Senaste nytt om priser
och marknaden

Nu är vi snart ute i ljuset!
I dag fick jag den positivaste rapporten om svensk grisproduktion på flera år. Skövde Slakteri höjer grispriset 50 öre på måndag till 13,20 kr och det är en höjning som slakteriet redan får ut på marknaden. Och fler höjningar väntas. Skövdes nya pris är långt från högst på marknaden, men motiveringen för höjningen är ovanligt positiv.
Cato Gustafsson säger att han nu inte enbart ser ett ljus i tunneln, utan att vi nu är framme i ljuset i tunnelns slutände:
-Priset stiger både för charkråvaran, på k-packen och exporten, dvs över i stort sett hela linjen för koncernens affärsverksamhet. Det är inte heller någon tillfällig förbättring av svenska efterfrågan eller för exporten, eftersom den förbättrade ekonomin i exporten till Ryssland tros bli långsiktig.
-Vidare är tendensen för charkråvaran klar, både för kött och fett. Vi står nu inför produktionen av julens produkter, vilket kräver mer råvara. Det brukar regelmässigt vara prisdrivande. Tendensen till att man till jul vill köpa svensk köttråvara är också klar och tillgången på svensk råvara minskar pga minskad slakt, vilket också driver priset.
-Vi ser också att charkindustrin i största allmänhet vill ha mer svensk råvara i charkprodukterna. Det är bl a en funktion av märkningen, som börjar slå igenom och som branschen i stort är överens om.
-För Skövdes del är det också k-packen som går väldigt bra. Den växer fortfarande och ligger nu på 60 - 70 ton per vecka. Både varumärket Gudruns och Skövdes egna går mycket bra, säger Cato.
-Det ser ljusare ut än på länge, sammanfattar Cato. Det kommer inte att dröja länge förrän det kommer nya prishöjningar.
Både Ginsten och Dalsjöfors har redan tidigare skickat signaler om att det ser ljusare ut, men så tydligt som Skövde målar framtidsbilden den här veckan har jag inte sett på mycket länge. Så hav tröst alla grisföretagare, har du förlorat pengar så här länge, så försök hålla ut och försök undvika kasta investerade pengar i sjön.
Magnus Lagergren förmedlade också en positiv bild den är veckan. Prishöjningen på smågrisar är en funktion av ökad optimism bland uppfödarna av slaktgrisar, menar han.
-Priset på smågrisar drivs av efterfrågan. Betydligt fler grisproducenter vill sätta in smågrisar nu, jämfört med för en tid sedan. Min uppfattning är att de tror på framtiden igen, säger han.
Även Magnus pekar på ökad svensk efterfrågan på svenskt griskött, inte minst charkråvara. Han tror att det är en långsiktig trend. Priset på charkråvara är viktigt för priset på slaktgrisen, eftersom det är en så stor andel av köttets värde. Han säger också att priset på exportprodukter stiger pga större efterfrågan från Kina och Ryssland.
Det är synd att förstöra den goda stämning som jag förstår alla nu är i efter ovanstående rapporter. Men det kommer fortsatt många förtvivlade telefonsamtal från grisföretagare som inte kan fortsätta längre. Allra värst är det i Norrland, där det är väldigt svårt att förhandla om bättre priser. Det finns helt enkelt ingen konkurrens värd namnet. Ulf Sahlin, tidigare ordförande i Sveriges Djurbönder, berättade i veckan i ATL att snart 50 års grisproduktion snart upphör pga ingen lönsamhet. En näst intill samma historia fick jag igår per telefon, där också ett antal tusen grisar riskerar försvinna om inte grispriset blir kronor högre.
En ytterligare sorglig historia är att Scan ska skapa ett nytt varumärke, Hansa, där importerat griskött ska ingå. Detta för att få ner råvarupriset. Scan har alltid varit symbolen för svenskt och det kött som det står Scan på, ska fortfarande vara svenskt. Men symbolen svärtas ändå ner om Scan överger svenska köttet så att säga bakvägen genom ett parallellt varumärke, som dessutom konkurrerar med svenskmärkta Scanköttet. Vad ska alla andra tänka och säga, som försöker vårda sitt blågula varumärke, om självaste marknadskaptenen Scan överger det sjunkande skeppet?
Därtill skapar Scan ett varumärke som inte kan få Svenskt Kötts svenskmärke. Det verkar ur tiden, när andra satsar på svenskt. Jag säger till Scan som till grisuppfödarna: Håll ut, det ser bättre ut framöver!
Jag har full förståelse för ekonomin i charkproduktionen, men problemet är samma för Skövde, Dalsjöfors och andra som har svenskt griskött i sina produkter. Om jag ska använda ett annat, lite mer elakt argument, så blir det så här: Scan köper redan in det oslagbart billigaste grisköttet i Europa från de producenter som producerar till 10,75 kr, eller i varje fall strax däröver. Jag träffar ofta på producenter som säljer mycket billigare till Scan än vad t ex tyska grisuppfödare gör till sina slakterier. Låt Scans svenska lågpriskött ingå i Hansa-sortimentet! Då blir charkkalkylen väsentligt bättre och Scan får Svenskt Kötts sverigemärke även på Hansa-sortimentet!
Till slut kan vi notera att det jag nämnde under almedalsveckan, att frågan om en viss statlig ersättning för de högre svenska djuromsorgskostnaderna går framåt. Land Lantbruk har fått indikationer på att det kan bli en ersättning på 800 - 1000 kr per sugga. Alltid något, om nu EU godkänner förslaget.
Men det är inga nya pengar, de tas från jordbrukets egen påse. /LG 110819

Oförändrad till något svagare nivå - stabila utsikter i EU
För närvarande verkar marknaderna i EU vara stabila till något svaga. Veckans sänkning av tyska grispriset skedde efter massiva påtryckningar från de tyska slakteriföretagen.
I Spanien gick ner priset med 1,7 cent efter en nio veckors fasta priser. Priserna i Spanien inte har ökat under sommarmånaderna som de brukar, men det återstår att se huruvida en långsam sänkning har påbörjats för de kommande veckorna. Ovanpå detta hade Österrike och Storbritannien att acceptera mindre prissänkningar på cirka 2 cent.
För närvarande återspeglas sommarens semesterperiod fortfarande på köttmarknaden. Slaktföretagen klagar på svårigheter att sälja sitt kött på EUs marknader, särskilt de högkvalitativa delarna på grisen. Bearbetat kött säljs dock bra på tredje lands marknader.
Trend för den tyska marknaden: Volymen slaktgrisar är väl balanserad denna vecka, efter den turbulenta prissättningen som resultat av slaktföretagens helt obegripliga prispolitik. Den hyggligt normala volymen slaktgrisar som erbjuds kan säljas lätt till slakterierna. Därför förväntas prisnivån ligga kvar på en stabil nivå under den kommande veckan. ISN 110818

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Grisköttsmarknaden är oförändrad sedan föregående vecka. Scan har fortsatt bra efterfrågan på svenskt griskött hos våra kunder och det råder en stabil avsättning på marknaden med balans på de flesta detaljer.
Det märks att grillsäsongen nu börjar lida mot sitt slut, då det finns ett visst överskott på picknickbog, karre och hals.
Även smågrismarknaden är oförändrad med en fortsatt balanssituation.

KLS Ugglarps
Marknadssituationen är oförändrad jämfört med förra veckan, vi har bra avsättning inom både industri och detaljhandel.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det har rullat på rätt bra den här veckan.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Priset på smågrisar stiger som följd av ökad efterfrågan. Uppfödare av slaktgrisar tror nu mer på framtiden.
-Prisnivåerna på griskött har stigit senaste tiden och framför allt är tendensen tydlig på charkråvaran, som är en betydande värdedel på grisen. Exporten till bl a Kina och Ryssland förbättras.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Marknaden har stärkts både för charkråvara, k-pack och på export. Höjningen på 50 öre har vi redan kunnat få ut från marknaden.
-Det ser nu betydligt ljusare ut på hela grismarknaden. Vi kommer säkert att få se nya prishöjningar inom kort.

Spotmarknaden.se
Per Karlsson: -AgriFood har släppt ytterligare en rapport som motarbetar svenskt lantbruk. Rapporten heter: En grönare jordbrukspolitik – både miljönytta och kostnader. Hela rapporten andas att bara vi slutar att bruka marken i Sverige och gärna inom hela EU, så förbättras miljön.
Inte ett ord omnämns i rapporten att människorna i Europa sannolikt inte kommer att acceptera att gå hungriga, vilket betyder att livsmedel som Europa avstår från att producera kommer att produceras någon annanstans. Rimligtvis kommer därmed den totala miljöbelastningen i världen att öka.
Inte heller omnämns någonstans i rapporten huruvida det är moraliskt etiskt att spä på svälten ytterligare utöver den miljard människor som redan svälter. Så länge svenskarna har högre köpkraft än andra kan vi hålla svälten borta även om vi slutar producera. I vanlig ordning kommer fattiga delar av världens befolkning att drabbas än hårdare och svensk produktion minskar till förmån för andra länder.
AgriFood har som uppgift att ta fram underlag för politiska beslut. Än en gång visar AgriFood med all önskvärd tydlighet att man inte är förmögen att på ett neutralt sätt axla den rollen.
I den situation som Sverige befinner sig i vore det rimligt att AgriFood tog sin uppgift på ett större allvar och undersökte hur svenskt lantbruk kan stärka sin konkurrenskraft. Bidra till mer svenska livsmedel, bättre utnyttjande av produktionsresurser inom landet, öka välståndet genom större livsmedelsexport och inte minst bidra till att fler människor kan äta bättre. Kort sagt sänka produktionskostnaderna.
AgriFood tillstår i rapporten att livsmedelspriserna kommer att stiga om produktionen minskar, men menar att priserna kommer att bestå på en högre nivå. Kopplingen att högre pris ökar importen och därmed håller emot prisstegringar finns inte någonstans i rapporten. AgriFood bortser från att det finns något som kallas marknadsekonomi.
Läs rapporten, som ni hittar HÄR. Kontakta därefter lämpligt utvalda politiker, så vi med gemensamma krafter minimerar rapportens genomslagskraft hos politiker som i beslutande ställning.
Det är andra gången på kort tid AgriFood presenterar en för svenskt lantbruk fientlig rapport, förmodligen inte heller den sista.
 
Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Skolorna har börjat och det säljs mer malet kött och grillsäsongen är i stort sett över.

HK Agri (HKScan)
Ulf Jahnsson:-Slakten är ok, smågrisarna börjar minska. Kön är inte längre så lång.
värvete och korn klart, 10

Danish Crown
De europeiska marknaderna är oförändrade denna vecka. Vi ser fortsatt låga och oförändrade priser på skinka.
Italienarna börjar komma tillbaka från semestrarna, men har inte kommit igång helt ännu.
Kotlettmarknaden är likaså oförändrad, men med positiva undertoner. Säsongen för karré är vid slutet och vi ser sjunkande priser. Den engelska marknaden för bacon är tillfredsställande.
På de fjärran marknaderna är Japan lugn denna vecka, som följd av en helgdag. Korea fortsätter fråga efter bröstfläsk, medan övriga produkter inte är så intressanta.
Kina fortsätter starkt, men priserna har nått toppen för denna gång.
Suggorna visar positiv trend på marknaderna.

Marknadskommentarer från grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -Världsmarknadspriset på griskött ligger fortfarande på en hög nivå. På vår egen marknad har det rört sig uppåt något de senaste veckorna, men inte alls i de nivåer som man skulle kunna önska.
Positivt eller negativt är att skörden i södra Sverige är, pga stora regnmängder, av dålig kvalitet. Mycket av både maltkorn och brödvete klassas ner till fodersäd. Om detta kommer att ha någon direkt påverkan på foderpriset är svårt att säga. Ett sänkt foderpris hade hjälpt många grisföretagare i dagens akuta situation.

Maila också du
dina kommentarer till gris@agrar.se.
Läs alla tidigare kommentarer från grisuppfödare genom att klicka på den här länken.

Kalkyler över svensk och tysk produktion. Kostnaden för att ta fram en smågris.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
@-GRIS 19 augusti 2011
Senaste uppdatering gjord 27 augusti 19,20
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 34

Partipriset
Scans partipris är från 4 juii
20,22 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.
I Norge är partipriset från 8 augusti 2011 31,30 nkr vid 71-90 kg, skållad sugga 27,50 nkr.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 34 v 33 v 32 v 31
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,50 14,50 14,30 14,30
Spotmarknaden Sva 75-100 14,00 14,00 14,00 14,00
Dahlbergs 71-96,9 13,65 13,45 13,25 13,25
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 13,20 13,20 13,00 13,00
Skövde Slakteri 72-96,9 13,20 12,70 12,70 12,70
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 13,60 13,60 13,40 13,40
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,30 12,30 12,10 12,10
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 75-93,9 10,75 10,75 10,75 10,75
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 34 v 33 v 32
12,32 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 10,10 10,10 10,30
24,92 Nortura 71,1–90,0a nkr 21,12 21,12 20,62
12,71 HK Agri rybsgris 75 – 94,5b euro 1,39 1,38 1,37
11,80 HK Agri grund 75 – 94,5b euro 1,29 1,29 1,29
11,98 Österbottens 73 – 91 euro 1,31 1,31 1,31
13,54 Snellman 80–101 euro 1,48 1,48 1,48
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
HK Agri V 37 - 41 + 5 cent -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 34 v 33 v 32 v 31 v 30
19 aug Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,99 Tyskland 1,53 1,53 1,55 1,53 1,53
16 aug jämförbara**
16,15 Italien - 1,766 1,696 1,706 1,700
15,24 Spanien - 1,666 1,683 1,683 1,683
14,26 England - 1,559 1,594 1,605 1,620
14,61 Tjeckien - - - 1,597 1,606
13,24 Polen - - - 1,448 1,488
13,69 Frankrike - 1,497 1,500 1,499 1,493
13,63 Danmark - 1,490 1,490 1,517 1,516
13,50 Tyskland - 1,476 1,496 1,476 1,476
13,22 Belgien - 1,445 1,445 1,445 1,445
12,88 Holland - 1,408 1,408 1,408 1,417
12,77 Österrike - 1,396 1,417 1,417 1,417
12,64 Irland - 1,382 1,401 1,401 1,401
9,80 Sverige - 1,072 1,076 1,092 1,091
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
10 jul Land v 27 v 26 v 25 v 24 v 23
Skr euro euro euro euro euro
14,33 EU, medelpris 1,575 1,567 1,561 1,561 1,550
-
16,56 Cypern 1,820 1,820 1,810 1,670 1,640
16,56 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
15,68 Lettland 1,724 1,707 1,690 1,675 1,706
15,65 Italien 1,720 1,720 1,686 1,656 1,627
15,57 Bulgarien 1,711 1,694 1,686 1,680 1,670
15,19 Portugal 1,670 1,670 1,670 1,670 1,660
15,09 England 1,659 1,659 1,675 1,684 1,653
15,04 Spanien 1,653 1,654 1,654 1,656 1,643
14,92 Rumänien 1,640 1,619 1,607 1,625 1,629
14,76 Tyskland 1,622 1,601 1,601 1,601 1,601
14,76 Polen 1,622 1,601 1,584 1,580 1,538
14,70 Ungern 1,616 1,592 1,580 1,569 1,563
14,66 Slovakien 1,611 1,599 1,583 1,587 1,561
14,63 Grekland 1,608 1,636 1,659 1,677 1,720
14,59 Tjeckien 1,604 1,619 1,614 1,607 1,618
14,58 Luxemburg 1,603 1,596 1,604 1,597 1,614
14,50 Estland 1,594 1,613 1,625 1,621 1,608
14,32 Litauen 1,574 1,652 1,572 1,566 1,470
13,94 Österrike 1,532 1,531 1,526 1,526 1,527
13,91 Slovenien 1,529 1,518 1,512 1,512 1,521
13,46 Finland 1,480 1,478 1,479 1,464 1,479
13,39 Sverige 1,472 1,459 1,424 1,410 1,425
13,34 Irland 1,467 1,467 1,469 1,467 1,473
12,20 Holland 1,451 1,451 1,452 1,450 1,451
13,20 Belgien 1,451 1,449 1,450 1,443 1,448
13,10 Frankrike 1,440 1,440 1,450 1,450 1,460
12,86 Danmark* 1,414 1,414 1,414 1,414 1,389
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
17 aug
10 aug
3 aug
27 juli
Utbud
1640
2080
2020
2010
Sålda
1640
1080
1920
2010
Medelpris, euro
1,56
1,55
1,56
1,56
Lägst
1,55
1,53
1,55
1,52
Högst
1,57
1,56
1,57
1,56
Medelpris, skr
14,27
14,38
14,18
14,19

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,20 kr, galtar 3,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 34 v 33 v 32 v 31
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 7,20 7,20 7,20 7,20
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,20 6,20 6,20 6,20
Ginsten 140,1 kg- 6,00 6,00 6,00 6,00
KLS Ugglarps 140- 5,90 5,90 5,90 5,90
Dalsjöfors 58% 5,75 5,75 5,75 5,75
Dahlbergs 140- 5,50 5,50 5,50 5,50
Scan 140- 5,45 5,45 5,45 5,45
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Skövde 140- 4,50 4,50 4,50 4,50
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 3,00 3,00 3,00 3,00
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,00 2,00 2,00 2,00
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 34 v 33 v 32
8,41
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,90 6,70 6,70
20,40
Nortura Fri vikta nkr 17,29 17,29 17,29
Finland
5,94
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
5,12
Österbottens Fri vikt, E euro 0,56 0,56 0,56
7,77
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
Tyskland
9,51
ZNVG 56 % euro 1,04 1,04 1,04
Galtar
7,19
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,90 5,70 5,70
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 33 v 32 v 31 v 30 v 29 v 28 v 27
Pund
10,49
10,53
10,44
10,35
10,34
10,45
10,06
Dollar 6,35 6,50 6,41 6,34 6,39 6,48 6,28
Euro 9,15 9,28 9,09 9,10 9,12 9,20 9,06
Dansk 1,22 1,24 1,22 1,22 1,22 1,23 1,21
Norsk 1,17 1,18 1,18 1,17 1,17 1,17 1,17
Yen 8,29 8,50 8,31 8,16 8,10 8,20 7,77
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 35 v 34 v 33 v 32
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 16,50 16,50 16,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 16,50 16,00 16,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 15,00 14,50 14,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 15,10 15,10 14,70
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 460 430 415
SLS (Scan)
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 376 376 376
Bis Plus 30 kg, marknads - 376 376 325
Bas 30 kg, beräknad - 341 341 341
Bas 30 kg, marknads - 341 341 290
Nyavvanda, 9 kg - - - -
KRAV, 30 kg - - - -
Scan Ekologisk - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
Svensk smågris 30 kg5 485 485 440 440
Finsk smågris 30 kg - - - -
Dansk smågris 30 kg6 460 460 460 460
Dansk smågris 7 kg6 255 255 255 255
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - balans balans -
KLS Ugglarps - balans balans balans
Skövde Slakteri - balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri - balans balans balans
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten - balans balans balans
-
MarknadsavdragM
Dalsjöfors Slakteri - - - -
Skövde Slakteri - - - -
Dahlbergs Slakteri - - - -
Ginsten - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 34 v 33 v 32 v 31 v 30
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
248
Basis 7 kg 204 204 204 210 210
431
Basis 30 kg 354 354 354 361 361
254
SPF+Myc 7 kg 209 209 209 215 215
437
SPF+Myc 30 kg 359 359 359 366 366
259
SPF 7 kg 213 213 213 219 219
442
SPF 30 kg 363 363 363 370 370
1000
Økologi 30 kg 820 812 812 819 819
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
826
25-kilos 700 700 700 700 670
LSO (HKScan) euro euro euro euro euro
384
25-kg, Priimuus 42 42 42 42 42
Snellmans
539
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
402
ZNVG 28 kg 44 44 44 44 44
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
5 jun Land v 22 v 21 v 20 v 19 v 18
Skr euro euro euro euro euro
345 EU, medelpris 37,92 39,26 40,63 42,09 42,30
-
728 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
558 Italien 61,39 61,67 61,76 61,76 61,76
522 Slovakien 57,38 51,54 68,75 65,34 53,11
518 Sverige 56,98 57,24 56,43 56,36 55,54
473 England 52,05 52,62 52,12 51,54 50,09
473 Estland 52,05 52,62 52,12 51,54 50,09
443 Tjeckien 48,71 45,35 45,57 56,89 46,76
418 Finland 45,99 45,32 45,73 46,15 48,94
414 Tyskland 45,60 46,30 49,10 53,20 53,60
369 Danmark* 40,64 41,57 41,57 41,58 41,57
364 Belgien 40,00 40,00 41,00 43,50 44,50
303 Frankrike 33,40 34,60 35,60 36,40 35,80
297 Ungern 32,71 47,05 36,38 36,49 37,76
271 Luxemburg 29,80 28,60 33,50 33,60 27,90
259 Holland 28,50 30,00 32,50 35,50 36,00
258 Polen 28,46 28,96 29,74 28,94 29,21
254 Portugal 28,00 31,00 32,00 32,00 32,00
351 Spanien 27,68 30,33 33,15 33,96 35,58
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 34 v 33 v 32 v 31
Spotmarknaden 5,5 mån - - - -