Senaste nytt om priser
och marknaden

Ginsten höjer 30 öre
Ginsten Slakteri höjer grispriset med 30 öre v 29, till 14,30 kr. Ginsten ligger redan tidigare högst i listan över grispriser och bättrar nu på sin position.
I övrigt händer inget vad gäller priserna på slaktgrisar. Tyskland och Danmark har oförändrat, liksom bl a Scan och KLS Ugglarps.
Danska suggor stiger 20 danska öre.
Ginsten har oförändrat pris på smågrisar, men tar bort marknadsavdraget. Scan höjer 25 kr på spotgrisarna, medan beräknade noteringen är oförändrad. Dalsjöfors höjer 25 kr per smågris.
Ha en riktigt skön sommar och semester. Jag har en skön sommar, men jobbar som en slav. Mina två döttrar och deras kusin har öppnat Stenåsen Kafé och Kök i en festlokal vi haft på gården sedan många år. Det är mycket som pappa behöver hjälpa till med.
Välkomna att besöka kaféet, som ligger 5 km norr om motorvägen E20, avfart mot Hardemo, samma avfart som riksväg 50 till Askersund och Jönköping, men alltså åt motsatt väderstreck. Kolla också Facebook!
I konceptet ingår även catering året runt, där favoriträtten är griskött, givetvis, enligt min rekommendation. Det finns ju mycket gott man kan göra med gris! /LG 110715


Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Något lägre försäljning med anledning av varierande efterfrågan på de olika detaljerna, lägre efterfrågan på picnic & revben, medan det är bra efterfrågan på filé och kamben.
Efterfrågan på ekologiskt har nu stigit något från förra veckan och ligger nu enligt plan.
Vi höjer vår marknadsnotering på smågris med 25 kr till 325 kr.

KLS Ugglarps
Vi ser inga större förändringar i marknadssituationen jämfört med föregående vecka. Läget ser normalt ut för årstiden.     

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det rullar nu på bra, med god efterfrågan på griskött här på västkusten. Vi höjer grispriset med 30 öre och tar bort marknadsavdraget på smågrisar.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Synd att inte vädret är lite bättre. Det är lite växlande försäljning. Vi har f n tendens till öveskott på fläskfile.
-Internationellt ser vi ökad efterfrågan på svålprotein (till bl a godis). Det är en produkt som säljs internationellt och är en indikator. Det finns således ett ljus i tunneln.
-Det är balans för smågrisarna.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Försäljningen är fortsatt bra av säsongens produkter. Grillprodukterna går starkt.

Spotmarknaden.se
Per Karlsson: -Grispriset i USA är kvar på rekordnivåer. I Kina passerade grispriset i veckan 27 SEK/kg. Därmed har grispriset stigit där med nästan 60 % på 12 månader. För att stävja inflationen införde kina i veckan med omedelbar verkan ett stöd på ca 100 SEK per sugga. Likaså ökar kinesiska staten stöden till byggnation av grisproduktion.
-Nästan 55 % av jordens grisar finns i Kina. Även om exporten av Europeiskt griskött har ökat får det anses märkligt att inte exporten ökar än mer. De tre exportnationerna Holland, Belgien, Danmark, har alla tre grispriser under amerikanskt pris.
-Svenskt faktiskt pris enligt Jordbruksverket ligger även det under amerikanskt pris. Det är möjligt att svenska volymer är otillräckliga för export, men de danska kan knappast vara det. Statistiken visar att USA är har den enskilt största exportökningen av griskött till Kina.
-Minskar vi ner världen till lilla Halmstad verkar marknadsandelarna vara viktigare än intjäningsmöjligheten. Gångna veckan har hyllan med tunna rev varit helt tom, liksom hyllan med karrékotletter varit vid ett flertal tillfällen i Citygrossbutiken. Undertecknad har varit där vid flera tillfällen och efterfrågat rev. -Samma svar har getts vid varje tillfälle: ”Reven är slut och går inte att uppbringa. Vi har beställt men det kom inga idag heller”. Naturligtvis kan det finnas andra förklaringar, men det är i vart fall svaret som getts. På frågan varför man inte höjer priset som i all annan marknadsekonomi lämnar köttmästaren frågan obesvarad.
-Med ovanstående i minnet kan det tyckas märkligt att i Kina stiger priset när efterfrågan ökar. I Sverige stiger inte priset när efterfrågan överstiger tillgången, men än konstigare – andra länder fortsätter att exportera till Sverige när man kunde gjort det till Asien för bättre pengar.
-Kan det vara så? Nej knappast, det betyder att svensk handel/industri betalar högre priser för importerat kött och finansierar det med ett lägre pris för svensk vara, om inte skulle danskarnas kött hamnat i Kina och priset på svenskt kött stigit.
Alternativt har svenska slakterier betalat mer än vad marknaden kunnat under dioxinskandalen och hämtar tillbaka de pengarna nu. Nått konstigt är det.
 
Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Vi har en normal julimarknad, men överskott på smågrisar.

Danish Crown
På den europeiska marknaden handlas färsk skinka under viss press, men dock till oförändrad prisnivå denna vecka. För övriga detaljer på europeiska marknaden sker handeln likaså till i stort sett oförändrad prisnivå.
Den engelska baconmarknaden visar stabil situation för avsättningen till oförändrade priser.
På produktionskött och fettprodukter är det god efterfrågan och stigande priser.
Marknaderna utanför EU är oförändrade och avsättningen stabil. Dock är det fortsatt riktigt god aktivitet på den kinesiska marknaden.

Marknadskommentarer från grisföretagare

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -Det är sommar och semestertider, det mesta går på halvfart. Inga större förändringar på marknaden kommande vecka. Foderpriserna håller sig på en stabil hög nivå.

50 öre per kg gris, blev rekordvinst för Skövde Slakteri
Skövde Slakteri gör sitt näst bästa år, samtidigt som grisproducenterna knäar. De 12,2 milj kr som Skövde Slakteris vinst var för 2010 hade kunnat ge ett 50 öre högre pris per kg slaktad gris. Nu har Tommy Ögren valt att hellre betala 3,2 milj kr i skatt och 9 milj kr till utdelning och ev konsolidering.
-Bäste Tommy, du som redan är mångmiljonär, måste väl inse att hur du än knogar på, så kommer du ändå inte ifatt Ingvar Kamprad.
Sven Jerpdal

Maila också du dina kommentarer till gris@agrar.se.
Läs alla kommentarer från grisuppfödare genom att klicka på den här länken.

Kalkyler över svensk och tysk produktion. Kostnaden för att ta fram en smågris.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
@-GRIS 15 juli 2011
Senaste uppdatering gjord 20 juli 11,50
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!
Sydvästra Skånes Smågrisproducenter

Inbjudan till Lantchark i Harlösa
Grillkväll mitt i Skåne!!
Onsdagen 20 juli 2011 kl 18.00 ”Grillat från Harlösa”
Klicka här för program!

Grispriserna vecka 29

Partipriset
Scans partipris är från 4 juii
22,22 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 29 v 28 v 27 v 26
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,30 14,00 14,00 14,00
Spotmarknaden Sva 75-100 14,00 13,90 13,90 13,90
Dahlbergs 71-96,9 13,25 13,25 13,25 13,25
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 13,00 13,00 13,00 13,00
Skövde Slakteri 72-96,9 12,70 12,70 12,70 12,70
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 13,40 13,40 13,40 13,40
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,10 12,10 12,10 12,10
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - 11,25 11,25
Scan 75-93,9 10,75 10,75 10,75 10,75
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 29 v 28 v 27
12,56 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 10,30 10,30 10,30
23,18 Nortura 71,1–90,0a nkr 20,34 20,34 20,34
12,10 HK Agri rybsgris 75 – 96,5b euro 1,31 1,31 1,31
11,79 HK Agri grund 75 – 96,5b euro 1,29 1,29 1,29
11,97 Österbottens 73 – 91 euro 1,31 1,31 1,31
13,52 Snellman 80–105 euro 1,48 1,48 1,48
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
HK Agri V 37 - 41 + 5 cent -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 29 v 28 v 27 v 26 v 25
8 juli Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,49 Tyskland 1,60 1,60 1,56 1,56 1,56
21 juni jämförbara**
15,53 England - - - - 1,700
15,38 Spanien - - - - 1,683
14,98 Italien - - - - 1,639
14,44 Tjeckien - - - - -
13,84 Danmark - - - - 1,515
13,76 Tyskland - - - - 1,506
13,57 Frankrike - - - - 1,485
13,54 Belgien - - - - 1,482
13,39 Polen - - - - -
13,29 Holland - - - - 1,455
12,85 Österrike - - - - 1,407
12,80 Irland - - - - 1,401
9,37 Sverige - - - - 1,026
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
5 jun Land v 22 v 21 v 20 v 19 v 18
Skr euro euro euro euro euro
13,92 EU, medelpris 1,542 1,541 1,563 1,593 1,594
-
16,43 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
15,08 England 1,670 1,672 1,647 1,626 1,581
15,02 Lettland 1,664 1,574 1,638 1,677 1,573
14,98 Portugal 1,660 1,680 1,700 1,700 1,700
14,98 Bulgarien 1,660 1,642 1,642 1,641 1,638
14,83 Spanien 1,643 1,665 1,695 1,697 1,689
14,80 Italien 1,639 1,642 1,637 1,642 1,643
14,78 Rumänien 1,637 1,618 1,623 1,611 1,614
14,53 Estland 1,610 1,619 1,598 1,601 1,595
14,43 Grekland 1,599 1,599 1,580 1,580 1,556
14,33 Tjeckien 1,587 1,599 1,619 1,634 1,615
14,21 Litauen 1,574 1,652 1,637 1,568 1,572
14,18 Tyskland 1,571 1,550 1,571 1,632 1,662
14,18 Slovakien 1,571 1,610 1,607 1,594 1,561
13,91 Ungern 1,541 1,541 1,562 1,606 1,604
13,81 Luxemburg 1,530 1,535 1,563 1,611 1,649
13,63 Frankrike 1,510 1,510 1,560 1,590 1,590
13,49 Polen 1,495 1,489 1,523 1,563 1,589
13,30 Österrike 1,473 1,467 1,525 1,606 1,609
13,25 Slovenien 1,468 1,482 1,529 1,571 1,589
13,24 Finland 1,467 1,482 1,480 1,486 1,522
13,22 Irland 1,465 1,464 1,467 1,427 1,426
13,03 Sverige 1,443 1,462 1,447 1,408 1,408
12,58 Holland 1,394 1,394 1,432 1,507 1,508
13,55 Belgien 1,390 1,405 1,437 1,517 1,520
12,55 Danmark* 1,390 1,420 1,419 1,419 1,418
12,37 Cypern 1,370 1,280 1,270 1,510 1,590
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
6 juli
30 juni
22 juni
15 juni
Utbud
2905
2095
1850
1720
Sålda
1905
1195
1670
1720
Medelpris, euro
1,61
1,63
1,59
1,59
Lägst
1,59
1,62
1,58
1,57
Högst
1,63
1,63
1,61
1,59
Medelpris, skr
14,58
14,91
14,53
14,30

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,20 kr, galtar 3,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 29 v 28 v 27 v 26
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 7,20 7,20 7,20 7,20
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,20 6,20 6,20 6,20
Ginsten 140,1 kg- 6,00 6,00 6,00 6,00
KLS Ugglarps 140- 5,90 5,90 5,90 5,90
Dalsjöfors 58% 5,75 5,75 5,75 5,75
Dahlbergs 140- 5,50 5,50 5,50 5,50
Scan 140- 5,45 5,45 5,45 5,45
Nyhléns & Hugoson 140- - 6,05 6,05 6,05
Skövde 140- 4,50 4,50 4,50 4,50
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 3,00 3,00 3,00 3,00
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,00 2,00 2,00 2,00
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 29 v 28 v 27
7,93
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,70 6,50 6,50
19,32
Nortura Fri vikta nkr 16,95 16,95 16,95
Finland
5,94
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
5,11
Österbottens Fri vikt, E euro 0,56 0,56 0,56
7,76
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
Tyskland
9,50
ZNVG 56 % euro - 1,04 1,04
Galtar
6,71
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,70 5,50 5,50
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 28 v 27 v 26 v 25 v 24 v 23 v 22
Pund
10,45
10,06
10,15
10,27
10,35
10,15
10,15
Dollar 6,48 6,28 6,30 6,40 6,30 6,18 6,21
Euro 9,20 9,06 9,15 9,14 9,09 9,03 8,99
Dansk 1,23 1,21 1,22 1,22 1,22 1,21 1,20
Norsk 1,17 1,17 1,17 1,17 1,16 1,14 1,15
Yen 8,20 7,77 7,84 7,96 7,85 7,72 7,69
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 30 v 29 v 28 v 27
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 16,50 16,50 16,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 16,00 15,50 15,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 14,50 14,50 14,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 14,70 14,70 14,70
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 415 390 380
SLS (Scan)
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 376 376 376
Bis Plus 30 kg, marknads - 325 300 275
Bas 30 kg, beräknad - 341 341 341
Bas 30 kg, marknads - 290 265 240
Nyavvanda, 9 kg - - - -
KRAV, 30 kg - - - -
Scan Ekologisk - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
Svensk smågris 30 kg5 420 420 440 370
Finsk smågris 30 kg - - - -
Dansk smågris 30 kg6 460 460 460 460
Dansk smågris 7 kg6 255 255 255 255
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - - överst överst
KLS Ugglarps - överst överst överst
Skövde Slakteri - balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri - balans balans balans
Dahlbergs Slakteri - balans brist balans
Ginsten - balans balans balans
-
MarknadsavdragM
Dalsjöfors Slakteri - - - -
Skövde Slakteri - - - -
Dahlbergs Slakteri - - - -
Ginsten - - 30 kr 30 kr
KLS Ugglarps - 20 kr 20 kr 20 kr
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 29 v 28 v 27 v 26 v 25
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
254
Basis 7 kg 210 211 209 210 210
493
Basis 30 kg 361 361 360 360 360
261
SPF+Myc 7 kg 215 216 214 215 215
445
SPF+Myc 30 kg 366 366 365 365 365
265
SPF 7 kg 219 220 218 219 219
450
SPF 30 kg 370 370 369 369 369
1000
Økologi 30 kg 819 820 820 820 820
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
718
25-kilos 650 650 650 650 650
LSO (HKScan) euro euro euro euro euro
383
25-kg, Priimuus 42 42 42 42 42
Snellmans
539
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
448
ZNVG 28 kg - 49 49 51 51
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
1 maj Land v 17 v 16 v 15 v 14 v 13
Skr euro euro euro euro euro
383 EU, medelpris 42,52 42,22 42,73 41,77 41,74
-
722 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
579 Tjeckien 64,18 46,16 56,49 42,99 51,91
557 Italien 61,79 61,61 61,61 61,61 61,56
501 Sverige 55,56 54,32 53,30 52,74 50,73
493 Slovakien 54,67 54,83 60,90 54,72 49,67
478 Tyskland 53,00 52,50 52,70 51,60 51,60
445 England 49,33 48,88 48,88 48,37 47,09
443 Finland 49,16 46,94 49,44 49,33 48,65
401 Belgien 44,50 43,50 43,00 42,00 42,00
373 Ungern 41,41 38,59 48,25 35,33 42,54
360 Danmark* 39,96 39,96 40,76 40,77 39,69
339 Estland 37,55 37,33 40,92 38,22 36,91
334 Spanien 36,99 39,24 39,46 40,01 40,29
325 Holland 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
312 Frankrike 34,60 33,40 33,40 32,00 31,20
288 Portugal 32,00 32,00 36,00 36,00 36,00
266 Polen 29,51 29,09 27,87 26,96 26,12
250 Luxemburg 27,70 21,70 30,30 32,70 34,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 29 v 28 v 27 v 26
Spotmarknaden 5,5 mån - - - -