Senaste nytt om priser
och marknaden

Finsk morgongryning v 42 efter en lång mörk natt
I Finland är det morgongryning för grisbranschen efter en lång svart natt. Det menar Stefan Saaristo, Österbottens Kött, som höjer 2 cent v 42 som tecken på gryningen. Stefan tror att de finska grisföretagarna får en period med bättre priser. Även konkurrenten HK Agri ser bättre marknad på lite sikt.
Att det syns förbättringar i Finland innebär att det kan väntas fortsatta prisökningar även i Sverige. Vi har ju redan haft en liten höjningsvåg v 39. En slaktare sa idag att det är höjning i faggorna. Mattias Espert, Sveriges Grisföretagare, tror också på snara förbättringar av grispriset, grundat på vad som händer på den europeiska marknaden och i övriga världen.
Även om det inte händer något med grispriserna varken i Sverige, Danmark, Tyskland den här veckan och inte heller så mycket i övriga Europa, så är stämningen genomgående positiv. Som jag skrev förra veckan: Det händer inte mycket, men det som sägs är positivt. Det får gälla även för denna vecka.
Det diskuteras nu mycket om priserna nästa år. En del uppfödare som hört av sig på senare tid, menar i allmänhet att man inte ska sälja sig för billigt när man tecknar nya avtal. Det är bättre att avvakta. Dels är tendensen uppåt, av flera olika skäl, inte minst pga möjlig brist på svenska grisar. Många har slutat sin produktion, det byggs inte mycket nytt, men trenden för svenskt kött i charkvarorna blir allt starkare. Men dels (för de mer spekulativa) att afrikanska svinpesten härjar närmast okontrollerat på andra sidan Östersjön, bl a i St Petersburgs närhet och i Baltikum. Vildsvinen kan dra med sig smittan vart som helst. Då gäller det att det inte är till Sverige, där vildsvinsstammen f n fördubblas var 17e månad.
Per Wallgren, SVA, sa härom dagen att han är orolig för att smittan sprider sig till fler länder och uppmanar alla, inte minst grisuppfödare, att arbeta på att få ner vildsvinsstammen i Sverige. Samt att vara noga med att hålla vildsvinen från tamsvinens närhet. Det är en ytterst viktig fråga för svensk grisproduktion och för prisbildningen på griskött.
Breder svinpesten ut sig till fler länder, sa en grisuppfödare, t ex till Tyskland som redan har problem med vildsvin som smittkälla, så kan vi få historiskt höga grispriser. Då är 17 - 18 kr kanske endast förnamnet till notering + avtal. /LG 111014

Fortsatt stabilt på EUs grismarknad
Den europeiska marknaden för slaktgrisar fortsätter vara stabil. Efter fem veckors stabila priser har Spanien accepterat ett prisfall på 2 cent. Alla andra länder ligger kvar på oförändrad nivå, eller rapporterar svag prisökning. På grisauktionen i Bretagne i torsdags registrerades en ytterligare prishöjning på 1,2 cent. Denna lokala prishöjning har nu pågått i fyra veckor.
Justerat för valutaeffekter gick priset upp med 2,3 cent i England. I Belgien gick också priset upp 1 cent. De volymer grisar till slakt som erbjuds fortsätter ligga på omfattande nivå, inte enbart i Tyskland, utan i de flesta EU-länder. Ändå kan volymerna säljas ganska lätt överallt.
Bearbetat kött fortsätter vara efterfrågat. De österrikiska slakterierna klagar på dumpingpriser från Tyskland, speciellt på skinka.
Tendens för tyska marknaden: I början på månaden och med alla förväntningar på oktober, är slakterierna optimistiska. Marknaden för slaktgrisar är f n väl i balans. Sett från dagens perspektiv, bör priserna ligga oförändrade ännu en tid, som minimum. /ISN 111014

Christian Hazelius omkom i olycka
Ramsta Robotics ansvarige för tvättrobotarna på svenska marknaden, Christian Hazelius, har omkommit i en olycka. Mer 111014

Klicka gärna på uppdateringen innan du läser färdigt.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Vi har en god anmälan och slaktar enligt plan. Varierande försäljning, där vi ser en lägre efterfrågan på detaljer såsom kotlett & karré.
På marknaden möter vi en fortsatt lägre efterfrågan på ekologiskt griskött denna vecka.
Läget och marknadsnoteringen på smågris är oförändrat.
Denna vecka (vecka 41) sänkte vi den nedre viktgränsen från 75kg till 72kg för slaktgris.
Julen är Scans främsta och största mathögtid, tillsammans med grillen förstås. Jag vet att de flesta svenska konsumenter efterfrågar svensk julskinka på julbordet, vilket vi i branschen ser som mycket positivt.
Visste du, att i snitt äter varje svensk ungefär ett kilo julskinka, utspritt vid flera tillfällen under julhelgen. Och vi, precis som du, vill att denna julskinka skall vara svensk så att lönsamheten och förtjänsten stannar hos dig som är vår grisleverantör. Just nu pågår våra förberedelser inför den stora julskinkeproduktionen i Kristianstad och Skara.
För att möta förväntad efterfrågan, som brukar infinna sig runt advent, är det viktigt att vi tillsammans ser till att vi får ett bra och jämnt flöde i vår tillförsel av djur. För när det kommer till kritan, är det ingen av oss som tjänar på att konsumenterna väljer andra utländska alternativ på julbordet. Jag vill tillsammans med er leverantörer ge våra konsumenter en svensk jul, hoppas att du vill detsamma!

KLS Ugglarps
Vi upplever en något förbättrad marknadssituation jämfört med föregående vecka och har en god efterfrågan på skinka och charkråvara.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson -Veckan har gått som förväntat och det är inget juldrag ännu.
-Nu är jag på älgjakt och har skjutit en kviga i dag. Priset på älgkött ligger på ca 35 kr per kg.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Det är en avvaktan inom grisbranschen pga älgjakten. Det är alltså lugnt på marknaden, vilket det traditionellt brukar vara just älgjaktsveckan. Inte bara därför att det läggs en ansenlig mängd älgkött i svenska frysboxar just nu, men det bidrar givetvis till lugnet. Många beslutsfattare sitter på pass.
-Det är dock en positiv ton bland grisuppfödarna, vilket inte minst syns på insättningarna av smågrisar. Det är en betydande skillnad mot tiden vid midsommar.
-De politiska besluten (suggpeng, m m) har ett stort signalvärde, även om det fattas en hel del för att svenska uppfödare ska få samma villkor som de utländska kollegerna. Jag tycker landsbygdsdepartementet gjort det här bra och jag hoppas de fortsätter.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Många jagar älg den är veckan och det lägger sig ett lugn över köttmarknaden.
-Vi har balans hela vägen genom köttkedjan, med undantag för att det är jobbigt med karré och kotlett så här års.
-Vi har fått ett par älgar i jaktlaget och jag själv en kalv. Men jakten är inte slut. Några älgar får dock inte tas in i svenska slakterier.

Dahlbergs Slakteri
Per-Olof Dahlberg: -Det är lugnt på marknaden, men det är tendens till brist på slaktgrisar. Nästa år kommer vi nog att få se bristen tydligt.
-Jag har inte skjutit någon älg, men vi fick en 16-taggare i jaktlaget.

Spotmarknaden.se
Per Karlsson: -Två slag ytterligare för svensk grisproduktion: Den danska fettskatten försämrar inte konkurrenskraften för svenskt griskött som exporteras till Danmark, men det blir tuffare att behålla volymerna om konsumtionen av griskött viker. Om fettskatten påverkar köpmönstret bland danska konsumenter och griskött väljs bort, påverkas svensk grisproduktion negativt då trycket från Danmark sannolikt ökar.
CAP: I landet utan jordbruksminister, dvs Sverige, kritiserar landsbygdsministern det nyss offentliggjorda CAP-förslaget. Det kan tyckas lite märkligt när landsbygdsministern tagit en så extrem position att Sverige i princip inte deltagit i förhandlingarna. Att Sverige skulle få några större genomslag i CAP är kanske inte troligt även om landsbygdsministern intagit en annan roll. Om Eskil Erlandsson menar allvar med att han är orolig för svensk primärproduktions utveckling, hindrar inte EU att Sverige harmoniserar de fördyrande produktionsformerna till EUs miniminivå. Det skulle betyda dramatiskt mycket mer för svenskt lantbruk.
Konkurrenskraft är avgörande, varför pratas det inte mer om det?
 
Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Vi höjer 2 cent både på slaktgrisar och suggor. Vi ser nu ett bättre marknadsläge. Det kan liknas en morgongryning för hela branschen, eftersom vi tror att den förbättrade marknaden kommer att stå sig över en längre period. Det är den här situationen vi väntat på länge. -I övrigt har det varit en normal vecka för slakt och smågrisar.

HK Agri (HKScan)
Ulf Jahnsson:-Vi återgår nu till slaktgrispriset som rådde v 36, eftersom perioden för garantipris har gått ut. Garantipriset infördes när det vara trögt att sätta in smågrisar i början av av juni, för att uppfödarna av slaktgrisar skulle veta vad de skulle få gör grisköttet när grisen såldes.
-Det är normal slakt, men smågrisarna är fortfarande för många på marknaden.
-Det ser nu lite bättre ut för grisköttet i Finland, sett på halvlång sikt.

Danish Crown
De europeiska marknaden för färskt kött är stabil denna vecka. Vi ser en liten förbättring på skinkmarknaden, så utbudet motsvarar efterfrågan.
Framändar och bog är oförändrade. På engelska baconmarknaden ser vi oförändrat läge, men positiv och stabil marknad.
Tredjelandsmarknaderna är fortfarande goda i Kina, men valutan gör att vi för hem lite sämre priser.

Marknadskommentarer från grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: Fortsatt positiva signaler på de europeiska marknaden för griskött. De senaste tre veckorna har Tyskland slaktat över en miljon grisar per vecka, det är enorma volymer även för ett land som detta.
Men i den gångna veckan minskades slakten i Tyskland ner till ca 870 tusen grisar av någon anledning. Detta tillsammans med hög europeisk export talar för en stor efterfråga av europeiskt griskött, vilket bör driva priserna uppåt.
Det känns som vi går en positiv framtid till mötes, men marknaden har inte riktigt lossnat, och jag väntar faktiskt med spänning på de kommande veckornas utveckling.
Är det så att slakten minskar i fler länder, så känns det mycket bra ur ett grisföretagarperspektiv. Foderpriserna sjunker något, vilket kommer grisföretagaren till del ganska snabbt genom minskade kostnader.

Öppet brev till Denis Mattsson, Scan AB.
Scan meddelade under senaste veckoslut att det kommer att bli brist på svensk julskinka till kommande jul. Detta till följd av en längre tids dålig lönsamhet i svensk grisproduktion.
Den dåliga lönsamheten har Scan i allra högsta grad en stor skuld i. Scan har varit sämst i slaktbranschen de senaste 10 åren, minst.
Det är nu hög tid att Scan går före och visar att brist på en vara ger höjda priser. Börja med att höja avräkningspriset med 3 kr fr o m vecka 42.
Dvs inte från noteringen 11,75 kr, utan från 15,30 som Scan bjuder för extragrisar.
Sven Jerpdal
UPPPIG AB

Maila också du
dina kommentarer till gris@agrar.se.
Läs alla tidigare kommentarer från grisuppfödare genom att klicka på den här länken.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
@-GRIS 14 oktober 2011
Senaste uppdatering gjord 17 oktober 10,20
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 42

Partipriset
Scans partipris är från 4 juii
20,22 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.
I Norge är partipriset från 8 augusti 2011 31,30 nkr vid 71-90 kg, skållad sugga 27,50 nkr.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 42 v 41 v 40 v 39
Spotmarknaden Sva 75-100 16,30 16,25 16,20 16,20
Ginsten Slakteri 65-94,9 15,00 15,00 15,00 15,00
Dahlbergs 71-96,9 14,00 14,00 14,00 14,00
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 14,20 14,20 14,20 14,20
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 13,85 13,85 13,85 13,85
Skövde Slakteri 72-96,9 13,70 13,70 13,70 13,70
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,90 12,90 12,90 12,90
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 72-93,9 11,75 11,75 11,75 11,75
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 42 v 41 v 40
12,56 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 10,30 10,30 10,30
24,84 Nortura 71,1–90,0a nkr 21,42 21,42 21,12
12,66 HK Agri rybsgris 74 – 90,5b euro 1,39 1,45 1,45
11,75 HK Agri grund 74 – 90,5b euro 1,29 1,31 1,31
12,29 Österbottens 73 – 91 euro 1,35 1,33 1,33
13,51 Snellman 80–101 euro 1,48 1,48 1,48
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
HK Agri V 37 - 41 + 5 cent -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 42 v 41 v 40 v 39 v 38
14 okt Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,96 Tyskland 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53
11 okt jämförbara**
17,12 Italien - 1,867 1,867 1,867 1,842
14,61 Spanien - 1,604 1,623 1,623 1,623
14,72 England - 1,616 1,600 1,577 1,578
13,86 Danmark - 1,519 1,519 1,492 1,491
13,76 Tjeckien - - 1,511 1,509 1,512
13,74 Frankrike - 1,509 1,497 1,481 1,471
13,47 Tyskland - 1,476 1,476 1,476 1,476
13,38 Polen - - - 1,482 1,466
13,39 Belgien - 1,470 1,458 1,458 1,445
12,85 Holland - 1,408 1,408 1,408 1,408
12,74 Österrike - 1,396 1,396 1,396 1,396
12,59 Irland - 1,382 1,401 1,401
10,82 Sverige - 1,188 1,184 1,164 1,184
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
11 sep Land v 36 v 35 v 34 v 33 v 32
Skr euro euro euro euro euro
14,42 EU, medelpris 1,551 1,551 1,512 1,555 1,560
-
16,78 Cypern 1,810 1,820 1,820 1,820 1,820
16,29 Italien 1,767 1,767 1,767 1,799 1,799
16,28 Grekland 1,846 1,766 1,766 1,766 1,766
15,95 Malta 1,740 1,740 1,730 1,740 1,730
15,75 Bulgarien 1,714 1,713 1,712 1,708 1,709
15,70 Lettland 1,815 1,631 1,668 1,686 1,692
15,54 England 1,625 1,617 1,635 1,658 1,671
15,54 Slovakien 1,658 1,670 1,656 1,665 1,674
15,35 Rumänien 1,627 1,666 1,655 1,649 1,649
15,30 Portugal 1,660 1,600 1,620 1,650 1,660
15,26 Spanien 1,598 1,597 1,613 1,639 1,654
15,05 Tjeckien 1,588 1,619 1,609 1,609 1,629
14,76 Estland 1,589 1,615 1,618 1,600 1,592
14,57 Tyskland 1,581 1,581 1,581 1,581 1,581
14,41 Luxemburg 1,564 1,569 1,572 1,520 1,591
14,48 Ungern 1,554 1,573 1,572 1,583 1,574
14,36 Polen 1,552 1,557 1,541 1,528 1,537
14,21 Slovenien 1,505 1,522 1,528 1,529 1,549
14,19 Österrike 1,519 1,516 1,521 1,521 1,544
13,72 Finland 1,499 1,494 1,500 1,501 1,482
13,65 Sverige 1,558 1,509 1,483 1,466 1,462
13,59 Irland 1,476 1,478 1,475 1,474 1,475
13,46 Frankrike 1,430 1,430 1,440 1,450 1,460
13,20 Litauen 1,502 1,523 1,484 1,450 1,448
13,05 Danmark* 1,411 1,391 1,391 1,391 1,391
13,01 Belgien 1,412 1,411 1,411 1,412 1,410
12,00 Holland 1,413 1,412 1,411 1,411 1,411
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
12 okt
5 okt
28 sep
21 sep
Utbud
1365
730
1605
2120
Sålda
1185
630
1135
2120
Medelpris, euro
1,56
1,56
1,56
1,57
Lägst
1,54
1,56
1,54
1,56
Högst
1,57
1,56
1,57
1,57
Medelpris, skr
14,24
14,24
14,24
14,38

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,50 kr, galtar 3,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 42 v 41 v 40 v 39
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 7,00 7,00 7,00 7,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Ginsten 140,1 kg- 6,50 6,50 6,50 6,50
Dahlbergs 140- 6,00 6,00 6,00 6,00
Scan 140- 6,10 6,10 6,10 6,10
KLS Ugglarps 140- 6,25 6,25 6,25 6,25
Dalsjöfors 58% 6,00 6,00 6,00 6,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Skövde 140- 5,50 5,50 5,50 5,50
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 3,00 3,00 3,00 3,00
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,00 2,00 2,00 2,00
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 42 v 41 v 40
8,90
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,30 7,30 7,30
20,05
Nortura Fri vikta nkr 17,29 17,29 17,29
Finland
5,91
HK Agrii Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
5,28
Österbottens Fri vikt, E euro 0,58 0,56 0,56
7,73
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
Tyskland
10,11
ZNVG 56 % euro 1,11 1,09 1,09
Galtar
7,68
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,30 6,30 6,30
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 41 v 40 v 39 v 38 v 37 v 36 v 35
Pund
10,41
10,52
10,59
10,54
10,59
10,25
10,30
Dollar 6,61 6,80 6,76 6,80 6,72 6,42 6,34
Euro 9,11 9,13 9,22 9,21 9,22 8,93 9,10
Dansk 1,22 1,22 1,24 1,23 1,23 1,19 1,22
Norsk 1,17 1,16 1,17 1,18 1,18 1,18 1,18
Yen 8,58 8,87 8,84 8,88 8,76 8,29 8,25
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 43 v 42 v 41 v 40
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 17,50 17,50 17,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 16,50 16,50 16,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 16,25 16,25 16,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - - 16,10 16,10
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 470 470 470
SLS (Scan)
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 420 420 420
Bis Plus 30 kg, marknads - 420 420 420
Bas 30 kg, beräknad - 385 385 385
Bas 30 kg, marknads - 385 385 385
Nyavvanda, 9 kg - - - -
KRAV, 30 kg - - - -
Scan Ekologisk - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
Svensk smågris 30 kg5 425 425 425 425
Finsk smågris 30 kg 490 490 490 490
Dansk smågris 30 kg6 513 513 513 513
Dansk smågris 7 kg6 275 275 275 275
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - balans balans balans
KLS Ugglarps - - balans balans
Skövde Slakteri - balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri - balans balans balans
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten - balans balans balans
-
MarknadsavdragM
Dalsjöfors Slakteri - - - -
Skövde Slakteri - - - -
Dahlbergs Slakteri - - - -
Ginsten - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 42 v 41 v 40 v 39 v 38
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
267
Basis 7 kg 219 219 219 213 213
451
Basis 30 kg 370 370 370 362 362
273
SPF+Myc 7 kg 224 224 224 218 218
457
SPF+Myc 30 kg 375 375 375 367 367
278
SPF 7 kg 228 228 228 222 222
462
SPF 30 kg 379 379 379 371 371
1021
Økologi 30 kg 837 837 837 831 831
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
754
25-kilos 650 650 650 650 650
HK Agri euro euro euro euro euro
383
25-kg, Priimuus 42 42 42 42 42
Snellmans
538
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
401
ZNVG 28 kg 44 44 44 44 44
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
5 jun Land v 22 v 21 v 20 v 19 v 18
Skr euro euro euro euro euro
345 EU, medelpris 37,92 39,26 40,63 42,09 42,30
-
728 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
558 Italien 61,39 61,67 61,76 61,76 61,76
522 Slovakien 57,38 51,54 68,75 65,34 53,11
518 Sverige 56,98 57,24 56,43 56,36 55,54
473 England 52,05 52,62 52,12 51,54 50,09
473 Estland 52,05 52,62 52,12 51,54 50,09
443 Tjeckien 48,71 45,35 45,57 56,89 46,76
418 Finland 45,99 45,32 45,73 46,15 48,94
414 Tyskland 45,60 46,30 49,10 53,20 53,60
369 Danmark* 40,64 41,57 41,57 41,58 41,57
364 Belgien 40,00 40,00 41,00 43,50 44,50
303 Frankrike 33,40 34,60 35,60 36,40 35,80
297 Ungern 32,71 47,05 36,38 36,49 37,76
271 Luxemburg 29,80 28,60 33,50 33,60 27,90
259 Holland 28,50 30,00 32,50 35,50 36,00
258 Polen 28,46 28,96 29,74 28,94 29,21
254 Portugal 28,00 31,00 32,00 32,00 32,00
351 Spanien 27,68 30,33 33,15 33,96 35,58
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.