Senaste nytt om priser
och marknaden

KLS Ugglarps drar grispriset v 44
KLS Ugglarps drar svenska grispriset nästa vecka genom att höja 50 öre till 14,70 kr. Man knappar in 25 öre på ledande Ginsten, som höjer 25 öre till 15,25 kr. Bengt-Göran Bengtsson skickar dock med hälsningen att det säkert blir fler höjningar ganska snart. Julen börjar dra och likaså ökar slakterierna på det bete, som ska locka grisföretagarna till att sätta signaturer på kontrakten.
50 öre är ingen orealistisk höjning hos KLS Ugglarps, med tanke på att tyskarna höjde 55 öre innevarande vecka och de internationella marknaderna stärks nästan jorden runt. KLS Ugglarps plockar säkert ut fina exportpriser via Danish Crown för det kött som inte säljs i Sverige. Det finns säkert mer att hämta ur den svensk-danska pengakistan.
Dalsjöfors hänger också på med 25 öre, liksom Scan. Enligt Magnus Lagergren har vi tröga oktober bakom oss och skinkorna drar.
Skövde har inte satt något grispris idag (heller) och Dahlbergs sätter aldrig förrän på måndagar. Det är därför för tidigt att säga generellt att differensen mellan de bästa och sämsta betalarna ökar.
Jag tittade lite på slaktstatistiken som publicerades förra veckan. Lite tendens finns väl, att de som betalar bäst ökar slakten och de som betalar sämst tappar. Men det är väl logiskt att det ska vara så! Hela KLS Ugglarps slakt syns inte i statistiken, eftersom en del slaktas hos Scan i Skara.
Köttfri måndag är en företeelse som en del företag försöker döva sitt miljösamvete med. Men det blir skrattretande när flygbolag försöker visa miljömedvetande genom att välja bort kött måndagar. Ett flygplan hinner inte av startbanan, innan miljövinsten med slopad köttmeny är mikroskopisk i förhållande till totala utsläppen. Dela i stället ut tågbiljetter till resenärer på måndagar! Då gör man säkerligen en insats för miljön! Kålrötter i stället för oxfilé uppskattar nog bolagets aktieägare mest. /LG 111028

Suggor till Tyskland upp 50 öre på måndag
Eriksson Transport höjer priset på suggor och galtar med 50 öre v 44. Suggorna betalas med 7 kr och galtarna 3,50 kr, utan några avdrag för klass och vikt.
-Efterfrågan på suggkött börjar stiga i Tyskland. Samtidigt avtar utbudet. Exporten från Sverige har nästan halverats, från 500 per vecka när exporten var som störst, till ca 270 suggor och galtar per vecka just nu, säger Torbjörn Eriksson.
-Många smågrisuppfödare har slutat även i Tyskland, även som om det syns om minskningen varit något mindre i Tyskland än i Sverige.
-Det byggs också en del i Tyskland, men jag vet inte omfattningen. En gård har som mål att komma upp i 5 000 suggor, från att ha haft en ganska måttligt stor besättning. /LG 111028

Fortsatt upp på till 1,63 € på tyska internetauktionen
Grispriset på tyska auktionen via internet fortsatte upp 3 cent v 43. Det indikerar att det kan bli fler höjningar av noteringen inom kort, även om det inte blev det den här gången. /lg 111028

Tydliga prishöjningar i nästan alla EU-länder
Efter månader av oförändrade priser på slaktgrisar, eller tillfälliga rörelser, verkar det nu som om alla EU-länder har mindre eller större prishöjningar. Tyskland tar ledningen med sina 6 cent, följt av Holland och Belgien med 5 cent. Österrike har höjt 4 cent och Danmark 3 cent. Tyskland tar således ett betydande hopp, men stannar ändå bakom Danmark med 1 cent. Även Frankrike har under de senaste veckornas höjningar på tillsammans 8 cent närmat sig de övriga länderna. De franska bönderna väntar sig fortsatta höjningar och sköt upp många anmälningar av grisar denna vecka.
Spanien har en tung börda under stort utbud och stigande slaktvikter, vilket slakterierna inte varit sena att utnyttja till att trycka ner priserna med. Den här veckan fick man 0,5 cent mindre för grisarna. Prisökningen i Österrike ligger lite efter Tysklands, eftersom det är en dag färre den här veckan att slakta. Det är en nationell helgdag denna vecka och nästa vecka är det Alla Helgons dag då det inte heller slaktas.
Även om det är lite ovanligt med prishöjningar den här tiden i Europa, är priserna väl grundade i situationen på marknaden. Från grisföretagarnas synvinkel var det länge sedan marknaden var gynnsam. Utbudet av slaktgrisar är fallande i de flesta EU-länder och det medför prishöjningar. Samtidigt är det goda möjligheter till försäljning både i EU och på marknaderna i tredje land.
Trend på tyska marknaden: Det väntas fortsatt positiv trend på marknaden, då utbudet av slaktgrisar är litet. /ISN 111026
Tönnies och Danish Crown i Tyskland försökte, enl Danske Svineproducenter, betala 2 cent lägre pris än officiella noteringen. Det ser ut att misslyckas, eftersom man fått färre grisar. I nuvarande läge är det helt onödigt att acceptera lägre priser, eftersom det finns alternativa köpare.

Klicka gärna på uppdateringen innan du läser färdigt.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Fortsatt god anmälan och vi slaktar på enligt plan. Försäljningsmässigt går försäljningen av skinka och picnic enligt plan, medan försäljningen av karré och kotlett är fortsatt utmanande.
Gällande smågris är läget och marknadsnotering oförändrad.

KLS Ugglarps
Vi befinner oss i julförsäljningen och gläds alla åt en bättre marknadssituation. Vi har en bra efterfrågan på skinka och charkråvara.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson -Det har rullat på bra den här veckan. Det verkar som om handeln har vaktat till. Men det har ju varit löning också.
-Vi höjer 25 öre, man jag tror att blir fler höjningar under en tid framöver.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Det känns som om vi kommit ur oktobereffekten, den tröga perioden. Det är bättre efterfrågan både på nöt och gris, för gris mest beroende på att skinkan stiger i pris inför julen. Det är fortfarande tuff marknad, även om vi ser tendenserna till ökad efterfrågan av svenskt kött från de som tecknat avtal om märkning med dekalen Svenskt Kött. Vi hoppas på förbättrad intjäning i grisaffären framöver.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -

Dahlbergs Slakteri
Per-Olof Dahlberg: -

Spotmarknaden.se
Per Karlsson: -Svenska grisföretagare kan tacka finanskrisen för de rimliga foderpriserna och räntorna.
 
Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: - Det har varit en normal vecka, men vi märker nu små vibrationer på markanden, både i Finland och i Europa.

HK Agri (HKScan)
Ulf Jahnsson:-

Danish Crown
De europeiska marknaderna är stabila. Vi upplever god efterfrågan på skinka och framändar, som motsvarar utbudet.
Kotlett säljer bra, medan karré nu är ute ur säsongen. Försäljningen av bacon till engelska marknaden sker till god efterfrågan och stabila priser.
På marknaderna i tredje land är avsättningen stabil.

Marknadskommentarer från grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -Det börjar lossna för det europeiska grisköttet. Den kommande veckan bjuder på höjda noteringar på många håll ute i Europa. I USA och Kina är priset fortfarande på rekordnivåer och man ser inga tecken på att det skulle börja gå neråt inom den närmsta tiden.
I Sverige är grisen idag mycket eftertraktad. Många grisföretagare har skrivit eller skriver kontrakt nu i dagarna. Alla ger en samlad bild på det ryktet säger, nämligen att det är en hunger efter den svenska grisen.
Jag får en del frågor på vilka summor man skall lägga sig på i ett avtal. Jag har inte fått någon av de summor jag hör bekräftat. Men att förstå de avtal man ska skriva på, samt var tuff i förhandlingen, det råder det inget tvivel om.
Det kommer tyvärr en del negativa rapporter om att Europa kommer att ha ungefär samma prisbild första kvartal 2012 som vi hade första kvartalet 2011. Jag vet ännu inte vad dom analyserna grundar sig på. Jag får återkomma om detta.
Foderpriserna fortsätter ner och hur länge den trenden kommer att hålla i sig är svårt att säga. Det positiva är att det faktiskt råder en viss optimism bland Sveriges grisföretagare och jag hoppas att den får hålla i sig ett tag. Det är vi alla väl unnade.

Maila också du dina kommentarer till gris@agrar.se.
Läs alla tidigare kommentarer från grisuppfödare genom att klicka på den här länken.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
@-GRIS 28 oktober 2011
Senaste uppdatering gjord 31 oktober 11,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 44

Partipriset
Scans partipris är från 4 juii
20,22 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.
I Norge är partipriset från 8 augusti 2011 31,30 nkr vid 71-90 kg, skållad sugga 27,50 nkr.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 44 v 43 v 42 v 41
Spotmarknaden Sva 75-100 16,30 16,30 16,30 16,25
Ginsten Slakteri 65-94,9 15,25 15,00 15,00 15,00
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 14,70 14,20 14,20 14,20
Dahlbergs 71-96,9 14,25 14,00 14,00 14,00
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 14,10 13,85 13,85 13,85
Skövde Slakteri 72-96,9 13,70 13,70 13,70 13,70
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 13,40 12,90 12,90 12,90
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 72-93,9 12,00 11,75 11,75 11,75
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 44 v 43 v 42
12,80 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 10,50 10,50 10,30
25,74 Nortura 71,1–90,0a nkr 21,82 21,82 21,42
12,57 HK Agri rybsgris 74 – 83,5b euro 1,39 1,39 1,39
12,76 HK Agri rybsgris 84 – 90,5b euro 1,41 1,41 1,39
11,67 HK Agri grund 74 – 90,5b euro 1,29 1,29 1,29
12,21 Österbottens 73 – 91 euro 1,35 1,35 1,35
13,39 Snellman 80–101 euro 1,48 1,48 1,48
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
HK Agri V 37 - 41 + 5 cent -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
28 okt Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,38 Tyskland 1,59 1,59 1,53 1,53 1,53
26 okt jämförbara**
17,06 Italien - 1,886 1,873 1,867 1,867
14,95 England - 1,652 1,616 1,616 1,600
14,95 Spanien - 1,588 1,594 1,604 1,623
14,29 Frankrike - 1,580 1,562 1,509 1,497
13,98 Danmark - 1,545 1,515 1,519 1,519
13,90 Tyskland - 1,536 1,476 1,476 1,476
13,74 Belgien - 1,519 1,470 1,470 1,458
13,64 Tjeckien - - 1,508 1,511 1,511
13,49 Polen - - - 1,491 1,482
13,34 Holland - 1,475 1,427 1,408 1,408
13,00 Österrike - 1,437 1,396 1,396 1,396
12,67 Irland - 1,401 1,401 1,382 1,382
10,78 Sverige - 1,192 1,191 1,188 1,184
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
28 okt Land v 42 v 41 v 40 v 39 v 38
Skr euro euro euro euro euro
14,03 EU, medelpris 1,551 1,553 1,554 1,548 1,545
-
17,26 Italien 1,908 1,908 1,906 1,883 1,871
16,38 Grekland 1,811 1,805 1,814 1,755 1,774
16,10 Malta 1,780 1,780 1,770 1,770 1,740
16,01 Cypern 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770
15,50 Bulgarien 1,713 1,715 1,716 1,717 1,715
14,74 Lettland 1,629 1,658 1,642 1,651 1,689
14,69 Slovakien 1,624 1,641 1,647 1,645 1,623
14,66 England 1,620 1,619 1,634 1,622 1,618
14,41 Rumänien 1,593 1,665 1,665 1,665 1,665
14,35 Estland 1,586 1,598 1,619 1,598 1,589
14,30 Tyskland 1,581 1,561 1,562 1,581 1,581
14,22 Sverige 1,572 1,573 1,568 1,556 1,541
14,18 Luxemburg 1,567 1,565 1,563 1,563 1,563
14,11 Portugal 1,560 1,570 1,600 1,600 1,660
14,10 Tjeckien 1,559 1,565 1,556 1,568 1,556
14,03 Polen 1,551 1,576 1,550 1,524 1,516
14,02 Spanien 1,550 1,576 1,601 1,600 1,598
13,83 Ungern 1,529 1,542 1,519 1,524 1,507
13,80 Österrike 1,525 1,525 1,521 1,522 1,520
13,79 Slovenien 1,524 1,518 1,532 1,523 1,534
13,65 Litauen 1,509 1,484 1,484 1,486 1,498
13,44 Finland 1,486 1,510 1,511 1,522 1,511
13,30 Frankrike 1,470 1,470 1,460 1,440 1,430
13,22 Irland 1,461 1,459 1,460 1,479 1,479
13,16 Belgien 1,445 1,425 1,427 1,418 1,412
12,96 Holland 1,433 1,414 1,413 1,414 1,413
13,89 Danmark* 1,425 1,425 1,425 1,392 1,391
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
26 okt
19 okt
12 okt
5 okt
Utbud
1770
1240
1365
730
Sålda
1770
1240
1185
630
Medelpris, euro
1,63
1,60
1,56
1,56
Lägst
1,52
1,58
1,54
1,56
Högst
1,63
1,60
1,57
1,56
Medelpris, skr
14,75
14,59
14,24
14,24

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 7,00 kr, galtar 3,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 44 v 43 v 42 v 41
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 7,00 7,00 7,00 7,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 7,00 6,50 6,50 6,50
Ginsten 140,1 kg- 6,50 6,50 6,50 6,50
Dahlbergs 140- 6,00 6,00 6,00 6,00
Scan 140- 6,35 6,10 6,10 6,10
KLS Ugglarps 140- 6,25 6,25 6,25 6,25
Dalsjöfors 58% 6,00 6,00 6,00 6,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Skövde 140- 5,50 5,50 5,50 5,50
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 3,50 3,00 3,00 3,00
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,00 2,00 2,00 2,00
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 44 v 43 v 42
9,15
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,50 7,50 7,30
20,05
Nortura Fri vikta nkr 17,29 17,29 17,29
Finland
5,88
HK Agrii Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
5,24
Österbottens Fri vikt, E euro 0,58 0,58 0,58
7,69
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
Tyskland
10,49
ZNVG 56 % euro 1,16 1,14 1,11
Galtar
7,93
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,50 6,50 6,30
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 43 v 42 v 41 v 40 v 39 v 38 v 37
Pund
10,36
10,45
10,41
10,52
10,59
10,54
10,59
Dollar 6,47 6,65 6,61 6,80 6,76 6,80 6,72
Euro 9,05 9,12 9,11 9,13 9,22 9,21 9,22
Dansk 1,21 1,22 1,22 1,22 1,24 1,23 1,23
Norsk 1,18 1,18 1,17 1,16 1,17 1,18 1,18
Yen 8,53 8,66 8,58 8,87 8,84 8,88 8,76
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 45 v 44 v 43 v 42
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 17,50 17,50 17,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 16,50 16,50 16,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 16,25 16,25 16,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 16,60 16,60 16,10
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 480 470 470
SLS (Scan)
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 431 420 420
Bis Plus 30 kg, marknads - 445 445 420
Bas 30 kg, beräknad - 396 385 385
Bas 30 kg, marknads - 410 410 385
Nyavvanda, 9 kg - - - -
KRAV, 30 kg - - - -
Scan Ekologisk - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
Svensk smågris 30 kg5 425 425 425 425
Finsk smågris 30 kg 490 490 490 490
Dansk smågris 30 kg6 513 513 513 513
Dansk smågris 7 kg6 275 275 275 275
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - balans balans balans
KLS Ugglarps - balans balans balans
Skövde Slakteri - balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri - balans balans balans
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten - balans balans balans
-
MarknadsavdragM
Dalsjöfors Slakteri - - - -
Skövde Slakteri - - - -
Dahlbergs Slakteri - - - -
Ginsten - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
274
Basis 7 kg 225 225 219 219 219
462
Basis 30 kg 379 379 370 370 370
280
SPF+Myc 7 kg 230 230 224 224 224
468
SPF+Myc 30 kg 384 384 375 375 375
285
SPF 7 kg 234 234 228 228 228
473
SPF 30 kg 388 388 379 379 379
1029
Økologi 30 kg 844 844 837 837 837
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
754
25-kilos 650 650 650 650 650
HK Agri euro euro euro euro euro
380
25-kg, Priimuus 42 42 42 42 42
Snellmans
533
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
416
ZNVG 28 kg 46 45 44 44 44
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
5 jun Land v 22 v 21 v 20 v 19 v 18
Skr euro euro euro euro euro
345 EU, medelpris 37,92 39,26 40,63 42,09 42,30
-
728 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
558 Italien 61,39 61,67 61,76 61,76 61,76
522 Slovakien 57,38 51,54 68,75 65,34 53,11
518 Sverige 56,98 57,24 56,43 56,36 55,54
473 England 52,05 52,62 52,12 51,54 50,09
473 Estland 52,05 52,62 52,12 51,54 50,09
443 Tjeckien 48,71 45,35 45,57 56,89 46,76
418 Finland 45,99 45,32 45,73 46,15 48,94
414 Tyskland 45,60 46,30 49,10 53,20 53,60
369 Danmark* 40,64 41,57 41,57 41,58 41,57
364 Belgien 40,00 40,00 41,00 43,50 44,50
303 Frankrike 33,40 34,60 35,60 36,40 35,80
297 Ungern 32,71 47,05 36,38 36,49 37,76
271 Luxemburg 29,80 28,60 33,50 33,60 27,90
259 Holland 28,50 30,00 32,50 35,50 36,00
258 Polen 28,46 28,96 29,74 28,94 29,21
254 Portugal 28,00 31,00 32,00 32,00 32,00
351 Spanien 27,68 30,33 33,15 33,96 35,58
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.