Senaste nytt om priser
och marknaden


Uppdatera gärna innan du läser.

Industripriset stiger
Scans industripris, det som tidigare kallades partipris, har höjts till 21,72 kr. /120326

Finska HK höjer 1 cent
Den finska delen av HKScan höjer priset på slaktgrisar 1 cent v 13. /120326

Sveriges Djurbönder och jag kan bli kollegor?!
Vårvädret och påsken börjar dra, men inte tillräckligt för den svenska marknaden. Trots att det rimligtvis säljs mer kött inför en matvecka som påsken, har inget svenskt slakteri tagit några prisinitiativ. Men det finns små antydningar i slaktarnas kommentarer. En orsak kan givetvis vara att golvpriserna redan intecknat det prisutrymme som normala år påverkat det offentliga grispriset. Enligt en mycket initierad bedömning kan fler än hälften av alla avtal för 2012 ha klausul om golvpris. Det har nog redan höjt prisnivån för allt griskött, vilket inte minst syns på klagomålen i olika rapporter från slakterierna om dyrare råvaror 2012.
Men som vi ser av tyska priset nästa vecka, har vårvädret effekt på priserna. Det tyska grispriset har varit oförändrat under åtta veckor och prognoserna i början av veckan var att det kunde bli oförändrat även nästa vecka. Utbud och efterfrågan var stabil. Men så kom utsikter för bra grillväder. Tyska grispriset går upp 5 cent och danska 20 öre v 13. Det ger oss hopp om snara höjningar även i Sverige.
Veckans begivenhet var Sveriges Djurbönders årsstämma. Frågan om nedläggning av föreningen togs inte upp, eftersom man bestämde sig i fjol för att köra oförändrat ett tag till. Frågan om vad föreningen ska ha för uppgift, utöver att äga aktier i HKScan, kvarstår dock. Sveriges Djurbönder har en ganska ovanlig årsredovisning, där summan för föreningens omsättning enligt resultaträkningen är 0!
Nu sätts hoppet till förnyelse i föreningen, med nya idéer från nya vd Marika Wärff, samt nya ordföranden Annette Skoog. Otto Ramel kastade in handduken, sedan han konstaterat att det var betydligt värre att åstadkomma något, än han trodde när han åttog sig uppdraget som ordförande för ett par år sedan.
Föreningen ställer framför allt hoppet på verksamhet, som en medlemsundersökning pekat ut. Det är en enkät som företaget Novus genomfört. En mycket stark majoritet vill ha hjälp med att ta fram underlag för förhandlingar om priser och villkor med slakterierna. Alltså att skriva bra leveransavtal och därmed få ökad lönsamhet i sina företag. Det som också ansågs viktigt var att få veta vad som händer i omvärlden i fråga om ekonomi och drift, för att ligga steget före som animalieproducent. Omvärldsanalyser, m a o. Längre ner på listan kom vanlig produktionsrådgivning.
Kort kan man säga att det medlemmarna önskar sig är en Grisportalen med @-GRIS, men för hela animalieproduktionen och då framför allt gris, nöt och lamm. Detta är ju också intressant för mig, som jobbar med grispriser och grisnyheter. Men det jag frågar mig är bl a hur mycket folk kommer det att behövas för att göra något bättre och för alla djurslag. Och är det möjligt för en organisation som Sveriges Djurbönder?
Ett av de stora problemen för Sveriges Djurbönder är att organisationen är så starkt beroende av HKScan och Scan. Ett förslag från en tidigare stämma var ju att Sveriges Djurbönder skulle samla medlemmarnas djur och sälja dem till olika slakterier. Det stupade bl a på kopplingen till Scan. Sveriges Djurbönder kan ju inte göra omvärldsanalyser enbart som passar Scan och inte skriva om grispriser som enbart gynnar Scan. Tanken med omvärldsanalyser och ekonomirapporter är ju annars god.
Att det är så stort intresse för det jag skriver i @-GRIS och på Grisportalen, visar också besöksstatistiken i kalla siffror. Jag startade Grisportalen i oktober 2006, inför Elmia. I veckan rundade vi 40 miljoner klick på sidan sedan dess. 40 miljoner gånger har alla ni som läser det här, klickat fram en ny sida. Och vi är ju ingen stor bransch. En vanlig dag i slutet av veckan är det mellan 24000 och 28000 klick. Förmodligen är du ute och jagar prisinformation och nyheter från omvärlden. Tack för ditt stora intresse! /LG 120323

Priset i Tyskland upp 5 cent!
Äntligen stiger tyska grispriserna. V 13 stiger priset på slaktgrisar med 5 cent till 1,65 €, samtidigt som priset på suggor stiger 4 cent. I Sverige höjer Eriksson transport suggpriset med 30 öre.
I Danmark stiger priset på slaktgrisar 20 danska öre. /LG 120323

Grisskötare
önskas till 300 suggors helintegrerad besättning vid Kristianstad.
Egen rekrytering och foderberedning.
Lars Nilsson, 0709-320 160
320180@telia.com


Vädret kan bryta 8 veckors prisstiltje
Även denna vecka kännetecknas EUs grismarknad av stabila priser. Tyskland har haft oförändrat pris 8 veckor i sträck. I Danmark, Holland och Österrike är efterfrågan otillräcklig för att resultera i prishöjningar. I Spanien stabiliseras priset på en hög nivå. Ett begränsat utbud på hemmamarknaden möter en stabil efterfrågan.
I Frankrike syns tydligt fallande priser. Nedgången stoppas endast om prisnivån når samma höjd som i omvärlden. F n är franska priset fortfarande 5 cent över det tyska. En liten korrigering av priserna med 1 cent rapporteras från Belgien.
Trend för tyska marknaden: I början av veckan var efterfrågan fortfarande livlig från en del slakterier, som den varit senaste tiden. Blir det utsikt för bra väder, kan vi hoppas att efterfrågan på hemmamarknaden stiger och banar vägen för nödvändiga höjningar av priserna. ISN 120323Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Vi har något lägre anmälan, men slaktar och styckar enligt plan.
Det märks att påsken dragit igång, då det är bra efterfrågan på charkråvara, samt ett bra drag efter kotlett och karré. Däremot så har det varit lite lugnare efterfrågan på filé.
Läget och marknadsnotering på smågris är oförändrad nästa vecka.
Vecka 13 inför vi kvotering av smågris
Vi kommer att införa en kvotering på 80 % av beställd volym vid insättning av smågris via vår förmedling med start måndag den 26 mars.
Anledningen till detta är att vi idag har brist på smågris. Genom kvoteringen kan vi fördela smågrisarna till fler leverantörer och på det viset minska antalet tomma slaktsvinsstall.
Kvoteringen berör inte mellangårdsinsättningar.

KLS Ugglarps
Marknaden är oförändrad jämfört med föregående vecka.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det är nu både grillväder och nära till påsken, så försäljningen är bättre.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -I slutet i veckan har vi sett ökad aktivitet på marknaden inför påskhelgen. Prisförhandlingarna går trögt, då det för tillfället finns ett stort utbud på marknaden. Så det är viktigt att vi alla arbetar för att stärka konsumentens preferens för svenskt. Där finns det ingen genväg i vårt långsiktiga arbete.
Mycket glädjande att Sveriges största grossist inom restaurang- och storhushåll, Martin Servera, har valt att svenskmärka alla sina produkter. Vi kommer tillsammans med Martin Servera genomföra ett större antal kampanjer under sommaren, där vi lyfter fram det svenska köttet.
Balans i slakt medan vi har underskott på smågris.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -

Spotmarknaden.se
Per Karlsson: -Avvänjningen är viktig! Spotmarknaden erbjuder gratis varuprov av Europas vassaste avvänjningsfoder till de 100 första som skickar intresseanmälan till info@spotmarknaden.se. De 50 första får dessutom ett varuprov på ett mycket konkurrenskraftigt stalldesinfektionsströ att använda på boxgolven.
Spotmarknaden tar nu ett aktivt steg in i Finland i syfte att köpa finska slaktsuggor. För suggor som hämtas i Finland är priset 0.60 € per kg, men traktas suggorna till Sverige (t ex i en samordnad transport) betalas de med 9 kr per kg.
Till Katarina Rydén och Henrik Åkesson:
Det finns två huvudanledningar till att svensk grisproduktion ser ut som den gör: Svensk djurskyddslagstiftning, samt svenska slakteriers kontroll över smågrisarna. Den första gör produktionen för dyr i förhållande till omvärlden. Den andra gör att (nästan) alla får samma betalt, samtidigt som marknaden regleras.
1). Djurskyddslagstiftningen har sedan EU-inträdet gjort det omöjligt att konkurrera med de övriga aktörerna på den inre marknaden, vilket tydligt kan ses i en sjunkande produktion på en växande marknad.
2). Slakteriernas kontroll av smågrisen har satt marknadsekonomin ur spel. Därmed är det inte den bästa producenten som överlever, eftersom alla smågrisar (nästan) har samma värde. I övriga Europa handlas smågrisen till värdet den har i produktionen (tillväxt, foderförbrukning, dödlighet, m m).
Det är riktigt att det inte går att starta och stoppa en smågrisproduktion från ena dagen till den andra. Ni efterlyser båda ansvar av andra och att smågrisproduktionen skulle stöttats bättre ekonomiskt 2011. Samtidigt säger Henrik Åkesson att nu när produktionen kommit ner i nivå, så skönjas en ljusning. Hur ska det vara, marknadsekonomi eller stöttning? Det är lätt att göra rätt när förändringar och ansvar handlar om att tala om för andra vad de skulle ha gjort. Slutsatsen av Henrik Åkessons inlägg är att om vi bara fortsätter som tidigare med den enda förändringen att slaktgrisföretag kör även om siffrorna är röda så kommer vi vidare. Det är naturligtvis ingen lösning. Henrik Åkesson har däremot helt rätt i att slaktkapaciteten anpassar sig efter marknaden. Men när något växer är det nästan alltid så att det finns en man för lite på bandet, när något krymper är där en man för mycket på bandet. Dvs, det tar lång tid innan kostnadsanpassningen har skett. Så länge minskningen pågår är kostnaderna konstant för höga, det är ju det som är anledningen till minskningen.
Vidare när det gäller de två punkter som Henrik Åkesson tar upp, så prissätts det importerade grisköttet av marknaden. Handeln är intresserad av att köpa billigt. Om vi föder upp utlandsfödda grisar i Sverige kommer dessa att konkurrera med importerad köttråvara. Den som är billigast hittar köpare först och precis som Henrik Åkesson skriver finns ett intresse från handeln att hålla nere priset på svensk råvara, precis som idag. Därför vore det bra att kunna erbjuda båda alternativen, svenskt och importerat. Att slakterierna konkurrerar med varandra är en fördel så länge det inte svängt över till att kostnaderna för ej utnyttjad slaktkapacitet kostar grisföretagarna pengar. Sannolikt är vi där idag. För övrigt så var det här ett teoretiskt exempel som redovisades, Sverige har idag inte kapacitet att slakta lika mycket som konsumeras.
Så länge nuvarande djurskyddslag gäller kommer produktionen av helsvensk gris att fortsätta minska. Då har vi att välja mellan att acceptera det eller inte, då är ett starkt alternativ att göra som Tyskland, Europas största grisland, importera grisarna för vidare uppfödning. Ett alternativ är att även anamma tyskarnas sätt att bestämma nationalitet på grisen, dvs grisar har den nationalitet som landet de slaktas i. Men det skulle sannolikt påverka ”mervärdet” för de 23 % av grisen som säljs som färskt kött.
Hur var det då med ansvaret? Svensk slaktindustri har ett ansvar att komma ner i kostnader som är i paritet med Europas. Aveln har ett ansvar att tillhandahålla avelsmaterial som är i paritet med Europas. Men grisföretagarna har också ett ansvar – att komma ner i produktionskostnad som är i paritet med Europas.

 
Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Slakten har varit normal denna vecka, men vi har brist på smågrisar.
-Försäljningen tar nu intryck av att vi närmar oss våren och påsken.

HK Agri (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Slakten normal, men brist på smågrisar.

Danish Crown
De europeiska marknaderna för färskt kött är på väg att räta upp sig. Påsken är nära inpå och de första vårtecknen visar sig i södra Europa.
Bog och bröstfläsk säljs till stabila priser och kotlett, som tidigare varit under press, säljs nu till svagt stigande priser.
Påsken ger också god efterfrågan på filé, som säljs på tillfredsställande prisnivå.
Motsatt säljs skinka, trots helgdagarna och påsken, endast med extra arbete och till oförändrade priser.
Avsättningen till tredje länders marknader är stabil.

Marknadskommentarer från grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:-

Debatt
Var inget ansvar för ett halvår sedan?
Hur kan det komma sig att inte Scan kände ett ansvar för grisnäringen för ett halvår sedan när det fanns gott om svenska smågrisar, då dumpades priset med följd att många smågrisproducenter fick lägga ner eller minska sin produktion pga allt för dålig ekonomi, vi kan ju inte välja att ställa tomt så fort det inte passar !!!
Jag antar att det är samma bönder som stod tomt under den värsta krisen som nu skriker värst efter billiga import grisar.
Jag håller med om att slaktindustrin behöver mer djur men det visste vi väl alla även för ett halvår sedan, att importera grisar känns inte som rätt väg att gå om det inte går att få upp priset på dom grisar vi har ut till konsument, och på så vis genom ökad lönsamhet få en ökad produktion
Vi måste se grisproduktionen ända från födsel till slakt och inte slåss sinsemellan
Integrering/mellangårdsintegrering borde starkt premieras prismässigt för att få ett flyt i hela produktionen.
Katarina Rydén

Svar på Per Karlssons inlägg (denna vecka)
Det är bra att man har åsikter, men är dina åsikter allas åsikt??
Om vi redan idag har svårt att nå fram med budskapet vad svensk grisproduktion står för, hur ska vi kunna förmedla "helsvenskt, halvsvenskt, bulksvenskt......"??
Vad är det vi ska ändra på i smågrisproduktionen?
Jag är inte helt säker på att du har alla uppfödare med dig när du slår på trumman för att försämra villkoren för suggor och smågrisar.
Att ha fixerade suggor på helspalt utan strö är givetvis arbetseffektivt, men är det dit vi vill?
Att avvänja vid 3 - 4 veckors ålder ger också fler grisar per sugga och år, under förutsättning att grisarna klarar avvänjningen, gör vi det utan antibiotika?
Hur ska vi få tillåtelse att göra som många av våra kollegor i Europa, ge en "cocktail" vid avvänjning, en innan insättning i slakt och varför inte en riktig körare med alla sorter vid ca 60 kg lev vikt.
Det är ju den verkligheten många länder lever i.
En mycket viktig del av lönsamheten i smågrisproduktionen är fertiliteten, vem betalar priset om/när vi får in PRRS?
Jag tog beslutet att inte ta in djur utifrån i besättningen 1999, detta för att få en bättre hälsostatus, vilket vi också uppnått.
Risken för smittor kommer främst med slakt/smågris-bilar. Idag kör många åkerier grisar kors och tvärs åt flera slakterier, så även dom som valt bort Scan riskerar att få en bil på gården som kört importgrisar.
Vem tar ansvar för den risken och betalar notan??
Grisar i Sverige får bara transporteras 8 timmar. Gäller inte den regeln om grisarna kommer ifrån Finland eller Danmark?
Jag vill nog ha ett svar av t ex Jordbruksverket vad som gäller om vi får in sjukdomar vid import och dom stora risker det medför för våra besättningar.
Katarina Rydén

S
mågrisimport
Per Karlsson, Spotmarknaden, skrev förra veckan att om vi ökar produktionen till 4,2 milj grisar, motsvarande svensk konsumtion, så skulle vi spara 80 - 85 milj kr, eller 22 öre/kg, genom bättre beläggning på slakterierna. Import av smågrisar skulle även stärka betalningsförmågan för den svenskfödda grisen.
Det är mycket i resonemanget som är ogenomtänkt. Vi som varit med länge, vet att en så kraftig produktionsökning upp till självförsörjningsgrad, drastiskt skulle sänka prisnivån av två skäl:
• Handeln vill fortsatt köpa importfläsk för att hålla prisnivån nere på svensk råvara.
• Slakterierna kommer, liksom vi upplevt under senare år, att konkurrera sinsemellan.
Per Karlsson och Paw Mathiesen har vid åtskilliga tillfällen under senaste året på ekonomiska grunder avrådit från insättning av smågrisar. Detta trots en ännu värre situation för smågrisproducenten, som dessutom inte blev av med smågrisen. Den som vill vara med även i goda tider, bör också ställa upp när det är besvärligt. De uppfödare av slaktgrisar som av egoistiska skäl följde spotmarknadens råd, kan stå med tomma stallar idag. Tänk om man i stället sagt att nu får vi alla ställa upp och rädda den svenska produktionen, så den inte minskar ytterligare.
Vi som är integrerade, eller har mellangårdsavtal, skönjer idag en ljusning med lägre total produktion. Vi vill absolut inte ha någon import av smågrisar med åtföljande hälsomässiga och marknadsmässiga risker. Slakterikapaciteten anpassas av sig själv till marknaden.
Det är ett ytterst fåtal slaktsvinsproducenter som nu skriker efter smågrisimport. Alla vi övriga är klart emot import av smågrisar.
Henrik Åkesson

Bloggat:
Grisgeneralen

17,50 kr för slaktgrisar krävs just nu
Smågrispris på 630 - 700 kr + suggpeng är bra för smågrisuppfödarna och de är väl värda det efter de dåliga åren. När dessa smågrisar kommer till slaktgrisstallet och får foder för 17 öre/MJ, samt när övriga fasta och rörliga kostnaderna är 250 - 350 kr, då måste priset på slaktgrisarna vara 17,50 kr/kg.
Bristen på smågrisar gör dock att många stallar står tomma viss tid. Det ökar de fasta kostnaderna med 7 % per vecka.
Scan/SLS har utan förvarning och synbar anledning höjt förmedlingsavgiften med 15 kr/smågris. Alltså 20 öre per kg griskött. Det måste du begära kompensation för i ditt avtal!
Sven Jerpdal

Otto ryter till
Otto Ramel avgick, eftersom Scan och SLS inte uppfyller de förväntningar man haft från Sveriges Djurbönder. Ska organisationen upplösas, eller ska Lars Hultströms på sin tid genomtänkta förslag dammas av för att utveckla organisationen? Sveriges Grisföretagare har också ett uppdrag från stämman i Falkenberg med liknande inriktning. Jönköpingsmötet ställde också samma krav.
Synd att Otto inte var lika kraftfull under sin tid vid Lantmännen. Då hade vi kanske haft bondenytta kvar i Lantmännen nu.
Bertil Hilbertsson tipsar om en läsvärd engelsk hemsida som heter www.thankstofarmers.org
Sven Jerpdal

Gunnelas blogg
-Marianne Elvander, SVA, fick i SVT tydliggöra riskerna med att vi får in djursjukdomar som PRRS på svin och ParaTb på nötkretaur. Till min glädje kom också risken med att importera multiresistenta bakterier upp. Det lönar sig att skrika högt om hot mot den svenska djurhälsan när frifräsare vill importera smågrisar från Danmark och Scan tar in finska smågrisar. Det som är positivt är att Eskil Erlandsson öppet har redovisat att Sverige kommer driva frågan till EU-domstolen. Vi kommer sannolikt inte vinna, men det ger oss i Sverige tid att påverka EUs nya djurhälsolag och skärpa våra frivilliga branschregelverk.

Bloggar du om grisar?
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan. /LG

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
@-GRIS 23 mars 2012
Senaste uppdatering gjord 26 mars 13,40
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 13

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är gått upp till
21,72 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 13 v 12 v 11 v 10
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Spotmarknaden Sva 75-100 14,85 14,85 14,85 14,85
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 14,80 14,80 14,80 14,80
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,80 14,80 14,80 14,80
Dahlbergs 71-96,9 - 14,00 14,00 14,00
Skövde Slakteri 72-96,9 13,50 13,50 13,50 13,50
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 13,10 13,10 13,10 13,10
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 13,25 13,25 13,25 13,25
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 72-93,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 13 v 12 v 11
12,49 Danish Crown 70,0–87,9 dkr 10,50 10,30 10,30
24,11 Nortura 71,1–90,0a nkr 20,97 20,97 20,97
13,14 HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro 1,49 1,48 1,48
12,87 HK Agri grund 76 – 92,5b euro 1,46 1,45 1,45
12,34 Österbottens 78 – 96 euro 1,39 1,39 1,39
13,58 Snellman 80–105 euro 1,53 1,53 1,53
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- - - -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 13 v 12 v 11 v 10 v 9
23 mar Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,65 Tyskland 1,65 1,60 1,60 1,60 1,60
20 mar jämförbara**
14,72 England - 1,658 1,634 1,606 1,520
15,21 Spanien - 1,713 1,713 1,713 1,701
14,61 Italien - 1,646 1,646 1,646 1,643
14,62 Tjeckien - - 1,647 1,619 1,582
14,12 Frankrike - 1,591 1,640 1,690 1,714
14,11 Polen - - 1,589 1,614 1,606
13,72 Tyskland - 1,546 1,546 1,546 1,546
13,60 Belgien - 1,532 1,544 1,556 1,556
13,49 Danmark - 1,520 1,520 1,520 1,520
13,43 Holland - 1,513 1,513 1,513 1,513
13,31 Österrike - 1,499 1,499 1,499 1,499
12,69 Irland - 1,430 1,430 1,430 1,411
9,48 Sverige - 1,068 1,062 1,071 1,072
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
12 feb Land v 6 v 5 v 4 v 3 v 2
Skr euro euro euro euro euro
13,83 EU, medelpris 1,578 1,550 1,517 1,494 1,503
-
16,57 Malta 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890
16,15 Grekland 1,842 1,842 1,857 1,891 1,935
15,47 Bulgarien 1,765 1,765 1,765 1,765 1,765
14,97 Lettland 1,708 1,695 1,668 1,673 1,713
14,88 Italien 1,697 1,688 1,682 1,717 1,754
14,63 Polen 1,669 1,645 1,574 1,511 1,516
14,51 Ungern 1,655 1,638 1,606 1,558 1,579
14,48 Slovakien 1,652 1,662 1,650 1,652 1,675
14,41 Luxemburg 1,644 1,642 1,603 1,650 1,650
14,35 Litauen 1,637 1,603 1,576 1,549 1,592
14,33 Tjeckien 1,634 1,627 1,618 1,619 1,654
14,31 England 1,632 1,641 1,661 1,705 1,705
14,20 Cypern 1,620 1,590 1,650 1,690 1,690
14,13 Tyskland 1,612 1,623 1,591 1,530 1,489
13,97 Österrike 1,594 1,586 1,544 1,460 1,452
13,94 Rumänien 1,590 1,597 1,601 1,620 1,612
13,85 Estland 1,580 1,616 1,644 1,639 1,640
13,74 Slovenien 1,567 1,584 1,531 1,494 1,464
13,68 Finland 1,560 1,529 1,523 1,527 1,541
13,52 Sverige 1,542 1,529 1,528 1,526 1,523
13,41 Portugal 1,530 1,490 1,460 1,470 1,500
13,32 Spanien 1,519 1,476 1,443 1,441 1,463
13,21 Belgien 1,507 1,502 1,457 1,389 1,387
12,80 Irland 1,460 1,459 1,460 1,458 1,458
12,80 Frankrike 1,460 1,460 1,400 1,430 1,430
12,75 Holland 1,454 1,492 1,333 1,348 1,346
12,29 Danmark* 1,402 1,375 1,375 1,374 1,399
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
14 mars
7 mars
29 feb
22 feb
Utbud
2055
1865
1215
1850
Sålda
1605
1555
1805
1630
Medelpris, euro
1,65
1,65
1,65
1,66
Lägst
1,64
1,6
1,64
1,65
Högst
1,66
1,65
1,65
1,67
Medelpris, skr
14,55
14,55
14,55
14,65

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,10 kr, galtar 5,10 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 13 v 12 v 11 v 10
Knorrevången Fri vikt, klass 9,20 9,20 9,20 9,20
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 9,10 8,80 8,80 8,80
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 9,00 7,00 7,00 7,00
Ginsten 140,1 kg- 6,00 6,00 6,00 6,00
Dahlbergs 140- - 6,80 6,80 6,80
KLS Ugglarps 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Scan 140- 6,12 6,12 6,12 6,12
Dalsjöfors 58% 6,25 6,25 6,25 6,25
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Skövde 140- 5,80 5,80 5,80 5,80
Galtar
Knorrevången oflådd 5,50 5,50 5,50 5,50
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 5,10 4,80 4,80 4,80
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka.
Suggor 9,20, galtar 5,50 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 13 v 12 v 11
9,91
Danish Crown 129,9 kg- dkr 8,40 8,40 8,40
20,50
Nortura Fri vikta nkr 17,83 17,83 17,83
Finland
7,54
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
5,77
HK Agrii Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
5,32
Österbottens Fri vikt, E euro 0,60 0,60 0,60
5,32
Spotmarknaden Fri vikt, E euro 0,60 - -
Tyskland
11,45
ZNVG 56 % euro 1,29 1,26 1,26
Galtar
8,73
Danish Crown 109,9 kg- dkr 7,40 7,40 7,40
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 12 v 11 v 10 v 9 v 8 v 7 v 6
Pund
10,66
10,66
10,70
10,58
10,44
10,57
10,51
Dollar 6,71 6,78 6,79 6,64 6,65 6,74 6,64
Euro 8,88 8,87 8,94 8,82 8,83 8,77 8,83
Dansk 1,19 1,19 1,20 1,18 1,18 1,18 1,18
Norsk 1,16 1,17 1,20 1,18 1,17 1,16 1,15
Yen 8,06 8,11 8,35 8,14 8,31 8,57 8,60
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 14 v 13 v 12 v 11
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 22,50 22,50 22,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 20,50 20,50 20,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - - 21,00 20,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 21,00 21,00 21,00
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 540 540 540
SLS (Scan)
Plus 30 kg, beräkn. - 421 421 418
Plus 30 kg, marknads - 525 525 525
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
30 kg5, säljare begär ej bud ej bud ej bud ej bud
30 kg5, köpare betalar 690 690 750 750
Finsk smågris 30 kg 63-69€ 63-69€ 63-69€ 63-69€
Dansk smågris 30 kg6 550 550 550 550
Dansk smågris 7 kg6 335 335 335 285
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - brist brist brist
KLS Ugglarps - brist brist brist
Skövde Slakteri - brist brist brist
Dalsjöfors Slakteri - brist balans balans
Dahlbergs Slakteri - - brist brist
Ginsten - brist brist brist
-
MarknadsavdragM
Dalsjöfors Slakteri - - - -
Skövde Slakteri - - - -
Dahlbergs Slakteri - - - -
Ginsten - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 13 v 12 v 11 v 10 v 9
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
259
Basis 7 kg 218 212 212 212 219
440
Basis 30 kg 370 361 361 361 370
265
SPF+Myc 7 kg 223 217 217 217 224
446
SPF+Myc 30 kg 375 366 366 366 375
270
SPF 7 kg 227 221 221 221 228
451
SPF 30 kg 379 370 370 370 379
1035
Økologi 30 kg 870 864 864 871 863
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
908
25-kilos 790 790 790 790 790
HK Agri euro euro euro euro euro
428
25-kg, Priimuus 49,50 49,50 48,5 48,5 48,5
Snellmans
591
Klass S40, 30 kg* 67 67 67 67 67
Tyskland
568
ZNVG 28 kg 64 63 63 63 63
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
6 nov Land v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
Skr euro euro euro euro euro
332 EU, medelpris 36,62 36,01 34,72 34,76 34,60
-
725 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
578 Sverige 63,79 63,03 60,74 64,43 59,62
566 Slovakien 62,50 53,19 47,41 47,41 50,40
501 Italien 55,27 54,63 54,23 53,99 53,90
433 Finland 47,80 49,53 45,97 45,84 45,60
424 England 46,82 46,82 46,17 45,91 46,32
401 Luxemburg 44,30 44,30 36,80 38,70 34,60
392 Danmark* 43,27 43,25 42,31 42,31 42,32
380 Tjeckien 41,98 42,11 42,08 46,72 46,61
378 Tyskland 41,70 40,00 38,80 38,90 38,70
356 Estland 39,28 39,75 41,40 38,81 43,27
326 Belgien 36,00 36,00 35,00 34,00 34,00
283 Spanien 31,21 29,98 29,26 29,15 29,65
281 Polen 31,04 31,95 30,81 31,06 30,38
259 Frankrike 28,60 28,60 26,60 25,00 23,80
217 Portugal 24,00 24,00 24,00 28,00 28,00
240 Holland 26,50 24,75 23,00 23,00 23,00
208 Ungern 23,04 30,09 22,95 27,26 27,30
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.