Senaste nytt om priser
och marknaden

KLS Ugglarps skrällde med ännu 1 kr, Ginsten kontrade
KLS Ugglarp skrällde i torsdags genom att meddela att grispriset v 46 stiger med en krona till 15,70 kr. Så sent som v 44 höjde man med 50 öre. Med denna krona slår KLS Ugglarps alla andra slakteriers priser v 45 och lägger sig hela 3,70 kr över Scan, som inte höjt mer än till 12 kr v 44.
Men KLS Ugglarps på plats nr 1 i pristabellen varade endast en dag. Ginsten återtog sin position idag med sin höjning med 50 öre och ligger v 46 på 15,75 kr.
-Ginsten har ambitionen att vara marknadsledare i Sverige, säger Bengt-Göran Bengtsson i sina kommentarer.
Intressant är också Johan Anderssons ord, att värna om noteringen, mer än tilläggen.
-Med de 30 öre för leveransprestationer, som många får, kostar billigaste grisarna 16 kr, säger han.
KLS Ugglarps Grund-notering är dock 14 kr, men det är inte så många som har den.
Johan skickar dessutom med hälsningen att det kan komma mera.
-Det gläder mig att Johan Andersson uttalar att KLS Ugglarps vill slå vakt om en hög och transparent notering, säger Bengt-Göran. Där har vi samma åsikt, som jag också känner på mig att flertalet grisföretagare har. En gris är lika mycket värd när den köps in av Ginsten, KLS Ugglarps, Scan eller annat slakteri. Skillnaden i betalning behöver endast vara olika höga kostnader för intransport, m m.
I torsdags när jag lade ut KLS Ugglarps nya grispris på webben, tog det endast några minuter innan den första reaktionen från grisuppfödare kom. Det var en norrländsk Scan-leverantör som var fly förbannad, över att Scan inte höjt, när KLS Ugglarps kunnat höja en hel krona. Det han sa lämpar sig absolut inte att skriva. Skojarfirma, utnyttja norrlänningarna, lägga ner Norrlands grisproduktion, var några av de klart mildaste tillmälena.
-Skriv, att här råder lynchstämning, uppmanade han.
-Och inte blir det bättre att försöka leverera till Nyhléns & Hugosons, förklarade han. Vi norrlänningar sitter i en rävsax och kan inte ta oss loss. Vi har inget annat val än att lägga ner, trots att vi kämpar emot och inte vill. Vi måste få fler slakterier att köpa grisar i Norrland.
-Jag känner flera grisuppfödare söderut, sa han, och vet att även väsentligt mindre uppfödare i Västergötland har långt bättre grispris än jag. Men när uppköparna kommer, så säger man att bättre avtal än mitt inte existerar. Något måste göras för norrländsk grisproduktion, innan vi går under. Andra uppfödare i Norrland har samma problem som jag.
-Det uppköparna måste göra som prio 1, är att uppträda ärligt, när de kommer ut på gårdarna, säger vår arga grisuppfödare. De tror att vi är dumhuvuden som inte har kontakt med omvärlden. Vi vet hur olika avtal grisuppfödare har, men vi i Norrland har inget att sätta emot.
Jag kan bara tillägga att flera norrländska grisuppfödare hört av sig och sagt ungefär samma sak. Nedläggning av norrländska mönstergårdar bekräftar allvaret. Ett sätt att ge norrländska grisföretag något bättre villkor, kanske är att Norrland får generell dispens från 8-timmarsregeln vid transport. Man kan ju frakta grisar under längre tid vid export, men inte från Norrland till slakteri söderut! Slaktare jag talat med säger att man gärna köper grisar längre norrut, men inte längre norrifrån än att man klarar 8-timmarsregeln.
Man kan således säga att 8-timmarsregeln, som är tänkt att värna om grisarnas hälsa och välbefinnande, i stället tar död på både norrländska grisarna – och grisföretagarna!
Många kontrakt återstår att teckna nu i november, i dag det magiska datumet 111111. Det är nog en del som gått på diskussionen från slakteriernas förhandlare, att priset inte kommer att gå över 15 kr och att 16, 17 och mer är rena fantasier. Nu vet vi i alla fall att grisar kostar 15,75 kr v 46 och väntas stiga och det är stenhård konkurrens om grisarna. Säkert även nästa år. Jag hör ibland om bottenpriser för helåret 2012 och de säger att även om noteringen faller, så faller inte verkliga grispriset så mycket ens i januari, februari.
Några som hoppas få bra gris nästa år är grisuppfödarna i Skaraborg, som i ganska stora grupper går samman och förhandlar. I dag den 111111 vill Mattias Franzon, 070-9102878, mattias.franzon@telia.com, ha grepp om de volymer man ska förhandla om. Sedan ska man ta kontakt med slakterierna som verkar i området.
I veckan bestämde gruppen Kålland Gris att smågrispriset inom gruppen ska vara 135 % av slaktgrisavräkningen. Det kommer att föreslås som modell även i nämnda Skaraborgsgruppen.
Gruppförhandlingar sker redan på flera platser i landet, bl a Gotland. Samlade volymer kan leda till stora förändringar i Slaktsverige, befarar en del, samtidigt som grisföretagarna ser möjligheter. Det öppnar t ex möjlighet för grisföretagarna att erbjuda grisarna direkt till handelns kedjor, som i sin tur får anlita slakterier för slakten. Livsmedelskedjor kan, kanske på ett effektivare sätt, ta anatomiska ansvaret för grisen och därmed höja värdet på slaktgrisen. Det är inte i alla länder slakterier som köper grisarna, utan slaktar på uppdrag.
I dag har de flesta slakterier egen vidareförädling och man kan säga att charkfabriken redan är part i slakteriernas uppköp av slaktgrisar. Men om livsmedelskedjor köper, försvinner ett ekonomiskt mellanled till. Handeln har utan tvekan bästa möjligheten att styra konsumenternas konsumtion. /LG 111111

Polsk slaktare letar grisar i Sverige
En del grisuppfödare i västra Sverige har uppvaktats av uppköpare för ett polskt slakteri. Förfrågan har varit ca 1 000 slaktgrisar per vecka. Grisarna ska transporteras levande till Polen och slaktas.
En av grisföretagarna som haft besök är Stellan Ericsson, Lidgris.
-Ja, det har varit seriösa förfrågningar, säger Stellan. Det är en polack som bor i Sverige, som representerar slakteriet. Och förfrågan gäller 1 000 grisar per vecka, att börja med. Jag fick uppfattningen att man anser svenska grisar är av bra kvalitet och har bra genetik. Men de får inte vara för lätta vid slakt i Polen.
-Avräkning sker efter levande vikt. Men det var tuffa krav på att inte några underviktiga grisar levererades. Det ger oss svenska uppfödare problem, eftersom vi vill tömma hela stallarna och inte lämna efterblivna kvar ytterligare en tid. 10 % underviktiga grisar, kan klassa ner även de övriga 90 % med rätt vikt. En sådan kollektiv klassning kan rycka undan mattan för hela affären.
-Sedan vill vi ju ha mer betalt än i Sverige, om vi ska sälja till Polen. Inte lika mycket eller mindre. Det är förknippat med risker att ta hit utländska transportbilar och även att svenska bilar ska köra till Polen, säger Stellan. Tvättning och desinfektering av transportbilarna, och karensdagar för bilen, ställer stora krav på logistiken. Blir det svenska bilar som transporterar, ska de lastas i ena änden på veckan, blir det polska bilar, lastas de helt andra dagar. Om veterinär ska vara på plats vid leverans, eller om de kan besiktigas dagen innan lastning, är andra frågor att lösa. Vem som ska stå för kostnaderna om det blir fler döda grisar vid långa transporter, är också en fråga att utreda.
-Intresset från det polska slakteriet var det inget fel på, men representanten hade studerat Scans notering mer än de övriga slakteriernas och kände inte till vårt svenska system med kontraktstillägg av olika slag. Vi hade således lite olika syn på vilket pris svenska grisar avräknades till i slutändan. Folk från andra länder kan tro att det går att köpa grisar i Sverige för 12 kr, som Scan-noteringen är. Så är ju inte fallet och framför allt inte så här års.
-Vi får se vad de här kontakterna utmynnar i, säger Stellan. Intresset från det polska slakteriet kvarstod dock, sedan vi redet ut de kulturella och ekonomiska skillnaderna mellan länderna. /LG 111111

Suggorna upp i Tyskland
Tyska suggpriset höjs v 46, med enl uppgift 3 cent. Därför höjer Eriksson Transport priset på suggor som säljs till Tyskland med 25 öre. Galtarna höjs inte. /LG 111111

Grispriserna årshögsta i många EU-länder v 45
Marknadsförhållandena för slaktgrisar är oftast svåra på hösten, men i år är det f n positivt i hela Europa. Prishöjningar, mer eller mindre tydliga, redovisas i nästan alla länder denna vecka. Den mest betydande prishöjningen, 4 cent, rapporteras från Tyskland, Nederländerna och Belgien. På så sätt har Tyskland nästan slutit leden med Spanien och Danmark och ligger precis bakom dessa två länder.
I Spanien kunde man äntligen stoppa de senaste veckornas svaga men kontinuerliga prisnedgång.
Som ett resultat av den senaste prishöjningen, har man uppnått den högsta prisnivån hittills i år i Tyskland, Danmark och Nederländerna. Men nya toppvärden är på väg att nås även i Österrike, Frankrike och Belgien.
Det är inte bara i Tyskland, utan nästan överallt i hela Europa, som köttförsäljningen blomstrar både på den inhemska marknaden och på export till tredje land. Stämningen är ogrumlad, trots höstsemestrar, i vissa länder. Österrikarnas rapport om en lien grispuckel till följd av två saknade slaktdagar pga helger, kunde inte hindra 2 cents prishöjning.
Trend för den tyska marknaden: Enligt marknadsaktörernas bedömning är det positivt marknadsläge även nästa vecka. De kvantiteter som erbjuds ligger lägre än tidigare och säljs lätt av slakteriföretagen. Av denna anledning förväntas priserna förbli stabila eller stiga. /ISN 111110

Klicka gärna på uppdateringen innan du läser färdigt.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
(Ingen kommentar tillgänglig)

KLS Ugglarps
Julförsäljningen går bra och har resulterat i en ökad efterfrågan på charkråvara. Därför höjer vi nu vår toppnotering med 1 kr och grundnoteringen med 60 öre.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson -Vi har bra balans både för smågrisar och slaktgrisar. Det börjar röra på sig för både skinkor och annat och vi räknar med att skinkan ska gå bra framöver.
-Ginsten har ambitionen att vara marknadsledare i Sverige och höjer därför 50 öre till 15,75 kr (5 öre över KLS Ugglarps Topp). Vi höjer smågrisarna med 1 kr till 18,50 kr.
-Jag gläder mig åt Johan Anderssons uttalande att slå vakt om noteringen och ett transparent grispris, så lika och rättvist som möjligt till alla.
-Ett transparent högt grispris utan extra tillägg, är en marknadsföring som många grisföretagare är tilltalade av. Vi ska slå vakt om det transparenta grispriset och inte, om ryktena är sanna, försöka ta bort officiella noteringen.
-Jag vågar inte uttala mig om grispriset efter jul, eftersom jag haft fel så många gånger tidigare. Men det ska inte förvåna mig om golvpris, med därmed ett högt grispris i januari-februari blir en del i marknadsföringen för kontrakten 2012. Senaste tidens höjda grispriser har nog både komponenter av väntad julmarknad + samt marknadsföring av 2012 års griskontrakt.
-En bra utgångspunkt för diskussion om en förenkling av prissättningen på slaktgrisar i framtiden, är att alla använder Ginstens grispris + tillägg för prestationer, som korta avstånd till slakteri, fyllda bilar, osv. Det är ingen verklig skillnad i värde på den gris vi köper in och de grisar andra slakterier köper in. En gris är värd X kr. Sedan är det kostnaden för intransport, m m, som skiljer.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Vi ser en positiv grundton och ökad efterfrågan på griskött till jul, men samtidigt finns orostecken i världen med låga kotlettpriser som hindrar prishöjningar. Priset v 46 blir därför oförändrat.
-Vad som ger högre grispris över noteringen är svårt att göra någon tabell över. Det finns många variabler. Det som kan ge högre tillägg är sådant som kan ge oss i slakten lägre kostnader. Kostnaderna för insamling av djuren är framför allt förknippade med transport och personal, fulla lass, jämna djur, osv. Det är lättare att hålla en prisnivå lika för alla på gris än på nöt.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Skinkorna tar fart nu, liksom revbenen. Detta har gett 60 öre. Exporten av feta produkter går bra. Höjningen med 1 kr denna vecka är på väg hem, men något ytterligare den här veckan finns inte.
-Just nu är vi på matmässan Mitt Kök, Älvsjö, och promotar Guldgrisen. Det är fortsättning på sommarens Sverige-resan. Även här gör Guldgrisen succé, med ett mottagande som är fantastiskt. Vi steker kotlett och bjuder på smakbitar. Grisbonden Örjan Bertilsson, Varberg, har berättat om sin uppfödning av grisarna oavbrutet två dagar nu. Mässan pågår till söndag.

Spotmarknaden.se
Paw Mathiesen: -Precis som i Sverige jobbar även Danmark med ett beräknat och ett verkligt smågrispris. Trots den senaste tidens höjningar på slaktgris, samt det lägre utbudet av smågrisar i Tyskland, förmår det verkliga priset inte ”komma ikapp” det beräknade. Skillnaden är 50 – 70 DKK per 30 kg smågris. Varför denna prisobalans? Tydligen tror inte de danska och tyska slaktgrisföretagare att priset håller i sig kvartal 1, men en sänkning är att förvänta.
Vi får hoppas Sverige kan gå emot strömmen…
 
Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Vi känner av den positiva utvecklingen i Europa. Som jag sagt tidigare, hara jag en känsla av att 2012 - 2013 blir goda år. Volymerna i Europa minskar och då minskar även importtrycket i Finland och Sverige.
-Vi behöver nu utveckling inom svinnäringen, med flera investeringar, för att ta vara på den väntade positiva trenden.

HK Agri (HKScan)
Ulf Jahnsson:-Det har varit en normal slaktvecka. Antalet smågrisar på marknaden minskar och vi kommer närmare balans.

Danish Crown
De europeiska marknaderna är stabila denna vecka. Vi har god efterfrågan på skinka, bog och kotlett, medan karré och bröstfläsk säljs lite mer trögt. Vi känner nu klart att julhandeln börjar sätta sina avtryck på efterfrågan.
Baconmarknaden i UK är stabil, med efterfrågan som motsvarar utbudet.
Avsättningen till tredje land är stabil, men vi upplever att kineserna är försiktiga med att lägga nya ordrar efter kinesiska nyåret.

Marknadskommentarer från grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -Fortsatt upp för det europeiska grisköttet. Även i Sverige kommer stora höjningar från vissa håll. I Danmark har man nått målet med 13 - 13,50 DKK. Det stora produktionstappet i bl a Tyskland, Holland och Danmark, som var väntat i olika prognoser, har inte riktigt infallit. Detta kan, om inget större händer komma att hålla tillbaka priserna 2012.
Tyskland hade 87 % i självförsörjningsgrad år 2000 och 10 år senare 2010 har man 110 % i självförsörjningsgrad. Även om utvecklingen inte går lika starkt framåt framöver, så är det inte många länder som har tappat några större volymer. Det är inte från 2013 som man kan se större tapp i vissa länder på grund av att hela EU skall släppa sina suggor lösa då. Hur det kommer att bli får tiden utvisa.
Foderpriserna ligger på en fortsatt stabil nivå. På onsdag nästa vecka går Grisföretagardagen av stapeln jag hoppas att ni kommer och att det blir en givande dag.

Slakterierna trugar ut smågrisar, trots "balans"
Att idag göra som slakterierna, uppge att man har balans på smågrismarknaden, är fel. Varför skulle man annars ringa runt och vilja sälja och att leverera slaktgrisar i förväg?
Du som står i begrepp att sätta in smågrisar, gör en förkalkyl! Idag kostar en smågris 575 - 600 kr, fritt köparen. Med uppfödningskostnaden till slakt så behöver du 16 kr per kg +- 2 %.
Om du inte har ett sådant kontrakt med ditt slakteri, så KRÄV det!
Sven Jerpdal
UPPPIG

Vilka prestationer krävs för att vi ska få mer betalt?
Magnus Lagergren har tydligen sagt nedan i @-GRIS vecka 43:
"eftersom olika grisföretagare har möjlighet att utföra olika prestationer. Därmed blir det inte samma pris till alla. Det är viktigt att varje leverantör får betalt för sina prestationer."
Det hade varit roligt om denne Lagergren också berättar vilka prestationer det är jag ska utföra för att gynna slakteriet och vara dem till lags för att kunna få bästa pris.
Så länge det inte öppet redovisas så kommer jag att undra vilka åtgärder jag ska vidta för att bli intressant.
Det vore väl bra om slakteriet redovisade sina grunder så var och en slipper ta kontakt med dem.
Stellan Ericsson

Lägg ner Svensk Köttinformation!
Min särbo och jag besökte idag 111113 matmässan i Älvsjö med stora förhoppningar om att svensk mat, och då inte minst svensk gris, skulle vara välrepresenterad. Men ack vilken besvikelse. De enda represetanterna för svensk guldgris var Skövde slakteri, Gudruns chark och Nibble gårdsgris.
Dessa hade ett utsökt marknadsstånd som var mycket frekventerat, tack och lov.
Var fanns de andra svenska aktörerna? Scan, KLS, Dalsjöfors, Lövsta Kött, och inte minst Svensk Köttinformation. Var höll ni hus?
Detta är en skandal för svensk köttproduktion! Mässans besöksantal uppgår till ca 50 000 människor.
Svensk Köttinformation har en budget om ca 15 milj kr, som betalas direkt och indirekt av oss bönder. Svensk Köttinformation har valt att helst uppträda på producentmöten och inte där dom borde vara, dvs informera konsumenter.
Därför bör Svensk Köttinformation läggas ned och dess nuvarande VD omgående entledigas.
Än en gång tack Skövde Slakteri, Gudruns och Nibble att ni räddade ansiktet för svensk grisproduktion. Övriga har att skämmas.
Sven Jerpdal

Maila också du dina kommentarer till gris@agrar.se.
Läs alla tidigare kommentarer från grisuppfödare genom att klicka på den här länken.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
@-GRIS 11 november 2011
Senaste uppdatering gjord 14 november 13,3 0
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 46

Partipriset
Scans partipris är från 7 november
21,47 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.
I Norge är partipriset från 8 augusti 2011 31,30 nkr vid 71-90 kg, skållad sugga 27,50 nkr.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 46 v 45 v 44 v 43
Spotmarknaden Sva 75-100 16,30 16,30 16,30 16,30
Ginsten Slakteri 65-94,9 15,75 15,25 15,25 15,00
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 15,70 14,70 14,70 14,20
Dahlbergs 71-96,9 14,75 14,75 14,25 14,00
Skövde Slakteri 72-96,9 14,70 14,70 13,70 13,70
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 14,50 14,50 14,10 13,85
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 14,00 13,40 13,40 12,90
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 72-93,9 12,00 12,00 12,00 11,75
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 46 v 45 v 44
13,17 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 10,80 10,80 10,50
25,74 Nortura 71,1–90,0a nkr 21,82 21,82 21,82
12,60 HK Agri rybsgris 74 – 83,5b euro 1,39 1,39 1,39
12,78 HK Agri rybsgris 84 – 90,5b euro 1,41 1,41 1,41
11,70 HK Agri grund 74 – 90,5b euro 1,29 1,29 1,29
12,24 Österbottens 73 – 91 euro 1,35 1,35 1,35
13,42 Snellman 80–101 euro 1,48 1,48 1,48
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- - - -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
11 nov Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,78 Tyskland 1,63 1,63 1,59 1,59 1,53
8 nov jämförbara**
17,23 Italien - 1,900 1,892 1,886 1,873
15,20 England - 1,676 1,641 1,652 1,616
14,60 Frankrike - 1,610 1,587 1,580 1,562
14,38 Danmark - 1,586 1,546 1,545 1,515
14,34 Spanien - 1,582 1,582 1,588 1,594
14,29 Tyskland - 1,576 1,536 1,536 1,476
14,11 Belgien - 1,556 1,519 1,519 1,470
14,04 Tjeckien - - 1,548 1,524 1,508
13,72 Holland - 1,513 1,475 1,475 1,427
13,54 Polen - - - 1,493 1,497
13,22 Österrike - 1,458 1,437 1,437 1,396
12,70 Irland - 1,401 1,401 1,401 1,401
11,03 Sverige - 1,217 1,230 1,192 1,191
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
6 nov Land v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
Skr euro euro euro euro euro
14,32 EU, medelpris 1,579 1,576 1,551 1,553 1,554
-
17,46 Italien 1,926 1,923 1,908 1,908 1,906
17,14 Malta 1,890 1,890 1,780 1,780 1,770
16,33 Grekland 1,801 1,801 1,811 1,805 1,814
16,23 Cypern 1,790 1,770 1,770 1,770 1,770
15,53 Bulgarien 1,713 1,713 1,713 1,715 1,716
15,01 Slovakien 1,655 1,636 1,624 1,641 1,647
14,80 Tyskland 1,632 1,612 1,581 1,561 1,562
14,80 England 1,632 1,632 1,620 1,619 1,634
14,69 Luxemburg 1,620 1,620 1,567 1,565 1,563
14,65 Sverige 1,616 1,583 1,572 1,573 1,568
14,59 Tjeckien 1,609 1,568 1,559 1,565 1,556
14,50 Rumänien 1,599 1,596 1,593 1,665 1,665
14,45 Estland 1,594 1,587 1,586 1,598 1,619
14,18 Slovenien 1,564 1,559 1,524 1,518 1,532
14,17 Ungern 1,563 1,553 1,529 1,542 1,519
14,13 Polen 1,558 1,559 1,551 1,576 1,550
14,09 Österrike 1,554 1,558 1,525 1,525 1,521
14,05 Portugal 1,550 1,560 1,560 1,570 1,600
13,98 Litauen 1,542 1,530 1,509 1,484 1,484
13,96 Frankrike 1,540 1,540 1,470 1,470 1,460
13,95 Spanien 1,539 1,559 1,550 1,576 1,601
13,65 Finland 1,506 1,513 1,486 1,510 1,511
13,51 Belgien 1,490 1,490 1,445 1,425 1,427
13,34 Holland 1,471 1,470 1,433 1,414 1,413
13,26 Irland 1,462 1,462 1,461 1,459 1,460
13,13 Danmark* 1,448 1,448 1,425 1,425 1,425
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
9 nov
2 nov
26 okt
19 okt
Utbud
1550
2070
1770
1240
Sålda
1190
1170
1770
1240
Medelpris, euro
1,67
1,66
1,63
1,60
Lägst
1,66
1,63
1,52
1,58
Högst
1,67
1,67
1,63
1,60
Medelpris, skr
15,14
15,05
14,83
14,59

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 7,25 kr, galtar 3,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 46 v 45 v 44 v 43
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 7,00 7,00 7,00 7,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 7,25 7,00 7,00 6,50
Ginsten 140,1 kg- 6,50 6,50 6,50 6,50
Dahlbergs 140- 6,00 6,00 6,00 6,00
Scan 140- 6,35 6,35 6,35 6,10
KLS Ugglarps 140- 6,25 6,25 6,25 6,25
Dalsjöfors 58% 6,00 6,00 6,00 6,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Skövde 140- 5,50 5,50 5,50 5,50
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 3,50 3,50 3,50 3,00
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,00 2,00 2,00 2,00
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 46 v 45 v 44
9,63
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,90 7,70 7,50
20,05
Nortura Fri vikta nkr 17,29 17,29 17,29
Finland
5,89
HK Agrii Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
5,26
Österbottens Fri vikt, E euro 0,58 0,58 0,58
7,70
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
Tyskland
10,79
ZNVG 56 % euro 1,19 1,16 1,16
Galtar
8,41
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,90 6,70 6,50
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 45 v 44 v 43 v 42 v 41 v 40 v 39
Pund
10,67
10,57
10,36
10,45
10,41
10,52
10,59
Dollar 6,70 6,64 6,47 6,65 6,61 6,80 6,76
Euro 9,07 9,10 9,05 9,12 9,11 9,13 9,22
Dansk 1,22 1,22 1,21 1,22 1,22 1,22 1,24
Norsk 1,16 1,16 1,18 1,18 1,17 1,16 1,17
Yen 8,63 8,51 8,53 8,66 8,58 8,87 8,84
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 47 v 46 v 45 v 44
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 18,50 17,50 17,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 17,60 16,60 16,60
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 17,00 17,00 16,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 16,25 16,25 16,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 480 480 480
SLS (Scan)
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 431 431 431
Bis Plus 30 kg, marknads - 445 445 445
Bas 30 kg, beräknad - 396 396 396
Bas 30 kg, marknads - 410 410 410
Nyavvanda, 9 kg - - - -
KRAV, 30 kg - - - -
Scan Ekologisk - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
Svensk smågris 30 kg5 425 425 425 425
Finsk smågris 30 kg - - 490 490
Dansk smågris 30 kg6 465 465 513 513
Dansk smågris 7 kg6 265 265 275 275
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - balans balans balans
KLS Ugglarps - balans balans balans
Skövde Slakteri - balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri - balans balans balans
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten - balans balans balans
-
MarknadsavdragM
Dalsjöfors Slakteri - - - -
Skövde Slakteri - - - -
Dahlbergs Slakteri - - - -
Ginsten - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
285
Basis 7 kg 234 234 225 225 219
477
Basis 30 kg 391 391 379 379 370
291
SPF+Myc 7 kg 239 239 230 230 224
483
SPF+Myc 30 kg 396 396 384 384 375
296
SPF 7 kg 243 243 234 234 228
488
SPF 30 kg 400 400 388 388 379
1050
Økologi 30 kg 861 853 844 844 837
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
754
25-kilos 650 650 650 650 650
HK Agri euro euro euro euro euro
380
25-kg, Priimuus 42 42 42 42 42
Snellmans
535
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
444
ZNVG 28 kg 49 49 46 45 44
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
6 nov Land v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
Skr euro euro euro euro euro
332 EU, medelpris 36,62 36,01 34,72 34,76 34,60
-
725 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
578 Sverige 63,79 63,03 60,74 64,43 59,62
566 Slovakien 62,50 53,19 47,41 47,41 50,40
501 Italien 55,27 54,63 54,23 53,99 53,90
433 Finland 47,80 49,53 45,97 45,84 45,60
424 England 46,82 46,82 46,17 45,91 46,32
401 Luxemburg 44,30 44,30 36,80 38,70 34,60
392 Danmark* 43,27 43,25 42,31 42,31 42,32
380 Tjeckien 41,98 42,11 42,08 46,72 46,61
378 Tyskland 41,70 40,00 38,80 38,90 38,70
356 Estland 39,28 39,75 41,40 38,81 43,27
326 Belgien 36,00 36,00 35,00 34,00 34,00
283 Spanien 31,21 29,98 29,26 29,15 29,65
281 Polen 31,04 31,95 30,81 31,06 30,38
259 Frankrike 28,60 28,60 26,60 25,00 23,80
217 Portugal 24,00 24,00 24,00 28,00 28,00
240 Holland 26,50 24,75 23,00 23,00 23,00
208 Ungern 23,04 30,09 22,95 27,26 27,30
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.