Senaste nytt om priser
och marknaden

Uppdatera gärna innan du läser.

Nu kom prisfallet i Tyskland
Man måste väl säga att de europeiska grispriserna varit hyggliga ända in på nya året, även om det varit en del prisfall. Men idag kom priset för nästa vecka i Tyskland och det föll med 9 cent, som med kursändringarna (euron är nu nere i 8,85 kr) blir nästan en hel krona. Det är bara att vänta att andra länder följer med, framför allt Holland, Belgien och Österrike.
I Sverige sänkte Scan med ytterligare 50 öre till otroligt låga 10,27, men det publicerade grispriset säger som vanligt inget om priset till grisföretagaren. Det vanliga är som sagts tidigare golvpriserna, som är olika beroende på vad som gått att förhandla fram. Ginsten sänker 30 öre till 14,80 kr och hamnar nu 30 öre under KLS Ugglarps pris, vilket är en något ovanlig situation.
I övrigt är det oförändrat i Sverige, men Dalbergs och Skövde har inte satt priserna ännu, eller i varje fall inte meddelat dem.
På tal om sent satta priser, jag har nu fått motta så många besked om prisändringar, så jag kan se ett mönster: Prishöjningar = tidigt meddelade priser. Prissänkningar = sent meddelade priser. Men jag blir glad varje gång jag har fel om sänkningar, för det förekommer. Prishöjningar meddelas t o m ganska ofta utan att jag behöver fråga, men detta händer ytterst ställan med prissänkningar.
Roligast är att få två höjningar samma dag. Det kan förekomma när en slaktare märker här i @-GRIS att andra höjt mer än väntat.
Danska priset sänks också nästa vecka, med 30 danska öre. Därmed hamnar danska priset under det snittpris som prognosen visar för första kvartalet. Men å andra sidan väntas priserna återhämta sig snabbare i vår, än tidigare år, i varje fall än fjolåret. /LG 120106
Endast små prisrörelser på slaktgrisar i EU i början av året
Priserna på slaktgrisar i EU har endast rört sig litet första veckan på nya året. Inga nya priser har publicerats i Tyskland, Holland, Danmark och Belgien. I Spanien och Frankrike har priserna sänkts med 3 cent och i Österrike 2 cent.
Efter tyska fallet med 8 cent v 52, följde Frankrike efter med 9 cent, Danmark och Österrike med 8, Holland med 7 och Spanien 6 cent.
Tendens på tyska marknaden: Det är f n balans i tillgång och efterfrågan. Priserna i grossistledet är relativt stabila. Endast bog och mellandelar har vänt ner en bit. De närmaste dagarna väntas visa hur efterfrågan på griskött utvecklar sig. ISN 120103

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Vi slaktar något över plan och marknadsläget är relativt oförändrat gentemot föregående vecka.
Efterfrågan på smågris har minskat något från föregående vecka och vi sänker marknadsnoteringen med 2 kr till 483 kr.

KLS Ugglarps
Marknaden är oförändrad jämfört med föregående vecka och vi har en säsongsmässigt normal efterfrågan på våra produkter.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson -Det rullar på med försäljningen, men sakta. Vi har inte räknat med annat så här års. Vi sänker priset 30 öre.
-Det är fortsatt brist på smågrisar, något vi får vänja oss vid, om inte slaktgrispriset sänks alltför mycket.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -En viss ökad aktivitet på marknaden, sannolikt beroende på att det finns ett behov att fylla på hyllorna efter helgerna.
-Exportpriserna något sämre pga stärkt krona.
-Vår nya anläggning blev i veckan godkänd för Japan-export, vilket medför en bättre prisbild på vissa exportvaror.
-Ett mindre överskott på slaktgrisar, medan vi har ett mindre underskott på smågrisar.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -

Spotmarknaden.se
Per Karlsson: -

 
Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Balans i slakten, brist på smågrisar. I övrigt en helt normal vecka i början av året.


HK Agri (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Det har varit en normal januarivecka, dvs lugnare marknad.
-Priset på slaktgrisar är oförändrat, med viktbonus för rybsgrisen på 2 cent för vikter mellan 85 och 90,5 kg.
(I tabellen framgår dock inte detta längre.)
-Det märks en ökad optimism bland grisföretagarna och vi har bra efterfrågan på smågrisar. Det börjar bli brist.

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -Vi höjde smågrispriset med 2 €/st fr o m 1 januari. Eftersom vi på grund av slaktkapaciteten har överskott på gödsvin, höjde vi samtidigt viktgränserna för gödsvin till 80 - 108 kg.
Dessa viktgränser gäller i januari, åtminstone tills vi tar i bruk slakteriets utbyggnad 30 januari.


Danish Crown
De europeiska marknaderna är fortsatt präglade av en för årstiden helt sedvanligt minskad efterfrågan i januari. Vi ser en liten efterfrågan på skinka och kotletter och därför lägre priser.
Försäljningen av bog och trimningsprodukter till industrin är oförändrad.
Kontrakten på bacon till engelska marknaden blir förnyade till oförändrade till lätt fällande priser.
Avsättningen till Ryssland ligger förhållandevis stilla efter nyåret. Den kinesiska och japanska marknaden är oförändrad i förhållande till senaste veckan.


Marknadskommentarer från grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -r

Bloggat: Grisgeneralen

Bloggar du om grisar?
Gör som Sven Jerpdal, starta en blogg om grisnäringen. Du kommer till hans blogg HÄR.
Bloggar du, eller tänker du starta, skicka din bloggadress, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget.
LG

Maila också du dina kommentarer till gris@agrar.se.
Läs alla tidigare kommentarer från grisuppfödare genom att klicka på den här länken.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
@-GRIS 6 januari 2012
Senaste uppdatering gjord 10 januari 10,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 2

Partipriset
Scans partipris är från 7 november
21,47 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.
I Norge är partipriset från 8 augusti 2011 31,30 nkr vid 71-90 kg, skållad sugga 27,50 nkr.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 2 v 1 v 52 v 51
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Spotmarknaden Sva 75-100 14,85 14,85 14,90 15,30
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 15,10 15,10 15,10 15,40
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,80 15,10 15,10 15,30
Dahlbergs 71-96,9 14,00 14,00 14,00 15,00
Skövde Slakteri 72-96,9 14,00 14,00 14,00 15,00
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 13,40 13,40 13,40 13,70
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 13,00 13,00 13,00 13,40
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 72-93,9 10,27 10,77 10,77 11,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 2 v 1 v 52
12,01 Danish Crown 70,0–87,9 dkr 10,10 10,40 10,40
24,11 Nortura 71,1–90,0a nkr 20,97 20,97 21,82
12,65 HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro 1,43 1,43 1,43
12,39 HK Agri grund 76 – 92,5b euro 1,40 1,40 1,40
12,21 Österbottens 72 – 90 euro 1,38 1,38 1,38
13,09 Snellman 80–105 euro 1,48 1,48 1,48
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- - - -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 2 v 1 v 52 v 51 v 50
6 jan Landsnotering* euro euro euro euro euro
12,92 Tyskland 1,46 1,55 1,55 1,63 1,63
3 jan jämförbara**
15,73 Italien - - 1,778 1,829 1,829
13,87 England - 1,658 1,697 1,717 1,703
14,61 Tjeckien - - - - 1,651
14,27 Polen - - 1,613 1,632 1,582
13,57 Danmark - 1,534 1,534 1,561 1,615
13,29 Spanien - 1,502 1,527 1,546 1,565
13,03 Frankrike - 1,473 1,499 1,539 1,567
13,23 Tyskland - 1,496 1,496 1,576 1,576
13,11 Belgien - 1,482 1,482 1,544 1,556
12,79 Holland - 1,446 1,446 1,522 1,522
12,35 Österrike - 1,396 1,417 1,479 1,479
12,48 Irland - - 1,411 1,411 1,411
9,85 Sverige - 1,114 1,107 1,151 1,153
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
6 nov Land v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
Skr euro euro euro euro euro
14,32 EU, medelpris 1,579 1,576 1,551 1,553 1,554
-
17,46 Italien 1,926 1,923 1,908 1,908 1,906
17,14 Malta 1,890 1,890 1,780 1,780 1,770
16,33 Grekland 1,801 1,801 1,811 1,805 1,814
16,23 Cypern 1,790 1,770 1,770 1,770 1,770
15,53 Bulgarien 1,713 1,713 1,713 1,715 1,716
15,01 Slovakien 1,655 1,636 1,624 1,641 1,647
14,80 Tyskland 1,632 1,612 1,581 1,561 1,562
14,80 England 1,632 1,632 1,620 1,619 1,634
14,69 Luxemburg 1,620 1,620 1,567 1,565 1,563
14,65 Sverige 1,616 1,583 1,572 1,573 1,568
14,59 Tjeckien 1,609 1,568 1,559 1,565 1,556
14,50 Rumänien 1,599 1,596 1,593 1,665 1,665
14,45 Estland 1,594 1,587 1,586 1,598 1,619
14,18 Slovenien 1,564 1,559 1,524 1,518 1,532
14,17 Ungern 1,563 1,553 1,529 1,542 1,519
14,13 Polen 1,558 1,559 1,551 1,576 1,550
14,09 Österrike 1,554 1,558 1,525 1,525 1,521
14,05 Portugal 1,550 1,560 1,560 1,570 1,600
13,98 Litauen 1,542 1,530 1,509 1,484 1,484
13,96 Frankrike 1,540 1,540 1,470 1,470 1,460
13,95 Spanien 1,539 1,559 1,550 1,576 1,601
13,65 Finland 1,506 1,513 1,486 1,510 1,511
13,51 Belgien 1,490 1,490 1,445 1,425 1,427
13,34 Holland 1,471 1,470 1,433 1,414 1,413
13,26 Irland 1,462 1,462 1,461 1,459 1,460
13,13 Danmark* 1,448 1,448 1,425 1,425 1,425
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
4 jan
21 dec
14 dec
7 dec
Utbud
1590
1430
1600
2005
Sålda
1120
1181
11380
1440
Medelpris, euro
1,55
1,62
1,67
1,68
Lägst
1,54
1,60
1,66
1,67
Högst
1,57
1,63
1,67
1,68
Medelpris, skr
13,71
14,53
15,16
15,25

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,90 kr, galtar 3,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 2 v 1 v 52 v 51
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 7,00 7,00 7,00 7,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,90 6,90 6,90 6,90
Ginsten 140,1 kg- 6,00 6,00 6,00 6,80
Dahlbergs 140- 6,80 6,80 6,80 6,80
Scan 140- 6,12 6,12 6,12 6,62
KLS Ugglarps 140- 6,15 6,15 6,15 6,15
Dalsjöfors 58% 6,00 6,00 6,00 6,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Skövde 140- 5,80 5,80 5,80 5,80
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 3,00 3,00 3,00 3,00
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka
Gott Nytt År
önskar vi gamla såväl som nya leverantörer
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 2 v 1 v 52
8,92
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,50 7,50 7,50
20,50
Nortura Fri vikta nkr 17,83 17,83 17,29
Finland
5,75
HK Agrii Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
5,13
Österbottens Fri vikt, E euro 0,58 0,58 0,58
7,52
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
Tyskland
10,17
ZNVG 56 % euro 1,15 1,15 1,15
Galtar
7,73
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,50 6,50 6,50
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 1 v 52 v 51 v 50 v 49 v 48 v 47
Pund
10,69
10,69
10,75
10,80
10,55
10,59
10,72
Dollar 6,84 6,91 6,84 6,98 6,72 6,76 6,90
Euro 8,85 8,93 8,97 9,08 9,01 9,10 9,23
Dansk 1,19 1,20 1,20 1,22 1,21 1,22 1,24
Norsk 1,15 1,14 1,16 1,16 1,17 1,17 1,18
Yen 8,92 8,90 8,77 8,95 8,66 8,71 8,95
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 3 v 2 v 1 v 52
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 19,50 19,50 19,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,50 19,50 19,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 19,00 19,00 19,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 18,25 18,25 18,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 525 510 510
SLS (Scan)
Plus 30 kg, beräkn. - 458 460 365
Plus 30 kg, marknads - 483 485 455
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
30 kg5, säljare begär ej bud ej bud ej bud ej bud
30 kg5, köpare betalar 600 600 600 600
Finsk smågris 30 kg 490 490 490 490
Dansk smågris 30 kg6 542 542 542 542
Dansk smågris 7 kg6 285 285 285 285
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - - - -
KLS Ugglarps - balans balans brist
Skövde Slakteri - ba-bri balans brist
Dalsjöfors Slakteri - brist brist brist
Dahlbergs Slakteri - brist brist brist
Ginsten - brist brist brist
-
MarknadsavdragM
Dalsjöfors Slakteri - - - -
Skövde Slakteri - - - -
Dahlbergs Slakteri - - - -
Ginsten - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 2 v 1 v 52 v 51 v 50
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
257
Basis 7 kg 216 223 223 228 238
434
Basis 30 kg 365 376 376 385 397
262
SPF+Myc 7 kg 221 228 228 233 243
440
SPF+Myc 30 kg 370 381 381 390 402
267
SPF 7 kg 225 232 232 237 247
445
SPF 30 kg 374 385 385 394 406
1021
Økologi 30 kg 858 860 860 867 875
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
754
25-kilos 790 790 650 650 650
HK Agri euro euro euro euro euro
384
25-kg, Priimuus 43,5 42 42 42 42
Snellmans
575
Klass S40, 30 kg* 65 63 63 63 63
Tyskland
477
ZNVG 28 kg 54 53 53 53 52
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
6 nov Land v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
Skr euro euro euro euro euro
332 EU, medelpris 36,62 36,01 34,72 34,76 34,60
-
725 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
578 Sverige 63,79 63,03 60,74 64,43 59,62
566 Slovakien 62,50 53,19 47,41 47,41 50,40
501 Italien 55,27 54,63 54,23 53,99 53,90
433 Finland 47,80 49,53 45,97 45,84 45,60
424 England 46,82 46,82 46,17 45,91 46,32
401 Luxemburg 44,30 44,30 36,80 38,70 34,60
392 Danmark* 43,27 43,25 42,31 42,31 42,32
380 Tjeckien 41,98 42,11 42,08 46,72 46,61
378 Tyskland 41,70 40,00 38,80 38,90 38,70
356 Estland 39,28 39,75 41,40 38,81 43,27
326 Belgien 36,00 36,00 35,00 34,00 34,00
283 Spanien 31,21 29,98 29,26 29,15 29,65
281 Polen 31,04 31,95 30,81 31,06 30,38
259 Frankrike 28,60 28,60 26,60 25,00 23,80
217 Portugal 24,00 24,00 24,00 28,00 28,00
240 Holland 26,50 24,75 23,00 23,00 23,00
208 Ungern 23,04 30,09 22,95 27,26 27,30
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.