55 37,33 40,92 38,22 36,91
334 Spanien 36,99 39,24 39,46 40,01 40,29
325 Holland 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
312 Frankrike 34,60 33,40 33,40 32,00 31,20
288 Portugal 32,00 32,00 36,00 36,00 36,00
266 Polen 29,51 29,09 27,87 26,96 26,12
250 Luxemburg 27,70 21,70 30,30 32,70 34,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 26 v 25 v 24 v 23
Spotmarknaden 5,5 mån - - - -