Senaste nytt om priser
och marknaden

Inget händer med priserna, men det som sägs är positivt
Det händer inte mycket med grispriserna just nu, inte i Sverige och inte heller i övriga Europa. Det som händer är dock på den positiva sidan, såsom 5 öre mer på spotmarknaden. Och trenden är uppåt, i den mån något rör sig internationellt.
I Sverige laddar slakterierna upp inför produktionen av julprodukterna. Detta hör också till det positiva. Till de negativa europeiska rapporterna hör att EUs inlagring av griskött från stora europeiska griskrisen fortfarande spökar. Nu var det Italien, tror jag, som har lager som pytsas ut och trycker priserna. Man kan fråga sig vilket som är mest plågsamt, att ta smällen med överskott när de kommer, eller dras med prispress från stora lager åratal? Eftersom det är hygglig balans i Europa nu, så borde priset ha stigit mer om inte EU-lagren funnits.
Däremot är vi inne i årstiden då grismötena avlöser varandra. Inte heller där händer så mycket. Mycket prat och lite verkstad, m a o. Mycket positivt sägs, mycket som sägs kan göras, men de stora lyften får vi fortsatt vänta på. Det gäller även Grislyftet, tvåårssatsningen från LRF och grisbranschen, som avslutades i torsdags. Lyft blev det, som suggpengen och minskade byråkratiska kostnader i slakterierna, men det är långt från tillräckligt.
Jag träffade landsbygdsministern vid ett möte nyligen och framförde att det måste komma många fler positiva signaler, om den negativa trenden i grisproduktionen ska kunna vändas. Han var lite förvånad över att suggpengen, m m, inte uppfattades som tydliga signaler, men tillade att det ligger mer i piplinen:
-Om vi inte haft den ekonomiska krisen i Europa, som också påverkar Sverige, har vi nog haft 20 öre/kWh till bioenergin också. Men den frågan är inte död. När finanserna tillåter, ska vi återkomma, sade Eskil Erlandsson.
I veckan hölls även Charkdagen, med många positiva inslag. Det var stor uppslutning kring svenskmärkningen av charkvaror och lyriska tal och löften från Ica, Coop, Bergendahls och Axfood. Synd att man ska behöva höra dem sägas från ett podium. Det har varit roligare att konstatera dem på marknaden. Vid flera tillfällen framställes problemet med svenskt griskött som att det är bristen som gör att man inte kan köpa mer!
Dagens höjdpunkt kom emellertid från Nils Berndsson, marknadsdirektör vid Servera:
-Vi vill också vara med och stödja märkeskampanjen för Svenskt Kött!
Servera har ju gjort sig kända för att överklaga alla kommuner och landstings beslut att köpa kött som är närproducerat och uppfyller svenska djurskyddsregler. En positiv öppning, kanske, för mer svenskt griskött! /LG 111007

I huvudsak stabila priser i EU, upptendens i vissa länder
Marknadsutvecklingen denna vecka är stabil till svagt positiv för slaktgrisar. Oförändrad prisnivå rapporteras från de flesta länder. Irland avviker dock, då det största slaktföretaget sänkte sin betalning med 4 cent, vilket medför en sänkning i landet med 2 cent i snitt.
Efter att Frankrike, Belgien och Italien hade en svag ökning av priserna förra veckan, följde Danmark exemplet och höjde, vilket Frankrike gjorde även denna vecka. Danmark lösgör sig därmed allt mer från Tyskland och ligger nu så mycket som 4 cent över. I Tyskland var nominella priset oförändrat denna vecka, men som följd av ändringar av formlerna för klassificering och ändring i avräkningssystemet, får de tyska grisföretagarna en reell prissänkning på mellan 0,5 till 1 cent per kg.
Trenden för tyska marknaden: Det väntas inga ändringar i marknadsläget de närmaste dagarna. Officiella helgdagen 3 oktober skjuter fram slakten något och tyska bönderna avslutar arbetet på åkrarna och får mer tid för grisproduktionen, men de volymer som kommer fram till slakt är inte svåra att sälja. /ISN 111006

Klicka gärna på uppdateringen innan du läser färdigt.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
SLS har nu tecknat transportavtal i alla geografiska områden. Vi har under tiden förhandlingar pågått strävat efter att lösa alla transporter så smidigt som möjligt. Dock är vi trots detta medvetna om att vissa av er leverantörer kommit i kläm vilket vi naturligtvis beklagar. SLS ambition är att säkerställa transporterna för våra leverantörer, samtidigt måste vi även ta vårt ansvar att skapa en resurseffektiv transportverksamhet.

KLS Ugglarps
Marknadssituationen är oförändrad jämfört med föregående vecka. Vi upplever bland annat en god efterfrågan på skinka.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson -Det händer inte så mycket just nu på marknaden. Vi kommer dock snart igång med julsortimentet.
-Det är inga nyheter på gång, mer än guldgrisskinkan. Det slaktas nu guldgrisar och vi arbetar med att sälja in guldgrisskinkan den till kunderna.
Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Marknaden är oförändrad sedan förra veckan.
-Vi slaktar en del guldgris och har ambitionen att slakta mer. Guldgrisen blir en av grejerna framöver, men det tar några år att etablera en ny produkt,

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det är lite lugnare, lugnare än vi hoppas, så här års. Om ett par veckor är det mer fart, när julproduktionen kommer igång. Då blir det stora förändringar med charksortimentet.
-Vi säljer 500 - 600 ton julskinka varje år. Hur mycket som blir guldgrisskinka vet jag inte. Vi har 3 - 4 besättningar nu som levererar. Det jag vet är att vi ska ut i butikerna och bjuda på smakprover på guldgrisskinka.

Spotmarknaden.se
Per Karlsson: -Det har ringt många med anledning av förra veckans översikt för handel på spotmarknaden, så jag tar den en gång till:
Handel med Spotmarknaden
Spotmarknaden kan erbjuda flera olika alternativa sätt att handla. Efterfrågan att kunna göra affärer över en längre tid med fasta priser har vuxit och Spotmarknaden kan nu erbjuda den möjligheten, som ett sätt bland flera andra, att handla. Nedan följer en kort sammanfattning av Spotmarknadens olika möjligheter.
1. Affär nu på direkten
Det är så som Spotmarknaden har fungerat mest: någon vill göra affär, Spotmarknaden knyter ihop med någon lämplig att göra affär med, det bildas ett pris och görs ett avslut. Sedan är affärsrelationen över för den gången, även om samma parter gör affärer vecka efter vecka. Inga förpliktelser över tid för någon.
2. Kontraktsuppfödning – skulle vi kunna kalla det
Grishusinnehavaren ersätts för arbete, hyra, el m.m. Spotmarknaden ombesörjer smågrisar, besättningsveterinär och foder. Likviditetsbelastningen minskas till ett minimum liksom risken. Affären kan göras upp med öppen redovisning där den som har huset får ersättning men också är med och delar på vinst/förlust. Alternativt kan uppgörelsen göras med fasta parametrar, ersättning för hyra och arbete betalas och sedan är det bra med det. Inga egentliga risker alls för innehavaren av grishuset, efterkalkyl kan upprättas i förväg. Dessa uppgörelser kan göras över t.ex. ett år, men precis lika gärna omgångsvis, eller för ett visst antal grisar.
3. Fastpris för slaktgrisen
Innehavaren av grishuset får ett fast pris för slaktgrisen. Priset varierar mellan kvartalen men ett fast pris för varje kvartal, fram t.o.m. 3:e kvartalet 2012 kan erbjudas. Denna affär kan man inte komma in i hur och när som helst och den som är intresserad av denna lösning skall ta kontakt med Spotmarknaden omgående. Uppgörelsen omfattar ett bestämt antal grisar och därför är det viktigt att vara snabb här. Att vänta till nyår håller inte, då är tåget redan på väg och biljettpriset blir inte lika förmånligt.
4. Dräktiga suggor
Smågrisföretagen seminerar upp så att grupperna med säkerhet är fulla. Övertaliga suggor köper Spotmarknaden innan grisning. Vitsen är att smågrisföretagen alltid har fulla grupper, men slipper problemet med placering av övertaliga. Här gör vi upp om priset individuellt men det skall vara klart bättre än alternativen, och betydligt bättre än att stå med grupper som inte är fulla. De övertaliga dräktiga suggorna grisar innan de slaktas.
Detta är en kort sammanfattning och alternativa lösningar går alltid att diskutera. För er som känner att något av handelssätten ovan skulle passa, tveka inte att ta kontakt. Spotmarknaden finns till för just dig.
 
Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Det har varit en normal vecka utan stora förändringar. Det är balans för smågrisar.

HK Agri (HKScan)
Ulf Jahnsson:-Vi går mot bättre balans för smågrisarna, men det är fortfarande lite överskott. I övrigt är det oförändrat.

Danish Crown
De europeiska marknaderna är lugna denna vecka. Det är bra överensstämmelse mellan utbud och efterfrågan.
Vi upplever fortsatt, att det kommer skinka fram i Italien, som lagrats in med hjälp av pengar från EU under griskrisen. Men det lyckades oss att hålla priserna oförändrade denna vecka.
Baconmarknaden i UK är tillfredsställande och man köper fortsatt våra volymer.
På marknaderna i tredje land är det också lugnt. Kina är fortsatt attraktiv marknad med goda priser.

Marknadskommentarer från grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: Den positiva prisutvecklingen håller i sig för oss grisföretagare, priserna i omvärlden ligger på rekordnivåer. Även i Europa håller priserna på att gå upp, sakta men säkert.
På fodersidan kan man idag säga att det är köparens marknad och det ser ut att hålla i sig ett tag.
Man skall inte var negativ när utvecklingen går på rätt håll, men man måste vara ärlig och säga att vi vet inte hur det kommer att se ut i januari och februari när priserna historiskt sätt alltid är låga.
SGF driver fortfarande många frågor tillsammans med övriga i branschen. En del börjar gå i lås och andra saker har fortfarande lite tid kvar innan dom kan bli verklighet.

Öppet brev till Denis Mattsson, Scan AB.
Scan meddelade under senaste veckoslut att det kommer att bli brist på svensk julskinka till kommande jul. Detta till följd av en längre tids dålig lönsamhet i svensk grisproduktion.
Den dåliga lönsamheten har Scan i allra högsta grad en stor skuld i. Scan har varit sämst i slaktbranschen de senaste 10 åren, minst.
Det är nu hög tid att Scan går före och visar att brist på en vara ger höjda priser. Börja med att höja avräkningspriset med 3 kr fr o m vecka 42.
Dvs inte från noteringen 11,75 kr, utan från 15,30 som Scan bjuder för extragrisar.
Sven Jerpdal
UPPPIG AB

Maila också du
dina kommentarer till gris@agrar.se.
Läs alla tidigare kommentarer från grisuppfödare genom att klicka på den här länken.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
@-GRIS 7 oktober 2011
Senaste uppdatering gjord 10 oktober 17,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 41

Partipriset
Scans partipris är från 4 juii
20,22 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.
I Norge är partipriset från 8 augusti 2011 31,30 nkr vid 71-90 kg, skållad sugga 27,50 nkr.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 41 v 40 v 39 v 38
Spotmarknaden Sva 75-100 16,25 16,20 16,20 16,20
Ginsten Slakteri 65-94,9 15,00 15,00 15,00 14,75
Dahlbergs 71-96,9 14,00 14,00 14,00 13,85
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 14,20 14,20 14,20 13,80
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 13,85 13,85 13,85 13,70
Skövde Slakteri 72-96,9 13,70 13,70 13,70 13,20
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,90 12,90 12,90 12,50
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 75-93,9 11,75 11,75 11,75 11 ,75
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 41 v 40 v 39
12,56 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 10,30 10,30 10,10
24,84 Nortura 71,1–90,0a nkr 21,42 21,12 31,30
13,23 HK Agri rybsgris 74 – 90,5b euro 1,45 1,45 1,45
11,96 HK Agri grund 72 – 90,5b euro 1,31 1,31 1,31
12,14 Österbottens 73 – 91 euro 1,33 1,33 1,33
13,51 Snellman 80–101 euro 1,48 1,48 1,48
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
HK Agri V 37 - 41 + 5 cent -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 41 v 40 v 39 v 38 v 37
7 okt Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,96 Tyskland 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53
5 okt jämförbara**
17,12 Italien - 1,867 1,867 1,842 1,827
14,81 Spanien - 1,623 1,623 1,623 1,623
14,60 England - 1,600 1,577 1,578 1,567
13,86 Danmark - 1,519 1,492 1,491 1,491
13,77 Tjeckien - - 1,509 1,512 1,515
13,66 Frankrike - 1,497 1,481 1,471 1,462
13,47 Tyskland - 1,476 1,476 1,476 1,476
13,38 Polen - - - 1,466 1,443
13,31 Belgien - 1,458 1,458 1,445 1,445
12,85 Holland - 1,408 1,408 1,408 1,408
12,74 Österrike - 1,396 1,396 1,396 1,396
12,61 Irland - 1,382 1,401 1,401 1,401
10,80 Sverige - 1,184 1,164 1,184 1,194
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
7 aug Land v 31 v 30 v 29 v 28 v 27
Skr euro euro euro euro euro
14,42 EU, medelpris 1,564 1,560 1,570 1,576 1,575
-
16,78 Cypern 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
16,29 Italien 1,767 1,746 1,736 1,723 1,720
16,28 Grekland 1,766 1,766 1,757 1,738 1,608
15,95 Malta 1,730 1,820 1,770 1,820 1,820
15,75 Bulgarien 1,709 1,710 1,707 1,707 1,711
15,70 Lettland 1,703 1,886 1,709 1,675 1,724
15,54 England 1,687 1,682 1,687 1,692 1,659
15,54 Slovakien 1,686 1,674 1,663 1,634 1,611
15,35 Rumänien 1,665 1,656 1,642 1,624 1,640
15,30 Portugal 1,660 1,660 1,660 1,670 1,670
15,26 Spanien 1,656 1,654 1,654 1,658 1,653
15,05 Tjeckien 1,633 1,646 1,638 1,614 1,604
14,76 Estland 1,601 1,591 1,580 1,592 1,594
14,57 Tyskland 1,581 1,571 1,601 1,642 1,622
14,41 Luxemburg 1,563 1,577 1,632 1,622 1,603
14,48 Ungern 1,571 1,598 1,619 1,603 1,616
14,36 Polen 1,558 1,561 1,568 1,579 1,622
14,21 Slovenien 1,542 1,543 1,552 1,560 1,529
14,19 Österrike 1,540 1,539 1,569 1,571 1,532
13,72 Finland 1,489 1,476 1,474 1,468 1,480
13,65 Sverige 1,481 1,484 1,471 1,460 1,472
13,59 Irland 1,474 1,475 1,472 1,473 1,467
13,46 Frankrike 1,460 1,450 1,450 1,450 1,440
13,20 Litauen 1,432 1,458 1,467 1,462 1,574
13,05 Danmark* 1,416 1,416 1,415 1,415 1,414
13,01 Belgien 1,412 1,415 1,458 1,454 1,451
12,00 Holland 1,410 1,413 1,442 1,453 1,451
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
5 okt
28 sep
21 sep
15 sep
Utbud
730
1605
2120
2155
Sålda
630
1135
2120
1205
Medelpris, euro
1,56
1,56
1,57
1,56
Lägst
1,56
1,54
1,56
1,55
Högst
1,56
1,57
1,57
1,57
Medelpris, skr
14,24
14,24
14,38
14,38

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,50 kr, galtar 3,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 41 v 40 v 39 v 38
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 7,00 7,00 7,00 7,20
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Ginsten 140,1 kg- 6,50 6,50 6,50 6,50
Dahlbergs 140- 6,00 6,00 6,00 6,00
Scan 140- 6,10 6,10 6,10 6,10
KLS Ugglarps 140- 6,25 6,25 6,25 5,90
Dalsjöfors 58% 6,00 6,00 6,00 6,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Skövde 140- 5,50 5,50 5,50 5,50
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 3,00 3,00 3,00 3,00
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,00 2,00 2,00 2,00
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 41 v 40 v 39
8,90
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,30 7,30 7,30
20,05
Nortura Fri vikta nkr 17,29 17,29 27,50
Finland
5,93
HK Agrii Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
5,11
Österbottens Fri vikt, E euro 0,56 0,56 0,56
7,76
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
Tyskland
9,95
ZNVG 56 % euro 1,09 1,09 1,09
Galtar
7,68
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,30 6,30 6,30
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 40 v 39 v 38 v 37 v 36 v 35 v 34
Pund
10,52
10,59
10,54
10,59
10,25
10,30
10,35
Dollar 6,80 6,76 6,80 6,72 6,42 6,34 6,32
Euro 9,13 9,22 9,21 9,22 8,93 9,10 9,11
Dansk 1,22 1,24 1,23 1,23 1,19 1,22 1,22
Norsk 1,16 1,17 1,18 1,18 1,18 1,18 1,16
Yen 8,87 8,84 8,88 8,76 8,29 8,25 8,19
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 42 v 41 v 40 v 39
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 17,50 17,50 17,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 16,50 16,50 16,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 16,25 16,25 16,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 16,10 16,10 16,10
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 470 470 470
SLS (Scan)
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 420 420 420
Bis Plus 30 kg, marknads - 420 420 420
Bas 30 kg, beräknad - 385 385 385
Bas 30 kg, marknads - 385 385 385
Nyavvanda, 9 kg - - - -
KRAV, 30 kg - - - -
Scan Ekologisk - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
Svensk smågris 30 kg5 425 425 425 425
Finsk smågris 30 kg 490 490 490 -
Dansk smågris 30 kg6 513 513 513 513
Dansk smågris 7 kg6 275 275 275 275
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - balans balans balans
KLS Ugglarps - balans balans balans
Skövde Slakteri - balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri - balans balans balans
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten - balans balans balans
-
MarknadsavdragM
Dalsjöfors Slakteri - - - -
Skövde Slakteri - - - -
Dahlbergs Slakteri - - - -
Ginsten - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 41 v 40 v 39 v 38 v 37
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
267
Basis 7 kg 219 219 213 213 213
451
Basis 30 kg 370 370 362 362 362
273
SPF+Myc 7 kg 224 224 218 218 218
457
SPF+Myc 30 kg 375 375 367 367 367
278
SPF 7 kg 228 228 222 222 222
462
SPF 30 kg 379 379 371 371 371
1021
Økologi 30 kg 837 837 831 831 815
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
754
25-kilos 650 650 650 650 680
HK Agri euro euro euro euro euro
383
25-kg, Priimuus 42 42 42 42 42
Snellmans
538
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
401
ZNVG 28 kg 44 44 44 44 44
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
5 jun Land v 22 v 21 v 20 v 19 v 18
Skr euro euro euro euro euro
345 EU, medelpris 37,92 39,26 40,63 42,09 42,30
-
728 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
558 Italien 61,39 61,67 61,76 61,76 61,76
522 Slovakien 57,38 51,54 68,75 65,34 53,11
518 Sverige 56,98 57,24 56,43 56,36 55,54
473 England 52,05 52,62 52,12 51,54 50,09
473 Estland 52,05 52,62 52,12 51,54 50,09
443 Tjeckien 48,71 45,35 45,57 56,89 46,76
418 Finland 45,99 45,32 45,73 46,15 48,94
414 Tyskland 45,60 46,30 49,10 53,20 53,60
369 Danmark* 40,64 41,57 41,57 41,58 41,57
364 Belgien 40,00 40,00 41,00 43,50 44,50
303 Frankrike 33,40 34,60 35,60 36,40 35,80
297 Ungern 32,71 47,05 36,38 36,49 37,76
271 Luxemburg 29,80 28,60 33,50 33,60 27,90
259 Holland 28,50 30,00 32,50 35,50 36,00
258 Polen 28,46 28,96 29,74 28,94 29,21
254 Portugal 28,00 31,00 32,00 32,00 32,00
351 Spanien 27,68 30,33 33,15 33,96 35,58
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 34 v 33 v 32 v 31
Spotmarknaden 5,5 mån - - - -