Senaste nytt om priser
och marknaden


Uppdatera gärna innan du läser.

Danmark och Finland höjer vecka 6
Danska priset på slaktgrisar går upp med 20 danska öre och suggor 40 vecka 6. I Finland fortsätter HK med ytterligare 1 cent även den här veckan. Det är tredje veckan i rad. Atria höjer 2 cent.
Det är ökad efterfrågan på griskött i konsumentledet som driver priset.
Jag hoppas den finska trenden kommer till Sverige också, så att priset vänder uppåt igen. Värsta tiden, januari, har varit. Det hörs positiva tongångar, men också varningar för att handeln i stundande kampanjer väljer att sälja importkött.
Inget svenskt slakteri rör priserna nästa vecka, vilket Sven Jerpdal även kommenterar i sin blogg. Priserna sänktes efter nyår, när tyska priset störtdök. Men när det sedan höjdes lika mycket igen, då har de svenska priserna inte alls reagerat uppåt. Det är segt att få upp priserna, men väldigt lätt att få ner dem. /LG 120203

Tjej på 42 år söker arbete i svinbesättning i Hässleholm - Kristianstad med omnejd. Jag har tidigare arbetat i smågrisproduktion i många år, senare tid som förman och drift av produktion. Goda referenser finns, vänligen ring
Weronica, tel 0709-669168

Högsta EU-priserna i januari sedan BSE-krisen
Den här veckan är det inte så stor tillgång på slaktgrisar, så räcker till efterfrågan. Det gör att priserna stiger i de flesta europeiska länder. I Frankrike kunde därför grisföretagarna driva fram ett pris 6 cent högre än förra veckan. Priserna i Tyskland, Holland och Österrike utvecklades på liknade och priserna steg med 5 cent. Även i Spanien kunde man få igenom en prishöjning, på 3 cent. Tyskland ligger på högsta priset bland de fem stora grisländerna, följd av Belgien och Holland.
Den prisnivå som råder f n i Europa är ganska ovanlig för januari. Senast det var så höga priser var 2001, när marknaden reagerade kraftigt på BSE-krisen. Att utbudet nu är mindre i Europa måste väl tillskrivas den dåliga ekonomiska situationen för uppfödarna av smågrisar de senaste två åren. Bränslet som driver prisuppgången kommer dock från en blomstrande export till länder utanför EU. Det är Ryssland och de asiatiska länderna i synnerhet. Från grisföretagarnas synvinkel är den rådande prisnivån mycket välkommen. De har väntat mycket länge på att få täckning för sina stigande kostnader.
Trend för tyska marknaden: Stämningen är god på tyska marknaden. Även efter prishöjningen är efterfrågan på slaktgrisar god. Med tanke på den begränsade tillgången på slaktgrisar, bör de höjda priserna göra det möjligt att transportera dem vidare till detaljhandeln. Den stränga kylan i Europa kommer säkert att resultera i ytterligare färre anmälda grisar till slakt. Prisnivån bör som lägst vara oförändrad. /ISN 120204

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Vi har en fortsatt god anmälan och slaktar något över plan. Gällande försäljningen tycker vi oss kunna skönja en liten vändning på marknaden och att det börjar ljusna i öster…
Vi ser även en ökad efterfrågan på Scans bitpack sortiment vilket glädjer oss.
Vi har en ökad efterfrågan på smågris och höjer marknadsnotering till 525 kr.

KLS Ugglarps
Marknaden är oförändrad jämfört med föregående vecka.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson -Veckan har varit ungefär som vi räknat med. Det har varit lugnt, men nu hoppas vi det snart blir bättre. .

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Relativt bra försäljning av alla detaljer, dock ser vi att handeln planerat stora aktiviteter med importerat griskött kommande månader. Vi får se vilken påverkan det får på marknaden.
Allt fler spår högre priser på den europeiska marknaden senare i år, medan vi för tillfället ser en press på fettpriserna nedåt, då Kina avvaktar med sina inköp.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -

Spotmarknaden.se
Paw Mathiesen:

 
Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Januari har varit lugn, men nu har vi kommit in i en ljusare period. Vi känner att marknaden vaknat och är mer positiv. Vi höjer slaktgrisar och suggor med 2 cent.

HK Agri (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Trenden är fortsatt positiv för griskött och vi höjer ytterligare 1 cent. Det är en ljusning på gång.

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -Det nya slakteriet fördubblar slaktkapaciteten och skapar minst 10 nya arbetsplatser under 2012. Volymen nöt- och svinkött har ökat till 32 milj kilo 2011. Med investeringen får slakteriet en produktionskapacitet på 60 miljoner kilo. Tillväxtmålsättningen fram till år 2015 är 50 %.

Danish Crown
De europeiska marknaderna är på väg att räta upp sig efter det säsongsmässiga dyket i januari. Vi får generellt sett igenom prishöjningar på skinka och framändar, medan bröstfläsket är oförändrat, men tillfredsställande. Problembarnet är även nu kotletterna, som är oförändrat på en låg nivå.
Den svaga europeiska marknaden för kotlett smittar fortfarande av sig på bacon i UK, där det likaså är oförändrad avsättning, men till otillfredsställande priser.
På marknaderna i tredje land är avsättningen till Kina fortsatt under nivån, medan säljet till Ryssland är tillfredsställande.

Marknadskommentarer från grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: Priset på griskött fortsätter stiga på världsmarknaden. I Europa rör sig inte priserna speciellt mycket den kommande veckan på slaktgrisar. Smågrispriset fortsätter i ganska hög takt att gå upp, både på europamarknaden och här hemma. I Danmark har man nu passerat den magiska gränsen 400 DKK och förväntar sig fortsatt uppgång. Det finns förväntningar på att priset ska gå upp mot 500 DKK.
Suget på grisar till slakterierna visar sig allt mer och det jobbas för fullt på många håll för att lösa den troliga smågrisbrist vi står inför.
Foderpriserna har gått upp något och det är sojan som har stigit i pris.


Bloggat: Grisgeneralen
Så lätt att sänka, så svårt att höja!
När Tyskland sänker grispriset, då följer svenska slaktarna med ner, som nu i januari. Men när priset lika snabbt höjs, då följer man inte med, bloggar Sven Jerpdal i Grisgeneralen.
Det finns ett mönster i svenska höjningar och sänkningar och att slakterierna ökar sina marginaler.
Slaktarna borde ha mer priskurage och inte välja enklaste vägen och sänka priset till grisföretagaren. Och färre undanflykter när det är dags att höja.
Läs hela inlägget här.

Bloggar du om grisar?
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan. /LG

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
@-GRIS 3 februari 2012
Senaste uppdatering gjord 9 februari 10,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 6

Partipriset
Scans partipris är
19,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.
I Norge är partipriset från 8 augusti 2011 31,30 nkr vid 71-90 kg, skållad sugga 27,50 nkr.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 6 v 5 v 4 v 3
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Spotmarknaden Sva 75-100 14,85 14,85 14,85 14,85
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 14,80 14,80 14,80 14,80
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,80 14,80 14,80 14,80
Dahlbergs 71-96,9 13,70 13,70 13,70 13,70
Skövde Slakteri 72-96,9 13,50 13,50 13,50 13,50
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 13,10 13,10 13,10 13,10
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 13,00 13,00 13,00 13,00
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 72-93,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 6 v 5 v 4
12,01 Danish Crown 70,0–87,9 dkr 10,10 9,90 9,90
24,11 Nortura 71,1–90,0a nkr 20,97 20,97 20,97
12,90 HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro 1,46 1,45 1,44
12,64 HK Agri grund 76 – 92,5b euro 1,43 1,42 1,41
12,19 Österbottens 74 – 94 euro 1,38 1,36 1,36
13,52 Snellman 80–105 euro 1,53 1,53 1,48
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- - - -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 6 v 5 v 4 v 3 v 2
3 feb Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,14 Tyskland 1,60 1,60 1,55 1,46 1,46
31 jan jämförbara**
13,76 Italien - 1,557 1,551 1,665 1,665
13,79 Tjeckien - - 1,560 1,551 1,589
13,66 Tyskland - 1,546 1,496 1,406 1,406
13,54 Belgien - 1,532 1,482 1,408 1,421
12,95 Polen - - 1,466 1,469 1,533
13,28 Holland - 1,503 1,455 1,369 1,369
13,27 Spanien - 1,502 1,470 1,470 1,493
13,20 England - 1,494 1,523 1,570 1,630
13,23 Frankrike - 1,497 1,440 1,440 1,465
12,97 Österrike - 1,468 1,417 1,335 1,335
12,95 Danmark - 1,466 1,466 1,466 1,493
12,47 Irland - 1,411 1,411 1,411 1,411
9,39 Sverige - 1,063 1,077 1,064 1,070
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
22 jan Land v 3 v 2 v 1 v 52 v 51
Skr euro euro euro euro euro
13,28 EU, medelpris 1,494 1,503 1,418 1,442 1,440
-
16,81 Grekland 1,891 1,935 2,000 2,002 2,002
16,80 Malta 1,890 1,890 1,890 1,880 1,880
15,69 Bulgarien 1,765 1,765 1,756 1,736 1,730
15,26 Italien 1,717 1,754 1,839 1,857 1,870
15,15 England 1,705 1,705 1,706 1,728 1,723
15,02 Cypern 1,690 1,690 1,710 1,710 1,700
14,87 Lettland 1,673 1,713 1,767 1,803 1,709
14,68 Slovakien 1,652 1,675 1,673 1,757 1,757
14,66 Luxemburg 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650
14,57 Estland 1,639 1,640 1,629 1,650 1,649
14,40 Rumänien 1,620 1,612 1,641 1,664 1,663
14,39 Tjeckien 1,619 1,654 1,681 1,690 1,711
13,85 Ungern 1,558 1,579 1,582 1,625 1,676
13,77 Litauen 1,549 1,592 1,627 1,667 1,687
13,60 Tyskland 1,530 1,489 1,540 1,581 1,612
13,57 Finland 1,527 1,541 1,536 1,525 1,520
13,56 Sverige 1,526 1,523 1,549 1,568 1,614
13,43 Polen 1,511 1,516 1,564 1,647 1,673
13,28 Slovenien 1,494 1,464 1,514 1,539 1,595
13,06 Portugal 1,470 1,500 1,510 1,520 1,530
12,97 Österrike 1,460 1,452 1,522 1,547 1,602
12,96 Irland 1,458 1,458 1,458 1,460 1,461
12,81 Spanien 1,441 1,463 1,475 1,495 1,513
12,71 Frankrike 1,430 1,430 1,460 1,460 1,500
12,34 Belgien 1,389 1,387 1,455 1,454 1,504
12,21 Danmark* 1,374 1,399 1,441 1,446 1,464
11,98 Holland 1,348 1,346 1,431 1,434 1,470
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
1 feb
25 jan
18 jan
11 jan
Utbud
1640
2310
2030
1640
Sålda
1460
2210
1670
1370
Medelpris, euro
1,64
1,64
1,56
1,52
Lägst
1,63
1,62
1,50
1,50
Högst
1,65
1,66
1,57
1,53
Medelpris, skr
14,49
14,57
13,71
13,42

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,00 kr, galtar 4,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 6 v 5 v 4 v 3
Knorrevången Fri vikt, klass 8,50 8,50 - -
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 8,00 8,00 6,90 6,90
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 7,00 7,00 7,00 7,00
Ginsten 140,1 kg- 6,00 6,00 6,00 6,00
Dahlbergs 140- 6,80 6,80 6,80 6,80
KLS Ugglarps 140- 6,15 6,15 6,15 6,15
Scan 140- 6,12 6,12 6,12 6,12
Dalsjöfors 58% 6,00 6,00 6,00 6,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Skövde 140- 5,80 5,80 5,80 5,80
Galtar
Knorrevången oflådd 5,00 5,00 - -
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 4,00 4,00 3,00 3,00
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka.
Suggor 8,50, galtar 5,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 6 v 5 v 4
9,28
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,80 7,40 7,10
20,50
Nortura Fri vikta nkr 17,83 17,83 17,83
Finland
5,74
HK Agrii Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
5,30
Österbottens Fri vikt, E euro 0,60 0,58 0,58
7,51
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
Tyskland
10,34
ZNVG 56 % euro 1,17 - 1,08
Galtar
8,09
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,80 6,40 6,10
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 5 v 4 v 3 v 2 v 1 v 52 v 51
Pund
10,63
10,65
10,56
10,61
10,69
10,69
10,75
Dollar 6,71 6,79 6,85 6,94 6,84 6,91 6,84
Euro 8,84 8,89 8,79 8,83 8,85 8,93 8,97
Dansk 1,19 1,19 1,18 1,18 1,19 1,20 1,20
Norsk 1,15 1,16 1,14 1,15 1,15 1,14 1,16
Yen 8,82 8,81 8,92 9,02 8,92 8,90 8,77
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 7 v 6 v 5 v 4
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 19,50 19,50 19,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,50 19,50 19,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 19,00 19,00 19,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 18,75 18,75 18,75
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 525 525 525
SLS (Scan)
Plus 30 kg, beräkn. - 412 412 425
Plus 30 kg, marknads - 483 483 483
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
30 kg5, säljare begär ej bud ej bud ej bud ej bud
30 kg5, köpare betalar 600 600 600 600
Finsk smågris 30 kg 490 490 490 490
Dansk smågris 30 kg6 542 542 542 542
Dansk smågris 7 kg6 285 285 285 285
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - brist brist brist
KLS Ugglarps - brist brist brist
Skövde Slakteri - brist brist brist
Dalsjöfors Slakteri - brist balans brist
Dahlbergs Slakteri - brist brist brist
Ginsten - brist brist brist
-
MarknadsavdragM
Dalsjöfors Slakteri - - - -
Skövde Slakteri - - - -
Dahlbergs Slakteri - - - -
Ginsten - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 6 v 5 v 4 v 3 v 2
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
254
Basis 7 kg 214 210 211 211 216
430
Basis 30 kg 362 356 357 357 365
260
SPF+Myc 7 kg 219 215 216 216 221
436
SPF+Myc 30 kg 367 361 362 362 370
265
SPF 7 kg 223 219 220 220 225
441
SPF 30 kg 371 365 366 366 374
1019
Økologi 30 kg 857 852 852 852 858
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
908
25-kilos 790 790 790 790 790
HK Agri euro euro euro euro euro
411
25-kg, Priimuus 46,5 46,5 44,5 44,5 43,5
Snellmans
592
Klass S40, 30 kg* 67 67 65 65 65
Tyskland
530
ZNVG 28 kg 60 - 57 55 54
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
6 nov Land v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
Skr euro euro euro euro euro
332 EU, medelpris 36,62 36,01 34,72 34,76 34,60
-
725 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
578 Sverige 63,79 63,03 60,74 64,43 59,62
566 Slovakien 62,50 53,19 47,41 47,41 50,40
501 Italien 55,27 54,63 54,23 53,99 53,90
433 Finland 47,80 49,53 45,97 45,84 45,60
424 England 46,82 46,82 46,17 45,91 46,32
401 Luxemburg 44,30 44,30 36,80 38,70 34,60
392 Danmark* 43,27 43,25 42,31 42,31 42,32
380 Tjeckien 41,98 42,11 42,08 46,72 46,61
378 Tyskland 41,70 40,00 38,80 38,90 38,70
356 Estland 39,28 39,75 41,40 38,81 43,27
326 Belgien 36,00 36,00 35,00 34,00 34,00
283 Spanien 31,21 29,98 29,26 29,15 29,65
281 Polen 31,04 31,95 30,81 31,06 30,38
259 Frankrike 28,60 28,60 26,60 25,00 23,80
217 Portugal 24,00 24,00 24,00 28,00 28,00
240 Holland 26,50 24,75 23,00 23,00 23,00
208 Ungern 23,04 30,09 22,95 27,26 27,30
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.