Senaste nytt om priser
och marknaden

Avtalen föremål för kurs
Danska priset på slaktgrisar stiger 20 danska öre v 40. I Sverige händer inget, efter förra veckans höjningar. Marknaden för griskött är lugn för årstiden.
Grispriserna ligger stilla i EU, med endast marginella förändringar. Det är tionde veckan i rad. Tyska grispriset är oförändrat även nästa vecka.
Det som diskuteras nu i Sverige är avtalen. Vad man präntar ner i avtalen nu, präglar hela avtalsperioden. Den riskerar att bli olidligt lång, för den som inte ser upp. För en gångs skull är det säljarnas marknad, eftersom alla väntar fortsatt minskning av den svenska grisproduktionen, samtidigt som trenden är mer svenskt kött i charkprodukterna och mer lokalproducerat eller gårdsmärkt. Dessutom är det fart på exporten och höga priser i USA och Asien.
Skaraborgs Grisproducenter planerar kurs i avtalsskrivning 17 oktober. Det är ett mycket bra initiativ och skulle nog ha räddat många numera utfattiga f d grisföretagare kvar i näringen, om kursen kommit tidigare.
Du kan läsa om kursen i att skriva avtal i veckans Land Lantbruk sid 16.
Synd bara att Kurs i avtalsskrivning inte står på programmet även vid Grisföretagardagen vid Elmia i november. Kanske finns frågan med under ämnet Utnyttja samarbete för lönsamhet, dvs hur man gjort på Gotland. Jag hoppas det!
Särskilt gläder det mig att dessa tidigare helt tabubelagda frågor, dvs om individuella priser och avtal, tas upp till offentlig diskussion. Det är på tiden att fler än @-GRIS bearbetar den infomarknaden mera ingående! /LG 110930

Stabilt i EU, för tionde veckan i rad
Prisnivån på slaktgrisar är stabil i EU, nu för tionde veckan i rad. Det är sålunda en balanserad marknad i de flesta länder, med endast små prisförändringar. Trots de kvantiteter som bjuds ut, och är ganska stora, är slakterierna beredda aatt köpa och lagen säljs ut utan problem. I Frankrike och Belgien gick priset upp 1 cent och Italien två cent. I övriga länder stannade priserna på oförändrad nivå.
Tendenser på tyska marknaden: Det väntas inga stora förändringar de närmaste dagarna. De fortsatt stora volymer som bjuds ut, kan lätt säljas.
Nästa vecka träder en ny modell för avräkningar i kraft i Tyskland, med nya formler för klassificering. Flera slakterier har inte ännu tala om vilket system man ska använda. ISN 110930

Klicka gärna på uppdateringen innan du läser färdigt.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Försäljningsmässigt så är det fortsatt det stiltje på marknaden. Vi möter relativt mycket volym ute på marknaden.
Gällande anmälan är läget oförändrat mot föregående vecka.
Läget och marknadsnoteringen på smågris är oförändrat.

KLS Ugglarps
Marknadssituationen är oförändrad jämfört med föregående vecka. Vi upplever en fortsatt god efterfrågan på våra produkter.

Ginsten Slakteri
Roger Olsson -Det är lugnt på marknaden, årstiden är sådan. Vår inläggning av julskinka har inte börjat ännu.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Skinkan är på väg upp i Sverige och ner i Europa. Feta produkter stiger i pris, medan charkråvaran ligger oförändrad.
-Vi började inläggningen av julskinka i augusti och håller på med införsäljningen. Jag tror inte det blir så mycket än svensk julskinka på julborden i år.
-Ett problem för den svenska julhandeln, vad gäller bl a griskött till julbordet, är att julhelgen är så kort. Knappt mer än en vanlig helg. Det är nog i varje fall inte till fördel för grisnäringen.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det sker inget dramatiskt på marknaden f n. Karré och kotlettrad minskar, skinka ökar.
-Men det går att grilla karré så här års också! Det är just vad jag gör just nu i kväll.

Spotmarknaden.se
Per Karlsson: Handel med Spotmarknaden
Spotmarknaden kan erbjuda flera olika alternativa sätt att handla. Efterfrågan att kunna göra affärer över en längre tid med fasta priser har vuxit och Spotmarknaden kan nu erbjuda den möjligheten, som ett sätt bland flera andra, att handla. Nedan följer en kort sammanfattning av Spotmarknadens olika möjligheter.
1. Affär nu på direkten
Det är så som Spotmarknaden har fungerat mest: någon vill göra affär, Spotmarknaden knyter ihop med någon lämplig att göra affär med, det bildas ett pris och görs ett avslut. Sedan är affärsrelationen över för den gången, även om samma parter gör affärer vecka efter vecka. Inga förpliktelser över tid för någon.
2. Kontraktsuppfödning – skulle vi kunna kalla det
Grishusinnehavaren ersätts för arbete, hyra, el m.m. Spotmarknaden ombesörjer smågrisar, besättningsveterinär och foder. Likviditetsbelastningen minskas till ett minimum liksom risken. Affären kan göras upp med öppen redovisning där den som har huset får ersättning men också är med och delar på vinst/förlust. Alternativt kan uppgörelsen göras med fasta parametrar, ersättning för hyra och arbete betalas och sedan är det bra med det. Inga egentliga risker alls för innehavaren av grishuset, efterkalkyl kan upprättas i förväg. Dessa uppgörelser kan göras över t.ex. ett år, men precis lika gärna omgångsvis, eller för ett visst antal grisar.
3. Fastpris för slaktgrisen
Innehavaren av grishuset får ett fast pris för slaktgrisen. Priset varierar mellan kvartalen men ett fast pris för varje kvartal, fram t.o.m. 3:e kvartalet 2012 kan erbjudas. Denna affär kan man inte komma in i hur och när som helst och den som är intresserad av denna lösning skall ta kontakt med Spotmarknaden omgående. Uppgörelsen omfattar ett bestämt antal grisar och därför är det viktigt att vara snabb här. Att vänta till nyår håller inte, då är tåget redan på väg och biljettpriset blir inte lika förmånligt.
4. Dräktiga suggor
Smågrisföretagen seminerar upp så att grupperna med säkerhet är fulla. Övertaliga suggor köper Spotmarknaden innan grisning. Vitsen är att smågrisföretagen alltid har fulla grupper, men slipper problemet med placering av övertaliga. Här gör vi upp om priset individuellt men det skall vara klart bättre än alternativen, och betydligt bättre än att stå med grupper som inte är fulla. De övertaliga dräktiga suggorna grisar innan de slaktas.
Detta är en kort sammanfattning och alternativa lösningar går alltid att diskutera. För er som känner att något av handelssätten ovan skulle passa, tveka inte att ta kontakt. Spotmarknaden finns till för just dig.
 
Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Vi känner nu positiva vibrationer på den finska grismarknaden. Vi har en känsla av att marknaden börjar vakna, eftersom prisnivån har upptendens. Detta gäller inte minst charkråvaran.
-Det har varit en normal vecka, med normal slaktvolym och balans i smågrisförmedlingen.

HK Agri (HKScan)
Ulf Jahnsson:-Det är en liten ljusning på finska marknaden, men jag kan inte ännu säga precis vad det beror på.
-Slakten är i balans, smågrisarna minskar, men det är fortfarande lite obalans, dvs överskott.

Danish Crown
De europeiska marknaderna är stabila. Vi ser oförändrade skinkpriser, medan priserna på framdelskött är under press. Kotletter handlas till oförändrad nivå och det är god efterfrågan på bröstfläsk.
Biprodukterna har stabiliserats, då Kina köper goda volymer och utbudet i Europa faller till en nivå som passar med efterfrågan.
På marknaderna i tredje land är det god handel till oförändrad prisnivå. Vi får dock god hjälp av den stigande dollarn, som ger mer pengar i danska kronor.

Marknadskommentarer från grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: Som dom flesta säkert både har hört och märkt börjar det bli sug efter grisar i Sverige. Detta kan man bara se som positivt. Det börjar också diskuteras och det skrivs kontrakt nu.
En rekommendation är att ta det lugnt och läs igenom, samt förstå kontraktet, innan ni skriver på. Ta gärna hjälp av någon som kan det.
I Europa är det fortfarande stort utbud på griskött, vilket håller igen prisuppgången. I USA har grisköttet ökat i samma takt som guld 2011 och ligger fortfarande på rekordnivåer.
Fodermarknaden är fortfarande ostabil och det är svår att säga var foderpriserna kommer att landa.

Se över dina avtalsvillkor!
Det är hög tid att se över dina villkor inför smågrisinköpen, där grisarna ska slaktas nästa år.
Jag vill med detta inte säga att smågrispriserna ska sänkas, utan att du skaffar sådana prisgarantier att slaktsvinsledet går med vinst.
Du vet idag rätt bra vad foderkostnaderna blir de närmaste 4 månaderna, dina stallkostnader, värme, hyra och övriga rörliga kostnader. Totalt rör det sig om 750 - 900 kr + smågriskostnad + riskpremie (vinst).
Dividera detta med din slaktvikt så har du erforderligt avräkningspris.
Avtalen framöver bör vara korta och antingen avse specificerad tid eller antal grisar.
Vid tvist skall du absolut inte gå med på skiljedomsförfarande, utan tvist skall avgöras i domstol. Lycka till!
Sven Jerpdal

Jönköpingsmötets resultat?
Det har nu gått drygt 3 månader sedan vi, en grupp grisbönder, höll möte i Jönköping, five eleven (11 maj).
Vi överlämnade det dokument som mötet utarbetade till styrelsen för Sveriges Grisföretagare vid dess årsstämma i Falkenberg i början av juni. Hittills är allt utan resultat. Grisföretagarna skulle i första hand ägna sig åt våra marknadsfrågor, som skall syfta till att vi som grisföretagare skall bli mindre beroende i våra affärer med slakterierna. Föreningen har haft mycket att göra med andra viktiga frågor som berört regeringen. Vi får hoppas att styrelsen med kraft kan ta sig an marknadsfrågorna nu.
De övriga frågorna, såsom tidigare publicering av avräkningspriserna, seriösa och korrekta avtal, har alla slakterier helt ignorerat. En sådan nonchalans är uppseendeväckande och frågorna måste drivas vidare av oss.
Inskränkningar i förskottslevererade slaktgrisar har haft viss effekt och måste fortsätta. Vissa slakterier har ökat ersättningarna för förskottsleverans till 100 kr per gris, för en vecka förtida leverans.
Avtalsfrågorna har Sven i viss mån redan skrivit om, och det kommer mera.
I det fall slaktgrisköparna visar ovilja att komma oss till mötes, så kan vi ju alltid kalla till ännu ett, och större möte.
Några leverantörer ropar efter leveransbojkott mot vissa slakterier och veckor.
För Jönköpingsmötet
Bertil, Stellan, Sven

Maila också du
dina kommentarer till gris@agrar.se.
Läs alla tidigare kommentarer från grisuppfödare genom att klicka på den här länken.

Kalkyler över svensk och tysk produktion. Kostnaden för att ta fram en smågris.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
@-GRIS 30 september 2011
Senaste uppdatering gjord 3 oktober 14,15
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 40

Partipriset
Scans partipris är från 4 juii
20,22 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.
I Norge är partipriset från 8 augusti 2011 31,30 nkr vid 71-90 kg, skållad sugga 27,50 nkr.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 40 v 39 v 38 v 37
Spotmarknaden Sva 75-100 16,20 16,20 16,20 14,00
Ginsten Slakteri 65-94,9 15,00 15,00 14,75 14,75
Dahlbergs 71-96,9 14,00 14,00 13,85 13,85
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 14,20 14,20 13,80 13,80
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 13,85 13,85 13,70 13,45
Skövde Slakteri 72-96,9 13,70 13,70 13,20 13,20
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,90 12,90 12,50 12,50
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 75-93,9 11,75 11,75 11 ,75 11,50
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 40 v 39 v 38
12,77 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 10,30 10,10 10,10
24,71 Nortura 71,1–90,0a nkr 21,12 31,30 21,12
12,36 HK Agri rybsgris 74 – 90,5b euro 1,45 1,45 1,45
12,07 HK Agri grund 72 – 90,5b euro 1,31 1,31 1,31
12,07 Österbottens 73 – 91 euro 1,33 1,33 1,31
13,64 Snellman 80–101 euro 1,48 1,48 1,48
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
HK Agri V 37 - 41 + 5 cent -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 40 v 39 v 38 v 37 v 36
30 sep Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,10 Tyskland 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53
27 sep jämförbara**
17,21 Italien - 1,867 1,842 1,827 -
14,96 Spanien - 1,623 1,623 1,623 1,623
14,53 England - 1,577 1,578 1,567 1,532
13,96 Tjeckien - - - 1,515 1,549
13,75 Danmark - 1,492 1,491 1,491 1,490
13,65 Frankrike - 1,481 1,471 1,462 1,469
13,60 Tyskland - 1,476 1,476 1,476 1,476
13,38 Polen - - - 1,443 1,455
13,44 Belgien - 1,458 1,445 1,445 1,445
12,98 Holland - 1,408 1,408 1,408 1,408
12,91 Irland - 1,401 1,401 1,401 1,401
12,87 Österrike - 1,396 1,396 1,396 1,396
10,73 Sverige - 1,164 1,184 1,194 1,163
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
7 aug Land v 31 v 30 v 29 v 28 v 27
Skr euro euro euro euro euro
14,42 EU, medelpris 1,564 1,560 1,570 1,576 1,575
-
16,78 Cypern 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
16,29 Italien 1,767 1,746 1,736 1,723 1,720
16,28 Grekland 1,766 1,766 1,757 1,738 1,608
15,95 Malta 1,730 1,820 1,770 1,820 1,820
15,75 Bulgarien 1,709 1,710 1,707 1,707 1,711
15,70 Lettland 1,703 1,886 1,709 1,675 1,724
15,54 England 1,687 1,682 1,687 1,692 1,659
15,54 Slovakien 1,686 1,674 1,663 1,634 1,611
15,35 Rumänien 1,665 1,656 1,642 1,624 1,640
15,30 Portugal 1,660 1,660 1,660 1,670 1,670
15,26 Spanien 1,656 1,654 1,654 1,658 1,653
15,05 Tjeckien 1,633 1,646 1,638 1,614 1,604
14,76 Estland 1,601 1,591 1,580 1,592 1,594
14,57 Tyskland 1,581 1,571 1,601 1,642 1,622
14,41 Luxemburg 1,563 1,577 1,632 1,622 1,603
14,48 Ungern 1,571 1,598 1,619 1,603 1,616
14,36 Polen 1,558 1,561 1,568 1,579 1,622
14,21 Slovenien 1,542 1,543 1,552 1,560 1,529
14,19 Österrike 1,540 1,539 1,569 1,571 1,532
13,72 Finland 1,489 1,476 1,474 1,468 1,480
13,65 Sverige 1,481 1,484 1,471 1,460 1,472
13,59 Irland 1,474 1,475 1,472 1,473 1,467
13,46 Frankrike 1,460 1,450 1,450 1,450 1,440
13,20 Litauen 1,432 1,458 1,467 1,462 1,574
13,05 Danmark* 1,416 1,416 1,415 1,415 1,414
13,01 Belgien 1,412 1,415 1,458 1,454 1,451
12,00 Holland 1,410 1,413 1,442 1,453 1,451
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
21 sep
15 sep
7 sep
31 aug
Utbud
2120
2155
1810
1860
Sålda
2120
1205
1810
1860
Medelpris, euro
1,57
1,56
1,57
1,57
Lägst
1,56
1,55
1,54
1,55
Högst
1,57
1,57
1,58
1,57
Medelpris, skr
14,38
14,38
14,02
14,28

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,50 kr, galtar 3,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 40 v 39 v 38 v 37
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 7,00 7,00 7,20 7,20
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Ginsten 140,1 kg- 6,50 6,50 6,50 6,50
Dahlbergs 140- 6,00 6,00 6,00 6,00
Scan 140- 6,10 6,10 6,10 5,85
KLS Ugglarps 140- 6,25 6,25 5,90 5,90
Dalsjöfors 58% 6,00 6,00 6,00 5,75
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Skövde 140- 5,50 5,50 5,50 5.00
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 3,00 3,00 3,00 3,00
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,00 2,00 2,00 2,00
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 40 v 39 v 38
9,05
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,30 7,30 7,30
20,22
Nortura Fri vikta nkr 17,29 27,50 17,29
Finland
5,99
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
5,16
Österbottens Fri vikt, E euro 0,56 0,56 0,56
7,83
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
Tyskland
10,04
ZNVG 56 % euro 1,09 1,09 1,09
Galtar
7,81
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,30 6,30 6,30
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 39 v 38 v 37 v 36 v 35 v 34 v 33
Pund
10,59
10,54
10,59
10,25
10,30
10,35
10,49
Dollar 6,76 6,80 6,72 6,42 6,34 6,32 6,35
Euro 9,22 9,21 9,22 8,93 9,10 9,11 9,15
Dansk 1,24 1,23 1,23 1,19 1,22 1,22 1,22
Norsk 1,17 1,18 1,18 1,18 1,18 1,16 1,17
Yen 8,84 8,88 8,76 8,29 8,25 8,19 8,29
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 41 v 40 v 39 v 38
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 17,50 17,50 17,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 16,50 16,50 16,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 16,25 16,25 16,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 16,10 16,10 15,10
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 470 470 470
SLS (Scan)
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 420 420 420
Bis Plus 30 kg, marknads - 420 420 420
Bas 30 kg, beräknad - 385 385 385
Bas 30 kg, marknads - 385 385 385
Nyavvanda, 9 kg - - - -
KRAV, 30 kg - - - -
Scan Ekologisk - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
Svensk smågris 30 kg5 425 425 425 425
Finsk smågris 30 kg 490 490 - -
Dansk smågris 30 kg6 513 513 513 513
Dansk smågris 7 kg6 275 275 275 275
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - balans balans balans
KLS Ugglarps - balans balans balans
Skövde Slakteri - balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri - balans balans balans
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten - balans balans balans
-
MarknadsavdragM
Dalsjöfors Slakteri - - - -
Skövde Slakteri - - - -
Dahlbergs Slakteri - - - -
Ginsten - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 40 v 39 v 38 v 37 v 36
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
271
Basis 7 kg 219 213 213 213 214
458
Basis 30 kg 370 362 362 362 362
339
SPF+Myc 7 kg 224 218 218 218 219
465
SPF+Myc 30 kg 375 367 367 367 367
282
SPF 7 kg 228 222 222 222 223
469
SPF 30 kg 379 371 371 371 371
1037
Økologi 30 kg 837 831 831 815 819
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
760
25-kilos 650 650 650 680 700
LSO (HKScan) euro euro euro euro euro
387
25-kg, Priimuus 42 42 42 42 42
Snellmans
543
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
405
ZNVG 28 kg 44 44 44 44 44
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
5 jun Land v 22 v 21 v 20 v 19 v 18
Skr euro euro euro euro euro
345 EU, medelpris 37,92 39,26 40,63 42,09 42,30
-
728 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
558 Italien 61,39 61,67 61,76 61,76 61,76
522 Slovakien 57,38 51,54 68,75 65,34 53,11
518 Sverige 56,98 57,24 56,43 56,36 55,54
473 England 52,05 52,62 52,12 51,54 50,09
473 Estland 52,05 52,62 52,12 51,54 50,09
443 Tjeckien 48,71 45,35 45,57 56,89 46,76
418 Finland 45,99 45,32 45,73 46,15 48,94
414 Tyskland 45,60 46,30 49,10 53,20 53,60
369 Danmark* 40,64 41,57 41,57 41,58 41,57
364 Belgien 40,00 40,00 41,00 43,50 44,50
303 Frankrike 33,40 34,60 35,60 36,40 35,80
297 Ungern 32,71 47,05 36,38 36,49 37,76
271 Luxemburg 29,80 28,60 33,50 33,60 27,90
259 Holland 28,50 30,00 32,50 35,50 36,00
258 Polen 28,46 28,96 29,74 28,94 29,21
254 Portugal 28,00 31,00 32,00 32,00 32,00
351 Spanien 27,68 30,33 33,15 33,96 35,58
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 34 v 33 v 32 v 31
Spotmarknaden 5,5 mån - - - -