Senaste nytt om priser
och marknaden

Scan höjer 50 öre vecka 35
Scan höjer slaktgrisarna 50 öre v 35 och hänvisar till bättre ekonomi i grisaffären. Äntligen börjar det röra sig med detta otroligt låga grispris. Sannolikt är de besättningar med 10,75 kr och strax över nu redan nedlagda. Priset är ett effektivt men tråkigt sätt att banta och storleksrationalisera en näring och vad gäller Norrland flytta produktionen söderut.
Det vore nu välgörande med en ytterligare noteringsreform, som den för några år sedan när Scan bakade in tilläggen i en högre notering, så detta skämmiga dåliga grispris försvinner från prislistorna. De allra flesta torde ha väsentligt högre grispris även från Scan.
Vi försöker ju t ex få italienare att tro att vi producerar grisar till hela 7 kr lägre pris än dem. Det är snudd på halva priset!
Alla svenska slakterier talar nu om tydliga förbättringar för svenska grisnäringen. Men vägen till god lönsamhet syns dock fortfarande långt i fjärran.
Inget av de övriga slakterierna rör priserna nästa vecka. De har redan höjt. Dahlbergs höjde också v 34. Nya höjningar väntas vara ganska nära förestående, antyder man från flera håll.
Det blev ett försenat grisbrev den här veckan, vilket beror på att jag varit på resa i Tyskland utan att ha med mig jobbet. I Tyskland kom sommarvärmen förra veckan och det var 28 - 29 grader de flesta dagar, efter en ovanligt kall och regnig sommar. Spår efter regnen syntes fortfarande i sänkor på åkrarna. Med värmen kom hoppet om ytterligare försäljning av grillprodukter, som annars inte gått så bra i sommar som slaktarna hoppats. Semestrarna börjar också ta slut och konsumenterna återvänder till sina trädgårdar och förhoppningsvis grillar.
Någon höjning av grispriset i Tyskland blev det dock inte v 35. Däremot stiger suggorna, vilket tyder på fortsatt förbättrade priser på charkråvaran, som varit årets stora problemområde. Vi har ännu inte sett några tydliga spår av de höga amerikanska grispriserna, trots att vi borde påverkats mer av dem. USA och EU säljer ju på samma heta marknader i Asien, framför allt Kina.
Förvaltningsrätten i Falun kom för en tid sedan fram till att de svenska lagarna om djurskydd får användas som grund när kommuner och landsting gör sina upphandlingar av livsmedel. Även LRF har låtit en jurist specialiserad på EG-rätt undersöka samma sak. Även Christina Möll, som juristen heter, kom fram till samma resultat som förvaltningsrätten.
Det är bra, och en stor framgång för svensk grisproduktion. Men det många samtidigt säkert funderar över, är varför det tagit så många år innan man kommit sig för att utreda denna för näringen så fundamentallt viktiga fråga? Nu har en stor del av svensk grisproduktion redan gått under! /LG 110827

Stabilt i hela EU
Den här veckan är marknaden för slaktgrisar stabil i nästan alla länder i Europa. Frankrike och Spanien rapporterar en mindre minskning på 1 resp 3 cent. Som resultat av svängande valutor, blev det en svag ökning i både England och Sverige.
Rapporter kommer från Spanien, som säger att stora volymer slaktgrisar bjuds ut. Det var en avgörande faktor för den lokala sänkningen av priserna nyligen. Även i de flesta övriga länder i EU rapporteras stort utbud slaktgrisar, men de säljs gott på marknaderna utan problem. På köttmarknaderna är det dock problem med skinka och de dyrare detaljerna på grisen, medan andra detaljer säljs bra.
Tendens på tyska marknaden: Intressenterna på marknaderna registrerar ett stort antal grisar till slakt de kommande dagarna. Köttköparna visar dock stort intresse för de partier som finns, varför volymerna säljs snabbt. Det väntas fint sommarväder de närmaste dagarna och då kommer många hushåll att plocka fram grillarna igen. Dessutom återvänder många från sina semestrar. Det återstår därmed att se om konsumenternas köpintresse räcker till att höja grispriset för nästa vecka. ISN 110828

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Bra utveckling i grisaffären ger 50 öre/kg
-Vi är just nu i en period mellan grill och jul, som är två av Scans viktiga säsonger, som innebär skolstart och förberedelserna inför den svenska matmånaden oktober.
Vi ser en positiv utveckling av lönsamheten i vår helhetsaffär för griskött. Scans kommersiella direktör Magnus Nilsson berättar att detta är mycket tack vare en god efterfrågan på svenskt kött & chark hos våra kunder. Det är en efterfrågan som nu driver hela vår grisaffär framåt.
En anledning till den ökade efterfrågan på svensk råvara kan härledas till svenskmärkningen på charkprodukter som Scan var delaktig i framtagningen av.
Sedan innan sommaren har vi på Scan börjat märka våra charkförpackningar med svenskmärkningen, efterhand som befintliga lager byts ut och nytt material köps in. Nu ser vi alltså också ett ökat intresse hos andra svenska industrikunder att använda svenskmärkningen, vilket kräver att köttråvaran är av svenskt ursprung och att produkten tillverkas i landet.
Genom fortsatt tillväxt, produktutveckling och bra samarbete med våra kunder ser vi möjligheten att höja betalningen med 50 öre/kg för gris vecka 35.

KLS Ugglarps
Marknadssituationen är oförändrad jämfört med förra veckan, vi har fortsatt god avsättning inom både industri och detaljhandel.

Ginsten Slakteri
Roger Olsson: -Grillsäsongen går mot sitt slut, men charken går riktigt bra. Det är balans både på slakt och smågrisar.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Marknaden är som förra veckan. Vissa varor går upp, andra går ner. Internationella priserna står relativt stilla.
-Det slaktas allt färre grisar och det är vår utmaning nu att växla upp till högre priser på slaktgrisar.

Spotmarknaden.se
Per Karlsson: -I veckans olika medier har det talats mycket om svenskt lantbruks vikande produktion. I stort sett vid varje sådant tillfälle har det pratats om de svenska mervärdena. Vi måste alla hjälpas åt att styra upp hur ordet mervärde används.
Ett mervärde är inget mervärde och finns därmed inte, om det inte går att få ut på marknaden.
Exempel: Betalar inte marknaden mer för svensk charkråvara kopplat till exempelvis salmonellafrihet är salmonellafrihet inget mervärde. Betalar inte marknaden mer för att grisen har gått på helt golv, då skapar svensk djurskyddslag inget mervärde i det avseendet. I ett företagande är det över tid förödande att fortsätta producera något som man själv uppfattar som bättre, men som köparen inte värderar. Det enda som är säkert är att den produktionen konkurreras ut.
Att analysera marknaden och därefter producera det som efterfrågas ingår i grundkriterierna i företagande. Det är synd att svenska grisföretagare hindras av lagstiftning från att följa det kriteriet.
 
Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Allt är oförändrat sedan förra veckan, både marknaden och slakten och smågrisarna som är i balans.

HK Agri (HKScan)
Ulf Jahnsson:- Slakten är i bra balans och överskottet på smågrisar minskar.

Danish Crown
De europeiska marknaderna börjar att lossna efter semestrarna. Vi ser ett stigande intresse hos kunderna, men marknaden är väl försörjd och priserna är därför oförändrade.
I UK är baconmarknaden tillfredsställande, med god efterfrågan.
På våra marknader i tredje land är det oförändrad efterfrågan till USA, Ryssland och Japan. Kina ligger fortsatt på mycket attraktiv nivå och köper goda volymer.
Det är tillfredsställande efterfrågan på suggkött.

Marknadskommentarer från grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -Många säger och anser idag att man börjar se en ljusning i tunneln. Priserna är på väg upp, flera slakterier har gjort höjningar som resulterat i att både smågrisen och slaktgrisen har stigit. Även om det är en bra bit kvar för att hitta en rimlig lönsamhet och ha möjlighet att kunna ta igen en del av de man har tappat den sista tiden, så är det en positiv trend på gång. Hur länge det kommer att hålla i sig är givetvis svårt att säga. Man får hoppas att ljuset i tunneln är väldigt starkt.
Fodret ligger ganska stabilt på en hög nivå. Det är fortfarande stora arealer i södra Sverige som inte är tröskade, så det är svårt att bedöma åt vilket håll foderpriset kommer att gå.

Och vad menar egentligen Mattias Espert ?
”Vi har problem i vår näring när vi säger att det går bra, när det precis går runt.”
Ovanstående saxat ur fredagens Land Lantbruk. Jag är själv smågrisproducent med en snittbesättning både vad gäller storlek och produktionsresultat. Själv känner jag inte alls igen mig i resonemanget. Om vi förutsätter att kalkylerna som Sveriges Grisföretagare lägger ut är relevanta, hittar jag inget stöd för Esperts analys, varken vad gäller slakt- eller smågriskalkylen.
Var ligger då felet? Om jag hoppar tillbaka till smågriskalkylen och tittar på siffrorna, justerar de olika posterna efter mina egna kostnader, så landar jag vid TB 2 på 520 sek. Fantastiskt nog är det precis vad jag får för en 30 kg gris v 34, med alla tillägg. Om man vill föra ett filosofiskt resonemang runt frågan kan man, om man klipper bort resterande TB, hävda att min produktion går runt i dagsläget.
Vad vi måste göra, är att gemensamt lyfta upp korrekta siffror på bordet. Att som i dagsläget irra runt som en skock dysfunktionella höns, där var och en utifrån särintresse lägger fram sina absoluta sanningar, lär inte rädda svensk grisproduktion. Men åter: Vad menar du egentligen Mattias Espert?
Per Vernersson
Ålem

Maila också du
dina kommentarer till gris@agrar.se.
Läs alla tidigare kommentarer från grisuppfödare genom att klicka på den här länken.

Kalkyler över svensk och tysk produktion. Kostnaden för att ta fram en smågris.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
@-GRIS 26 augusti 2011
Senaste uppdatering gjord 29 augusti 10,35
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 35

Partipriset
Scans partipris är från 4 juii
20,22 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.
I Norge är partipriset från 8 augusti 2011 31,30 nkr vid 71-90 kg, skållad sugga 27,50 nkr.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 35 v 34 v 33 v 32
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,50 14,50 14,50 14,30
Spotmarknaden Sva 75-100 14,00 14,00 14,00 14,00
Dahlbergs 71-96,9 13,65 13,65 13,45 13,25
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 13,20 13,20 13,20 13,00
Skövde Slakteri 72-96,9 13,20 13,20 12,70 12,70
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 13,60 13,60 13,60 13,40
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,30 12,30 12,30 12,10
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 75-93,9 11,25 10,75 10,75 10,75
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 35 v 34 v 33
12,32 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 10,10 10,10 10,10
24,92 Nortura 71,1–90,0a nkr 21,12 21,12 21,12
12,71 HK Agri rybsgris 75 – 94,5b euro 1,39 1,39 1,38
11,80 HK Agri grund 75 – 94,5b euro 1,29 1,29 1,29
11,98 Österbottens 73 – 91 euro 1,31 1,31 1,31
13,54 Snellman 80–101 euro 1,48 1,48 1,48
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
HK Agri V 37 - 41 + 5 cent -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 35 v 34 v 33 v 32 v 31
27 aug Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,99 Tyskland 1,53 1,53 1,53 1,55 1,53
23 aug jämförbara**
16,78 Italien - 1,842 1,766 1,696 1,706
14,92 Spanien - 1,638 1,666 1,683 1,683
14,37 Tjeckien - - - 1,578 1,597
14,31 England - 1,571 1,559 1,594 1,605
13,57 Danmark - 1,490 1,490 1,490 1,517
13,47 Frankrike - 1,479 1,497 1,500 1,499
13,44 Tyskland - 1,476 1,476 1,496 1,476
13,23 Polen - - - 1,453 1,448
13,16 Belgien - 1,445 1,445 1,445 1,445
12,82 Holland - 1,408 1,408 1,408 1,408
12,76 Irland - 1,401 1,382 1,401 1,401
12,71 Österrike - 1,396 1,396 1,417 1,417
9,78 Sverige - 1,074 1,072 1,076 1,092
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
10 jul Land v 27 v 26 v 25 v 24 v 23
Skr euro euro euro euro euro
14,33 EU, medelpris 1,575 1,567 1,561 1,561 1,550
-
16,56 Cypern 1,820 1,820 1,810 1,670 1,640
16,56 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
15,68 Lettland 1,724 1,707 1,690 1,675 1,706
15,65 Italien 1,720 1,720 1,686 1,656 1,627
15,57 Bulgarien 1,711 1,694 1,686 1,680 1,670
15,19 Portugal 1,670 1,670 1,670 1,670 1,660
15,09 England 1,659 1,659 1,675 1,684 1,653
15,04 Spanien 1,653 1,654 1,654 1,656 1,643
14,92 Rumänien 1,640 1,619 1,607 1,625 1,629
14,76 Tyskland 1,622 1,601 1,601 1,601 1,601
14,76 Polen 1,622 1,601 1,584 1,580 1,538
14,70 Ungern 1,616 1,592 1,580 1,569 1,563
14,66 Slovakien 1,611 1,599 1,583 1,587 1,561
14,63 Grekland 1,608 1,636 1,659 1,677 1,720
14,59 Tjeckien 1,604 1,619 1,614 1,607 1,618
14,58 Luxemburg 1,603 1,596 1,604 1,597 1,614
14,50 Estland 1,594 1,613 1,625 1,621 1,608
14,32 Litauen 1,574 1,652 1,572 1,566 1,470
13,94 Österrike 1,532 1,531 1,526 1,526 1,527
13,91 Slovenien 1,529 1,518 1,512 1,512 1,521
13,46 Finland 1,480 1,478 1,479 1,464 1,479
13,39 Sverige 1,472 1,459 1,424 1,410 1,425
13,34 Irland 1,467 1,467 1,469 1,467 1,473
12,20 Holland 1,451 1,451 1,452 1,450 1,451
13,20 Belgien 1,451 1,449 1,450 1,443 1,448
13,10 Frankrike 1,440 1,440 1,450 1,450 1,460
12,86 Danmark* 1,414 1,414 1,414 1,414 1,389
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
24 aug
17 aug
10 aug
3 aug
Utbud
1580
1640
2080
2020
Sålda
1200
1640
1080
1920
Medelpris, euro
1,56
1,56
1,55
1,56
Lägst
1,54
1,55
1,53
1,55
Högst
1,57
1,57
1,56
1,57
Medelpris, skr
14,27
14,27
14,38
14,18

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,50 kr, galtar 3,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 35 v 34 v 33 v 32
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 7,20 7,20 7,20 7,20
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,20 6,20 6,20
Ginsten 140,1 kg- 6,00 6,00 6,00 6,00
KLS Ugglarps 140- 5,90 5,90 5,90 5,90
Dalsjöfors 58% 5,75 5,75 5,75 5,75
Dahlbergs 140- 5,50 5,50 5,50 5,50
Scan 140- 5,45 5,45 5,45 5,45
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Skövde 140- 4,50 4,50 4,50 4,50
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 3,00 3,00 3,00 3,00
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,00 2,00 2,00 2,00
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 34 v 34 v 33
8,41
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,90 6,90 6,70
20,40
Nortura Fri vikta nkr 17,29 17,29 17,29
Finland
5,94
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
5,12
Österbottens Fri vikt, E euro 0,56 0,56 0,56
7,77
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
Tyskland
9,90
ZNVG 56 % euro 1,08 1,04 1,04
Galtar
7,19
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,90 5,90 5,70
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 34 v 33 v 32 v 31 v 30 v 29 v 28
Pund
10,35
10,49
10,53
10,44
10,35
10,34
10,45
Dollar 6,32 6,35 6,50 6,41 6,34 6,39 6,48
Euro 9,11 9,15 9,28 9,09 9,10 9,12 9,20
Dansk 1,22 1,22 1,24 1,22 1,22 1,22 1,23
Norsk 1,16 1,17 1,18 1,18 1,17 1,17 1,17
Yen 8,19 8,29 8,50 8,31 8,16 8,10 8,20
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 36 v 35 v 34 v 33
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 16,50 16,50 16,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 16,50 16,50 16,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 15,00 15,00 14,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 15,10 15,10 15,10
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 460 460 430
SLS (Scan)
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 398 376 376
Bis Plus 30 kg, marknads - 398 376 376
Bas 30 kg, beräknad - 363 341 341
Bas 30 kg, marknads - 363 341 341
Nyavvanda, 9 kg - - - -
KRAV, 30 kg - - - -
Scan Ekologisk - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
Svensk smågris 30 kg5 485 485 485 440
Finsk smågris 30 kg - - - -
Dansk smågris 30 kg6 460 460 460 460
Dansk smågris 7 kg6 255 255 255 255
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - balans balans balans
KLS Ugglarps - balans balans balans
Skövde Slakteri - balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri - balans balans balans
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten - balans balans balans
-
MarknadsavdragM
Dalsjöfors Slakteri - - - -
Skövde Slakteri - - - -
Dahlbergs Slakteri - - - -
Ginsten - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 35 v 34 v 33 v 32 v 31
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
248
Basis 7 kg 204 204 204 204 210
431
Basis 30 kg 354 354 354 354 361
254
SPF+Myc 7 kg 209 209 209 209 215
437
SPF+Myc 30 kg 359 359 359 359 366
259
SPF 7 kg 213 213 213 213 219
442
SPF 30 kg 363 363 363 363 370
1000
Økologi 30 kg 820 820 812 812 819
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
826
25-kilos 700 700 700 700 700
LSO (HKScan) euro euro euro euro euro
384
25-kg, Priimuus 42 42 42 42 42
Snellmans
539
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
402
ZNVG 28 kg 44 44 44 44 44
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
5 jun Land v 22 v 21 v 20 v 19 v 18
Skr euro euro euro euro euro
345 EU, medelpris 37,92 39,26 40,63 42,09 42,30
-
728 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
558 Italien 61,39 61,67 61,76 61,76 61,76
522 Slovakien 57,38 51,54 68,75 65,34 53,11
518 Sverige 56,98 57,24 56,43 56,36 55,54
473 England 52,05 52,62 52,12 51,54 50,09
473 Estland 52,05 52,62 52,12 51,54 50,09
443 Tjeckien 48,71 45,35 45,57 56,89 46,76
418 Finland 45,99 45,32 45,73 46,15 48,94
414 Tyskland 45,60 46,30 49,10 53,20 53,60
369 Danmark* 40,64 41,57 41,57 41,58 41,57
364 Belgien 40,00 40,00 41,00 43,50 44,50
303 Frankrike 33,40 34,60 35,60 36,40 35,80
297 Ungern 32,71 47,05 36,38 36,49 37,76
271 Luxemburg 29,80 28,60 33,50 33,60 27,90
259 Holland 28,50 30,00 32,50 35,50 36,00
258 Polen 28,46 28,96 29,74 28,94 29,21
254 Portugal 28,00 31,00 32,00 32,00 32,00
351 Spanien 27,68 30,33 33,15 33,96 35,58
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 34 v 33 v 32 v 31
Spotmarknaden 5,5 mån - - - -