Senaste nytt om priser
och marknaden


Uppdatera gärna innan du läser.

Avcertifiering för stunden, blev lösningen!
Det händer inte mycket på grismarknaden v 11, inte mer än att finska delen av HKScan fortsätter höja med ytterligare 1 cent. Höjningen gäller både rybsgrisen och grundnoteringen. Finska uppfödarna har nu fått prisökningar både v 4, 5, 6 och 8 med 1 cent och får nu 13,23 kr för rybsgrisen. Och mer ska det bli.
Jämfört med Scans 10,27 kr är priset givetvis strålande, men vi ska ju veta att finnarna har samma fina prissystem med tillägg som vi. Först när Finland närmar sig tyska 1,60 €, 14,30 kr, ska vi lyfta på ögonbrynen. Då tjänar man pengar i vårt östra grannland. Men det är några cent och veckor dit.
Förra veckan skrev jag om Skaraborgsgruppens pris på gris, men på en punkt hade jag ingen aning. Det gällde garantipriset. 15,50 kr är det. Sämre än 15,50 kr kan det således aldrig bli i Skaraborg, även om KLS Ugglarps sänker sin grundnotering till Scan-nivå. Jag hade ju en del synpunkter på att man kom överens om att relatera Skaraborgspriset till Grund, i stället för det mer naturliga Topp, som används i en del andra överenskommelser (t ex Scan-avtal).
Om du inte läst den uppdaterade artikeln om Skaraborgspriset, så gör det. Det tillkom en hel del kompletterande uppgifter under veckan.
Tillbaka till alla turer om certifieringen: Vare sig man vill exportera bomber och missiler till diktaturer, vilket Sveriges riksdag är överens om att inte göra, eller om man vill föda upp ocertifierade grisar (t ex finska eller danska smågrisar) i svenska certifierade besättningar, så är det fullt möjligt. Alltså även om man är 100 % överens om att inte göra det. Det gäller bara att hitta de rätta kryphålen och sedan hålla masken när man blir avslöjad. Allt är möjligt.
Scan skriver nu att man tagit tillbaka sin ansökan om dispens att föda upp finska smågrisar i certifierade besättningar. Man tänker fortsätta importera grisar och man tänker fortsätta placera dem i certifierade besättningar. Lösningen på problemet är att man pausar certifieringen, certifierar för stunden, eller som man väljer att säga, avcertifierar besättningarna medan det är otillåtna grisar i stallarna. När de finska grisarna är slaktade, så startar man certifieringen igen.
Det verkar väldigt behändigt och jag hittar genast massor av tillfällen, när man kan tänkas använda den här tekniken. Hur många har inte haft problem med inspektioner av alla tjänstemän? När någon kör ner på gårdsplanen, byt gårdsskylten till exempelvis dansk eller tysk besättning.
Leve påhittigheten! Hur skulle vi med vår höga svenska moral klara oss utan kryphål och geniala undanflykter!?
Scan skriver att man vill hjälpa alla uppfödare av slaktgrisar att få stallarna fyllda. Jag drar mig till minnes många liknande år, där samma katastrof stått för dörren. Men på den tiden hade man någon räknekunnig på Slakteriförbundet, som vevade sin mekaniska räknemaskin och förstod att det kanske skulle saknas smågrisar om ett antal månader. Man hittade då t ex på att slakta smågrisar och sälja grillgrisar. Den dag slakterierna behövde fler slaktgrisar, då fanns det smågrisuppfödare kvar. Visserligen ekonomiskt tilltufsade, men de var fanns kvar.
Nu väntar snart nästa avsnitt i grisdramat. Scan behöver konkurrenternas, eller kollegernas, välvilliga ja till att göra undantag från den branschöverenskommelse alla varit med att göra. Blir det nej, så blir det väl slakt i Danmark eller Finland. /LG 120309

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Vi har en god anmälan och slaktar och styckar enligt plan.
Försäljningsmässigt har vi bra efterfrågan på revben och filé. I övrigt har vi relativt balanserad försäljning.
Läget och marknadsnotering på smågris är oförändrad nästa vecka.

KLS Ugglarps
Vi har god avsättning för våra detaljer till svensk detaljhandel. Avsättningen för skinka är fortsatt normal för årstiden och exporten av detaljer, såsom huvud, fötter och svans är betydligt bättre i år än föregående år.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson -Veckans marknad har varit ungefär som tidigare. .

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Låg aktivitet på svensk och europeisk marknad, vilket medför att marknaden är stark avvaktande. Dock är lagernivåerna sannolikt relativt låga, så vi får hoppas att det kan bättre fart när våren gör sin entré i Europa.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -

Spotmarknaden.se
Per Karlsson:-I Sverige konsumeras ca 4,2 miljoner grisar, varav den beräknade produktionen 2012 uppgår till 2,55 miljoner. Om slaktkostnaden fördelar sig enligt följande:
Lönekostnad ca 30 - 35 %
Intransport ca 20 %
Fasta kostnader ca 10 %
Förbrukningsmaterial, el, overhead, m m, 35 - 40 %
vad skulle det då betyda för betalningsförmågan om alla 4,2 miljoner grisarna slaktades i Sverige. Alltså endast hänsyn taget till slaktkostnaden, inget annat förutsatt att overheadkostnader och fasta kostnader inte stiger utan den utökade slakten klaras inom befintlig kapacitet och overhead.
Fast kostnad skulle sjunka från 17 öre till 6 öre/kg, även overhead skulle sjunka från 17 öre till 6 öre/kg. Sammanlagt en besparing på 12,9 %, dvs 80 – 85 miljoner eller 22 öre/kg.
Till detta kommer alla andra positiva (och negativa) effekter som en större produktion medför.
Om svenskt regelverk omöjliggör en expanderande produktion av svensk gris, är det då rimligt att säga nej till att producera utlandsfödda grisar i Sverige, när det är vad konsumenten köper allt mer av, samtidigt som betalningsförmågan för den svenskfödda grisen skulle öka?

 
Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Normals slakt och normal marknad. Underskott på smågrisar.

HK Agri (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Normal slakt, men underskott på smågrisar.
-Vi fortsätter trenden med + 1 cent för slaktgrisar.

Danish Crown
De europeiska marknaderna är oförändrade denna vecka. Efterfrågan är fortsatt svag, men utbudet är i god balans med efterfrågan.
För framdelskött säljer vi våra volymer till oförändrade priser. Samma gäller kotlett och skinka, medan bröstfläsk fortsatt säljs lite bättre än övriga detaljer.
Baconmarknaden i UK fortsätter vara under press. Vi säljer våra volymer, men eftersom påsken närmar sig, borde efterfrågan vara starkare.
Avsättningen till tredje land är i stort sett oförändrad. Vi har stabil försäljning till Japan och Ryssland, medan Kina under de första veckorna efter kinesiska nyåret har utvecklat sig positivt och nu har fallit tillbaka något igen. Det gäller både volymer och priser.

Marknadskommentarer från grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:-2011 uppgick nettoimporten av griskött till dryga 63 000 ton det är 7 000 ton mer än 2010. Det är många länder vi handlar med, men Danmark och Tyskland står för de stora volymerna. De tyska grisföretagarnas intresseorganisation (ISN) uppger, att efterfrågan på den tyska marknaden är seg. Även danskarna rapporterar om en lugn och förhållandevis stabil europeisk marknad.
Inte heller på vår egen marknad syns det några större förändringar. Fodermarknaden är instabil. Priset på spannmål far upp och ner och ingen vet egentligen varför. Många uppköpare tror att spannmålen skall falla. Därför skulle man kunna tro att det kommer bli tvärt om.
Vi får ändå hoppas att experterna har rätt. I Australien plöjs enorma arealer upp som har varit fårbete, för att så vete med avkastningar på 1 200 kg/ha. I USA har man förutspått en kommande rekordsådd med förhållandevis normala väderförhållanden. Detta talar för en sänkning av spannmålen, därav också foderpriset.
Porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS) är en känd åkomma på värdens grispopulation. I USA beräknas detta kosta den amerikanska grisindustrin 664 miljoner dollar. PRRS är en stor fråga runt om i världen. Det är bra, för ju mer pengar och energi man lägger på denna fråga, desto snabbare hittar man förhoppningsvis en lösning på problemet.
Tyskland minskade sin konsumtion av griskött med 1,2 kilo per capita, ner till 38,5 kg. Den total konsumtionen av kött minskade med 1,1 kg till 60,6 kg. Detta går rakt emot många andra europeiska länder, där köttkonsumtionen ökar.

Bloggat:
Grisgeneralen

-Att trimma den egna åkermarken så att du kan ta ut 1 000 kg mer spannmål per hektar, är lönsammare än att jaga mera åkerareal till vansinniga arrendepriser. Det sa Ulrik Lovang vid en proteinfoderdag vid Stäholm, Köping.

Gunnelas blogg
-Man talar hela tiden om att djurskydd kostar och hur ska man då få stöd hos producenter eller konsumenter? Ingen talar om vad dåligt djurskydd kostar i form av ökad sjuklighet och ökad antibiotikaförbrukning. Dan Jörgensen, ordförande för EU-parlamentets Intergroup var dock mycket tydlig: Vi har misslyckats – intensifiering, djurfabriker och lägsta möjliga kostnad. Trots förbud kuperas huvuddelen av grissvansarna.

Bloggar du om grisar?
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan. /LG

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
@-GRIS 9 mars 2012
Senaste uppdatering gjord 12 mars 13,45
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 11

Partipriset
Scans partipris är
19,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.
I Norge är partipriset från 8 augusti 2011 31,30 nkr vid 71-90 kg, skållad sugga 27,50 nkr.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 11 v 10 v 9 v 8
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Spotmarknaden Sva 75-100 14,85 14,85 14,85 14,85
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 14,80 14,80 14,80 14,80
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,80 14,80 14,80 14,80
Dahlbergs 71-96,9 14,00 14,00 14,00 14,00
Skövde Slakteri 72-96,9 13,50 13,50 13,50 13,50
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 13,10 13,10 13,10 13,10
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 13,25 13,25 13,25 13,25
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 72-93,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 11 v 10 v 9
12,15 Danish Crown 70,0–87,9 dkr 10,30 10,30 10,30
24,11 Nortura 71,1–90,0a nkr 20,97 20,97 20,97
13,23 HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro 1,48 1,47 1,47
12,71 HK Agri grund 76 – 92,5b euro 1,45 1,44 1,44
12,18 Österbottens 78 – 96 euro 1,39 1,39 1,39
13,50 Snellman 80–105 euro 1,53 1,53 1,53
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- - - -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 11 v 10 v 9 v 8 v 7
9 mar Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,30 Tyskland 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60
1 mar jämförbara**
15,11 Frankrike - - 1,714 1,653 1,594
15,00 Spanien - - 1,701 1,650 1,594
14,49 Italien - - 1,643 1,639 1,589
14,22 Polen - - - 1,613 1,602
14,05 Tjeckien - - - 1,594 1,573
13,73 Belgien - - 1,556 1,556 1,532
13,65 Tyskland - - 1,546 1,546 1,546
13,40 England - - 1,520 1,528 1,495
13,42 Danmark - - 1,520 1,520 1,521
13,34 Holland - - 1,513 1,503 1,503
13,22 Österrike - - 1,499 1,468 1,468
12,45 Irland - - 1,411 1,411 1,411
9,45 Sverige - - 1,072 1,071 1,074
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
12 feb Land v 6 v 5 v 4 v 3 v 2
Skr euro euro euro euro euro
13,83 EU, medelpris 1,578 1,550 1,517 1,494 1,503
-
16,57 Malta 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890
16,15 Grekland 1,842 1,842 1,857 1,891 1,935
15,47 Bulgarien 1,765 1,765 1,765 1,765 1,765
14,97 Lettland 1,708 1,695 1,668 1,673 1,713
14,88 Italien 1,697 1,688 1,682 1,717 1,754
14,63 Polen 1,669 1,645 1,574 1,511 1,516
14,51 Ungern 1,655 1,638 1,606 1,558 1,579
14,48 Slovakien 1,652 1,662 1,650 1,652 1,675
14,41 Luxemburg 1,644 1,642 1,603 1,650 1,650
14,35 Litauen 1,637 1,603 1,576 1,549 1,592
14,33 Tjeckien 1,634 1,627 1,618 1,619 1,654
14,31 England 1,632 1,641 1,661 1,705 1,705
14,20 Cypern 1,620 1,590 1,650 1,690 1,690
14,13 Tyskland 1,612 1,623 1,591 1,530 1,489
13,97 Österrike 1,594 1,586 1,544 1,460 1,452
13,94 Rumänien 1,590 1,597 1,601 1,620 1,612
13,85 Estland 1,580 1,616 1,644 1,639 1,640
13,74 Slovenien 1,567 1,584 1,531 1,494 1,464
13,68 Finland 1,560 1,529 1,523 1,527 1,541
13,52 Sverige 1,542 1,529 1,528 1,526 1,523
13,41 Portugal 1,530 1,490 1,460 1,470 1,500
13,32 Spanien 1,519 1,476 1,443 1,441 1,463
13,21 Belgien 1,507 1,502 1,457 1,389 1,387
12,80 Irland 1,460 1,459 1,460 1,458 1,458
12,80 Frankrike 1,460 1,460 1,400 1,430 1,430
12,75 Holland 1,454 1,492 1,333 1,348 1,346
12,29 Danmark* 1,402 1,375 1,375 1,374 1,399
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
7 mars
29 feb
22 feb
15 feb
Utbud
1865
1215
1850
1910
Sålda
1555
1805
1630
1630
Medelpris, euro
1,65
1,65
1,66
1,65
Lägst
1,6
1,64
1,65
1,63
Högst
1,65
1,65
1,67
1,65
Medelpris, skr
14,55
14,55
14,65
14,47

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,80 kr, galtar 4,80 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 11 v 10 v 9 v 8
Knorrevången Fri vikt, klass 9,20 9,20 9,00 9,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 8,80 8,80 8,80 8,50
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 7,00 7,00 7,00 7,00
Ginsten 140,1 kg- 6,00 6,00 6,00 6,00
Dahlbergs 140- 6,80 6,80 6,80 6,80
KLS Ugglarps 140- 7,00 7,00 7,00 6,65
Scan 140- 6,12 6,12 6,12 6,12
Dalsjöfors 58% 6,25 6,25 6,25 6,25
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Skövde 140- 5,80 5,80 5,80 5,80
Galtar
Knorrevången oflådd 5,50 5,50 5,00 5,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 4,80 4,80 4,80 4,50
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka.
Suggor 9,20, galtar 5,50 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 11 v 10 v 9
9,91
Danish Crown 129,9 kg- dkr 8,40 8,40 8,40
20,50
Nortura Fri vikta nkr 17,83 17,83 17,83
Finland
5,73
HK Agrii Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
5,29
Österbottens Fri vikt, E euro 0,60 0,60 0,60
7,50
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
Tyskland
11,11
ZNVG 56 % euro 1,26 1,25 1,25
Galtar
8,73
Danish Crown 109,9 kg- dkr 7,40 7,40 7,40
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 10 v 9 v 8 v 7 v 6 v 5 v 4
Pund
10,70
10,58
10,44
10,57
10,51
10,63
10,65
Dollar 6,79 6,64 6,65 6,74 6,64 6,71 6,79
Euro 8,94 8,82 8,83 8,77 8,83 8,84 8,89
Dansk 1,20 1,18 1,18 1,18 1,18 1,19 1,19
Norsk 1,20 1,18 1,17 1,16 1,15 1,15 1,16
Yen 8,35 8,14 8,31 8,57 8,60 8,82 8,81
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 12 v 11 v 10 v 9
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 22,50 22,50 21,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 20,50 20,50 20,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 20,00 20,00 20,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 21,00 21,00 20,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 540 540 540
SLS (Scan)
Plus 30 kg, beräkn. - 418 418 418
Plus 30 kg, marknads - 525 525 525
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
30 kg5, säljare begär ej bud ej bud ej bud ej bud
30 kg5, köpare betalar 750 750 750 700
Finsk smågris 30 kg 63-69€ 63-69€ 63-69€ 62-67€
Dansk smågris 30 kg6 550 550 550 635
Dansk smågris 7 kg6 285 285 285 285
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - brist brist brist
KLS Ugglarps - brist brist brist
Skövde Slakteri - brist brist brist
Dalsjöfors Slakteri - balans brist brist
Dahlbergs Slakteri - brist brist brist
Ginsten - brist brist brist
-
MarknadsavdragM
Dalsjöfors Slakteri - - - -
Skövde Slakteri - - - -
Dahlbergs Slakteri - - - -
Ginsten - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 11 v 10 v 9 v 8 v 7
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
250
Basis 7 kg 212 212 219 219 220
425
Basis 30 kg 361 361 370 370 371
256
SPF+Myc 7 kg 217 217 224 224 225
431
SPF+Myc 30 kg 366 366 375 375 376
260
SPF 7 kg 221 221 228 228 229
436
SPF 30 kg 370 370 379 379 380
1027
Økologi 30 kg 864 871 863 863 864
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
908
25-kilos 790 790 790 790 790
HK Agri euro euro euro euro euro
428
25-kg, Priimuus 48,5 48,5 48,5 48,5 46,5
Snellmans
591
Klass S40, 30 kg* 67 67 67 67 67
Tyskland
556
ZNVG 28 kg 63 63 63 62 61
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
6 nov Land v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
Skr euro euro euro euro euro
332 EU, medelpris 36,62 36,01 34,72 34,76 34,60
-
725 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
578 Sverige 63,79 63,03 60,74 64,43 59,62
566 Slovakien 62,50 53,19 47,41 47,41 50,40
501 Italien 55,27 54,63 54,23 53,99 53,90
433 Finland 47,80 49,53 45,97 45,84 45,60
424 England 46,82 46,82 46,17 45,91 46,32
401 Luxemburg 44,30 44,30 36,80 38,70 34,60
392 Danmark* 43,27 43,25 42,31 42,31 42,32
380 Tjeckien 41,98 42,11 42,08 46,72 46,61
378 Tyskland 41,70 40,00 38,80 38,90 38,70
356 Estland 39,28 39,75 41,40 38,81 43,27
326 Belgien 36,00 36,00 35,00 34,00 34,00
283 Spanien 31,21 29,98 29,26 29,15 29,65
281 Polen 31,04 31,95 30,81 31,06 30,38
259 Frankrike 28,60 28,60 26,60 25,00 23,80
217 Portugal 24,00 24,00 24,00 28,00 28,00
240 Holland 26,50 24,75 23,00 23,00 23,00
208 Ungern 23,04 30,09 22,95 27,26 27,30
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.