Senaste nytt om priser
och marknaden

Skövde höjer 1 kr, Tyskland och Danmark 35 öre
Skövde Slakteri höjer priset på slaktgrisar 1 kr vecka 45, till 14,70 kr, samma som KLS Topp. I Danmark går grispriset upp 30 danska öre, i Tyskland 4 cent. Det är dryga 35 öres höjning i båda länderna.
Tyska internetauktionen indikerade 1,63 € förra veckan, vilket priset även blir på måndag.

Ingen höstdepression alls i sikte på EUs grismarknad
Den europeiska marknaden för slaktgrisar verkar stabil även denna vecka. Oförändrat, till svagt stigande priser redovisas från nästan alla länder. Spanien har dock fått acceptera en halv cents prissänkning. I UK gick priset upp, men pga valutasvängningar sjönk priset något i euro.
I Tyskland försökte några slakterier att sätta sina egna och lägre priser än officiella noteringen, men de fick i stället delvis se anmälningarna till slakt falla betydligt. Under tiden har också slakteriernas försök att försämra villkoren vid klassning och avräkning lidit nederlag och är tillbaka igen till det normala.
I Österrike tappade man två dagars slakt de senaste två veckorna pga helger, men det har inte synts några negativa effekter på marknaden.
Efterfrågan på kött från Östeuropa och Asien är fortsatt mycket god, så betydande volymer kan avsättas där. Detta gäller även bearbetat kött. Därför visar slakterierna i Europa fortsatt god köplust de och några tecken på höstdepression finns inte i sikte den närmaste tiden. Så här års kan det annars vara lite trögare.
Trend för tyska marknaden: Regionala helgdagar firas på måndag i de nya östra delstaterna och på tisdag i Nordrhein-Westfalen och södra Tyskland, men helgerna väntas inte medföra några negativa effekter på marknaden. En del slakterier slaktar trots helgerna, för att förse marknaden med färskt kött. Så, för den kommande veckan finns inget som påminner om höstdepression, som observerats under tidigare år. Snarare förväntas producentpriserna vara antingen oförändrade eller till och med öka något. /ISN 111102

Klicka gärna på uppdateringen innan du läser färdigt.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Fortsatt god anmälan och vi slaktar på enligt plan. Försäljningsmässigt så går försäljningen av skinka och revben till jul bra, medan försäljningen av kotlett är fortsatt utmanande.
Läget och marknadsnotering på smågris är oförändrad nästa vecka.

KLS Ugglarps
Vi har fortsatt bra efterfrågan på charkråvara. Införsäljningen av skinka är god och vi hade bra försäljning i detaljhandeln föregående vecka.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson -Det har varit en rätt hyfsad vecka, så det går åt rätt håll.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Marknaden är ok och känner stigande priser både för fetter och skinka. Det ser positivt ut.
-Jag vill uppmana grisföretagarna att försöka slakta grisarna så tidigt som möjligt. Julmarknaden tar slut v 49 - 50, som vanligt. Därefter kommer nog de traditionella sänkningarna.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -

Spotmarknaden.se
Paw Mathiesen: -Minus 200 000 grisar per vecka till slakt i Tyskland. Minus 600 000 suggor i Tyskland. Minskande utbud av smågrisar i Europa.
-Om Greklandsproblemet kunde bli löst, så oron kring ekonomin lugnat sig, kan det bli riktigt roligt… Den gamla sanningen ”Den enas död – den andras bröd” lever i bästa välmående…
 
Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Normal marknad och normal försäljning, men vi märker av trenden från Europa att marknaden stärks åt positiva hållet. Något vi alla väntat på.

HK Agri (HKScan)
Ulf Jahnsson:-Vi slaktar allt vi förmår nu och marknaden är ok. Smågrisarna fortsatt något för många.

Danish Crown
De europeiska marknaderna utvecklar sig gott. Den första efterfrågan efter produkter för julhandeln är på väg att komma och vi ser stigande priser på skinka och bog. Kotletterna ligger kvar p¨å attraktiv nivå, som var medverkande orsak till förra veckans höjning av noteringen. Baconmarknaden i UK är tillfredsställande, med god efterfrågan som motsvarar utbudet.
Avsättningen i tredje land är stabil till Ryssland och Japan, medan den kinesiska marknaden är på väg att bromsas upp till det kinesiska nyåret. Utvecklingen av valutakurserna, som senaste månaderna varit mycket flyktiga, understödjer denna vecka de priser som hämtas hem till danska kronor.

Marknadskommentarer från grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -Höjningar i stora delar av Europa, Danmark och Tyskland höjer ca 35 öre. Med risk för att verka tjatig så ligger USAs notering fortfarande på rekordnivåer. Även nötköttet kom denna veckan upp på rekordnivåer.
Foderspannmål samt sojan något upp, men fortfarande på en stabil nivå.

Slakterierna trugar ut smågrisar, trots "balans"
Att idag göra som slakterierna, uppge att man har balans på smågrismarknaden, är fel. Varför skulle man annars ringa runt och vilja sälja och att leverera slaktgrisar i förväg?
Du som står i begrepp att sätta in smågrisar, gör en förkalkyl! Idag kostar en smågris 575 - 600 kr, fritt köparen. Med uppfödningskostnaden till slakt så behöver du 16 kr per kg +- 2 %.
Om du inte har ett sådant kontrakt med ditt slakteri, så KRÄV det!
Sven Jerpdal
UPPPIG

Vilka prestationer krävs för att vi ska få mer betalt?
Magnus Lagergren har tydligen sagt nedan i @-GRIS vecka 43:
"eftersom olika grisföretagare har möjlighet att utföra olika prestationer. Därmed blir det inte samma pris till alla. Det är viktigt att varje leverantör får betalt för sina prestationer."
Det hade varit roligt om denne Lagergren också berättar vilka prestationer det är jag ska utföra för att gynna slakteriet och vara dem till lags för att kunna få bästa pris.
Så länge det inte öppet redovisas så kommer jag att undra vilka åtgärder jag ska vidta för att bli intressant.
Det vore väl bra om slakteriet redovisade sina grunder så var och en slipper ta kontakt med dem.
Stellan Ericsson

Maila också du dina kommentarer till gris@agrar.se.
Läs alla tidigare kommentarer från grisuppfödare genom att klicka på den här länken.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
@-GRIS 4 november 2011
Senaste uppdatering gjord 7 november 10,40
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 45

Partipriset
Scans partipris är från 4 juii
20,22 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.
I Norge är partipriset från 8 augusti 2011 31,30 nkr vid 71-90 kg, skållad sugga 27,50 nkr.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 45 v 44 v 43 v 42
Spotmarknaden Sva 75-100 16,30 16,30 16,30 16,30
Ginsten Slakteri 65-94,9 15,25 15,25 15,00 15,00
Dahlbergs 71-96,9 14,75 14,25 14,00 14,00
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 14,70 14,70 14,20 14,20
Skövde Slakteri 72-96,9 14,70 13,70 13,70 13,70
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 14,50 14,10 13,85 13,85
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 13,40 13,40 12,90 12,90
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 72-93,9 12,00 12,00 11,75 11,75
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 45 v 44 v 43
13,17 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 10,80 10,50 10,50
25,74 Nortura 71,1–90,0a nkr 21,82 21,82 21,82
12,64 HK Agri rybsgris 74 – 83,5b euro 1,39 1,39 1,39
12,83 HK Agri rybsgris 84 – 90,5b euro 1,41 1,41 1,41
11,73 HK Agri grund 74 – 90,5b euro 1,29 1,29 1,29
12,28 Österbottens 73 – 91 euro 1,35 1,35 1,35
13,46 Snellman 80–101 euro 1,48 1,48 1,48
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- - - -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 45 v 44 v 43 v 42 v 41
4 nov Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,83 Tyskland 1,63 1,59 1,59 1,53 1,53
1 nov jämförbara**
17,21 Italien - 1,892 1,886 1,873 1,867
14,93 England - 1,641 1,652 1,616 1,616
14,44 Frankrike - 1,587 1,580 1,562 1,509
14,39 Spanien - 1,582 1,588 1,594 1,604
14,06 Danmark - 1,546 1,545 1,515 1,519
13,97 Tyskland - 1,536 1,536 1,476 1,476
13,82 Belgien - 1,519 1,519 1,470 1,470
13,86 Tjeckien - - 1,524 1,508 1,511
13,62 Polen - - - 1,497 1,491
13,42 Holland - 1,475 1,475 1,427 1,408
13,07 Österrike - 1,437 1,437 1,396 1,396
12,74 Irland - 1,401 1,401 1,401 1,382
11,19 Sverige - 1,230 1,192 1,191 1,188
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
23 okt Land v 42 v 41 v 40 v 39 v 38
Skr euro euro euro euro euro
14,03 EU, medelpris 1,551 1,553 1,554 1,548 1,545
-
17,26 Italien 1,908 1,908 1,906 1,883 1,871
16,38 Grekland 1,811 1,805 1,814 1,755 1,774
16,10 Malta 1,780 1,780 1,770 1,770 1,740
16,01 Cypern 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770
15,50 Bulgarien 1,713 1,715 1,716 1,717 1,715
14,74 Lettland 1,629 1,658 1,642 1,651 1,689
14,69 Slovakien 1,624 1,641 1,647 1,645 1,623
14,66 England 1,620 1,619 1,634 1,622 1,618
14,41 Rumänien 1,593 1,665 1,665 1,665 1,665
14,35 Estland 1,586 1,598 1,619 1,598 1,589
14,30 Tyskland 1,581 1,561 1,562 1,581 1,581
14,22 Sverige 1,572 1,573 1,568 1,556 1,541
14,18 Luxemburg 1,567 1,565 1,563 1,563 1,563
14,11 Portugal 1,560 1,570 1,600 1,600 1,660
14,10 Tjeckien 1,559 1,565 1,556 1,568 1,556
14,03 Polen 1,551 1,576 1,550 1,524 1,516
14,02 Spanien 1,550 1,576 1,601 1,600 1,598
13,83 Ungern 1,529 1,542 1,519 1,524 1,507
13,80 Österrike 1,525 1,525 1,521 1,522 1,520
13,79 Slovenien 1,524 1,518 1,532 1,523 1,534
13,65 Litauen 1,509 1,484 1,484 1,486 1,498
13,44 Finland 1,486 1,510 1,511 1,522 1,511
13,30 Frankrike 1,470 1,470 1,460 1,440 1,430
13,22 Irland 1,461 1,459 1,460 1,479 1,479
13,16 Belgien 1,445 1,425 1,427 1,418 1,412
12,96 Holland 1,433 1,414 1,413 1,414 1,413
13,89 Danmark* 1,425 1,425 1,425 1,392 1,391
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
26 okt
19 okt
12 okt
5 okt
Utbud
1770
1240
1365
730
Sålda
1770
1240
1185
630
Medelpris, euro
1,63
1,60
1,56
1,56
Lägst
1,52
1,58
1,54
1,56
Högst
1,63
1,60
1,57
1,56
Medelpris, skr
14,83
14,59
14,24
14,24

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 7,00 kr, galtar 3,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 45 v 44 v 43 v 42
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 7,00 7,00 7,00 7,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 7,00 7,00 6,50 6,50
Ginsten 140,1 kg- 6,50 6,50 6,50 6,50
Dahlbergs 140- 6,00 6,00 6,00 6,00
Scan 140- 6,35 6,35 6,10 6,10
KLS Ugglarps 140- 6,25 6,25 6,25 6,25
Dalsjöfors 58% 6,00 6,00 6,00 6,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Skövde 140- 5,50 5,50 5,50 5,50
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 3,50 3,50 3,00 3,00
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,00 2,00 2,00 2,00
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 45 v 44 v 43
9,39
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,70 7,50 7,50
20,05
Nortura Fri vikta nkr 17,29 17,29 17,29
Finland
5,91
HK Agrii Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
5,27
Österbottens Fri vikt, E euro 0,58 0,58 0,58
7,73
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
Tyskland
10,55
ZNVG 56 % euro 1,16 1,16 1,14
Galtar
8,17
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,70 6,50 6,50
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 44 v 43 v 42 v 41 v 40 v 39 v 38
Pund
10,57
10,36
10,45
10,41
10,52
10,59
10,54
Dollar 6,64 6,47 6,65 6,61 6,80 6,76 6,80
Euro 9,10 9,05 9,12 9,11 9,13 9,22 9,21
Dansk 1,22 1,21 1,22 1,22 1,22 1,24 1,23
Norsk 1,16 1,18 1,18 1,17 1,16 1,17 1,18
Yen 8,51 8,53 8,66 8,58 8,87 8,84 8,88
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 46 v 45 v 44 v 43
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 17,50 17,50 17,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 17,00 16,50 16,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 16,25 16,25 16,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - - 16,60 16,60
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 480 480 470
SLS (Scan)
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 431 431 420
Bis Plus 30 kg, marknads - 445 445 445
Bas 30 kg, beräknad - 396 396 385
Bas 30 kg, marknads - 410 410 410
Nyavvanda, 9 kg - - - -
KRAV, 30 kg - - - -
Scan Ekologisk - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
Svensk smågris 30 kg5 425 425 425 425
Finsk smågris 30 kg 490 490 490 490
Dansk smågris 30 kg6 513 513 513 513
Dansk smågris 7 kg6 275 275 275 275
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - balans balans balans
KLS Ugglarps - - balans balans
Skövde Slakteri - balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri - balans balans balans
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten - balans balans balans
-
MarknadsavdragM
Dalsjöfors Slakteri - - - -
Skövde Slakteri - - - -
Dahlbergs Slakteri - - - -
Ginsten - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 45 v 44 v 43 v 42 v 41
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
285
Basis 7 kg 234 225 225 219 219
477
Basis 30 kg 391 379 379 370 370
291
SPF+Myc 7 kg 239 230 230 224 224
483
SPF+Myc 30 kg 396 384 384 375 375
296
SPF 7 kg 243 234 234 228 228
488
SPF 30 kg 400 388 388 379 379
1040
Økologi 30 kg 853 844 844 837 837
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
754
25-kilos 650 650 650 650 650
HK Agri euro euro euro euro euro
382
25-kg, Priimuus 42 42 42 42 42
Snellmans
536
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
445
ZNVG 28 kg 49 46 45 44 44
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
23 okt Land v 42 v 41 v 40 v 39 v 38
Skr euro euro euro euro euro
314 EU, medelpris 34,61 34,76 34,60 34,46 34,04
-
728 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
552 Sverige 60,74 64,43 59,62 61,57 61,68
491 Italien 53,99 53,99 53,90 53,90 53,90
431 Slovakien 47,41 47,41 50,40 47,81 53,73
420 England 46,17 45,91 46,32 46,41 46,36
418 Finland 45,97 45,84 45,60 49,17 45,60
384 Danmark* 42,31 42,31 42,32 41,25 41,23
376 Estland 41,40 38,81 43,27 45,05 39,62
382 Tjeckien 42,08 46,72 46,61 48,74 48,31
353 Tyskland 38,80 38,90 38,70 38,70 38,60
334 Luxemburg 36,80 38,70 34,60 39,50 39,50
318 Belgien 35,00 34,00 34,00 34,00 34,00
280 Polen 30,81 31,06 30,38 30,13 29,27
266 Spanien 29,26 29,15 29,65 29,08 27,82
227 Frankrike 25,00 25,00 23,80 23,40 22,60
218 Portugal 24,00 28,00 28,00 28,00 28,00
209 Holland 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00
208 Ungern 22,95 27,26 27,30 29,57 30,92
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.