Senaste nytt om priser
och marknaden


Uppdatera gärna innan du läser.

KLS Ugglarps tar de 102 000 slaktgrisarna i Skaraborg
I veckan blev det klart att KLS Ugglarp får kontrakten på 102 000 slaktgrisar från uppfödargruppen Skaraborgsgrisen. Det såg ut att bli klart redan i måndags, men då kom nya bud strömmande, bl a från Scan. Men det blev till slut KLS Ugglarps.
Det händer inte det minsta med svenska priserna på slaktgrisar v 10, trots att det slås mångåriga prisrekord på kontinenten. I Frankrike är orsaken måttlig tillgång på slaktgrisar och en mycket stark export. Det är helt otroligt att inte svenska grispriset påverkas, när det oftast påverkas av de kontinentala priserna vid prisnedgång. Men det här känner vi till. Det är som det brukar vara.
Smågrispriserna stiger dock. Smågrisar importeras inte lika lätt. Vi får dela på de svenska smågrisar som finns, om vi ska hålla oss till regler och överenskommelser inom slaktbranschen. De som struntar i sådant, får in en del från Finland. Dessutom finns en ansökan till jordbruksverket om import av danska smågrisar. Enligt mediauppgifter är det Spotmarknaden som ansöker och man har som synes priser på danska smågrisar publicerade här intill sedan länge. Men inkl alla kostnader för provtagning, blir det inte så billiga smågrisar, som det ser ut i den danska tabellen.
Flera har sagt den här veckan, att slakteriernas strategier för försörjning med smågrisar är under all kritik. Det är nog inte lätt att hitta de som tycker annat.
Med beskedet att KLS Ugglarps tar en tredjedel av alla Skaraborgs grisar, fick vi en bekräftelse på var rätt svensk prisnivå på slaktgrisar ligger. Redan vid tidigare gruppförhandlingar har prisnivån hamnat på t ex 16,60 kr för 2012. med lägre pris i början på året och högre i slutet. Priset som satts på skaraborgsgrisarna är 3 kr över KLS Ugglarps Grund, alltså denna och nästa vecka 13,10 kr + 3 kr = 16,10 kr. För att få veta vad priset är i slutet på året, får vi lita till fjolårets prislista, t ex v 49 då priset var 14,60 kr. Inte många väntar sig väl att priset blir lägre i höst. Om vi tror på ytterst moderata höjningen 40 öre i år, då blir skaraborgarnas grispris v 49 ca 18 kr. Sannolikt blir det mer. Till detta kommer ordinarie tillägg, t ex lastningstillägg, som alla andra får. Grisvikten får gå upp till 100 kg, men det är vanligt "extra" i förhandlingar.
De priser Scan och Dalsjöfors lade, är ungefär samma som KLS Ugglarps vinnande bud.
Du kan läsa mer om spelet kring förhandlingarna och fler detaljer om resultatet, genom att klicka här. Vem har kunnat tänka sig att Scan varit helt passiv hela senaste tiden, men vaknade i fredags, trots att 35 000 tidigare kontrakterade grisar försvinner. Och att Dalsjöfors tvingas släppa nästan lika många grisar.
-Vi är nöjda med förhandlingarna, säger Mattias Franzon, Grästorp, som varit samordnare inom skaraborgsgruppen. Vi har givetvis inte tackat nej till ett par kronor till, så vi kan börja investera.
16 mars signeras kontrakten, som löper tills vidare, såvida ingen sida säger upp dem. Bindningstiden är tre månader.
Mattias vill inte berätta några detaljer från förhandlingarnas resultat. Så det här är bilden av ett lagt puzzle. Du som ser att bitarna i puzzlet inte ligger helt rätt, kan maila gris@agrar.se eller ringa 070-6636090, så får vi fram den helt sanna bilden. /LG 120302

Tjej på 42 år söker arbete i svinbesättning i Hässleholm - Kristianstad med omnejd. Jag har tidigare arbetat i smågrisproduktion i många år, senare tid som förman och drift av produktion. Goda referenser finns, vänligen ring
Weronica, tel 0709-669168


Frankrike slog nytt prisrekord på slaktgrisar
För femte veckan i rad lyckades både Spanien och Frankrike höja priset på slaktgrisar. Priset i Spanien gick upp med 3 cent och i Frankrike gick priset upp med 6 cent. Det franska priset är det högsta sedan landet gick över till euro.
Den höga prisnivån beror på ovanligt lågt utbud av slaktgrisar, samtidigt som den globala efterfrågan av griskött stiger.
Inte heller i Österrike säger man sig kunna minnas en så hård konkurrens om slaktgrisarna vid den här tidpunkten på året. Priset i Österrike steg med 3 cent.
I Holland blev det en höjning med 1 cent, medan det blev oförändrade priser i Tyskland, Belgien och Danmark. Även i dessa länder är utbudet av slaktgrisar f n väsentligt under fjolåret vid samma tid. Trots detta lyckades man inte höja priset.
Tendens för tyska marknaden: Efterfrågan på griskött överstiger f n volymen utbjudna slaktgrisar. Om det inte sker någon förändring under veckan, bör priset på slaktgrisar stiga v 10. /ISN 200302

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
En fortsatt något lägre anmälan och vi slaktar enligt plan.
Överlag märker vi av en bättre efterfrågan, framför allt på Scans karré i bitpack som vi tillsammans med våra kunder kommer att marknadsföra de närmsta veckorna. Däremot så är det mindre intresse för skinkprodukter.
Läget och marknadsnotering på smågris är oförändrad nästa vecka.

KLS Ugglarps
Marknaden är oförändrad jämfört med föregående vecka.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson -Det har väl inte varit någon höjdarveck, men vi går ju mot ljusare tider, med bättre efterfrågan.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -I princip oförändrad marknad sedan förra veckan. Balans i slakten, underskott på smågrisar.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -

Spotmarknaden.se
Per Karlsson: Spotmarknaden har senaste tiden fått väldigt många förfrågningar om danska smågrisar. För närvarande är det inte ekonomiskt möjligt att importera danska smågrisar, då kraven på olika provtagningar gör dem för dyra. Det diskuteras ganska mycket om vilka risker en sådan import skulle innebära.
Hälsomässigt sannolikt små risker då införselkraven är att import endast får ske av friska djur. Med friska djur menas att grisarna ska hålla minst samma hälsostatus som de svenskfödda. Marknadsmässigt är vinnarna hela grisbranschen, då branschens kostnadsmassa kan slås ut på fler enheter. Grisarna skulle inte konkurrera med svenskfödda grisar mer än importerat kött gör idag, däremot skulle hanteringsintäkterna i industriledet komma industrin och därmed grisföretagarna till del.
Det möjliga förbehållet är i så fall att konsumenten skulle vara den som drar mest nytta av importen då importerat kött plötsligt kan erbjudas salmonellafritt producerat. Möjligen skulle det bidra till minskad efterfrågan av svenskfödda grisar. Om det skulle visa sig vara fallet är det ännu angelägnare att svensk djurskyddslag harmoniseras med övriga EU.

 
Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Normals slakt och normal marknad. Vi höjer viktgaffeln 1 kg nästa vecka.

HK Agri (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Normal slakt, men lite underskott på smågrisar.
-Bra marknad under sportlovet.

Danish Crown
De europeiska marknaderna är inne i en lugn period. Det är stabil efterfrågan i nivå med slaktvolymen, vilket ger oförändrad marknad i Nordeuropa och stigande lokala priser i Sydeuropa.
Det betyder, att priset på skinka är stabilt, framdelskött likaså oförändrat, men på förhållandevis hög nivå. Bröstfläsk ligger likaså stabilt på tillfredsställande nivå, medan marknaden för kotlett är lite svagare. Den svaga marknaden för kotlett i Europa avspeglar sig i fortsatt press i på en i övrigt stabil marknad för ryggkött.
På marknaderna i tredje land är försäljningen stabil. Den kinesiska marknaden är igång igen efter kinesiska nyåret och på en för säsongen tillfredsställande nivå. Den ryska marknaden är stabil. Samma gäller japanska marknaden.

Marknadskommentarer från grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:-Debatten om de finska smågrisarna fortsätter och nu kommer också danska smågrisar in i debatten. Jag kan göra det enkelt för mig och säga att det är marknadskrafterna som styr, precis som vi vill ha det, eller? Det är väldigt lätt att landa upp i tänket man själv har mest fördel av i den aktuella situationen. Vad som är bäst för den svenska grisproduktionen i stort råder det delade meningar om. Vi har lyckas linda in den svenska produktionen i lagar, regler, och branschöverenskommelser, som helt plötsligt gör att man inte har klart för sig vad som är rätt eller fel.
Att vi inte kan fortsätta som vi har gjort och gör idag, hoppas jag att vi alla kan vara överens om. Något måste hända. Något som då händer i dag är att det importeras finska smågrisar och Jordbruksverket ger tillstånd för att importera även danska grisar, som just idag troligen inte kommer att vara aktuellt, eftersom prisnivån ligger för högt. Men möjligheten kommer att finnas.
Det finns till och med veterinärer på Jordbruksverket som inte ser någon fara i att importera grisar vare sig från Finland eller Danmark, så länge man bara följer de krav som finns.
Jag skulle gärna vilja säga nej till importen av smågrisar, för jag tycker att det är en fara för den svenska höga hälsostatus som vi har, med motivationen att vi har en egenproducerad gris i samma prisklass som är fullt konkurrenskraftig som den importerade. Men det kan jag inte, vi har inte den konkurrenskraftiga smågrisen i Sverige idag. Det är ett faktum. Den frågan är som nämnts tidigare den viktigaste som vi grisföretagare har att brottas med. Med den fakta och bakgrundskunskap jag har idag, kan jag inte säga nej till själva smågrisimporten, men jag kommer att säga nej till den om den inte görs efter de regler som vi alla har och följa. Jag tror även att de så kallade svenska mervärdet har möjlighet att tydliggöra sig med en parallell anonymare produktion. Om detta då inte skulle ske och konsumenten helst skulle handla av de anonyma importerade grisen, då har vi ju svart på vitt vad våra konsumenter vill ha.
Det händer inte mycket på marknaden i övrigt. Priserna ligger ganska still, med endast små förändringar på marknaden. Det pågår just nu en debatt om vilken riktning svensk grisproduktion skall ta. Den debatten skall välkomnas och tas på bred front.

Bloggat:
Grisgeneralen

Varför Svenskt Kött?
-Märket Svenskt Kött syns inte i butikerna. Endast 25 % av svenskt kött i ett antal kontrollerade butiker har märket. Uppbackning med annonser sker knappast inte. På helgens matmässa i Göteborg fanns vårt företag Svenskt Kött inte med alls, endast två enskilda slakterier Skövde och Ginsten. Utbildning av butikspersonal känner inte butikspersonalen till.
Lägg ner Svenskt Kött-projektet och använd de 10 miljonerna till något bättre!
-Inte ens om jag finansierar ett nybyggt stall med egna pengar utan räntekrav, får jag 0-kalkyl på slaktgrisar. Det har blivit bättre för smågrisar, men det går inte att producera utan ha lönsamhet i hela kedjan. Felet är särregler inom landet, ointresserade politiker, slakterier och charkföretag som agerar egoistiskt, en handel som agerar kortsiktigt. Ska vi bli som Grekland, innan det blir bättre?
Läs hela inlägget här.

Gunnelas blogg
-Salmonellafrihet och låg andel antibiotikaresistenta bakterier är nog bra, men en stor mängd konsumentundersökningar visar att det huvudsakligen är djuromsorg som engagerar såväl konsumenter som politiker och upphandlare i kommunerna. Salmonellafrihet är en s k hygienfaktor d v s man förutsätter att livsmedlen är säkra. Nu är det ju så att importerade livsmedel bevisligen inte är fria från salmonella. Vi läser varje vecka om fynd i importerad köttfärs som måste återkallas. Och MRSA smittar vanligtvis inte via livsmedel utan är snarare en risk för djurskötarna.
-Ett grattis till Sigtuna kommun och Mathias Sylwan, SKL, som genom saklig argumentation har fått Kammarrätten i Stockholm att ge Sigtuna kommun rätt att ställa krav på livsmedelsäkerhet och djurskydd.

Bloggar du om grisar?
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan. /LG

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
@-GRIS 2 mars 2012
Senaste uppdatering gjord 5 mars 13,35
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 10

Partipriset
Scans partipris är
19,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.
I Norge är partipriset från 8 augusti 2011 31,30 nkr vid 71-90 kg, skållad sugga 27,50 nkr.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 10 v 9 v 8 v 7
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Spotmarknaden Sva 75-100 14,85 14,85 14,85 14,85
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 14,80 14,80 14,80 14,80
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,80 14,80 14,80 14,80
Dahlbergs 71-96,9 14,00 14,00 14,00 14,00
Skövde Slakteri 72-96,9 13,50 13,50 13,50 13,50
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 13,10 13,10 13,10 13,10
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 13,25 13,25 13,25 13,25
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 72-93,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 10 v 9 v 8
12,15 Danish Crown 70,0–87,9 dkr 10,30 10,30 10,30
24,11 Nortura 71,1–90,0a nkr 20,97 20,97 20,97
12,98 HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro 1,47 1,47 1,47
12,71 HK Agri grund 76 – 92,5b euro 1,44 1,44 1,44
12,18 Österbottens 78 – 96 euro 1,39 1,39 1,38
13,50 Snellman 80–105 euro 1,53 1,53 1,53
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- - - -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 10 v 9 v 8 v 7 v 6
2 mar Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,11 Tyskland 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60
1 mar jämförbara**
15,11 Frankrike - 1,714 1,653 1,594 1,558
15,00 Spanien - 1,701 1,650 1,594 1,545
14,49 Italien - 1,643 1,639 1,589 1,563
14,22 Polen - - 1,613 1,602 1,596
14,05 Tjeckien - - 1,594 1,573 1,572
13,73 Belgien - 1,556 1,556 1,532 1,532
13,65 Tyskland - 1,546 1,546 1,546 1,546
13,40 England - 1,520 1,528 1,495 1,526
13,42 Danmark - 1,520 1,520 1,521 1,493
13,34 Holland - 1,513 1,503 1,503 1,513
13,22 Österrike - 1,499 1,468 1,468 1,468
12,45 Irland - 1,411 1,411 1,411 1,411
9,45 Sverige - 1,072 1,071 1,074 1,069
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
12 feb Land v 6 v 5 v 4 v 3 v 2
Skr euro euro euro euro euro
13,83 EU, medelpris 1,578 1,550 1,517 1,494 1,503
-
16,57 Malta 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890
16,15 Grekland 1,842 1,842 1,857 1,891 1,935
15,47 Bulgarien 1,765 1,765 1,765 1,765 1,765
14,97 Lettland 1,708 1,695 1,668 1,673 1,713
14,88 Italien 1,697 1,688 1,682 1,717 1,754
14,63 Polen 1,669 1,645 1,574 1,511 1,516
14,51 Ungern 1,655 1,638 1,606 1,558 1,579
14,48 Slovakien 1,652 1,662 1,650 1,652 1,675
14,41 Luxemburg 1,644 1,642 1,603 1,650 1,650
14,35 Litauen 1,637 1,603 1,576 1,549 1,592
14,33 Tjeckien 1,634 1,627 1,618 1,619 1,654
14,31 England 1,632 1,641 1,661 1,705 1,705
14,20 Cypern 1,620 1,590 1,650 1,690 1,690
14,13 Tyskland 1,612 1,623 1,591 1,530 1,489
13,97 Österrike 1,594 1,586 1,544 1,460 1,452
13,94 Rumänien 1,590 1,597 1,601 1,620 1,612
13,85 Estland 1,580 1,616 1,644 1,639 1,640
13,74 Slovenien 1,567 1,584 1,531 1,494 1,464
13,68 Finland 1,560 1,529 1,523 1,527 1,541
13,52 Sverige 1,542 1,529 1,528 1,526 1,523
13,41 Portugal 1,530 1,490 1,460 1,470 1,500
13,32 Spanien 1,519 1,476 1,443 1,441 1,463
13,21 Belgien 1,507 1,502 1,457 1,389 1,387
12,80 Irland 1,460 1,459 1,460 1,458 1,458
12,80 Frankrike 1,460 1,460 1,400 1,430 1,430
12,75 Holland 1,454 1,492 1,333 1,348 1,346
12,29 Danmark* 1,402 1,375 1,375 1,374 1,399
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
29 feb
22 feb
15 feb
8 feb
Utbud
1215
1850
1910
1590
Sålda
1805
1630
1630
1330
Medelpris, euro
1,65
1,66
1,65
1,64
Lägst
1,64
1,65
1,63
1,63
Högst
1,65
1,67
1,65
1,65
Medelpris, skr
14,55
14,65
14,47
14,49

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,80 kr, galtar 4,80 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 10 v 9 v 8 v 7
Knorrevången Fri vikt, klass 9,20 9,00 9,00 9,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 8,80 8,80 8,50 8,50
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 7,00 7,00 7,00 7,00
Ginsten 140,1 kg- 6,00 6,00 6,00 6,00
Dahlbergs 140- 6,80 6,80 6,80 6,80
KLS Ugglarps 140- 7,00 7,00 6,65 6,65
Scan 140- 6,12 6,12 6,12 6,12
Dalsjöfors 58% 6,25 6,25 6,25 6,25
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Skövde 140- 5,80 5,80 5,80 5,80
Galtar
Knorrevången oflådd 5,50 5,00 5,00 5,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 4,80 4,80 4,50 4,50
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka.
Suggor 9,20, galtar 5,50 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 10 v 9 v 8
9,91
Danish Crown 129,9 kg- dkr 8,40 8,40 8,40
20,50
Nortura Fri vikta nkr 17,83 17,83 17,83
Finland
5,73
HK Agrii Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
5,29
Österbottens Fri vikt, E euro 0,60 0,60 0,60
7,50
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
Tyskland
11,03
ZNVG 56 % euro 1,25 1,25 1,25
Galtar
8,73
Danish Crown 109,9 kg- dkr 7,40 7,40 7,40
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 9 v 8 v 7 v 6 v 5 v 4 v 3
Pund
10,58
10,44
10,57
10,51
10,63
10,65
10,56
Dollar 6,64 6,65 6,74 6,64 6,71 6,79 6,85
Euro 8,82 8,83 8,77 8,83 8,84 8,89 8,79
Dansk 1,18 1,18 1,18 1,18 1,19 1,19 1,18
Norsk 1,18 1,17 1,16 1,15 1,15 1,16 1,14
Yen 8,14 8,31 8,57 8,60 8,82 8,81 8,92
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Sydvästra Skånes Smågrisproducenter
bjuder in tlll årsmöte
”Suggpeng och Betongdirektiv”
Hurva Gästgivaregård onsdagen 5 mars kl 18.30
Klicka här för program!

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 11 v 10 v 9 v 8
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 22,50 21,50 21,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 20,50 20,50 20,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 20,00 20,00 19,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 21,00 20,25 20,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 540 540 540
SLS (Scan)
Plus 30 kg, beräkn. - 418 418 416
Plus 30 kg, marknads - 525 525 525
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
30 kg5, säljare begär ej bud ej bud ej bud ej bud
30 kg5, köpare betalar 750 750 700 700
Finsk smågris 30 kg 63-69€ 63-69€ 62-67€ 62-67€
Dansk smågris 30 kg6 550 550 635 635
Dansk smågris 7 kg6 285 285 285 285
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - brist brist brist
KLS Ugglarps - brist brist brist
Skövde Slakteri - brist brist brist
Dalsjöfors Slakteri - brist brist brist
Dahlbergs Slakteri - brist brist brist
Ginsten - brist brist brist
-
MarknadsavdragM
Dalsjöfors Slakteri - - - -
Skövde Slakteri - - - -
Dahlbergs Slakteri - - - -
Ginsten - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 10 v 9 v 8 v 7 v 6
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
250
Basis 7 kg 212 219 219 220 214
425
Basis 30 kg 361 370 370 371 362
256
SPF+Myc 7 kg 217 224 224 225 219
431
SPF+Myc 30 kg 366 375 375 376 367
260
SPF 7 kg 221 228 228 229 223
436
SPF 30 kg 370 379 379 380 371
1027
Økologi 30 kg 871 863 863 864 857
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
908
25-kilos 790 790 790 790 790
HK Agri euro euro euro euro euro
428
25-kg, Priimuus 48,5 48,5 48,5 46,5 46,5
Snellmans
591
Klass S40, 30 kg* 67 67 67 67 67
Tyskland
556
ZNVG 28 kg 63 63 62 61 60
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
6 nov Land v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
Skr euro euro euro euro euro
332 EU, medelpris 36,62 36,01 34,72 34,76 34,60
-
725 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
578 Sverige 63,79 63,03 60,74 64,43 59,62
566 Slovakien 62,50 53,19 47,41 47,41 50,40
501 Italien 55,27 54,63 54,23 53,99 53,90
433 Finland 47,80 49,53 45,97 45,84 45,60
424 England 46,82 46,82 46,17 45,91 46,32
401 Luxemburg 44,30 44,30 36,80 38,70 34,60
392 Danmark* 43,27 43,25 42,31 42,31 42,32
380 Tjeckien 41,98 42,11 42,08 46,72 46,61
378 Tyskland 41,70 40,00 38,80 38,90 38,70
356 Estland 39,28 39,75 41,40 38,81 43,27
326 Belgien 36,00 36,00 35,00 34,00 34,00
283 Spanien 31,21 29,98 29,26 29,15 29,65
281 Polen 31,04 31,95 30,81 31,06 30,38
259 Frankrike 28,60 28,60 26,60 25,00 23,80
217 Portugal 24,00 24,00 24,00 28,00 28,00
240 Holland 26,50 24,75 23,00 23,00 23,00
208 Ungern 23,04 30,09 22,95 27,26 27,30
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.