Senaste nytt om priser
och marknaden


Uppdatera gärna innan du läser.

Serverfel igen
De senaste dagarna har det varit fel på den server grisportalen ligger på. Sidan visas, men det har inte gått att datera upp den.
För att (om möjligt) få slut på allt strul, har jag börjat flytta allt till en annan leverantör.
När det här skrivs är grisportalen fortfarande inte möjlig att uppdatera, men jag hoppas det fungerar i helgen.
För dagens @-GRIS innebär det att det inte går att uppdatera texten. Bilder och annonser länkas, men inte till denna fredags @-GRIS. /LG 120330

Förväntningarna på 2012 börjar märkas på tjockare plånbok
Medan priserna stiger på många marknader för griskött i Europa, bl a Tyskland och Danmark där svenska importörer hämtar sin råvara, så går höjningarna trögt i Sverige. Scans pris på 10,27 kr i synnerhet, borde ha rört sig i varje fall något, men pengarna stannar nu inom företaget. Om det, som sagts tidigare, inte är de förhållandevis dyra gruppförhandlingarna som ska betalas först. Vi har inte sett några prishöjningar från de andra slakterierna heller, mer än för nästa vecka Ginsten och Dalsjöfors som höjer 30 resp 50 öre. Ginsten svingar sig nu över 15-kronorsnivån med sina 15,10, vilket är en betydelsefull milstolpe för 2012. Inget mer pris under 15 kr, förrän möjligtvis efter jul? Det hoppas vi och tror på! Spotmarknaden höjer också 50 öre, vilket tyder på slakteriernas efterfrågan på slaktgrisar utöver de som kontrakterats.
I Finland fortsätter priserna upp. Atria höjer 2 cent och följer därmed HK, som höjde förra veckan. När jag talar med finska slaktarna, har de nog mer uttalade förhoppningar om höjda priser, än vad svenska kollegerna har. Men vi kanske bara ligger lite efter Finland.
Tyskland höjde 5 cent denna vecka och höjer ytterligare 3 cent v 14. Danmark har också fortsatta höjningar nästa vecka och har höjt 40 öre på två veckor.
Efterfrågan på suggkött är också stort och Dalsjöfors höjer med 1 kr v 14 till 7,25 kr. Det är dock långt kvar till Knorrevångens 9,20 kr. Tänk, 9,20 för gamla suggor och 10,27 för prima slaktgrisar?! Man tror knappast att det är grisar priset gäller. Och det kanske inte är det heller.
För ett par veckor sedan berättade jag att Scan är riktigt optimistiska för grillmarknaden i år och presentationen av Rapsgrisen inför konsumenterna väntas bli riktigt positivt mottagen, vilket man har erfarenhet av från lanseringen i Finland i fjol. Dalsjöfors säger den här veckan att man ser en fördubbling av försäljningen av grillkött, så här långt. Dessutom till stigande priser.
Kalkylerna ser nu allt bättre ut, säger slaktgrisföretagare jag talat med i veckan. Förbättringarna börjar redan märkas i plånboken. Det är ett gott tecken, redan så här års.
En väntad bättre marknad ger möjligheter. Även om det behövs ännu fler kronor per kilo för att få en bankman glad för att låna ut pengar till grisstallar, så ser företagare möjligheter. Det är när trenden syns, man ska satsa. Ramsta Robotics byter namn till Envirologic AB för att få mer fokus på det roboten gör, en bättre arbetsmiljö, men företaget ser möjligheter i att bl a tyskar och danskar, som nu börjar tjäna pengar på grisar, ska köpa sig bättre arbetsmiljö. Man går ut och söker kapital för att bl a bygga ut försäljningen i länder där grisnäringen väntas expandera. Alltså, ett tecken på att grisnäringen är på uppgång efter några bedrövliga år.
Är då allt så positivt? Där det finns pengar, finns det också någon som vill norpa dem. Grisgeneralen Jerpdal skriver den här veckan om att SLS redan plockat till sig högre förmedlingsavgifter för smågrisar, som tillsammans med kvotering av smågrisar kostar uppfödare av slaktgrisar hela 55 kr per gris. /LG 120330

Grisskötare
önskas till 300 suggors helintegrerad besättning vid Kristianstad.
Egen rekrytering och foderberedning.
Lars Nilsson, 0709-320 160
320180@telia.com


Ökad konsumtion i EU pressar prisera uppåt
Grispriserna steg på de flesta EU-länders marknader denna vecka. Dels stimulerar det soliga vårvädret försäljningen av framför allt grillkött. Dels förbereder sig slakt- och charkindustrin för väntad försäljning inför påsken. Utbudet av slaktgrisar ligger i flera länder under den stigande efterfrågan på griskött.
I Tyskland och Belgien ser vi de största höjningarna av grispriset, med 5 cent. I Holland och Österrike blev höjningen 4 cent och i Danmark 3 cent. Endast i Frankrike sjönk priset och nu har priset sjunkit nära 17 cent på fyra veckor. Men fransmännen är dock optimistiska och tror att botten är nådd. Priset ligger nu på tysk nivå.
I Spanien blev priset oförändrat, men spanska observatörer menar att marknaden kan komma under press som en följd av den växande klyftan mellan de franska och spanska priserna, samt en hotande generalstrejk kommande vecka. På denna börda läggs sedan förlorade slaktdagar i samband med påsken.
Trend för tyska marknaden: Det är f n stor efterfrågan på griskött från slakterierna. Den kan inte alltid täckas med de grisar som bjuds ut. Från en del länder säger man att marknaderna är underförsörjda. Den positiva situationen väntas som minst leda till oförändrat pris, eller ytterligare prishöjning. ISN 120328
Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Vi har en god anmälan och slaktar enligt plan.
Påsk i kombination med bra väder gör att produktionen för grillprodukterna går för fullt. Vad det gäller marknaden finns det nu ett gott utbud. Däremot är det ont om charkråvara, samt vissa detaljer.
Nu inför vi en enda smågrisnotering
Vi har sedan många år tillbaka arbetat med två olika smågrisnoteringar; en för mellangårdsavtal, så kallad Beräknad notering, och en Marknadsnotering för grisar sålda via förmedlingen.
För att vi ska få en så rättvis notering som möjligt har vi utarbetat denna modell med grisföretagare, som gett sina synpunkter ur grisföretagarnas perspektiv. Dessa grisföretagare har gett inspel ifrån suggringarnas, smågris och slaktgrisföretagarnas synvinkel. Vi är tacksamma för deras samarbete och kommer fortsätta att samarbeta i denna form.
Från och med vecka 14 kommer vi endast ha en smågrisnotering som då gäller för både dem som tecknat kontrakt med beräknad- och marknadsnotering. Nästa veckas smågrisnotering är 525 kr.
För att kunna reglera marknadens tillgång och efterfrågan inför vi ett marknadstillägg/-avdrag, vilket då gäller för de som tidigare haft kontrakt styrda av marknadsnoteringen på smågris.
Med tanke på den efterfrågan som finns på smågrisar är marknadstillägget för nästa vecka 15 kr/smågris.

KLS Ugglarps
Våren har kommit med en härlig start, vilket gjort att vi kommit igång lite försiktigt med våra nya grillprodukter. Marknaden för övrigt är lugn, men förväntas förbättras inför kommande påskhelg

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det är nu en rätt bra marknad. Handeln och konsumenterna har vaknat till och vi ser ljuset i tunneln. Vi höjer priset 30 öre och börjar klättra på 15-kronorsvivån. Turistsäsongen närmar sig, så det blir säkert mera.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Vi höjer slaktgrisen med 50 öre, suggan med 1 kr och smågrisen med 25 kr. Det är nu tydliga prishöjningar i marknaden på säsongsprodukter som karré, m fl. Samtidigt ser vi även en ökad efterfrågan på charkråvara.
-Negativt är att tredje lands marknader, speciellt Ryssland och Kina är stängda, alternativt har låg aktivitet.
-Vi har otroligt bra start på vårt grillsortiment. Införsäljningsmässigt räknar vi med att dubbla volymen, jämfört föregående år.
-Det är balans på slaktgrisar och ett mindre underskott för smågrisen.
-Vi vill passa på och önska alla våra leverantörer och konsumenter en Trevlig Påsk!

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -

Spotmarknaden.se
Per Karlsson: -Slaktgrispriset går upp 50 öre, smågrisen når 700 SEK.
-Äggpriset i Europa rusar och har stigit mellan 50 och över 130 %. Med Europa menas alla länder i EU, utom Sverige. Enligt branschorganisationer i tyskland och Danmark anser man att detta beror på att Sverige inte har en fungerande handel över gränserna. Det betyder i klartext: Ta aldrig på dig en kostnad före någon annan, du får aldrig tillbaka den. Du tappar konkurrenskraft, du tappar produktion, det slutar med att någon annan gör det du skulle gjort.
Till Katarina Rydén:
Naturligtvis är det en förutsättning att de som jobbar med en viss typ av produktion måste vilja det, annars blir det aldrig bra. De som vill jobba med grisproduktion så som den sker idag, ska givetvis fortsätta med det. Frågan gäller hur kurvorna ska vändas, få igång nybyggnation. Även om alla inte håller med och inte heller kommer hålla med om att lösningen är harmoniserad djurskyddslagstiftning, så är det sannolikt ofrånkomligt om målet är att producera mer än 1,5 miljoner svenskfödda grisar. Att fortsätta med högre kostnader än omvärlden har vi provat ganska länge, vilket visat sig inte fungera. Om lönsamheten kommer att förbättras kommer nuvarande utveckling att eldas på. Om en tysk tjänar 300 och en svensk tjänar 100 är det ganska givet vem som först tar beslut att bygga.

 
Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Vi ser nu en positiv utveckling på marknaden, som ser ut att fortsätta en tid framöver. Det gör att priset både på slaktgrisar och suggor höjs med 2 cent.
-Slakten är i balans, medan det är fortsatt underskott på smågrisar.

HK Agri (HKScan
.
Ulf Jahnsson: -Det är bra efterfrågan på köttprodukter när det är påsk. När folk är lediga, äter man mer kött.
-Slakten är av normal volym och bristen minskar för smågrisar,

Danish Crown
Påsken är nu så nära, att även detaljkunderna har börjat öka inköpen. Samtidigt har det under en period varit fint väder i norra Europa, vilket har bättrat på försäljningen.
Vi ser en stabil marknad för framändar. Bog och skinka visar positiv tendens, med god efterfrågan. Kotletter fortsatte under senaste veckan visa positiv utveckling och vi ser som följd av detta även en effekt på ryggfläsk, med svagt stigande priser.
På marknaderna i tredje land är det fortsatt stabil avsättning till Ryssland och Japan, medan Kina åter igen utvecklar sig positivt.

Marknadskommentarer från grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:-Fortfarande en stabil marknad både på den europeiska samt vår egen marknad. Både slaktgris och smågrisen stiger något på sina håll, men i Danmark och Tyskland räknar man med att ligga kvar på samma nivå som förra veckan för smågrisen. Positivt är att det finna vädret vi har kommer troligen att skapa en efterfrågan på griskött, då det är många som är lediga och vill plocka fram sina grillar.
Läkemedelsföretaget Pfizer gör en liten kontroversiell sak för tredje året i rad, nämligen går in och ger stipendium till ca 300 amerikanska veterinärstudenter. Totalt rör det sig om 830 000 dollar. Det är väl så att pengarna troligen är rätt så välplacerade, men kommer troligen inte att påskynda kampen mot bl a MRSA.
Foderpriserna ligger stabilt på en hög nivå, mycket talar för att råvaran borde gå ner. Men av någon anledning har detta inte inträffat ännu. Sojan har i stort varit stigande hela 2012.

Debatt
Varför inget ansvar för ett halvår sedan?
Hur kan det komma sig att inte Scan kände ett ansvar för grisnäringen för ett halvår sedan när det fanns gott om svenska smågrisar, då dumpades priset med följd att många smågrisproducenter fick lägga ner eller minska sin produktion pga allt för dålig ekonomi, vi kan ju inte välja att ställa tomt så fort det inte passar !!!
Jag antar att det är samma bönder som stod tomt under den värsta krisen som nu skriker värst efter billiga import grisar.
Jag håller med om att slaktindustrin behöver mer djur men det visste vi väl alla även för ett halvår sedan, att importera grisar känns inte som rätt väg att gå om det inte går att få upp priset på dom grisar vi har ut till konsument, och på så vis genom ökad lönsamhet få en ökad produktion
Vi måste se grisproduktionen ända från födsel till slakt och inte slåss sinsemellan
Integrering/mellangårdsintegrering borde starkt premieras prismässigt för att få ett flyt i hela produktionen.
Katarina Rydén

Bloggat:
Grisgeneralen

Ny SLS-avgift och smågriskvot kostar oss 55 kr per slaktgris!
SLS har utan förhandlingar höjt förmedlingsavgiften för smågrisar med 15 kr per gris. Dessutom kvoterar SLS tilldelningen av smågrisar till 80 % av beställt antal.
Det verkar som att Fredrik Jönsson tappat greppet om grisarna inom SLS. I gällande avtal medges inte sådana okynnesprishöjningar och inte heller kvoteringar. SLS har lovat att försörja slaktsvinsproducenten med smågrisar till 100% av angivet totalantal i kontrakten.
SLS tilltag försämrar slaktsvinskalkylen med 25 % högre fasta kostnader = 40 kr + 15 kr i förhöjd förmedlingsavgift. Totalt 55 kr per gris. 55 kr är vad SLS måste kompensera sina slaktsvinsleverantörer för!
Hur länge får Fredrik Jönsson härja på sitt militanta och okunniga sätt?
Sven Jerpdal

Gunnelas blogg

Bloggar du om grisar?
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan. /LG

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
@-GRIS 30 mars 2012
Senaste uppdatering gjord 4 april 21,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 14

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är gått upp till
21,72 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 14 v 13 v 12 v 11
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Spotmarknaden Sva 75-100 15,35 14,85 14,85 14,85
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 14,80 14,80 14,80 14,80
Ginsten Slakteri 65-94,9 15,10 14,80 14,80 14,80
Dahlbergs 71-96,9 14,50 14,00 14,00 14,00
Skövde Slakteri 72-96,9 - 13,50 13,50 13,50
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 13,10 13,10 13,10 13,10
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 13,75 13,25 13,25 13,25
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 72-93,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 14 v 13 v 12
12,73 Danish Crown 70,0–87,9 dkr 10,70 10,50 10,30
24,11 Nortura 71,1–90,0a nkr 20,97 20,97 20,97
13,14 HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro 1,49 1,49 1,48
12,87 HK Agri grund 76 – 92,5b euro 1,46 1,46 1,45
12,50 Österbottens 78 – 96 euro 1,41 1,39 1,39
13,58 Snellman 80–105 euro 1,53 1,53 1,53
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- - - -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 14 v 13 v 12 v 11 v 10
30 mar Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,90 Tyskland 1,68 1,65 1,60 1,60 1,60
28 mar jämförbara**
14,79 England - 1,668 1,658 1,634 1,606
15,19 Spanien - 1,713 1,713 1,713 1,713
14,60 Italien - 1,646 1,646 1,646 1,646
14,60 Tjeckien - - - 1,647 1,619
13,70 Frankrike - 1,545 1,591 1,640 1,690
14,09 Polen - - - 1,589 1,614
14,15 Tyskland - 1,596 1,546 1,546 1,546
14,02 Belgien - 1,581 1,532 1,544 1,556
13,72 Danmark - 1,547 1,520 1,520 1,520
13,75 Holland - 1,551 1,513 1,513 1,513
13,65 Österrike - 1,540 1,499 1,499 1,499
12,68 Irland - 1,430 1,430 1,430 1,430
9,40 Sverige - 1,060 1,068 1,062 1,071
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
12 feb Land v 6 v 5 v 4 v 3 v 2
Skr euro euro euro euro euro
13,83 EU, medelpris 1,578 1,550 1,517 1,494 1,503
-
16,57 Malta 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890
16,15 Grekland 1,842 1,842 1,857 1,891 1,935
15,47 Bulgarien 1,765 1,765 1,765 1,765 1,765
14,97 Lettland 1,708 1,695 1,668 1,673 1,713
14,88 Italien 1,697 1,688 1,682 1,717 1,754
14,63 Polen 1,669 1,645 1,574 1,511 1,516
14,51 Ungern 1,655 1,638 1,606 1,558 1,579
14,48 Slovakien 1,652 1,662 1,650 1,652 1,675
14,41 Luxemburg 1,644 1,642 1,603 1,650 1,650
14,35 Litauen 1,637 1,603 1,576 1,549 1,592
14,33 Tjeckien 1,634 1,627 1,618 1,619 1,654
14,31 England 1,632 1,641 1,661 1,705 1,705
14,20 Cypern 1,620 1,590 1,650 1,690 1,690
14,13 Tyskland 1,612 1,623 1,591 1,530 1,489
13,97 Österrike 1,594 1,586 1,544 1,460 1,452
13,94 Rumänien 1,590 1,597 1,601 1,620 1,612
13,85 Estland 1,580 1,616 1,644 1,639 1,640
13,74 Slovenien 1,567 1,584 1,531 1,494 1,464
13,68 Finland 1,560 1,529 1,523 1,527 1,541
13,52 Sverige 1,542 1,529 1,528 1,526 1,523
13,41 Portugal 1,530 1,490 1,460 1,470 1,500
13,32 Spanien 1,519 1,476 1,443 1,441 1,463
13,21 Belgien 1,507 1,502 1,457 1,389 1,387
12,80 Irland 1,460 1,459 1,460 1,458 1,458
12,80 Frankrike 1,460 1,460 1,400 1,430 1,430
12,75 Holland 1,454 1,492 1,333 1,348 1,346
12,29 Danmark* 1,402 1,375 1,375 1,374 1,399
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
28 mars
14 mars
7 mars
29 feb
Utbud
2455
2055
1865
1215
Sålda
1375
1605
1555
1805
Medelpris, euro
1,71
1,65
1,65
1,65
Lägst
1,69
1,64
1,6
1,64
Högst
1,73
1,66
1,65
1,65
Medelpris, skr
15,16
14,55
14,55
14,55

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,30 kr, galtar 5,30 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 14 v 13 v 12 v 11
Knorrevången Fri vikt, klass 9,20 9,20 9,20 9,20
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 9,30 9,10 8,80 8,80
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 9,00 9,00 7,00 7,00
Ginsten 140,1 kg- 6,80 6,00 6,00 6,00
Dahlbergs 140- 6,80 6,80 6,80 6,80
KLS Ugglarps 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Scan 140- 6,12 6,12 6,12 6,12
Dalsjöfors 58% 7,25 6,25 6,25 6,25
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Skövde 140- - 5,80 5,80 5,80
Galtar
Knorrevången oflådd 5,50 5,50 5,50 5,50
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 5,10 5,10 4,80 4,80
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka.
Suggor 9,20, galtar 5,50 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 14 v 13 v 12
10,23
Danish Crown 129,9 kg- dkr 8,60 8,40 8,40
20,50
Nortura Fri vikta nkr 17,83 17,83 17,83
Finland
7,54
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
5,77
HK Agrii Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
5,32
Österbottens Fri vikt, E euro 0,60 0,60 0,60
5,32
Spotmarknaden Fri vikt, E euro 0,60 0,60 -
Tyskland
11,61
ZNVG 56 % euro 1,31 1,29 1,26
Galtar
9,04
Danish Crown 109,9 kg- dkr 7,60 7,40 7,40
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 13 v 12 v 11 v 10 v 9 v 8 v 7
Pund
10,59
10,66
10,66
10,70
10,58
10,44
10,57
Dollar 6,60 6,71 6,78 6,79 6,64 6,65 6,74
Euro 8,87 8,88 8,87 8,94 8,82 8,83 8,77
Dansk 1,19 1,19 1,19 1,20 1,18 1,18 1,18
Norsk 1,16 1,16 1,17 1,20 1,18 1,17 1,16
Yen 8,05 8,06 8,11 8,35 8,14 8,31 8,57
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 15 v 14 v 13 v 12
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 22,50 22,50 22,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 20,50 20,50 20,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 21,00 21,00 21,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - - 21,00 21,00
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 565 540 540
SLS (Scan)
Plus 30 kg - 525 - -
Marknadstillägg/avdrag - 15 - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
30 kg5, säljare begär ej bud ej bud ej bud ej bud
30 kg5, köpare betalar 700 700 690 750
Finsk smågris 30 kg 85,22€ 85,22€ 63-69€ 63-69€
Dansk smågris 30 kg6 550dkr 550dkr 550dkr 550dkr
Dansk smågris 7 kg6 335dkr 335dkr 335dkr 335dkr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - brist brist brist
KLS Ugglarps - brist brist brist
Skövde Slakteri - - brist brist
Dalsjöfors Slakteri - brist brist balans
Dahlbergs Slakteri - brist brist brist
Ginsten - brist brist brist
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 14 v 13 v 12 v 11 v 10
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
262
Basis 7 kg 221 218 212 212 212
447
Basis 30 kg 376 370 361 361 361
268
SPF+Myc 7 kg 226 223 217 217 217
453
SPF+Myc 30 kg 381 375 366 366 366
273
SPF 7 kg 230 227 221 221 221
458
SPF 30 kg 385 379 370 370 370
1043
Økologi 30 kg 877 870 864 864 871
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
908
25-kilos 790 790 790 790 790
HK Agri euro euro euro euro euro
439
25-kg, Priimuus 49,50 49,50 49,50 48,5 48,5
Snellmans
594
Klass S40, 30 kg* 67 67 67 67 67
Tyskland
567
ZNVG 28 kg 64 64 63 63 63
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
6 nov Land v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
Skr euro euro euro euro euro
332 EU, medelpris 36,62 36,01 34,72 34,76 34,60
-
725 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
578 Sverige 63,79 63,03 60,74 64,43 59,62
566 Slovakien 62,50 53,19 47,41 47,41 50,40
501 Italien 55,27 54,63 54,23 53,99 53,90
433 Finland 47,80 49,53 45,97 45,84 45,60
424 England 46,82 46,82 46,17 45,91 46,32
401 Luxemburg 44,30 44,30 36,80 38,70 34,60
392 Danmark* 43,27 43,25 42,31 42,31 42,32
380 Tjeckien 41,98 42,11 42,08 46,72 46,61
378 Tyskland 41,70 40,00 38,80 38,90 38,70
356 Estland 39,28 39,75 41,40 38,81 43,27
326 Belgien 36,00 36,00 35,00 34,00 34,00
283 Spanien 31,21 29,98 29,26 29,15 29,65
281 Polen 31,04 31,95 30,81 31,06 30,38
259 Frankrike 28,60 28,60 26,60 25,00 23,80
217 Portugal 24,00 24,00 24,00 28,00 28,00
240 Holland 26,50 24,75 23,00 23,00 23,00
208 Ungern 23,04 30,09 22,95 27,26 27,30
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.