Senaste nytt om priser
och marknaden


Uppdatera gärna innan du läser.

Priserna på väg upp
Priserna på slaktgrisar stiger i de flesta EU-länder och det är underskott eller balans. I Danmark stiger priset för andra veckan i rad.
I Sverige är det endast Dalsjöfors som höjer slaktgrisarna nästa vecka. Däremot är det flera slakterier som höjer smågrisarna och alla höjer 1 krona, eller något i närheten. Alla har brist. Även suggorna rör sig uppåt.
Det bör således vara dags för höjningar i Sverige också.
Det är brist på grisar i många länder och en del köpare från andra länder börjar titta på möjligheterna att köpa i Sverige. För ett par veckor sedan höjde Tönnies suggorna från Sverige några cent mer än man betalade i Tyskland. Orsaken är brist, men framför allt att man anser att de svenska suggorna är av bra kvalitet och därmed värda mer.
Knorrevången ligger nu med högsta suggpriset i Sverige, 8,50 kr. En transportör sa (till en smågrisproducenet) att bara han kör ett lass suggor per vecka till Knorrevången.
Längre ner kan ni läsa att en armenier vill köpa slaktgrisar i Sverige. Orsaken är brist på grisar i Armenien. Polacker har också hört av sig till Spotmarknaden med förfrågningar.
Det börjar också röra sig kring frågan om ett relevant svenskt grispriset. Det finns flera orsaker. Ett är att Jordbruksverket ser över redovisningen av det svenska grispriset till EU. Ett annat är att kretsen kring Jönköpingsmötet har för avsikt att ta fram mer relevanta grispriser från de olika slakterierna. Ett tredje skäl är att läsare av @-GRIS tycker jag ska göra en ytterligare tabell med faktiskt svenskt grispris från alla slakterier.
Allt det här borde kunna lösas på en och samma gång, om branschen kan ena sig om att redovisa ett medelpris från varje slakteri, där alla tillägg och avdrag är beaktade. I värsta fall kan vi få en reviderad EU-tabell + två nya tabeller.
I vilket fall som helst är det inte hållbart i längden, att redovisa grispriser som spänner från 17 kr och ner till 10,27 kr, varav det på 17 kr är helt korrekt för slakteriet i fråga och de övriga mer eller mindre felaktiga.
Men, som en gris- och tillika nötbonde sa nyligen: För gris är prisdjungeln ingenting, jämfört med på nöt. På nöt kan man få olika priser varje gång man frågar. /LG 120210

Vill exportera grisar till Armenien
Det är brist på griskött i Armenien. En armenier i Sverige vill etablera kontakter för kontinuerlig export av levande grisar och söker uppfödare som har kvantiteter att sälja.
Han har egen gård i Armenien på 190 hektar, med lammproduktion, men även några grisar. Ev tänker han utöka grisproduktionen, eftersom det är god marknad för griskött.
Grisarna för export ska vara 50 - 80 kg och i början rör det sig om ca 2 ton per månad. Grisarna stallas upp på gården i Armenien i väntan på slakt.
Armenien ligger mellan Svarta Havet och Kaspiska Havet och gränsar till Georgien, Azerbajdzjan och Turkiet.
Kontakt:
Romik Kyureghyan
acipenser.r@gmail.com
0735736356, 0317662527

Tjej på 42 år söker arbete i svinbesättning i Hässleholm - Kristianstad med omnejd. Jag har tidigare arbetat i smågrisproduktion i många år, senare tid som förman och drift av produktion. Goda referenser finns, vänligen ring
Weronica, tel 0709-669168

Enskilda tyska slakterier sänker, trots balanserad marknad
Veckan kännetecknas av underutbud av slaktgrisar i EU, som förstärks av den stränga kylan. Som en följd av detta gick priserna upp i en del länder, medan priserna stabiliserades på den uppnådda nivån i andra. Frankrike har den största höjningen, med 6 cent. Där har efterfrågan förbättrats kraftigt under de senaste två veckorna, eftersom exporten till tredje land försiktigt tar fart igen. Priserna gick också upp i Spanien med 4 cent, Danmark 3 cent och Italien och Holland med 1 cent. I Österrike och Belgien blev priserna oförändrade.
På vissa ställen i Tyskland har det inte funnits tillräckliga volymer slaktgrisar de senaste veckorna, även om flera slakterier minskat sin efterfrågan. Den knappa tillgången har sin bakgrund i att grisarna växer saktare i den stränga kylan. Marknaden har värderats vara i balans och därmed har inte förväntats någon prishöjning. Det var därför förvånande att en del slakterier gick ut med sänkta priser denna vecka. Enligt uppgift sänkte Vion, Danish Crown, Toennise och Vogler sina priser med 4 cent.
Tendens för tyska markaden: De stora slakterierna spekulerar troligtvis i att bygga upp en utbudspuckel, när grisarna hålls kvar i de kalla stallarna. Därefter kan de pressa ner priserna med hänvisning till marknadstendensen. Å andra sidan är det lågt utbud av slaktgrisar i hela Europa. Intressenterna på marknaden säger att det f n knappt säljs några grisar till det lägre pris slakterierna satt. Men den annars stabila och balanserade marknaden har blivit mer osäker pga denna handling. ISN 120209


Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Vi har en fortsatt god anmälan och slaktar enligt plan. Försäljningen har tagit fart och även om det är en varierande efterfrågan på de olika detaljerna, så känner vi att vinden börjar ta i seglet.
Läget och marknadsnotering på smågris är oförändrad nästa vecka. Vi har ett par veckors kösituation för insättning av smågris.

KLS Ugglarps
Marknaden är oförändrad jämfört med föregående vecka.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson -Vi skjuter nu slakt framför oss för att få fler grisar att slakta i påsk. Alternativet är att frysa in, vilket vi inte vill göra. Nu börjar sportlovet i Västsverige och då minskar försäljningen.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -I princip oförändrat på marknaden. Det är ovanligt lugnt nu, men vi ser nu inför kommande lönevecka att man planerar aktiviteter där man nu byter ut nöt mot gris, vilket kommer öka efterfrågan på gris.
-Nöten har stigit väsentligt i pris sedan årsskiftet. Prishöjningen är inte föranledd av förändringar i marknaden, utan att vår verksamhet går allt bättre efter ett tungt inkörningsår 2011, kopplat till vår nya styckningsanläggning.
-Vi har balans i slakten och brist på smågrisar.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Februari är normalt en lugn månad så ock 2012. Försäljning och slakt enligt plan. Brist på smågrisar, som höjs 1 kr/kg.
-Allt högre priser på nötkött ger en ökande efterfrågan på gris.
-Exportsituationen för småfläsk och späck är fortfarande god.
-Nästa vecka börjar vi en export av svenskt kvalitetsgriskött ”GULDGRIS” till Holland, vilket är mycket spännande.
-Ytterligare en spännande sak denna vecka är att ett danskt slakteriföretag, som var på besök hos mig igår torsdag, vill köpa ”GULDGRIS-sperma” till några av sina grisproducenter. I syfte att producera ett kvalitetsgriskött till utvalda kunder.

Spotmarknaden.se
Per Karlsson:-Ny tid…! I veckan som gått har Spotmarknaden blivit kontaktad av polacker som vill köpa svenska smågrisar och även sälja slaktgrisar. Danskarna har ”slut” på smågrisar och slaktgrisstallar i Danmark står tomma på grund av för högt smågrispris. I mars tar efterfrågan fart på riktigt när Spanien ska fylla alla stallar inför högsäsongen där.
-Det är bäddat för prisdrag 2012.
Smågrisföretagare som inte är bundna av avtal har nu möjlighet att sälja smågrisar till priset 700 SEK/st, fritt köparen.

 
Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Försäljningen är normal för årstiden, med sparsam konsumtion under januari och februari och inriktad på basprodukter. Men jag tror på en positiv marknad.
-Vi har balans i slakten, men underskott på smågrisar.

HK Agri (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Det börjar bli brist på smågrisar, vi slaktar enligt plan. I övrigt normal vecka.

Danish Crown
De europeiska marknaderna för färskt griskött är nu på väg att stabilisera sig något, efter den turbulens de två kraftiga svängningarna av tyska grispriset medfört. Efterfrågan på marknaden har varit förhållandevis stabilt låg under januari och in i februari.
Detta har inte ändrats, men det har under slutet av januari varit ett fall i utbudet från slakterierna, speciellt i Tyskland. Detta har pressat upp priset. Vi har fått upp priserna på skinka och framändar, men är nu inne i en vecka med stabila priser. Karré och filé är fortsatt vid sidan av säsongen och det är därför en lugn avsättning av dessa produkter. Kotlett ligger fortsatt lågt i Europa och samma gäller avsättningen av bacon till UK.
På marknaderna i tredje land är det fortsatt stabil avsättning till Ryssland. Vi har sålt ett par båtlaster och förväntar en fortsatt tillfredsställande avsättning.
Jokern här är att den egna ryska produktionen är under uppbyggnad, tillsammans med en lägre importtull på levande grisar, som följd av WTO-avtal. Samt att det förekommer afrikansk svinpest nära områden i Ryssland med intensiv grisproduktion. Svinpesten är fortfarande inte under kontroll.
Avsättningen till Kina är på väg att komma igång efter det kinesiska nyåret och vi har tagit en rad nya kontakter. Vi väntar oss att priserna försiktigt kommer att stiga under de kommande månaderna.
Avsättningen till Japan är stabil, med goda priser. Men volymerna ligger under vår budget.

Marknadskommentarer från grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:Det är ganska lugnt på världsmarknaden. Även på hemmaplan händer det inte mycket med grispriset den närmsta veckan. Smågrisen fortsätter däremot upp med stora steg. Höjningar med 30 - 50 SEK för en 30-kilos gris är idag inte ovanligt. Även i Europa är efterfrågan på 30-kilos grisar stor. Den totala slakten av gris i Sverige 2011 minskade bara med ca 3 %. Det är långt ifrån den stora minskningen många befarade. Man skall dock ha klart för sig att de suggor som försvann sommaren 2011 kommer vi inte att märka av förrän vårvinter 2012. Det kan vara så att vi ser detta problemet just nu, med tanke på den enorma hungern det är efter svensk gris idag.
Nästa slakteriföretag som börjar pumpa in griskött i Kina är Aurora Alimentos som är ett företag i Brasilien, där det gick iväg 120 ton nu den gångna veckan.
Man slutar aldrig att förundras, land efter land börjar exportera griskött till Kina och kineserna bra sväljer in det. Är detta bara positivt, eller kan det sluta med en förskräckelse när kineserna säger stopp. Kommer då hela världen att översvämmas av billigt griskött?
Foder priserna går något upp. Det kommer inte att ske några större prishöjningar. Att finna logiken i foderprishöjningarna är idag svår.


Bloggat: Grisgeneralen
Jordbruksverket håller på att ta fram en verklig bild av priserna på flera animalier De ska kunna jämföras inom EU.
Jönköpingsgruppen vill inte endast kunna jämföra svenskt pris med internationella priser, utan även varje svenskt slakteri. Helst vill vi ha fram dessa uppgifter i samarbete med varje slakteri. Alternativet är att bilda referensgrupper, som rapporterar in veckans priser.
Läs hela inlägget här.

Bloggar du om grisar?
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan. /LG

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
@-GRIS 10 februari 2012
Senaste uppdatering gjord 14 februari 11,20
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 7

Partipriset
Scans partipris är
19,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.
I Norge är partipriset från 8 augusti 2011 31,30 nkr vid 71-90 kg, skållad sugga 27,50 nkr.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 7 v 6 v 5 v 4
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Spotmarknaden Sva 75-100 14,85 14,85 14,85 14,85
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 14,80 14,80 14,80 14,80
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,80 14,80 14,80 14,80
Dahlbergs 71-96,9 14,00 13,70 13,70 13,70
Skövde Slakteri 72-96,9 13,50 13,50 13,50 13,50
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 13,10 13,10 13,10 13,10
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 13,25 13,00 13,00 13,00
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 72-93,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 7 v 6 v 5
12,15 Danish Crown 70,0–87,9 dkr 10,30 10,10 9,90
24,11 Nortura 71,1–90,0a nkr 20,97 20,97 20,97
12,90 HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro 1,46 1,46 1,45
12,64 HK Agri grund 76 – 92,5b euro 1,43 1,43 1,42
12,19 Österbottens 74 – 94 euro 1,38 1,38 1,36
13,52 Snellman 80–105 euro 1,53 1,53 1,53
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- - - -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 7 v 6 v 5 v 4 v 3
10 feb Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,14 Tyskland 1,60 1,60 1,60 1,55 1,46
7 feb jämförbara**
13,80 Italien - 1,563 1,557 1,551 1,665
13,79 Tjeckien - - 1,560 1,560 1,551
13,65 Tyskland - 1,546 1,546 1,496 1,406
13,52 Belgien - 1,532 1,532 1,482 1,408
13,54 Polen - - 1,534 1,466 1,469
13,35 Holland - 1,513 1,503 1,455 1,369
13,64 Spanien - 1,545 1,502 1,470 1,470
13,47 England - 1,526 1,494 1,523 1,570
13,75 Frankrike - 1,558 1,497 1,440 1,440
12,96 Österrike - 1,468 1,468 1,417 1,335
13,18 Danmark - 1,493 1,466 1,466 1,466
12,45 Irland - 1,411 1,411 1,411 1,411
9,43 Sverige - 1,069 1,063 1,077 1,064
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
22 jan Land v 3 v 2 v 1 v 52 v 51
Skr euro euro euro euro euro
13,28 EU, medelpris 1,494 1,503 1,418 1,442 1,440
-
16,81 Grekland 1,891 1,935 2,000 2,002 2,002
16,80 Malta 1,890 1,890 1,890 1,880 1,880
15,69 Bulgarien 1,765 1,765 1,756 1,736 1,730
15,26 Italien 1,717 1,754 1,839 1,857 1,870
15,15 England 1,705 1,705 1,706 1,728 1,723
15,02 Cypern 1,690 1,690 1,710 1,710 1,700
14,87 Lettland 1,673 1,713 1,767 1,803 1,709
14,68 Slovakien 1,652 1,675 1,673 1,757 1,757
14,66 Luxemburg 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650
14,57 Estland 1,639 1,640 1,629 1,650 1,649
14,40 Rumänien 1,620 1,612 1,641 1,664 1,663
14,39 Tjeckien 1,619 1,654 1,681 1,690 1,711
13,85 Ungern 1,558 1,579 1,582 1,625 1,676
13,77 Litauen 1,549 1,592 1,627 1,667 1,687
13,60 Tyskland 1,530 1,489 1,540 1,581 1,612
13,57 Finland 1,527 1,541 1,536 1,525 1,520
13,56 Sverige 1,526 1,523 1,549 1,568 1,614
13,43 Polen 1,511 1,516 1,564 1,647 1,673
13,28 Slovenien 1,494 1,464 1,514 1,539 1,595
13,06 Portugal 1,470 1,500 1,510 1,520 1,530
12,97 Österrike 1,460 1,452 1,522 1,547 1,602
12,96 Irland 1,458 1,458 1,458 1,460 1,461
12,81 Spanien 1,441 1,463 1,475 1,495 1,513
12,71 Frankrike 1,430 1,430 1,460 1,460 1,500
12,34 Belgien 1,389 1,387 1,455 1,454 1,504
12,21 Danmark* 1,374 1,399 1,441 1,446 1,464
11,98 Holland 1,348 1,346 1,431 1,434 1,470
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
8 feb
1 feb
25 jan
18 jan
Utbud
1590
1640
2310
2030
Sålda
1330
1460
2210
1670
Medelpris, euro
1,64
1,64
1,64
1,56
Lägst
1,63
1,63
1,62
1,50
Högst
1,65
1,65
1,66
1,57
Medelpris, skr
14,49
14,49
14,57
13,71

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,50 kr, galtar 4,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 7 v 6 v 5 v 4
Knorrevången Fri vikt, klass 9,00 8,50 8,50 -
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 8,50 8,00 8,00 6,90
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 7,00 7,00 7,00 7,00
Ginsten 140,1 kg- 6,00 6,00 6,00 6,00
Dahlbergs 140- 6,80 6,80 6,80 6,80
KLS Ugglarps 140- 6,65 6,15 6,15 6,15
Scan 140- 6,12 6,12 6,12 6,12
Dalsjöfors 58% 6,25 6,00 6,00 6,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Skövde 140- 5,80 5,80 5,80 5,80
Galtar
Knorrevången oflådd 5,00 5,00 5,00 -
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 4,50 4,00 4,00 3,00
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka.
Suggor 9,00, galtar 5,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 6 v 6 v 5
9,20
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,80 7,80 7,40
20,50
Nortura Fri vikta nkr 17,83 17,83 17,83
Finland
5,74
HK Agrii Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
5,30
Österbottens Fri vikt, E euro 0,60 0,60 0,58
7,51
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
Tyskland
10,52
ZNVG 56 % euro 1,22 1,17 -
Galtar
8,02
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,80 6,80 6,40
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 6 v 5 v 4 v 3 v 2 v 1 v 52
Pund
10,51
10,63
10,65
10,56
10,61
10,69
10,69
Dollar 6,64 6,71 6,79 6,85 6,94 6,84 6,91
Euro 8,83 8,84 8,89 8,79 8,83 8,85 8,93
Dansk 1,18 1,19 1,19 1,18 1,18 1,19 1,20
Norsk 1,15 1,15 1,16 1,14 1,15 1,15 1,14
Yen 8,60 8,82 8,81 8,92 9,02 8,92 8,90
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 8 v 7 v 6 v 5
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 20,50 19,50 19,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 20,50 19,50 19,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 19,50 19,00 19,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 20,25 19,25 18,75
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 540 525 525
SLS (Scan)
Plus 30 kg, beräkn. - 412 412 412
Plus 30 kg, marknads - 525 525 483
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
30 kg5, säljare begär ej bud ej bud ej bud ej bud
30 kg5, köpare betalar 700 700 600 600
Finsk smågris 30 kg 62-67€ 62-67€ 490 490
Dansk smågris 30 kg6 635 635 542 542
Dansk smågris 7 kg6 285 285 285 285
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - brist brist brist
KLS Ugglarps - brist brist brist
Skövde Slakteri - brist brist brist
Dalsjöfors Slakteri - brist brist balans
Dahlbergs Slakteri - - brist brist
Ginsten - brist brist brist
-
MarknadsavdragM
Dalsjöfors Slakteri - - - -
Skövde Slakteri - - - -
Dahlbergs Slakteri - - - -
Ginsten - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 7 v 6 v 5 v 4 v 3
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
259
Basis 7 kg 220 214 210 211 211
437
Basis 30 kg 371 362 356 357 357
265
SPF+Myc 7 kg 225 219 215 216 216
443
SPF+Myc 30 kg 376 367 361 362 362
270
SPF 7 kg 229 223 219 220 220
448
SPF 30 kg 380 371 365 366 366
1019
Økologi 30 kg 864 857 852 852 852
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
908
25-kilos 790 790 790 790 790
HK Agri euro euro euro euro euro
411
25-kg, Priimuus 46,5 46,5 46,5 44,5 44,5
Snellmans
592
Klass S40, 30 kg* 67 67 67 65 65
Tyskland
526
ZNVG 28 kg 61 60 - 57 55
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
6 nov Land v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
Skr euro euro euro euro euro
332 EU, medelpris 36,62 36,01 34,72 34,76 34,60
-
725 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
578 Sverige 63,79 63,03 60,74 64,43 59,62
566 Slovakien 62,50 53,19 47,41 47,41 50,40
501 Italien 55,27 54,63 54,23 53,99 53,90
433 Finland 47,80 49,53 45,97 45,84 45,60
424 England 46,82 46,82 46,17 45,91 46,32
401 Luxemburg 44,30 44,30 36,80 38,70 34,60
392 Danmark* 43,27 43,25 42,31 42,31 42,32
380 Tjeckien 41,98 42,11 42,08 46,72 46,61
378 Tyskland 41,70 40,00 38,80 38,90 38,70
356 Estland 39,28 39,75 41,40 38,81 43,27
326 Belgien 36,00 36,00 35,00 34,00 34,00
283 Spanien 31,21 29,98 29,26 29,15 29,65
281 Polen 31,04 31,95 30,81 31,06 30,38
259 Frankrike 28,60 28,60 26,60 25,00 23,80
217 Portugal 24,00 24,00 24,00 28,00 28,00
240 Holland 26,50 24,75 23,00 23,00 23,00
208 Ungern 23,04 30,09 22,95 27,26 27,30
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.