Senaste nytt om priser
och marknaden

Det blev en 20-öring från Ginsten, KLS Ugglarps och Dalsjöfors
Ginsten aviserade en ev prishöjning förra fredagen, och den kom till v 33. Den kom även från KLS Ugglarps och Dalsjöfors. Skövde vill avvakta en vecka till.
Det finns positiva tendenser på köttmarknaden, trots att grillarna börjar svalna. Nu börjar inläggningen av skinka och priset på industriråvaran är försiktigt positivt. Vi får betala mer för euron också, vilket för grisnäringen är positivt.
Helt marknadsmässigt är dock inte de nya grispriserna satta. Både Ginsten och Dalsjöfors säger att det inte går att hämta in 20-öringen redan nästa vecka och inte veckan därpå heller. Båda hänvisar till konkurrensen om grisarna, som en faktor. Man vill ha fler grisar att slakta. Är det här första solklara tecknet på slakteriernas slagsmål om de grisar som är kvar i Sverige?
I veckan kom slaktstatistiken för kvartal 2. För svensk grisslakt är det sorglig läsning, Totalt har slakten minskat 4,1 %. Det är för mycket för att hänvisa till fler eller färre slaktdagar, m m. Det här är en klar minskning, det håller alla med om. Det är så det ser ut i svenska stallarna. Där takhöjden räcker, blir det kanske husvagnar i stället.
Alla slakterier utom Ginsten minskade kvartal 2. Dahlbergs 15, 8, Alviksgården 12,4, Dalsjöfors 9,0, Skövde 14,0 %. KLS Ugglarps och Scan har två slakterier, som ökar på ena slakteriet och minskar vid det andra. Men minskning blir det även för dessa företag. Även Gotland minskar 3,7 %, trots ett grispris i det övre skiktet.
Om vi tittar på vilket företag som äger grisarna och har kontrakten med leverantörerna, blir bilden delvis en annan. KLSUgglarps slaktar 1000 grisar per vecka hos Scan i Skara, vilket gör att Scans andel av svenska grismarknaden är väsentligt mindre än vad som visas i slaktstatistiken.
Det kan vara intressant att läsa hur många grisar som slaktas vid varje slakteri, men ännu mer intressant är det väl att få veta vilket slakteriföretag som gör framsteg på marknaden för griskött. Det är dags att även redovisa den statistiken, till ledning för de svenska uppfödarna!
Tyska officiella grispriset går ned 2 cent igen, efter ökningen förra veckan. Den tyska organisationen för grisproducenter, som sätter det officiella priset, tvingades till reträtt redan efter en vecka och acceptera de stora slakteriernas 1,53 €. Nya protester från uppfödarna kom omedelbart, eftersom priset är under kostnaderna för att föda upp grisen.
I Finland höjs rybsgrisen 1 cent till 1,38 €. I Sverige har de första rapsgrisarna slaktats. Nu väntar vi på en notering på bortåt kronan upp på dessa grisar också! I övrigt är det inget från Finland vi önskar just nu. Finska uppfödarna står inför en bantning av produktionen, vare sig man levererar till HKScan eller Atria. Men lilla Snellmans lär ha planer på att öka, om jag är rätt underrättad.
Så här allvarligt skriver HKScans vd Matti Perkonoja i rapporten för kvartal 2:
-Läget är alarmerande, särskilt i fråga om griskött. Med tanke på hela branschens framtid, är det viktigt att hela livsmedelskedjan utvecklas, med början i primärproduktionen.
Atria ska också göra nedskärningar i den finska verksamheten, enligt Landsbygdens Folk.
-Det känns tröstlöst, medger vd Juha Gröhn.
Till sist dock något mycket positivt: Rättsviks kommun får rätt av Förvaltningsrätten i Falun att ställa krav på djurskydd i sin livsmedelsupphandling. Nu kan även andra kommuner ställa krav på att svensk lagstiftning om djurskydd ska gälla vid upphandling av livsmedel.
Det var grossistföretaget Servera som överklagat kommunens beslut. Om Servera överklagar även till Kammarrätten, återstår att se. Du kan läsa hela förvaltningsrättens dom under länken här. /LG 110812, 110814

Tyska slakterier satte priset ensidigt igen
De olika EU-ländernas grispriser spretar lite åt olika håll. Priserna var faktiskt på konstant nivå i ett antal EU-länder, men det var några avvikare också. Utbudet av slaktgrisar rapporteras vara ganska stort, men de passerar snabbt slakten utan problem.
I Danmark gick priset bakåt med 3 cent denna vecka, efter en åtta veckors period av fasta priser. En 1 cent minus rapporteras från Storbritannien och det svenska priset gick ned med 1,5 cent till följd av förändringar i växelkursen.
Det är sant att priset i Tyskland sätts av producenternas förening för boskap och kött och att priset ökade med 2 cent i Tyskland. Men slakterierna svarade på höjningen med betydande motstånd. Redan på fredagens ??eftermiddag meddelade Toennies och andra stora slaktföretag att de inte skulle gå med på denna ökning. I stället ville de betala ett huspris, ett ensidigt satt pris på 1,53 € per kg denna vecka.
Det måste påpekas att Westfleisch inte var eniga med sina slaktarkolleger om att betala huspris, utan betalade det officiella grispriset, så som de även gjorde för tre veckor sedan.
Trend för den tyska marknaden: Även om slaktföretagen bedriver en politik för att sätta priserna ensidigt, kan de vanliga mängderna som erbjuds placeras smidigt. Det återstår att se för den kommande veckan, vad som kommer att råda: Grisuppfödarnas positiva bedömning av marknadsläget, eller slaktarnas massiva blockering av prishöjningar. Just nu syns allt vara möjligt. I vilket fall det måste sägas att den nuvarande prisnivån är förödande för både uppfödare av smågrisar och slaktgrisar. ISN 110812

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Första köttet från rapsgrisar nu i produktion.
På den europeiska marknaden är det viss prispress på skinka, medan övriga detaljer handlas till balanserade nivåer.
Här hemma ser Scan ett fortsatt bra intresse för svenskt griskött hos våra kunder och det råder en stabil avsättning på svenska marknaden. Det är av yttersta vikt att vi fortsätter vårt goda samarbete, så vi tillsammans kan möta våra kunders beställningar. Allt för att inte riskera att kunderna väljer andra alternativ, vilket ingen inom svensk grisproduktion kommer att tjäna på i ett längre perspektiv.
I veckan har vi haft vissa produktionsproblem i Kristianstad bland annat till följd av ett åsknedslag, som gjort att en del djur fått styras om till andra anläggningar. Totalt sett förväntas produktionen klara planerade nivåer.
Efter en bra och snabb tillväxt kom i veckan kom de första rapsgrisarna in till slakt, hela två veckor tidigare än planerat. Scan börjar nu sin produktutveckling och testperiod för att bland annat kartlägga egenskaperna hos köttet från rapsgrisarna så det kan användas på bästa sätt.
Efterfrågan på ekologiskt kött fortsätter följa lagd plan.
På smågrismarknaden är det nu en balanssituation och marknadsnoteringen på smågris höjs vecka 33 med 51 kr till 376 kr.

KLS Ugglarps
Vi upplever en förbättrad marknadssituation och har bra avsättning inom både industri och detaljhandel. Vi höjer därför slaktgris med 20 öre och smågris med 40 öre  kommande vecka.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Vi höjer 20 öre för få kvar svenskt griskött. Vi får se om får ut höjningen från marknaden. Det kan nog inte ske ännu, men jag är säker på att det kommer att bli efterfrågan på svenskt kött längre fram. Det är inte tal om annat.
-Vi har jobbat mycket med få in grisar till slakteriet och vi har fått nya leverantörer. Men en del har försvunnit. Vårt mål är att slakta 75 000 grisar i år, men det kan bli svårt. Vi ligger i alla fall hyggligt till vid halvårsskiftet för att nå målet.
-I slaktstatistiken finns en liten andel legoslakt, men inte mycket.
-Nu har antalet sommargäster på västkusen minskat. Det märks en betydande skillnad. Det är ett bortfall, men då måste vi sälja mer till andra kunder.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Det har varit en bra vecka, men nu märker vi att grillsäsongen går mot sitt slut. Vi hoppas att inläggningen av julskinka tar över. Marginalen i slakten är dålig, men vi höjer ändå 20 öre. Höjningen kan vara svårt att få ut av marknaden omedelbart, men vi får jobba på det. Vi vill med höjningen stärka vår konkurrenskraft för att öka volymerna slakt igen.
-Minskningen av slakten 9 % kvartal 2 stämmer. Den beror på att vi hade större slakt i fjol än vi väntade oss och den är en nedgång till mer normal nivå. Innan vi fick vår nya anläggning för förädlingen i trim, hade vi svårt att ta hand om all slakt. Nu är den bra igång och vi har ambitionen att öka slakten igen.
-Vi tappar leverantörer där man lägger ner, men ökar generellt på flera områden i landet under innevarande kvartal.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: --Vädret har dämpat försäljningen av grillkött, men å andra sidan rör det sig mer för andra produkter. K-packen utvecklas fint och köttfärsen ökar. Vi märker också förbättring för industriprodukter.
-Den förbättrade marknaden räcker inte ännu till höjning av grispriset. Marknaden ser dock positiv ut och om trenden håller i sig kan det bli höjning nästa vecka. Valutan utvecklas också åt rätt håll.
-De sjunkande slaktsiffrorna för kvartal 2 är enbart att konstatera. Det försvinner grisar ur stallarna. Dock är vår slakt något större än statistiken visar p g a viss legoslakt på andra slakterier. Omfattningen ska jag titta på till nästa vecka.

Spotmarknaden.se
Per Karlsson: -Veckans WASDE-rapport ledde till prisstegringar för i princip alla foderråvaror. Majstillgången skrevs ner och sammantaget är försörjningssituationen, alla spannmålsslag inräknade, den lägsta sedan 1974. Hade det inte varit för den ansträngda finansiella situationen i världen hade sannolikt priserna på foderråvaror varit markant högre.
Nu kan ju inte svaga finanser öka odlingen av spannmål, vilket innebär att de prishöjningar som är nödvändiga för att öka produktionen måste komma förr eller senare. Då lagret i världen är så lågt och konsumtionen årligen ökar med ca 80 miljoner människor, kan nog en bra gissning vara att prisstegringar kommer inom det närmsta.
Det är glädjande att det från flera håll (@-GRIS diskussionsforum) kommer ifrågasättande över djurskyddslagens kostnader och hur de ska betalas. Återigen – det är endast genom ökad konkurrenskraft, dvs lägre kostnader som branschen i sin helhet kan utvecklas. Det är mycket förvånande att inte slakterierna är aktivare i dessa diskussioner.
När produktionen viker ökar kostnaderna per enhet. När marknadspriserna inte stiger i samma omfattning, betyder det ökad lönsamhetspress. När marknadspriserna inte stiger är det likvärdigt med att marknaden inte värderar den dyrare produktionsform vi har i Sverige.
Då finns det två vägar att gå: 1. Acceptera marknaden. 2. Kämpa emot.
Alternativ två har vi arbetat efter i Sverige sedan istiden genom att tala om för alla andra hur saker ska skötas. Nu är verkligheten ifatt, vi importerar varannan tugga och det kan inte visa sig tydligare att det är fullständigt befängt att jobba emot en marknad. Den framkomliga vägen är att anpassa sig till den.
Uppmanar slakterierna att komma ut ur garderoben i denna fråga!
 
Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Veckan har varit normal och priserna oförändrade.
-Vi höjer smågrisarna från v 36.

HK Agri (HKScan)
Ulf Jahnsson:-Slakten går enligt plan, men smågrisarna är fortsatt för många.

Danish Crown
Den europeiska marknaden är mer lugn detta vecka, när vi ser en hygglig jämnvikt mellan utbud och efterfrågan.
Vi säljer framändar, bog och kotlett till oförändrade priser, medan karré faller med anledning av att vi är på väg ut ur grillsäsongen. Vädret, som i stora delar av Europa just nu inte är somrigt, hjälper oss dessvärre inte heller.
På bacon till UK ser vi god efterfrågan och vi får förnuftiga priser.
Tredje lands marknader är oförändrade, med fortsatt goda volymer till Kina.

Marknadskommentarer från grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -Världsmarknads-priset på griskött ligger fortfarande på rekordnivåer, betydligt högre än EUs. Ute i Europa hoppas man på och tror att det höga grispriset kommer att ha en positiv utveckling på hemmamarknaden. Man får anta att detta även gäller den svenska marknaden. Värdens börser har gått ner och det kommer troligen att medföra en osäker tid ett tag framöver, med mycket spekulationer på bl a fodermedel.

Maila också du
dina kommentarer till gris@agrar.se.
Läs alla tidigare kommentarer från grisuppfödare genom att klicka på den här länken.

Kalkyler över svensk och tysk produktion. Kostnaden för att ta fram en smågris.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
@-GRIS 12 augusti 2011
Senaste uppdatering gjord 15 augusti 9,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 33

Partipriset
Scans partipris är från 4 juii
20,22 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.
I Norge är partipriset från 8 augusti 2011 31,30 nkr vid 71-90 kg, skållad sugga 27,50 nkr.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 33 v 32 v 31 v 30
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,50 14,30 14,30 14,30
Spotmarknaden Sva 75-100 14,00 14,00 14,00 14,00
Dahlbergs 71-96,9 13,45 13,25 13,25 13,25
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 13,20 13,00 13,00 13,00
Skövde Slakteri 72-96,9 12,70 12,70 12,70 12,70
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 13,60 13,40 13,40 13,40
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,30 12,10 12,10 12,10
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 75-93,9 10,75 10,75 10,75 10,75
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 32 v 31 v 30
12,52 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 10,10 10,30 10,30
24,92 Nortura 71,1–90,0a nkr 21,12 20,62 20,62
12,80 HK Agri rybsgris 75 – 94,5b euro 1,38 1,37 1,31
11,97 HK Agri grund 75 – 94,5b euro 1,29 1,29 1,29
12,15 Österbottens 73 – 91 euro 1,31 1,31 1,31
13,73 Snellman 80–101 euro 1,48 1,48 1,48
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
HK Agri V 37 - 41 + 5 cent -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 33 v 32 v 31 v 30 v 29
12 aug Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,19 Tyskland 1,53 1,55 1,53 1,53 1,60
9 aug jämförbara**
15,73 Italien - 1,696 1,706 1,700 1,690
15,61 Spanien - 1,683 1,683 1,683 1,683
14,79 England - 1,594 1,605 1,620 1,666
14,95 Tjeckien - - - - 1,611
13,80 Polen - - - 1,488 1,503
13,92 Frankrike - 1,500 1,499 1,493 1,493
13,88 Tyskland - 1,496 1,476 1,476 1,546
13,82 Danmark - 1,490 1,517 1,516 1,516
13,40 Belgien - 1,445 1,445 1,445 1,507
13,14 Österrike - 1,417 1,417 1,417 1,448
13,06 Holland - 1,408 1,408 1,417 1,455
13,00 Irland - 1,401 1,401 1,401 1,401
9,98 Sverige - 1,076 1,092 1,091 1,075
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
10 jul Land v 27 v 26 v 25 v 24 v 23
Skr euro euro euro euro euro
14,33 EU, medelpris 1,575 1,567 1,561 1,561 1,550
-
16,56 Cypern 1,820 1,820 1,810 1,670 1,640
16,56 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
15,68 Lettland 1,724 1,707 1,690 1,675 1,706
15,65 Italien 1,720 1,720 1,686 1,656 1,627
15,57 Bulgarien 1,711 1,694 1,686 1,680 1,670
15,19 Portugal 1,670 1,670 1,670 1,670 1,660
15,09 England 1,659 1,659 1,675 1,684 1,653
15,04 Spanien 1,653 1,654 1,654 1,656 1,643
14,92 Rumänien 1,640 1,619 1,607 1,625 1,629
14,76 Tyskland 1,622 1,601 1,601 1,601 1,601
14,76 Polen 1,622 1,601 1,584 1,580 1,538
14,70 Ungern 1,616 1,592 1,580 1,569 1,563
14,66 Slovakien 1,611 1,599 1,583 1,587 1,561
14,63 Grekland 1,608 1,636 1,659 1,677 1,720
14,59 Tjeckien 1,604 1,619 1,614 1,607 1,618
14,58 Luxemburg 1,603 1,596 1,604 1,597 1,614
14,50 Estland 1,594 1,613 1,625 1,621 1,608
14,32 Litauen 1,574 1,652 1,572 1,566 1,470
13,94 Österrike 1,532 1,531 1,526 1,526 1,527
13,91 Slovenien 1,529 1,518 1,512 1,512 1,521
13,46 Finland 1,480 1,478 1,479 1,464 1,479
13,39 Sverige 1,472 1,459 1,424 1,410 1,425
13,34 Irland 1,467 1,467 1,469 1,467 1,473
12,20 Holland 1,451 1,451 1,452 1,450 1,451
13,20 Belgien 1,451 1,449 1,450 1,443 1,448
13,10 Frankrike 1,440 1,440 1,450 1,450 1,460
12,86 Danmark* 1,414 1,414 1,414 1,414 1,389
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
10 aug
3 aug
27 juli
20 juli
Utbud
2080
2020
2010
1780
Sålda
1080
1920
2010
1660
Medelpris, euro
1,55
1,56
1,56
1,56
Lägst
1,53
1,55
1,52
1,55
Högst
1,56
1,57
1,56
1,56
Medelpris, skr
14,38
14,18
14,19
14,22

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,20 kr, galtar 3,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 33 v 32 v 31 v 30
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 7,20 7,20 7,20 7,20
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,20 6,20 6,20 6,20
Ginsten 140,1 kg- 6,00 6,00 6,00 6,00
KLS Ugglarps 140- 5,90 5,90 5,90 5,90
Dalsjöfors 58% 5,75 5,75 5,75 5,75
Dahlbergs 140- 5,50 5,50 5,50 5,50
Scan 140- 5,45 5,45 5,45 5,45
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Skövde 140- 4,50 4,50 4,50 4,50
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 3,00 3,00 3,00 3,00
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,00 2,00 2,00 2,00
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 33 v 32 v 31
8,30
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,70 6,70 6,70
20,40
Nortura Fri vikta nkr 17,29 17,29 16,79
Finland
6,03
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
5,19
Österbottens Fri vikt, E euro 0,56 0,56 0,56
7,88
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
Tyskland
9,65
ZNVG 56 % euro 1,04 1,04 1,04
Galtar
7,06
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,70 5,70 5,70
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 32 v 31 v 30 v 29 v 28 v 27 v 26
Pund
10,53
10,44
10,35
10,34
10,45
10,06
10,15
Dollar 6,50 6,41 6,34 6,39 6,48 6,28 6,30
Euro 9,28 9,09 9,10 9,12 9,20 9,06 9,15
Dansk 1,24 1,22 1,22 1,22 1,23 1,21 1,22
Norsk 1,18 1,18 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17
Yen 8,50 8,31 8,16 8,10 8,20 7,77 7,84
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 34 v 33 v 32 v 31
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 16,50 16,50 16,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 16,00 16,00 16,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 14,50 14,50 14,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 15,10 14,70 14,70
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 415 415 415
SLS (Scan)
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 376 376 376
Bis Plus 30 kg, marknads - 376 325 325
Bas 30 kg, beräknad - 341 341 341
Bas 30 kg, marknads - 341 290 290
Nyavvanda, 9 kg - - - -
KRAV, 30 kg - - - -
Scan Ekologisk - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
Svensk smågris 30 kg5 470 440 440 440
Finsk smågris 30 kg - - - -
Dansk smågris 30 kg6 460 460 460 460
Dansk smågris 7 kg6 255 255 255 255
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - balans - -
KLS Ugglarps - balans balans överst
Skövde Slakteri - balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri - balans balans balans
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten - balans balans balans
-
MarknadsavdragM
Dalsjöfors Slakteri - - - -
Skövde Slakteri - - - -
Dahlbergs Slakteri - - - -
Ginsten - - - -
KLS Ugglarps - - - 20 kr
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 33 v 32 v 31 v 30 v 29
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
252
Basis 7 kg 204 204 210 210 210
438
Basis 30 kg 354 354 361 361 361
259
SPF+Myc 7 kg 209 209 215 215 215
445
SPF+Myc 30 kg 359 359 366 366 366
264
SPF 7 kg 213 213 219 219 219
450
SPF 30 kg 363 363 370 370 370
1006
Økologi 30 kg 812 812 819 819 819
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
826
25-kilos 700 700 700 670 670
LSO (HKScan) euro euro euro euro euro
389
25-kg, Priimuus 42 42 42 42 42
Snellmans
547
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
408
ZNVG 28 kg 44 44 44 44 -
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
5 jun Land v 22 v 21 v 20 v 19 v 18
Skr euro euro euro euro euro
345 EU, medelpris 37,92 39,26 40,63 42,09 42,30
-
728 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
558 Italien 61,39 61,67 61,76 61,76 61,76
522 Slovakien 57,38 51,54 68,75 65,34 53,11
518 Sverige 56,98 57,24 56,43 56,36 55,54
473 England 52,05 52,62 52,12 51,54 50,09
473 Estland 52,05 52,62 52,12 51,54 50,09
443 Tjeckien 48,71 45,35 45,57 56,89 46,76
418 Finland 45,99 45,32 45,73 46,15 48,94
414 Tyskland 45,60 46,30 49,10 53,20 53,60
369 Danmark* 40,64 41,57 41,57 41,58 41,57
364 Belgien 40,00 40,00 41,00 43,50 44,50
303 Frankrike 33,40 34,60 35,60 36,40 35,80
297 Ungern 32,71 47,05 36,38 36,49 37,76
271 Luxemburg 29,80 28,60 33,50 33,60 27,90
259 Holland 28,50 30,00 32,50 35,50 36,00
258 Polen 28,46 28,96 29,74 28,94 29,21
254 Portugal 28,00 31,00 32,00 32,00 32,00
351 Spanien 27,68 30,33 33,15 33,96 35,58
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 33 v 32 v 31 v 30
Spotmarknaden 5,5 mån - - - -