Senaste nytt om priser
och marknaden

På tröskeln till höjning v 32
Inget svenskt slakteri höjer grispriset v 32, men det är höjningar både i Norge och Finland hos finska delen av HKScan. Ginsten står på tröskeln till en höjning, om jag förstod diskussionen rätt idag. Det går i alla fall bra att sälja och efterfrågan på svenskt kött ökar. Tyskland höjer 2 cent, efter det kraftiga prisfallet för två veckor sedan. Danmark, däremot, sänker 20 danska öre.
I Tyskland motiveras höjningen med väntad bra efterfrågan av grillkött, eftersom det väntas bättre väder. Det har tydligen varit ganska dåligt grillväder i juli. Söderut i Europa börjar nu semestrarna, vilket ofta minskar köttförsäljningen. Inte minst tar köttindustrin semester, vilket innebär mindre volymer skinka.
Charkråvaran har varit ett stort problem under lång tid, men det finns tendens till bättre priser.
Många besättningar i Sverige har lagts ned under året, även ganska stora. Även Ginsten säger nu att man märker viss minskad slakt. Scan varslar 25 anställda vid slakteriet i Kristianstad p g a minskad slakt.
Efter semestrarna här i Sverige, när släktingar och vänner kan samlas igen, är det en ny period av grillfester. Själv har jag varit på ett grillparty i kväll. Grisgrilling av det stora slaget, senast med 900 deltagare, brukar ordnas vid Piledahls gård, Hörby, till förmån för cancersjuka barn. Familjen Bengt och Lena Nilsson har på sin mjölkgård ordnat åtta stora grillfester per år! 28 augusti är det fest igen, men frukost/lunch.
Fler, och stora, grillfester önskar LG /110805

Väl balanserad marknad i EU
Den europeiska slaktsvinsmarknaden är denna vecka väl balanserad. Efter prissänkningar under de senaste två veckorna i många länder har nationella marknader återerövras. I nästan alla länder förblev priserna på en konstant nivå. Endast i enstaka fall har det varit små prisjusteringar, t ex i Nederländerna -1 cent, i Storbritannien -1,5 cent och i Frankrike +0,5 cent.
Påfallande är den konstanta prisnivå som visas i flera länder efter lång tid. Danmark noterade ett pris på € 1,52 för åttonde veckan. I Sverige är priset sedan 6 veckor på en oförändrad nivå och i Irland sedan 12 veckor. Extremt ovanlig är prisutvecklingen i Spanien, där priset, bortsett från mycket små svängningar, står på en nästan identisk nivå sedan 22 veckor. Det vanliga under tidigare år är kraftiga prishöjningar under sommarens månader, men höjningarna har i år nästan helt misslyckats. Spanien har f n bra efterfrågan från slakterierna. Detta återspeglas i en betydande minskning av genomsnittliga slaktvikterna.
Tendens för den tyska marknaden: De fasor som delats ut under de senaste veckorna från slaktföretagen är nu borta. Tillgängligt antal slaktsvin säljs snabbt, och en del köpare har även beställt extra volymer. De aviserade sommartemperaturerna under de närmaste dagarna kan även återuppliva efterfrågan på grillkött igen. Vissa marknadsaktörer tror att grispriserna för nästa vecka ska öka. ISN 110805


Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Varierande försäljning med bra efterfrågan på kotlett & karré medan övriga detaljer ser vi en lägre efterfrågan på.
Efterfrågan på ekologiskt ligger enligt plan.
Läget och marknadsnoteringen på smågris är oförändrat.

KLS Ugglarps
Avsättningen på detaljhandeln är fortsatt lugnare än normalt. På industri är det fortsatt hård konkurrens från importerade volymer.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det går fortfarande bra sälja griskött här på västkusten. Det börjar synas att tillflödet av slaktgrisar minskar. Det är sorgligt att svenska grisarna försvinner.
-Vi kan också se att svenskt griskött börjar efterfrågas. Vi måste få upp statusen för svenska köttet.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Marknaden är både ock, både positiv och negativ. Vi ser att charkråvaran har tendens att stiga, men samtidigt är vi på väg att gå ur kotlett och karré. Grillarna används visserligen då och då en tid till, men grillprodukterna är inte lika heta som på våren och sommaren. Priset blir därför oförändrat v 32.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -

Spotmarknaden.se
Per Karlsson: -Det är mycket turbulent på börserna, så även råvarubörserna. 2 augusti steg priset på majs limit up 7 %. Det är den varmaste säsongen på 56 år i majsbältet i USA. Extrem värme i samband med blomningen drar ner utbytet.
-Majspriset drog med sig många andra foderråvaror, för att i slutet av veckan närma sig veckans utgångspriser igen. Däremot har grispriset fortsatt att stiga i USA och har nu passerat 2,28 dollar, dvs 14,60 SEK/kg. Det priset i kombination med extremt låga kostnader för byggnader och skötsel skapar lönsamhet för amerikanska grisföretagare.
-Det är den asiatiska marknaden som driver priset, enligt initierade källor. Återigen kommer frågan: Hur kan en världsdel skilja ut sig prismässigt i en global värld?
-Jo, av precis samma skäl som att Sverige långa perioder haft lägre grispris än övriga Europa. Är produktionskostnaden för hög, dvs konkurrenskraften låg, har du med automatik färre kunder och får därmed ett lägre pris, men framförallt en lägre lönsamhet.
-Europa är farligt ute, som tappar i konkurrenskraft. Europa håller på att dra på sig Sverigesyndromet. Om Europa haft lägre produktionskostnad än USA hade Europa sannolikt tagit en större del av Asien-exporten och därigenom haft en bättre situation. Så även Sveriges grisföretagare.
-Det är synnerligen hög tid att Sverige gör något åt sin svaga konkurrenskraft som blivit följden av olika särregler som omvärlden inte har. Även om det kan hjälpa oss något att EU inför fördyrande produktionskostnader 2013, som inte drabbar svensk produktion, måste vi själva ta i grundproblemet. Vilket är varje enskilt öre i kostnad som vi skulle kunna göra oss av med.
 
Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Det har varit en normal vecka för årstiden. Dvs att höstprodukterna börjar efterfrågas, när semestrarna är slut och skolor och många storkök drar igång.

HK Agri (HKScan)
Ulf Jahnsson:-Trots svårt marknadsläge höjer vi grundpriset till 1,32 €. Det har varit fel på noteringen på rybsgrisen, 1,40 € är vad de flesta leverantörer har.
-Smågrisöverskottet börjar smälta, slakten går enl program. Smågrisarna kommer att höjas med 3 € om tre veckor.

Danish Crown
Den europeiska marknaden har varit under nedåtgående prispress under senaste perioden. Pressen har skapats med bakgrunden av fina slaktsiffror i Tyskland, förstärkt av uttag av griskött från EUs fryslager, medan efterfrågan har varit hämmad av en juli-månad som varit kallare och mer regnig än normalt. Det gäller inte enbart för Danmark, utan även för stora delar av Mellaneuropa.
Vi går nu in i perioden för semestrar i Sydeuropa. Detta för med sig ytterligare fall i efterfrågan, vilket har medfört ett prisfall på skinka, framändar och kotlett.
Den engelska marknaden för bacon är oförändrad och marknaderna i tredje land är likaså oförändrade. Dock medför den svaga dollarn ett fall för de hemtagna priserna, dvs vi får en försämrad växelkurs.
Kina, som varit mycket starkt prismässigt under juli månad, har nu stagnerat, och vi börjar att se de första prisfallen på en rad produkter. Nivån är dock fortsatt tillfredsställande.

Marknadskommentarer från grisföretagare

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -Priserna ute på världsmarknaden befinner sig på rekordnivåer både i USA och i Asien. I Danmark, som sänker fläskpriset nästa vecka, har man även där svårt att förstå varför man inte kan få ut det europeiska köttet på marknaden till bättre priser. Allt sunt förnuft säger ju att de extremt höga priserna i en del länder med stor produktion bör bero på att det är brist på griskött, men jag kan ju ha fel.
-Om man ställer frågan till våra politiker och beslutsfattare hur grisproduktion i Sverige idag skulle formas om vi inte hade haft någon, hur hade då svaret och produktionen blivit?
Det är givetvis så att det är svårt att tänka om och tänka nytt när man har ett system som är så traditionsbundet och gammalt. Det kommer förslag på förändringar från olika håll, vilket är bra. Alla behöver inte tycka om alla förlag, men vi måste hitta lösningar som alla i branschen står bakom. Det enda sättet att få gehör för förändringar är att stå med enad front. Man skall vara medveten om att det inte bara finns ett sätt att producera gris på. Det finns många olika sätt, som alla kan vara bra och effektiva och som alla ska kunna enas om.
-Många producenter tvingas idag att lägga ner och vi blir bara färre. Det behöver inte vara en nackdel, men volymen gris vi har idag som följer med och försvinner, kommer inte tillbaka. Det är ett problem.
-Man möts ofta av uppgivenhet och besvikelse på många håll, framförallt hos smågrisproducenter. Tyvärr har vi inga snabba lösningar. Vi jobbar ständigt med att hitta nya sätt att angripa dessa problem.

Vem skall betala för den svenska djurskyddslagen?
Hittills har svenska grisföretagare betalat större delen av alla de merkostnader som djurskyddslagstiftningen i Sverige medfört. Lagarna skapades före EU-inträdet -95 och blåögda politiker och även jordbrukets företrädare trodde att grisuppfödarna skulle kunna ta ut dessa merkostnader på marknaden, vilket vi totalt misslyckats med. Hur stora är då kostnaderna för de åren vi varit med i EU?
Om vi räknar på 4:70 kr/kg, som Grisföretagarna beräknat är merkostnaden, så blir det hisnande dryga 20 miljarder kr sedan EU-inträdet. Ok, kostnaden har nog inte alltid varit 4:70/kg, som den är idag, och vi fick nog lite betalt för merkostnaderna åtminstone på 90-talet. Friska djur har vi också, så ok jag prutar bort hälften. Låter dryga 10 miljarder bättre? Knappast.
Det är således inte underligt att grisbranschen går knackigt och att resultaträkningarna lyser röda och balansräkningarna är skakiga. Vi har nu nått vägs ände, definitivt. Antingen avvecklar vi grisbranschen snyggt och prydligt såsom anstår en demokratisk stat, eller så måste en ersättning fram för den skillnad djurskyddslagstiftningen skapar.
En djurvälfärdsersättning är det enda rimliga sättet att skapa lika konkurrensvillkor med övriga EU-länder. Att förändra svenska djurskyddslagstiftningen till EU-nivå är inte möjligt. Ingen politiker skulle våga föreslå något sådant och det hjälper inte heller grisföretagaren i sina befintliga djurstallar. Vi måste också inse att EU, av konkurrensskäl inte kommer att anpassa sig till den höga svenska djurskyddslagstiftningen.
Vem skall då betala kalaset? 1100 grisföretagare eller 9 miljoner konsumenter via staten? Konsumenterna är trogna det svenska köttet och en del betalar gärna lite mer för det, men pengarna har hitintills fastnat i värdekedjan långt innan de når grisföretagaren. Därför är det fullständigt lönlöst och inbilla sig att primärledet någonsin får del av dessa pengar. De jämförbara avräkningspriserna länderna emellan talar sitt tydliga språk och har gjort så i många år. Det är således betydligt bättre att pengarna betalas via ersättning, då säkerställer man att konsumentens betalningsvilja når grisuppfödaren.
Det finns ytterligare anledning till denna typ av ersättning. Den enorma prispress som pågått i många år är inte bra för djurskyddet. En grisuppfödning utan lönsamhet skapar naturligtvis problem på sikt. Nödvändiga förbättringar och ombyggnationer försenas när bonden tvingas leva på rost och röta.
Situationen är allvarlig och något måste göras fort och Eskil Erlandsson funderar och funderar…..
Hans kolleger i övriga EU-länder har för länge sedan vidtagit åtgärder, men Sverige, som hårdast är drabbat av griskrisen, har ännu inte lyckats hitta någon lösning. En politiker ska bedömas utifrån sina handlingar och hur snabbt man reagerar på uppkomna problem, inte på det löftesrika pladder vi ständigt matas med.
Det är bråttom att gå från ord till handling, Eskil!
Lars Hultström
grisföretagare

Maila också du
dina kommentarer till gris@agrar.se.
Läs alla tidigare kommentarer från grisuppfödare genom att klicka på den här länken.

Kalkyler över svensk och tysk produktion. Kostnaden för att ta fram en smågris.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
@-GRIS 5 augusti 2011
Senaste uppdatering gjord 8 augusti 21,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 32

Partipriset
Scans partipris är från 4 juii
20,22 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.
I Norge är partipriset från 8 augusti 2011 31,30 nkr vid 71-90 kg, skållad sugga 27,50 nkr.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 32 v 31 v 30 v 29
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,30 14,30 14,30 14,30
Spotmarknaden Sva 75-100 14,00 14,00 14,00 14,00
Dahlbergs 71-96,9 13,25 13,25 13,25 13,25
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 13,00 13,00 13,00 13,00
Skövde Slakteri 72-96,9 12,70 12,70 12,70 12,70
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 13,40 13,40 13,40 13,40
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,10 12,10 12,10 12,10
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 75-93,9 10,75 10,75 10,75 10,75
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 32 v 31 v 30
12,32 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 10,10 10,30 10,30
24,92 Nortura 71,1–90,0a nkr 21,12 20,62 20,62
12,72 HK Agri rybsgris 75 – 94,5b euro 1,40 1,31 1,31
11,99 HK Agri grund 75 – 94,5b euro 1,32 1,29 1,29
11,90 Österbottens 73 – 91 euro 1,31 1,31 1,31
13,45 Snellman 80–101 euro 1,48 1,48 1,48
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
HK Agri V 37 - 41 + 5 cent -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 32 v 31 v 30 v 29 v 28
5 aug Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,08 Tyskland 1,55 1,53 1,53 1,60 1,60
2 aug jämförbara**
15,50 Italien - 1,706 1,700 1,690 1,677
15,29 Spanien - 1,683 1,683 1,683 1,683
14,58 England - 1,605 1,620 1,666 1,659
14,64 Tjeckien - - - 1,611 1,563
13,66 Polen - - - 1,503 1,518
13,78 Danmark - 1,517 1,516 1,516 1,516
13,62 Frankrike - 1,499 1,493 1,493 1,482
13,41 Tyskland - 1,476 1,476 1,546 1,546
13,13 Belgien - 1,445 1,445 1,507 1,519
12,88 Österrike - 1,417 1,417 1,448 1,448
12,79 Holland - 1,408 1,417 1,455 1,475
12,73 Irland - 1,401 1,401 1,401
9,92 Sverige - 1,092 1,091 1,075 1,091
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
10 jul Land v 27 v 26 v 25 v 24 v 23
Skr euro euro euro euro euro
14,33 EU, medelpris 1,575 1,567 1,561 1,561 1,550
-
16,56 Cypern 1,820 1,820 1,810 1,670 1,640
16,56 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
15,68 Lettland 1,724 1,707 1,690 1,675 1,706
15,65 Italien 1,720 1,720 1,686 1,656 1,627
15,57 Bulgarien 1,711 1,694 1,686 1,680 1,670
15,19 Portugal 1,670 1,670 1,670 1,670 1,660
15,09 England 1,659 1,659 1,675 1,684 1,653
15,04 Spanien 1,653 1,654 1,654 1,656 1,643
14,92 Rumänien 1,640 1,619 1,607 1,625 1,629
14,76 Tyskland 1,622 1,601 1,601 1,601 1,601
14,76 Polen 1,622 1,601 1,584 1,580 1,538
14,70 Ungern 1,616 1,592 1,580 1,569 1,563
14,66 Slovakien 1,611 1,599 1,583 1,587 1,561
14,63 Grekland 1,608 1,636 1,659 1,677 1,720
14,59 Tjeckien 1,604 1,619 1,614 1,607 1,618
14,58 Luxemburg 1,603 1,596 1,604 1,597 1,614
14,50 Estland 1,594 1,613 1,625 1,621 1,608
14,32 Litauen 1,574 1,652 1,572 1,566 1,470
13,94 Österrike 1,532 1,531 1,526 1,526 1,527
13,91 Slovenien 1,529 1,518 1,512 1,512 1,521
13,46 Finland 1,480 1,478 1,479 1,464 1,479
13,39 Sverige 1,472 1,459 1,424 1,410 1,425
13,34 Irland 1,467 1,467 1,469 1,467 1,473
12,20 Holland 1,451 1,451 1,452 1,450 1,451
13,20 Belgien 1,451 1,449 1,450 1,443 1,448
13,10 Frankrike 1,440 1,440 1,450 1,450 1,460
12,86 Danmark* 1,414 1,414 1,414 1,414 1,389
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
3 aug
27 juli
20 juli
13 juli
Utbud
2020
2010
1780
2705
Sålda
1920
2010
1660
1785
Medelpris, euro
1,56
1,56
1,56
1,63
Lägst
1,55
1,52
1,55
1,62
Högst
1,57
1,56
1,56
1,64
Medelpris, skr
14,18
14,19
14,22
14,86

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,20 kr, galtar 3,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 32 v 31 v 30 v 29
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 7,20 7,20 7,20 7,20
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,20 6,20 6,20 6,20
Ginsten 140,1 kg- 6,00 6,00 6,00 6,00
KLS Ugglarps 140- 5,90 5,90 5,90 5,90
Dalsjöfors 58% 5,75 5,75 5,75 5,75
Dahlbergs 140- 5,50 5,50 5,50 5,50
Scan 140- 5,45 5,45 5,45 5,45
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Skövde 140- 4,50 4,50 4,50 4,50
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 3,00 3,00 3,00 3,00
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,00 2,00 2,00 2,00
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 32 v 31 v 30
8,17
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,70 6,70 6,70
20,40
Nortura Fri vikta nkr 17,29 16,79 16,79
Finland
5,90
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
5,09
Österbottens Fri vikt, E euro 0,56 0,56 0,56
7,72
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
Tyskland
9,45
ZNVG 56 % euro 1,04 1,04 1,04
Galtar
6,95
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,70 5,70 5,70
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 31 v 30 v 29 v 28 v 27 v 26 v 25
Pund
10,44
10,35
10,34
10,45
10,06
10,15
10,27
Dollar 6,41 6,34 6,39 6,48 6,28 6,30 6,40
Euro 9,09 9,10 9,12 9,20 9,06 9,15 9,14
Dansk 1,22 1,22 1,22 1,23 1,21 1,22 1,22
Norsk 1,18 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17
Yen 8,31 8,16 8,10 8,20 7,77 7,84 7,96
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 33 v 32 v 31 v 30
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 16,50 16,50 16,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 16,00 16,00 16,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 14,50 14,50 14,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 14,70 14,70 14,70
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 415 415 415
SLS (Scan)
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 376 376 376
Bis Plus 30 kg, marknads - 325 325 325
Bas 30 kg, beräknad - 341 341 341
Bas 30 kg, marknads - 290 290 290
Nyavvanda, 9 kg - - - -
KRAV, 30 kg - - - -
Scan Ekologisk - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
Svensk smågris 30 kg5 440 440 440 440
Finsk smågris 30 kg - - - -
Dansk smågris 30 kg6 460 460 460 460
Dansk smågris 7 kg6 255 255 255 255
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - - - -
KLS Ugglarps - balans överst överst
Skövde Slakteri - balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri - balans balans balans
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten - balans balans balans
-
MarknadsavdragM
Dalsjöfors Slakteri - - - -
Skövde Slakteri - - - -
Dahlbergs Slakteri - - - -
Ginsten - - - -
KLS Ugglarps - - 20 kr 20 kr
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 32 v 31 v 30 v 29 v 28
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
248
Basis 7 kg 204 210 210 210 211
431
Basis 30 kg 354 361 361 361 361
254
SPF+Myc 7 kg 209 215 215 215 216
437
SPF+Myc 30 kg 359 366 366 366 366
259
SPF 7 kg 213 219 219 219 220
442
SPF 30 kg 363 370 370 370 370
990
Økologi 30 kg 812 819 819 819 820
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
826
25-kilos 700 700 670 670 650
LSO (HKScan) euro euro euro euro euro
381
25-kg, Priimuus 42 42 42 42 42
Snellmans
536
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
399
ZNVG 28 kg 44 44 44 - 49
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
5 jun Land v 22 v 21 v 20 v 19 v 18
Skr euro euro euro euro euro
345 EU, medelpris 37,92 39,26 40,63 42,09 42,30
-
728 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
558 Italien 61,39 61,67 61,76 61,76 61,76
522 Slovakien 57,38 51,54 68,75 65,34 53,11
518 Sverige 56,98 57,24 56,43 56,36 55,54
473 England 52,05 52,62 52,12 51,54 50,09
473 Estland 52,05 52,62 52,12 51,54 50,09
443 Tjeckien 48,71 45,35 45,57 56,89 46,76
418 Finland 45,99 45,32 45,73 46,15 48,94
414 Tyskland 45,60 46,30 49,10 53,20 53,60
369 Danmark* 40,64 41,57 41,57 41,58 41,57
364 Belgien 40,00 40,00 41,00 43,50 44,50
303 Frankrike 33,40 34,60 35,60 36,40 35,80
297 Ungern 32,71 47,05 36,38 36,49 37,76
271 Luxemburg 29,80 28,60 33,50 33,60 27,90
259 Holland 28,50 30,00 32,50 35,50 36,00
258 Polen 28,46 28,96 29,74 28,94 29,21
254 Portugal 28,00 31,00 32,00 32,00 32,00
351 Spanien 27,68 30,33 33,15 33,96 35,58
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 32 v 31 v 30 v 29
Spotmarknaden 5,5 mån - - - -