Senaste nytt om priser
och marknaden

Lugnt, men storm, på grismarknaden
Det är helt lugnt på svenska grismarknaden vad gäller priserna och även i Danmark och Finland. Efter stora förväntningar på prishöjning i Tyskland innevarande vecka, fick man 4 cent höjning v 28. Den tillskrivs måttliga utbud av slaktgrisar och stabil efterfrågan.
Det är emellertid storm på den svenska djurtransportmarknaden. Transportörerna hämtar inte när det är bestämt, vilket innebär att nyutfodrade grisar motas ombord på slakteribilen när den kommer. Det ska ju gå fyra timmar mellan utfodring och transport. En del klagar över att man inte kan kontakta transportören, eftersom man inte vet vem det är. En uppfödare fick inte iväg sina grisar innan han åkte på semester. Den avresan var i alla fall fastlagd.
Orsaken är att Scan/SLS sagt upp avtalen med flera av de gamla transportörerna och det är inte avtal tecknade med alla nya. Någon trodde den nya transportören hämtat fordon på skroten, för att hämta grisar. Så rostig var bilen.
Scan höjer marknadsnoteringen för smågrisar med 25 kr och säger att smågrisöverskottet minskar. Skövde, Dalsjöfors och Ginsten har balans. Spotmarknadens svenska smågrisar stiger 70 kr till 440 kr.
Många grisuppfödare ryste nog till när en del tidningar skrev att en östgötagård spärrats pga misstänkt svinpest. Som tur är hade grisarna bara fått foderallergi. Sådana här larm kom då och då i Danmark för inte så länge sedan och gårdar spärrades och slakterier stängde. Det finns tydligen olika symtom som liknar svinpest. När symtom på svinpest visas på någon gris, då går stora larmet. I Sverige har vi inte haft svinpest sedan 1944.
En annan varning kan också vara befogad nu i semestertider. Kolla att avräkningarna är rätt! Sven Jerpdal, Upppig, berättar att han tyckte avräkningarna såg lite magra ut, sedan några veckor. Han upptäckte då att ett leveranstillägg på 1,95 "fallit bort" av oförklarlig anledning. Bortfallet uppgick till 300 000 kr, inkl moms.
Det är semestervikarierna på kontoret, fick han som förklaring av Scan. /LG 110708

Små förändringar av grispriserna i EU
I de flesta länder i EU behölls förra veckans grispriser. I det stora hela är grismarknaden väl balanserad och stabil. Medan priserna vände upp 1 cent i Holland, föll de 3 cent i England. Trots detta är England fortsatt rankad på andra plats efter Spanien, där de ännu inte sett till sommarens traditionella prisuppgång. Slaktvikterna fortsätter gå ned i Spanien, men det är inte tillräckligt för prisuppgång.
Från producenternas horisont är utvecklingen av priserna i Tyskland inte bra. Tills torsdagens middag såg det ut som om priserna skulle stiga. Men slakterierna havererade denna positiva stämning på kvällen, när man sa att försäljningen inte hade motsvarat förväntningarna. Slakterierna satte därmed en ordentlig press på producenterna. Till slut blev det oförändrade priser. Detta har i sin tur även påverkat näraliggande länderna.
Tendensen för tyska marknaden: Det oförändrade priset skakade grisuppfödarna ordentligt. De närmaste dagarna får visa om medvinden är tillräcklig för en prishöjning nästa vecka. ISN 110708


Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Det är bra drag i Scans grillförsäljning av köttdetaljer såsom picnic, kotlett och kamben. Vi har en bristsituation på filé, medan resterande delar har balans. Något lägre försäljning av charkråvara samt fortsatt lägre efterfrågan på Eko och Krav.
Smågrisläget ser bättre ut och vi höjer vårt marknadstillägg med 25 kr till 300 kr.

KLS Ugglarps
Marknadssituationen är oförändrad jämfört med föregående vecka.
-Sommarsemestrarna drar igång för fullt den närmaste tiden och vi fortsätter hoppas på varmt och fint sommarväder.    

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det börjar röra på sig nu. Turisterna har kommit till Västkusten. Det har varit en bra vecka.
-Vi överväger ev höjning av grispriset över helgen. Det är fortsatt överskott på fläsktvåa, men det har börjat minska på lagren.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Marknaden är lika som tidigare, bra, med stora beställningar k-pack och färs.
-Vi är på Almedalsveckan på Gotland och wokar och grillar och pratar med folk och bjuder publik och politiker på Guldgris.

Spotmarknaden.se
Paw Mathiesen: -Om man bortser från Tyskland, har produktionen i EU sjunkit med 2,1 %. Problemet är Tysklands biogasstöd, som håller uppe produktionen.
-Om vi slipper ytterligare oro på finansmarknaderna ser 2012 ut att kunna bli hyfsat. Priserna i EU är historisk låga jämfört med världsmarknaden. Länder med låga produktionskostnader borde exportera mer!
 
Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Vädret styr försäljningen. Det är varmt och man äter mindre, eller lättare mat, men man grillar, givetvis. Det är dryckesindustrin som är stora vinnarna när det är så här varmt.

Danish Crown
Det är mycket lugnt på marknaderna i Europa denna vecka. Semesterstämningen har infunnit sig och produkterna flyttar på sig, men med lite svag efterfrågan till oförändrade priser.
Försäljningen till tredje land är oförändrad. Kina är inte helt så överhettat som det varit senaste veckorna. Men försäljningen sker till goda priser.

Marknadskommentarer från grisföretagare

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -Det går sakta, men säkert, mot bättre pris på det europeiska grisköttet. Tyskland, Frankrike, Polen, Danmark och Tjeckien har minskat suggpopulationen, i snitt 6,1 % jämfört med 2010. Detta kommer förhoppningsvis att leda till brist på griskött.
Det europeiska grisköttet är billigt jämfört med USA och Asien. Som det ser ut nu bör inte dessa marknader pressa det europeiska grisköttet.
Ett problem som kan komma att dyka upp på marknaden är stor brist på smågrisar. Det kommer att bli ett svårlöst problem för slaktgrisföretagaren. Det stora hotet för en positiv prisutveckling är foderkostnaden och vilket håll fodret kommer att dra är svårt att säga idag.

Kalkyler över svensk och tysk produktion. Kostnaden för att ta fram en smågris.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
@-GRIS 8 juli 2011
Senaste uppdatering gjord 11 juli 17,50
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!
Sydvästra Skånes Smågrisproducenter

Inbjudan till Lantchark i Harlösa
Grillkväll mitt i Skåne!!
Onsdagen 20 juli 2011 kl 18.00 ”Grillat från Harlösa”
Klicka här för program!

Grispriserna vecka 28

Partipriset
Scans partipris är från 4 juii
22,22 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 28 v 27 v 26 v 25
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,00 14,00 14,00 14,00
Spotmarknaden Sva 75-100 13,90 13,90 13,90 13,90
Dahlbergs 71-96,9 13,25 13,25 13,25 12,75
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 13,00 13,00 13,00 12,50
Skövde Slakteri 72-96,9 12,70 12,70 12,70 12,40
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 13,40 13,40 13,40 13,40
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,10 12,10 12,10 12,10
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - 11,25 11,25 11,25
Scan 75-93,9 10,75 10,75 10,75 10,25
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 28 v 27 v 26
12,56 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 10,30 10,30 10,30
23,18 Nortura 71,1–90,0a nkr 20,34 20,34 20,34
12,10 HK Agri rybsgris 75 – 96,5b euro 1,31 1,31 1,31
11,79 HK Agri grund 75 – 96,5b euro 1,29 1,29 1,29
11,97 Österbottens 73 – 91 euro 1,31 1,31 1,31
13,52 Snellman 80–105 euro 1,48 1,48 1,48
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
HK Agri V 37 - 41 + 5 cent -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 28 v 27 v 26 v 25 v 24
8 juli Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,49 Tyskland 1,60 1,56 1,56 1,56 1,56
21 juni jämförbara**
15,53 England - - - 1,700 1,726
15,38 Spanien - - - 1,683 1,683
14,98 Italien - - - 1,639 1,601
14,44 Tjeckien - - - 1,568 1,580
13,84 Danmark - - - 1,515 1,516
13,76 Tyskland - - - 1,506 1,606
13,57 Frankrike - - - 1,485 1,493
13,54 Belgien - - - 1,482 1,495
13,39 Polen - - - 1,528 -
13,29 Holland - - - 1,455 1,455
12,85 Österrike - - - 1,407 1,407
12,80 Irland - - - 1,401 1,401
9,37 Sverige - - - 1,026 1,034
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
5 jun Land v 22 v 21 v 20 v 19 v 18
Skr euro euro euro euro euro
13,92 EU, medelpris 1,542 1,541 1,563 1,593 1,594
-
16,43 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
15,08 England 1,670 1,672 1,647 1,626 1,581
15,02 Lettland 1,664 1,574 1,638 1,677 1,573
14,98 Portugal 1,660 1,680 1,700 1,700 1,700
14,98 Bulgarien 1,660 1,642 1,642 1,641 1,638
14,83 Spanien 1,643 1,665 1,695 1,697 1,689
14,80 Italien 1,639 1,642 1,637 1,642 1,643
14,78 Rumänien 1,637 1,618 1,623 1,611 1,614
14,53 Estland 1,610 1,619 1,598 1,601 1,595
14,43 Grekland 1,599 1,599 1,580 1,580 1,556
14,33 Tjeckien 1,587 1,599 1,619 1,634 1,615
14,21 Litauen 1,574 1,652 1,637 1,568 1,572
14,18 Tyskland 1,571 1,550 1,571 1,632 1,662
14,18 Slovakien 1,571 1,610 1,607 1,594 1,561
13,91 Ungern 1,541 1,541 1,562 1,606 1,604
13,81 Luxemburg 1,530 1,535 1,563 1,611 1,649
13,63 Frankrike 1,510 1,510 1,560 1,590 1,590
13,49 Polen 1,495 1,489 1,523 1,563 1,589
13,30 Österrike 1,473 1,467 1,525 1,606 1,609
13,25 Slovenien 1,468 1,482 1,529 1,571 1,589
13,24 Finland 1,467 1,482 1,480 1,486 1,522
13,22 Irland 1,465 1,464 1,467 1,427 1,426
13,03 Sverige 1,443 1,462 1,447 1,408 1,408
12,58 Holland 1,394 1,394 1,432 1,507 1,508
13,55 Belgien 1,390 1,405 1,437 1,517 1,520
12,55 Danmark* 1,390 1,420 1,419 1,419 1,418
12,37 Cypern 1,370 1,280 1,270 1,510 1,590
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
6 juli
30 juni
22 juni
15 juni
Utbud
2905
2095
1850
1720
Sålda
1905
1195
1670
1720
Medelpris, euro
1,61
1,63
1,59
1,59
Lägst
1,59
1,62
1,58
1,57
Högst
1,63
1,63
1,61
1,59
Medelpris, skr
14,58
14,91
14,53
14,30

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,20 kr, galtar 3,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 28 v 27 v 26 v 25
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 7,20 7,20 7,20 7,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,20 6,20 6,20 6,20
Ginsten 140,1 kg- 6,00 6,00 6,00 6,00
KLS Ugglarps 140- 5,90 5,90 5,90 5,90
Dalsjöfors 58% 5,75 5,75 5,75 5,75
Dahlbergs 140- 5,50 5,50 5,50 5,50
Scan 140- 5,45 5,45 5,45 5,45
Nyhléns & Hugoson 140- 6,05 6,05 6,05 6,05
Skövde 140- 4,50 4,50 4,50 4,50
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 3,00 3,00 3,00 3,00
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,00 2,00 2,00 2,00
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 28 v 27 v 26
7,93
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,50 6,50 6,50
19,32
Nortura Fri vikta nkr 16,95 16,95 16,95
Finland
5,94
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
5,11
Österbottens Fri vikt, E euro 0,56 0,56 0,56
7,76
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
Tyskland
9,50
ZNVG 56 % euro 1,04 1,04 1,04
Galtar
6,71
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,50 5,50 5,50
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 27 v 26 v 25 v 24 v 23 v 22 v 21
Pund
10,06
10,15
10,27
10,35
10,15
10,15
10,22
Dollar 6,28 6,30 6,40 6,30 6,18 6,21 6,27
Euro 9,06 9,15 9,14 9,09 9,03 8,99 8,89
Dansk 1,21 1,22 1,22 1,22 1,21 1,20 1,19
Norsk 1,17 1,17 1,17 1,16 1,14 1,15 1,14
Yen 7,77 7,84 7,96 7,85 7,72 7,69 7,65
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 29 v 28 v 27 v 26
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 16,50 16,50 16,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 15,50 15,50 15,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 14,50 14,50 14,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 14,70 14,70 14,20
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 380 380 380M
Dalsjöfors Bas, 30 kg - 345 345 345M
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 365 365 365M
SLS (Scan)
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 376 376 376
Bis Plus 30 kg, marknad - 300 275 255
Bas 30 kg, beräknad - 341 341 341
Bas 30 kg, marknads - 265 240 220
Nyavvanda, 9 kg - - - -
KRAV, 30 kg - - - -
Scan Ekologisk - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
Svensk smågris 30 kg5 440 440 370 370
Finsk smågris 30 kg - - - -
Dansk smågris 30 kg6 460 460 460 460
Dansk smågris 7 kg6 255 255 255 255
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - överst överst överst
KLS Ugglarps - överst överst överst
Skövde Slakteri - balans balans överst
Dalsjöfors Slakteri - balans balans 1 000
Dahlbergs Slakteri - brist balans balans
Ginsten - balans balans balans
-
MarknadsavdragM
Dalsjöfors Slakteri - - - 75 kr
Skövde Slakteri - - - -
Dahlbergs Slakteri - - - -
Ginsten - 30 kr 30 kr 30 kr
KLS Ugglarps - 20 kr 20 kr 40 kr
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 28 v 27 v 26 v 25 v 24
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
254
Basis 7 kg 211 209 210 210 216
493
Basis 30 kg 361 360 360 360 364
261
SPF+Myc 7 kg 216 214 215 215 221
445
SPF+Myc 30 kg 366 365 365 365 369
265
SPF 7 kg 220 218 219 219 225
450
SPF 30 kg 370 369 369 369 373
1000
Økologi 30 kg 820 820 820 820 820
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
718
25-kilos 650 650 650 650 650
LSO (HKScan) euro euro euro euro euro
383
25-kg, Priimuus 42 42 42 42 42
Snellmans
539
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
448
ZNVG 28 kg 49 49 51 51 51
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
1 maj Land v 17 v 16 v 15 v 14 v 13
Skr euro euro euro euro euro
383 EU, medelpris 42,52 42,22 42,73 41,77 41,74
-
722 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
579 Tjeckien 64,18 46,16 56,49 42,99 51,91
557 Italien 61,79 61,61 61,61 61,61 61,56
501 Sverige 55,56 54,32 53,30 52,74 50,73
493 Slovakien 54,67 54,83 60,90 54,72 49,67
478 Tyskland 53,00 52,50 52,70 51,60 51,60
445 England 49,33 48,88 48,88 48,37 47,09
443 Finland 49,16 46,94 49,44 49,33 48,65
401 Belgien 44,50 43,50 43,00 42,00 42,00
373 Ungern 41,41 38,59 48,25 35,33 42,54
360 Danmark* 39,96 39,96 40,76 40,77 39,69
339 Estland 37,55 37,33 40,92 38,22 36,91
334 Spanien 36,99 39,24 39,46 40,01 40,29
325 Holland 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
312 Frankrike 34,60 33,40 33,40 32,00 31,20
288 Portugal 32,00 32,00 36,00 36,00 36,00
266 Polen 29,51 29,09 27,87 26,96 26,12
250 Luxemburg 27,70 21,70 30,30 32,70 34,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 28 v 27 v 26 v 25
Spotmarknaden 5,5 mån - - - -