Senaste nytt om priser
och marknaden


Uppdatera gärna innan du läser.

I vår ska vi grilla bacon!
Det händer inget alls på marknaden för slaktgrisar, varken i Sverige eller länderna runt om oss. Smågrisarna fortsätter stiga i finska HKScan med 1 €.
I veckan fick vi besked om vad det blir med svensk yorkshire. Det blir ingenting, arbetet med aveln läggs ner. Det var inte oväntat, men tråkigt. Ingen avel på vita raser i fortsättningen, alltså. Internationella avelsbolag tar över. Med tanke på vad som sker på slaktsidan, tar väl Avelspoolen snart över allt. Med ett fortsatt minskat underlag är trenden inte svår att läsa. Scan bekräftade tillbakagången för slakten genom att meddela att nya avskedanden ska ske både i Kristianstad och Skara.
Det är mycket märkligt att se hur produktionssidan krymper, medan Scan satsar föredömligt på produktutvecklingen av konsumentprodukter. I veckan samlade Scan svenska matskribenterna, rekordmånga, för att presentera vårens och sommarens nyheter i köket på Restaurangakademin. Det var ett fantastiskt bra och välordnat arrangemang, där årets kock 2012 Klas Lindberg och hans medarbetare lagade till de nya köttprodukterna och alla journalisterna fick smaka. Däribland Rapsgrisen, som kommer i butikerna inom kort.
Dagen innan journalistträffen "avslöjades" i medierna den gamla nyheten att det är farligt att äta för mycket rött kött. Scans kvalitets- och miljödirektör Torbjörn Lithells hade fått ställa upp på långa rader av intervjuer om undersökningen.
-Det var perfekt timing, sa han, att få en dialog om köttätande och vårt nya mer hälsosamma kött från Rapsgrisen. Fettsammansättningen i det köttet är gynnsamt för den som tycker om att äta mycket kött.
-Vi behöver 200 000 nya grisar för att täcka den väntade efterfrågan på kött från Rapsgrisen.
Han berättade också att Scan ska göra alla tiders största reklamkampanj, när köttet kommer ut till konsumenterna i butikerna.
Scan har en tradition att presentera en ny kryddig korv varje år. I år heter den Gloucester. Redan v 13 kommer en rolig nyhet i butikerna, grillbacon. I sommar ska vi lägga bacon på grillarna! Grillbacon är lite tjockare, har kraftig röksmak och är lite magrare än den vi steker. Jag har aldrig grillat bacon förr, men det verkar väldigt intressant. Och det smakar gott. /LG 120316

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Försäljningsmässigt så är det stort fokus på grillen. Införsäljningen av Scans grillsortiment har gått bra och utifrån de inplanerade butiksaktiviteterna så ser man på den stundande grillsäsongen med hög förväntan. Redan vecka 13 startar man igång grillförsäljning i butikerna och då med ett lite mindre sortiment, (dock med huvudelen fläskkött) som man utökar ju varmare det blir. I övrigt är marknadsläget relativt oförändrat gentemot föregående vecka.
Läget och marknadsnotering på smågris är oförändrad nästa vecka.

KLS Ugglarps
Marknaden är oförändrad jämfört med föregående vecka.

Ginsten Slakteri
Roger Olsson -Vi går mot ljusare tider! De första marinerade grillprodukterna har gått ut till butikerna den här veckan.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Stiltje på svenska marknaden, men sannolikt tar det fart nästa vecka med hänsyn till kommande påskhelg.
-Vi har startat vår införsäljning av grillen inför påsken och volymerna ser bra ut.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -

Spotmarknaden.se
Per Karlsson: -Land Lantbruk ägnar i dagens tidning tre helsidor åt frågan om Sveriges Djurbönders vara eller inte vara och föreningens väl och ve. Samtidigt tar tidningen upp den svenska produktionens marknadsandelar i förhållande till import på en halv sida längre bak i tidningen.
Detta speglar väldigt väl den skeva kopplingen mellan svenskt lantbruks prioritering av vad som är av vikt. En förening utan uppgifter signaleras vara viktigare än det vi ska hämta vår utkomst ifrån, marknaden.
Till skillnad från Land Lantbruk tar Dagens Industri idag upp på en helsida kopplingen mellan livsmedelsproduktion och marknad via politiska beslut. Artikeln beskriver hur fel (och dyrt) det blivit med den statliga målsättningen där 25 % av den offentliga livsmedelskonsumtionen skulle vara ekologisk 2010. Andelen ekologiskt blev 12,5 %.
Den absolut övergripande frågan för svenskt lantbruk måste rimligen vara att ställa om till en efterfrågestyrd produktion. Det borde remissinstanserna för djurskyddsutredningen ta fasta på.
Förfrågningar av importerade smågrisar fortsätter att strömma in.

 
Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Det har varit en normal vecka med normal slakt, men brist på smågrisar.

HK Agri (HKScan)
Ulf Jahnsson: --Smågrisar går upp 1 €, slaktgrisar är oförändrade. Normal vecka med balans i slakten och lite underskott på smågrisar.

Danish Crown
De europeiska marknaderna är i god jämnvikt. Efterfrågan är fortsatt inte stor, trots att vi närmar oss påsken. Men utbudet passar väl med den aktuella efterfrågan.
Vi ser press på skinka och bog. Kotlett är fortsatt inte starka. Bröstfläsket är däremot tillfredsställande.
Situationen i Ryssland är något orolig. Efterfrågan är bra med goda priser, men Ryssland har varslat om stängning av kött från EU. Om detta sker, ska volymerna säljas i Europa, vilket kan pressa ner priserna.
Kina har efter en god start efter nyåret, fallit något tillbaka, medan Japan köper stabila volymer.

Marknadskommentarer från grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:-Det sker inga större förändringar vare sig på Europas marknad eller våran egen. Senaste prognosen från Eurostat talar för att grisproduktionen kommer att sjunka i princip alla EU-länder. Från 2005 fram till idag har som exempel den tyska slakten varit stigande, men har börjat 2012 med att sjunka i antalet slaktade grisar.
Fortsätter denna trend dom närmsta månaderna så får man nog se en minskning ett tag framöver.
Ser man på antalet slaktade suggor så visar det en klar trend. Detta kan vara en bra medicin för att få upp lönsamheten på det europeiska marknaden och då även vår egen. Både i Frankfurt och Chicago präglas terminshandeln av låg omsättning.


Debatt
Var inget ansvar för ett halvår sedan?
Hur kan det komma sig att inte Scan kände ett ansvar för grisnäringen för ett halvår sedan när det fanns gott om svenska smågrisar, då dumpades priset med följd att många smågrisproducenter fick lägga ner eller minska sin produktion pga allt för dålig ekonomi, vi kan ju inte välja att ställa tomt så fort det inte passar !!!
Jag antar att det är samma bönder som stod tomt under den värsta krisen som nu skriker värst efter billiga import grisar.
Jag håller med om att slaktindustrin behöver mer djur men det visste vi väl alla även för ett halvår sedan, att importera grisar känns inte som rätt väg att gå om det inte går att få upp priset på dom grisar vi har ut till konsument, och på så vis genom ökad lönsamhet få en ökad produktion
Vi måste se grisproduktionen ända från födsel till slakt och inte slåss sinsemellan
Integrering/mellangårdsintegrering borde starkt premieras prismässigt för att få ett flyt i hela produktionen.
Katarina Rydén

S
mågrisimport
Per Karlsson, Spotmarknaden, skrev i veckan att om vi ökar produktionen till 4,2 milj grisar, motsvarande svensk konsumtion, så skulle vi spara 80 - 85 milj kr, eller 22 öre/kg, genom bättre beläggning på slakterierna. Import av smågrisar skulle även stärka betalningsförmågan för den svenskfödda grisen.
Det är mycket i resonemanget som är ogenomtänkt. Vi som varit med länge, vet att en så kraftig produktionsökning upp till självförsörjningsgrad, drastiskt skulle sänka prisnivån av två skäl:
• Handeln vill fortsatt köpa importfläsk för att hålla prisnivån nere på svensk råvara.
• Slakterierna kommer, liksom vi upplevt under senare år, att konkurrera sinsemellan.
Per Karlsson och Paw Mathiesen har vid åtskilliga tillfällen under senaste året på ekonomiska grunder avrådit från insättning av smågrisar. Detta trots en ännu värre situation för smågrisproducenten, som dessutom inte blev av med smågrisen. Den som vill vara med även i goda tider, bör också ställa upp när det är besvärligt. De uppfödare av slaktgrisar som av egoistiska skäl följde spotmarknadens råd, kan stå med tomma stallar idag. Tänk om man i stället sagt att nu får vi alla ställa upp och rädda den svenska produktionen, så den inte minskar ytterligare.
Vi som är integrerade, eller har mellangårdsavtal, skönjer idag en ljusning med lägre total produktion. Vi vill absolut inte ha någon import av smågrisar med åtföljande hälsomässiga och marknadsmässiga risker. Slakterikapaciteten anpassas av sig själv till marknaden.
Det är ett ytterst fåtal slaktsvinsproducenter som nu skriker efter smågrisimport. Alla vi övriga är klart emot import av smågrisar.
Henrik Åkesson

Bloggat:
Grisgeneralen

-Det är hög tid att låta väckarklockan ringa nu när man försovit sig. De tjänstemän som förra våren medverkande (genom prispress) till att smågrisbesättningar slogs igen kan medverka till att skapa en framtidstro inom näringen. Enklaste vägen genom att betala ett pris som ger en framtidstro och en investeringsvilja. Utan lönsamhet ingen produktion.

Gunnelas blogg
-Jag vill skicka ett stort tack till Otto Ramel, Sveriges Djurbönder (en av de stora ägarna till HKScan) för hans mycket tydliga budskap kring Scans oacceptabla beteende kring den finska smågrisimporten.

Bloggar du om grisar?
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan. /LG

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
@-GRIS 16 mars 2012
Senaste uppdatering gjord 19 mars 15,10
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 12

Partipriset
Scans partipris är
19,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.
I Norge är partipriset från 8 augusti 2011 31,30 nkr vid 71-90 kg, skållad sugga 27,50 nkr.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 12 v 11 v 10 v 9
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Spotmarknaden Sva 75-100 14,85 14,85 14,85 14,85
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 14,80 14,80 14,80 14,80
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,80 14,80 14,80 14,80
Dahlbergs 71-96,9 14,00 14,00 14,00 14,00
Skövde Slakteri 72-96,9 13,50 13,50 13,50 13,50
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 13,10 13,10 13,10 13,10
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 13,25 13,25 13,25 13,25
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 72-93,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 12 v 11 v 10
12,15 Danish Crown 70,0–87,9 dkr 10,30 10,30 10,30
24,11 Nortura 71,1–90,0a nkr 20,97 20,97 20,97
13,23 HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro 1,48 1,48 1,47
12,71 HK Agri grund 76 – 92,5b euro 1,45 1,45 1,44
12,18 Österbottens 78 – 96 euro 1,39 1,39 1,39
13,50 Snellman 80–105 euro 1,53 1,53 1,53
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- - - -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 12 v 11 v 10 v 9 v 8
16 mar Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,30 Tyskland 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60
1 mar jämförbara**
15,11 Frankrike - - - 1,714 1,653
15,00 Spanien - - - 1,701 1,650
14,49 Italien - - - 1,643 1,639
14,22 Polen - - - - 1,613
14,05 Tjeckien - - - - 1,594
13,73 Belgien - - - 1,556 1,556
13,65 Tyskland - - - 1,546 1,546
13,40 England - - - 1,520 1,528
13,42 Danmark - - - 1,520 1,520
13,34 Holland - - - 1,513 1,503
13,22 Österrike - - - 1,499 1,468
12,45 Irland - - - 1,411 1,411
9,45 Sverige - - - 1,072 1,071
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
12 feb Land v 6 v 5 v 4 v 3 v 2
Skr euro euro euro euro euro
13,83 EU, medelpris 1,578 1,550 1,517 1,494 1,503
-
16,57 Malta 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890
16,15 Grekland 1,842 1,842 1,857 1,891 1,935
15,47 Bulgarien 1,765 1,765 1,765 1,765 1,765
14,97 Lettland 1,708 1,695 1,668 1,673 1,713
14,88 Italien 1,697 1,688 1,682 1,717 1,754
14,63 Polen 1,669 1,645 1,574 1,511 1,516
14,51 Ungern 1,655 1,638 1,606 1,558 1,579
14,48 Slovakien 1,652 1,662 1,650 1,652 1,675
14,41 Luxemburg 1,644 1,642 1,603 1,650 1,650
14,35 Litauen 1,637 1,603 1,576 1,549 1,592
14,33 Tjeckien 1,634 1,627 1,618 1,619 1,654
14,31 England 1,632 1,641 1,661 1,705 1,705
14,20 Cypern 1,620 1,590 1,650 1,690 1,690
14,13 Tyskland 1,612 1,623 1,591 1,530 1,489
13,97 Österrike 1,594 1,586 1,544 1,460 1,452
13,94 Rumänien 1,590 1,597 1,601 1,620 1,612
13,85 Estland 1,580 1,616 1,644 1,639 1,640
13,74 Slovenien 1,567 1,584 1,531 1,494 1,464
13,68 Finland 1,560 1,529 1,523 1,527 1,541
13,52 Sverige 1,542 1,529 1,528 1,526 1,523
13,41 Portugal 1,530 1,490 1,460 1,470 1,500
13,32 Spanien 1,519 1,476 1,443 1,441 1,463
13,21 Belgien 1,507 1,502 1,457 1,389 1,387
12,80 Irland 1,460 1,459 1,460 1,458 1,458
12,80 Frankrike 1,460 1,460 1,400 1,430 1,430
12,75 Holland 1,454 1,492 1,333 1,348 1,346
12,29 Danmark* 1,402 1,375 1,375 1,374 1,399
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
7 mars
29 feb
22 feb
15 feb
Utbud
1865
1215
1850
1910
Sålda
1555
1805
1630
1630
Medelpris, euro
1,65
1,65
1,66
1,65
Lägst
1,6
1,64
1,65
1,63
Högst
1,65
1,65
1,67
1,65
Medelpris, skr
14,55
14,55
14,65
14,47

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,80 kr, galtar 4,80 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 12 v 11 v 10 v 9
Knorrevången Fri vikt, klass 9,20 9,20 9,20 9,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 8,80 8,80 8,80 8,80
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 7,00 7,00 7,00 7,00
Ginsten 140,1 kg- 6,00 6,00 6,00 6,00
Dahlbergs 140- 6,80 6,80 6,80 6,80
KLS Ugglarps 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Scan 140- 6,12 6,12 6,12 6,12
Dalsjöfors 58% 6,25 6,25 6,25 6,25
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Skövde 140- 5,80 5,80 5,80 5,80
Galtar
Knorrevången oflådd 5,50 5,50 5,50 5,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 4,80 4,80 4,80 4,80
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka.
Suggor 9,20, galtar 5,50 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 12 v 11 v 10
9,91
Danish Crown 129,9 kg- dkr 8,40 8,40 8,40
20,50
Nortura Fri vikta nkr 17,83 17,83 17,83
Finland
5,73
HK Agrii Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
5,29
Österbottens Fri vikt, E euro 0,60 0,60 0,60
7,50
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
Tyskland
11,11
ZNVG 56 % euro 1,26 1,26 1,25
Galtar
8,73
Danish Crown 109,9 kg- dkr 7,40 7,40 7,40
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 11 v 10 v 9 v 8 v 7 v 6 v 5
Pund
10,66
10,70
10,58
10,44
10,57
10,51
10,63
Dollar 6,78 6,79 6,64 6,65 6,74 6,64 6,71
Euro 8,87 8,94 8,82 8,83 8,77 8,83 8,84
Dansk 1,19 1,20 1,18 1,18 1,18 1,18 1,19
Norsk 1,17 1,20 1,18 1,17 1,16 1,15 1,15
Yen 8,11 8,35 8,14 8,31 8,57 8,60 8,82
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 13 v 12 v 11 v 10
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 22,50 22,50 22,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 20,50 20,50 20,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 21,00 20,00 20,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 21,00 21,00 21,00
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 540 540 540
SLS (Scan)
Plus 30 kg, beräkn. - 421 418 418
Plus 30 kg, marknads - 525 525 525
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
30 kg5, säljare begär ej bud ej bud ej bud ej bud
30 kg5, köpare betalar 750 750 750 750
Finsk smågris 30 kg 63-69€ 63-69€ 63-69€ 63-69€
Dansk smågris 30 kg6 550 550 550 550
Dansk smågris 7 kg6 335 335 285 285
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - brist brist brist
KLS Ugglarps - brist brist brist
Skövde Slakteri - brist brist brist
Dalsjöfors Slakteri - balans balans brist
Dahlbergs Slakteri - brist brist brist
Ginsten - brist brist brist
-
MarknadsavdragM
Dalsjöfors Slakteri - - - -
Skövde Slakteri - - - -
Dahlbergs Slakteri - - - -
Ginsten - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 12 v 11 v 10 v 9 v 8
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
250
Basis 7 kg 212 212 212 219 219
425
Basis 30 kg 361 361 361 370 370
256
SPF+Myc 7 kg 217 217 217 224 224
431
SPF+Myc 30 kg 366 366 366 375 375
260
SPF 7 kg 221 221 221 228 228
436
SPF 30 kg 370 370 370 379 379
1027
Økologi 30 kg 864 864 871 863 863
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
908
25-kilos 790 790 790 790 790
HK Agri euro euro euro euro euro
428
25-kg, Priimuus 49,50 48,5 48,5 48,5 48,5
Snellmans
591
Klass S40, 30 kg* 67 67 67 67 67
Tyskland
556
ZNVG 28 kg 63 63 63 63 62
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
6 nov Land v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
Skr euro euro euro euro euro
332 EU, medelpris 36,62 36,01 34,72 34,76 34,60
-
725 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
578 Sverige 63,79 63,03 60,74 64,43 59,62
566 Slovakien 62,50 53,19 47,41 47,41 50,40
501 Italien 55,27 54,63 54,23 53,99 53,90
433 Finland 47,80 49,53 45,97 45,84 45,60
424 England 46,82 46,82 46,17 45,91 46,32
401 Luxemburg 44,30 44,30 36,80 38,70 34,60
392 Danmark* 43,27 43,25 42,31 42,31 42,32
380 Tjeckien 41,98 42,11 42,08 46,72 46,61
378 Tyskland 41,70 40,00 38,80 38,90 38,70
356 Estland 39,28 39,75 41,40 38,81 43,27
326 Belgien 36,00 36,00 35,00 34,00 34,00
283 Spanien 31,21 29,98 29,26 29,15 29,65
281 Polen 31,04 31,95 30,81 31,06 30,38
259 Frankrike 28,60 28,60 26,60 25,00 23,80
217 Portugal 24,00 24,00 24,00 28,00 28,00
240 Holland 26,50 24,75 23,00 23,00 23,00
208 Ungern 23,04 30,09 22,95 27,26 27,30
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.