Senaste nytt om priser
och marknaden

Uppdatera gärna innan du läser.

Tyska suggorna ner 72 öre
Tyska suggpriset sjönk v 50 med 8 cent, 72 öre. Eriksson Transport sänker därför suggpriset med 60 öre och galtarna 75. /LG 111212

Julfesten över, Scan sänker 1 kr, KLS Ugglarps och Dalsjöfors 50 öre
Julfesten börjar vara över för den här gången, i den mån det varit någon. Scan har ju endast höjt 25 öre sedan v 43, inför grisens stora högtid när nästan alla köper svensk skinka, men sänker nästa vecka grispriset med 1 kr. Inte mycket till julfest med 25 öre, men en rejäl baksmälla. KLS Ugglarps har höjt 2,10 kr och Dalsjöfors har höjt 55 öre sedan v 43. Båda sänker 50 öre v 50. Spotmarknaden sänker 30 öre, hälsar Per Karlsson från ett strömlöst oväders-Halland.
Höjningarna under sommaren räknas väl inte till julhöjning, även om skinkorna läggs in tidigt numera.
Ginsten och Skövde rör inte sina priser alls och givetvis inte Lövsta med sina 17 kr. Gemensamt för dessa slakterier är att de fortsätter distribuera julvaror för fullt även nästa vecka och kanske ännu längre.
Även i Finland fortsätter julens produkter att distribueras mera nära julafton. Julafton är ju om två veckor i morgon.
Leveranskontrakten börjar vara påtecknade och priserna går i varje fall inte nedåt. Så brukar det vara. Medan man hörde talas om 15 - 16 kr för en tid sedan, hörs inte mycket under 16 numera, men väl 16 kr, 16,25, 16,30 och 16,50 kr som lägsta garantipris för hela 2012, med lägre pris i början av året och högre i slutet.
Kalmargruppens, Pig19, 16,60 kr som snitt för året, med 16,15 första kvartalet och 17,15 sista kvartalet, kan tjäna som exempel.
Ett avslut på 15,80 (tror jag det var) för första kvartalet är också en bra start på första halvåret. Vitsen med att börja förhandla för ett halvår just nu, kan vara att nästa förhandling blir vid halvårsskiftet och inför det mest intressanta halvåret för slaktarna.
Som visas av nästa veckas sänkning vid Scan, är koppling till andra slakteriers priser intressant i kontrakten. Det är en livlina om det sker sådana här drastiska sänkningar. Jag hörde idag om en sådan konstruktion av avtalet. Det är ju lätt att ge frikostiga leveranstillägg, om noteringen kan sänkas lika snabbt.
Trenden med garantipriser står sig, som sagt. Eller golvpriser, ska man mera rätt säga, eftersom man aldrig har garantipriser uppåt.
För grisföretagarna måste modellen med golvpriser ge mer trygghet, än det lynniga systemet med enbart noteringar. Med golvpriser vet man vilken prisnivå som inte kommer att understigas under året och det är lättare att ta investeringsbeslut. Insatsvaror kan man också få fasta priser på.
Likaså hör jag allt oftare att priserna över året är stafflade, så att priset är lägst kv 1 och högst kv 2. Sven Jerpdal ger fler exempel på prismodeller i sin blogg Grisgeneralen.
Skaraborgarna är igång med förhandlingar om gruppens stora utbud av grisar. Det ska bli intressant att se vem som får slakta och vad priserna blir. Det blir säkert uppdelning av posterna, så att alla slakterier får möjlighet att bjuda. För ett mindre slakteri kan det stora utbudet bli alltför mäktigt.
När vi kommit så här långt med 2012 års kontrakt, kan vi börja ana var prisnivån nästa år kan tänkas ligga. Inget slakteri kan bjuda t ex 16,50 utan någon aning av möjligherna att ta ut priset från handeln. /LG 111209

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Vi har en fortsatt god anmälan och slaktar enligt plan
Försäljningen av julskinka fortsätter att mötas utav tuffa prisutspel. Får även uppfattningen av att butikerna i år är mer restriktiva i sina beställningar än tidigare. Det vill säga att de väljer minska sitt säkerhetslager, så att de inte riskerar att ha kvar julskinka i butik efter jul. Detta innebär även att vi konsumenter måste handla julskinkan i god tid för att vara säkra på att vi får svensk julskinka på julbordet.
I övrigt är det varierande försäljning med lite lägre efterfrågan på detaljer och lite bättre efterfrågan på charkråvara.
Efterfrågan på smågrisar fortsätter att öka och vi höjer noteringen på smågris med ytterligare 50 kr till nästa vecka.

KLS Ugglarps
Årets julskinkeproduktion närmar sig slutet, vilket resulterat i minskad efterfrågan på skinka. Avsättningen för charkråvara och övriga produkter till detaljhandeln är fortsatt god.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson -Försäljningen inför julen pågår för fullt och vi distribuerar ända in till jul. Hittills ser försäljningen ut som ett normalt år, men vi har inte sammanställt några siffror. Grispriset är därför oförändrat, men vi höjer smågrisarna 1 kr.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Försäljningen av julprodukter går mot sitt slut. Tisdag och onsdag är sista dag för distribution för oss som distribuerar via grossist. Det innebär att priset på slaktgrisar sänks 50 öre.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det är fortfarande full fart i slakt, styckning, k-pack och utleveranser av julskinka.
Riktigt kul är att vår julskinka säljer mycket bra, alla våra butikskunder ringer och plussar på volymerna, då skinkan säljer slut.
-Vad som är viktigt nu är att kommunicera ut ett betydligt högre pris på grisköttet 2012 till köpare av griskött. Vi gör absolut så mycket vi kan. Jag hoppas att alla kollegor har samma inställning.

Spotmarknaden.se
Paw Mathiesen: -På denna årstiden är allt som det brukar – noteringen går ner. Frågan är hur långt ner den kan gå med tanke på att det danska priset motsvarar 14,60 SEK (11 DKK + 1 DKK i efterbetalning). Även i övriga Europa är grispriset ovanligt högt med tanke på årstiden.
 
Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Det är en febril aktivitet i slakt och förädling. Sista skinkorna tas nästa vecka, men distributionen av julvaror pågår ända fram till jul.
-Det är balans i förmedlingen av smågrisar.

HK Agri (HKScan)
Ulf Jahnsson:-Julbonusen på 7 cent är kvar till jul. Vi slaktar för fullt ända till jul och distributionen pågår till 22 december.
-Vi är nu nära balans för smågrisarna.

Danish Crown
PDe europeiska marknaderna är fortsatt stabila, som följd av julförsäljningen. Det blir dock stopp mycket snart. Industrikunderna har köpt de råvaror som ska användas fram till jul.
Vi ser stabila priser på detaljerna och försäljningen av bacon är likaså på tillfredsställande nivå denna vecka.
Försäljningen till tredje land är oförändrad.

Marknadskommentarer från grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -Julslakten kan man konstatera är över, vilket börjar synas på våra noteringar. De europeiska priserna har legat ganska stabilt de senaste veckorna, men för årstiden på en hög nivå. Ser man på den minskade produktionen i Öst- och Sydeuropa, samt den höga export som Danmark bland annat har idag, ska man se den europeiska grisköttsmarknaden med tillförsikt och optimism. Vad som kan bli negativt av detta, är när avräkningspriserna går upp och foderpriserna ner, då ökar givetvis produktionen.
Rumänien har nu också fått tillstånd att exportera griskött till Europa. Detta kan ge en negativ prisbild i slutet av 2012 och 2013. Jag hoppas att omställningen till lösgående suggor i Europa 2013 kommer att ge vår hemmamarknad en fördel.

Blogg: Grisgeneralen
Avräkningsprismodell 2012
Här nedan visar jag en modell för avräkningsprissättning inför 2012. De prisnivåer som jag anger är exempel och inga rekomendationer. Däremot ska ingen som producerar ca 1000 slaktgrisar eller mer behöva lägga sig under en medelprisnivå om 16 kr/kg fläsk.
Första siffran anger medelpris för år 2012 Sedan kommer priser för varje kvartal med början kvartal 1. Sista siffran är smågrispris i medeltal över året om man räknar 43 % av 88 kg slaktgrisvärde.
16,40 14,90 15,90 16,90 17,90 635
17,00 15,50 16,50 17,50 18,50 643
18,00 16,50 17,50 18,50 19,50 681
Allt är angivet i kr.
De senaste dagarna har det talats om ett kommande prisrally på fläsk i Europa. Det vet vi inget om, men man kan naturligtvis knyta priset till förslagsvis Danish Crowns avräkningsprisutveckling. Senaste gången det var rally i Europa fick vi inte ett öre med av uppgångarna. Det är ju naturligtvis en risk, för det kan ju också bli en nedgång. Valutasvängningar är ej med i beräkningarna,vilket gör ”ekvationen” mer komplicerad.
Jag tror en ren prissättning är bäst. Det finns en del som vill spekulera med sina grispriser i sina företag, vilket jag avråder ifrån. Vill ni spekulera så gör det på någon eller några börser med pengar ni inte behöver i rörelsen.
Sven

Upploppet för grisavtalen har börjat
Det är nu i elfte timmen att komma överens om grisavtalen för 2012. Det är helt klart att det pågår en revolution i prissättningen där vi byter ut slakteriernas rätt att betala i efterhand. Ett system med golvpriser + leveranstillägg har tagit över.
Som i alla revolutioner kommer även fram övertoner med höga krav på framförallt höga smågrispriser. Det ger samtidigt högre krav på fläskpriser. Det verkar som att framförallt smågrisproducenterna vill kompensera sig för de senaste svåra åren. Man kan alltid gråta över spilld mjölk, men man får aldrig tillbaka den samma.
Min uppfattning är att avtalen måste vara klara före nyårsafton och att för de som har avtal att säga upp för senare förhandling gör detta. Det sämsta alternativet är troligen att stå utan avtal den 1 januari 2012.
Sven

Bloggar du om grisar?
Gör som Sven Jerpdal, starta en blogg om grisnäringen. Du kommer till hans blogg HÄR.
Bloggar du, eller tänker du starta, skicka din bloggadress, så får du en länk här.
LG

Maila också du dina kommentarer till gris@agrar.se.
Läs alla tidigare kommentarer från grisuppfödare genom att klicka på den här länken.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
@-GRIS 9 december 2011
Senaste uppdatering gjord 15 december 10,20
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 50

Partipriset
Scans partipris är från 7 november
21,47 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.
I Norge är partipriset från 8 augusti 2011 31,30 nkr vid 71-90 kg, skållad sugga 27,50 nkr.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 50 v 49 v 48 v 47
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Spotmarknaden Sva 75-100 16,20 16,50 16,40 16,40
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 15,80 16,30 16,00 16,00
Ginsten Slakteri 65-94,9 16,30 16,30 16,30 16,00
Dahlbergs 71-96,9 15,30 15,30 15,00 15,00
Skövde Slakteri 72-96,9 15,00 15,00 15,00 14,70
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 13,90 14,40 14,40 14,10
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 14,10 14,60 14,30 14,30
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 72-93,9 11,27 12,27 12,27 12,00
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 50 v 49 v 48
13,42 Danish Crown 70,0–87,9 dkr 11,00 11,00 11,00
25,74 Nortura 71,1–90,0a nkr 21,82 21,82 21,82
12,60 HK Agri rybsgris 74 – 83,5b euro 1,39 1,39 1,39
12,78 HK Agri rybsgris 84 – 90,5b euro 1,41 1,41 1,41
12,44 HK Agri grund 76 – 85b euro 1,36 1,36 1,36
12,24 Österbottens 70 – 88 euro 1,35 1,35 1,35
12,81 Dito bonus 75 – 88 euro 1,40 1,40 1,40
13,42 Snellman 80–105 euro 1,48 1,48 1,48
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- - - -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 50 v 49 v 48 v 47 v 46
9 dec Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,83 Tyskland 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63
6 dec jämförbara**
16,59 Italien - 1,842 1,873 1,873 1,873
15,11 England - 1,678 1,658 1,659 1,662
14,55 Danmark - 1,615 1,614 1,586 1,586
14,01 Frankrike - 1,555 1,578 1,618 1,660
14,23 Tjeckien - - - 1,580 1,561
14,19 Tyskland - 1,576 1,576 1,576 1,576
14,10 Spanien - 1,565 1,571 1,575 1,579
14,01 Belgien - 1,556 1,556 1,556 1,556
13,71 Holland - 1,522 1,513 1,513 1,513
13,53 Polen - - - 1,502 1,502
13,32 Österrike - 1,479 1,479 1,458 1,458
11,25 Sverige - 1,249 1,411 1,210 1,217
12,71 Irland - 1,411 1,401 1,401 1,401
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
6 nov Land v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
Skr euro euro euro euro euro
14,32 EU, medelpris 1,579 1,576 1,551 1,553 1,554
-
17,46 Italien 1,926 1,923 1,908 1,908 1,906
17,14 Malta 1,890 1,890 1,780 1,780 1,770
16,33 Grekland 1,801 1,801 1,811 1,805 1,814
16,23 Cypern 1,790 1,770 1,770 1,770 1,770
15,53 Bulgarien 1,713 1,713 1,713 1,715 1,716
15,01 Slovakien 1,655 1,636 1,624 1,641 1,647
14,80 Tyskland 1,632 1,612 1,581 1,561 1,562
14,80 England 1,632 1,632 1,620 1,619 1,634
14,69 Luxemburg 1,620 1,620 1,567 1,565 1,563
14,65 Sverige 1,616 1,583 1,572 1,573 1,568
14,59 Tjeckien 1,609 1,568 1,559 1,565 1,556
14,50 Rumänien 1,599 1,596 1,593 1,665 1,665
14,45 Estland 1,594 1,587 1,586 1,598 1,619
14,18 Slovenien 1,564 1,559 1,524 1,518 1,532
14,17 Ungern 1,563 1,553 1,529 1,542 1,519
14,13 Polen 1,558 1,559 1,551 1,576 1,550
14,09 Österrike 1,554 1,558 1,525 1,525 1,521
14,05 Portugal 1,550 1,560 1,560 1,570 1,600
13,98 Litauen 1,542 1,530 1,509 1,484 1,484
13,96 Frankrike 1,540 1,540 1,470 1,470 1,460
13,95 Spanien 1,539 1,559 1,550 1,576 1,601
13,65 Finland 1,506 1,513 1,486 1,510 1,511
13,51 Belgien 1,490 1,490 1,445 1,425 1,427
13,34 Holland 1,471 1,470 1,433 1,414 1,413
13,26 Irland 1,462 1,462 1,461 1,459 1,460
13,13 Danmark* 1,448 1,448 1,425 1,425 1,425
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
30 nov
23 nov
9 nov
2 nov
Utbud
1606
1560
1550
2070
Sålda
1426
1380
1190
1170
Medelpris, euro
1,68
1,67
1,67
1,66
Lägst
1,67
1,66
1,66
1,63
Högst
1,69
1,68
1,67
1,67
Medelpris, skr
15,28
15,14
15,14
15,05

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,90 kr, galtar 3,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 50 v 49 v 48 v 47
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 7,00 7,00 7,00 7,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,90 7,50 7,25 7,25
Ginsten 140,1 kg- 6,80 6,80 6,80 6,50
Dahlbergs 140- 6,30 6,30 6,00 6,00
Scan 140- 6,62 6,62 6,62 6,35
KLS Ugglarps 140- 6,55 6,55 6,25 6,25
Dalsjöfors 58% 6,00 6,00 6,00 6,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Skövde 140- 5,80 5,80 5,50 5,50
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 3,00 3,75 3,50 3,50
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,00 2,00
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 50 v 49 v 48
9,63
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,90 7,90 7,90
20,05
Nortura Fri vikta nkr 17,29 17,29 17,29
Finland
5,89
HK Agrii Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
5,26
Österbottens Fri vikt, E euro 0,58 0,58 0,58
7,70
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
Tyskland
10,45
ZNVG 56 % euro 1,16 1,22 1,19
Galtar
8,41
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,90 6,90 6,90
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 49 v 48 v 47 v 46 v 45 v 44 v 43
Pund
10,55
10,59
10,72
10,68
10,67
10,57
10,36
Dollar 6,72 6,76 6,90 6,78 6,70 6,64 6,47
Euro 9,01 9,10 9,23 9,15 9,07 9,10 9,05
Dansk 1,21 1,22 1,24 1,22 1,22 1,22 1,21
Norsk 1,17 1,17 1,18 1,17 1,16 1,16 1,18
Yen 8,66 8,71 8,95 8,82 8,63 8,51 8,53
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 51 v 50 v 49 v 48
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 19,50 19,00 18,35
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,50 18,50 18,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 19,00 18,50 18,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 18,25 18,25 17,75
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 510 510 510
SLS (Scan)
Plus 30 kg, beräkn. - 387 431 431
Plus 30 kg, marknads - 525 445 445
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
30 kg5, säljare begär 620 620 620 620
30 kg5, köpare betalar 550 550 550 550
Finsk smågris 30 kg 490 490 - -
Dansk smågris 30 kg6 553 553 505 465
Dansk smågris 7 kg6 29§5 295 285 265
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - - - balans
KLS Ugglarps - brist - balans
Skövde Slakteri - brist brist balans
Dalsjöfors Slakteri - balans brist brist
Dahlbergs Slakteri - brist brist brist
Ginsten - brist brist balans
-
MarknadsavdragM
Dalsjöfors Slakteri - - - -
Skövde Slakteri - - - -
Dahlbergs Slakteri - - - -
Ginsten - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 50 v 49 v 48 v 47 v 46
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
290
Basis 7 kg 238 238 238 234 234
484
Basis 30 kg 397 397 397 391 391
296
SPF+Myc 7 kg 243 243 243 239 239
490
SPF+Myc 30 kg 402 402 402 396 396
301
SPF 7 kg 247 247 247 243 243
495
SPF 30 kg 406 406 406 400 400
1067
Økologi 30 kg 875 875 867 861 861
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
754
25-kilos 650 650 650 650 650
HK Agri euro euro euro euro euro
380
25-kg, Priimuus 42 42 42 42 42
Snellmans
576
Klass S40, 30 kg* 63 63 63 63 61
Tyskland
468
ZNVG 28 kg 52 51 50 49 49
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
6 nov Land v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
Skr euro euro euro euro euro
332 EU, medelpris 36,62 36,01 34,72 34,76 34,60
-
725 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
578 Sverige 63,79 63,03 60,74 64,43 59,62
566 Slovakien 62,50 53,19 47,41 47,41 50,40
501 Italien 55,27 54,63 54,23 53,99 53,90
433 Finland 47,80 49,53 45,97 45,84 45,60
424 England 46,82 46,82 46,17 45,91 46,32
401 Luxemburg 44,30 44,30 36,80 38,70 34,60
392 Danmark* 43,27 43,25 42,31 42,31 42,32
380 Tjeckien 41,98 42,11 42,08 46,72 46,61
378 Tyskland 41,70 40,00 38,80 38,90 38,70
356 Estland 39,28 39,75 41,40 38,81 43,27
326 Belgien 36,00 36,00 35,00 34,00 34,00
283 Spanien 31,21 29,98 29,26 29,15 29,65
281 Polen 31,04 31,95 30,81 31,06 30,38
259 Frankrike 28,60 28,60 26,60 25,00 23,80
217 Portugal 24,00 24,00 24,00 28,00 28,00
240 Holland 26,50 24,75 23,00 23,00 23,00
208 Ungern 23,04 30,09 22,95 27,26 27,30
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.