Senaste nytt om priser
och marknaden


Uppdatera gärna innan du läser.

Scans smågrisimport upprör känslorna
Inget händer med priserna v 8, varken i Sverige, Danmark eller Tyskland. Tendensen på grismarknaderna är dock fortsatt positiv i hela Europa. I Finland visar sig detta i en cents höjning av grispriset hos HK och 2 € högre smågrispris hos både HK och Atria.
Danska suggorna går också upp, med 40 øre, hela 50 svenska öre. Det är ett gott tecken, när suggfläsket efterfrågas. Förr sa man alltid att suggpriset föregick slaktgrispriset. Vi får se nästa vecka om något händer.
I Sverige höjde både Eriksson Transport och Knorrevången suggpriset med 50 öre och Knorrevången leder fortfarande med sina 9 kr. Tänka sig, 9 kr kilot för gamla suggor, som man nästan fick skänka bort för några år sedan pga dåligt pris och alla avdrag. Även Scan säger den här veckan att man vill ha fler suggor till slakt.
Kanske är det ökad korvkonsumtion som ligger bakom. Själv inledde jag grillsäsongen i söndags med korvgrillning på sjöns is under skridskoåkningen. Det går faktiskt åt mer korv i soligt vinterväder, än i sommarsolen på altanen! Har det gjorts någon reklam för grillning vid skid- och skridskoåkning?
Som det ser ut nu, borde nog alla slaktare ha varit lite mer aktsamma om sina smågrisproducenter, och inte bara tittat på när suggorna slaktats under fjolåret. Nu är bristen på smågrisar så stor att Scan börjat importera smågrisar från Finland. Det väcker en viss förvåning från alla läger i gris-Sverige. Förra gången, jag tror 2007, väckte inte import av smågrisar från Finland särskilt stor uppmärksamhet. Men sedan dess har alla slakterier lovat varandra att enbart slakta certifierade grisar, som enligt regelboken ska vara födda och gödda i Sverige. Och alla grisuppfödare har lovat dyrt och heligt att endast hantera svenska grisar, annars får man inte slakta vid något svenskt slakteri.
Dessa heliga löften höll sålunda endast några månader. Anledningen till certifieringen skulle vara, sa man, att handeln skulle kunna lita på svenskt griskött. Certifiering = raka, klara besked att grisen är behandlad enligt svensk lag. Annars får inte grisen tas in i slakteriet.
Hur man ska lösa den här frågan vet ingen.
-Vi ska lösa det, säger SLS vd Fredrik Jönsson.
-Vi är tagna på sängen, men ska återkomma med kommentar och tolkning av regelboken, säger Svenskt Sigills Sofia Strandberg. Svenskt Sigill ska överlägga nästa vecka.
Gunnela Ståhle, Svenskt Sigill, är inte nådig i sin blogg:
-Scans inköpsbolag SLS har nu importerat ett större antal finska smågrisar för att placera ut i svenska grisbesättningar. Därmed bryter man mot regelverket i grundcertifieringen GRIS. Detta ställer krav på att grisen ska vara certifierad även som smågris. Bryter man mot denna regel riskerar man avstängning. Vad Scan nu gör är att urvattna trovärdigheten för den svenska satsningen på en kvalitetssäkrad svensk grisuppfödning. Finskfödda grisar kan aldrig bli svenska.
I Finland har man inget liknande svenska certifieringen, däremot en massa andra bestämmelser. Precis som vi också har. Men det hjälper inte mycket när regelformuläret ska fyllas i med svaret på det här: Är alla grisar på gården certifierade enligt Grundcertifiering Gris från födsel till slakt? Och att: • Alla avvikelser måste vara åtgärdade för godkänd revision.
Vi ska få svar från Svenskt Sigill nästa vecka på www.grisportalen.se
Scan säger att inget kött från finskfödda slaktgrisar ska användas i Scan-produkter. Sorteringen är inga problem. Men det är ju inte detta saken gäller, utan grisuppfödarnas och slakteriernas garantier i certifieringen. Vi ser fram mot en trovärdig förklaring i frågan under veckan.
HKScan kom med sin årsredovisning för 2011 och kv4 idag. Rörelsevinsten blev 1,6 % på omsättningen, både totalt och för Scan. Men man tror på bättre resultat för 2012. /LG 120217

Tjej på 42 år söker arbete i svinbesättning i Hässleholm - Kristianstad med omnejd. Jag har tidigare arbetat i smågrisproduktion i många år, senare tid som förman och drift av produktion. Goda referenser finns, vänligen ring
Weronica, tel 0709-669168

Tillgången på slaktgrisar bestämmer priserna i EU
Priserna på slaktgrisar i EU bestäms av tillgången och är stabila till fortsatt stigande. Största höjningen skedde i Spanien, men 5 cent. Här är efterfrågan på slaktgrisar stor och utbudet begränsat. Därför fortsatte även slaktvikterna falla. Även i Frankrike steg priset med tydliga 4 cent i förhållande till föregående vecka. Även här är det det lägre utbudet på slaktgrisar som driver priset. I Danmark steg priset med 3 cent.
Det skedde inga prisändringar i Belgien, Österrike och Tyskland. Endast i Holland sjönk priset något, 1 cent.
De tyska priserna har under de senaste tre veckorna legat i toppen av det europeiska fältet, men nu har tyska priset hamnat i mitten. Spanien och Frankrike ligger nu högst i gruppen av de fem största grisländerna och Holland ligger längst ner.
Liksom förra veckan fronderade flera tyska slakterier från de priser som VEZG (tyska producentföreningen) satte. Slakterierna gick ut med 1,56 €, 4 cent under VEZG-noteringen. De slakterier som använde sina egna lägre priser, fick med anledning av detta finna sig i väsentligt lägre slaktvolymer. Eftersom det inte heller nästa vecka väntas bli ökade volymer slaktgrisar utbjudna, kommer grisuppfödarna att om möjligt undgå att leverera grisar till de slakterier som använder sina egna lägre priser. Inte heller väntas dessa slakterier få några större volymer slaktgrisar från Holland eller Danmark.
Tendens på tyska marknaden: Den stabila prisnivån i EU bör rimligtvis finna väg även till Tyskland. Det är inte troligt, att det blir fler slakterier som ensidigt använder lägre priser än det officiella. Lågt utbud av slaktgrisar i Tyskland talar för detta. ISN 120216
Fotnot
VEZG, Vereinigung der Erzeugergemeinschaften, är grisuppfödarnas organisation, som bl a samlar in uppgifter från grisuppfödare vilka priser slakterierna betalat under veckan. Med dessa priser som grund, sammanvägt med utbudet av slaktgrisar och köttmarknadens situation, sätter man ett grispris för nästkommande vecka. Det är detta "officiella" pris som inte alla slakterier accepterar, utan sätter sina egna priser. /LG

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Vi har en något lägre anmälan vilket är brukligt vid sportlovstider och vi slaktar enligt plan.
Marknadsläget är oförändrat gentemot föregående vecka.
Från och med vecka 9 ser vi ett behov av fler suggor till slakt.
Läget och marknadsnotering på smågris är oförändrad nästa vecka.

KLS Ugglarps
Vi har fortsatt god efterfrågan på charkråvara. Exportmarknaden ser även den stabil ut, även om den starka svenska kronan ligger oss lite i fatet.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson -Det rullar på i ganska jämn takt med försäljningen nu.
-Om det kommer en leverantör och erbjuder slaktgrisar från importerade smågrisar, då lyfter vi på hatten och tackar för intresset. Men vi slaktar inte grisarna.
-Om de är certifierade i annat land, får vi kolla upp vad som gäller. Det vet jag inte.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Marknaden är i princip oförändrad sen förra veckan.
-Slakten är i balans. Vi har ett mindre underskott på smågrisar.
-Jag är förvånad över att Scan tar in smågrisar från Finland och ska slakta dem i Sverige, när vi gått in den svenska certifieringen. Spontant skulle jag tacka nej till att slakta dem. Jag är dock för dåligt uppdaterad på reglerna för att tolka dem på stående fot.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Har Scan gjort ett misstag, får dom ta konsekvenserna. Vi har inga planer på att riva upp certifieringen. Det vore ganska korkat.
-Vi märker en långsam förbättring på grismarknaden i Sverige. Exporten fortsatt oförändrad.
-Vi fortsätter att satsa på att marknadsföra svenskt kött. Senast på Matmässan i Stockholm
med nära 40 000 besökare, med uppföljning nu vecka 8 i Göteborg 24 – 26/2 2012 på ”Passion för mat”. Alla är välkomna att besöka oss. Vi kommer att steka och bjuda på ytterfilé av ”GULDGRIS”.
-Också denna gång ställer Örjan Bertilsson, Guldgrisproducent från Halland upp alla dagarna för att prata med och informera så många konsumenter som möjligt om hur bra svenskt griskött är.
-Det var succé i Stockholm och kommer att bli det i Göteborg! Matmässorna är en jättebra arena där vi möter både konsumenter och människor från handelskedjorna. Ska vi lyckas att skapa efterfrågan och lönsamhet är marknadsföringen en mycket viktig del.
-Här finns fortfarande mycket ogjort. Återigen saknar vi andra som borde visa sig, träffa konsumenter och prata svenskt kött. Vårt eget företag Svenskt Kött, m fl.

Spotmarknaden.se
Per Karlsson:Förra veckan höjde spotmarknaden priset för vad köpare är beredd att betala för en 30 kilos smågris till 700 SEK.
-Köparen som är beredd att betala 700 SEK per smågris behöver ca 620 st för leverans i början på v 11. Priset är fritt köparen, vilken befinner sig i södra Sverige.
-1 vecka har gått och inte en enda säljare har nappat! Åtskilliga veckor har gått utan att någon enda smågrisföretagare meddelat spotmarknaden vad man begär (säljare begär) för smågris. Vad beror det på?

 
Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Vi har myndigheters kontroll, kvalitetsprogram, hälsoprogram, m m, så vi vet allt om grisen från födsel till slakt. men vi har inte någon certifiering likt Sveriges. Men det har diskuterats. Det finns att läsa på www.ett.fi
-Vi har sålt smågrisar till Sverige för många år sedan, men inte nu.
-Februari är som den brukar vara, men det finns positiva indikationer om bättre priser fram mot sommaren. Det är internationella marknaden, främst Ryssland och Asien, som påverkar oss. Vi höjer smågrisarna 2 €, vilket är en signal till uppfödarna om väntad ökad efterfrågan på griskött.

HK Agri (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Vi höjer priserna både på slaktgrisar och smågrisar nästa vecka pga bra marknadsläge totalt sett.
-Vi har ingen certifiering liknande svenska, men vad gäller försäljningen av finska smågrisar till SLS, har vi kommit överens om att Fredrik Jönsson svarar på frågorna.

Danish Crown
Slakten i Europa ligger under förväntad nivå denna vecka och det lägre utbudet ger oss en positiv situation för avsättningen. Den underliggande efterfrågan är dock inte bättre. Därför är det en viss tröghet i marknaden. De order som tecknas är med kort tidshorisont pga förväntningar om att utbudet ska bli normaliserat.
Vi ser svagt stigande priser på skinka och framändar, medan bröst är oförändrat, men tillfredsställande. Kotlett är likaså oförändrat, men på en förhållandevis låg nivå.
Avsättningen till tredje land är oförändrad.

Marknadskommentarer från grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:-Finsk smågris idag och dansk i morgon? Det grundläggande och största problemet som vi har idag är att vi själva inte har lyckats förse våra slaktgrisstallar med smågrisar. Vi har under de senaste två åren gått igenom en otroligt tuff tid. Detta har gjort att smågrisproduktion har försvunnit och inte ersatts med ny, som dagens situation visar klart och tydligt. Man har vetat en längre tid att en stor brist på smågris kommer att uppkomma inom snar framtid, trots denna vetskap har man inte lyckats hantera det hela, utan tvingat fram de åtgärder vi ser idag. Rätt eller fel, det beror på vem man frågar.
Grundtanken med att importera smågrisar från annat land är inget nytt. Senast 2007 importerades det smågrisar för att täcka upp den svenska bristen. Så att importera grisar för att tillgodose våra svenska grisproducenter med den volym gris som saknas kan inte i grundtanken vara fel.
Men sedan att man gör det utanför ramar och branschöverenskommelser, det är en annan sak. Det är det som gör många grisföretagare upprörda. Bara för dryga året sedan blev vi grisföretagare tvingade till att certifiera oss. Det var främst den svenska slakten som satte kravet på detta. Att slakten själv därefter tat in grisar som inte är certifierade enligt svensk standard, är djupt beklagligt. Det finns även andra avtal och överenskommelser, som gör import av grisar ifrågasatt idag.
På sikt kommer kanske dessa åtgärder att vara nödvändiga och jag tycker att man skall börja förbereda sig för detta med att se över avtal och annat. Det enda sättet att mota Olle i grind i importfrågan är att själva kunna producera grisar till ett lägre pris, så vi börjar få en lönsamhet i den svenska grisproduktionen på lång sikt. Det har vi alla möjligheter till, bara vi får använda dom rätta verktygen som dagens lagar och förordningar förbjuder oss idag.
Det är inte vi som grisföretagare som har misslyckats, utan branschen i stort som inte har lyckats styra över produktionen till en lönsam expanderande produktion. Den frågan arbetar Sveriges Grisföretagare aktivt med idag.
Om jag föder upp och ska sälja min gris till ett svenskt slakteri, då skall den vara certifierad och godkänd. Vad är det som gör att denna importerade gris skall undantas?

Debatt
Varför reagerar ingen om finska smågrisar på certifiderad gård ?
Är det ingen mer än jag som reagerar snabbt, starkt och med en klar tydlighet, det det INTE är ok att sätta in finska grisar...
Det är redan söndag och jag hittar inte ett enda offentligt uttalande eller inlägg från någon i branschen, eller vår egen organisation, förutom kort från Svenskt Sigill. Hittar det för övrigt inte igen...
Jag är inte jätteinsatt, men följande reflektioner poppade upp med en gång:
- Karantän?
- Bryter mot Grundcertifiering Gris. Var inte Scan de mest drivande för att få igång en certifiering?!!!
- Viljan att sälja svenskt?
- Det finns visst smågrisar att köpa, betala rätt pris bara...
- Leverantörer till Scan, hur gör ni nu?
Det finns så mycket mer att säga. men vi har ju valda och anställda som ska driva frågor åt oss, eller?!
Kom igen!!!
Maria N
Stolt smågrisproducent


Bloggat: Grisgeneralen
Nu är det millimetercirkus
Det ska vara max 18 mm spalt i slaktgrisstallar från 2013, men de flesta har 20. Tror man. Sven Jerpdal har mätt spalten på 13 år gammal spalt vid Upppig och fått värdena 17 - 22 mm, med medeltal 19,1 mm på ca 20 mätningar.
Måste den spalten rivas ut för 900 000 kr, undrar han. Säkert också många andra, som är med om millimetercirkusen.
Det finns väl också toleransvärden?!
Läs hela blogginlägget här.

Bloggat: Gunnelas blogg
Jag har skrutit med att den svenska grisproduktionen är den mest kontrollerade i EU, med ett bl a ett gott hälsoläge. Scans inköpsbolag SLS har nu importerat ett större antal finska smågrisar för att placera ut i svenska grisbesättningar. Därmed bryter man mot regelverket i grundcertifieringen GRIS.

Bloggar du om grisar?
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan. /LG

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
@-GRIS 17 februari 2012
Senaste uppdatering gjord 21 februari 10,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 8

Partipriset
Scans partipris är
19,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.
I Norge är partipriset från 8 augusti 2011 31,30 nkr vid 71-90 kg, skållad sugga 27,50 nkr.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 8 v 7 v 6 v 5
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Spotmarknaden Sva 75-100 14,85 14,85 14,85 14,85
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 14,80 14,80 14,80 14,80
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,80 14,80 14,80 14,80
Dahlbergs 71-96,9 14,00 14,00 13,70 13,70
Skövde Slakteri 72-96,9 13,50 13,50 13,50 13,50
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 13,10 13,10 13,10 13,10
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 13,25 13,25 13,00 13,00
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 72-93,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 8 v 7 v 6
12,15 Danish Crown 70,0–87,9 dkr 10,30 10,30 10,10
24,11 Nortura 71,1–90,0a nkr 20,97 20,97 20,97
12,80 HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro 1,47 1,46 1,46
12,54 HK Agri grund 76 – 92,5b euro 1,44 1,43 1,43
12,10 Österbottens 77 – 95 euro 1,38 1,38 1,38
13,41 Snellman 80–105 euro 1,53 1,53 1,53
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- - - -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 8 v 7 v 6 v 5 v 4
17 feb Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,03 Tyskland 1,60 1,60 1,60 1,60 1,55
14 feb jämförbara**
13,99 Polen - - 1,596 1,534 1,466
13,97 Frankrike - 1,594 1,558 1,497 1,440
13,97 Spanien - 1,594 1,545 1,502 1,470
13,93 Italien - 1,589 1,563 1,557 1,551
13,78 Tjeckien - - 1,572 1,560 1,560
13,55 Tyskland - 1,546 1,546 1,546 1,496
13,43 Belgien - 1,532 1,532 1,532 1,482
13,33 Danmark - 1,521 1,493 1,466 1,466
13,18 Holland - 1,503 1,513 1,503 1,455
13,11 England - 1,495 1,526 1,494 1,523
12,87 Österrike - 1,468 1,468 1,468 1,417
12,37 Irland - 1,411 1,411 1,411 1,411
9,41 Sverige - 1,074 1,069 1,063 1,077
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
12 feb Land v 6 v 5 v 4 v 3 v 2
Skr euro euro euro euro euro
13,83 EU, medelpris 1,578 1,550 1,517 1,494 1,503
-
16,57 Malta 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890
16,15 Grekland 1,842 1,842 1,857 1,891 1,935
15,47 Bulgarien 1,765 1,765 1,765 1,765 1,765
14,97 Lettland 1,708 1,695 1,668 1,673 1,713
14,88 Italien 1,697 1,688 1,682 1,717 1,754
14,63 Polen 1,669 1,645 1,574 1,511 1,516
14,51 Ungern 1,655 1,638 1,606 1,558 1,579
14,48 Slovakien 1,652 1,662 1,650 1,652 1,675
14,41 Luxemburg 1,644 1,642 1,603 1,650 1,650
14,35 Litauen 1,637 1,603 1,576 1,549 1,592
14,33 Tjeckien 1,634 1,627 1,618 1,619 1,654
14,31 England 1,632 1,641 1,661 1,705 1,705
14,20 Cypern 1,620 1,590 1,650 1,690 1,690
14,13 Tyskland 1,612 1,623 1,591 1,530 1,489
13,97 Österrike 1,594 1,586 1,544 1,460 1,452
13,94 Rumänien 1,590 1,597 1,601 1,620 1,612
13,85 Estland 1,580 1,616 1,644 1,639 1,640
13,74 Slovenien 1,567 1,584 1,531 1,494 1,464
13,68 Finland 1,560 1,529 1,523 1,527 1,541
13,52 Sverige 1,542 1,529 1,528 1,526 1,523
13,41 Portugal 1,530 1,490 1,460 1,470 1,500
13,32 Spanien 1,519 1,476 1,443 1,441 1,463
13,21 Belgien 1,507 1,502 1,457 1,389 1,387
12,80 Irland 1,460 1,459 1,460 1,458 1,458
12,80 Frankrike 1,460 1,460 1,400 1,430 1,430
12,75 Holland 1,454 1,492 1,333 1,348 1,346
12,29 Danmark* 1,402 1,375 1,375 1,374 1,399
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
15 feb
8 feb
1 feb
25 jan
Utbud
1910
1590
1640
2310
Sålda
1630
1330
1460
2210
Medelpris, euro
1,65
1,64
1,64
1,64
Lägst
1,63
1,63
1,63
1,62
Högst
1,65
1,65
1,65
1,66
Medelpris, skr
14,47
14,49
14,49
14,57

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,50 kr, galtar 4,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 8 v 7 v 6 v 5
Knorrevången Fri vikt, klass 9,00 9,00 8,50 8,50
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 8,50 8,50 8,00 8,00
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 7,00 7,00 7,00 7,00
Ginsten 140,1 kg- 6,00 6,00 6,00 6,00
Dahlbergs 140- 6,80 6,80 6,80 6,80
KLS Ugglarps 140- 6,65 6,65 6,15 6,15
Scan 140- 6,12 6,12 6,12 6,12
Dalsjöfors 58% 6,25 6,25 6,00 6,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Skövde 140- 5,80 5,80 5,80 5,80
Galtar
Knorrevången oflådd 5,00 5,00 5,00 5,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 4,50 4,50 4,00 4,00
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka.
Suggor 9,00, galtar 5,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 8 v 7 v 6
9,67
Danish Crown 129,9 kg- dkr 8,20 7,80 7,80
20,50
Nortura Fri vikta nkr 17,83 17,83 17,83
Finland
5,70
HK Agrii Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
5,26
Österbottens Fri vikt, E euro 0,60 0,60 0,60
7,45
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
Tyskland
10,69
ZNVG 56 % euro - 1,22 1,17
Galtar
8,49
Danish Crown 109,9 kg- dkr 7,20 6,80 6,80
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 7 v 6 v 5 v 4 v 3 v 2 v 1
Pund
10,57
10,51
10,63
10,65
10,56
10,61
10,69
Dollar 6,74 6,64 6,71 6,79 6,85 6,94 6,84
Euro 8,77 8,83 8,84 8,89 8,79 8,83 8,85
Dansk 1,18 1,18 1,19 1,19 1,18 1,18 1,19
Norsk 1,16 1,15 1,15 1,16 1,14 1,15 1,15
Yen 8,57 8,60 8,82 8,81 8,92 9,02 8,92
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Sydvästra Skånes Smågrisproducenter
bjuder in tlll årsmöte
”Suggpeng och Betongdirektiv”
Hurva Gästgivaregård onsdagen 5 mars kl 18.30
Klicka här för program!

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 9 v 8 v 7 v 6
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 21,50 20,50 19,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 20,50 20,50 19,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 19,50 19,50 19,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 20,25 20,25 19,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 540 540 525
SLS (Scan)
Plus 30 kg, beräkn. - 412 412 412
Plus 30 kg, marknads - 525 525 525
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
30 kg5, säljare begär ej bud ej bud ej bud ej bud
30 kg5, köpare betalar 700 700 700 600
Finsk smågris 30 kg 62-67€ 62-67€ 62-67€ 490
Dansk smågris 30 kg6 635 635 635 542
Dansk smågris 7 kg6 285 285 285 285
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - brist brist brist
KLS Ugglarps - brist brist brist
Skövde Slakteri - brist brist brist
Dalsjöfors Slakteri - brist brist brist
Dahlbergs Slakteri - brist brist brist
Ginsten - brist brist brist
-
MarknadsavdragM
Dalsjöfors Slakteri - - - -
Skövde Slakteri - - - -
Dahlbergs Slakteri - - - -
Ginsten - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 8 v 7 v 6 v 5 v 4
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
258
Basis 7 kg 219 220 214 210 211
436
Basis 30 kg 370 371 362 356 357
264
SPF+Myc 7 kg 224 225 219 215 216
442
SPF+Myc 30 kg 375 376 367 361 362
269
SPF 7 kg 228 229 223 219 220
447
SPF 30 kg 379 380 371 365 366
1018
Økologi 30 kg 863 864 857 852 852
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
908
25-kilos 790 790 790 790 790
HK Agri euro euro euro euro euro
407
25-kg, Priimuus 48,5 46,5 46,5 46,5 44,5
Snellmans
587
Klass S40, 30 kg* 67 67 67 67 65
Tyskland
534
ZNVG 28 kg - 61 60 - 57
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
6 nov Land v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
Skr euro euro euro euro euro
332 EU, medelpris 36,62 36,01 34,72 34,76 34,60
-
725 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
578 Sverige 63,79 63,03 60,74 64,43 59,62
566 Slovakien 62,50 53,19 47,41 47,41 50,40
501 Italien 55,27 54,63 54,23 53,99 53,90
433 Finland 47,80 49,53 45,97 45,84 45,60
424 England 46,82 46,82 46,17 45,91 46,32
401 Luxemburg 44,30 44,30 36,80 38,70 34,60
392 Danmark* 43,27 43,25 42,31 42,31 42,32
380 Tjeckien 41,98 42,11 42,08 46,72 46,61
378 Tyskland 41,70 40,00 38,80 38,90 38,70
356 Estland 39,28 39,75 41,40 38,81 43,27
326 Belgien 36,00 36,00 35,00 34,00 34,00
283 Spanien 31,21 29,98 29,26 29,15 29,65
281 Polen 31,04 31,95 30,81 31,06 30,38
259 Frankrike 28,60 28,60 26,60 25,00 23,80
217 Portugal 24,00 24,00 24,00 28,00 28,00
240 Holland 26,50 24,75 23,00 23,00 23,00
208 Ungern 23,04 30,09 22,95 27,26 27,30
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.