Senaste nytt om priser
och marknaden

Uppdatera gärna innan du läser.

Nu sjunker grispriserna, men inte i Finland
Tyskland sänker 8 cent, Danmark fortsätter ner och i Sverige sänker alla slakterier efter jul (Dahlbergs sätter priset efter jul, Skövde har inte gått att få tag på). Men det gör man inte i Finland. Där är priserna oförändrade, eller går uppåt. (Atria flyttar julbonusen till ordinarie pris).
Spotmarknaden sänker också, 40 öre, samma som Dalsjöfors. Scan sänker 50 öre, KLS Ugglarps 30 och Ginsten 20.
Sedan v 49 har Scan sänkt 1,50 kr, Dalsjöfors 1,40, KLS Ugglarps och Ginsten 1,20,
En lägesrapport från avtalens värld den här veckan är att de flesta slaktgrisavtalen är tecknade, men att det saknas många smågrisavtal. De flesta får tydligen runt 16 kr, lite mer nära slakteri, som Kristianstad, och lägre pris när det är långt till slakteri. Prisnivån 15 kr talas det om i början av året, 16-17 sedan och i slutet av året 17 kr.
Med anledning av att det numera är så svårt att utläsa grispriser ur noteringarna (t ex Scans 10,77 kr har inget med verkligt grispris att göra) och även från andra källor, väcks frågan om att ta fram prisnivån vecka för vecka på annat sätt. Det är alltså inte bara jag som funderar på alternativ. Redovisning av priser diskuteras sålunda både bland grisföretagare och på olika höga nivåer. Jag hörde t ex att LRF har frågan på bordet för diskussion med andra instanser. Sverige har ju åtaganden att rapportera rätt grispris till EU, som framgår av en tabell här intill. Med de komplicerade avtal som nu skrivs, behövs det nog nya principer för redovisningen.
Sven Jerpdal berättade idag att sista transporten med slaktgrisar lämnat Stora Bärby, som han arrenderat. En kvarts miljon grisar har fötts upp i stallarna. Nu är de ekonomiskt ute, med dagens grispriser. Nedläggningen av enheter är således inte slut.
Men jag har också fått samtal om planer på ny byggnation. Det verkar som om 2012 års avtal ser bättre ut än 2011 och bilden av omvärldens griskonsumtion ser positiv ut. Låt oss hoppas på att 2012 innebär en vändning för grisproduktionen! /LG 111223
God Jul

Stabila till vikande grispriser i EU
Nu, just före jul, är marknaden för slaktgrisar inkonsekvent i Europa. Danska grisföretagare har fått acceptera den största prissänkningen. I Danmark betalar Danish Crown 1,56 €, vilket är 6 cent lägre än veckan tidigare. Det beror på mindre export framöver till Ryssland och Asien. I Frankrike blev det ett prisfall på auktionen i Bretagne med tre cent, jämfört med veckan tidigare. Jämfört med de stora volymer som erbjuds, är efterfrågan kraftigt reducerad i Frankrike. Belgien och Spanien har fått priserna reducerade med två cent. Oförändrade priser blev det i Holland, Italien, Sverige och Irland.
Som resultat av väntat god marknad satte organisationen för grisföretagare (VEZG) priset oförändrat för Tyskland förra veckan. Leverantörer till Toennies slakteri, branschledaren, fick dock besked om ett pris som var 4 cent lägre i onsdags. Andra slakterier, som Vion och Danish Crown, följde med och satte egna priser på samma nivå.
Trend för tyska marknaden: Grisföretagarna har hoppats att prisnivån från årets sista veckor ska föras över till nästa år och har därför haft behärskade priskrav, för att inte spänna bågen för hårt. Nu visar det sig att slakterierna använder alla argument till att pressa ner grispriserna. I år infaller både jul och nyår på helgdagar och därför saknas endast en slaktdag. Hittills har det inte byggts upp någon slaktpuckel och de anmälda grisarna har kunnat slaktas och köttet säljas löpande. Det återstår att hoppas att grisföretagarna drar sina slutsatser av de sänkta grispriser slakterierna satt och dirigerar så många av sina grisar som möjligt till andra slaktföretag. ISN 111223

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Årets största mathelg är äntligen här! I media har Scans julprodukter fått många bra och höga betyg i diverse mattester, speciellt vår Scan Gourmet skinka. Vi kan idag konstatera att vi sålt slut på julskinkan vilket är positivt. I år har vi även haft en bättre balans på ekologiska julskinkor och alla våra kunder har kunnat få det de efterfrågat.
Försäljningen av detaljer och råvara följer tidigare års mönster, dvs vecka 52 är en vecka då försäljningsvolymen fortsätter ned något och det som främst efterfrågas är nu filé till nyårsafton.
Vi har en fortsatt god anmälan och slaktar enligt plan. Marknadsnotering på smågris sänks med 70 kr/st och slaktgris sänks med 0,50 kr/kg.

KLS Ugglarps
Vi kan glädjande se tillbaka på en mycket framgångsrik julförsäljning. KLS Ugglarps har i år sålt bättre än någonsin och försäljningen av vår julskinka överträffade alla våra mål. Marknaden är något dämpad för tillfället, men vi ser nu fram emot ett nytt spännande år!
God Jul & Gott Nytt År!

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson --Det har rullat på bra ända fram till nu. Julförsäljningen ser ut att ha gått bra, men vi har inte räknat ännu.
-Det händer inget särskilt här hos oss inför 2012. Vi har en del avtal kvar att teckna.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Det har varit en typisk julvecka och vi känner oss rätt nöjda. Julskinkan har gått bra i affärerna, men vi har givetvis ingen totalanalys. Det har också fungerat bra i produktionen.
-Nästa års stora utmaning är att få upp priserna i de fortsatta leden. Första delen av året blir nog tufft, medan det syns bli enklare för oss längre in på året.
-Certifieringen är en viktig fråga vid årsskiftet. Ingen som inte är certifierad får leverera grisar till slakteri. Vi ser inte ut att ha något problem med detta hos våra leverantörer.
-För första gången på länge har vi nästa vecka brist på smågrisar.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -.

Spotmarknaden.se
Per Karlsson: -Regeringen har beslutat att lägga 450 miljoner SEK i Trollhättan-regionen för att lindra följderna av Saabs konkurs. Om regeringen harmoniserat lagstiftningen med åtgärder vilka ökat svensk grisproduktions konkurrenskraft med motsvarande belopp, hade svensk grisproduktion ökat sin konkurrenskraft med 2,02 SEK/kg griskött, räknat på 2,55 miljoner grisar som är nästa års beräknade produktion.
Skillnaden är att åtgärden i Trollhättan är en kostnad (engångs förhoppningsvis), medan en ändrad lagstiftning inte kostar staten någonting, men sannolikt skulle öka svensk grisproduktion med ca 10 %. Det skulle i sin tur generera årliga skatteintäkter (250 000 grisar) på ca 125 miljoner kr (1 250 tjänster) + en momsintäkt på ca 180 miljoner kr..
God Jul!
 
Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Julen är nu förbi för vår del. Vi har lyckats bra med leveranserna och är nöjda med att det löpt enligt plan.
-Julbonusen tas bort och ersätts med 3 cent högre grispris. Smågrisarna höjs 2 €.
-Jag tillönskar alla i branschen och alla övriga som läser @-GRIS en
God Jul!

HK Agri (HKScan)
Ulf Jahnsson:-Vi höjer priset 4 cent både på rapsgrisen och konventionella grisen från 25 december.
-Jag önskar alla inom svinnäringen i Norden en
God Jul!

Danish Crown
Den europeiska marknaderna har nu bromsat upp för julen. Vi ser efterfrågan på färsk skinka, som inte står i paritet med det aktuella utbudet. Därav pressen på grispriserna.
Marknaden för kotlett och bog är oförändrad och samma gäller försäljningen av bacon till engelska marknaden.
Handeln med tredje land är likaså oförändrad.

Marknadskommentarer från grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -Priserna i hela Europa går ner. Danmark och Tyskland räknar med att priset kommer att gå ner ca en krona dom närmsta veckorna. Positivt är att priserna kommer troligen snabbt få fart uppåt igen. Redan i februari - mars 2012 kommer dom att ha hämtat sig efter vinterns tapp.
Importen av griskött till Europa var i oktober månad historiskt låg, 1400 ton, nästan lika lågt som februari 2005. Då importerades endast 1000 ton.
Den totala exporten från Europa för de 10 första månaderna 2011 ligger på ca 2,66 miljoner ton. Det är en ökning med 21 % jämfört med samma period 2010.
Tittar man tillbaka på det gångna året och jämför Tyskland och Sverige så svider det lite. I mitten av februari 2011 nådde Tyskland botten på under 10 kronor kilot. Där låg dom i 2 veckor, efter det gick det snabbt upp med ca 3 kr. Därefter har det gått upp ytterligare 1 krona och legat kvar ganska stabilt resten av året.
Sverige nådde botten strax efter på nästan samma nivå. Skillnaden är att den svenska marknaden inte kom ikapp den tyska förrän i december månad. Detta innebär att skillnaden på den svenska och tyska marknaden från februari 2011 fram till december 2011 har diffat på 1 - 2 kr till Tysklands fördel.
Efterfrågan på griskött är fortfarande enorm och det kommer att hålla priserna totalt sett på en högre nivå än det senaste året. Och som sagts innan, vi hoppas att det kommer hålla i sig av den enkla anledningen att vi behöver det.
God Jul

Bloggat: Grisgeneralen
Spotmarknaden!?
Som Per Karlsson helt riktigt påpekar i @-gris så ger spotmarknaden möjlighet att vara utan avtal med något slakteri. Marknaden ter sig ju ofta svag i början av året, för att senare stärkas. Ett frågetecken är dock vem står för fiolerna, då grisarna blir för stora pga överstående slakt. Är det säljaren eller köparen?
En annan möjlighet är att spotmarknaden sätter in smågrisar och skaffar foder och betalar kostnaderna för hyra, skötsel och övriga kostnader. Tyvärr så brukar den pengen vara låg. Framförallt om man jämför med kostnaden i kompendiet ”rätt pris på svensk gris”som Per är medförfattare till.
En annan bra sak som spotmarknaden har infört är att man anger dels vad en köpare vill ge för smågrisen och dels vad säljaren vill ha.
Det vore intressent att veta vilka volymer det rör sig om i noteringarna. Med tiden kanske vi också kan få bedömningar om den närmaste utvecklingen på tillgång och efterfrågan.
BRA SPOTMARKNADEN!
Sven

Bloggar du om grisar?
Gör som Sven Jerpdal, starta en blogg om grisnäringen. Du kommer till hans blogg HÄR.
Bloggar du, eller tänker du starta, skicka din bloggadress, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget.
LG

Maila också du dina kommentarer till gris@agrar.se.
Läs alla tidigare kommentarer från grisuppfödare genom att klicka på den här länken.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
@-GRIS 23 december 2011
Senaste uppdatering gjord 29 december 9,20
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 52

Partipriset
Scans partipris är från 7 november
21,47 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.
I Norge är partipriset från 8 augusti 2011 31,30 nkr vid 71-90 kg, skållad sugga 27,50 nkr.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 52 v 51 v 50 v 49
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Spotmarknaden Sva 75-100 14,90 15,30 16,20 16,50
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 15,10 15,40 15,80 16,30
Ginsten Slakteri 65-94,9 15,10 15,30 16,30 16,30
Dahlbergs 71-96,9 14,00 15,00 15,30 15,30
Skövde Slakteri 72-96,9 14,00 15,00 15,00 15,00
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 13,40 13,70 14,10 14,60
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 13,00 13,40 13,90 14,40
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 72-93,9 10,77 11,27 11,27 12,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 52 v 51 v 50
12,48 Danish Crown 70,0–87,9 dkr 10,40 10,60 11,00
25,74 Nortura 71,1–90,0a nkr 21,82 21,82 21,82
12,82 HK Agri rybsgris 74 – 83,5b euro 1,43 1,39 1,39
13,00 HK Agri rybsgris 84 – 90,5b euro 1,45 1,41 1,41
12,55 HK Agri grund 76 – 85b euro 1,40 1,36 1,36
12,19 Österbottens 70 – 88 euro 1,38 1,35 1,35
13,27 Snellman 80–105 euro 1,48 1,48 1,48
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- - - -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 52 v 51 v 50 v 49 v 48
23 dec Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,90 Tyskland 1,55 1,63 1,63 1,63 1,63
20 dec jämförbara**
16,40 Italien - 1,829 1,829 1,842 1,873
15,40 England - 1,717 1,703 1,678 1,658
15,04 Tjeckien - - - 1,677 1,584
14,13 Tyskland - 1,576 1,576 1,576 1,576
14,00 Danmark - 1,561 1,615 1,615 1,614
13,86 Spanien - 1,546 1,565 1,565 1,571
13,84 Belgien - 1,544 1,556 1,556 1,556
14,19 Polen - - 1,582 1,531 1,502
13,80 Frankrike - 1,539 1,567 1,555 1,578
13,65 Holland - 1,522 1,522 1,522 1,513
13,26 Österrike - 1,479 1,479 1,479 1,479
12,65 Irland - 1,411 1,411 1,411 1,401
10,32 Sverige - 1,151 1,153 1,249 1,411
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
6 nov Land v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
Skr euro euro euro euro euro
14,32 EU, medelpris 1,579 1,576 1,551 1,553 1,554
-
17,46 Italien 1,926 1,923 1,908 1,908 1,906
17,14 Malta 1,890 1,890 1,780 1,780 1,770
16,33 Grekland 1,801 1,801 1,811 1,805 1,814
16,23 Cypern 1,790 1,770 1,770 1,770 1,770
15,53 Bulgarien 1,713 1,713 1,713 1,715 1,716
15,01 Slovakien 1,655 1,636 1,624 1,641 1,647
14,80 Tyskland 1,632 1,612 1,581 1,561 1,562
14,80 England 1,632 1,632 1,620 1,619 1,634
14,69 Luxemburg 1,620 1,620 1,567 1,565 1,563
14,65 Sverige 1,616 1,583 1,572 1,573 1,568
14,59 Tjeckien 1,609 1,568 1,559 1,565 1,556
14,50 Rumänien 1,599 1,596 1,593 1,665 1,665
14,45 Estland 1,594 1,587 1,586 1,598 1,619
14,18 Slovenien 1,564 1,559 1,524 1,518 1,532
14,17 Ungern 1,563 1,553 1,529 1,542 1,519
14,13 Polen 1,558 1,559 1,551 1,576 1,550
14,09 Österrike 1,554 1,558 1,525 1,525 1,521
14,05 Portugal 1,550 1,560 1,560 1,570 1,600
13,98 Litauen 1,542 1,530 1,509 1,484 1,484
13,96 Frankrike 1,540 1,540 1,470 1,470 1,460
13,95 Spanien 1,539 1,559 1,550 1,576 1,601
13,65 Finland 1,506 1,513 1,486 1,510 1,511
13,51 Belgien 1,490 1,490 1,445 1,425 1,427
13,34 Holland 1,471 1,470 1,433 1,414 1,413
13,26 Irland 1,462 1,462 1,461 1,459 1,460
13,13 Danmark* 1,448 1,448 1,425 1,425 1,425
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
21 dec
14 dec
7 dec
30 nov
Utbud
1430
1600
2005
1606
Sålda
1181
11380
1440
1426
Medelpris, euro
1,62
1,67
1,68
1,68
Lägst
1,60
1,66
1,67
1,67
Högst
1,63
1,67
1,68
1,69
Medelpris, skr
14,53
15,16
15,25
15,28

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,90 kr, galtar 3,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 52 v 51 v 50 v 49
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 7,00 7,00 7,00 7,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,90 6,90 6,90 7,50
Ginsten 140,1 kg- 6,00 6,80 6,80 6,80
Dahlbergs 140- 6,80 6,80 6,30 6,30
Scan 140- 6,12 6,62 6,62 6,62
KLS Ugglarps 140- 6,15 6,15 6,55 6,55
Dalsjöfors 58% 6,00 6,00 6,00 6,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Skövde 140- 5,80 5,80 5,80 5,80
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 3,00 3,00 3,00 3,75
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka
God Jul och Gott Nytt År
önskar vi gamla såväl som nya leverantörer
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 52 v 51 v 50
9,00
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,50 7,70 7,90
20,05
Nortura Fri vikta nkr 17,29 17,29 17,29
Finland
5,83
HK Agrii Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
5,20
Österbottens Fri vikt, E euro 0,58 0,58 0,58
7,62
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
Tyskland
10,30
ZNVG 56 % euro 1,15 1,16 1,16
Galtar
7,80
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,50 6,70 6,90
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 51 v 50 v 49 v 48 v 47 v 46 v 45
Pund
10,75
10,80
10,55
10,59
10,72
10,68
10,67
Dollar 6,84 6,98 6,72 6,76 6,90 6,78 6,70
Euro 8,97 9,08 9,01 9,10 9,23 9,15 9,07
Dansk 1,20 1,22 1,21 1,22 1,24 1,22 1,22
Norsk 1,16 1,16 1,17 1,17 1,18 1,17 1,16
Yen 8,77 8,95 8,66 8,71 8,95 8,82 8,63
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 1 v 52 v 51 v 50
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 19,50 19,50 19,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,50 19,50 19,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 19,00 19,00 19,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 18,25 18,25 18,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 510 510 510
SLS (Scan)
Plus 30 kg, beräkn. - 365 387 387
Plus 30 kg, marknads - 455 525 525
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
30 kg5, säljare begär ej bud ej bud 620 620
30 kg5, köpare betalar 600 600 550 550
Finsk smågris 30 kg 490 490 490 490
Dansk smågris 30 kg6 542 542 553 553
Dansk smågris 7 kg6 285 285 295 295
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - - - -
KLS Ugglarps - brist brist brist
Skövde Slakteri - brist balans brist
Dalsjöfors Slakteri - brist balans balans
Dahlbergs Slakteri - brist brist brist
Ginsten - brist brist brist
-
MarknadsavdragM
Dalsjöfors Slakteri - - - -
Skövde Slakteri - - - -
Dahlbergs Slakteri - - - -
Ginsten - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 52 v 51 v 50 v 49 v 48
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
267
Basis 7 kg 223 228 238 238 238
451
Basis 30 kg 376 385 397 397 397
273
SPF+Myc 7 kg 228 233 243 243 243
457
SPF+Myc 30 kg 381 390 402 402 402
278
SPF 7 kg 232 237 247 247 247
462
SPF 30 kg 385 394 406 406 406
1032
Økologi 30 kg 860 867 875 875 867
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
754
25-kilos 650 650 650 650 650
HK Agri euro euro euro euro euro
376
25-kg, Priimuus 42 42 42 42 42
Snellmans
565
Klass S40, 30 kg* 63 63 63 63 63
Tyskland
475
ZNVG 28 kg 53 53 52 51 50
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
6 nov Land v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
Skr euro euro euro euro euro
332 EU, medelpris 36,62 36,01 34,72 34,76 34,60
-
725 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
578 Sverige 63,79 63,03 60,74 64,43 59,62
566 Slovakien 62,50 53,19 47,41 47,41 50,40
501 Italien 55,27 54,63 54,23 53,99 53,90
433 Finland 47,80 49,53 45,97 45,84 45,60
424 England 46,82 46,82 46,17 45,91 46,32
401 Luxemburg 44,30 44,30 36,80 38,70 34,60
392 Danmark* 43,27 43,25 42,31 42,31 42,32
380 Tjeckien 41,98 42,11 42,08 46,72 46,61
378 Tyskland 41,70 40,00 38,80 38,90 38,70
356 Estland 39,28 39,75 41,40 38,81 43,27
326 Belgien 36,00 36,00 35,00 34,00 34,00
283 Spanien 31,21 29,98 29,26 29,15 29,65
281 Polen 31,04 31,95 30,81 31,06 30,38
259 Frankrike 28,60 28,60 26,60 25,00 23,80
217 Portugal 24,00 24,00 24,00 28,00 28,00
240 Holland 26,50 24,75 23,00 23,00 23,00
208 Ungern 23,04 30,09 22,95 27,26 27,30
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.