Senaste nytt om priser
och marknaden


Det som står här är arbetskopia, fram tills jag skickar sidan som email på fredagskvällen. Det kan tillkomma uppgifter även senare. Uppdatera gärna innan du läser.


Grillvädret höjer KLS Ugglarps grispris v 21
KLS Ugglarps höjer priset på slaktgrisar med 20 öre v 21 och hänvisar till det bättre vädret för grillning. Nya priset är 15,50 kr, blott 20 öre sämre än Ginsten, men ganska långt före övriga slakterier.
I Tyskland går priset upp nära 50 öre och priset är nu åter 1,68 €, som det var för 14 dagar sedan, när några stora slakterier tryckte ner priset trots god balans på marknaden.
Väderprognoserna är bättre nu, så vi kan vänta att fler slakterier kommer med prishöjningar inom kort. Ett slakteri som satt priset idag, kommer ev att ompröva sitt beslut redan på måndag.
Det kyliga vädret i vår har kostat grisproduktionen mycket pengar, som är svårt att ta tillbaka. Vi får hoppas att det blir bra grillväder under den fortsatta våren och sommaren. /LG 120518

Stigande priser på väg?
Veckan har visat på i huvudsak stabila priser på slaktgrisar i EU. Liksom i Tyskland, blev det inga prisändringar i Holland, Belgien, Österrike, Spanien och Danmark. Från övriga länder säger man att marknaderna varit väl i balans. Efter att priset föll 2 cent vid måndagens auktion i Frankrike, återhämtade sig priset något på torsdagen. Sammantaget blev det 1 cents prissänkning.
F n saknas impulser till höjt pris på slaktgrisar i hela Europa. I norra och centrala Europa i synnerhet, är det det växlande vädret som sätter ner konsumenternas humör för att grilla. Den ökade ekonomiska krisen, åtföljd av hög arbetslöshet, har negativ effekt på efterfrågan på kött i södra Europa.
Trend för tyska marknaden: De senaste dagarna har det sett ut som om de volymer slaktgrisar som erbjuds går ner igen. Marknadsförarna ser just nu problem med att fylla efterfrågan på griskött. De kommande veckorna, inkl Kristi Himelsfärdsdag och Pingst, är traditionellt bästa tiden för efterfrågan på griskött. Väderprognoserna ser hoppfulla ut och därmed kan det bli god handel med griskött. Från dagens synvinkel kan en prishöjning bli möjlig nästa vecka. ISN 120516
Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Fortsatt något lägre anmälan, men vi slaktar enligt plan.
Trots vädret är det bättre drag i försäljningen, mycket tack vare en ökad efterfrågan på filé, kotlett och karré. Grillsortimentet går bra!
Nästa vecka höjer vi notering på smågris till 535kr (+5kr), marknadstillägget är oförändrat.
KLS Ugglarps
Det fina vädret håller i sig och gör att vi har en bra marknadssituation där våra grillprodukter säljer bra. Därför kan vi glädjande höja slaktsvinsnoteringen med 20 öre.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det är nu bättre väder och prognoserna ser bra ut. Det kommer nog att märkas på försäljningen. Men det rullar på ganska bra nu.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Stiltje i marknaden pga dåligt väder och korta veckor.
Europapriserna svagt uppåt, mest pga kronförsvagning.
Leverantörsmöte tillsammans med Bergendahls i veckan, som var mycket uppskattat av alla deltagare. Att få förståelse och utveckla värdekedjan tillsammans är en nyckel till framgång för oss alla.
Vi hoppas nu att den väderprognos vi ser idag stämmer, dvs + 20 grader och sol kommande vecka.
Balans för slakt- och smågris. Alla priser oförändrade

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -

Spotmarknaden.se
Per Karlsson: -I dagens Land Lantbruk säger affärsrådgivaren Magnus Palmgård:
-Vi måste bli tydligare med att INTE leverera värden till marknaden, som vi inte får betalt för. Konsumenten ska bara få den kvalitet som hon betalar för, annars kommer vi ALDRIG att kunna öka vår lönsamhet och vi kan inte bygga lyxigt om vi vill ha avkastning på insatta pengar.
Magnus Palmgård har helt rätt – tänk på det och skicka in yttrande över djurskyddslagens betänkande. Gör det idag, så det blir gjort. Detta är den enskilt viktigaste fråga för svensk grisproduktion.
Enligt en officiell jämförelse, utförd av SLU, är lönsamheten över tid ca 1,23 SEK/kg bättre i dansk grisproduktion jämfört med svensk. 1,23*88*3,34/5 % rta = ca 7 200 SEK.
Med en lägre lönsamhet motsvarande räntekostnaden för 1,5 gång vad slaktgrisplatsen kostar att bygga i Danmark, är det färdigbyggt i Sverige.
2010 utredde Sveriges Grisföretagare kostnaderna för svensk djurskyddslagstiftning. Jämfördes en dansk smågris för vidare uppfödning och slakt i Tyskland var skillnaden mot Sverige nästan 4 SEK/kg.
Sedan dess har skillnaden ökat, då de fasta industriella kostnaderna i Sverige ökat beroende på minskat kapacitetsutnyttjande till för närvarande 60 %.
Det säger sig självt att det inte är hållbart, oavsett hur mycket det skälls på slakterierna. Det som kommer att hända är att ytterligare industri försvinner. Men, problemet är inte löst förrän produktionen är konkurrenskraftig. För att komma dit måste kostnaderna harmoniseras, dvs djurskyddslagen i nuvarande tappning bort.
Därför – skicka in yttrande, nu!
HÄR hittar du allt du behöver

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Det grillas en del, men inte som om det varit vackert vårväder. Det verkar dröja innan den varma sommaren kommer och vackert väder påverkar hur mycket man grillar.
Det är balans i slakten, men underskott på smågrisar.

HK Agri (HKScan.
Ulf Jahnsson: -Det blev en kortare vecka pga Kristi Himelsfärdsdag, men i övrigt har det varit en normal vecka.
-Vädret är fortfarande kallt i större delen av Finland. I de östra delarna har dock temperaturen varit uppe i 25 grader, så där har nog grillningen börjat.

Danish Crown
De europeiska marknaderna är stabila denna period. Skinka och bog säljs till oförändrade priser, men under press. Framändar säljer stabilt.
Kotlett och bröstfläsk är under press i Europa, men har god efterfrågan i tredje lands marknader.
Ryggkött i UK är stabilt och den starka kursen på pund hjälper till att få stigande priser hem till Danmark. Detta medför dock en ökad tillströmning av kotlett och ryggkött från Europa, vilket pressar priserna.
Marknaderna i tredje land är stabila.

Marknadskommentarer från grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -

Bloggat:
Grisgeneralen
Ett år efter Jönköpingsmötet
Det är ett år sedan ett femtiotal grisföretagare, representerade 500 000 slaktgrisar, hade ett opinionsmöte i Jönköping och enades om ett antal punkter att åtgärda för svensk grisproduktion.
• Tidigare publicering av grisnoteringarna struntar slakterierna helt i.
• Förbättrad och fristående förmedling av smågrisar och försäljning av slaktgrisar gick vidare till Sveriges Grisföretagares stämma i Falkenberg. Inget verkar hänt och LRF, Sveriges Grisföretagare, samt Sveriges Djurbönder, verkar bara titta på och tro att framtiden löser sig själv.
Positivt är att vi delvis fått en annan förhandlingsordning vad gäller leveranskontrakten. Allt fler samordnar och diskuterar kontrakten.
Äntligen från 1 juli kommer en ny redovisningsgrund för avräknat slaktgrispris från de största slakterierna. Nästa önskan är att varje slakteri enskilt redovisar avräknat pris. Då får vi jämförelser.

Gunnelas blogg
Försäljningen av antibiotika till djur har minskat från 17,3 ton år 2007 till 12,8 ton 2011. Sedan Sverige införde förbud mot användning av antibiotika som generell fodertillsats 1986, har den korrigerade antibiotikaförbrukningen minskat med mer än 50 % Innan 1986 såldes upp till 40 – 50 ton antibiotika till djur i Sverige. En eloge till svenska djurhållare, svenska veterinärer och rådgivare. Men se upp för ändringar som kan öka riskerna för ökad sjuklighet, som överbeläggning och dålig djurmiljö och förbrukningen av zinkoxid för att förebygga avvänjningsdiarreer hos smågrisar. Och dansk grisproduktion är på god väg mot en minskning med kraftfulla åtgärder.
Den svenska salmonellasituationen i djurbesättningarna är fortsatt god enligt Jordbruksverket. 2011 konstaterades nyinfektion med salmonella i fem nötbesättningar, fyra grisbesättningar, fyra slaktkycklingsbesättningar och två andra fjäderfäbesättningar. Ingen värphönsflock konstaterades smittad. På den låga nivån har Sverige legat på sedan 90-talet. Av de 3000 – 4000 fall av salmonella som rapporteras på människa i Sverige är över 80 % importerade.

Bloggar du om grisar?
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan. /LG

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
@-GRIS 18 maj 2012
Senaste uppdatering gjord 25 maj 9,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!
Grispriserna vecka 21

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är gått upp till
21,72 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 21 v 20 v 19 v 18
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Spotmarknaden Sva flexibla 17,00 17,00 17,00 17,00
Ginsten Slakteri 65-94,9 15,70 15,70 15,70 15,40
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 15,50 15,30 15,30 15,05
Dahlbergs 71-96,9 14,75 14,75 14,75 14,50
Skövde Slakteri 72-96,9 14,50 14,50 14,50 14,00
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 14,05 14,05 14,05 13,75
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 13,80 13,60 13,60 13,35
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 72-93,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka.
Marknadstillägg med 1kr/kg
under vecka 20 – 21
Utöver ordinarie priset!
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 21 v 20 v 19
13,40 Danish Crown 70,0–87,9 dkr 10,90 10,90 10,90
26,66 Nortura 71,1–90,0a nkr 22,41 22,47 22,47
13,71 HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro 1,50 1,50 1,50
13,43 HK Agri grund 76 – 92,5b euro 1,47 1,47 1,47
13,34 Atria Premium+ 78 – 96 euro 1,46 1,46 1,46
12,88 Österbottens 78 – 96 euro 1,41 1,41 1,41
13,98 Snellman 80–105 euro 1,53 1,53 1,53
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- - - -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 21 v 20 v 19 v 18 v 17
18 maj Landsnotering* euro euro euro euro euro
15,35 Tyskland 1,68 1,63 1,63 1,68 1,68
15 maj jämförbara**
16,41 England - 1,796 1,801 1,794 1,786
15,65 Spanien - 1,713 1,713 1,713 1,713
15,51 Tjeckien - - 1,698 1,686 1,691
14,69 Polen - - 1,608 1,617 1,621
14,63 Danmark - 1,601 1,601 1,600 1,573
14,40 Tyskland - 1,576 1,576 1,626 1,626
13,91 Holland - 1,522 1,522 1,561 1,570
14,11 Belgien - 1,544 1,544 1,569 1,581
13,85 Italien - 1,516 1,538 1,576 1,582
13,79 Österrike - 1,509 1,509 1,561 1,561
13,68 Irland - 1,497 1,459 1,459 1,459
13,61 Frankrike - 1,490 1,499 1,516 1,541
9,61 Sverige - 1,052 1,062 1,062 1,070
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
13 maj Land v 19 v 18 v 17 v 16 v 15
Skr euro euro euro euro euro
14,88 EU, medelpris 1,629 1,627 1,638 1,639 1,631
-
17,18 Malta 1,880 1,880 1,880 1,880 1,880
16,54 Cypern 1,810 1,810 1,810 1,810 1,810
16,42 England 1,797 1,751 1,751 1,738 1,715
16,34 Bulgarien 1,788 1,788 1,795 1,795 1,795
15,90 Lettland 1,740 1,746 1,749 1,690 1,736
15,84 Tjeckien 1,734 1,748 1,754 1,758 1,764
15,49 Slovakien 1,695 1,733 1,725 1,731 1,738
15,38 Spanien 1,683 1,683 1,684 1,684 1,682
15,29 Luxemburg 1,673 1,707 1,709 1,721 1,714
15,27 Ungern 1,671 1,708 1,655 1,655 1,641
15,26 Portugal 1,670 1,670 1,670 1,670 1,670
15,24 Litauen 1,668 1,678 1,660 1,690 1,681
15,19 Tyskland 1,663 1,683 1,714 1,714 1,714
15,16 Rumänien 1,659 1,653 1,635 1,635 1,625
15,11 Estland 1,654 1,652 1,638 1,643 1,641
15,09 Polen 1,651 1,676 1,687 1,687 1,664
15,02 Grekland 1,644 1,644 1,629 1,629 1,644
14,92 Österrike 1,633 1,676 1,678 1,681 1,681
14,87 Italien 1,627 1,645 1,709 1,728 1,728
14,78 Finland 1,618 1,561 1,604 1,587 1,573
14,57 Slovenien 1,595 1,641 1,648 1,648 1,660
14,38 Sverige 1,574 1,568 1,559 1,564 1,552
13,92 Belgien 1,523 1,548 1,572 1,572 1,566
13,90 Irland 1,521 1,517 1,517 1,517 1,510
13,80 Danmark* 1,510 1,472 1,472 1,472 1,429
13,59 Holland 1,487 1,548 1,546 1,546 1,548
13,25 Frankrike 1,450 1,490 1,500 1,500 1,500
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
9 maj
2 maj
25 april
11 april
Utbud
2190
1810
1630
1990
Sålda
1450
1200
1630
1270
Medelpris, euro
1,66
1,72
1,73
1,73
Lägst
1,64
1,71
1,71
1,72
Högst
1,67
1,72
1,74
1,73
Medelpris, skr
15,17
15,25
15,36
15,39

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,30 kr, galtar 5,30 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 21 v 20 v 19 v 18
Knorrevången Fri vikt, klass 10,60 10,60 9,60 9,60
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 9,30 9,30 9,30 9,30
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 9,00 9,00 9,00 9,00
Ginsten 140,1 kg- 6,80 6,80 6,80 6,80
Dahlbergs 140- 6,80 6,80 6,80 6,80
KLS Ugglarps 140- 7,50 7,50 7,50 7,50
Scan 140- 6,12 6,12 6,12 6,12
Dalsjöfors 58% 7,25 7,25 7,25 7,25
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Skövde 140- 6,50 6,50 6,50 6,50
Galtar
Knorrevången oflådd 6,00 6,00 6,00 6,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 5,10 5,10 5,10 5,10
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka.
Suggor 9,60, galtar 6,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 20 v 20 v 19
9,96
Danish Crown 129,9 kg- dkr 8,10 8,10 8,60
19,34
Nortura Fri vikta nkr 16,26 16,33 16,33
Finland
7,76
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
5,94
HK Agrii Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
5,48
Österbottens Fri vikt, E euro 0,60 0,60 0,60
5,48
Spotmarknaden Fri vikt, E euro 0,60 0,60 0,60
Tyskland
11,69
ZNVG 56 % euro 1,28 1,28 1,33
Galtar
8,73
Danish Crown 109,9 kg- dkr 7,10 7,10 7,60
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 20 v 19 v 18 v 17 v 16 v 15 v 14
Pund
11,47
11,10
10,92
10,86
10,80
10,79
10,63
Dollar 7,18 6,88 6,75 6,71 6,74 6,77 6,69
Euro 9,14 8,91 8,87 8,88 8,84 8,90 8,80
Dansk 1,23 1,19 1,19 1,19 1,18 1,19 1,18
Norsk 1,19 1,18 1,17 1,17 1,17 1,17 1,16
Yen 8,94 8,64 8,41 8,27 8,27 8,36 8,13
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 22 v 21 v 20 v 19
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 22,50 22,50 22,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 20,80 20,80 20,80
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 21,00 21,00 21,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 21,00 21,00 21,00
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 565 565 565
SLS (Scan)
Plus 30 kg - 535 530 530
Marknadstillägg/avdrag - 20 20 20
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
30 kg5, säljare begär ej bud ej bud ej bud ej bud
30 kg5, köpare betalar 700 700 700 700
Finsk smågris 30 kg 85,22€ 85,22€ 85,22€ 85,22€
Dansk smågris 30 kg6 550dkr 550dkr 550dkr 550dkr
Dansk smågris 7 kg6 335dkr 335dkr 335dkr 335dkr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - brist brist brist
KLS Ugglarps - brist brist brist
Skövde Slakteri - brist brist balans
Dalsjöfors Slakteri - balans brist brist
Dahlbergs Slakteri - brist brist brist
Ginsten - balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 21 v 20 v 19 v 18 v 17
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
276
Basis 7 kg 225 225 227 227 221
467
Basis 30 kg 380 380 384 384 376
282
SPF+Myc 7 kg 230 230 232 232 226
473
SPF+Myc 30 kg 385 385 389 389 381
287
SPF 7 kg 234 234 236 236 230
478
SPF 30 kg 389 389 393 393 385
1088
Økologi 30 kg 885 885 883 883 877
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
916
25-kilos 770 770 770 770 770
HK Agri euro euro euro euro euro
452
25-kg, Priimuus 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50
Snellmans
612
Klass S40, 30 kg* 67 67 67 67 67
Tyskland
557
ZNVG 28 kg 61 61 61 64 64
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
13 maj Land v 19 v 18 v 17 v 16 v 15
Skr euro euro euro euro euro
456 EU, medelpris 49,99 51,05 51,59 51,76 51,29
-
731 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
664 Italien 72,67 72,99 73,06 73,01 73,01
663 Sverige 72,61 74,87 73,67 74,39 76,19
631 Slovakien 69,14 46,08 64,56 67,94 64,03
577 Tjeckien 63,17 52,80 57,87 57,87 60,58
543 Tyskland 59,50 62,30 62,30 62,40 62,40
514 Finland 56,31 55,96 51,79 55,67 52,46
513 England 56,17 55,53 56,00 56,00 55,66
475 Ungern 52,07 54,97 68,95 68,95 48,87
434 Belgien 47,50 49,50 49,50 50,00 50,00
423 Spanien 46,31 46,30 46,90 46,90 46,97
406 Holland 44,50 47,50 47,50 47,50 47,50
403 Estland 44,14 38,60 38,20 37,78 44,39
401 Danmark* 43,96 43,96 42,88 42,88 42,88
401 Polen 43,92 44,74 44,02 44,02 43,82
361 Luxemburg 39,50 49,60 45,30 46,50 46,60
358 Frankrike 36,60 39,80 40,80 40,80 40,80
274 Portugal 30,00 32,00 32,00 32,00 31,00
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.