Senaste nytt om priser
och marknaden

Uppdatera gärna innan du läser.

Lungt på grismarknaden när vi börjar skriva 2012
Det händer inget på grismarknaderna första veckan på 2012. Det som avslutar 2011, hände redan förra veckan vad gäller priserna. Spotmarknaden sänker slaktgrisarna något och Scan höjer smågrispriset mer rejält.
Förra veckan, när svenska slakterierna sänkte kraftigt, sänkte även Tyskland och flertalet EU-länder. Priserna i EU har annars hållits uppe bra under hösten och vintern.
Som jag sagt tidigare, verkar 2012 bli ett bättre grisår än vi haft de senaste åren. Även om vi får en sänkning i början på året, väntas priserna hämta upp sig snabbare. Vi har t ex inte allt inlagrat "dioxinkött" som en tung ryggsäck 2012 och de flesta rapporter från grisvärlden verkar hyfsat till riktigt hyfsat positiva. Asien och Ryssland är hungriga på griskött.
Atrias Stefan Saaristo spår i sin veckokommentar två bra grisår, innan konjunkturen riskerar att peka nedåt igen 2014. De avtal som skrivs i Sverige verkar som regel positiva, med garantipriser som är högre, mer vanliga i avtalen och även på andra sätt bättre än för 2011. Slakterierna måste således få in mer pengar från handeln och det är allas ansvar att verka för att svenska prisnivån på kött stiger.
Läs Per Karlssons kommentar under Spotmarknaden. Visst har Sverige möjligheter, om vi inte faller undan för allt som politiker och andra utan marknadskontakter hittar på? Dessvärre faller vi alltför lätt undan för alla orelevanta påtryckningar.
På årets näst sista dag, lockar det till att utropa "faran över". Men det gäller i så fall endast de som fått till ett bra avtal. Jag är inte säker på att det riktigt gäller alla. I varje fall är inte alla avtal skrivna än.
Det vi dock måste göra är att sörja alla som inte klarat konkurrensen, utan har lagt ner produktionen. Det var kanske lyckligast för producenterna själva i den situation som var, men det är synd för näringen, det är synd för Sveriges ekonomi och det är synd på arbetstillfällena som vi så väl behöver.
Nedläggningen av så stor del av Sveriges grisproduktion är ett nederlag för Sveriges politiker som i grunden orsakat att så många arbetstillfällen gått förlorade och att så många tusen grisar nu får ett sämre liv i ett annat land. Detta borde bifogas i en not till de lagar som man stiftat! Vi äter ju mer griskött än någonsin, men från grisar uppfödda i andra länder. /LG 111230
Nu behöver alla ett
Gott Nytt År
Stark känsla av osäkerhet på EUs marknad för slaktgrisar
På nästan alla europeiska marknader vände grispriserna nedåt denna vecka inför årsskiftet. Tyska priset är olyckligtvis ledare i sänkningsvågen med 8 cent nedåt. Som resultat av ett fåtal stora tyska slakteriers policy att sätta egna priser, huspriser, sprids en stark känsla av osäkerhet på marknaden för slaktgrisar. Med sänkningar på 7 och 6 cent i Holland, Belgien och Österrike får vi en allvarlig priskoncession.
I Italien gick priserna ned med 5 cent, i Spanien med 2 cent. Även i Frankrike bjöds många grisar ut, medan efterfrågan var måttlig. Jämfört med förra veckan gick priset ned 4 cent.
Efter att danska priset sänktes med 5 cent förra veckan, gick det ned ytterligare 3 öre denna vecka. Således gick danska priset ned 8 cent på två veckor, lika mycket som den tyska sänkningen. Men danska priset ligger ändå över tyska med 14 cent.
Tendens på tyska marknaden: Trots stora mängder grisar till slakt, kommer inte svinpuckeln att bli stor över julens ledigheter. Slakterierna bearbetar det kött som beställts. Det är en fördel när man tvingas lägga in i fryslager.
Den här veckan gäller tyska grispriset för v 52 ända till 5 januari. Nästa auktion på internet hålls 4 januari. ISN 111230

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Vi slaktar enligt plan. På marknaden det råder säsongmässig låg efterfrågan på detaljerna.
Vi har en ökad efterfrågan på smågris och höjer marknadsnotering 30 kr nästa vecka.

KLS Ugglarps
Vi kan konstatera att marknaden är normal för årstiden och att vi har en minskad efterfrågan på skinka.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson -Vi ser ut att hålla volymerna slakt för 2011 och även öka några tusen slaktgrisar.
-Vi har förhoppningar om bättre priser 2012.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Marknaden präglas av stor osäkerhet efter helgerna. Skinka och revben har gått ner, medan övrig anatomi är relativt oförändrad.
-Stora frågan i marknaden är om Ryssland och Kina fortsatt kommer hålla uppe prisbilden efter jul på fetter, m m.
-Vi har fått positiva konsumentreaktioner på vår julskinka, vilket alltid är trevligt.
-Vi har visst antal slaktgrisar överstående efter helgerna, medan vi har ett mindre underskott på smågrisar.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Julförsäljningen har varit mycket bra, både med skinka, kött och chark.
-Smågrissituationen svänger mellan balans och liten brist.

Spotmarknaden.se
Per Karlsson: -Danmarks export av jordbruksprodukter uppgår 2011 till ca 12 500 SEK per invånare i Danmark, Sveriges till drygt 4 000 SEK per invånare i Sverige. Sverige är större, glesare, har likvärdiga förutsättningar klimatmässigt. Även om antalet egna magar att mätta är fler i Sverige, är ändå arealen som skulle kunna producera för export betydligt större än Danmarks.
I dagens Land Lantbruk säger Eskil Erlandsson att han önskar att matavfallsmängden minskar och att färre människor ska behöva svälta. Båda önskningarna är lätta att dela med honom, men skillnaden är att han sitter på maktnyckeln att kunna ändra villkoren så att svensk produktion blir konkurrenskraftig. Den har inte vi andra.
Exemplet med skillnaden mellan Danmark och Sverige leder till eftertanke över hur exceptionellt illa svenskt lantbruk har hanterats av politikerna.
Helena Jonsson säger i samma tidning, att hennes bedömning är att ”bönderna inte vill försämra djurskyddet”. Det Helena Jonsson missar är den lilla detaljen att vi säljer inte våra produkter till ”bönderna”, utan till konsumenterna, via förädlingsleden.
Det är inte ”bönderna” som avgör vad som ska produceras och hur det produceras, det avgörs av efterfrågan. Det handlar inte om att sänka djurskyddet, det handlar om att producera med det djurskydd som konsumenten betalar för. Det gör man i våra konkurrentländer, vilket är förklaringen till minskade marknadsandelar för livsmedel producerade i Sverige.
Helena Jonsson och Eskil Erlandsson tillhör en väldigt liten skara som fortfarande inte förstått dessa helt givna samband!
Helena Jonsson beklagar sig över att det är svårt att komma i kontakt med Borg och Reinfeldt. Vad ska Borg och Reinfeldt ändra på, om budskapet LRF sänder är att ”bönderna vill inte försämra djurskyddet”? Vore jag i Reinfeldt kläder, så hade jag tänkt likadant som han sannolikt tänker.
Det är inte populistiskt på kort sikt att ändra djurskyddslagen. Är även de som lever under den emot ändringar, då är det bättre att importera maten, för jag får ju i alla fall in momsen.
Spotmarknaden är opolitisk, men
jobbar för marknadsekonomiska spelregler.
Gott Nytt År!
 
Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Priserna på slaktgrisar är oförändrade v 1, men smågrisarna stiger 1,50 €.
-Konsumenterna har kylskåpen laddade med rester efter festmaten efter nyår och samtidigt köper man mer lätta produkter under januari, bl a fisk och broiler. Vid nyår säljs mycket nöt och filé.
-Jag tror på ett intressant år för grisnäringen 2012. Räntan väntas vara stabil eller sänkas något, vilket är bra för lantbrukets affärer. Kina fortsätter efterfrågan i Europa och skapar underskott i EU på vissa grisdetaljer. Spannmålen blir relativt stabil, med visserligen högre priser än för 6 - 8 år sedan, men lägre än under toppåren.
-Mycket av lantbrukets ekonomi kommer att hänga på utvecklingen för dollarn, beroende på att mycket inom agrosektorn handlas i dollar eller dollarrelaterade valutor.
-Detta är min tro för 2012, vilket innebär att vi får två bra grisår, 2012 och 2013. Det gäller även nöt, men där är ekonomin mer beroende av konsumenternas tillgång på pengar. Den ökade lönsamheten innebär i sin tur att investeringarna ökar och därmed volymerna i grisproduktionen. Nästa lågkonjunktur kan därför komma 2014. Det är den vanliga svincykeln.
-Min nyårsönskan är stigande priser på kött och bättre lönsamhet. De gångna åren har varit tunga både för producenter och industrin.
-Jag önskar alla i branschen ett trevligt och tryggt
Gott Nytt År!

HK Agri (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Hela julens slakt, förädling och distribution gick bra och vi är nöjda.
-För första gången på länge har vi balans i förmedlingen av smågrisar.
-2012 önskar vi oss ett bättre år för näringen. Det ser redan positivt ut, jämfört med starten på 2011.
Gott Nytt År!

Danish Crown
De europeiska marknaderna är präglade av julen. Det är lugn handel på alla marknader, med en god balans mellan utbud och efterfrågan.
Avsättningen av bacon UK är tillfredsställande.
Försäljningen till tredje land är stabil. Ryssland bromsar normalt lite kring nyår. Kina och Japan är oförändrat i förhållande till senaste veckan.

Marknadskommentarer från grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -Oförändrade priser runt om i Europa gör marknaden ganska händelsefattig. Men det är fortfarande så att marknaden ligger på en stabil hög nivå och dom flesta prognoser visar på att den tar fart redan början av 2012.
Gott Nytt År

Bloggat: Grisgeneralen
Spotmarknaden!?
Som Per Karlsson helt riktigt påpekar i @-gris så ger spotmarknaden möjlighet att vara utan avtal med något slakteri. Marknaden ter sig ju ofta svag i början av året, för att senare stärkas. Ett frågetecken är dock vem står för fiolerna, då grisarna blir för stora pga överstående slakt. Är det säljaren eller köparen?
En annan möjlighet är att spotmarknaden sätter in smågrisar och skaffar foder och betalar kostnaderna för hyra, skötsel och övriga kostnader. Tyvärr så brukar den pengen vara låg. Framförallt om man jämför med kostnaden i kompendiet ”rätt pris på svensk gris”som Per är medförfattare till.
En annan bra sak som spotmarknaden har infört är att man anger dels vad en köpare vill ge för smågrisen och dels vad säljaren vill ha.
Det vore intressent att veta vilka volymer det rör sig om i noteringarna. Med tiden kanske vi också kan få bedömningar om den närmaste utvecklingen på tillgång och efterfrågan.
BRA SPOTMARKNADEN!
Sven

Bloggar du om grisar?
Gör som Sven Jerpdal, starta en blogg om grisnäringen. Du kommer till hans blogg HÄR.
Bloggar du, eller tänker du starta, skicka din bloggadress, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget.
LG

Maila också du dina kommentarer till gris@agrar.se.
Läs alla tidigare kommentarer från grisuppfödare genom att klicka på den här länken.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
@-GRIS 30 december 2011
Senaste uppdatering gjord 30 december 23,40
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 1

Partipriset
Scans partipris är från 7 november
21,47 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.
I Norge är partipriset från 8 augusti 2011 31,30 nkr vid 71-90 kg, skållad sugga 27,50 nkr.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 1 v 52 v 51 v 50
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Spotmarknaden Sva 75-100 14,85 14,90 15,30 16,20
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 15,10 15,10 15,40 15,80
Ginsten Slakteri 65-94,9 15,10 15,10 15,30 16,30
Dahlbergs 71-96,9 14,00 14,00 15,00 15,30
Skövde Slakteri 72-96,9 14,00 14,00 15,00 15,00
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 13,40 13,40 13,70 14,10
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 13,00 13,00 13,40 13,90
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 72-93,9 10,77 10,77 11,27 11,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 1 v 52 v 51
12,48 Danish Crown 70,0–87,9 dkr 10,40 10,40 10,60
25,74 Nortura 71,1–90,0a nkr 21,82 21,82 21,82
12,82 HK Agri rybsgris 74 – 83,5b euro 1,43 1,43 1,39
13,00 HK Agri rybsgris 84 – 90,5b euro 1,45 1,45 1,41
12,55 HK Agri grund 76 – 85b euro 1,40 1,40 1,36
12,19 Österbottens 72 – 90 euro 1,38 1,38 1,35
13,27 Snellman 80–105 euro 1,48 1,48 1,48
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- - - -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 1 v 52 v 51 v 50 v 49
23 dec Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,90 Tyskland 1,55 1,55 1,63 1,63 1,63
28 dec jämförbara**
15,87 Italien - 1,778 1,829 1,829 1,842
15,15 England - 1,697 1,717 1,703 1,678
14,74 Tjeckien - - - 1,651 1,677
14,57 Polen - - 1,632 1,582 1,531
13,69 Danmark - 1,534 1,561 1,615 1,615
13,63 Spanien - 1,527 1,546 1,565 1,565
13,38 Frankrike - 1,499 1,539 1,567 1,555
13,35 Tyskland - 1,496 1,576 1,576 1,576
13,23 Belgien - 1,482 1,544 1,556 1,556
12,91 Holland - 1,446 1,522 1,522 1,522
12,65 Österrike - 1,417 1,479 1,479 1,479
12,60 Irland - 1,411 1,411 1,411 1,411
9,88 Sverige - 1,107 1,151 1,153 1,249
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
6 nov Land v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
Skr euro euro euro euro euro
14,32 EU, medelpris 1,579 1,576 1,551 1,553 1,554
-
17,46 Italien 1,926 1,923 1,908 1,908 1,906
17,14 Malta 1,890 1,890 1,780 1,780 1,770
16,33 Grekland 1,801 1,801 1,811 1,805 1,814
16,23 Cypern 1,790 1,770 1,770 1,770 1,770
15,53 Bulgarien 1,713 1,713 1,713 1,715 1,716
15,01 Slovakien 1,655 1,636 1,624 1,641 1,647
14,80 Tyskland 1,632 1,612 1,581 1,561 1,562
14,80 England 1,632 1,632 1,620 1,619 1,634
14,69 Luxemburg 1,620 1,620 1,567 1,565 1,563
14,65 Sverige 1,616 1,583 1,572 1,573 1,568
14,59 Tjeckien 1,609 1,568 1,559 1,565 1,556
14,50 Rumänien 1,599 1,596 1,593 1,665 1,665
14,45 Estland 1,594 1,587 1,586 1,598 1,619
14,18 Slovenien 1,564 1,559 1,524 1,518 1,532
14,17 Ungern 1,563 1,553 1,529 1,542 1,519
14,13 Polen 1,558 1,559 1,551 1,576 1,550
14,09 Österrike 1,554 1,558 1,525 1,525 1,521
14,05 Portugal 1,550 1,560 1,560 1,570 1,600
13,98 Litauen 1,542 1,530 1,509 1,484 1,484
13,96 Frankrike 1,540 1,540 1,470 1,470 1,460
13,95 Spanien 1,539 1,559 1,550 1,576 1,601
13,65 Finland 1,506 1,513 1,486 1,510 1,511
13,51 Belgien 1,490 1,490 1,445 1,425 1,427
13,34 Holland 1,471 1,470 1,433 1,414 1,413
13,26 Irland 1,462 1,462 1,461 1,459 1,460
13,13 Danmark* 1,448 1,448 1,425 1,425 1,425
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
21 dec
14 dec
7 dec
30 nov
Utbud
1430
1600
2005
1606
Sålda
1181
11380
1440
1426
Medelpris, euro
1,62
1,67
1,68
1,68
Lägst
1,60
1,66
1,67
1,67
Högst
1,63
1,67
1,68
1,69
Medelpris, skr
14,53
15,16
15,25
15,28

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,90 kr, galtar 3,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 1 v 52 v 51 v 50
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 7,00 7,00 7,00 7,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,90 6,90 6,90 6,90
Ginsten 140,1 kg- 6,00 6,00 6,80 6,80
Dahlbergs 140- 6,00 6,80 6,80 6,30
Scan 140- 6,12 6,12 6,62 6,62
KLS Ugglarps 140- 6,15 6,15 6,15 6,55
Dalsjöfors 58% 6,00 6,00 6,00 6,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Skövde 140- 5,80 5,80 5,80 5,80
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 3,00 3,00 3,00 3,00
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka
Gott Nytt År
önskar vi gamla såväl som nya leverantörer
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 1 v 52 v 51
9,00
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,50 7,50 7,70
20,05
Nortura Fri vikta nkr 17,29 17,29 17,29
Finland
5,83
HK Agrii Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
5,20
Österbottens Fri vikt, E euro 0,58 0,58 0,58
7,62
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
Tyskland
10,30
ZNVG 56 % euro 1,15 1,15 1,16
Galtar
7,80
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,50 6,50 6,70
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 52 v 51 v 50 v 49 v 48 v 47 v 46
Pund
10,69
10,75
10,80
10,55
10,59
10,72
10,68
Dollar 6,91 6,84 6,98 6,72 6,76 6,90 6,78
Euro 8,93 8,97 9,08 9,01 9,10 9,23 9,15
Dansk 1,20 1,20 1,22 1,21 1,22 1,24 1,22
Norsk 1,14 1,16 1,16 1,17 1,17 1,18 1,17
Yen 8,90 8,77 8,95 8,66 8,71 8,95 8,82
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 2 v 1 v 52 v 51
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - - 19,50 19,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,50 19,50 19,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - - 19,00 19,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 18,25 18,25 18,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 510 510 510
SLS (Scan)
Plus 30 kg, beräkn. - 460 365 387
Plus 30 kg, marknads - 485 455 525
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
30 kg5, säljare begär ej bud ej bud ej bud 620
30 kg5, köpare betalar 600 600 600 550
Finsk smågris 30 kg 490 490 490 490
Dansk smågris 30 kg6 542 542 542 553
Dansk smågris 7 kg6 285 285 285 295
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - - - -
KLS Ugglarps - balans brist brist
Skövde Slakteri - balans brist balans
Dalsjöfors Slakteri - brist brist balans
Dahlbergs Slakteri - brist brist brist
Ginsten - brist brist brist
-
MarknadsavdragM
Dalsjöfors Slakteri - - - -
Skövde Slakteri - - - -
Dahlbergs Slakteri - - - -
Ginsten - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 1 v 52 v 51 v 50 v 49
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
267
Basis 7 kg 223 223 228 238 238
451
Basis 30 kg 376 376 385 397 397
273
SPF+Myc 7 kg 228 228 233 243 243
457
SPF+Myc 30 kg 381 381 390 402 402
278
SPF 7 kg 232 232 237 247 247
462
SPF 30 kg 385 385 394 406 406
1032
Økologi 30 kg 860 860 867 875 875
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
754
25-kilos 650 650 650 650 650
HK Agri euro euro euro euro euro
376
25-kg, Priimuus 42 42 42 42 42
Snellmans
565
Klass S40, 30 kg* 63 63 63 63 63
Tyskland
475
ZNVG 28 kg 53 53 53 52 51
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
6 nov Land v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
Skr euro euro euro euro euro
332 EU, medelpris 36,62 36,01 34,72 34,76 34,60
-
725 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
578 Sverige 63,79 63,03 60,74 64,43 59,62
566 Slovakien 62,50 53,19 47,41 47,41 50,40
501 Italien 55,27 54,63 54,23 53,99 53,90
433 Finland 47,80 49,53 45,97 45,84 45,60
424 England 46,82 46,82 46,17 45,91 46,32
401 Luxemburg 44,30 44,30 36,80 38,70 34,60
392 Danmark* 43,27 43,25 42,31 42,31 42,32
380 Tjeckien 41,98 42,11 42,08 46,72 46,61
378 Tyskland 41,70 40,00 38,80 38,90 38,70
356 Estland 39,28 39,75 41,40 38,81 43,27
326 Belgien 36,00 36,00 35,00 34,00 34,00
283 Spanien 31,21 29,98 29,26 29,15 29,65
281 Polen 31,04 31,95 30,81 31,06 30,38
259 Frankrike 28,60 28,60 26,60 25,00 23,80
217 Portugal 24,00 24,00 24,00 28,00 28,00
240 Holland 26,50 24,75 23,00 23,00 23,00
208 Ungern 23,04 30,09 22,95 27,26 27,30
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.