Senaste nytt om priser
och marknaden

Uppdatera gärna innan du läser.

Högsta grispriset i Danmark på många, många år
Det fraktas f n 1 container med griskött från Danish Crown i Danmark till Kina, inte per vecka, eller dag, utan per timma! 24 timmar per dygn. 168 containrar per vecka med 4000 ton bröstfläsk, framändar, magar, öron, och mycket annat. Så är situationen för exporten även från andra länder. Smitfield har 25 % av sin export till Kina.
Förutom en stark europeisk marknad, går alltså exporten bra och Danish Crowns vd Kjeld Johannesen tror att griskonjunkturen håller i sig 2012. Marknadsanalytiker Palle Jakobsen, Agrocom, tror att griskött är den vara som blir utsatt för nästa prisrally. Tyska priset 2012 kan hamna på 13 - 13,50 dkr, 15,80 - 16,50 skr och danska snäppet under.
Då kan vi från svensk sida säga att svenska priset nästan alltid ligger högre.
Inte nog med detta, säger Jakobsen, priset kan skruvas upp till runt 16 dkr, 19,50 skr. Se på spannmålspriset, vad som hände när priset började stiga!
Det går trögt med avtalsskrivningen, sa en slaktare nyligen. Inte undra på detta, när prognoserna skruvas upp i omvärlden och det blir färre grisar till slakt 2012 och överkapaciteten i slakten bedöms bli 1 miljon grisar. Får man tro danska bedömare, enligt ovan, så är prisnivån 17 - 18 kr inte alls orealistisk inom kort, även om slakterierna försöker hålla emot.
Som Sven Jerpdal skriver nedan, ser vi nu en ny stor tendens i svensk grisproduktion, nämligen att grisuppfödarna får veta grispriset i förväg, jämfört med tidigare i efterhand. Kontrakt med garantipriser har funnits, särskilt där man förhandlat i grupp, eller haft ett stort eget attraktivt utbud. Men nu förhandlar allt fler i grupp och vi hör allt oftare att det finns golvpris, garantipris, eller priser relaterade till konkurrerande slakterier i vissa fall, när man vill skydda sig mot att det slakteri man har kontrakt med sänker noteringen. Det är som bekant lätt att få stora tillägg, om noteringen sänks i motsvarande grad.
Man kan säga att många kontrakt som skrivs idag, innehåller lägstapriser, men inte högstapriser. De som får sämsta kontrakten, t ex på små kvantiteter och från "långt bort" från slakterier, får ta det som blir över. Klyftan mellan olika grisföretagares ekonomi riskerar att bli större än någonsin. Norrlänning t ex ska man inte vara i dagens Slaktsverige, med höga kostnader och enligt dagens Land grispris på 11,90 kr + 1,50 kr i tillägg!
Sven Jerpdal börjar från den här veckan att blogga om grisnäringen och grispriser och om att skriva kontrakt. Grisgeneralen, kallar han bloggen. Det är bra att många skriver om grispriserna, eftersom jag själv har väldigt svårt att ha koll på läget, när det inte finns noteringar värd namnet. Dessutom innehåller grisnäringen så mycket som behöver diskuteras, att det behövs många som har åsikter.
Jag föreslog Sven idag att han, som är gammal grisföretagare och van förhandlare från flera områden inom lantbruket, tar fram förhandlingsmodeller och prisupplägg för grisåret. Det kan nog bli intressant för många läsare!
Jag kommer att göra en lista över bloggar om grisnäringen, så alla som vill blogga är välkommen att anmäla sina alster till mig via email.
Jag brukar säga så här till unga som är intresserade av journalistik och vill skriva: Det har aldrig varit så lätt att etablera sig i mediavärlden som idag. Ingen behöver längre gå till en redaktionschef för att be om jobb på en redaktion. Det är bara att starta en blogg, visa att man kan ämnet och ha åsikter, då kommer läsarna att söka upp dig. Blir du erkänd bland läsarna, då kommer redaktionscheferna snart att höra av sig med kontraktserbjudande.
Inget slakteri höjer grispriserna nästa vecka, inte mer än via köp hos Spotmarknaden med 10 öre.
Tyska suggpriset går upp. Eriksson Transport höjer 25 öre för slaktsuggor till Tyskland. Annars är det smågrispriserna som stiger i takt med övergången från balans till brist. Det är fler som tror på grisnäringen nästa år och sätter in grisar. Skövde har höjt 1 kr på två veckor och närmar sig KLS Ugglarps på 18,35 och Ginstens 18,50 kr.
Slaktgrisarna har också höjts, men med ett belopp som motsvarar Livsmedelsverkets debitering av kontrollavgifter. Samma belopp dras av längre ner på avräkningen. Åtgärden sker därför att Köttbranschens Riksförbund har uppmanat medlemmarna att göra kontrollkostnaderna tydliga, inför ändringen vid nyår, som innebär att svenska kontrollkostnader ska harmonera med övriga EU-länders kostnader. De flesta av våra konkurrentländer har kostnader på 1 € per gris och vi kommer att ligga nära den kostnaden, när staten betalar 90 mkr till slakterierna från nästa år.
Förutsättningen är att varenda krona som staten skjuter till ska gå till grisuppfödarna. Stannar pengarna i slakteriet, då kan staten dra in stödet.
Nu börjar det diskuteras om redovisningen blir särskilt transparent, om 30 öre som alla slakterier tydligen har (utom Scan som har 27) läggs till grispriset. Vad säger att det inte är delar av de 30 örena som förstärker slakteriernas kassor, den dag grispriset sänks?
Bengt-Göran Bengtsson, Ginsten, sa idag att han helst ser annat sätt att redovisa kontrollkostnaderna, än som nu föreslås. Det är alltför lätt att blanda ihop pengarna. Vi kan även se att tyska ISN, som jämför EUs grispriser, tar de 30 örena som en förstärkning av svenska grispriset.
-Det blir grisuppfödarnas sak att bevaka, att slakterierna inte stoppar pengarna i egna kassorna, sa KCFs vd Åke Rutegård idag. Misstänker jordbruksdepartementet att statens pengar förstärker slakteriernas kassor, då kommer inte jordbruksministern att dra sig för att låta Statskontoret granska slakterierna.
KCF har idag förhandlat med Livsmedelsverket att debitera kontrollen med kr per gris, i stället för per arbetad timma. En kostnad per gris kan göra kontrollens kostnader mer transparent.
Förhandlingsgruppen i Skaraborg omfattar idag 33 grisproducenter. Siktet är inställt på 18,50 kr, om man ska få en vettig fördelning mellan smågrisuppfödare och slaktgrisuppfödare.
-Om vi inte får betalt för vad det kostar att producera grisar, då kan slakterierna fundera på vad de ska slakta istället, är budskapet. Gruppen ska nu börja förhandla med slakterierna. 17 kr räcker inte för att få vettiga förutsättningar för framtiden, säger man. /LG 111202, 111203

Flesta EU-priserna stabila på hög nivå
Under veckan har EUs grispriser varit i huvudsak stabila på ganska hög nivå, för att vara den här tiden på året. I Danmark gick priset upp igen, med så mycket som motsvarar 2,8 cent. De priser vi nu ser i Danmark är de högsta på 10 år. Även Österrike höjde priset med 2 cent. Förutom god stämning på europeiska marknaderna inför julen, är det den stora och starkt växande exporten som håller uppe prisnivån. Endast i Frankrike störs julstämningen av sviktande priser. Efterfrågan motsvarar inte utbudet, därför föll priset med ytterligare 4 cent. Det är ett prisfall som ska ses mot bakgrunden, att det var stora höjningar veckorna 45 och 46. Grispriserna i Tyskland, Frankrike och Spanien ligger nu mycket nära varandra.
Tendens på tyska marknaden: Även om slakterierna klagar över sänkta marginaler, säljs utbudet av slaktgrisar fortsatt riktigt bra. Eftersom man förväntar stabila priser för köttet iför julen, särskilt för dyrare detaljerna, väntas inte marknadsläget ändra sig särskilt mycket från dagens situation. ISN 111202

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Vi har mycket god anmälan och slaktar enligt plan.
På försäljningssidan möter vi nu riktigt låga priser, där framförallt skinkan prispressas hårt. Fortsatt låg efterfrågan på kotlett och karré.
Fortsatt något lägre efterfrågan på ekologiskt.
Vi ser en ökad efterfrågan på smågrisar och höjer noteringen med 30kr nästa vecka.

KLS Ugglarps
Avräkningspriset stiger med 30 öre på slaktsvin och sugga. Samtidigt införs ett avdrag för veterinärbesiktningskostnader enligt branschrekommendationer med motsvarande belopp. Detta gör att betalningen kommer att bli oförändrad.
Vi på KLS Ugglarps är glada över regeringens beslut att sänka veterinärbesiktningskostnaden. Minskningen av denna avgift kommer att ske under 2012 och i den takt regeringen bestämt.
Vi är också glada över att vi har mycket god efterfrågan på grisens alla detaljer. Vi är nu mitt i julruschen och produktionen av vår egen julskinka går på högvarv.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson -Nu är det riktigt full rulle på både slakt och förädling. Vi har dessutom gott om grisar att slakta.
-Nästa vecka passerar vi fjolårets slaktvolym, vilket visar att vi får en god ökning av slakten 2011. Det är ju några veckor kvar av året, även om slakten minskar efter jul pga minskad efterfrågan på kött.
-Vår kostnad för kontrollen blev precis 30 öre, vilket lagts till vårt grispris v 47.
-Jag tycker dock inte om sättet att lägga till en summa motsvarande kostnaderna på grispriset. Det är alltför lätt att manöverera bort tillägget på 30 öre, så att statens bidrag ändå går till slakterierna. Så får ju inte ske.
-Det behövs ett bättre sätt att redovisa statens kommande tillskott. Vi väntar därför med att lägga på något på suggor och galtar, som också ska få bidrag.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det är det bra fart i slakt- och styckning/k-pack. Försäljningen av konsumentpackade Guldgrisdetaljer pekar rakt upp och leveranser av julskinka både vår vanliga och Guldgrisskinka har börjat i ganska stor skala.
-Julproduktionen i övriga anläggningar inom Ögren-gruppen går för högtryck.

Spotmarknaden.se
Per Karlsson: -De högre priserna medför ökade krav på likviditet. Det märks genom ökat intresse av uppfödning där Spotmarknaden kommer med smågris, foder och besättningsveterinär.
-Många grisföretagare tilltalas av möjligheten att kunna upprätta efterkalkyl före insättning. Minskat risktagande blir viktigare i takt med ökande priser.
 
Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Viktspannet för vår julskinkebonus ökar till 75 - 88 kg. Vi kör för fullt i slakt och förädling. Förmedlingen av smågrisar är i normalt läge.
-Till jul är det viktigt för konsumenterna att äta finskt kött. Julskinkan är en viktig del av julen och finländaren är traditionell och köper finsk skinka.
-På julbordet står även lådor av olika slag, sallader lutfisk, gravad lax och i en del hem kalkon. Finländarna äter 10 milj kg kalkon per år. En del har både skinka och kalkon på julbordet.
-På tisdag 6 december är det Finlands självständighetsdag och helgdag. Då är det mycket nötstek och -filé på borden.
6 december 1917 förklarade Finland sig självständigt från Ryssland.

HK Agri (HKScan)
Ulf Jahnsson:-Vi har allt under kontroll inför julen, allt har fungerat bra i veckan. Vi har en bra marknad och konsumenterna köper finsk skinka. Importen ökar inte mer, utan har gått tillbaka lite.
-Smågrisarna är snudd på balans.

Danish Crown
På de europeiska marknaderna säljs det just nu optimalt i förhållande till julhandeln. Vi haar en god efterfrågan på hela detaljer. Den underliggande marknaden är dessvärre inte positiv och vi förväntar en uppbromsning redan om 1 - 2 veckor, när julhandeln till slut klingar ut.
Den engelska baconmarknaden är just nu mycket tillfredsställande. Vi har god handel till stabila priser och förväntar oförändrad marknad fram till jul.
På marknaderna i tredje land är avsättningen till Japan och Ryssland stabil. För Kina får vi nu nya ordrar för leverans efter det kinesiska nyåret, men till reducerade priser.

Marknadskommentarer från grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -Fortsatta små höjningar ute i Europa. Efterfrågan på gris är stor både i och utanför EUs gränser. Dom stora höjningarna i dags läge står smågrisen för, vilket bekräftar den otroligt tuffa situation som vi grisföretagare har gått igenom de sista året.
Tyskland har haft en kraftig ökning av sin export det sista halvåret. Under september månad exporterades 20 % mer än samma period 2010.
SCB kom med statistik över import under september. Nettoimporten uppgick till 5700 ton. Det är en ökning med 150 ton jämfört med månaden innan och med 900 ton jämfört med samma period 2010.
Som sagts innan så går vi en positiv marknad tillmötes. Hur länge det kommer att hålla i sig får tiden utvisa. Det som är mest positivt och som man inte pratar så mycket om, är att foderpriserna är på väg ner och kommer troligtvis ligga på en lägre nivå än idag under en ganska lång tid. Detta är positivt och kommer grisföretagaren väldigt snabbt till del.

Grispriser i förväg, i stället för i efterhand
I år är kontraktsskrivningen för grisproduktionen ovanligt komplicerade. Detta beror på att vi är på väg att byta ut det gamla systemet för avräkning av grisar där slakterierna helt bestämt priserna i efterhand. Det som är kommande är att vi i förväg bestämmer priserna i avtal. Dessa priser består av ett garantipris + leveranstillägg. Allt är förhandlingsbart och beror på dina förutsättningar och din skicklighet att förhandla.
Gör eller låt göra en analys av dina kostnader på gården. Uppskatta dina foderkostnader och lägg till kostnaden för smågrisen, så har du dina produktionskostnader. Du bör dessutom räkna med en riskpremie om minst 5 % som du lägger till. Samverka gärna med en eller flera kolleger i förhandlingarna.
Det cirkulerar många priser på både smågrisar och fläskpriser. Det finns en del som säger att man vill kompensera sig för de senaste urdåliga åren. Tyvärr så fungerar inte affärslivet så, utan man måste se framåt och där skapa vinst.
Smågrispriskrav om 700 kr per smågris och 18,50 kr per kg fläsk finns hos många grisproducenter. Det finns avtal (enl www.grisportalen.se) som är skrivna på 16,60 kr/kg, men också många i häradet 15 - 15,50 kr/kg.
Jag tycker inte man skall stirra sig blind på kontraktspriset, utan sträva efter att få vinst i det egna företaget. Samtidigt tror jag att ingen ska behöva skriva några avtal under 15,50 kr per kg.
En annan viktig faktor är att vi verkligen får byta ut det gamla avräkningssystemet mot det nya, där vi vet villkoren på förhand mycket bättre.
Sven Jerpdal

Bloggar du om grisar?
Gör som Sven Jerpdal, starta en blogg om grisnäringen. Du kommer till hans blogg HÄR.
Bloggar du, eller tänker du starta, skicka din bloggadress, så får du en länk här.
LG

Maila också du dina kommentarer till gris@agrar.se.
Läs alla tidigare kommentarer från grisuppfödare genom att klicka på den här länken.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
@-GRIS 2 december 2011
Senaste uppdatering gjord 8 december 11,15
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 49

Partipriset
Scans partipris är från 7 november
21,47 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.
I Norge är partipriset från 8 augusti 2011 31,30 nkr vid 71-90 kg, skållad sugga 27,50 nkr.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 49 v 48 v 47 v 46
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 -
Spotmarknaden Sva 75-100 16,50 16,40 16,40 16,30
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 16,30 16,00 16,00 15,70
Ginsten Slakteri 65-94,9 16,30 16,30 16,00 15,75
Dahlbergs 71-96,9 15,30 15,00 15,00 14,75
Skövde Slakteri 72-96,9 15,00 15,00 14,70 14,70
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 14,40 14,40 14,10 14,10
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 14,60 14,30 14,30 14,00
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 72-93,9 12,27 12,27 12,00 12,00
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 49 v 48 v 47
13,42 Danish Crown 70,0–87,9 dkr 11,00 11,00 10,80
25,74 Nortura 71,1–90,0a nkr 21,82 21,82 21,82
12,60 HK Agri rybsgris 74 – 83,5b euro 1,39 1,39 1,39
12,78 HK Agri rybsgris 84 – 90,5b euro 1,41 1,41 1,41
12,44 HK Agri grund 76 – 85b euro 1,36 1,36 1,36
12,24 Österbottens 70 – 88 euro 1,35 1,35 1,35
12,81 Dito bonus 75 – 88 euro 1,40 1,40 1,40
13,42 Snellman 80–105 euro 1,48 1,48 1,48
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- - - -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 49 v 48 v 47 v 46 v 45
2 de Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,83 Tyskland 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63
29 nov jämförbara**
17,04 Italien - 1,873 1,873 1,873 1,900
15,08 England - 1,658 1,659 1,662 1,676
14,68 Danmark - 1,614 1,586 1,586 1,586
14,35 Frankrike - 1,578 1,618 1,660 1,610
14,37 Tjeckien - - 1,580 1,561 1,531
14,34 Tyskland - 1,576 1,576 1,576 1,576
14,29 Spanien - 1,571 1,575 1,579 1,582
14,15 Belgien - 1,556 1,556 1,556 1,556
13,76 Holland - 1,513 1,513 1,513 1,513
13,66 Polen - - - 1,502 1,484
13,45 Österrike - 1,479 1,458 1,458 1,458
12,84 Sverige - 1,411 1,210 1,217 1,217
12,74 Irland - 1,401 1,401 1,401 1,401
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
6 nov Land v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
Skr euro euro euro euro euro
14,32 EU, medelpris 1,579 1,576 1,551 1,553 1,554
-
17,46 Italien 1,926 1,923 1,908 1,908 1,906
17,14 Malta 1,890 1,890 1,780 1,780 1,770
16,33 Grekland 1,801 1,801 1,811 1,805 1,814
16,23 Cypern 1,790 1,770 1,770 1,770 1,770
15,53 Bulgarien 1,713 1,713 1,713 1,715 1,716
15,01 Slovakien 1,655 1,636 1,624 1,641 1,647
14,80 Tyskland 1,632 1,612 1,581 1,561 1,562
14,80 England 1,632 1,632 1,620 1,619 1,634
14,69 Luxemburg 1,620 1,620 1,567 1,565 1,563
14,65 Sverige 1,616 1,583 1,572 1,573 1,568
14,59 Tjeckien 1,609 1,568 1,559 1,565 1,556
14,50 Rumänien 1,599 1,596 1,593 1,665 1,665
14,45 Estland 1,594 1,587 1,586 1,598 1,619
14,18 Slovenien 1,564 1,559 1,524 1,518 1,532
14,17 Ungern 1,563 1,553 1,529 1,542 1,519
14,13 Polen 1,558 1,559 1,551 1,576 1,550
14,09 Österrike 1,554 1,558 1,525 1,525 1,521
14,05 Portugal 1,550 1,560 1,560 1,570 1,600
13,98 Litauen 1,542 1,530 1,509 1,484 1,484
13,96 Frankrike 1,540 1,540 1,470 1,470 1,460
13,95 Spanien 1,539 1,559 1,550 1,576 1,601
13,65 Finland 1,506 1,513 1,486 1,510 1,511
13,51 Belgien 1,490 1,490 1,445 1,425 1,427
13,34 Holland 1,471 1,470 1,433 1,414 1,413
13,26 Irland 1,462 1,462 1,461 1,459 1,460
13,13 Danmark* 1,448 1,448 1,425 1,425 1,425
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
30 nov
23 nov
9 nov
2 nov
Utbud
1606
1560
1550
2070
Sålda
1426
1380
1190
1170
Medelpris, euro
1,68
1,67
1,67
1,66
Lägst
1,67
1,66
1,66
1,63
Högst
1,69
1,68
1,67
1,67
Medelpris, skr
15,28
15,14
15,14
15,05

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 7,50 kr, galtar 3,75 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 49 v 48 v 47 v 46
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 7,00 7,00 7,00 7,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 7,50 7,25 7,25 7,25
Ginsten 140,1 kg- 6,80 6,80 6,50 6,50
Dahlbergs 140- 6,30 6,00 6,00 6,00
Scan 140- 6,62 6,62 6,35 6,35
KLS Ugglarps 140- 6,55 6,25 6,25 6,25
Dalsjöfors 58% 6,00 6,00 6,00 6,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Skövde 140- 5,80 5,50 5,50 5,50
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 3,75 3,50 3,50 3,50
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,00 2,00 2,00
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 49 v 48 v 47
9,63
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,90 7,90 7,90
20,05
Nortura Fri vikta nkr 17,29 17,29 17,29
Finland
5,89
HK Agrii Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
5,26
Österbottens Fri vikt, E euro 0,58 0,58 0,58
7,70
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
Tyskland
11,10
ZNVG 56 % euro 1,22 1,19 1,19
Galtar
8,41
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,90 6,90 6,90
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 48 v 47 v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Pund
10,59
10,72
10,68
10,67
10,57
10,36
10,45
Dollar 6,76 6,90 6,78 6,70 6,64 6,47 6,65
Euro 9,10 9,23 9,15 9,07 9,10 9,05 9,12
Dansk 1,22 1,24 1,22 1,22 1,22 1,21 1,22
Norsk 1,17 1,18 1,17 1,16 1,16 1,18 1,18
Yen 8,71 8,95 8,82 8,63 8,51 8,53 8,66
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 50 v 49 v 48 v 47
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 19,00 18,35 18,35
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 18,50 18,50 18,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 18,50 18,00 18,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 18,25 17,75 17,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 510 510 480
SLS (Scan)
Plus 30 kg, beräkn. - 431 431 431
Plus 30 kg, marknads - 445 445 445
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
30 kg5, säljare begär 620 620 620 620
30 kg5, köpare betalar 550 550 550 550
Finsk smågris 30 kg - - - -
Dansk smågris 30 kg6 505 505 465 465
Dansk smågris 7 kg6 285 285 265 265
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - - balans balans
KLS Ugglarps - - balans balans
Skövde Slakteri - brist balans balans
Dalsjöfors Slakteri - brist brist balans
Dahlbergs Slakteri - brist brist brist
Ginsten - brist balans balans
-
MarknadsavdragM
Dalsjöfors Slakteri - - - -
Skövde Slakteri - - - -
Dahlbergs Slakteri - - - -
Ginsten - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 49 v 48 v 47 v 46 v 45
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
290
Basis 7 kg 238 238 234 234 234
484
Basis 30 kg 397 397 391 391 391
296
SPF+Myc 7 kg 243 243 239 239 239
490
SPF+Myc 30 kg 402 402 396 396 396
301
SPF 7 kg 247 247 243 243 243
495
SPF 30 kg 406 406 400 400 400
1067
Økologi 30 kg 875 867 861 861 853
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
754
25-kilos 650 650 650 650 650
HK Agri euro euro euro euro euro
380
25-kg, Priimuus 42 42 42 42 42
Snellmans
576
Klass S40, 30 kg* 63 63 63 61 61
Tyskland
464
ZNVG 28 kg 51 50 49 49 49
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
6 nov Land v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
Skr euro euro euro euro euro
332 EU, medelpris 36,62 36,01 34,72 34,76 34,60
-
725 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
578 Sverige 63,79 63,03 60,74 64,43 59,62
566 Slovakien 62,50 53,19 47,41 47,41 50,40
501 Italien 55,27 54,63 54,23 53,99 53,90
433 Finland 47,80 49,53 45,97 45,84 45,60
424 England 46,82 46,82 46,17 45,91 46,32
401 Luxemburg 44,30 44,30 36,80 38,70 34,60
392 Danmark* 43,27 43,25 42,31 42,31 42,32
380 Tjeckien 41,98 42,11 42,08 46,72 46,61
378 Tyskland 41,70 40,00 38,80 38,90 38,70
356 Estland 39,28 39,75 41,40 38,81 43,27
326 Belgien 36,00 36,00 35,00 34,00 34,00
283 Spanien 31,21 29,98 29,26 29,15 29,65
281 Polen 31,04 31,95 30,81 31,06 30,38
259 Frankrike 28,60 28,60 26,60 25,00 23,80
217 Portugal 24,00 24,00 24,00 28,00 28,00
240 Holland 26,50 24,75 23,00 23,00 23,00
208 Ungern 23,04 30,09 22,95 27,26 27,30
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.