Senaste nytt om priser
och marknaden

Uppdatera gärna innan du läser.

Danmark höjer 20 øre, svenska avtal nu på 16,60 kr
Det är endast danska grispriset som stiger nästa vecka, med 20 øre. Tyskland har oförändrat liksom de svenska och finska slakterierna. Dalsjöfors höjer 30 öre, men det är en kompensation för det belopp som dras på avräkningen för kontrollkostnader med början fr o m nästa veckas slakt. Branschen har kommit överens om att kostnaderna för köttkontrollen ska visas öppet på avräkningarna i fortsättningen. Från nästa år betalar staten en del av kontrollkostnaderna och det är ett krav på att hela den del som staten betalar i fortsättningen, ska komma grisuppfödarna till del.
Dalsjöfors grispris blev av någon anledning fel v 45 i min tabell, vilket nu är korrigerat. Det var fortfarande 14,10 kr den här veckan.
Att de övriga slakterierna inte ändrat den officiella noteringen, beror på att man i varje fall i Scans och Ginstens fall inte ännu har räknat ut vad kontrollkostnaderna är. Scan beräknas kunna redovisa kostnaderna på tisdag, upplyser Fredrik Jönsson. Ginsten har kostnaden beräknad någon gång före nästa utbetalning av pengarna för slakten för v 48, säger Bengt-Göran Bengtsson. Slakterierna har olika stora kontrollkostnader, bl a beroende på tidsåtgång för kontrollen, m m. När de statliga pengarna kommer, ska svenska kontrollkostnaderna inte bli högre än i konkurrentländerna.
Eskil Erlandsson levererar därmed sin nästa punkt på programmet för att i någon mån ge svenska uppfödare mer lika villkor som uppfödare i andra länder. Livsmedelsverket tillförs 90 mkr per år för ändamålet från 2012.
Det kommer nu allt fler rapporter om vad leveransavtalen för 2012 hamnar på. I Kalmar län har 19 uppfödare med medelstor produktion på tillsammans knappt 60 000 grisar, alltså inte de största, gått samman och förhandlat. Scan tog hem kontraktet med ett medelpris för 2012 på 16,60 kr, med ett lägre pris på 16,15 kr första kvartalet och 17,15 kr i slutet av året. Men som medel blir det 16,60 kr. De större grisföretagarna i trakten har dock inte gått med i denna grupp Pig 19, varför man på goda grunder kan tro på låt säga 17 kr eller mer i enskilda förhandlingar. Annars har man rimligtvis gått med i förhandlingsgruppen.
Eftersom Scans officiella notering fortsatt är 12 kr, åskådliggörs tydligt skillnaden på notering och verkligt betalt grispris.
Prisnivån på 17 kr är inte alls osannolik hos de större grisföretagarna, eftersom lilla nya slakteriet Lövsta Kött, som ligger helt intill SLUs försöksgård Lövsta utanför Uppsala, betalar 17 kr till alla sina leverantörer. De är inga stora gårdar och är endast 6 grisuppfödare, så priset är en vägvisare vart prisnivån ligger. Lövsta Kött finns från nu med i min pristabell, men den kommer att visa 17 kr hela året.
Det jag skrev tidigare, att man från flera slakterier lägger buden runt 15 kr, ser inte lika dystert ut den här veckan. Det börjar nog bli lite hetare på grismarknaden för 2012, inte minst efter de danska prognoserna, som väntas skrivas upp även för 2011. Danska grispriset når nästa vecka högsta på 10 år. Det var sommaren 2001 som danska priset var på den här nivån och man tror på fortsatt höjning.
-2012 kan bli ett riktigt bra år för grisproduktionen, säger Danish Crowns vd Kjeld Johannesen, det bästa på många år.
Marknadsanalytiker Palle Jakobsen, Agrocom.dk menar att danska grispriset kan runda 16 kr 2012. Det är nästan 20 svenska kronor.
Danska lantbruksorganisationer vädjar nu till bankerna att inte tvinga svaga grisföretag att sluta. Varje gris behövs för att försörja den ökande exporten till framför allt Kina. /LG 111125

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Vi har en god anmälan och slaktar på enligt plan. Slaktanmälan på suggor är något lägre och vi välkomnar er anmälan.
Fortsatt varierande försäljning, där försäljningen av skinka går lysande, medan vi möts av väldigt låg prisbild på kotlett och karré. Vi ser även en minskad efterfrågan just nu på sida (bacon).
Efterfrågan på ekologiskt är något lägre än föregående vecka.
Läget och marknadsnotering på smågris är oförändrad nästa vecka.

KLS Ugglarps
Marknaden är oförändrad jämfört med föregående vecka.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson -Nu är det full rulle på julproduktionen.
-Vi har inte räknat ut vad kontrollkostnaderna blir för vår del ännu. De är olika på olika slakterier. Men de avgifter som dras av på avräkningen för de djur som slaktas nästa vecka, kommer att läggas till på avräknade grispriset med samma belopp. Vi höjer alltså inte offentliga noteringen denna vecka med det som köttkontrollen kostar, men redovisar det på avräkningen. Nästa år blir det nya regler och annorlunda beräknad kontrollkostnad.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Det börjar kännas mer jul nu, med allt högre efterfrågan. Revbensspjällen är rejält på gång nu. Charkråvaran efterfrågas bra och har gått upp ca 5 kr, sedan den låg som lägst. -Vi har bra tillgång på slaktgrisar och efterfrågan på smågrisar ökar. Det är balansen har övergått till brist nu. Orsaken är klart ökad framtidstro hos uppfödarna av slaktgrisar. Man börjar känna att prisnivån börjar bli tillfredsställande, samtidigt som man tror att den blir mer beständig än tidigare år. Man tror på en prisnivå på 15 - 16 kr, men alla avtal är väldigt individuella, beroende på vad man bygger in i dem. Låga kostnader för slakteriet och hög kvalitet, ger högre priser. Guldgrisar, Ica Gårdsgrisar är exempel på mervärden. Det är marknadsekonomi.
-Vår notering höjs med 30 öre v 48, men det är i stort sett en höjning motsvarande de avdrag för kontrollkostnaderna som från nästa vecka enligt en överenskommelse inom branschen ska redovisas på avräkningen.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -

Spotmarknaden.se
Paw Mathiesen: -
 
Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Det är normal slakt och balans i förmedlingen av smågrisar.
-Vi på Atria tror starkt på att marknaden utvecklas i positiv riktning även nästa år.
-Vi önskar en varm och glad Lilla Jul i helgen!

HK Agri (HKScan)
Ulf Jahnsson:- Vi skär nu skinkor för allt vad vi hinner.

Danish Crown
De europeiska marknaderna är lugna denna vecka. Vi har god balans på skinka. Övriga detaljer säljs på en positiv marknad, där julens efterfrågan håller i sig.
På marknaderna i tredje land är det oförändrad försäljning till Japan och Ryssland. I Kina ser vi stigande intresse för ordrar efter det kinesiska nyåret.

Marknadskommentarer från grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -Det är höga stabila priser ute i Europa. De flesta länder har oförändrade priser och en del har blygsamma höjningar. Förra veckan införde Ryssland ett tillfälligt importstopp av tyska grisar, men ISN har inte sett några negativa tendenser av detta. Tyskland slaktade förra veckan 1 060 427 grisar, vilket är en av de högsta siffrorna i år.
Efterfrågan av griskött i Kina är stor och alla marknadsundersökningar visar på att den kinesiska marknaden bara kommer att öka. Ibland undrar man vad som krävs för att fylla deras marknad.
Den danska smågrisnoteringen har rusat i höjden och kommer att ligga på en hög nivå i en lång framtid, dels för att noteringen på slaktgris är hög och för att det har skett en vis utslaktning av suggor under året. Så bristen på smågris är ett faktum.
Hur prisutvecklingen i Europa kommer att utvecklas under 2012 pratas det mycket om. Att det inte kommer att bli en enorm prisutveckling är det som dom flesta tror, samtidigt som en stark prisutveckling inte kan uteslutas.
Jordbruksverket har presenterat slaktsiffror från januari-september. Slakten har minskat 1,8 %, jämfört med samma period 2010.
Foderpriserna är på väg ner och kommer att fortsätta gå ner 2011 och troligtvis det första kvartalet 2012.

Vilka prestationer krävs för att vi ska få mer betalt?
Magnus Lagergren har tydligen sagt nedan i @-GRIS vecka 43:
"eftersom olika grisföretagare har möjlighet att utföra olika prestationer. Därmed blir det inte samma pris till alla. Det är viktigt att varje leverantör får betalt för sina prestationer."
Det hade varit roligt om denne Lagergren också berättar vilka prestationer det är jag ska utföra för att gynna slakteriet och vara dem till lags för att kunna få bästa pris.
Så länge det inte öppet redovisas så kommer jag att undra vilka åtgärder jag ska vidta för att bli intressant.
Det vore väl bra om slakteriet redovisade sina grunder så var och en slipper ta kontakt med dem.
Stellan Ericsson

Maila också du dina kommentarer till gris@agrar.se.
Läs alla tidigare kommentarer från grisuppfödare genom att klicka på den här länken.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
@-GRIS 25 november 2011
Senaste uppdatering gjord 30 november 9,40
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 48

Partipriset
Scans partipris är från 7 november
21,47 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.
I Norge är partipriset från 8 augusti 2011 31,30 nkr vid 71-90 kg, skållad sugga 27,50 nkr.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 48 v 47 v 46 v 45
Lövsta Kött - 17,00 17,00 - -
Spotmarknaden Sva 75-100 16,40 16,40 16,30 16,30
Ginsten Slakteri 65-94,9 16,00 16,00 15,75 15,25
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 16,00 16,00 15,70 14,70
Dahlbergs 71-96,9 15,00 15,00 14,75 14,75
Skövde Slakteri 72-96,9 - 14,70 14,70 14,70
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 14,40 14,10 14,10 14,10
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 14,30 14,30 14,00 13,40
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 72-93,9 12,00 12,00 12,00 12,00
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 48 v 47 v 46
13,64 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 11,00 10,80 10,80
25,74 Nortura 71,1–90,0a nkr 21,82 21,82 21,82
12,60 HK Agri rybsgris 74 – 83,5b euro 1,39 1,39 1,39
12,78 HK Agri rybsgris 84 – 90,5b euro 1,41 1,41 1,41
12,44 HK Agri grund 76 – 85b euro 1,36 1,36 1,29
12,24 Österbottens 70 – 88 euro 1,35 1,35 1,35
12,81 Dito bonus 75 – 85 euro 1,40 1,40 -
13,42 Snellman 80–105 euro 1,48 1,48 1,48
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- - - -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 48 v 47 v 46 v 45 v 44
25 nov Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,78 Tyskland 1,63 1,63 1,63 1,63 1,59
15 nov jämförbara**
17,23 Italien - - 1,900 1,900 1,892
15,20 England - - - 1,676 1,641
15,18 Frankrike - - 1,660 1,610 1,587
14,38 Danmark - - 1,586 1,586 1,546
14,44 Spanien - - 1,579 1,582 1,582
14,29 Tyskland - - 1,576 1,576 1,536
14,11 Belgien - - 1,556 1,556 1,519
14,04 Tjeckien - - - - 1,548
13,72 Holland - - 1,513 1,513 1,475
13,54 Polen - - - - 1,478
13,22 Österrike - - 1,458 1,458 1,437
12,70 Irland - - 1,401 1,401 1,401
11,03 Sverige - - 1,217 1,217 1,230
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
6 nov Land v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
Skr euro euro euro euro euro
14,32 EU, medelpris 1,579 1,576 1,551 1,553 1,554
-
17,46 Italien 1,926 1,923 1,908 1,908 1,906
17,14 Malta 1,890 1,890 1,780 1,780 1,770
16,33 Grekland 1,801 1,801 1,811 1,805 1,814
16,23 Cypern 1,790 1,770 1,770 1,770 1,770
15,53 Bulgarien 1,713 1,713 1,713 1,715 1,716
15,01 Slovakien 1,655 1,636 1,624 1,641 1,647
14,80 Tyskland 1,632 1,612 1,581 1,561 1,562
14,80 England 1,632 1,632 1,620 1,619 1,634
14,69 Luxemburg 1,620 1,620 1,567 1,565 1,563
14,65 Sverige 1,616 1,583 1,572 1,573 1,568
14,59 Tjeckien 1,609 1,568 1,559 1,565 1,556
14,50 Rumänien 1,599 1,596 1,593 1,665 1,665
14,45 Estland 1,594 1,587 1,586 1,598 1,619
14,18 Slovenien 1,564 1,559 1,524 1,518 1,532
14,17 Ungern 1,563 1,553 1,529 1,542 1,519
14,13 Polen 1,558 1,559 1,551 1,576 1,550
14,09 Österrike 1,554 1,558 1,525 1,525 1,521
14,05 Portugal 1,550 1,560 1,560 1,570 1,600
13,98 Litauen 1,542 1,530 1,509 1,484 1,484
13,96 Frankrike 1,540 1,540 1,470 1,470 1,460
13,95 Spanien 1,539 1,559 1,550 1,576 1,601
13,65 Finland 1,506 1,513 1,486 1,510 1,511
13,51 Belgien 1,490 1,490 1,445 1,425 1,427
13,34 Holland 1,471 1,470 1,433 1,414 1,413
13,26 Irland 1,462 1,462 1,461 1,459 1,460
13,13 Danmark* 1,448 1,448 1,425 1,425 1,425
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
23 nov
9 nov
2 nov
26 okt
Utbud
1560
1550
2070
1770
Sålda
1380
1190
1170
1770
Medelpris, euro
1,67
1,67
1,66
1,63
Lägst
1,66
1,66
1,63
1,52
Högst
1,68
1,67
1,67
1,63
Medelpris, skr
15,14
15,14
15,05
14,83

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 7,25 kr, galtar 3,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 48 v 47 v 46 v 45
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 7,00 7,00 7,00 7,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 7,25 7,25 7,25 7,00
Ginsten 140,1 kg- 6,50 6,50 6,50 6,50
Dahlbergs 140- 6,00 6,00 6,00 6,00
Scan 140- 6,35 6,35 6,35 6,35
KLS Ugglarps 140- 6,25 6,25 6,25 6,25
Dalsjöfors 58% 6,00 6,00 6,00 6,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Skövde 140- - 5,50 5,50 5,50
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 3,50 3,50 3,50 3,50
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,00 2,00 2,00 2,00
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 48 v 47 v 46
9,79
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,90 7,90 7,90
20,05
Nortura Fri vikta nkr 17,29 17,29 17,29
Finland
5,89
HK Agrii Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
5,26
Österbottens Fri vikt, E euro 0,58 0,58 0,58
7,70
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
Tyskland
10,88
ZNVG 56 % euro 1,19 1,19 1,19
Galtar
8,55
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,90 6,90 6,90
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 47 v 46 v 45 v 44 v 43 v 42 v 41
Pund
10,72
10,68
10,67
10,57
10,36
10,45
10,41
Dollar 6,90 6,78 6,70 6,64 6,47 6,65 6,61
Euro 9,23 9,15 9,07 9,10 9,05 9,12 9,11
Dansk 1,24 1,22 1,22 1,22 1,21 1,22 1,22
Norsk 1,18 1,17 1,16 1,16 1,18 1,18 1,17
Yen 8,95 8,82 8,63 8,51 8,53 8,66 8,58
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 49 v 48 v 47 v 46
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 18,50 18,50 18,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 18,35 18,35 17,60
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 18,00 18,00 17,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - - 17,25 17,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 510 480 480
SLS (Scan)
Bis Plus 30 kg, beräkn. - - 431 431
Bis Plus 30 kg, marknads - - 445 445
Bas 30 kg, beräknad - - 396 396
Bas 30 kg, marknads - - 410 410
Nyavvanda, 9 kg - - - -
KRAV, 30 kg - - - -
Scan Ekologisk - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
30 kg5, säljare begär 620 620 620 425
30 kg5, köpare betalar 550 550 550 425
Finsk smågris 30 kg - - - -
Dansk smågris 30 kg6 465 465 465 465
Dansk smågris 7 kg6 265 265 265 265
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - balans balans balans
KLS Ugglarps - balans balans balans
Skövde Slakteri - - balans balans
Dalsjöfors Slakteri - brist balans balans
Dahlbergs Slakteri - brist brist balans
Ginsten - balans balans balans
-
MarknadsavdragM
Dalsjöfors Slakteri - - - -
Skövde Slakteri - - - -
Dahlbergs Slakteri - - - -
Ginsten - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 48 v 47 v 46 v 45 v 44
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
295
Basis 7 kg 238 234 234 234 225
492
Basis 30 kg 397 391 391 391 379
301
SPF+Myc 7 kg 243 239 239 239 230
498
SPF+Myc 30 kg 402 396 396 396 384
306
SPF 7 kg 247 243 243 243 234
503
SPF 30 kg 406 400 400 400 388
1075
Økologi 30 kg 867 861 861 853 844
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
754
25-kilos 650 650 650 650 650
HK Agri euro euro euro euro euro
380
25-kg, Priimuus 42 42 42 42 42
Snellmans
576
Klass S40, 30 kg* 63 63 61 61 61
Tyskland
461
ZNVG 28 kg 50 49 49 49 46
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
6 nov Land v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
Skr euro euro euro euro euro
332 EU, medelpris 36,62 36,01 34,72 34,76 34,60
-
725 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
578 Sverige 63,79 63,03 60,74 64,43 59,62
566 Slovakien 62,50 53,19 47,41 47,41 50,40
501 Italien 55,27 54,63 54,23 53,99 53,90
433 Finland 47,80 49,53 45,97 45,84 45,60
424 England 46,82 46,82 46,17 45,91 46,32
401 Luxemburg 44,30 44,30 36,80 38,70 34,60
392 Danmark* 43,27 43,25 42,31 42,31 42,32
380 Tjeckien 41,98 42,11 42,08 46,72 46,61
378 Tyskland 41,70 40,00 38,80 38,90 38,70
356 Estland 39,28 39,75 41,40 38,81 43,27
326 Belgien 36,00 36,00 35,00 34,00 34,00
283 Spanien 31,21 29,98 29,26 29,15 29,65
281 Polen 31,04 31,95 30,81 31,06 30,38
259 Frankrike 28,60 28,60 26,60 25,00 23,80
217 Portugal 24,00 24,00 24,00 28,00 28,00
240 Holland 26,50 24,75 23,00 23,00 23,00
208 Ungern 23,04 30,09 22,95 27,26 27,30
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.