Senaste nytt om priser
och marknaden

Ingen höjning vecka 31 heller
Det blir ingen höjning av grispriserna v 31 heller. Efter den senaste vinstvarningen för HKScan har förhoppningarna om radikalt förbättrade priser grusats. KLS Ugglarps har också oförändrade priser, liksom övriga svenska och även danska slakterierna.
-Det är inget drag i konsumentmarknaden, ingen tendens till grisrally med anledning av julomgången, balans, men väntad smågrisbrist. Marknaden är svårbedömd, säger Magnus Lagergren, Dalsjöfors.
-Grisaffären är inte bra för något slakteri, säger han. Men det är för tidigt att säga något bestämt om resten av året.
HKScans vinstvarning innehöll dåliga nyheter för finska uppfödarna. Inköpen från finska leverantörerna ska minskas, för att HKScan ska få ordning på exporten, som går med förlust. Inköpen är för stora i förhållande till finska konsumtionen.
Atria redovisar också dålig vinstutveckling och tyngs dessutom av dåliga affärer i Ryssland.
Risken med överskott av griskött i grannlandet Finland är rimligtvis ett hot även för Sverige.
Tyska grispriset blev oförändrat v 31. Sänkningen förra veckan kom som en chock för tyska uppfödarna, som nu klagar bittert över svaga lönsamheten. /LG 110729

Tyskland drar ner flera grannländers prisnivå
Under de senaste dagarna har priserna på slaktgrisar varierat på de olika europeiska marknaderna. I vissa länder, som till exempel Spanien, Danmark, Frankrike, Irland och Sverige, var noteringarna på oförändrad nivå. Tyska prisnedgången (minus 7 cent) orsakades av, bland andra skäl, att ett antal stora slakterier beslöt sig för att betala egna priser. Detta fick slakterier i olika grannländer (såsom Nederländerna, Belgien och Österrike) att också göra priskorrigeringar denna vecka. Dessa sänkningar blev dock mer moderata och visar 3 till 6 cent. I den europeiska prisstrukturen ligger nu Tyskland under både Danmark och Frankrike.
I grannländerna sägs ofta att den tyska prisutvecklingen har negativ inverkan på hemmamarknaderna. Så var det t ex på den österrikiska marknaden för griskött. Där rördes inte priset förrän tyska slakteriernas egna priser hade offentliggjorts. Men även vid denna prisnivå, vilket är katastrofalt lågt från grisuppfödarnas synvinkel, verkar det fortfarande vara för högt för en del större holländska och tyska slakt företag. Där vill tyska leverantörer inte betala mer än 1,52 € per kg. De spanska producenterna uttrycker sin besvikelse över det faktum att tidigare års traditionella prishöjning inte kunnat genomföras hittills i år.
Trend för den tyska marknaden: Efter det kraftiga prisfallet visar utbud och efterfrågan vara väl avvägd. Med start på sommarlovet i Nordrhein-Westfalen har den tyska semesterperioden nu nått toppen. Så efterfrågan på griskött förväntas inte försämras. Tvärtom, med bättre väder kan marknaden bli bättre. Efterfrågan på kött för grillen förväntas öka. ISN 110729


Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Något lägre försäljning med anledning av varierande efterfrågan på de olika detaljerna, fortfarande låg efterfrågan på svensk karré, dock är det bra efterfrågan på filé, kamben & kotlett. Övriga detaljer är i balans.
Efterfrågan på ekologiskt ligger enligt plan.
Läget och marknadsnoteringen på smågris är oförändrat.

KLS Ugglarps
Det ostadiga sommarvädret gör att avsättningen på detaljhandeln fortsatt är lugnare än normalt för årstiden. Vi har dock inga problem med att avsätta den volym vi slaktar. På industri är det fortsatt hård konkurrens från importerade volymer.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Veckans försäljning har gått enligt planerna, dvs bra. Semesterfolket är kvar på västkusten.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Det känns som om det är ont om slaktgrisar på marknaden. Industrin verkar vakna till. Det blir så om utbudet minskar. I övrigt är det fortsatt sommarstiltje.
-Efterfrågan från handeln är inte bra. Det har varit svag utveckling länge. Konsumenterna är generellt sett återhållsamma och inte riktigt på hugget. Vi ser det sedan andra kvartalet, där hela handeln varit vikande.
-Vi ser det även från Ica, som gör försök att få tillbaka konsumenterna genom att aktivera EMV-produkterna med lägre priser.
-Det prisrally på grisar som grisuppfödarna väntar på med anledning av julomgången, syns inte mycket av. Det är balans på smågrisar, vilket vi alltid strävar till, men vi har inte sett hela bilden ännu. En brist kan ligga längre fram.
-Hela grismarknaden, även internationellt, är svårbedömd och valutan är emot oss. Danskarna är pessimistiska och HKScan och Atria har vinstvarnat. Grisaffären är svag för de flesta slakterier just nu. Den har ingen god ekonomi.
-Det vore fel att utlova högre grispriser i nuvarande läge. Men mycket talar för lägre utbud av slaktgrisar och ökad efterfrågan. Frågan står därför öppen.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det rullar på med bra fart. Framför allt k-pack fortsätter fint.
-Just nu är jag vid Läckö Slott på en resa på Göta Kanal med Mitt kök - Sverigeresan, med stjärnkocken Tommy Myllymäki. Det är en matexpedition med svenska råvaror. En matmarknad hålls vid Läckö Slott lördag 10 - 16. Vi wokar Guldgris.

Spotmarknaden.se
Per Karlsson: -Tyskarna tycker att slaktgrisen behöver betalas med minst 16,20 SEK för att hålla lönsamhet i produktionen, då kostar smågrisen drygt 340 SEK. Tyska smågrisföretagare anser att smågrisen ska betalas med 470 SEK för acceptabel lönsamhet. Finns biogasproduktion på gården betalar den otroliga ca 340 SEK per gris med det tyska investeringsstödet vilket garanterar ersättning för producerad el till ett pris som inte är kopplat till marknadspris.
Summan av alltihop är att tyskarna anser att 20 SEK jämt per kg, biogasersättning inräknat är acceptabelt grispris. Sveriges grisföretagare räknade 2010 ut att svensk produktionskostnad översteg tysk med ca 24 %. Om förhållandet fortfarande gäller behöver svensk gris betalas med 24,80 SEK/kg enligt tyskarnas sätt att räkna.
Vatten rinner alltid till lägsta punkten. Endera ser vi till att få ner våra kostnader eller så fortsätter vi att minska produktionen.
 
Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -

HK Agri (HKScan)
Ulf Jahnsson:-Det är överskott på smågrisar och några tusen slaktgrisar rullar i slaktpuckeln.

Danish Crown
På den europeiska marknaden säljs färsk skinka under press och till fallande priser denna vecka. Kotletterna är också under press.
Övriga detaljer säljs stabilt och till oförändrad prisnivå. Till engelska marknaden för bacon är det god handel till oförändrad prisnivå.
För marknaderna utanför EU är det fortsatt god efterfrågan från den kinesiska marknaden. Det är stabil handeln med de övriga marknaderna.

Marknadskommentarer från grisföretagare

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -Man har svårt för att hitta något positivt att skriva om vad det gäller den svenska grismarknaden. Något som är positivt är att på Chicago-börsen är grisköttet uppe på rekordnivåer.
Ute i Europa börjar priserna stabiliseras, även om det går mycket sakta. Obotlig optimist som jag, är utvecklingen på världsmarknaden något som även kommer att gagna oss.
Foderpriserna går sakta uppåt, men inte i den hastighet som man skulle kunna förvänta sig.
Höstkorn och en del raps har man börjat skörda och det ser ut som en normal skörd på de flesta håll.

Vi saknar effekten av billigare transporter och höjt partipris!
Det har nu gått 4 veckor med ny transportorganisation inom Scan-SLS. Det skulle ge högre avräkningspris på gris, men inget har hänt.
Den 4 juli höjde Scan partipriset på helfall gris med nästan 2 kr/kg. Inte heller detta har givit grisföretagarna ett enda öre hittills.
Det är mer än hög tid för prishöjningar, eller är alla som eventuellt har något ansvar på Scan-SLS på långsemester?
Sven Jerpdal
Upppig
0171-462000, 070-5183139


Maila också du dina kommentarer till gris@agrar.se.
Läs alla kommentarer från grisuppfödare genom att klicka på den här länken.

Kalkyler över svensk och tysk produktion. Kostnaden för att ta fram en smågris.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
@-GRIS 29 juli 2011
Senaste uppdatering gjord 1 augusti 10,15
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 31

Partipriset
Scans partipris är från 4 juii
20,22 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 31 v 30 v 29 v 28
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,30 14,30 14,30 14,00
Spotmarknaden Sva 75-100 14,00 14,00 14,00 13,90
Dahlbergs 71-96,9 13,25 13,25 13,25 13,25
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 13,00 13,00 13,00 13,00
Skövde Slakteri 72-96,9 12,70 12,70 12,70 12,70
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 13,40 13,40 13,40 13,40
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,10 12,10 12,10 12,10
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 75-93,9 10,75 10,75 10,75 10,75
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 31 v 30 v 29
12,56 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 10,30 10,30 10,30
23,12 Nortura 71,1–90,0a nkr 20,62 20,62 20,62
11,92 HK Agri rybsgris 75 – 94,5b euro 1,31 1,31 1,31
11,73 HK Agri grund 75 – 94,5b euro 1,29 1,29 1,29
11,92 Österbottens 73 – 91 euro - 1,31 1,31
13,46 Snellman 80–105 euro 1,48 1,48 1,48
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
HK Agri V 37 - 41 + 5 cent -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 31 v 30 v 29 v 28 v 27
29 juli Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,92 Tyskland 1,53 1,53 1,60 1,60 1,56
26 juli jämförbara**
15,47 Italien - 1,700 1,690 1,677 1,671
15,31 Spanien - 1,683 1,683 1,683 1,683
14,74 England - 1,620 1,666 1,659 1,637
14,22 Tjeckien - - 1,563 1,564
13,81 Polen - - - 1,518 1,519
13,79 Danmark - 1,516 1,516 1,516 1,516
13,58 Frankrike - 1,493 1,493 1,482 1,478
13,43 Tyskland - 1,476 1,546 1,546 1,506
13,14 Belgien - 1,445 1,507 1,519 1,482
13,89 Holland - 1,417 1,455 1,475 1,465
12,89 Österrike - 1,417 1,448 1,448 1,407
12,74 Irland - 1,401 1,401 1,401 1,401
9,92 Sverige - 1,091 1,075 1,091 1,085
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
10 jul Land v 27 v 26 v 25 v 24 v 23
Skr euro euro euro euro euro
14,33 EU, medelpris 1,575 1,567 1,561 1,561 1,550
-
16,56 Cypern 1,820 1,820 1,810 1,670 1,640
16,56 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
15,68 Lettland 1,724 1,707 1,690 1,675 1,706
15,65 Italien 1,720 1,720 1,686 1,656 1,627
15,57 Bulgarien 1,711 1,694 1,686 1,680 1,670
15,19 Portugal 1,670 1,670 1,670 1,670 1,660
15,09 England 1,659 1,659 1,675 1,684 1,653
15,04 Spanien 1,653 1,654 1,654 1,656 1,643
14,92 Rumänien 1,640 1,619 1,607 1,625 1,629
14,76 Tyskland 1,622 1,601 1,601 1,601 1,601
14,76 Polen 1,622 1,601 1,584 1,580 1,538
14,70 Ungern 1,616 1,592 1,580 1,569 1,563
14,66 Slovakien 1,611 1,599 1,583 1,587 1,561
14,63 Grekland 1,608 1,636 1,659 1,677 1,720
14,59 Tjeckien 1,604 1,619 1,614 1,607 1,618
14,58 Luxemburg 1,603 1,596 1,604 1,597 1,614
14,50 Estland 1,594 1,613 1,625 1,621 1,608
14,32 Litauen 1,574 1,652 1,572 1,566 1,470
13,94 Österrike 1,532 1,531 1,526 1,526 1,527
13,91 Slovenien 1,529 1,518 1,512 1,512 1,521
13,46 Finland 1,480 1,478 1,479 1,464 1,479
13,39 Sverige 1,472 1,459 1,424 1,410 1,425
13,34 Irland 1,467 1,467 1,469 1,467 1,473
12,20 Holland 1,451 1,451 1,452 1,450 1,451
13,20 Belgien 1,451 1,449 1,450 1,443 1,448
13,10 Frankrike 1,440 1,440 1,450 1,450 1,460
12,86 Danmark* 1,414 1,414 1,414 1,414 1,389
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
27 juli
20 juli
13 juli
6 juli
Utbud
2010
1780
2705
2905
Sålda
2010
1660
1785
1905
Medelpris, euro
1,56
1,56
1,63
1,61
Lägst
1,52
1,55
1,62
1,59
Högst
1,56
1,56
1,64
1,63
Medelpris, skr
14,19
14,22
14,86
14,58

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,20 kr, galtar 3,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 31 v 30 v 29 v 28
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 7,20 7,20 7,20 7,20
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,20 6,20 6,20 6,20
Ginsten 140,1 kg- 6,00 6,00 6,00 6,00
KLS Ugglarps 140- 5,90 5,90 5,90 5,90
Dalsjöfors 58% 5,75 5,75 5,75 5,75
Dahlbergs 140- 5,50 5,50 5,50 5,50
Scan 140- 5,45 5,45 5,45 5,45
Nyhléns & Hugoson 140- - - - 6,05
Skövde 140- 4,50 4,50 4,50 4,50
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 3,00 3,00 3,00 3,00
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,00 2,00 2,00 2,00
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 31 v 30 v 29
8,17
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,70 6,70 6,70
19,64
Nortura Fri vikta nkr 16,79 16,79 16,79
Finland
5,91
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
5,09
Österbottens Fri vikt, E euro - 0,56 0,56
7,73
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
Tyskland
9,46
ZNVG 56 % euro 1,04 1,04 1,04
Galtar
6,95
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,70 5,70 5,70
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 30 v 29 v 28 v 27 v 26 v 25 v 24
Pund
10,35
10,34
10,45
10,06
10,15
10,27
10,35
Dollar 6,34 6,39 6,48 6,28 6,30 6,40 6,30
Euro 9,10 9,12 9,20 9,06 9,15 9,14 9,09
Dansk 1,22 1,22 1,23 1,21 1,22 1,22 1,22
Norsk 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,16
Yen 8,16 8,10 8,20 7,77 7,84 7,96 7,85
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 32 v 31 v 30 v 29
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 16,50 16,50 16,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 16,00 16,00 16,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 14,50 14,50 14,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 14,70 14,70 14,70
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 415 415 415
SLS (Scan)
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 376 376 376
Bis Plus 30 kg, marknads - 325 325 325
Bas 30 kg, beräknad - 341 341 341
Bas 30 kg, marknads - 290 290 290
Nyavvanda, 9 kg - - - -
KRAV, 30 kg - - - -
Scan Ekologisk - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
Svensk smågris 30 kg5 440 440 440 420
Finsk smågris 30 kg - - - -
Dansk smågris 30 kg6 460 460 460 460
Dansk smågris 7 kg6 255 255 255 255
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - - - -
KLS Ugglarps - överst överst överst
Skövde Slakteri - balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri - balans balans balans
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten - balans balans balans
-
MarknadsavdragM
Dalsjöfors Slakteri - - - -
Skövde Slakteri - - - -
Dahlbergs Slakteri - - - -
Ginsten - - - -
KLS Ugglarps - 20 kr 20 kr 20 kr
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 31 v 30 v 29 v 28 v 27
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
256
Basis 7 kg 210 210 210 211 209
440
Basis 30 kg 361 361 361 361 360
262
SPF+Myc 7 kg 215 215 215 216 214
446
SPF+Myc 30 kg 366 366 366 366 365
267
SPF 7 kg 219 219 219 220 218
451
SPF 30 kg 370 370 370 370 369
999
Økologi 30 kg 819 819 819 820 820
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
819
25-kilos 700 670 670 650 650
LSO (HKScan) euro euro euro euro euro
382
25-kg, Priimuus 42 42 42 42 42
Snellmans
536
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
400
ZNVG 28 kg 44 44 - 49 49
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
5 jun Land v 22 v 21 v 20 v 19 v 18
Skr euro euro euro euro euro
345 EU, medelpris 37,92 39,26 40,63 42,09 42,30
-
728 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
558 Italien 61,39 61,67 61,76 61,76 61,76
522 Slovakien 57,38 51,54 68,75 65,34 53,11
518 Sverige 56,98 57,24 56,43 56,36 55,54
473 England 52,05 52,62 52,12 51,54 50,09
473 Estland 52,05 52,62 52,12 51,54 50,09
443 Tjeckien 48,71 45,35 45,57 56,89 46,76
418 Finland 45,99 45,32 45,73 46,15 48,94
414 Tyskland 45,60 46,30 49,10 53,20 53,60
369 Danmark* 40,64 41,57 41,57 41,58 41,57
364 Belgien 40,00 40,00 41,00 43,50 44,50
303 Frankrike 33,40 34,60 35,60 36,40 35,80
297 Ungern 32,71 47,05 36,38 36,49 37,76
271 Luxemburg 29,80 28,60 33,50 33,60 27,90
259 Holland 28,50 30,00 32,50 35,50 36,00
258 Polen 28,46 28,96 29,74 28,94 29,21
254 Portugal 28,00 31,00 32,00 32,00 32,00
351 Spanien 27,68 30,33 33,15 33,96 35,58
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 31 v 30 v 29 v 28
Spotmarknaden 5,5 mån - - - -