Senaste nytt om priser
och marknaden


Det som står här är arbetskopia, fram tills jag skickar sidan som email på fredagskvällen. Det kan tillkomma uppgifter även senare. Uppdatera gärna innan du läser.


Alla höjer vecka 19 – utom Scan!
Alla slakterier som satt priser idag kommer med höjningar av slaktgrisarna på mellan 25 och 50 öre. För de flesta är det andra och i ett fall (Ginsten) tredje höjningen i år. Höjningarna har sammanlagt varit från 50 öre (KLS Ugglarps) till 105 öre (Dalsjöfors).
Två slakterier har inte höjt något alls, inte någon gång. Det ena är Lövsta, som satt ett fast pris på 17 kr. Då går det att förstå tanken och priset.
Men Scans pris ligger på 10,27 kr sedan sänkningen vecka 2. Det är svårt att förstå varför inte det priset stiger när marknaden förbättras. Har Scan helt missat hela prisuppgången på griskött i år? Hur kan man missa att ta ut en prisförbättring i förhandlingarna med handeln med bortåt eller över 1 kr? Det vore i så fall helt otroligt. När priset legat stilla hela våren, medan andra slakterier höjt, kan man fråga sig om griskött säljs därför att det är en tillgång, eller om det är ett kvittblivningsproblem!?
Eller har man fördelat prisuppgången godtyckligt bland producenterna, utan att det syns på det officiella priset? Det vore ännu mer märkligt. Enda tänkbara förklaring är att Scan stoppat alla pengarna i egen ficka för att försöka förbättra den svaga aktiekursen i HKScan.
Enligt en uppgift som nått mig idag ska någon från Scan sagt att Scans verkliga pris är 16,30 - 16,50 kr. Det kan vara sant, men vilka av Scans leverantörer har i så fall fått det priset. Alla?
En uppgift som dock är säker är att Scan avräknat 15,60 kr helt nyligen, dvs 5,30 kr i tillägg över noteringen. Detta är alltså minimum alla Scans leverantörer ska ställa anspråk på att få.
Den som har bättre uppgifter än de här ombeds ringa eller maila, så jag får helt rätt uppgifter.
Nästa vecka får vi troligen veta vilka radikala grepp HKScan ska ta för att tjäna mer pengar i Sverige.
I Finland har Atria infört ett nytt grispris. Det nya är med färre tillägg och mer på noteringen. Men det är samma grisar.
Att införa ny notering när tilläggen skenar iväg, är något vi väl känner igen frän Sverige.
Det är nu stor efterfrågan på grisar i Sverige. Grillsäsongen börjar. Scan skriver att slakt sker enligt plan, men anmälningarna är inte lika många. Förskottsgrisar alltså. Glöm inte att ta rätt betalt för kostnaderna för förskottsgrisarna! De är dyrare än många tror och tar betalt för!
Som jag sa förra veckan är svenska grisar alldeles för billiga, sett ur europeiskt perspektiv. Nu ligger vi femma nedifrån, i tabellen, på 13,82 kr. Jumbolandet Danmark betalar 13,07. EUs medelpris är 14,52 kr och de flesta länder i EU har priser nära 15 och 16 kr. Det lönar sig f n inte alls att föda upp salmonellafritt, etiskt och med god djurhållning. Tvärtom! /LG 120504

Priserna fortsatt oförändrade i EU
Det är fortsatt mycket små förändringarna av priserna på slaktgrisar inom EU. Dock är tendenserna inte lika som tidigare veckor. I Danmark ses en prisökning med 3 cent. Här går exporthandeln bra, speciellt på marknaderna i tredje land. I Holland och Belgien däremot, har uppfödarna fått finna sig i ett litet prisfall på 1 cent. Slakterierna klagar på instabilitet i kötthandeln. I Frankrike fortsatte prisfallet och är f n EUs problembarn i fråga om köttpriserna. Pga kort slaktvecka och regnväder saknas den gnista som kan få priserna att vända uppåt igen på kort sikt. Marknaderna i Spanien, Österrike, Italien och Tyskland betraktas dock som stabila.
Trend för tyska marknaden: Även första majveckan var en kortvecka för slakten, men efterfrågan på kött har varit god. Det finns ingen puckel i utbudet och överallt körs försäljningen på hög växel. Det väntas därför som minst i varje fall stabila priser. ISN 120503
Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Vi slaktar enligt plan även om anmälan ligger något under.
Vi har en relativt balanserad affär, men med något minskad avsättning på skinka och picnic.
Nästa vecka är marknadstillägget på smågris 20 kr (-5 kr) samt att höjer vi noteringen på smågris med +5 kr till 530 kr.

KLS Ugglarps
Tack vare det fina vädret har vi fått en förbättrad marknadssituation, och vi kan glädjande höja priset med 25 öre! Vi har god efterfrågan både på kotlett och karré och vårt grillsortiment Grill'it säljs i volymer som överträffar våra förväntningar.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det har varit en bra vecka för försäljningen och det är givetvis det som går att grilla som tagit fart i det vackra vädret. Vi höjer priset på slaktgrisar med 30 öre.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Mycket bra försäljning denna vecka, så vi får hoppas att vädret håller i sig. Vi höjer slaktgrisarna 30 öre.
-Balans för slaktgrisar och ett mindre underskott för smågrisar.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Försäljningen tagit riktig fart. Det säljs mycket av allt, alltså inte bara grillprodukter. Det var höga volymer även förra veckan.

Spotmarknaden.se
Per Karlsson: -Foderpriserna skenar så idag uppdaterar vi kalkylerna. Det har kommit reaktioner mot smågriskalkylen, att kostnaderna för vaccinationer bl a gör att veterinär/medicin inte är tillräckligt tilltagen.
Det är nu tillrättat. Foderkostnaden i kalkylerna bygger på färdigfoder i kombination med vatten.
Ett nytt sätt att öka smågristillgången är under utredning. Slaktgrisföretagare som har svårt att få tag på smågrisar, kan du tänka dig att i utbyte mot smågrisar ”låna ut” det antal hongrisar som behövs för att täcka ert behov av smågrisar, om de sätts in i smågrisproduktion? Hör av er!
Kalkylerna finns HÄR!

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Atria Premium+ är namnet på den nya noteringen och den startar på 1,46 €. Den gamla finns kvar och är oförändrat 1,41 €.
-Det vi gjort är att ta bort en del tillägg och lagt mer på priset. Det är ingen skillnad på kvalitet, e dyl. Alla kan få det nya priset.
-Det har varit en normal slaktvecka och fortsatt brist på smågrisar.
-Det är fortsatt kyligt väder igen och det har inte blivit något riktigt drag i grillsortimentet ännu.

HK Agri (HKScan.
Ulf Jahnsson: -Det fortsatt ostadigt väder, kring 10 grader. Vi väntar på grillvädret.
-Slakten är i balans och även smågrisarna.

Danish Crown
Den europeiska marknaden för färskt kött saknar fortsatt ett vädermässigt genombrott och speciellt skinkorna är under press. På framändar har vi stabil efterfrågan, medan bog och karré rör sig mer långsamt.
Kotlett och backs är stabila, men bröstfläsk är under stark press i Europa, men säljer hyggligt på våra marknader i tredje land.
Marknaderna i tredje land är tillfredsställande med god avsättning till Japan. Kina ligger på en stabil nivå, hjälpt av att importen f n är stängd. Det är dock mycket som tyder på att priserna och volymerna har toppat.

Marknadskommentarer från grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -Slaktgrisen på vår egen marknad går upp den kommande veckan med ca 30 öre. Även danskarna höjde med 20 danska ören. Fler höjningar de närmsta veckorna är att vänta om det finna vädret håller i sig.
Den svenska importen ökade i februari i år med 670 ton jämfört med samma månad 2011. Samtidigt minskade exporten med 656 ton. Både majs och soja steg ordentligt i fredags, beroende på kinesernas enorma köpkraft. För majsens del var det den enskilt största exportdagen sedan 1991.

Bloggat:
Grisgeneralen
Försämringen av slaktgriskalkylen från årsskiftet är för leverantörer till Scan 60 kr per gris, eller 0,70 öre per kg griskött. De flesta avtal skrevs kring årsskiftet och höjningen av förmedlingsavgiften med 15 kr har skett sedan dess. Vidare blev smågrisen 50 kr dyrare vid ändringen av systemet för beräkning av smågrispriset.
SLS har ännu inte rättat till försämringen, som enligt leveransavtalet inte ska kunna ändras, så det blir nya kostnader för grisföretagaren. Inte ens Vattenfall eller Telia skulle våga sig på att ändra i avtalet utan information god tid innan.

Ta betalt för förskottsgrisar!
I allmänhet gäller noteringsgaranti + 30 kr per gris, när slakterierna tar in slaktgrisar i förskott. Det är på tok för dåligt, när marginaleffekten är 55 kr med köttillväxt 5 kg och tomtid för 10 - 15 kr per vecka + del i slakteriernas vinst på tidiglagda slakten. Kräv 70 - 75 kr/vecka!

Gunnelas blogg
Och så det här med salmonella och ekologiska grisar. Den intressanta studien som visar att ekologiska grisar har mindre salmonella än konventionella är dansk. Hos svenska konventionella grisar har vi inte ca 11 % salmonella utan närmare noll.

Bloggar du om grisar?
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan. /LG

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
@-GRIS 4 maj 2012
Senaste uppdatering gjord 10 maj 18,20
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!
Grispriserna vecka 19

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är gått upp till
21,72 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 19 v 18 v 17 v 16
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Spotmarknaden Sva flexibla 17,00 17,00 17,00 16,00
Ginsten Slakteri 65-94,9 15,70 15,40 15,40 15,10
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 15,30 15,05 15,05 15,05
Dahlbergs 71-96,9 14,75 14,50 14,50 14,50
Skövde Slakteri 72-96,9 14,50 14,00 14,00 14,00
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 14,05 13,75 13,75 13,75
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 13,60 13,35 13,35 13,35
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 72-93,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka.
Marknadstillägg med 1kr/kg
under vecka 20 – 21
Utöver ordinarie priset!
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 19 v 18 v 17
12,97 Danish Crown 70,0–87,9 dkr 10,90 10,90 10,70
26,28 Nortura 71,1–90,0a nkr 22,47 22,47 22,47
13,32 HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro 1,50 1,50 1,50
13,05 HK Agri grund 76 – 92,5b euro 1,47 1,47 1,47
12,95 Atria Premium+ 78 – 96 euro 1,46 - -
12,52 Österbottens 78 – 96 euro 1,41 1,41 1,41
13,58 Snellman 80–105 euro 1,53 1,53 1,53
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- - - -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 19 v 18 v 17 v 16 v 15
4 maj Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,45 Tyskland 1,63 1,68 1,68 1,68 1,68
2 maj jämförbara**
15,91 England - 1,794 1,786 1,750 1,716
15,21 Spanien - 1,713 1,713 1,713 1,713
14,99 Tjeckien - - 1,691 1,699 1,718
14,43 Tyskland - 1,626 1,626 1,626 1,626
14,20 Polen - - - 1,601 1,583
14,19 Danmark - 1,600 1,573 1,573 1,573
13,97 Italien - 1,576 1,582 1,589 -
13,91 Belgien - 1,569 1,581 1,593 1,593
13,84 Holland - 1,561 1,570 1,570 1,570
13,86 Österrike - 1,561 1,561 1,561 1,561
13,44 Frankrike - 1,516 1,541 1,542 1,542
12,95 Irland - 1,459 1,459 1,459 1,459
9,33 Sverige - 1,062 1,070 1,063 1,073
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
29 apr Land v 17 v 16 v 15 v 14 v 13
Skr euro euro euro euro euro
14,52 EU, medelpris 1,638 1,639 1,631 1,630 1,623
-
16,69 Malta 1,880 1,880 1,880 1,880 1,880
16,07 Cypern 1,810 1,810 1,810 1,810 1,810
15,93 Bulgarien 1,795 1,795 1,795 1,795 1,789
15,55 Tjeckien 1,754 1,758 1,764 1,763 1,723
15,51 Lettland 1,749 1,690 1,736 1,727 1,676
15,43 England 1,738 1,738 1,715 1,699 1,669
15,30 Slovakien 1,725 1,731 1,738 1,716 1,714
15,22 Tyskland 1,714 1,714 1,714 1,703 1,693
15,15 Italien 1,709 1,728 1,728 1,752 1,757
15,15 Luxemburg 1,709 1,721 1,714 1,714 1,653
14,98 Polen 1,687 1,687 1,664 1,652 1,676
14,95 Spanien 1,684 1,684 1,682 1,684 1,687
14,88 Österrike 1,678 1,681 1,681 1,680 1,663
14,82 Portugal 1,670 1,670 1,670 1,670 1,670
14,72 Litauen 1,660 1,690 1,681 1,693 1,664
14,69 Ungern 1,655 1,655 1,641 1,649 1,635
14,63 Slovenien 1,648 1,648 1,660 1,663 1,644
14,52 Estland 1,638 1,643 1,641 1,639 1,651
14,51 Rumänien 1,635 1,635 1,625 1,632 1,621
14,59 Grekland 1,629 1,629 1,644 1,644 1,649
14,22 Finland 1,604 1,587 1,573 1,576 1,593
13,95 Belgien 1,572 1,572 1,566 1,586 1,535
13,82 Sverige 1,559 1,564 1,552 1,566 1,554
13,72 Holland 1,546 1,546 1,548 1,538 1,505
13,47 Irland 1,517 1,517 1,510 1,519 1,481
13,32 Frankrike 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
13,07 Danmark* 1,472 1,472 1,429 1,429 1,429
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
2 maj
25 april
11 april
28 mars
Utbud
1810
1630
1990
2455
Sålda
1200
1630
1270
1375
Medelpris, euro
1,72
1,73
1,73
1,71
Lägst
1,71
1,71
1,72
1,69
Högst
1,72
1,74
1,73
1,73
Medelpris, skr
15,25
15,36
15,39
15,16

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,30 kr, galtar 5,30 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 19 v 18 v 17 v 16
Knorrevången Fri vikt, klass 9,60 9,60 9,60 9,60
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 9,30 9,30 9,30 9,30
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 9,00 9,00 9,00 9,00
Ginsten 140,1 kg- 6,80 6,80 6,80 6,80
Dahlbergs 140- - 6,80 6,80 6,80
KLS Ugglarps 140- 7,50 7,50 7,50 7,00
Scan 140- 6,12 6,12 6,12 6,12
Dalsjöfors 58% 7,25 7,25 7,25 7,25
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Skövde 140- 6,50- 6,50 6,50 5,80
Galtar
Knorrevången oflådd 6,00 6,00 6,00 6,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 5,10 5,10 5,10 5,10
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka.
Suggor 9,60, galtar 6,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 19 v 18 v 17
10,23
Danish Crown 129,9 kg- dkr 8,60 8,60 8,60
19,10
Nortura Fri vikta nkr 16,33 16,33 16,33
Finland
7,54
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
5,77
HK Agrii Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
5,32
Österbottens Fri vikt, E euro 0,60 0,60 0,60
5,32
Spotmarknaden Fri vikt, E euro 0,60 0,60 0,60
Tyskland
11,79
ZNVG 56 % euro 1,33 1,33 1,33
Galtar
9,04
Danish Crown 109,9 kg- dkr 7,60 7,60 7,60
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 18 v 17 v 16 v 15 v 14 v 13 v 12
Pund
10,92
10,86
10,80
10,79
10,63
10,59
10,66
Dollar 6,75 6,71 6,74 6,77 6,69 6,60 6,71
Euro 8,87 8,88 8,84 8,90 8,80 8,87 8,88
Dansk 1,19 1,19 1,18 1,19 1,18 1,19 1,19
Norsk 1,17 1,17 1,17 1,17 1,16 1,16 1,16
Yen 8,41 8,27 8,27 8,36 8,13 8,05 8,06
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 20 v 19 v 18 v 17
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 22,50 22,50 22,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 20,80 20,50 20,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 21,00 21,00 21,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 21,00 21,00 21,00
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 565 565 565
SLS (Scan)
Plus 30 kg - 530 525 525
Marknadstillägg/avdrag - 20 25 15
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
30 kg5, säljare begär ej bud ej bud ej bud ej bud
30 kg5, köpare betalar 700 700 700 700
Finsk smågris 30 kg 85,22€ 85,22€ 85,22€ 85,22€
Dansk smågris 30 kg6 550dkr 550dkr 550dkr 550dkr
Dansk smågris 7 kg6 335dkr 335dkr 335dkr 335dkr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - brist brist brist
KLS Ugglarps - brist brist brist
Skövde Slakteri - balans brist brist
Dalsjöfors Slakteri - brist brist brist
Dahlbergs Slakteri - brist brist brist
Ginsten - balans balans brist
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 19 v 18 v 17 v 16 v 15
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
270
Basis 7 kg 227 227 221 221 221
456
Basis 30 kg 384 384 376 376 376
276
SPF+Myc 7 kg 232 232 226 226 226
462
SPF+Myc 30 kg 389 389 381 381 381
280
SPF 7 kg 236 236 230 230 230
467
SPF 30 kg 393 393 385 385 385
1050
Økologi 30 kg 883 883 877 877 877
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
900
25-kilos 770 770 770 790 790
HK Agri euro euro euro euro euro
439
25-kg, Priimuus 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50
Snellmans
594
Klass S40, 30 kg* 67 67 67 67 67
Tyskland
541
ZNVG 28 kg 61 64 64 64 64
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
29 apr Land v 17 v 16 v 15 v 14 v 13
Skr euro euro euro euro euro
457 EU, medelpris 51,59 51,76 51,29 51,04 51,55
-
710 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
653 Sverige 73,67 74,39 76,19 73,96 71,61
648 Italien 73,06 73,01 73,01 73,01 73,01
612 Ungern 68,95 68,95 48,87 47,67 66,80
572 Slovakien 64,56 67,94 64,03 70,75 66,38
552 Tyskland 62,30 62,40 62,40 62,50 62,20
469 Tjeckien 57,87 57,87 60,58 48,80 54,57
497 England 56,00 56,00 55,66 55,45 54,98
459 Finland 51,79 55,67 52,46 55,02 55,86
439 Belgien 49,50 50,00 50,00 50,00 49,50
421 Holland 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50
416 Spanien 46,90 46,90 46,97 46,97 47,32
401 Luxemburg 45,30 46,50 46,60 46,60 44,90
390 Polen 44,02 44,02 43,82 42,93 43,58
380 Danmark* 42,88 42,88 42,88 42,47 42,49
362 Frankrike 40,80 40,80 40,80 41,00 41,00
338 Estland 38,20 37,78 44,39 39,95 38,80
283 Portugal 32,00 32,00 31,00 31,00 31,00
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.