Senaste nytt om priser
och marknaden

Svensk grisnotering är nu jämna 15 kr!
15 kronor, absolut minimum, ska du ha när du tecknar avtal i höst. Det betalar Ginsten v 39 till alla uppfödare, stora som små, duktiga som dåliga förhandlare, och då vet vi att det är minst 15 kronor som gäller vid alla slakterier vad gäller notering + avtal. Oftast mer.
Ginsten slaktar inte väsentligt billigare än alla andra och får inte väsentligt mycket mer för köttet när de säljer. 15 kr eller mer är också det pris, ofta garantipris, som många grupperingar har, t ex Gotland, flera suggringar och andra som förhandlar gemensamt.
Ginsten är således den svenska marknadsledaren som följd av sin raka prissättning. Detta trots att det är det minsta slakteriet i min tabell. Ginsten har det pris som alla har att förhålla sig till.
Bengt-Göran Bengtsson lämnar dock brasklappen att det finns ett inslag av "grisjakt" i noteringen, men han har de senaste veckorna sagt att marknaden förbättras stabilt inför julen. Ingen ska heller inbilla sig att ett slakteri köper in grisar för att ruinera sig.
Så nu gäller det att stå på sig i avtalsförhandlingarna, både med pris och inte minst villkor.
KLS Ugglarps höjer grispriset med 40 öre till 14,20. Dalsjöfors höjer med 15 öre till 13,85 kr.
I kväll frågade jag Magnus Lagergren, Dalsjöfors, om nästa veckas nya pris på 13,85. Varför inte skicka grisarna till Ginsten, i stället för att nöja sig med 13,85. Betalar inte Dalsjöfors minst lika mycket?
-Jag hör vad du säger och säger inte emot. Vi har grundpriset 13,85 och avtalstillägg. Det är klart att vi betalar minst i nivå med Ginsten, säger Magnus. Så mycket kan jag säga och stå för.
Noteringen är ju bara en del i betalningen.
Men vad ett relevant och vanligt faktiskt grispris är vid Dalsjöfors, får jag inte veta.
De senaste veckorna har jag fått påringningar om att det förekommer ohemula villkor i nya avtalen och företrädare för det sk jönköpingsmötet skriver nedan att slakterierna inte lyssnat till de krav som mötet ställde, t ex att tvist om avtal ska avgöras av domstol, inte det för en grisbonde ytterst tveksamma skiljenämnd.
Att inte kunna, eller vilja, skicka en gris som är kontrakterad, kan kosta 5,50 kr per kilo hos Scan/SLS (500 kr/90 kg) nästa avtalsperiod, i stället för som nu 1,60 kr. Det blir minst sagt oerhört dyrt nästa avtalsperiod att inte skicka en grisleverans.
De juridiskt initierade jag talat med säger att ett sådant avtal ska man under inga villkor skriva på.
-Att över huvud taget skriva ett avtal som kan avgöras av skiljenämnd, det har ingen grisbonde råd med, om det blir allvar. Skiljenämnd kan användas av företag som har råd att lägga upp en miljon och mer på bordet, för att få en fråga avgjord. Så väl konsoliderad är ingen grisbonde i Sverige.
Ett absolut råd från denna min källa är att inte skriva på ett avtal som kan avgöras av sklljenämnd. Någon rättshjälpsförsäkring finns t ex inte. Det kan bli slutet både som grisföretagare och bonde om avtalsklausulen blir använd. En part i tvisten som inte har pengar är hjälplöst förlorad.
Alltså gäller det nu och inte senare att få in ett fullgott grispris i avtalet och inte någon dålig grundnotering och dåligt tillägg. Tänk på att nu när en stor del av svensk grisproduktion är utslagen, och trenden är mer svenskt griskött både vad gäller detaljer och framför allt chark, då är det grisuppfödarnas marknad! Nu, om aldrig förr, är det du som har möjligheten att välja slakteri och skriva texten i avtalet. Det finns nu lika många köpare till dina grisar som det finns slakterier i Sverige.
Rådfråga gärna någon engagerad i jönköpingsmötet, där de här frågorna diskuterades.
Jag har i den här spalten flera gånger gjort prisindikationer som varit långt över noteringarna. Den här hösten kan slå alla tidigare rekord i den frågan, om den senaste tidens rykten är sanna. Ännu vet jag för litet. Hör gärna av dig och berätta.
Det finns flera delar av detta @-GRIS som inte är uppdaterat. Klicka därför gärna på uppdateringen innan du läser färdigt. /LG 110923

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Försäljningsmässigt råder det relativt stiltje på marknaden denna vecka. Anmälningarna är oförändrade mot föregående vecka.

KLS Ugglarps
Vi upplever en fortsatt god efterfrågan från detaljhandeln, samt en stabilisering på marknaden för svensk charkråvara.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson -Det flyter på som vi tänkt oss. Det ser lite bättre ut på marknaden.
-Höjningen med 25 öre till 15 kr beror på denna förbättring, en strävan efter att få upp priserna, samt slagsmålet om de grisar som finns kvar i Sverige. Mest det senaste!

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Skinkan fortsätter gå upp i pris. Den är ensam på upptrenden just nu, men marknaden känns ändå bra.
-Prishöjningen med 15 öre beror dels på det bättre skinkpriset, dels på prispressen uppåt på marknaden för slaktgrisar. Dvs slakteriernas "grisjakt". Det är oomtvistat att det blir kamp om de svenska grisarna, vilket höjer noteringarna.
-Det har de senaste åren varit spännande att skriva avtal och frågan är alltid hur det ska gå. Vi skriver nya avtal, men det finns alltid de uppfödare som är avvaktande. Det rörliga priset på spotmarknaden är uppåt, vilket uppfödarna också noterar. Men varje år löser sig det med avtalen.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -

Spotmarknaden.se
Per Karlsson: -
 
Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Priset på slaktgrisar går upp 2 cent v 39. Det beror på positiva tecken vid horisonten. Vi ser nu en bättre situation på finska marknaden och även i övriga Europa finns ljusningar. Jag tror på färre grisar i Europa.
-Det är även nödvändigt att få upp priset till de finska grisuppfödarna. De har väntat länge.
-Det finns inte så mycket EU-lager för griskött i Finland, så de trycker priserna. Det är mer konkurrenssituationen och överutbud som är riskfaktorn. Finska marknaden är i hygglig balans.
-En nyhet är att Atria från 1 januari kräver att alla smågrisar i förmedlingen är smärtlindrade före kastrering. Injektion är mest lönsam och effektiv. Vi förbereder oss därmed för att det blir krav i hela Europa. Smärtlindring krävs av alla leverantörer.
-1 januari ska även förmedlingsgrisar vara vaccinerade mot circovirus. Det betyder att vaccinationen måste påbörjas i oktober. Vid mellangårdsavtal får parterna komma överens om vaccinering eller inte.

HK Agri (HKScan)
Ulf Jahnsson:-Normal slakt, men lite överskott på smågrisar.

Danish Crown
De europeiska marknaderna för skinka och kotlett förflyttar sig fortsatt trögt. Det är fortsatt efterdyningar från EUs inlagring av griskött och årets utförsäljning av lagren, som påverkar marknaden negativt. Bog och trimningsprodukter säljer tillfredsställande.
Den engelska baconmarknaden är lugn, men med god, stabil efterfrågan. På marknaderna i tredje land är priserna fortsatt flotta, innefattande Kina. Japan köper produkter på stabil nivå och vi ser likaså stabila utskeppningar till Ryssland.

Marknadskommentarer från grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: Utbudet på griskött är fortfarande stort i Europa. Priset på griskött ligger därför stilla eller marginellt upp. USA och Kina har fortsatt mycket höga noteringar. Man kan tolka det som att Kina köper största delen av sitt importerade griskött från USA och vi i Europa släpps inte in riktigt in på deras marknad.
På grund av detta blir det inget direkt sug efter det europeiska grisköttet. Trots detta produceras det mycket i vissa delar. Tyskland slaktade över 1 miljon grisart den gångna veckan. Det är bara sjätte gången i historien, som det har slaktats så många grisar i Tyskland under en så pass kort period.
Foderpriserna ligger fortfarande stabilt på en hög nivå. Både vete och korn har sjunkit i pris den gångna veckan, men sojan är fortfarande dyr och spås fortsätta stiga. För fler nyheter får ni gärna gå in på Sveriges Grisföretagares hemsida och läsa under Aktuellt

Se över dina avtalsvillkor!
Det är hög tid att se över dina villkor inför smågrisinköpen, där grisarna ska slaktas nästa år.
Jag vill med detta inte säga att smågrispriserna ska sänkas, utan att du skaffar sådana prisgarantier att slaktsvinsledet går med vinst.
Du vet idag rätt bra vad foderkostnaderna blir de närmaste 4 månaderna, dina stallkostnader, värme, hyra och övriga rörliga kostnader. Totalt rör det sig om 750 - 900 kr + smågriskostnad + riskpremie (vinst).
Dividera detta med din slaktvikt så har du erforderligt avräkningspris.
Avtalen framöver bör vara korta och antingen avse specificerad tid eller antal grisar.
Vid tvist skall du absolut inte gå med på skiljedomsförfarande, utan tvist skall avgöras i domstol. Lycka till!
Sven Jerpdal

Jönköpingsmötets resultat?
Det har nu gått drygt 3 månader sedan vi, en grupp grisbönder, höll möte i Jönköping, five eleven (11 maj).
Vi överlämnade det dokument som mötet utarbetade till styrelsen för Sveriges Grisföretagare vid dess årsstämma i Falkenberg i början av juni. Hittills är allt utan resultat. Grisföretagarna skulle i första hand ägna sig åt våra marknadsfrågor, som skall syfta till att vi som grisföretagare skall bli mindre beroende i våra affärer med slakterierna. Föreningen har haft mycket att göra med andra viktiga frågor som berört regeringen. Vi får hoppas att styrelsen med kraft kan ta sig an marknadsfrågorna nu.
De övriga frågorna, såsom tidigare publicering av avräkningspriserna, seriösa och korrekta avtal, har alla slakterier helt ignorerat. En sådan nonchalans är uppseendeväckande och frågorna måste drivas vidare av oss.
Inskränkningar i förskottslevererade slaktgrisar har haft viss effekt och måste fortsätta. Vissa slakterier har ökat ersättningarna för förskottsleverans till 100 kr per gris, för en vecka förtida leverans.
Avtalsfrågorna har Sven i viss mån redan skrivit om, och det kommer mera.
I det fall slaktgrisköparna visar ovilja att komma oss till mötes, så kan vi ju alltid kalla till ännu ett, och större möte.
Några leverantörer ropar efter leveransbojkott mot vissa slakterier och veckor.
För Jönköpingsmötet
Bertil, Stellan, Sven

Maila också du
dina kommentarer till gris@agrar.se.
Läs alla tidigare kommentarer från grisuppfödare genom att klicka på den här länken.

Kalkyler över svensk och tysk produktion. Kostnaden för att ta fram en smågris.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
@-GRIS 23 september 2011
Senaste uppdatering gjord 27 september 8,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 39

Partipriset
Scans partipris är från 4 juii
20,22 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.
I Norge är partipriset från 8 augusti 2011 31,30 nkr vid 71-90 kg, skållad sugga 27,50 nkr.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 39 v 38 v 37 v 36
Spotmarknaden Sva 75-100 16,20 16,20 14,00 14,00
Ginsten Slakteri 65-94,9 15,00 14,75 14,75 14,75
Dahlbergs 71-96,9 14,00 13,85 13,85 13,85
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 14,20 13,80 13,80 13,80
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 13,85 13,70 13,45 13,45
Skövde Slakteri 72-96,9 13,70 13,20 13,20 13,20
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,90 12,50 12,50 12,50
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 75-93,9 11,75 11,75 11,50 11,50
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 39 v 38 v 37
12,42 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 10,10 10,10 10,10
36,93 Nortura 71,1–90,0a nkr 31,30 21,12 21,12
12,36 HK Agri rybsgris 74 – 92,5b euro 1,45 1,45 1,45
12,07 HK Agri grund 72 – 92,5b euro 1,31 1,31 1,31
12,07 Österbottens 73 – 91 euro 1,33 1,31 1,31
13,64 Snellman 80–101 euro 1,48 1,48 1,48
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
HK Agri V 37 - 41 + 5 cent -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 39 v 38 v 37 v 36 v 35
23 sep Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,10 Tyskland 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53
13 sep jämförbara**
16,84 Italien - - 1,827 - -
14,96 Spanien - - 1,623 1,623 1,623
14,49 Tjeckien - - - - 1,572
14,44 England - - 1,567 1,532 1,556
13,74 Danmark - - 1,491 1,490 1,490
13,47 Frankrike - - 1,462 1,469 1,474
13,60 Tyskland - - 1,476 1,476 1,476
13,32 Polen - - - - 1,445
13,32 Belgien - - 1,445 1,445 1,445
12,98 Holland - - 1,408 1,408 1,408
12,91 Irland - - 1,401 1,401 1,401
12,87 Österrike - - 1,396 1,396 1,396
11,00 Sverige - - 1,194 1,163 1,139
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
7 aug Land v 31 v 30 v 29 v 28 v 27
Skr euro euro euro euro euro
14,42 EU, medelpris 1,564 1,560 1,570 1,576 1,575
-
16,78 Cypern 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
16,29 Italien 1,767 1,746 1,736 1,723 1,720
16,28 Grekland 1,766 1,766 1,757 1,738 1,608
15,95 Malta 1,730 1,820 1,770 1,820 1,820
15,75 Bulgarien 1,709 1,710 1,707 1,707 1,711
15,70 Lettland 1,703 1,886 1,709 1,675 1,724
15,54 England 1,687 1,682 1,687 1,692 1,659
15,54 Slovakien 1,686 1,674 1,663 1,634 1,611
15,35 Rumänien 1,665 1,656 1,642 1,624 1,640
15,30 Portugal 1,660 1,660 1,660 1,670 1,670
15,26 Spanien 1,656 1,654 1,654 1,658 1,653
15,05 Tjeckien 1,633 1,646 1,638 1,614 1,604
14,76 Estland 1,601 1,591 1,580 1,592 1,594
14,57 Tyskland 1,581 1,571 1,601 1,642 1,622
14,41 Luxemburg 1,563 1,577 1,632 1,622 1,603
14,48 Ungern 1,571 1,598 1,619 1,603 1,616
14,36 Polen 1,558 1,561 1,568 1,579 1,622
14,21 Slovenien 1,542 1,543 1,552 1,560 1,529
14,19 Österrike 1,540 1,539 1,569 1,571 1,532
13,72 Finland 1,489 1,476 1,474 1,468 1,480
13,65 Sverige 1,481 1,484 1,471 1,460 1,472
13,59 Irland 1,474 1,475 1,472 1,473 1,467
13,46 Frankrike 1,460 1,450 1,450 1,450 1,440
13,20 Litauen 1,432 1,458 1,467 1,462 1,574
13,05 Danmark* 1,416 1,416 1,415 1,415 1,414
13,01 Belgien 1,412 1,415 1,458 1,454 1,451
12,00 Holland 1,410 1,413 1,442 1,453 1,451
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
21 sep
15 sep
7 sep
31 aug
Utbud
2120
2155
1810
1860
Sålda
2120
1205
1810
1860
Medelpris, euro
1,57
1,56
1,57
1,57
Lägst
1,56
1,55
1,54
1,55
Högst
1,57
1,57
1,58
1,57
Medelpris, skr
14,38
14,38
14,02
14,28

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,50 kr, galtar 3,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 39 v 38 v 37 v 36
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 7,00 7,20 7,20 7,20
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Ginsten 140,1 kg- 6,50 6,50 6,50 6,50
Dahlbergs 140- 6,00 6,00 6,00 6,00
Scan 140- 6,10 6,10 5,85 5,85
KLS Ugglarps 140- 6,25 5,90 5,90 5,90
Dalsjöfors 58% 6,00 6,00 5,75 5,75
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Skövde 140- 5,50 5,50 5.00 4,50
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 3,00 3,00 3,00 3,00
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,00 2,00 2,00 2,00
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 39 v 38 v 37
8,97
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,30 7,30 7,30
32,45
Nortura Fri vikta nkr 27,50 17,29 17,29
Finland
5,99
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
5,16
Österbottens Fri vikt, E euro 0,56 0,56 0,56
7,83
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
Tyskland
10,04
ZNVG 56 % euro 1,09 1,09 1,09
Galtar
7,74
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,30 6,30 6,30
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 38 v 37 v 36 v 35 v 34 v 33 v 32
Pund
10,54
10,59
10,25
10,30
10,35
10,49
10,53
Dollar 6,80 6,72 6,42 6,34 6,32 6,35 6,50
Euro 9,21 9,22 8,93 9,10 9,11 9,15 9,28
Dansk 1,23 1,23 1,19 1,22 1,22 1,22 1,24
Norsk 1,18 1,18 1,18 1,18 1,16 1,17 1,18
Yen 8,88 8,76 8,29 8,25 8,19 8,29 8,50
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 40 v 39 v 38 v 37
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 17,50 17,50 17,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 16,50 16,50 16,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 16,25 16,25 16,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 16,10 15,10 15,10
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 470 470 470
SLS (Scan)
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 420 420 409
Bis Plus 30 kg, marknads - 420 420 409
Bas 30 kg, beräknad - 385 385 374
Bas 30 kg, marknads - 385 385 374
Nyavvanda, 9 kg - - - -
KRAV, 30 kg - - - -
Scan Ekologisk - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
Svensk smågris 30 kg5 425 425 425 450
Finsk smågris 30 kg - - - -
Dansk smågris 30 kg6 - 513 513 513
Dansk smågris 7 kg6 - 275 275 275
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - balans balans balans
KLS Ugglarps - balans balans balans
Skövde Slakteri - balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri - balans balans balans
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten - balans balans balans
-
MarknadsavdragM
Dalsjöfors Slakteri - - - -
Skövde Slakteri - - - -
Dahlbergs Slakteri - - - -
Ginsten - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 40 v 38 v 37 v 36 v 35
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
261
Basis 7 kg 213 213 213 214 204
445
Basis 30 kg 362 362 362 362 354
268
SPF+Myc 7 kg 218 218 218 219 209
451
SPF+Myc 30 kg 367 367 367 367 359
273
SPF 7 kg 222 222 222 223 213
456
SPF 30 kg 371 371 371 371 363
1022
Økologi 30 kg 831 831 815 819 820
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
767
25-kilos 650 650 680 700 700
LSO (HKScan) euro euro euro euro euro
387
25-kg, Priimuus 42 42 42 42 42
Snellmans
543
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
405
ZNVG 28 kg 44 44 44 44 44
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
5 jun Land v 22 v 21 v 20 v 19 v 18
Skr euro euro euro euro euro
345 EU, medelpris 37,92 39,26 40,63 42,09 42,30
-
728 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
558 Italien 61,39 61,67 61,76 61,76 61,76
522 Slovakien 57,38 51,54 68,75 65,34 53,11
518 Sverige 56,98 57,24 56,43 56,36 55,54
473 England 52,05 52,62 52,12 51,54 50,09
473 Estland 52,05 52,62 52,12 51,54 50,09
443 Tjeckien 48,71 45,35 45,57 56,89 46,76
418 Finland 45,99 45,32 45,73 46,15 48,94
414 Tyskland 45,60 46,30 49,10 53,20 53,60
369 Danmark* 40,64 41,57 41,57 41,58 41,57
364 Belgien 40,00 40,00 41,00 43,50 44,50
303 Frankrike 33,40 34,60 35,60 36,40 35,80
297 Ungern 32,71 47,05 36,38 36,49 37,76
271 Luxemburg 29,80 28,60 33,50 33,60 27,90
259 Holland 28,50 30,00 32,50 35,50 36,00
258 Polen 28,46 28,96 29,74 28,94 29,21
254 Portugal 28,00 31,00 32,00 32,00 32,00
351 Spanien 27,68 30,33 33,15 33,96 35,58
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 34 v 33 v 32 v 31
Spotmarknaden 5,5 mån - - - -