Senaste nytt om priser
och marknaden

Tyska grispriset upp 6 cent till 1,59 €, 14,50 kr
Den tyska internetauktionen indikerade helt rätt den här veckan, att tyska noteringen skulle gå upp. Den gick upp hela 6 cent till 1,59 €, 14,50 kr, vilket är mer än vad bedömare i allmänhet trott.
Det är glädjande, samtidigt som danska grispriset går upp 20 danska öre. I Sverige är det endast KLS Ugglarps som höjer smågrisarna 50 öre/kg och Scan som höjer marknadsnoteringen för smågrisar med 25 kr/gris. Åt rätt håll alltså och vi får nog snart se fler priser stiga.
Det har varit flera grismöten den är veckan, ett i Skara i måndags om att sälja grisar på marknaden, Alnarps Grisdag på tisdagen och resten av veckan har de flesta i branschen varit på Elmia. Alla tillfällen grisuppfödare har mötts, har det varit positiva vibrationer i luften, med förväntan om bättre tider, med sänkta kostnader (foder) och höjda grispriser. Det talas mycket om förhandlngar och om grispriserna till nästa år.
Vid skaramötet diskuterades förhandlingstaktik. Det slutade med att alla skrev upp på ett blädderblock hur många grisar man kunde delta i förhandlingarna med. 60 000 slaktgrisar och 56 000 smågrisar blev summorna på blocket och en spontan grupp grisuppfödare satte sig till förberedande diskussioner med den tänkte förhandlingsledaren Dirk van der Krogt, Ekologiska Lantbrukarna, som fått upp Krav-grisarna till 30-kronorsnivån eller något mer. Till alla Krav-uppfödares belåtenhet. Det är ett hemligt grispris, men är indikerat.
Det rådde nästan en euforisk stämning på slutet av mötet och en grisuppfödare sa till mig: Är det här, 17 oktober 2011, en historisk dag för svensk grisproduktion?
Alnarpsmötet var också mycket framtidspositivt. Tre grisuppfödare berättade om sina företagsmodeller. Gemensamt för dem var att de hade bra lönsamhet, även under krisår som nu.
Vid Elmia var det också som sagts god stämning. Dessvärre när en utställning hålls i kristider, är det ont om betydelsefulla nyheter. Ingen tar med dem till en utställning om ingen köper, eftersom det bara innebär att konkurrenterna får extra tid på sig att kopiera idéerna.
Givetvis diskuterades det grispriser. Vid ett tillfälle var frågan om 16,50 kr var ett lämpligt bud för gruppförhandlingar, en bit in på nya året. Jag testade frågan på Cato Gustafsson, Skövde, när vi samlades till en öl i NOJs monter vid mässans slut.
-Talar vi om andra halvåret, så kan det vara realistiskt, menade han.
En trend på Elmia var att fler än vanligt danska företag ställde ut i egen regi. Jag testade danska företag på frågan om vad som händer i EU 2013, när hela EU ska vara omställt till de nya bestämmelserna om djurmiljö. Danska företag jobbar i många länder söderut och har nog bättre än vi koll på vad grisföretagare söderut tänker och gör. Danmark har 10 % av stallplatserna kvar att ställa om och kanske klarar 2013 utan större minskning av produktionen. En del smågrisproduktion ställs om till slaktgrisar, för att klara finansieringen i dagens även för danska uppfödare tuffa ekonomi. Danmark påverkas således relativt litet av 2013. I stället kan Danmark bli ett land som trycker på för att få omställningen i EU verkligen verkställd 2013. I varje fall menade man att danska myndigheter inte kommer att se igenom fingrarna när dagen kommer.
Ser vi längst i söder i EU, i Portugal, Spanien, Italien, återstår det stora flertalet stallar att ställa om (70 % av stallarna i vissa länder). Och det finns endast två halvår (byggtid halvår) att utföra ändringarna. Svaret verkar vara att man struntar i att bygga om och endera hoppas att EU ändrar 2013 till 2015 eller 2016, eller helt enkelt kör vidare med gamla stallarna med fixerade djur så länge det går. Och det kan gå många år.
Om sedan de länder som inte ställt om får böta till EU, då händer väl samma som med andra böter för felaktig areal, eller vad det är: Länderna struntar i att betala böterna.
Att 2013 kommer att påverka europeisk grisproduktion nedåt, det tror man. Men inte i nivå med antalet stallar som rätteligen borde stängas 2013.
Slaktstatistiken för kvartal 3 publicerades i veckan, en fortsatt dyster läsning med fortsatt minskad svensk slakt av betydande mått. Stora minskningar för en del slakterier, ganska stora ökningar för en del. Dalsjöfors och Ginsten tillhörde vinnarna och Scan, Dahlbergs och Alviksgården var största förlorarna.
Dalsjöfors blev under kvartal 3 Sveriges näst största slakteri, sett till antal slaktade grisar per slakterienhet.
Vart de ständigt sjunkande slakttalen ska ta vägen med Scan, kan man fundera över. Minus 14 % i Kristianstad är betänkligt. En del deltagare i diskussionen kring de nämnda ölglasen hade uppfattningen klar: Scan är inte intresserade av slaktledet i Sverige längre, så här kommer det att fortsätta tills det tar slut.
Slakten i Norrland är mer förutsägbar. Efter varje griskris, flyttar grisarna en bit söderut. Den trenden är svår att ändra på, om inget radikalt sker. Men det ser inte längre ut som om Norrland är något intresse för politikerna, som för några decennier sedan. Nu är det helt och hållet marknaden som styr och då blir det som det blir.
Studera slaktstatistiken själv och fundera genom att trycka HÄR. /LG 111021

Tyska internetauktionen upp 4 cent
Allt fler tecken kommer om höjda priser i Europa, nu tyska internetautkoinen, som noterade en prishöjning med 4 cent till 1,60 € i veckan. Danska priset går upp 20 øre, både för slaktgris och sugga. /111020

Priserna stiger i en del EU-länder
I veckan har priserna i huvudsak varit stabila i EUs medlemsländer. Frankrike sticker ut på ett positivt sätt med 5 cent plus. Betydligt färre antal anmälda grisar är viktigaste anledningen. Holland rapporterar också ett plus, med 2 cent. I Spanien dock, går priset ned 1 cent.
Den tyska marknaden kan beskrivas som väl balanserad. Med tanke på julens behov av griskött, väntas snarare fler än färre grisar köpas av industrin. Samtidigt är exporten fortsatt livlig. Marknadssituationen är därför stabil i närtid och utan större ändringar.
Tendensen på tyska marknaden är sålunda, att det i början av veckan är livlig efterfrågan på slaktgrisar och det förväntas som minimum oförändrade priser till nästa vecka.
De nyligen ändrade formlerna för klassificering och den ändrade avräkningsmodellen används nu som slagträ i prissättningen. Man kan inte befria sig från tanken att slakterierna försöker använda förvirringen till sina fördelar och hålla priserna nere på slaktgrisarna. Höjda priser är både möjliga och nödvändiga. /ISN 111020

Christian Hazelius omkom i olycka
Ramsta Robotics ansvarige för tvättrobotarna på svenska marknaden, Christian Hazelius, har omkommit i en olycka. Mer 111014

Klicka gärna på uppdateringen innan du läser färdigt.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Fortsatt god anmälan och vi slaktar på enligt plan. För försäljningen är det relativt stiltje. Vi möter fortsatt lägre efterfrågan på karré, kotlett och picnic
Vi ser en ökad efterfrågan på smågris och höjer därmed vår marknadsnotering med 25 kr till 445 kr.

KLS Ugglarps
Marknadssituationen är oförändrad jämfört med föregående vecka. Vi har fortsatt en god efterfrågan på skinka.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson -Slakten fortsätter enligt prognosen 75000 grisar i år. Ökningen härrör sig både från "raggade" leverantörer och sådana som hört av sig själva.
-Vi planerar sänkning av vikterna v 47.
-Marknaden rullar på, men det dröjer ännu några veckor innan julförsäljningen sätter fart.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Det är en ganska balanserad marknad, men med för tillfället låg konsumtion. Det brukar vara så den här perioden under och efter älgjakten och före löneutbetalningen. Man brukar skylla låga konsumtionen av griskött i oktober på älgjakten, men oktober är en mellanmånad, mellan semestern och julhandeln.
-Diskussionerna vid Elmia har varit positiva. Trenden är försiktigt uppåt och jag har talat med två leverantörer den här veckan som planerar bygga för ökad grisproduktion.
-Slaktstatistiken visar positiva siffror för oss. Kvartal 3 är vi Sveriges näst största slakteri, mätt i antal slaktade grisar!
-Orsaken till ökningen är att vi satt målet så högt och har en betalningsförmåga som drar till sig leverantörer. Det är ingen grisföretagare idag som väljer slakteri utan att få bästa pris för grisarna. Några känslomässiga hänsyn tas inte längre.
-Men vi ligger fortfarande något under målet och har kapacitet att växa mer. Detta har vi vårt fokus på.
-Jag förstår grisföretagarnas intresse för att förhandla kollektivt, som man diskuterade i Skara i måndags. Det är en form av kooperation att samla utbudet och bjuda ut till högstbjudande. För slakterierna är inte problemet lika enkelt att hantera, att betala lika till alla, eftersom olika grisföretagare har möjlighet att utföra olika prestationer. Därmed blir det inte samma pris till alla. Det är viktigt att varje leverantör får betalt för sina prestationer.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -

Dahlbergs Slakteri
Per-Olof Dahlberg: -Vi har haft en del besättningar som slutat och andra som gjort uppehåll pga brist på eget foder. En del kanske kommer tillbaka när de

Spotmarknaden.se
Per Karlsson: -18 oktober hölls den traditionella Alnarps Grisdag. Dagen präglades under förmiddagen av föredrag som belyste lönsamhetsproblemen i den konventionella grisproduktionen. Mycket positivt att det inte diskuterades någonting om att lösningen finns i form av högre grispris. Visserligen vore det bra, men det är tydligt att de senaste årens diskussioner har skapat insikt om att det är på kostnadssidan som det avgörande problemet finns. Kostnadsmassan måste ovillkorligen ner för att skapa lönsamhet.
Som också sades vid ett flertal tillfällen av de olika föredragshållarna är den svenska djurskyddslagen ekonomiskt omöjlig att hantera. Här måste alla knutar sättas till så Sverige blir ett land av Europa/världen.
Under eftermiddagen fick vi möjlighet att lyssna till ett antal företagare som lyckats fantastiskt bra med sina olika koncept. Det var riktigt roligt att höra.
 
Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Det har varit en normal vecka och balans i både slakt och förmedlingen av smågrisar.
-Det jag sade förra veckan om att ljusare tider börjar synas allt tydligare, kan vi nu se när tyska grispriset stiger. Kostnadsutvecklingen är fortsatt tuff i Europa, vilket trycker ner utbudet av slaktgrisar. 2013 ska EU vara omställt till nya djurskyddslagarna. Efterfrågan i Kina fortsätter öka.
-Jag tror på bra grispriser 2012 och 2013. 2015 dyker priserna igen. Vi får allt kraftigare svängningar, med högre högstapriser och lägre lägstapriser. Det är en utmaning att vi anpassar oss till den situationen.

HK Agri (HKScan)
Ulf Jahnsson:-Från nästa vecka och tills vidare inför vi en viktbonus på 2 cent på rybsgrisar i viktintervallet 84 - 90,5 kg. Vi har kunder som vill ha större sidor och därmed större baconskivor.
-Slakten är i balans och det är fortsatt lite för många smågrisar i förhållande till efterfrågan.

Danish Crown
De europeiska marknaderna är stabila och lugna denna vecka. Det är god efterfrågan, som svarar till utbudet. Vi ser därför fina priser på skinka och framändar. Vi ser lätt stigande priser på bog, men motsatt en press på karré, som därmed motverkar den prisförbättringen. Kotlett säljs bra, medan baconmarknaden i UK är stabil med god efterfrågan.
På marknaderna i tredje land är avsättningen oförändrad och stabil.

Marknadskommentarer från grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -Som jag skrev förra veckan finns det många signaler som talar för en positiv prisutveckling på det europeiska grisköttet. Tyskland höjer 6 cent nästa vecka, ca 55 öre, vilket är ett steg åt rätt håll.
Man kan dock konstatera att den europeiska marknaden har svårt för att komma igång.
Foderpriset fortsätter i nedåtgående riktning.

Därför höjer inte Scan grisnoteringen
Trots att det blir skinkbrist, så vägrar Scan att höja grispriserna. Detta därför att SLS håller på med bondfångeri. Den som skriver på nya avtal för Scan får avtalet att gälla från veckan efter påtecknandet.
Scan skriver nya avtal på garantipriser 15 kr och bättre och därmed finns det inget utrymme för någon noteringshöjning.
Du som har tänkt dig att byta slakteri kan med god marginal ”böta”dig ur nuvarande Scan-kontrakt, för det kostar bara 150 kr per gris.
Kampen om grisproducenterna hårdnar så ha lite is i magen!
Sven Jerpdal

Maila också du
dina kommentarer till gris@agrar.se.
Läs alla tidigare kommentarer från grisuppfödare genom att klicka på den här länken.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
@-GRIS 21 oktober 2011
Senaste uppdatering gjord 28 oktober 15,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 43

Partipriset
Scans partipris är från 4 juii
20,22 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.
I Norge är partipriset från 8 augusti 2011 31,30 nkr vid 71-90 kg, skållad sugga 27,50 nkr.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 43 v 42 v 41 v 40
Spotmarknaden Sva 75-100 16,30 16,30 16,25 16,20
Ginsten Slakteri 65-94,9 15,00 15,00 15,00 15,00
Dahlbergs 71-96,9 14,00 14,00 14,00 14,00
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 14,20 14,20 14,20 14,20
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 13,85 13,85 13,85 13,85
Skövde Slakteri 72-96,9 13,70 13,70 13,70 13,70
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,90 12,90 12,90 12,90
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 72-93,9 11,75 11,75 11,75 11,75
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 43 v 42 v 41
12,80 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 10,50 10,30 10,30
25,74 Nortura 71,1–90,0a nkr 21,82 21,42 21,42
12,66 HK Agri rybsgris 74 – 83,5b euro 1,39 1,39 1,45
12,85 HK Agri rybsgris 84 – 90,5b euro 1,41 1,39 1,45
11,75 HK Agri grund 74 – 90,5b euro 1,29 1,29 1,31
12,29 Österbottens 73 – 91 euro 1,35 1,35 1,33
13,51 Snellman 80–101 euro 1,48 1,48 1,48
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
HK Agri V 37 - 41 + 5 cent -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 43 v 42 v 41 v 40 v 39
21 okt Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,50 Tyskland 1,59 1,53 1,53 1,53 1,53
18 okt jämförbara**
17,12 Italien - 1,873 1,867 1,867 1,867
14,72 England - 1,616 1,616 1,600 1,577
14,53 Spanien - 1,594 1,604 1,623 1,623
14,24 Frankrike - 1,562 1,509 1,497 1,481
13,81 Danmark - 1,515 1,519 1,519 1,492
13,76 Tjeckien - - 1,511 1,511 1,509
13,47 Tyskland - 1,476 1,476 1,476 1,476
13,38 Polen - - - 1,482 1,482
13,39 Belgien - 1,470 1,470 1,458 1,458
13,01 Holland - 1,427 1,408 1,408 1,408
12,77 Irland - 1,401 1,382 1,382 1,401
12,74 Österrike - 1,396 1,396 1,396 1,396
10,86 Sverige - 1,191 1,188 1,184 1,164
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
16 okt Land v 41 v 40 v 39 v 38 v 37
Skr euro euro euro euro euro
14,42 EU, medelpris 1,553 1,554 1,548 1,545 1,548
-
16,78 Cypern 1,770 1,770 1,770 1,770 1,820
16,29 Italien 1,908 1,906 1,883 1,871 1,857
16,28 Grekland 1,805 1,814 1,755 1,774 1,774
15,95 Malta 1,780 1,770 1,770 1,740 1,740
15,75 Bulgarien 1,715 1,716 1,717 1,715 1,714
15,70 Lettland 1,658 1,642 1,651 1,689 1,647
15,54 England 1,619 1,634 1,622 1,618 1,632
15,54 Slovakien 1,641 1,647 1,645 1,623 1,650
15,35 Rumänien 1,665 1,665 1,665 1,665 1,665
15,30 Portugal 1,570 1,600 1,600 1,660 1,660
15,26 Spanien 1,576 1,601 1,600 1,598 1,606
15,05 Tjeckien 1,565 1,556 1,568 1,556 1,581
14,76 Estland 1,598 1,619 1,598 1,589 1,605
14,57 Tyskland 1,561 1,562 1,581 1,581 1,581
14,41 Luxemburg 1,565 1,563 1,563 1,563 1,566
14,48 Ungern 1,542 1,519 1,524 1,507 1,528
14,36 Polen 1,576 1,550 1,524 1,516 1,534
14,21 Slovenien 1,518 1,532 1,523 1,534 1,480
14,19 Österrike 1,525 1,521 1,522 1,520 1,519
13,72 Finland 1,510 1,511 1,522 1,511 1,522
13,65 Sverige 1,573 1,568 1,556 1,541 1,543
13,59 Irland 1,459 1,460 1,479 1,479 1,479
13,46 Frankrike 1,470 1,460 1,440 1,430 1,420
13,20 Litauen 1,484 1,484 1,486 1,498 1,486
13,05 Danmark* 1,425 1,425 1,392 1,391 1,391
13,01 Belgien 1,425 1,427 1,418 1,412 1,414
12,00 Holland 1,414 1,413 1,414 1,413 1,412
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
19 okt
12 okt
5 okt
28 sep
Utbud
1240
1365
730
1605
Sålda
1240
1185
630
1135
Medelpris, euro
1,60
1,56
1,56
1,56
Lägst
1,58
1,54
1,56
1,54
Högst
1,60
1,57
1,56
1,57
Medelpris, skr
14,59
14,24
14,24
14,24

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,50 kr, galtar 3,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 43 v 42 v 41 v 40
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 7,00 7,00 7,00 7,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Ginsten 140,1 kg- 6,50 6,50 6,50 6,50
Dahlbergs 140- 6,00 6,00 6,00 6,00
Scan 140- 6,10 6,10 6,10 6,10
KLS Ugglarps 140- 6,25 6,25 6,25 6,25
Dalsjöfors 58% 6,00 6,00 6,00 6,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Skövde 140- 5,50 5,50 5,50 5,50
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 3,00 3,00 3,00 3,00
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,00 2,00 2,00 2,00
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 43 v 42 v 41
9,15
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,50 7,30 7,30
20,05
Nortura Fri vikta nkr 17,29 17,29 17,29
Finland
5,91
HK Agrii Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
5,28
Österbottens Fri vikt, E euro 0,58 0,58 0,56
7,73
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
Tyskland
10,39
ZNVG 56 % euro 1,14 1,11 1,09
Galtar
7,93
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,50 6,30 6,30
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 42 v 41 v 40 v 39 v 38 v 37 v 36
Pund
10,45
10,41
10,52
10,59
10,54
10,59
10,25
Dollar 6,65 6,61 6,80 6,76 6,80 6,72 6,42
Euro 9,12 9,11 9,13 9,22 9,21 9,22 8,93
Dansk 1,22 1,22 1,22 1,24 1,23 1,23 1,19
Norsk 1,18 1,17 1,16 1,17 1,18 1,18 1,18
Yen 8,66 8,58 8,87 8,84 8,88 8,76 8,29
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 44 v 43 v 42 v 41
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 17,50 17,50 17,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 16,50 16,50 16,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 16,25 16,25 16,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 16,60 16,10 16,10
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 470 470 470
SLS (Scan)
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 420 420 420
Bis Plus 30 kg, marknads - 445 420 420
Bas 30 kg, beräknad - 385 385 385
Bas 30 kg, marknads - 385 385 385
Nyavvanda, 9 kg - - - -
KRAV, 30 kg - - - -
Scan Ekologisk - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
Svensk smågris 30 kg5 425 425 425 425
Finsk smågris 30 kg 490 490 490 490
Dansk smågris 30 kg6 513 513 513 513
Dansk smågris 7 kg6 275 275 275 275
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - balans balans balans
KLS Ugglarps - balans balans balans
Skövde Slakteri - balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri - balans balans balans
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten - balans balans balans
-
MarknadsavdragM
Dalsjöfors Slakteri - - - -
Skövde Slakteri - - - -
Dahlbergs Slakteri - - - -
Ginsten - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 43 v 42 v 41 v 40 v 39
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
274
Basis 7 kg 225 219 219 219 213
462
Basis 30 kg 379 370 370 370 362
280
SPF+Myc 7 kg 230 224 224 224 218
468
SPF+Myc 30 kg 384 375 375 375 367
285
SPF 7 kg 234 228 228 228 222
473
SPF 30 kg 388 379 379 379 371
1029
Økologi 30 kg 844 837 837 837 831
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
754
25-kilos 650 650 650 650 650
HK Agri euro euro euro euro euro
383
25-kg, Priimuus 42 42 42 42 42
Snellmans
538
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
410
ZNVG 28 kg 45 44 44 44 44
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
5 jun Land v 22 v 21 v 20 v 19 v 18
Skr euro euro euro euro euro
345 EU, medelpris 37,92 39,26 40,63 42,09 42,30
-
728 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
558 Italien 61,39 61,67 61,76 61,76 61,76
522 Slovakien 57,38 51,54 68,75 65,34 53,11
518 Sverige 56,98 57,24 56,43 56,36 55,54
473 England 52,05 52,62 52,12 51,54 50,09
473 Estland 52,05 52,62 52,12 51,54 50,09
443 Tjeckien 48,71 45,35 45,57 56,89 46,76
418 Finland 45,99 45,32 45,73 46,15 48,94
414 Tyskland 45,60 46,30 49,10 53,20 53,60
369 Danmark* 40,64 41,57 41,57 41,58 41,57
364 Belgien 40,00 40,00 41,00 43,50 44,50
303 Frankrike 33,40 34,60 35,60 36,40 35,80
297 Ungern 32,71 47,05 36,38 36,49 37,76
271 Luxemburg 29,80 28,60 33,50 33,60 27,90
259 Holland 28,50 30,00 32,50 35,50 36,00
258 Polen 28,46 28,96 29,74 28,94 29,21
254 Portugal 28,00 31,00 32,00 32,00 32,00
351 Spanien 27,68 30,33 33,15 33,96 35,58
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.