Senaste nytt om priser
och marknaden

Uppdatera gärna innan du läser.

Grispriserna fortsätter nedåt vecka 3
Svenska grispriserna fortsätter ner vecka 3, vid Skövde med 50 öre och KLS Ugglarps med 30. Danska priserna fortsätter ner med 20 danska öre, medan tyska blir oförändrade. Atria sänker 2 cent.
Det var inte många helgdagar under jul och nyår och därmed inte många förlorade slaktdagar (annat blir det i år!). Denna första hela vecka med full slakt för året slutade ändå med en del grisar i kö vid en del slakterier. Det är gott om grisar på marknaden, sägs det den här veckan.
På smågrismarknaden pendlar det mellan brist och balans, men mest brist. Tendensen är allt mer brist, men det har man sagt ända sedan tidigt i höstas, utan att det blivit några stora underskott.
Enda höjningen av smågrispriset i Norden är i Finland.
I Grekland ligger grispriset runt 2 €, vilket är ca 17,65 skr. Halva EU ligger på priser i spannet 14 - 16,50 skr, dvs vad många i Sverige uppnått som golvpriser 2012. Men detta syns det inte så mycket av i svenska faktiska grispriset, ännu.
Jag har äntligen daterat upp EUs lista över faktiska grispriser.
Jag har också daterat upp besöksstatistiken på www.grisportalen.se i veckan. Det har jag inte gjort sedan i våras. Antalet klick på sidan sedan starten 2006 är jubileumsvärda snart 40 miljoner. 25 000 klick på sidan en fredag är vanligt, 41 000 var rekordet under 2011, den 4 februari. Det visar hur stort intresset är för aktuella priser på grisarna.
Det intressanta i statistiken är dock att använda sökord för att komma till grisportalen allt oftare är blötutfodringar och ord relaterade till stallbyggen. Elkraftverk blommade åter upp under stormarna nyligen.
Intresset för byggnationer syns alltså öka, vilket jag tycker är väldigt roligt. Det var inte många som sökte information om byggnationer för ett år sedan.
Intresset för byggnationer bekräftas också av avgående vd för Skiold Datamix AB, Ulf Nyström, som jag talat med i anledning av att han pensionerade sig vid nyår och efterträddes av Roger Quist.
-Rita grisstallar är det roligaste jag vet, sa han. Så jag fortsätter jobba som vanligt med mina kunder inom grisnäringen efter pensioneringen, men nu som arbetande styrelseledamot i Skiold-bolaget.
Det är väl också en god nyhet för grisbranschen! /LG 120113

Grismarknaderna i EU är mycket osäkra
I veckan har slaktarna tvingat ner priserna på slaktgrisar i nästan alla EUs länder. I Tyskland sänktes priset med hela 9 cent, i Holland 8. Redan förra torsdagen, alltså redan innan de officiella priserna sattes, gick Vion ut med en sänkning på 10 cent. Detta skapade ett massivt tryck nedåt på marknadens grispriser. Som ett resultat av detta tvingades även grannländerna till sänkningar, t ex Österrike och Belgien 6 cent. I jämförelse med dessa länder sänkte Danmark endast 4 cent, men detta förklaras med att Danmark gynnas av stabil försäljning i England och Asien, då speciellt Japan och Kina.
Trend för tyska marknaden: Priserna på framför allt skinka och rullad filé av skinka, är under stark press. Affärerna går mycket trögt, men detta är typiskt för den här tiden på året. Priserna på karré, bog och kött från mellandelen av grisen gick ner mindre, eftersom dessa detaljer läggs i frysen för att säljas när grillsäsongen drar igång. Men priserna stöttas även av exporten till Asien och då synnerhet Sydkorea.
Just nu är det svårt att säga om efterfrågan på griskött kommer att öka som följd av prissänkningarna på köttet och därmed priset till grisföretagarna. ISN 120113


Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Vi har en god anmälan och slaktar något över plan. Vad det gäller försäljningen så är det över lag en fortsatt låg efterfrågan. Dock är det balanserad avsättning för charkråvara.
Läget och marknadsnotering på smågris är oförändrad nästa vecka.

KLS Ugglarps
Marknaden är fortsatt normal för säsongen och vi har god avsättning för våra produkter från gris. Den internationella marknaden sätter dock lite press på vår marknad och vi sänker därför noteringen med 30 öre.

Ginsten Slakteri
Roger Olsson. -Det är första veckan med full produktion efter helgerna och det är en mindre slaktkö. Men fortsatt brit på smågrisar.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Det är en relativt avvaktande marknad i Europa, där prisbilden är pressad. Förhoppningsvis kommer det en ökad aktivitet från tredje land om några veckor.
-I dagsläget ökar vi exporten av både fetter och sidor.
-Antal överstående grisar ökar något, medan vi har en bättre balans för smågrisar.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det är tufft för skinkan och prispressen utifrån gör att vi måste sänka priset på slaktgrisarna. För övrigt rullar försäljningen på i en för årstiden normal takt.
-Det verkar vara gott om grisar till slakt i Sverige.
-För smågrisarna är det en liten brist.

Spotmarknaden.se
Per Karlsson: -

 
Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: --Slakten är normal för årstiden, dvs för januari då efterfrågan på griskött är lägre. Vi har underskott på smågrisar.


HK Agri (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Vi höjer smågrispriset med en euro till 44,50 €, vilket är utan tillägg. Smågrisarna pendlar mellan balans och brist, men trenden är att vi går mot brist.
-Slaktgrisar och suggor är oförändrade.
-Vi har haft 300 producenter hos oss på ett traditionellt producentmöte idag. Det är mer positiva tongångar i år, jämfört med i fjol. I huvudsak var man nöjda med det vi gör, men man vill givetvis ha upp priserna. Det finns betydande behov av ökade inkomster i primärproduktionen.
-För höjda priser i Finland, behöver priserna vara stabila och bra i Europa. Vi är starkt beroende av vad som händer i de stora producentländerna.

Danish Crown
De europeiska marknaderna är fortsatt präglade av en för årstiden helt sedvanligt liten efterfrågan i januari. Vi ser en liten efterfrågan på skinka och kotlett och därför lägre priser.
Avsättningen av bog och trimningsprodukter till industrin är oförändrad.
Baconkontrakten för engelska marknaden har blir förnyade till oförändrade till lätt fallande priser.
Avsättningen till Ryssland ligger förhållandevis stilla efter nyåret. Den kinesiska och japanska marknaden är oförändrad i förhållande till senaste veckan.


Marknadskommentarer från grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -På vår egen marknad är priserna både nedåtgående och stillastående. Ute i Europa går priserna fortfarande neråt på köttet, medan smågrispriset håller sig på en stabil hög nivå. Det är lätt att det blir lite hysteri när priserna går i nedåtgående riktning, men man får nog se det som rätt normalt för årstiden.
Efterfrågan på griskött i Europa har för tillfället lugnat sig. Ryssland, Japan, Sydkorea och Kina är de fyra största importörerna av griskött. Där fortsätter efterfrågan vara stor, utom i Ryssland där importen av griskött har stannat av och förväntas att minska något. Dessa fyra giganter har tillsammans ökat sin import av griskött januari till september 2011 med 624 000 ton, eller 31 %, jämfört med samma period 2010. Tittar man då runt kan man konstatera att efterfrågan på griskött är totalt sett fortfarande god.


Bloggat: Grisgeneralen
Investeringsdags?
Ett gammalt vist ordspråk säger: När det blåser bygger den defensive vindskydd, medan den offensive bygger väderkvarnar.
Det känns som att motvinden i svensk grisnäring är i avtagande. Nu kan hända är det dags, för de som har bestämt sig att fortsätta, att investera.
Med vad? Den kommande suggpengen om 1150 kr per år i 5 år ger 5750 kr per sugga.Vid 100 suggor är det 575 000 kr under perioden. Det räntar 23 000 kr per sugga och år vid 5 % ränta.
De kommande pengarna för sänkta kontrollkostnader i slakten ger också ett tillskott.
De flesta producenterna har nu den nya kontraktstypen med golvpriser, vilket underlättar framtidsbedömningarna.
Tar man med sig alla dessa parametrar till banken, så blir de glada. De ökar grisföretagarnas möjligheter att låna pengar och ger dessutom sänka räntor.
Låna till vad? I första hand till sanering av leverantörsskulder. Sedan återinvestering och modernisering för produktivitetsförbättringar. Det kan ge något fler smågrisar, billigare foder, bättre management, etc. Tänker du kortsiktigt så tänk på ”pay off-tiden”.
Om du behöver hjälp av rådgivare, välj noga, välj en som kan praktisk ekonomi, inga teoretiker!
Sven Jerpdal

Bloggar du om grisar?
Gör som Sven Jerpdal, starta en blogg om grisnäringen. Du kommer till hans blogg HÄR.
Bloggar du, eller tänker du starta, skicka din bloggadress, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget.
LG

Maila också du dina kommentarer till gris@agrar.se.
Läs alla tidigare kommentarer från grisuppfödare genom att klicka på den här länken.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
@-GRIS 13 januari 2012
Senaste uppdatering gjord 19 januari 12,40
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 3

Partipriset
Scans partipris är från 7 november
21,47 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.
I Norge är partipriset från 8 augusti 2011 31,30 nkr vid 71-90 kg, skållad sugga 27,50 nkr.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 3 v 2 v 1 v 52
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Spotmarknaden Sva 75-100 14,85 14,85 14,85 14,90
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 14,80 15,10 15,10 15,10
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,80 14,80 15,10 15,10
Dahlbergs 71-96,9 14,00 14,00 14,00 14,00
Skövde Slakteri 72-96,9 13,50 14,00 14,00 14,00
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 13,10 13,40 13,40 13,40
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 13,00 13,00 13,00 13,00
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 72-93,9 10,27 10,27 10,77 10,77
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 3 v 2 v 1
11,68 Danish Crown 70,0–87,9 dkr 9,90 10,10 10,40
24,11 Nortura 71,1–90,0a nkr 20,97 20,97 20,97
12,62 HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro 1,43 1,43 1,43
12,36 HK Agri grund 76 – 92,5b euro 1,40 1,40 1,40
12,00 Österbottens 74 – 92 euro 1,36 1,38 1,38
13,06 Snellman 80–105 euro 1,48 1,48 1,48
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- - - -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 3 v 2 v 1 v 52 v 51
13 jan Landsnotering* euro euro euro euro euro
12,89 Tyskland 1,46 1,46 1,55 1,55 1,63
10 jan jämförbara**
14,70 Italien - 1,665 - 1,778 1,829
14,78 Tjeckien - - - 1,674 1,677
13,84 Polen - - 1,568 1,613 1,632
14,39 England - 1,630 1,658 1,697 1,717
12,93 Frankrike - 1,465 1,473 1,499 1,539
13,18 Danmark - 1,493 1,534 1,534 1,561
13,18 Spanien - 1,493 1,502 1,527 1,546
12,54 Belgien - 1,421 1,482 1,482 1,544
12,41 Tyskland - 1,406 1,496 1,496 1,576
12,45 Irland - - 1,411 1,411 1,411
12,08 Holland - 1,369 1,446 1,446 1,522
11,78 Österrike - 1,335 1,396 1,417 1,479
9,44 Sverige - 1,070 1,114 1,107 1,151
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
8 jan Land v 1 v 52 v 51 v 50 v 49
Skr euro euro euro euro euro
12,52 EU, medelpris 1,418 1,442 1,440 1,440 1,439
-
17,66 Grekland 2,000 2,002 2,002 2,002 1,992
16,68 Malta 1,890 1,880 1,880 1,880 1,880
16,23 Italien 1,839 1,857 1,870 1,829 1,915
15,60 Lettland 1,767 1,803 1,709 1,753 1,712
15,50 Bulgarien 1,756 1,736 1,730 1,725 1,722
15,09 Cypern 1,710 1,710 1,700 1,770 1,740
15,06 England 1,706 1,728 1,723 1,707 1,681
14,84 Tjeckien 1,681 1,690 1,711 1,708 1,712
14,77 Slovakien 1,673 1,757 1,757 1,756 1,759
14,56 Luxemburg 1,650 1,650 1,650 1,650 1,662
14,49 Rumänien 1,641 1,664 1,663 1,649 1,627
14,38 Estland 1,629 1,650 1,649 1,645 1,609
14,36 Litauen 1,627 1,667 1,687 1,624 1,650
13,96 Ungern 1,582 1,625 1,676 1,675 1,692
13,81 Polen 1,564 1,647 1,673 1,657 1,655
13,67 Sverige 1,549 1,568 1,614 1,610 1,689
13,59 Tyskland 1,540 1,581 1,612 1,652 1,652
13,56 Finland 1,536 1,525 1,520 1,518 1,530
13,43 Österrike 1,522 1,547 1,602 1,596 1,602
13,36 Slovenien 1,514 1,539 1,595 1,598 1,579
13,33 Portugal 1,510 1,520 1,530 1,550 1,650
13,02 Spanien 1,475 1,495 1,513 1,544 1,533
12,89 Frankrike 1,460 1,460 1,500 1,520 1,510
12,87 Irland 1,458 1,460 1,461 1,461 1,461
12,84 Belgien 1,455 1,454 1,504 1,531 1,524
12,72 Danmark* 1,441 1,446 1,464 1,519 1,519
12,63 Holland 1,431 1,434 1,470 1,510 1,508
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
11 jan
4 jan
21 dec
14 dec
Utbud
1640
1590
1430
1600
Sålda
1370
1120
1181
11380
Medelpris, euro
1,52
1,55
1,62
1,67
Lägst
1,50
1,54
1,60
1,66
Högst
1,53
1,57
1,63
1,67
Medelpris, skr
13,42
13,71
14,53
15,16

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,90 kr, galtar 3,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 3 v 2 v 1 v 52
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 7,00 7,00 7,00 7,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,90 6,90 6,90 6,90
Ginsten 140,1 kg- 6,00 6,00 6,00 6,00
Dahlbergs 140- 6,80 6,80 6,80 6,80
Scan 140- 6,12 6,12 6,12 6,12
KLS Ugglarps 140- 6,15 6,15 6,15 6,15
Dalsjöfors 58% 6,00 6,00 6,00 6,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Skövde 140- 5,80 5,80 5,80 5,80
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 3,00 3,00 3,00 3,00
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka
Gott Nytt År
önskar vi gamla såväl som nya leverantörer
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 3 v 2 v 1
8,37
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,10 7,50 7,50
20,50
Nortura Fri vikta nkr 17,83 17,83 17,83
Finland
5,73
HK Agrii Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
5,12
Österbottens Fri vikt, E euro 0,58 0,58 0,58
7,50
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
Tyskland
9,44
ZNVG 56 % euro 1,07 1,15 1,15
Galtar
7,19
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,10 6,50 6,50
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 2 v 1 v 52 v 51 v 50 v 49 v 48
Pund
10,61
10,69
10,69
10,75
10,80
10,55
10,59
Dollar 6,94 6,84 6,91 6,84 6,98 6,72 6,76
Euro 8,83 8,85 8,93 8,97 9,08 9,01 9,10
Dansk 1,18 1,19 1,20 1,20 1,22 1,21 1,22
Norsk 1,15 1,15 1,14 1,16 1,16 1,17 1,17
Yen 9,02 8,92 8,90 8,77 8,95 8,66 8,71
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 4 v 3 v 2 v 1
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 19,50 19,50 19,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,50 19,50 19,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 19,00 19,00 19,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 18,25 18,25 18,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 525 525 510
SLS (Scan)
Plus 30 kg, beräkn. - 437 458 460
Plus 30 kg, marknads - 483 483 485
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
30 kg5, säljare begär ej bud ej bud ej bud ej bud
30 kg5, köpare betalar 600 600 600 600
Finsk smågris 30 kg 490 490 490 490
Dansk smågris 30 kg6 542 542 542 542
Dansk smågris 7 kg6 285 285 285 285
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - brist brist -
KLS Ugglarps - balans balans balans
Skövde Slakteri - brist ba-bri balans
Dalsjöfors Slakteri - balans brist brist
Dahlbergs Slakteri - brist brist brist
Ginsten - brist brist brist
-
MarknadsavdragM
Dalsjöfors Slakteri - - - -
Skövde Slakteri - - - -
Dahlbergs Slakteri - - - -
Ginsten - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 3 v 2 v 1 v 52 v 51
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
248
Basis 7 kg 211 216 223 223 228
421
Basis 30 kg 357 365 376 376 385
254
SPF+Myc 7 kg 216 221 228 228 233
427
SPF+Myc 30 kg 362 370 381 381 390
259
SPF 7 kg 220 225 232 232 237
431
SPF 30 kg 366 374 385 385 394
1005
Økologi 30 kg 852 858 860 860 867
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
908
25-kilos 790 790 790 650 650
HK Agri euro euro euro euro euro
392
25-kg, Priimuus 44,5 43,5 42 42 42
Snellmans
573
Klass S40, 30 kg* 65 65 63 63 63
Tyskland
485
ZNVG 28 kg 55 54 53 53 53
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
6 nov Land v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
Skr euro euro euro euro euro
332 EU, medelpris 36,62 36,01 34,72 34,76 34,60
-
725 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
578 Sverige 63,79 63,03 60,74 64,43 59,62
566 Slovakien 62,50 53,19 47,41 47,41 50,40
501 Italien 55,27 54,63 54,23 53,99 53,90
433 Finland 47,80 49,53 45,97 45,84 45,60
424 England 46,82 46,82 46,17 45,91 46,32
401 Luxemburg 44,30 44,30 36,80 38,70 34,60
392 Danmark* 43,27 43,25 42,31 42,31 42,32
380 Tjeckien 41,98 42,11 42,08 46,72 46,61
378 Tyskland 41,70 40,00 38,80 38,90 38,70
356 Estland 39,28 39,75 41,40 38,81 43,27
326 Belgien 36,00 36,00 35,00 34,00 34,00
283 Spanien 31,21 29,98 29,26 29,15 29,65
281 Polen 31,04 31,95 30,81 31,06 30,38
259 Frankrike 28,60 28,60 26,60 25,00 23,80
217 Portugal 24,00 24,00 24,00 28,00 28,00
240 Holland 26,50 24,75 23,00 23,00 23,00
208 Ungern 23,04 30,09 22,95 27,26 27,30
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.