Senaste nytt om priser
och marknaden

Tysk chock igen, med sänkning med 7 cent
Om inte de tyska slakterierna sänkt med 7 cent, till 1,53 €, har det varit i det närmaste semesterlugn i hela Europa. Tyska prist gick nu under 14 kr igen, till 13,95 kr.
Det var små prisrörelser i de flesta EU-länderna denna vecka, men inför nästa vecka väcks många slaktchefer från semesterdvalan och tvingas ta ställning till tyska slakteriernas utspel. En så stor prissänkning som 7 cent går inte spårlöst förbi i de tyska grannländerna. Grisar strömmar annars över gränserna.
Tyska internetauktionen steg förra veckan till 1,63 €, men föll den här veckan till 1,56. Det var alltså lite uppåt i Tyskland förra veckan, vilket speglar turbulensen och kraftmätningarna mellan produktion och försäljning. Det verkar inte enbart vara marknaden som styr i Tyskland? Grisuppfödarna har i varje fall reagerat med förtvivlan.
Suggpriset är dock oförändrat, enligt Torbjörn Eriksson.
I Sverige är det semesterlugnt, i varje fall vad som syns i tabellerna över grispriser. Dock inte i slakterierna. Cato Gustafsson packade korv, när jag fick tag på honom, för att få ut leveranserna. Allt måste fungera även när det är semesterledighet.
Enda prisrörelsen i Sverige är att Spotmarknaden höjt priset på smågrisar till 440 kr.
Inte heller i Finland är det några prisrörelser.
Jag var på västkusten en sväng och besökte bl a en Netto-butik, där jag hittade JM Charks produkter i kylen. Det var bl a marinerad flintastek för 25 kr kg, ordinarie pris. Otroligt billigt, inte minst med tanke på att Ginsten, som tillhör samma koncern, har Sveriges högsta grispris 14,30 kr.
Inte nog med detta, flintasteken fick full poäng vid vårt matbord efter grillningen. Den fick det för kraftig och god smak. Det vore inte fel med en rymlig kylbox i bilen!
25 kr per kg för en produkt som är så mycket hanterad som en marinerad flintastek är verkligen prisvärd mat. Som konsument kan man inte klaga, men som grisredaktör är det ju förskräckligt! Dubbla priset har också varit billigt. /LG 110722

Stabilt i huvudsak, men tyska slaktare sätter egna priser
För närvarande är utbudet av slaktgrisar väl balanserat på de flesta marknader i EU. Oförändrade priser rapporteras från nästan alla länder. I de centrala europeiska länderna är priserna endast avvikande från trenden i Belgien och Holland, där en sänkning med 1 resp 2 cent rapporteras, medan Frankrike höjer med 1 cent. Även om det i vissa länder inte går så snabbt som önskat med försäljningen av köttet, som en följd av semesterperioden, säljs de flesta partier snabbt till vanligtvis priser strax under genomsnittet.
Nästan alla stora tyska slakterier i steg i fredags av systemet med rikspriser på slaktgrisar och meddelade överraskande egna priser som uppgick till 1,56 euro. Från grisuppfödarnas sida, som vill hålla ingångna avtal, får denna typ av förfarande en smak av något helt obegripligt. Även om vissa delar av kötthandeln inte går som bäst, återstår frågan om slakteriernas egna satta priser, de s k huspriserna, för denna veckas köttförsäljning verkligen är rimlig.
Trend för den tyska marknaden: När det gäller den kommande veckan återstår det att se om det olycksbådande scenariet med huspriser består och vem som kommer att vinna i den fortsatta prisutvecklingen. /110722 ISN


Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Något lägre försäljning med anledning av varierande efterfrågan på de olika detaljerna, lägre efterfrågan på karré (tufft importtryck just nu), revben, dock är det bra efterfrågan på filé, kamben & picnic, övriga detaljer är i balans.
Efterfrågan på ekologiskt ligger enligt plan.
Läget och marknadsnoteringen på smågris är oförändrat.

KLS Ugglarps
Avsättningen på detaljhandeln är lugnare än normalt för årstiden. Det ostadiga sommarvädret minskar efterfrågan på griskött, exempelvis karré och kotlett. Vi har dock inga problem med att avsätta den volym vi slaktar. På industri är det fortsatt hård konkurrens från importerade volymer. 

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det rullar på bra nu. Vädret är visserligen emot oss och det är ingen sol, men det är ändå bra efterfrågan på semestermat den här årstiden på västkusten.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Det är otroligt lugnt på marknaden under semestertiden. Vi säljer som vanligt, men det det är inte något nytt som händer.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det har varit lite lugnare den här veckan, men nästa vecka är det lönehelg och dessutom utlovas fint väder.

Spotmarknaden.se
Per Karlsson: -Förra veckans kommentar belyste hur kött kan komma till Sverige trots högre priser på andra marknader. Om vi fortsätter det resonemanget, så är det fler saker som är märkliga, men ändå ett faktum. Sverige har under många år framhävt salmonellafrihet, frihet från både PRRS och MRSA bland annat. Marknaden har i stället värderat ursprunget svenskt när det gäller färskt kött. Det övriga har i princip inte värderats alls. Dvs, det branschen lyft under många år är inte det som marknaden värderar. Löper vi marknadsekonomins villkor fullt ut och vill utnyttja marknadens prissättning/värdering, borde svensk grisproduktion omedelbart sluta med uppfödningsmetoder som avviker från omvärlden, sänka kostnaderna, importera smågrisar för de kunder som inte heller ställer krav på helsvenskt ursprung. En prisdifferentiering skulle sannolikt uppstå och äntligen skulle den svenska uppfödningsmodellen kunna få ett värde.
Om den inte skulle få ett mervärde då, kan uppfödningsmetoden en gång för alla avslutas. Som det nu är tar grisföretagen kostnaden, staten den ekonomiska vinningen och konsumenten bekvämligheten av exempelvis salmonellafritt färskt kött.
Det är hög tid att hela branschen gemensamt ser över vad som går att göra för att förenkla/förbilliga handel över gränserna. Det har detaljhandeln gjort för länge sedan, det borde vi också gjort.
 
Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Försäljningen är normal för den varma årstiden.

Danish Crown
På den europeiska marknaden säljs färsk skinka till vikande priser denna vecka. Likaså karré säljs under press, medan bog, kotlett och charkråvara handlas stabilt till oförändrad prisnivå.
På den engelska marknaden för bacon är det stabil handel till oförändrad prisnivå.
På marknaderna utanför EU är det fortsatt god efterfrågan från den kinesiska marknaden, medan det är stabil handel på de övriga marknaderna.

Marknadskommentarer från grisföretagare

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -I Europa står grisköttet fortfarande och stampar, det är bara småhöjningar lite då och då. USA ligger på en mycket hög nivå som fortfarande har en uppåtgående kurva. Kina som ligger på rekordnivåer man pratar om ca 30 SEK/kg. Man förundras över hur det kan var så svårt att få det europeiska priset på griskött att stiga. Foderpriserna börjar sakteliga att vandra upp, sojan höjdes med 50 öre i förra veckan och det sätter så klart sina spår.
-Många frågor som SGF har drivit tillsammans med bl a LRF börjar vi få svar på. Vi har all förståelse för att grisföretagarna är frustrerade över att inget händer, men många av frågorna har lång väg att vandra innan beslut kan tas.

Vi saknar effekten av billigare transporter och höjt partipris!
Det har nu gått 4 veckor med ny transportorganisation inom Scan-SLS. Det skulle ge högre avräkningspris på gris, men inget har hänt.
Den 4 juli höjde Scan partipriset på helfall gris med nästan 4 kr/kg. Inte heller detta har givit grisföretagarna ett enda öre hittills.
Det är mer än hög tid för prishöjningar, eller är alla som eventuellt har något ansvar på Scan-SLS på långsemester?
Sven Jerpdal
Upppig
0171-462000, 070-5183139


Maila också du dina kommentarer till gris@agrar.se.
Läs alla kommentarer från grisuppfödare genom att klicka på den här länken.

Kalkyler över svensk och tysk produktion. Kostnaden för att ta fram en smågris.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
@-GRIS 22 juli 2011
Senaste uppdatering gjord 26 juli 22,50
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 30

Partipriset
Scans partipris är från 4 juii
22,22 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 30 v 29 v 28 v 27
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,30 14,30 14,00 14,00
Spotmarknaden Sva 75-100 14,00 14,00 13,90 13,90
Dahlbergs 71-96,9 13,25 13,25 13,25 13,25
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 13,00 13,00 13,00 13,00
Skövde Slakteri 72-96,9 12,70 12,70 12,70 12,70
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 13,40 13,40 13,40 13,40
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,10 12,10 12,10 12,10
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - 11,25
Scan 75-93,9 10,75 10,75 10,75 10,75
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 30 v 29 v 28
12,56 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 10,30 10,30 10,30
23,18 Nortura 71,1–90,0a nkr 20,34 20,34 20,34
11,94 HK Agri rybsgris 75 – 96,5b euro 1,31 1,31 1,31
11,76 HK Agri grund 75 – 96,5b euro 1,29 1,29 1,29
11,94 Österbottens 73 – 91 euro 1,31 1,31 1,31
13,49 Snellman 80–105 euro 1,48 1,48 1,48
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
HK Agri V 37 - 41 + 5 cent -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 30 v 29 v 28 v 27 v 26
22 juli Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,95 Tyskland 1,53 1,60 1,60 1,56 1,56
19 juli jämförbara**
15,41 Italien - 1,690 1,677 1,671 1,671
15,34 Spanien - 1,683 1,683 1,683 1,683
15,19 England - 1,666 1,659 1,637 1,667
14,26 Tjeckien - - 1,564 1,578
14,09 Tyskland - 1,546 1,546 1,506 1,506
13,85 Polen - - - 1,519 1,552
13,82 Danmark - 1,516 1,516 1,516 1,516
13,74 Belgien - 1,507 1,519 1,482 1,482
13,61 Frankrike - 1,493 1,482 1,478 1,478
13,26 Holland - 1,455 1,475 1,465 1,455
13,20 Österrike - 1,448 1,448 1,407 1,407
12,77 Irland - 1,401 1,401 1,401 1,401
9,80 Sverige - 1,075 1,091 1,085 1,079
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
5 jun Land v 22 v 21 v 20 v 19 v 18
Skr euro euro euro euro euro
13,92 EU, medelpris 1,542 1,541 1,563 1,593 1,594
-
16,43 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
15,08 England 1,670 1,672 1,647 1,626 1,581
15,02 Lettland 1,664 1,574 1,638 1,677 1,573
14,98 Portugal 1,660 1,680 1,700 1,700 1,700
14,98 Bulgarien 1,660 1,642 1,642 1,641 1,638
14,83 Spanien 1,643 1,665 1,695 1,697 1,689
14,80 Italien 1,639 1,642 1,637 1,642 1,643
14,78 Rumänien 1,637 1,618 1,623 1,611 1,614
14,53 Estland 1,610 1,619 1,598 1,601 1,595
14,43 Grekland 1,599 1,599 1,580 1,580 1,556
14,33 Tjeckien 1,587 1,599 1,619 1,634 1,615
14,21 Litauen 1,574 1,652 1,637 1,568 1,572
14,18 Tyskland 1,571 1,550 1,571 1,632 1,662
14,18 Slovakien 1,571 1,610 1,607 1,594 1,561
13,91 Ungern 1,541 1,541 1,562 1,606 1,604
13,81 Luxemburg 1,530 1,535 1,563 1,611 1,649
13,63 Frankrike 1,510 1,510 1,560 1,590 1,590
13,49 Polen 1,495 1,489 1,523 1,563 1,589
13,30 Österrike 1,473 1,467 1,525 1,606 1,609
13,25 Slovenien 1,468 1,482 1,529 1,571 1,589
13,24 Finland 1,467 1,482 1,480 1,486 1,522
13,22 Irland 1,465 1,464 1,467 1,427 1,426
13,03 Sverige 1,443 1,462 1,447 1,408 1,408
12,58 Holland 1,394 1,394 1,432 1,507 1,508
13,55 Belgien 1,390 1,405 1,437 1,517 1,520
12,55 Danmark* 1,390 1,420 1,419 1,419 1,418
12,37 Cypern 1,370 1,280 1,270 1,510 1,590
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
20 juli
13 juli
6 juli
30 juni
Utbud
1780
2705
2905
2095
Sålda
1660
1785
1905
1195
Medelpris, euro
1,56
1,63
1,61
1,63
Lägst
1,55
1,62
1,59
1,62
Högst
1,56
1,64
1,63
1,63
Medelpris, skr
14,22
14,86
14,58
14,91

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,20 kr, galtar 3,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 30 v 29 v 28 v 27
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 7,20 7,20 7,20 7,20
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,20 6,20 6,20 6,20
Ginsten 140,1 kg- 6,00 6,00 6,00 6,00
KLS Ugglarps 140- 5,90 5,90 5,90 5,90
Dalsjöfors 58% 5,75 5,75 5,75 5,75
Dahlbergs 140- 5,50 5,50 5,50 5,50
Scan 140- 5,45 5,45 5,45 5,45
Nyhléns & Hugoson 140- - - 6,05 6,05
Skövde 140- 4,50 4,50 4,50 4,50
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 3,00 3,00 3,00 3,00
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,00 2,00 2,00 2,00
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 30 v 29 v 28
8,17
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,70 6,70 6,50
19,32
Nortura Fri vikta nkr 16,95 16,95 16,95
Finland
5,92
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
5,10
Österbottens Fri vikt, E euro 0,56 0,56 0,56
7,75
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
Tyskland
9,48
ZNVG 56 % euro 1,04 1,04 1,04
Galtar
6,95
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,70 5,70 5,50
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 29 v 28 v 27 v 26 v 25 v 24 v 23
Pund
10,34
10,45
10,06
10,15
10,27
10,35
10,15
Dollar 6,39 6,48 6,28 6,30 6,40 6,30 6,18
Euro 9,12 9,20 9,06 9,15 9,14 9,09 9,03
Dansk 1,22 1,23 1,21 1,22 1,22 1,22 1,21
Norsk 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,16 1,14
Yen 8,10 8,20 7,77 7,84 7,96 7,85 7,72
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 31 v 30 v 29 v 28
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 16,50 16,50 16,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - - 16,00 15,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 14,50 14,50 14,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 14,70 14,70 14,70
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 415 415 390
SLS (Scan)
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 376 376 376
Bis Plus 30 kg, marknads - 325 325 300
Bas 30 kg, beräknad - 341 341 341
Bas 30 kg, marknads - 290 290 265
Nyavvanda, 9 kg - - - -
KRAV, 30 kg - - - -
Scan Ekologisk - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
Svensk smågris 30 kg5 440 440 420 440
Finsk smågris 30 kg - - - -
Dansk smågris 30 kg6 460 460 460 460
Dansk smågris 7 kg6 255 255 255 255
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - - - överst
KLS Ugglarps - överst överst överst
Skövde Slakteri - balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri - balans balans balans
Dahlbergs Slakteri - balans balans brist
Ginsten - balans balans balans
-
MarknadsavdragM
Dalsjöfors Slakteri - - - -
Skövde Slakteri - - - -
Dahlbergs Slakteri - - - -
Ginsten - - - 30 kr
KLS Ugglarps - 20 kr 20 kr 20 kr
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 30 v 29 v 28 v 27 v 26
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
256
Basis 7 kg 210 210 211 209 210
440
Basis 30 kg 361 361 361 360 360
262
SPF+Myc 7 kg 215 215 216 214 215
446
SPF+Myc 30 kg 366 366 366 365 365
267
SPF 7 kg 219 219 220 218 219
451
SPF 30 kg 370 370 370 369 369
999
Økologi 30 kg 819 819 820 820 820
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
718
25-kilos 650 650 650 650 650
LSO (HKScan) euro euro euro euro euro
383
25-kg, Priimuus 42 42 42 42 42
Snellmans
538
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
401
ZNVG 28 kg 44 - 49 49 51
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
1 maj Land v 17 v 16 v 15 v 14 v 13
Skr euro euro euro euro euro
383 EU, medelpris 42,52 42,22 42,73 41,77 41,74
-
722 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
579 Tjeckien 64,18 46,16 56,49 42,99 51,91
557 Italien 61,79 61,61 61,61 61,61 61,56
501 Sverige 55,56 54,32 53,30 52,74 50,73
493 Slovakien 54,67 54,83 60,90 54,72 49,67
478 Tyskland 53,00 52,50 52,70 51,60 51,60
445 England 49,33 48,88 48,88 48,37 47,09
443 Finland 49,16 46,94 49,44 49,33 48,65
401 Belgien 44,50 43,50 43,00 42,00 42,00
373 Ungern 41,41 38,59 48,25 35,33 42,54
360 Danmark* 39,96 39,96 40,76 40,77 39,69
339 Estland 37,55 37,33 40,92 38,22 36,91
334 Spanien 36,99 39,24 39,46 40,01 40,29
325 Holland 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
312 Frankrike 34,60 33,40 33,40 32,00 31,20
288 Portugal 32,00 32,00 36,00 36,00 36,00
266 Polen 29,51 29,09 27,87 26,96 26,12
250 Luxemburg 27,70 21,70 30,30 32,70 34,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 30 v 29 v 28 v 27
Spotmarknaden 5,5 mån - - - -