Senaste nytt om priser
och marknaden

KLS Ugglarps höjer till 16 kr v 47, Ginsten likaså
KLS Ugglarps höjer grispriset till 16 kr vecka 47. Det är en höjning med 30 öre. V 46 höjdes priset med 1 kr och v 44 med 50 öre. Summa 1,80 kr. Det börjar hända ett och annat nu!
Ginsten hänger på och höjer nästa vecka med 25 öre till också 16 kr. Det är dessa två slakterier som slåss om högsta pris enligt noteringen. Båda slakterierna säger sig värna om noteringen och transparenta grispriser.
Slåss om högsta priset gör dock även alla andra slakterier, men då slåss man med tilläggen. I Kalmar län har Scan dokumenterat högsta priset, för medlemmarna i gruppen Pig 19 med 60 000 grisar. Trots en officiell notering på 12 kr, slår Scan KLS Ugglarps på deras hemmaplan vad gäller 2012 års kontrakt. Scan kan betala, när man vill.
Vad priset är och om det är ett marknadsmässigt pris, vet vi inte ännu. En del kan ju hamna på reklamkontot. Men Kalmar ligger nära slakteriet i Kristianstad, lika nära som Kristianstad ligger nära Kalmar-slakteriet. Men kalmargrisarna har givetvis närmare till Kalmarslakteriet och kristianstadgrisarna har närmare till slakteriet i Kristianstad. Så det kanske ändå blir grisbyten, mellan de båda företagen. De är arga konkurrenter, men samarbetar ju som bekant på andra områden, t ex i Skaraborg.
Det kostar alltså att ragga grisar på "andras områden". Till berörda grisuppfödares fördel. Det talades ju mycket om när KLS Ugglarps raggade grisar i Kristianstad-trakten, på Scans hemmaplan. Svinhugg går igen!
Utan att veta, tror jag att det kommer att finnas ett visst "samarbete" om grispriserna. Jag tror aldrig att en sådan här affär har gått att göra i Kalmar, om inte Scan lovat att alltid betala mer än KLS Ugglarps. Så att om KLS Ugglarps notering höjs, men inte Scan-noteringen, då höjs Scan-priset för Pig 19 lika mycket som KLS Ugglarps höjning.
Tänk på detta, Scan-leverantörer, att om inte Scan höjer noteringen, så höjs den ändå på sina håll. Det här är ingen nyhet för vissa grisföretagare, som har kontrakt med ett slakteri, men där priset höjs om konkurrerande slakterier höjer priset. Det är ett sätt att värdesäkra sina leveransavtal, eftersom varje slakteri sätter sin notering efter eget tycke varje vecka. 12 kr lär inte ha särskilt mycket med grisens slaktvärde att göra, i varje fall inte så här års.
En sak till om slakten i Kalmar-området: Tänk vad mycket vackert man sa om att säkra kalmarslakteriets tillgång på grisar, när man diskuterade försäljningen av KLS till Danish Crown för några år sedan. Om Scan fått fusionera, skulle kalmarslakteriet säkert försvinna. Nu köper man grisarna i stället. 60 000 grisar på ett bräde.
Temperaturen höjs nu alltså i kontraktsdiskussionerna. Det är inte många veckor kvar av året. På Gotland saknar grisarna fortfarande kontrakt. 15 kr kan vara ok första halvåret, men inte andra, sa Eva Engström på grisföretagardagen på Elmia. 18,50 vill man ha, men det tror man inte på själva.
På Gotland är det Scan, i partnerskap Svenskt Butikskött, som slaktar grisarna 2011 för garantipriset 15 kr. Tar inte Scan hem gotlandsavtalet, så hänger slakteriet på Gotland i luften. Överger man slakteriet på Gotland, så finns kanske endast KLS Ugglarps som reell köpare av gotlandsgrisarna 2013 och framåt. Släpper Scan kontraktet på Gotland, så kan knappast Svenskt Butikskött sälja konceptet "Smak av Gotland" i Stockholms butiker. Det blir för mycket bismak av fastlandet. Det är alltså bäddat för riktigt känsliga förhandlingar på Gotland!
I övriga Sverige hör jag också bud på 15 - 15,50 kr som garantipriser för 2012, så det är tydligen en bit kvar till 17 kr, som en del satt som mål, bl a Sveriges Grisföretagares ordförande i uttalanden. Men det är säkert kontrakten sent på året som sätter topp-priserna. Det saknas 1 miljon grisar i Sverige, om slakterierna vill utnyttja sin slaktkapacitet, skriver Lars Hultström i Land.
Det är dyrt att försäkra sig om grisar att slakta, men det är nog ännu dyrare att inte slakta.
Dahlbergs höjer smågrisarna 1 kr och KLS Ugglarps 75 öre. För första gången på mycket länge rapporteras nu brist på smågrisar. /LG 111118

Stabil och hög prisnivå i hela Europa
Efter förra veckans höjda priser på slaktgrisar, har nu priset stabiliserat sig på en hög nivå. Frankrike är enda land med prisförändringar, en höjning med 5 cent. Frankrike har inte haft så här hög nivå på grispriset under de senaste tio åren. Efter höjningen ligger nu Frankrike på andra plats i den europeiska rankinglistan.
Det rapporteras också att de höga priserna på slaktgrisar som regel kan tas ut i de följande köttleden. Ytterligare prishöjningar kan dock vara svårare att få ut, både på inhemska marknaden och vid export.
Trend för tyska marknaden: Marknadens aktörer rapporterar bra balans mellan tillgång och efterfrågan. Förutsatt att de volymer som erbjuds inte ökar, kan priserna fortsätta på stabil nivå. ISN 111117

Klicka gärna på uppdateringen innan du läser färdigt.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Vi har en god anmälan och slaktar på enligt plan. Varierande försäljning, där vi har en bra efterfrågan på skinka och ett fortsatt utmanande läge på kotlett och karré.
Läget och marknadsnotering på smågris är oförändrad nästa vecka.

KLS Ugglarps
Vi är mitt i julförsäljningen och vi upplever en stark marknad för svenskt griskött. Därför höjer vi noteringen 30 öre.
Vår egen tillverkning av rimmad och kokt julskinka är i full gång och vi ser fram emot att se dessa i butik.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson -Nu kör vi för fullt med julvarorna. God efterfrågan, men svårt få upp priserna på köttet. Det behövs mer från handlarna, när priset på slaktgrisarna gått upp.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Marknaden är som föregående vecka och det är balans på allt. Noteringen är oförändrad, trots andras höjningar. Vi ser en effekt av att ambitionen hos slakterierna inte stämmer överens med det antal grisar som finns att köpa på marknaden. Nu gäller det att få ut av handeln de prisnivåer som visas.
-Om livsmedelskedjorna är intresserade att bjuda på de samlade volymer grisar som nu bjuds ut av grupper av grisproducenter är svårt att sia om. Vi har inte sett det systemet i Sverige, medan det t ex förekommer i England. Där är slakt, styckning och handel ibland samma företag. Danish Crown föder upp 700 000 grisar i England.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Matmässan i Älvsjö var mycket positiv och visar var köttbranschen måste satsa resurser i framtiden. Vi måste informera konsumenterna om svenskt griskött. Självklart borde Svenskt Kött ha varit med på mässan, men även fler slakterier och Sveriges Grisföretagare.
-Hur ska vi kunna begära att konsumenterna ska välja svenskt kött, och förstå att vi måste ha mer betalt, när man inte ens känner till att vi t ex inte får använda antibiotika och att vi inte klipper svansarna på svenska grisar?
-Konsumenter i storstad vet knappast ingenting alls om hur vi föder upp grisar.
-Att informera konsumenterna är den viktigaste resan vi har framför oss!
-För Skövde Slakteris del var mässan positiv, eftersom vi fick flera nya butiker i framför allt Stockholm, som vill sälja vår k-pack och Guldgrisen. Bl a fick vi 9 Coop-butiker.

Spotmarknaden.se
Paw Mathiesen: -Foderpriserna har en nedåtgående trend, vilket i sig är positivt. Ser vi på anledningen, är det mindre positivt – brist på kapital i många länder. Mycket spannmål pressas ut på marknaden, eftersom ägarna inte har råd att ligga med spannmålen i lager. Hoppas de har råd att köpa kött, annars hjälper det lägre utbudet inte…
-Den som har en hög produktionskostnad måste få ut ett högt pris, för den som har en låg produktionskostnad är det ett extra + att få ut ett högt pris, det är skillnad det. Konkurrenskraft är alltid avgörande.
 
Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Vi inför en bonus på 5 cent för slaktgrisar i viktintervallet 75 - 85 kg under veckorna 47 - 51. Vi behöver grisar med dessa vikter för färsksaltade skinkan.
-Det är nu full fart på julslakten. Det är normala volymer slakt och balans i förmedlingen för smågrisar.

HK Agri (HKScan)
Ulf Jahnsson:-Vi slaktar nu så mycket gris som vi hinner, på en bra julmarknad. Vi höjer i viktklassen 76 - 85 kg med en bonus på 7 cent per kg.
-Smågrisbalansen blir allt bättre, men vi är inte i balans ännu.

Danish Crown
De europeiska marknaderna är lugna den bär veckan. Vi har god balans för skinkor. Övriga detaljer säljs på en positiv marknad, där efterfrågan inför julen biter sig fast.
På marknaderna i tredje land är det oförändrad försäljning till Japan och Ryssland. I Kina ser vi stigande intresse för beställningar efter det kinesiska nyåret.

Marknadskommentarer från grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -Jag vill börja med att tacka alla deltagare och arrangörer på grisföretagardagen, det blev en bra dag med många intressanta föreläsningar i positiv anda.
Ute i världen är det fortsatt stora förhoppningar på en ökad efterfrågan på griskött. Det är då den kinesiska marknaden som man bedömer kommer att vara den största och snabbast växande.
Ett orosmoln är att den tyska marknaden. Den har haft en period med lägre slakt, ner mot 850 tusen grisar, men de senaste veckorna har dom ökat igen med totala slaktade volymer på över 1 miljon grisar per vecka. Detta gör att Danmarks notering ligger oförändrad och övriga Europa med mycket blygsamma höjningar.
På hemmamarknaden är det en del aktörer som går fram med stormsteg, vilket ses som mycket positivt.

Vilka prestationer krävs för att vi ska få mer betalt?
Magnus Lagergren har tydligen sagt nedan i @-GRIS vecka 43:
"eftersom olika grisföretagare har möjlighet att utföra olika prestationer. Därmed blir det inte samma pris till alla. Det är viktigt att varje leverantör får betalt för sina prestationer."
Det hade varit roligt om denne Lagergren också berättar vilka prestationer det är jag ska utföra för att gynna slakteriet och vara dem till lags för att kunna få bästa pris.
Så länge det inte öppet redovisas så kommer jag att undra vilka åtgärder jag ska vidta för att bli intressant.
Det vore väl bra om slakteriet redovisade sina grunder så var och en slipper ta kontakt med dem.
Stellan Ericsson

Lägg ner Svensk Köttinformation!
Min särbo och jag besökte idag 111113 matmässan i Älvsjö med stora förhoppningar om att svensk mat, och då inte minst svensk gris, skulle vara välrepresenterad. Men ack vilken besvikelse. De enda represetanterna för svensk guldgris var Skövde slakteri, Gudruns chark och Nibble gårdsgris.
Dessa hade ett utsökt marknadsstånd som var mycket frekventerat, tack och lov.
Var fanns de andra svenska aktörerna? Scan, KLS, Dalsjöfors, Lövsta Kött, och inte minst Svensk Köttinformation. Var höll ni hus?
Detta är en skandal för svensk köttproduktion! Mässans besöksantal uppgår till ca 50 000 människor.
Svensk Köttinformation har en budget om ca 15 milj kr, som betalas direkt och indirekt av oss bönder. Svensk Köttinformation har valt att helst uppträda på producentmöten och inte där dom borde vara, dvs informera konsumenter.
Därför bör Svensk Köttinformation läggas ned och dess nuvarande VD omgående entledigas.
Än en gång tack Skövde Slakteri, Gudruns och Nibble att ni räddade ansiktet för svensk grisproduktion. Övriga har att skämmas.
Sven Jerpdal

Maila också du dina kommentarer till gris@agrar.se.
Läs alla tidigare kommentarer från grisuppfödare genom att klicka på den här länken.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
@-GRIS 18 november 2011
Senaste uppdatering gjord 24 november 10,15
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 47

Partipriset
Scans partipris är från 7 november
21,47 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.
I Norge är partipriset från 8 augusti 2011 31,30 nkr vid 71-90 kg, skållad sugga 27,50 nkr.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 47 v 46 v 45 v 44
Lövsta Kött - 17,00 - - -
Spotmarknaden Sva 75-100 16,40 16,30 16,30 16,30
Ginsten Slakteri 65-94,9 16,00 15,75 15,25 15,25
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 16,00 15,70 14,70 14,70
Dahlbergs 71-96,9 15,00 14,75 14,75 14,25
Skövde Slakteri 72-96,9 14,70 14,70 14,70 13,70
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 14,50 14,50 14,50 14,10
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 14,30 14,00 13,40 13,40
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 72-93,9 12,00 12,00 12,00 12,00
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 47 v 46 v 45
13,17 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 10,80 10,80 10,80
25,74 Nortura 71,1–90,0a nkr 21,82 21,82 21,82
12,60 HK Agri rybsgris 74 – 83,5b euro 1,39 1,39 1,39
12,78 HK Agri rybsgris 84 – 90,5b euro 1,41 1,41 1,41
12,44 HK Agri grund 76 – 85b euro 1,36 1,29 1,29
12,24 Österbottens 70 – 88 euro 1,35 1,35 1,35
12,81 Dito bonus 75 – 85 euro 1,40 - -
13,42 Snellman 80–105 euro 1,48 1,48 1,48
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- - - -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 47 v 46 v 45 v 44 v 43
18 nov Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,78 Tyskland 1,63 1,63 1,63 1,59 1,59
15 nov jämförbara**
17,23 Italien - 1,900 1,900 1,892 1,886
15,20 England - - 1,676 1,641 1,652
15,18 Frankrike - 1,660 1,610 1,587 1,580
14,38 Danmark - 1,586 1,586 1,546 1,545
14,44 Spanien - 1,579 1,582 1,582 1,588
14,29 Tyskland - 1,576 1,576 1,536 1,536
14,11 Belgien - 1,556 1,556 1,519 1,519
14,04 Tjeckien - - - 1,548 1,524
13,72 Holland - 1,513 1,513 1,475 1,475
13,54 Polen - - - 1,478 1,493
13,22 Österrike - 1,458 1,458 1,437 1,437
12,70 Irland - 1,401 1,401 1,401 1,401
11,03 Sverige - 1,217 1,217 1,230 1,192
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
6 nov Land v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
Skr euro euro euro euro euro
14,32 EU, medelpris 1,579 1,576 1,551 1,553 1,554
-
17,46 Italien 1,926 1,923 1,908 1,908 1,906
17,14 Malta 1,890 1,890 1,780 1,780 1,770
16,33 Grekland 1,801 1,801 1,811 1,805 1,814
16,23 Cypern 1,790 1,770 1,770 1,770 1,770
15,53 Bulgarien 1,713 1,713 1,713 1,715 1,716
15,01 Slovakien 1,655 1,636 1,624 1,641 1,647
14,80 Tyskland 1,632 1,612 1,581 1,561 1,562
14,80 England 1,632 1,632 1,620 1,619 1,634
14,69 Luxemburg 1,620 1,620 1,567 1,565 1,563
14,65 Sverige 1,616 1,583 1,572 1,573 1,568
14,59 Tjeckien 1,609 1,568 1,559 1,565 1,556
14,50 Rumänien 1,599 1,596 1,593 1,665 1,665
14,45 Estland 1,594 1,587 1,586 1,598 1,619
14,18 Slovenien 1,564 1,559 1,524 1,518 1,532
14,17 Ungern 1,563 1,553 1,529 1,542 1,519
14,13 Polen 1,558 1,559 1,551 1,576 1,550
14,09 Österrike 1,554 1,558 1,525 1,525 1,521
14,05 Portugal 1,550 1,560 1,560 1,570 1,600
13,98 Litauen 1,542 1,530 1,509 1,484 1,484
13,96 Frankrike 1,540 1,540 1,470 1,470 1,460
13,95 Spanien 1,539 1,559 1,550 1,576 1,601
13,65 Finland 1,506 1,513 1,486 1,510 1,511
13,51 Belgien 1,490 1,490 1,445 1,425 1,427
13,34 Holland 1,471 1,470 1,433 1,414 1,413
13,26 Irland 1,462 1,462 1,461 1,459 1,460
13,13 Danmark* 1,448 1,448 1,425 1,425 1,425
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
9 nov
2 nov
26 okt
19 okt
Utbud
1550
2070
1770
1240
Sålda
1190
1170
1770
1240
Medelpris, euro
1,67
1,66
1,63
1,60
Lägst
1,66
1,63
1,52
1,58
Högst
1,67
1,67
1,63
1,60
Medelpris, skr
15,14
15,05
14,83
14,59

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 7,25 kr, galtar 3,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 47 v 46 v 45 v 44
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 7,00 7,00 7,00 7,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 7,25 7,25 7,00 7,00
Ginsten 140,1 kg- 6,50 6,50 6,50 6,50
Dahlbergs 140- 6,00 6,00 6,00 6,00
Scan 140- 6,35 6,35 6,35 6,35
KLS Ugglarps 140- 6,25 6,25 6,25 6,25
Dalsjöfors 58% 6,00 6,00 6,00 6,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Skövde 140- 5,50 5,50 5,50 5,50
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 3,50 3,50 3,50 3,50
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,00 2,00 2,00 2,00
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 47 v 46 v 45
9,63
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,90 7,90 7,70
20,05
Nortura Fri vikta nkr 17,29 17,29 17,29
Finland
5,89
HK Agrii Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
5,26
Österbottens Fri vikt, E euro 0,58 0,58 0,58
7,70
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
Tyskland
10,88
ZNVG 56 % euro 1,19 1,19 1,16
Galtar
8,41
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,90 6,90 6,70
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 46 v 45 v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
Pund
10,68
10,67
10,57
10,36
10,45
10,41
10,52
Dollar 6,78 6,70 6,64 6,47 6,65 6,61 6,80
Euro 9,15 9,07 9,10 9,05 9,12 9,11 9,13
Dansk 1,22 1,22 1,22 1,21 1,22 1,22 1,22
Norsk 1,17 1,16 1,16 1,18 1,18 1,17 1,16
Yen 8,82 8,63 8,51 8,53 8,66 8,58 8,87
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 48 v 47 v 46 v 45
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 18,50 18,50 17,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 18,35 17,60 16,60
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 18,00 17,00 17,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 17,25 17,25 16,75
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 480 480 480
SLS (Scan)
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 431 431 431
Bis Plus 30 kg, marknads - 445 445 445
Bas 30 kg, beräknad - 396 396 396
Bas 30 kg, marknads - 410 410 410
Nyavvanda, 9 kg - - - -
KRAV, 30 kg - - - -
Scan Ekologisk - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
30 kg5, säljare begär 620 620 425 425
30 kg5, köpare betalar 550 550 425 425
Finsk smågris 30 kg - - - 490
Dansk smågris 30 kg6 465 465 465 513
Dansk smågris 7 kg6 265 265 265 275
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - balans balans balans
KLS Ugglarps - balans balans balans
Skövde Slakteri - balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri - balans balans balans
Dahlbergs Slakteri - brist balans balans
Ginsten - balans balans balans
-
MarknadsavdragM
Dalsjöfors Slakteri - - - -
Skövde Slakteri - - - -
Dahlbergs Slakteri - - - -
Ginsten - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 47 v 46 v 45 v 44 v 43
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
285
Basis 7 kg 234 234 234 225 225
477
Basis 30 kg 391 391 391 379 379
291
SPF+Myc 7 kg 239 239 239 230 230
483
SPF+Myc 30 kg 396 396 396 384 384
296
SPF 7 kg 243 243 243 234 234
488
SPF 30 kg 400 400 400 388 388
1050
Økologi 30 kg 861 861 853 844 844
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
754
25-kilos 650 650 650 650 650
HK Agri euro euro euro euro euro
380
25-kg, Priimuus 42 42 42 42 42
Snellmans
576
Klass S40, 30 kg* 63 61 61 61 61
Tyskland
444
ZNVG 28 kg 49 49 49 46 45
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
6 nov Land v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
Skr euro euro euro euro euro
332 EU, medelpris 36,62 36,01 34,72 34,76 34,60
-
725 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
578 Sverige 63,79 63,03 60,74 64,43 59,62
566 Slovakien 62,50 53,19 47,41 47,41 50,40
501 Italien 55,27 54,63 54,23 53,99 53,90
433 Finland 47,80 49,53 45,97 45,84 45,60
424 England 46,82 46,82 46,17 45,91 46,32
401 Luxemburg 44,30 44,30 36,80 38,70 34,60
392 Danmark* 43,27 43,25 42,31 42,31 42,32
380 Tjeckien 41,98 42,11 42,08 46,72 46,61
378 Tyskland 41,70 40,00 38,80 38,90 38,70
356 Estland 39,28 39,75 41,40 38,81 43,27
326 Belgien 36,00 36,00 35,00 34,00 34,00
283 Spanien 31,21 29,98 29,26 29,15 29,65
281 Polen 31,04 31,95 30,81 31,06 30,38
259 Frankrike 28,60 28,60 26,60 25,00 23,80
217 Portugal 24,00 24,00 24,00 28,00 28,00
240 Holland 26,50 24,75 23,00 23,00 23,00
208 Ungern 23,04 30,09 22,95 27,26 27,30
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.