Senaste nytt om priser
och marknaden

Uppdatera gärna innan du läser.

Priserna fortsätter nedåt v 51, nu även i Danmark
Det är nu definitivt nära slutet för julprodukterna och därmed julpriserna på slaktgrisar. KLS Ugglarp fortsätter ner med ytterligare 40 öre v 51, Dalsjöfors 50 öre och Ginsten 1 kr. Ginsten sänker dock från det högre priset 16,30 till 15,30 och ligger ändå över Skövdes 15 kr, som inte sänkts alls nästa vecka. Spotmarknaden sänker 90 öre till 15,30 kr. Lövsta Kött rör inte priset på 17 kr.
Tyska priset ligger oförändrat på 1,63 €, 14,80 kr, men danskarna sänker 40 danska öre, ca 50 svenska, till 12,93 kr. Sänkningen beror dels på att slaktjulen är över i Europa och att kinesiska priserna är lägre efter nyår. Intressant med danska priserna är att de för första gången på mycket länge är genomsnittligt högre än tyska året 2011, enligt ISN. Tänk så många år (decennier) Danish Crown lovat sina leverantörer att slå tyska priset. Nu gör man det. Med hjälp av kineserna.
2012 års priser börjar bli klara i Sverige, i stora drag, eftersom leveransavtalen numera som regel har golvpriser. Jag sa förra veckan att det hörs inte så mycket om prisnivåerna på 14-15 kr, men i veckan fick jag i alla fall ett exempel på 14,50 kr från en missnöjd grisföretagare.
-Trots att andra bevisligen fått 16 och 16,60, som i Kalmar, så gick det inte att få mer än 14,50, sa han. Det var Scan i båda fallen.
Veckans fråga till slaktarna blev hur långt man kommit i tecknandet av avtal, när halva december gått. De flesta avtalen är i hamn, men 25 - 30 % återstår att teckna vid en del slakterier. Hela skaraborgsgruppen med 100000 grisar, t ex, förhandlar fortfarande. Den som får dessa 100000 grisarna kan bättra på sina slaktsiffror nästa år rejält. Uppfödarna håller ett infomöte 21 december och redogör för resultaten.
Cato Gustafsson, Skövde, sa idag att 100000 nya grisar är för många grisar för Skövdes del. 25000 är max vad man kan förhandla om. Det stora antalet är mest gynnsamt för Scan.
Men Land skrev idag om 1 miljon grisar som saknas i nästa års slakt, om slakten ska kunna ske effektivt. En uppfödare spekulerade i dag i att det är Scan i Skara som försvinner härnäst. Och att man vill koncentrera slakten till Kristianstad, därav bl a budet på kalmar-grisarna. I så fall är det mycket i slakteri-grytan som kan bli omrört 2012. Blir KLS Ugglarps den stora aktören i Skaraborg och vill slakta ännu mer i Skara? Eller köpa hela slakteriet??!! Jag har tidigare spekulerat i vad som kan hända på Gotland, men det finns utrymme för häftiga spekulationer även i Skaraborg, med anledning av det stora utbudet på 100000 grisar som kan hamna hos en enda slaktare. Kanske hos en som vill in ordentligt i Skaraborg.
Jag har mest skrivit om priserna på slaktgrisar, men avtal skrivs givetvis även på smågrisarna. Där har bl a Sven Jerpdal synpunkten i sin blogg, att smågrisarnas uppfödares försök att få kompensation för de mycket dåliga senaste åren kan bli problem för kontrakten med uppfödarna av slaktgrisar. Dyrare smågrisar kräver ännu högre pris på slaktgrisar. Till detta kommer att leverantörer av slaktgrisar som bytt slakteri, ibland även får byta smågrisleverantör. Det slakteri som vinner en grupp nya leverantörer av slaktgrisar, måste ut på marknaden och skaffa nya leverantörer av smågrisar.
Om det alltså saknas 1 milj slaktgrisar i slakterierna 2012, så har senaste årens dåliga ekonomi i smågrisproduktionen skapat minst lika stort hål i försörjningen av smågrisar. Klart att smågrisuppfödarna förhandlar om kronorna per smågris om man förstår att slakteriet måste ha fler smågrisar för att uppfylla sina åtaganden. Slakterierna får helt enkelt köpa över smågrisuppfödare. Scans beräknade smågrispris är 387 kr nästa vecka, men det jag hört att man förhandlar om är nivån 670 kr, fast pris hela 2012. Det är ingen stor besättning och säkert inget toppris, men illustrerar att notering är en sak, verkligt grispris något helt annat. Även när det gäller smågrisar.
Nu syns det som att avtalen för 2012 blir ett systemskifte i svensk grisproduktion, där i varje fall grundpriset, om det nu blir 14,50, 16, 16,60 eller 17 kr, finns i kontrakten. Då kan det bli som det ryktats om under flera år, att noteringen försvinner. I Scans fall har den inte varit i närheten av verkligheten på länge.
Försvinner noteringen, så har jag några alternativ till redovisning av priserna. Men det kan vi ta mer om vid senare tillfälle.
Men som jag sagt tidigare, golvpriser i stället för notering har fördelen att grisföretagarna kan göra bättre förkalkyler över sin produktion. /LG 111216

Fortsatt livlig efterfrågan på slaktgrisar i EU
Under senaste veckan har marknaden för slaktgrisar endast rört sig lite. I Tyskland, Danmark och Holland är det god efterfrågan, trots ganska omfattande volymer till salu. Trots att det saknas en slaktdag i Spanien, Italien och Österrike, har det inte pressat priserna i dessa länder.
Lätt prishöjning noteras i Frankrike. Det är ett trendbrott, eftersom priserna varit fallande tidigare veckor. Höjningen gör att priserna nu är tillbaka på samma nivå som spanska och tyska. Som stort exportland ligger Danmark före Tyskland med 4 cent. Därmed är danska snittpriset i år högre än det tyska för första gången. Detta speglar den goda intjäningen som danskarna uppnått på exporten av griskött 2011.
Trend för tyska marknaden: Det är god efterfrågan på slaktgrisar. Men bearbetat kött är mindre efterfrågat just före jul. Tilltagande efterfrågan väntas dock av dyrare detaljer inför juldagarna. Det tyder på stabila priser och därför oförändrat grispris nästa vecka. ISN 111216

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Vi har en fortsatt god anmälan och slaktar enligt plan.
Försäljningen följer tidigare års mönster, dvs vecka 51 är en vecka då försäljningsvolymen går ner och det som främst efterfrågas är filé, revben och kamben. Medan det står stilla på färsen. Ser positivt på starten av nästa år, där kunderna kommer inleda året med kampanjer på karré och kotlett.
Läget och marknadsnotering på smågris är oförändrad nästa vecka.

KLS Ugglarps
Marknaden fortsätter att falla pga avtagande efterfrågan. Vi gläds dock åt det positiva mottagandet som vår egenproducerade julskinka har fått och att försäljningen av julskinkan gick över förväntan.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson -Skinkproduktionen är över och vi sänker grispriset 1 kr. Vi fortsätter distribuera och det är skinka och alla andra julprodukter som efterfrågas. Vi vet inte hur försäljningen gått i förhållande till förra året, men försäljningen har ökat på slutet.
-Vi har inte fått in alla kontrakt ännu och kan teckna fler. Jag vet ingen procent av vad vi behöver. Målet är att slakta 75 - 76000 grisar, en ökning med kanske 1000. Vi kan inte kontraktera de större gårdarna, 5- 6000 är gränsen uppåt.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Julförsäljningen ser ut att bli lite bättre än vi trott. Produktionen för julen stannade i onsdags, men vi producerar för lager. Det har sålts en del av lagret och verkar gå slut. Men handeln nu i helgen blir avgörande.
-Det är mest kokt skinka som säljs, men rimmade går också bra.
-Vi har fått in de flesta kontrakten, men det återstår kanske 25 - 30 %. Leverantörerna är i år mycket medvetna om att kunna göra en bra förhandling för 2012.
-Jag vet inte om vi tappar andelar i något område, men hoppas vi inte gör det. Vi ser i alla fall av statistiken att vi var mest framgångsrika att slakta kv 3 2011.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det går ut stora volymer griskött nu, alla jobbar häcken av sig för att klara leveranserna, som pågår fortfarande till butik. Det är skinka, chark och inte minst k-pack. Och k-pack fortsätter öka.
-Vi har i stort sett kontrakterat de volymer vi tänker slakta 2012. Vi siktar inte på ökad slakt nästa år. Det kan t o m bli någon minskning. Vi satsar i stället mer på ökad förädling och att ta mer betalt för de färdiga produkterna. Därför ska vi anställa en duktig säljare, som kan bearbeta marknaden hårdare.
-Prisnivån på kontrakten är givetvis hemliga, men de som tror att de kan få 18,50 kr, är nog fel ute. Vi har haft förhandlingar även med de stora drakarna. Kanske kan vi nå 18,50 kr i slutet av 2012, men första kvartalet blir tufft. Det finns alltså hopp om bättre grispriser 2012.
-Skaraborgsgruppen på 100 000 grisar kan vi inte hantera. Det blir alltför äventyrligt att bjuda och kanske få så stora ökade volymer. Det är äventyrligt. 25 000 grisar i en affär är mer hanterligt för oss.
-Inköp av grisar i Norrland klarar vi inte heller. Det är 8 timmars transport som är vår gräns norrut. Problemet med bristande konkurrens om grisarna i Norrland måste lösas på annat sätt. Vi har fullt upp med att lösa problemen inom vårt upptagningsområde.

Spotmarknaden.se
Per Karlsson: -Nu minskar efterfrågan påtagligt, då julproduktionen är i slutfasen. Se över produktionskostnaderna så inte ekonomin äventyras.
En fortsatt hög efterfrågan från Asien kan förhoppningsvis hålla emot ytterligare stora svenska prisnedgångar och eventuellt bidra till att priset vänder upp tidigare än historiskt. Grispriset föll idag i Danmark med ca 50 svenska öre, vilket ökar pressen på den svenska marknaden.
Det kommenteras mycket om avtal och att dessa ska/bör vara klara till nyår. Det går att handla på spotmarknaden utan avtal, hur enkelt som helst och dessutom betalas grisarna med aktuellt marknadspris – varje gång. För den som önskar avtal men vill prova något annat – prova spotmarknaden! Vi har även lösningar för kontinuerliga affärer, där du vet priset i förväg.
 
Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Normalt läge för slakten, men underskott på smågrisar.

HK Agri (HKScan)
Ulf Jahnsson:-

Danish Crown
De europeiska marknaderna har nu toppat i förhållande till julhandeln med industrisegnentet, medan det är fortsatt god efterfrågan på detaljer. Det betyder att vi ser en prispress på skinka och framändar, medan kotlett ligger oförändrad.
Den engelska baconmarknaden är oförändrad.
Avsättningen till tredje land är avmattad och nya orders till Kina sker till lägre prisnivå.

Marknadskommentarer från grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -Fortsatt god efterfrågan av griskött på världsmarknaden, priserna ligger ganska oförändrade. På hemmamarknaden går prisnivån neråt. I stort vill jag påstå att marknaden är ganska stabil på en hög nivå i dagsläge.
Jag blir så fascinerad över vissa saker. USA har slagit nytt rekord genom att ha exporterat griskött och nötkött för 573 miljoner dollar bara i oktober månad. Det är en ökning med 41 %, jämfört med samma månad i fjol.
Dom beskriver att volymen är givetvis stor, men det är de höga priset på köttet som är helt otroligt. Dom räknar med att slå nytt värderekord för gris och nötköttsexport på 4,93 miljarder dollar 2011. Senaste rekordet var 2008 med 4,88 miljarder dollar i exportvärde.
Detta kan kännas långt ifrån våran lilla marknad, men det är ändå så att det bör ge oss vissa fördelar.

Bloggat: Grisgeneralen
Upploppet för grisavtalen har börjat
Det är nu i elfte timmen att komma överens om grisavtalen för 2012. Det är helt klart att det pågår en revolution i prissättningen där vi byter ut slakteriernas rätt att betala i efterhand. Ett system med golvpriser + leveranstillägg har tagit över.
Som i alla revolutioner kommer även fram övertoner med höga krav på framförallt höga smågrispriser. Det ger samtidigt högre krav på fläskpriser. Det verkar som att framförallt smågrisproducenterna vill kompensera sig för de senaste svåra åren. Man kan alltid gråta över spilld mjölk, men man får aldrig tillbaka den samma.
Min uppfattning är att avtalen måste vara klara före nyårsafton och att för de som har avtal att säga upp för senare förhandling gör detta. Det sämsta alternativet är troligen att stå utan avtal den 1 januari 2012.
Sven

Bloggar du om grisar?
Gör som Sven Jerpdal, starta en blogg om grisnäringen. Du kommer till hans blogg HÄR.
Bloggar du, eller tänker du starta, skicka din bloggadress, så får du en länk här.
LG

Maila också du dina kommentarer till gris@agrar.se.
Läs alla tidigare kommentarer från grisuppfödare genom att klicka på den här länken.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
@-GRIS 16 december 2011
Senaste uppdatering gjord 21 december 14,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 51

Partipriset
Scans partipris är från 7 november
21,47 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.
I Norge är partipriset från 8 augusti 2011 31,30 nkr vid 71-90 kg, skållad sugga 27,50 nkr.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 51 v 50 v 49 v 48
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Spotmarknaden Sva 75-100 15,30 16,20 16,50 16,40
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 15,40 15,80 16,30 16,00
Ginsten Slakteri 65-94,9 15,30 16,30 16,30 16,30
Dahlbergs 71-96,9 15,00 15,30 15,30 15,00
Skövde Slakteri 72-96,9 15,00 15,00 15,00 15,00
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 13,70 14,10 14,60 14,30
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 13,40 13,90 14,40 14,40
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 72-93,9 11,27 11,27 12,27 12,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 51 v 50 v 49
12,93 Danish Crown 70,0–87,9 dkr 10,60 11,00 11,00
25,74 Nortura 71,1–90,0a nkr 21,82 21,82 21,82
12,60 HK Agri rybsgris 74 – 83,5b euro 1,39 1,39 1,39
12,78 HK Agri rybsgris 84 – 90,5b euro 1,41 1,41 1,41
12,44 HK Agri grund 76 – 85b euro 1,36 1,36 1,36
12,24 Österbottens 70 – 88 euro 1,35 1,35 1,35
12,81 Dito bonus 75 – 88 euro 1,40 1,40 1,40
13,42 Snellman 80–105 euro 1,48 1,48 1,48
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- - - -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 51 v 50 v 49 v 48 v 47
16 dec Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,80 Tyskland 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63
13 dec jämförbara**
16,60 Italien - 1,829 1,842 1,873 1,873
15,46 England - 1,703 1,678 1,658 1,659
14,22 Tjeckien - - 1,677 1,584 1,580
14,66 Danmark - 1,615 1,615 1,614 1,586
14,31 Tyskland - 1,576 1,576 1,576 1,576
14,22 Frankrike - 1,567 1,555 1,578 1,618
14,21 Spanien - 1,565 1,565 1,571 1,575
14,12 Belgien - 1,556 1,556 1,556 1,556
13,90 Polen - - 1,531 1,502 1,502
13,81 Holland - 1,522 1,522 1,513 1,513
13,42 Österrike - 1,479 1,479 1,479 1,458
12,81 Irland - 1,411 1,411 1,401 1,401
10,46 Sverige - 1,153 1,249 1,411 1,210
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
6 nov Land v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
Skr euro euro euro euro euro
14,32 EU, medelpris 1,579 1,576 1,551 1,553 1,554
-
17,46 Italien 1,926 1,923 1,908 1,908 1,906
17,14 Malta 1,890 1,890 1,780 1,780 1,770
16,33 Grekland 1,801 1,801 1,811 1,805 1,814
16,23 Cypern 1,790 1,770 1,770 1,770 1,770
15,53 Bulgarien 1,713 1,713 1,713 1,715 1,716
15,01 Slovakien 1,655 1,636 1,624 1,641 1,647
14,80 Tyskland 1,632 1,612 1,581 1,561 1,562
14,80 England 1,632 1,632 1,620 1,619 1,634
14,69 Luxemburg 1,620 1,620 1,567 1,565 1,563
14,65 Sverige 1,616 1,583 1,572 1,573 1,568
14,59 Tjeckien 1,609 1,568 1,559 1,565 1,556
14,50 Rumänien 1,599 1,596 1,593 1,665 1,665
14,45 Estland 1,594 1,587 1,586 1,598 1,619
14,18 Slovenien 1,564 1,559 1,524 1,518 1,532
14,17 Ungern 1,563 1,553 1,529 1,542 1,519
14,13 Polen 1,558 1,559 1,551 1,576 1,550
14,09 Österrike 1,554 1,558 1,525 1,525 1,521
14,05 Portugal 1,550 1,560 1,560 1,570 1,600
13,98 Litauen 1,542 1,530 1,509 1,484 1,484
13,96 Frankrike 1,540 1,540 1,470 1,470 1,460
13,95 Spanien 1,539 1,559 1,550 1,576 1,601
13,65 Finland 1,506 1,513 1,486 1,510 1,511
13,51 Belgien 1,490 1,490 1,445 1,425 1,427
13,34 Holland 1,471 1,470 1,433 1,414 1,413
13,26 Irland 1,462 1,462 1,461 1,459 1,460
13,13 Danmark* 1,448 1,448 1,425 1,425 1,425
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
14 dec
7 dec
30 nov
23 nov
Utbud
1600
2005
1606
1560
Sålda
11380
1440
1426
1380
Medelpris, euro
1,67
1,68
1,68
1,67
Lägst
1,66
1,67
1,67
1,66
Högst
1,67
1,68
1,69
1,68
Medelpris, skr
15,16
15,25
15,28
15,14

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,90 kr, galtar 3,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 51 v 50 v 49 v 48
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 7,00 7,00 7,00 7,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,90 6,90 7,50 7,25
Ginsten 140,1 kg- 6,80 6,80 6,80 6,80
Dahlbergs 140- 6,80 6,30 6,30 6,00
Scan 140- 6,62 6,62 6,62 6,62
KLS Ugglarps 140- 6,15 6,55 6,55 6,25
Dalsjöfors 58% 6,00 6,00 6,00 6,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Skövde 140- 5,80 5,80 5,80 5,50
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 3,00 3,00 3,75 3,50
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,00
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka
God Jul och Gott Nytt År
önskar vi gamla såväl som nya leverantörer
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 51 v 50 v 49
9,39
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,70 7,90 7,90
20,05
Nortura Fri vikta nkr 17,29 17,29 17,29
Finland
5,89
HK Agrii Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
5,26
Österbottens Fri vikt, E euro 0,58 0,58 0,58
7,70
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
Tyskland
10,45
ZNVG 56 % euro 1,16 1,16 1,22
Galtar
8,17
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,70 6,90 6,90
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 50 v 49 v 48 v 47 v 46 v 45 v 44
Pund
10,80
10,55
10,59
10,72
10,68
10,67
10,57
Dollar 6,98 6,72 6,76 6,90 6,78 6,70 6,64
Euro 9,08 9,01 9,10 9,23 9,15 9,07 9,10
Dansk 1,22 1,21 1,22 1,24 1,22 1,22 1,22
Norsk 1,16 1,17 1,17 1,18 1,17 1,16 1,16
Yen 8,95 8,66 8,71 8,95 8,82 8,63 8,51
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 52 v 51 v 50 v 49
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 19,50 19,50 19,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,50 19,50 18,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 19,00 19,00 18,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 18,25 18,25 18,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 510 510 510
SLS (Scan)
Plus 30 kg, beräkn. - 387 387 431
Plus 30 kg, marknads - 525 525 445
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
30 kg5, säljare begär 640 620 620 620
30 kg5, köpare betalar 580 550 550 550
Finsk smågris 30 kg 490 490 490 -
Dansk smågris 30 kg6 553 553 553 505
Dansk smågris 7 kg6 295 295 295 285
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - - - -
KLS Ugglarps - brist brist -
Skövde Slakteri - balans brist brist
Dalsjöfors Slakteri - balans balans brist
Dahlbergs Slakteri - brist brist brist
Ginsten - brist brist brist
-
MarknadsavdragM
Dalsjöfors Slakteri - - - -
Skövde Slakteri - - - -
Dahlbergs Slakteri - - - -
Ginsten - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 51 v 50 v 49 v 48 v 47
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
278
Basis 7 kg 228 238 238 238 234
469
Basis 30 kg 385 397 397 397 391
284
SPF+Myc 7 kg 233 243 243 243 239
475
SPF+Myc 30 kg 390 402 402 402 396
289
SPF 7 kg 237 247 247 247 243
480
SPF 30 kg 394 406 406 406 400
1057
Økologi 30 kg 867 875 875 867 861
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
754
25-kilos 650 650 650 650 650
HK Agri euro euro euro euro euro
380
25-kg, Priimuus 42 42 42 42 42
Snellmans
576
Klass S40, 30 kg* 63 63 63 63 63
Tyskland
479
ZNVG 28 kg 53 52 51 50 49
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
6 nov Land v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
Skr euro euro euro euro euro
332 EU, medelpris 36,62 36,01 34,72 34,76 34,60
-
725 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
578 Sverige 63,79 63,03 60,74 64,43 59,62
566 Slovakien 62,50 53,19 47,41 47,41 50,40
501 Italien 55,27 54,63 54,23 53,99 53,90
433 Finland 47,80 49,53 45,97 45,84 45,60
424 England 46,82 46,82 46,17 45,91 46,32
401 Luxemburg 44,30 44,30 36,80 38,70 34,60
392 Danmark* 43,27 43,25 42,31 42,31 42,32
380 Tjeckien 41,98 42,11 42,08 46,72 46,61
378 Tyskland 41,70 40,00 38,80 38,90 38,70
356 Estland 39,28 39,75 41,40 38,81 43,27
326 Belgien 36,00 36,00 35,00 34,00 34,00
283 Spanien 31,21 29,98 29,26 29,15 29,65
281 Polen 31,04 31,95 30,81 31,06 30,38
259 Frankrike 28,60 28,60 26,60 25,00 23,80
217 Portugal 24,00 24,00 24,00 28,00 28,00
240 Holland 26,50 24,75 23,00 23,00 23,00
208 Ungern 23,04 30,09 22,95 27,26 27,30
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.