Senaste nytt om priser
och marknaden


Uppdatera gärna innan du läser.

Det som händer, är om importen av smågrisar
Det är som i Sverige i övrigt, har vi inte fått en kronprinsessa, så har v 8 varit en vecka som enbart passerat. I grisbranschen fick vi finska smågrisar förra veckan och den här veckan har det därför varit stor uppståndelse. Många bollar sattes i rullning. Finska smågrisar har ingen lyft på ögonen för, om inte svenska grisbranschen sedan förra gången gått in i certifiering och svenska slakterierna lovat handeln och sig själva, att inte slakta andra grisar än svenskfödda.
Det vi ser nu, är att svenska grisbranschen lovade väldigt mycket i fjol. Om det var med öppna ögon, eller lite förhastat, får väl var och en ta ställning till. I vilket fall som helst finns olika toner i kommentarerna. Många ser väldigt allvarligt på importen, att den allvarligt kan rubba förtroende för allt svenskt griskött.
-Vad ska vi nu säga till våra köttkunder i handeln, när vi argumenterar för svenskt griskött. De kan ju med all rätt säga att "varför ska inte vi importera griskött, när ni grisuppfödare importerar".
Andra däremot rycker på axlarna och menar att det här med import av smågrisar, är väl inget oväntat. Vi måste ju fylla stallarna, om vi kan. Men varför tänkte ingen på det i fjol?
En del grisuppfödare tycker att en del inom branschen försöker sopa frågan under mattan. Det saknas klara uttalanden från många håll.
Vad gäller då? Fritt fram för att bryta mot reglerna i certifieringen, fritt fram att slakta importgrisar? Eller vilka får egna regler? Svenskt Sigill har fått in en dispens, skriver man, men den gäller inte redan importerade grisar, utan kan endast gälla i en framtid. Då blir det ännu knepigare vad som kommer att gälla de redan importerade. Läs själva och tolka vad Svenskt Sigill menar. Det har inte gått att få någon hjälp med tolkningen.
En diskussion tycker jag är intressant och som kom från en grisföretagare som kalkylerade på en utbyggnad av grisproduktionen. Han diskuterade så här: När jag gjort mina kalkyler, har jag räknat med att certifieringen och branschöverenskommelsen är en grund att kalkylera utifrån. Det ger en kalkyl, som gör det intressant att satsa på utbyggnad för smågrisar. Nu hänger både certifiering och slaktens överenskommelse i luften och om vi börjar importera finska smågrisar, ligger det nära till att vi också importerar danska. De är både billigare och är produktionsekonomiska. Import ger mig en helt annan och sämre kalkyl under de kommande åren. Då blir det ingen utbyggd smågrisproduktion för min del.
Vad säger man om ett sådant resonemang?
Vi kommer inte att vika från överenskommelsen. Sätt en straffavgift på 100 kr per gris för dem som inte håller sig till reglerna. Det är ett par av dagens kommentarer från de slaktare jag talat med. Men samtidigt hörs det mellan raderna, att ingen vet vad det här mynnar ut i, i fråga om import. Då kan vi tvingas slakta import i alla fall.
Som sagt, det händer inget med svenska priserna, inte heller i Danmark och Tyskland. Men tyska suggor går upp och därför höjer Eriksson Transport 30 öre på måndag till 8,80 kr. Tyska suggorna väntas gå upp 3 cent.
-Det är ont om suggor i Sverige, men även i Tyskland. Det beror på att det varit stor suggslakt och många har lagt ner. Det anmäls inte många suggor just nu.
Så här skrev en läsare om bristen på smågrisar: Vem blir först att börja med marknadstillägg och visa att slakteriet bryr sig om att det är brist på smågrisar. /LG 120224

Tjej på 42 år söker arbete i svinbesättning i Hässleholm - Kristianstad med omnejd. Jag har tidigare arbetat i smågrisproduktion i många år, senare tid som förman och drift av produktion. Goda referenser finns, vänligen ring
Weronica, tel 0709-669168

Lågt utbud av slaktgrisar i EU ger stabila priser
I hela Europa har marknaden för slaktgrisar lågt utbud. Som en följd av detta är priserna tydligt stigande. I Frankrike, och Spanien i synnerhet, är utbudet otillräckligt och fyller inte den goda efterfrågan. Därför blev det 6 cent höjning i dessa länder. Från båda länder rapporteras positiva impulser på köttmarknaden. Detta gäller speciellt exportprodukter. Efter dessa prishöjningar tar Frankrike och Spanien en klar ledning i den europeiska rankinglistan över viktigaste grisländerna.
Priserna i Italien gick upp 5 cent och i Belgien 3. I huvudsak stabila priser är det i länderna i norra Europa. I Tyskland, Hollan, Danmark och Österrike blev det inga prisändringar. I Tyskland har de stora slakterierna dock anpassat sina priser till de som producentföreningen sätter och slakteriernas egna priser har således övergivits denna vecka.
Tendens för tyska marknaden: Utbudet, som f n ligger under snittet, ligger kvar på nuvarande prisnivå. Det är positiva toner från exporthandeln, vilket bidrar till att priserna bör hålla sig på minst nuvarande nivå kommande vecka. ISN 120224

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Det är fortsatt något lägre anmälan, vilket är brukligt vid sportlovstider. Dock så vi slaktar enligt plan.
Marknadsläget är oförändrat gentemot föregående vecka. Det har varit mycket TV-reklam i veckan, bland annat en kampanj tillsammans med ICA som givit bra utfall. Vi börjar nu att ladda med charkråvara inför påsken.
Läget och marknadsnotering på smågris är oförändrad nästa vecka.

KLS Ugglarps
Vi har för årstiden god efterfrågan på gris. Prisnivån är bättre i år jämfört med föregående år, vilket är välbehövligt med tanke på de tuffa tider som varit.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson -Det händer inte mycket på marknaden, mer än diskussion om certifiering. Släpper man kraven, får vi det nog i baken från handeln. Varför ska vi i handeln köpa svenskt, när inte uppfödarna gör det? Det kan bli något vi får höra.
-Någon hundralapp i böter per gris och krav på märkning "importkött" kan sådana här överträdelser vara värda.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Något högre aktivitet i marknaden, säkert kopplat löneveckan. I övrigt relativt oförändrat.
-Vår införsäljning av årets grillsortiment har gått bra, så nu ser vi alla fram emot våren.
-Missa inte matmässan i Göteborg i helgen, där bland annat ”Guldgris” kommer att serveras.
-Balans i slakten, medan vi har underskott på smågrisar.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Veckan har varit mycket bra i fråga om försäljning. Det har gått ut stora volymer. Det är ju lönedag. Jag hoppas att efterfrågan fortsätter.
-Vi står i helgen på¨matmässan i Göteborg och det kryllar av konsumenter som frågar om kött, som är Guldgrisen. Det är fullt i montern hela tiden. Det är märkligt att inte fler från branschen är här, t ex från Scan, Svenskt Kött, Grisföretagarna. Det är här det är lätt att komma till tals med konsumenterna och tala för svenska köttet.
-Konsumenter i allmänhet vet inte mycket om svenskt kött. Här kan vi prata för produkterna och förklara.

Spotmarknaden.se
Per Karlsson: -Under perioden 2000 – 2010 ökade importen av griskött med 203 % från 59 600 ton till 121 100 ton årligen. Sedan 2010 har utvecklingen accelererat ytterligare. Att tappa marknadsandelar på en växande marknad är förödande över tid. Marknadsandelar tas inte med ökade kostnader, utan med lägre kostnader. Det ligger ett mycket stort ansvar för de olika remissinstanserna för den ”nya” djurskyddslagen. Det är avgörande att det sker en anpassning av regelverket för svensk grishållning till europeisk standard.
-Varför syns och hörs inte Sveriges Grisföretagare i denna så avgörande fråga?
Smågrisimport
-
Det är knappast importen av smågrisar som är problemet! Det är att det inte går att ta fram svenska grisar till priset marknaden erbjuder, som är problemet. Då är det det som måste angripas. I stället för allmänt hållen kritik mot importen av smågrisar, vore det intressant om kritikerna kunde precisera vem som förlorar på importen.
-Efter förra veckans förtydligande att det efterfrågas smågrisar där köparen är beredd att betala 700 SEK/gris, har hela två stycken smågrisföretagare hört av sig! Det finns plats för fler.

 
Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -

HK Agri (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Normal vecka, allt enligt plan.

Danish Crown
De europeiska marknaderna har stabiliserat sig i förhållande till den positiva utvecklingen vi såg i början av februari. Volymen grisar som slaktas är stigande överallt i Europa. Detta medför ökat utbud, som sätter tak på prisutvecklingen.
Skinka och framändar är stabila, kotlett är fortsatt pressade i Europa, men vår avsättning är stabil. Samma gäller marknaden för bacon, där vi ser stabil avsättning av ryggkött på en marknad, som är präglad av låg efterfrågan.
Avsättningen till tredje land och till UK är präglad av de senaste dagarnas utveckling av kursen på euro, som medför att övriga valutor blir svagare. Men avsättningen är fortsatt stabil.

Marknadskommentarer från grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:-Få saker har väckt så starka känslor både för och emot som den finska smågrisen. Jag har full förståelse för alla smågrisproducenter, som har lidit otroligt mycket dom senaste åren och som nu har sett sin chans att hämta hem lite pengar. Och då direkt blir nertryckta av en finsk smågris. Att en aktör tar in grisar för att fylla sina slakterier behöver inte vara fel. Det behöver inte ha med priset på smågrisen att göra, utan att ett företag har brist på en marknad och överskott på en annan. Man löser detta genom att flytta grisarna till de områden som tillfälligt har brist.
Men att ta in andra grisar som inte följer svenska avtal och överenskommelser, som branschen enats om, det är svårt att försvara. Som smågrisproducent känns givetvis allt detta väldigt bittert i dags läge. Jag kan ändå inte låta bli att tänka i ett större perspektiv och på vad som egentligen är problemet. Hade vi haft förutsättningarna till att producera dessa grisar själva till det priset, som gör dom konkurrenskraftiga på den europeiska marknaden, hade vi inte haft dessa problem idag. Hade någon då velat importera, hade väldigt få av oss reagerat för att vi hade kunnat sätta emot en konkurrenskraftig egen smågris.
Att de aktörer som handlar på detta sätt får ta, och skall ta konsekvenserna, råder det inget tvekan om. Speciellt inte om man bryter mot de avtal och förordningar man själv har varit med och skapat.
Jag får många energifulla samtal dagligen i olika frågor. Frågan om finska smågrisar är inget undantag. Jag kan inte låta bli att tänka som så att, hade man tagit all den energin som ni ligger inne med när det verkligen gäller och kunnat rikta den mot det verkliga problemet, hade mycket varit vunnit. Så länge vi har denna struktur på svensk grisproduktion som vi har idag, så kommer dessa typer av problem/lösningar alltid vara närvarande och svårhanterliga. Debatten handlar ofta om hur vi skall få ut mervärdet för vår produktion. Det är kanske dags att väcka mer debatt om konkurrens på lika villkor. Det är inte en speciellt rolig fråga eller politiskt korrekt, men troligtvis den fråga som ger en lönsam långsiktig svensk grisproduktion.
I övrigt händer det inte mycket på grismarknaden i Europa. Fortsatt stor efterfrågan på griskött gör att priserna ligger kvar på en hög nivå. Här hemma händer det mycket lite med priserna trots den goda efterfrågan. Sydkoreas import av griskött ökade med 200 000 ton 2011. Av den kvantiteten har Sverige bidragit med ca 1 500 ton.
Fotnot
Förra veckans kommentar kom sent, men vill du läsa den kan du klicka här.

Debatt
Varför reagerar ingen om finska smågrisar på certifiderad gård?
Är det ingen mer än jag som reagerar snabbt, starkt och med en klar tydlighet, det det INTE är ok att sätta in finska grisar...
Det är redan söndag och jag hittar inte ett enda offentligt uttalande eller inlägg från någon i branschen, eller vår egen organisation, förutom kort från Svenskt Sigill. Hittar det för övrigt inte igen...
Jag är inte jätteinsatt, men följande reflektioner poppade upp med en gång:
- Karantän?
- Bryter mot Grundcertifiering Gris. Var inte Scan de mest drivande för att få igång en certifiering?!!!
- Viljan att sälja svenskt?
- Det finns visst smågrisar att köpa, betala rätt pris bara...
- Leverantörer till Scan, hur gör ni nu?
Det finns så mycket mer att säga. men vi har ju valda och anställda som ska driva frågor åt oss, eller?!
Kom igen!!!
Maria N
Stolt smågrisproducent


Bloggat: Grisgeneralen
Scans dundertabbe?
Import av finska smågrisar till svenska certifierade besättningar, öppnar för import även från Danmark och Tyskland. Är detta slutet för svensk produktion av smågrisar?
Att spräcka den svenska certifieringen är vad Scan bestämt sig för och då stämmer det skeptikerna trodde när HK köpte Swedish Meats, att HKScan endast är ute efter svenska marknaden och Scan-märket.
Synd att Scan inte rådfrågat sina kunniga inköpare innan man tog ett så här vittgående beslut. Nu finns endast Sveriges Djurbönder att agera ifrån.
Läs hela blogginlägget här.

Bloggat: Gunnelas blogg
Smågrisimport från Finland – ett riskprojekt
Scans inköpsbolag SLS har nu importerat ett större antal finska smågrisar för att placera ut i svenska grisbesättningar. Därmed bryter man mot regelverket i grundcertifieringen GRIS. Vad Scan nu gör är att urvattna trovärdigheten för den svenska satsningen på en kvalitetssäkrad svensk grisuppfödning.
Intressant i sammanhanget är att övriga branschen var helt ovetande om vad som var på gång. Och när det uppdagades var de finska grisarna redan i landet. Och nästa gång kanske det är danska smågrisar på väg in. Och då talar vi verkligen om högriskprojekt.

Bloggar du om grisar?
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan. /LG

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
@-GRIS 24 februari 2012
Senaste uppdatering gjord 27 februari 11,20
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 9

Partipriset
Scans partipris är
19,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.
I Norge är partipriset från 8 augusti 2011 31,30 nkr vid 71-90 kg, skållad sugga 27,50 nkr.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 9 v 8 v 7 v 6
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Spotmarknaden Sva 75-100 14,85 14,85 14,85 14,85
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 14,80 14,80 14,80 14,80
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,80 14,80 14,80 14,80
Dahlbergs 71-96,9 14,00 14,00 14,00 13,70
Skövde Slakteri 72-96,9 13,50 13,50 13,50 13,50
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 13,10 13,10 13,10 13,10
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 13,25 13,25 13,25 13,00
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 72-93,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 9 v 8 v 7
12,15 Danish Crown 70,0–87,9 dkr 10,30 10,30 10,30
24,11 Nortura 71,1–90,0a nkr 20,97 20,97 20,97
12,98 HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro 1,47 1,47 1,46
12,71 HK Agri grund 76 – 92,5b euro 1,44 1,44 1,43
12,18 Österbottens 77 – 95 euro - 1,38 1,38
13,50 Snellman 80–105 euro 1,53 1,53 1,53
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- - - -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 9 v 8 v 7 v 6 v 5
24 feb Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,12 Tyskland 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60
20 feb jämförbara**
14,59 Frankrike - 1,653 1,594 1,558 1,497
14,56 Spanien - 1,650 1,594 1,545 1,502
14,47 Italien - 1,639 1,589 1,563 1,557
14,09 Polen - - - 1,596 1,534
13,88 Tjeckien - - 1,573 1,572 1,560
13,73 Belgien - 1,556 1,532 1,532 1,532
13,65 Tyskland - 1,546 1,546 1,546 1,546
13,49 England - 1,528 1,495 1,526 1,494
13,42 Danmark - 1,520 1,521 1,493 1,466
13,27 Holland - 1,503 1,503 1,513 1,503
12,96 Österrike - 1,468 1,468 1,468 1,468
12,45 Irland - 1,411 1,411 1,411 1,411
9,45 Sverige - 1,071 1,074 1,069 1,063
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
12 feb Land v 6 v 5 v 4 v 3 v 2
Skr euro euro euro euro euro
13,83 EU, medelpris 1,578 1,550 1,517 1,494 1,503
-
16,57 Malta 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890
16,15 Grekland 1,842 1,842 1,857 1,891 1,935
15,47 Bulgarien 1,765 1,765 1,765 1,765 1,765
14,97 Lettland 1,708 1,695 1,668 1,673 1,713
14,88 Italien 1,697 1,688 1,682 1,717 1,754
14,63 Polen 1,669 1,645 1,574 1,511 1,516
14,51 Ungern 1,655 1,638 1,606 1,558 1,579
14,48 Slovakien 1,652 1,662 1,650 1,652 1,675
14,41 Luxemburg 1,644 1,642 1,603 1,650 1,650
14,35 Litauen 1,637 1,603 1,576 1,549 1,592
14,33 Tjeckien 1,634 1,627 1,618 1,619 1,654
14,31 England 1,632 1,641 1,661 1,705 1,705
14,20 Cypern 1,620 1,590 1,650 1,690 1,690
14,13 Tyskland 1,612 1,623 1,591 1,530 1,489
13,97 Österrike 1,594 1,586 1,544 1,460 1,452
13,94 Rumänien 1,590 1,597 1,601 1,620 1,612
13,85 Estland 1,580 1,616 1,644 1,639 1,640
13,74 Slovenien 1,567 1,584 1,531 1,494 1,464
13,68 Finland 1,560 1,529 1,523 1,527 1,541
13,52 Sverige 1,542 1,529 1,528 1,526 1,523
13,41 Portugal 1,530 1,490 1,460 1,470 1,500
13,32 Spanien 1,519 1,476 1,443 1,441 1,463
13,21 Belgien 1,507 1,502 1,457 1,389 1,387
12,80 Irland 1,460 1,459 1,460 1,458 1,458
12,80 Frankrike 1,460 1,460 1,400 1,430 1,430
12,75 Holland 1,454 1,492 1,333 1,348 1,346
12,29 Danmark* 1,402 1,375 1,375 1,374 1,399
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
22 feb
15 feb
8 feb
1 feb
Utbud
1850
1910
1590
1640
Sålda
1630
1630
1330
1460
Medelpris, euro
1,66
1,65
1,64
1,64
Lägst
1,65
1,63
1,63
1,63
Högst
1,67
1,65
1,65
1,65
Medelpris, skr
14,65
14,47
14,49
14,49

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,80 kr, galtar 4,80 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 9 v 8 v 7 v 6
Knorrevången Fri vikt, klass 9,00 9,00 9,00 8,50
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 8,80 8,50 8,50 8,00
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 7,00 7,00 7,00 7,00
Ginsten 140,1 kg- 6,00 6,00 6,00 6,00
Dahlbergs 140- 6,80 6,80 6,80 6,80
KLS Ugglarps 140- 7,00 6,65 6,65 6,15
Scan 140- 6,12 6,12 6,12 6,12
Dalsjöfors 58% 6,25 6,25 6,25 6,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Skövde 140- 5,80 5,80 5,80 5,80
Galtar
Knorrevången oflådd 5,00 5,00 5,00 5,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 4,80 4,50 4,50 4,00
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka.
Suggor 9,00, galtar 5,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 8 v 7 v 6
9,91
Danish Crown 129,9 kg- dkr 8,40 7,80 7,80
20,50
Nortura Fri vikta nkr 17,83 17,83 17,83
Finland
5,73
HK Agrii Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
5,29
Österbottens Fri vikt, E euro - 0,60 0,60
7,50
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
Tyskland
11,03
ZNVG 56 % euro 1,25 1,22 1,17
Galtar
8,73
Danish Crown 109,9 kg- dkr 7,40 6,80 6,80
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 8 v 7 v 6 v 5 v 4 v 3 v 2
Pund
10,44
10,57
10,51
10,63
10,65
10,56
10,61
Dollar 6,65 6,74 6,64 6,71 6,79 6,85 6,94
Euro 8,83 8,77 8,83 8,84 8,89 8,79 8,83
Dansk 1,18 1,18 1,18 1,19 1,19 1,18 1,18
Norsk 1,17 1,16 1,15 1,15 1,16 1,14 1,15
Yen 8,31 8,57 8,60 8,82 8,81 8,92 9,02
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Sydvästra Skånes Smågrisproducenter
bjuder in tlll årsmöte
”Suggpeng och Betongdirektiv”
Hurva Gästgivaregård onsdagen 5 mars kl 18.30
Klicka här för program!

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 10 v 9 v 8 v 7
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 21,50 21,50 20,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 20,50 20,50 20,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 20,00 19,50 19,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 20,25 20,25 20,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 540 540 540
SLS (Scan)
Plus 30 kg, beräkn. - 418 416 412
Plus 30 kg, marknads - 525 525 525
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
30 kg5, säljare begär ej bud ej bud ej bud ej bud
30 kg5, köpare betalar 700 700 700 700
Finsk smågris 30 kg 62-67€ 62-67€ 62-67€ 62-67€
Dansk smågris 30 kg6 635 635 635 635
Dansk smågris 7 kg6 285 285 285 285
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - brist brist brist
KLS Ugglarps - brist brist brist
Skövde Slakteri - brist brist brist
Dalsjöfors Slakteri - brist brist brist
Dahlbergs Slakteri - brist brist brist
Ginsten - brist brist brist
-
MarknadsavdragM
Dalsjöfors Slakteri - - - -
Skövde Slakteri - - - -
Dahlbergs Slakteri - - - -
Ginsten - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 9 v 8 v 7 v 6 v 5
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
258
Basis 7 kg 219 219 220 214 210
436
Basis 30 kg 370 370 371 362 356
264
SPF+Myc 7 kg 224 224 225 219 215
442
SPF+Myc 30 kg 375 375 376 367 361
269
SPF 7 kg 228 228 229 223 219
447
SPF 30 kg 379 379 380 371 365
1027
Økologi 30 kg 871 863 864 857 852
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
908
25-kilos 790 790 790 790 790
HK Agri euro euro euro euro euro
428
25-kg, Priimuus 48,5 48,5 46,5 46,5 46,5
Snellmans
591
Klass S40, 30 kg* 67 67 67 67 67
Tyskland
556
ZNVG 28 kg 63 62 61 60 -
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
6 nov Land v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
Skr euro euro euro euro euro
332 EU, medelpris 36,62 36,01 34,72 34,76 34,60
-
725 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
578 Sverige 63,79 63,03 60,74 64,43 59,62
566 Slovakien 62,50 53,19 47,41 47,41 50,40
501 Italien 55,27 54,63 54,23 53,99 53,90
433 Finland 47,80 49,53 45,97 45,84 45,60
424 England 46,82 46,82 46,17 45,91 46,32
401 Luxemburg 44,30 44,30 36,80 38,70 34,60
392 Danmark* 43,27 43,25 42,31 42,31 42,32
380 Tjeckien 41,98 42,11 42,08 46,72 46,61
378 Tyskland 41,70 40,00 38,80 38,90 38,70
356 Estland 39,28 39,75 41,40 38,81 43,27
326 Belgien 36,00 36,00 35,00 34,00 34,00
283 Spanien 31,21 29,98 29,26 29,15 29,65
281 Polen 31,04 31,95 30,81 31,06 30,38
259 Frankrike 28,60 28,60 26,60 25,00 23,80
217 Portugal 24,00 24,00 24,00 28,00 28,00
240 Holland 26,50 24,75 23,00 23,00 23,00
208 Ungern 23,04 30,09 22,95 27,26 27,30
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.