Senaste nytt om priser
och marknaden


Det som står här är arbetskopia, fram tills jag skickar sidan som email på fredagskvällen. Det kan tillkomma uppgifter även senare. Uppdatera gärna innan du läser.


Fortsatt upptrend i Europa v 23, men lugnt i Sverige
I Danmark fortsätter prishöjningarna med 20 øre i taget även v 23 och danska priset är nu 11,30 dkr. Även i Finland stiger priset med 2 cent hos finska delen av HKScan, medan det är lika dött som tidigare hos den svenska delen. Priserna är oförändrade även vid de övriga svenska slakterierna nästa vecka. Trenden är dock uppåt i Europa och Spanien noterade det högsta grispriset på åtta år, som du kan läsa nedan. Tyska priset blir dock oförändrat även nästa vecka, men efterfrågan på griskött är bra och vid handel vid sidan av officiella noteringen betalar man högre priser. /LG 120601

Högsta priset på 8 år i Spanien
Den här veckan råder positiv stämning kring grispriserna i hela Europa, även om inte priserna kunnat höjas överallt. I Spanien gick priset upp till 1,77 €, vilket är det högsta priset under de senaste åtta åren. Nu i början av semesterperioden kan slakteriernas efterfrågan på slaktgrisar inte täckas helt.
De franska priserna har inte varit tillfredsställande på länge, men nu blev det en tydligt höjning på 5 cent. Orsaken är dels en stigande inländsk efterfrågan, men också ett lägre utbud av slaktgrisar. Dock har de franska producenterna fortfarande en bit kvar till täckta kostnader med sina 1,55 €.
I Danmark gick priset upp med 3 cent. Här talar man om god handel med griskött och god export. Även det belgiska priset steg till 1,61 €. I Tyskland och grannländerna Österrike och Holland blev det inga prisändringar.
Tendens på tyska marknaden: De tyska slakterierna fortsätter efterfråga mer griskött. Trots en färre slaktdag vid pingst, bildades ingen puckel i slakten. På ISNs handelsplattform såldes under den nya slaktveckan grisar till priser 5 cent över tyska noteringen. Även köttförsäljningen har utvecklat sig positivt de gångna veckorna. Exporten fortsätter bli allt bättre, bl a pga den svaga euron. Som resultat väntas som minimum stabila priser. ISN 120531
Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Grisföretagarna lämnar LRF?
Handfat i varje stallavdelning
Matgrisar nytt namn på slaktsvin
Hästar störst smittrisk för grisar
Grisar gillar inte leksaker
Skötarråd på många språk
Mats ny på PigWin-tronen
Landshypotek bank i höst
Avelsparter för yorkshire på G
Fler faderraser på väg?
Branschbolag fortsatt i vila
Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Fortsatt något lägre anmälan, men vi slaktar enligt plan.
Försäljningen går som tåget, där grillsortimentet är dragloket och det fina grillvädret smörjer hela maskineriet…
Marknadstillägg och notering på smågrisar är oförändrat nästa vecka.

KLS Ugglarps
Marknaden för våra Grill'it-produkter fortsätter rulla på. Marknaden för övriga produkter till detaljhandeln genomsyras även de av grillsäsongen och vi har god efterfrågan på styckade detaljer som används till grillen.
Vi har överlag bra volymer hos våra detaljhandelsgrossister Axfood, Bergendahls och ICA.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Grillat fortsätter rulla på bra.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Bra start på veckan men avmattning i slutet på veckan. I Europa sjönk detaljhandelsindex med upp till 10 % i april, så det är oroligt i högsta grad med medföljande återhållsamhet, vilket påverkar de import priser vi möter i marknaden just nu.
-Nästa vecka sänker vi kontrollavgiftsavdraget ifrån 30 öre till 18 öre för att anpassa oss till rätt nivå. Perioden 2012-01-01 till och med 2012-06-01 kommer justeras i efterhand. Nästa vecka kommer det mer utförlig information till våra leverantörer.
Balans slaktsvin, underskott smågrisar.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -

Spotmarknaden.se
Per Karlsson: -1 vecka kvar. Se till att skicka in yttrande innan den 8 juni.
-Utkast som ni själv anpassar hittar ni HÄR

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -

HK Agri (HKScan.
Ulf Jahnsson: -Vi höjer priset på slaktgrisar med 2 cent/kg.

Danish Crown
Försäljningen av färskt kött i Europa är stabiliserad. Skinka och framändar säljs stabilt, på en nivå lite över förra veckan.
Karré och bröstfläsk är likaså stigande, stöttat av ett lägre utbud i dessa veckor med endast fyra dagars produktion i Danmark, samt god försäljning till tredje land.
Försäljningen av bacon till engelska marknaden är stabil.
Försäljningen till tredje land är oförändrad på en tillfredsställande nivå.

Marknadskommentarer från grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -Det är ganska stabilt på vår egen marknad. Ute i Europa har smågrispriset planat ut medan slaktgrispriset har gått upp ordentligt, bland annat i Danmark. I USA har priserna stigit de senaste tre veckorna och beräknas fortsätta upp, dock med en blygsam hastighet.
Foderpriserna fortsätter ligga på en stabil men mycket hög nivå, inget talar för att något drastiskt ska hända som kommer att dra ner foderpriserna.

Debatt
Dags att lägga ner delar av SLU!
Söndagen den 20/5 sände Rapport ett inslag om leksaker till grisar. Rapports Bodil Appelqvist intervjuade professor Lena Lidfors som tror att grisarna växer bättre av att ha leksaker och större ytor. Om lagstiftare och konsumenter tycker likadant så kan man införa detta i djurskyddslagstiftningen. Svensk grisproduktion har redan en av världens hårdaste djurskyddslagstiftningar. Vid EU-inträdet -95 hade vi 105 % självförsörjningsgrad av griskött som nu är nere på drygt 60 % och stadigt sjunkande. Ökade kostnader kommer inte att vända den utvecklingen.
Av en person med professorstitel måste man kunna förvänta sig en bättre verklighetsförankring. Hur vore det om man från SLUs sida istället forskade på hur man får konsumenterna inkl stat, kommun och landsting att betala för de kostnaderna vi redan har idag i svensk produktion förorsakade av befintlig djurskydds- lagstiftning?
Rapports Bodil Appelqvists påstående i reportaget att lantbrukarna idag fyller stallet till bristningsgränsen kan bara kommenteras med att: det är ett bekymmer med onyanserade journalister (som ev har en egen agenda).
Jag är nyligen hemkommen från USAs mellanvästern, där jag bl a besökte en grisuppfödare som var i full färd med ett nybygge för slaktgrisar. Helspaltboxar med 25 mm spaltöppning. Gödselbehållare under stallen. Amerikansk lag medger 0,66 m2 totalyta per gris, men det är inte ovanligt med 5 - 10 % överbeläggning. Detta att jämföra med Sveriges 0,92 m2 per gris. Där kan man tala om bristningsgränsen. Byggkostnad 270 - 280 dollar per grisplats = ca 2000 kr.
Så lägg ner avdelningen där Lena Lidfors jobbar och lägg samtidigt ner veterinärutbildningen på SLU där man utbildar veterinärer som säger sig vägra att avliva djur. Anlitar själv 2 st utlandsutbildade veterinärer och konstaterar att de slår det mesta inom sin bransch.
Torgil Bertilsson
Kristianstad

Bloggat:
Grisgeneralen
Scan ändrar kostymen
Scan minskar personalen vid några slakterier, vilket är helt nödvändigt. Man minskar även bundna kapitalet avsevärt i Sverige. Det kan ju inte betyda annat än att man avyttrar fast egendom, dvs sälja slakterier. Jag tror att vi snart får se nya konstellationer inom slaktindustrin.
Ett mycket glädjande besked kom i veckan, att SLS chef Fredrik Jönsson fått sparken. Det är t o m mera glädjande än då vi fick reda på att Tomas Bodén på Lantmännen slutade.
Får SLS göra några ytterligare naturliga och nödvändiga omflyttningar kanske vi grisbönder kan få ett bra samarbete, i stället för motarbete, i framtiden.
Jag vill önska Torbjörn Lithell välkommen till en svår och spännande framtid i SLS.

Örebromötet
Årsstämman i Örebro med Grisföretagarna blev för lite verkstad och motionerna diskuterades inte tillräckligt pga tidsbrist. Styrelsen hade inte gjort sin hemläxa om branschbolaget och gav krystade förklaringar. Bättring krävs om vi ska ha en kraftfull förening!
Maria Forshufvud, Svenskt Kött, sa att 82 % har förståelse för Svenskt Kött-märket, men inte att max 30 % av förpackningarna var märkta. Ut och missionera bland kunderna, i stället för bland uppdragsgivarna!
En eloge till den lokala föreningen för väl genomfört arrangemang kring årsstämman! Många bra seminarier och alerta utställare lärde oss en hel del.

Gunnelas blogg
Produktionskvalitet saknas i Livsmedelsverkets analys
Jag säger som Mats-Eric Nilsson i Aktuellt, att Livsmedelverkets jämförelse mellan låg- och högprislivsmedel är ganska ointressant och förutsägbar. Att näringsinnehållet är likartat om man jämför likartade produkter är väl vad man kan förvänta sig.
Det är dock intressant att halterna av bekämpningsmedel generellt är låga. Men jag hittar ingen information om det fanns skillnader mellan svenska och importerade livsmedel. Detta brukar faktiskt SLV presentera. Att Mats-Eric tycker man ska titta på tillsatser är kanske inte så förvånande. Det ju hans specialgebit. Däremot sägs ju ingenting om produktionskvalitet d v s hur har djuren fötts upp, vilka miljö – och klimateffekter som kan kopplas till odling och produktion. Hur stor är risken för smittor i livsmedlen? Livsmedelverket som ändå satsade på miljöanpassade kostråd en gång i tiden. Man måste respektera att många konsumenter bryr sig om hur livsmedlen produceras och inte bara näringsinnehåll.

Bloggar du om grisar?
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan. /LG

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
@-GRIS 1 juni 2012
Senaste uppdatering gjord 7 juni 15,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!
Grispriserna vecka 23

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är gått upp till
21,72 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 23 v 22 v 21 v 20
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Spotmarknaden Sva flexibla 17,00 17,00 17,00 17,00
Ginsten Slakteri 65-94,9 16,00 16,00 15,70 15,70
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 15,50 15,50 15,50 15,30
Dahlbergs 71-96,9 14,75 14,75 14,75 14,75
Skövde Slakteri 72-96,9 14,50 14,50 14,50 14,50
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 14,30 14,30 14,05 14,05
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 13,80 13,80 13,80 13,60
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 72-93,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 23 v 22 v 21
13,56 Danish Crown 70,0–87,9 dkr 11,30 11,10 10,90
26,66 Nortura 71,1–90,0a nkr 22,41 22,41 22,41
13,63 HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro 1,52 1,50 1,50
13,36 HK Agri grund 76 – 92,5b euro 1,49 1,47 1,47
13,18 Atria Premium+ 78 – 96 euro - 1,47 1,46
12,73 Österbottens 78 – 96 euro - 1,42 1,41
13,72 Snellman 80–105 euro 1,53 1,53 1,53
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- - - -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 23 v 22 v 21 v 20 v 19
1 juni Landsnotering* euro euro euro euro euro
15,06 Tyskland 1,68 1,68 1,68 1,63 1,63
29 maj jämförbara**
16,39 England - 1,828 1,818 1,796 1,801
15,85 Spanien - 1,768 1,733 1,713 1,713
14,89 Tjeckien - - - 1,660 1,698
14,61 Danmark - 1,629 1,602 1,601 1,601
14,58 Tyskland - 1,626 1,626 1,576 1,576
14,40 Belgien - 1,606 1,581 1,544 1,544
14,08 Holland - 1,570 1,570 1,522 1,522
13,90 Frankrike - 1,550 1,503 1,490 1,499
13,86 Polen - - 1,546 1,571 1,608
13,81 Österrike - 1,540 1,540 1,509 1,509
13,45 Italien - 1,500 1,500 1,516 1,538
13,42 Irland - 1,497 1,497 1,497 1,459
9,42 Sverige - 1,051 1,039 1,052 1,062
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
13 maj Land v 19 v 18 v 17 v 16 v 15
Skr euro euro euro euro euro
14,88 EU, medelpris 1,629 1,627 1,638 1,639 1,631
-
17,18 Malta 1,880 1,880 1,880 1,880 1,880
16,54 Cypern 1,810 1,810 1,810 1,810 1,810
16,42 England 1,797 1,751 1,751 1,738 1,715
16,34 Bulgarien 1,788 1,788 1,795 1,795 1,795
15,90 Lettland 1,740 1,746 1,749 1,690 1,736
15,84 Tjeckien 1,734 1,748 1,754 1,758 1,764
15,49 Slovakien 1,695 1,733 1,725 1,731 1,738
15,38 Spanien 1,683 1,683 1,684 1,684 1,682
15,29 Luxemburg 1,673 1,707 1,709 1,721 1,714
15,27 Ungern 1,671 1,708 1,655 1,655 1,641
15,26 Portugal 1,670 1,670 1,670 1,670 1,670
15,24 Litauen 1,668 1,678 1,660 1,690 1,681
15,19 Tyskland 1,663 1,683 1,714 1,714 1,714
15,16 Rumänien 1,659 1,653 1,635 1,635 1,625
15,11 Estland 1,654 1,652 1,638 1,643 1,641
15,09 Polen 1,651 1,676 1,687 1,687 1,664
15,02 Grekland 1,644 1,644 1,629 1,629 1,644
14,92 Österrike 1,633 1,676 1,678 1,681 1,681
14,87 Italien 1,627 1,645 1,709 1,728 1,728
14,78 Finland 1,618 1,561 1,604 1,587 1,573
14,57 Slovenien 1,595 1,641 1,648 1,648 1,660
14,38 Sverige 1,574 1,568 1,559 1,564 1,552
13,92 Belgien 1,523 1,548 1,572 1,572 1,566
13,90 Irland 1,521 1,517 1,517 1,517 1,510
13,80 Danmark* 1,510 1,472 1,472 1,472 1,429
13,59 Holland 1,487 1,548 1,546 1,546 1,548
13,25 Frankrike 1,450 1,490 1,500 1,500 1,500
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
30 maj
23 maj
9 maj
2 maj
Utbud
1810
2220
2190
1810
Sålda
1450
2040
1450
1200
Medelpris, euro
1,72
1,72
1,66
1,72
Lägst
1,71
1,71
1,64
1,71
Högst
1,73
1,73
1,67
1,72
Medelpris, skr
15,46
15,46
15,17
15,25

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,30 kr, galtar 5,30 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 23 v 22 v 21 v 20
Knorrevången Fri vikt, klass 9,60 9,60 10,60 10,60
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 9,30 9,30 9,30 9,30
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 9,00 9,00 9,00 9,00
Ginsten 140,1 kg- 6,80 6,80 6,80 6,80
Dahlbergs 140- 6,80 6,80 6,80 6,80
KLS Ugglarps 140- 7,50 7,50 7,50 7,50
Scan 140- 6,12 6,12 6,12 6,12
Dalsjöfors 58% 7,25 7,25 7,25 7,25
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Skövde 140- 6,50 6,50 6,50 6,50
Galtar
Knorrevången oflådd 6,00 6,00 6,00 6,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 5,10 5,10 5,10 5,10
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka.
Suggor 9,60, galtar 6,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 23 v 22 v 21
9,80
Danish Crown 129,9 kg- dkr 8,10 8,10 8,10
19,34
Nortura Fri vikta nkr 16,26 16,26 16,26
Finland
7,64
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
5,84
HK Agrii Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
5,48
Österbottens Fri vikt, E euro - 0,61 0,60
5,39
Spotmarknaden Fri vikt, E euro 0,60 0,60 0,60
Tyskland
11,50
ZNVG 56 % euro 1,28 1,28 1,28
Galtar
8,59
Danish Crown 109,9 kg- dkr 7,10 7,10 7,10
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 22 v 21 v 20 v 19 v 18 v 17 v 16
Pund
11,21
11,21
11,47
11,10
10,92
10,86
10,80
Dollar 7,24 7,15 7,18 6,88 6,75 6,71 6,74
Euro 8,97 8,99 9,14 8,91 8,87 8,88 8,84
Dansk 1,20 1,21 1,23 1,19 1,19 1,19 1,18
Norsk 1,19 1,19 1,19 1,18 1,17 1,17 1,17
Yen 9,19 8,99 8,94 8,64 8,41 8,27 8,27
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 24 v 23 v 22 v 21
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 22,50 22,50 22,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 20,80 20,80 20,80
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 21,00 21,00 21,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 21,00 21,00 21,00
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 565 565 565
SLS (Scan)
Plus 30 kg - 540 540 535
Marknadstillägg/avdrag - 20 20 20
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
30 kg5, säljare begär ej bud ej bud ej bud ej bud
30 kg5, köpare betalar 700 700 700 700
Finsk smågris 30 kg 85,22€ 85,22€ 85,22€ 85,22€
Dansk smågris 30 kg6 550dkr 550dkr 550dkr 550dkr
Dansk smågris 7 kg6 335dkr 335dkr 335dkr 335dkr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - brist brist brist
KLS Ugglarps - brist brist brist
Skövde Slakteri - brist brist brist
Dalsjöfors Slakteri - balans balans balans
Dahlbergs Slakteri - brist brist brist
Ginsten - balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 23 v 22 v 21 v 20 v 19
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
284
Basis 7 kg 237 231 225 225 227
476
Basis 30 kg 397 388 380 380 384
290
SPF+Myc 7 kg 242 236 230 230 232
482
SPF+Myc 30 kg 402 393 385 385 389
295
SPF 7 kg 246 240 234 234 236
487
SPF 30 kg 406 397 389 389 393
1077
Økologi 30 kg 898 892 885 885 883
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
916
25-kilos 770 770 770 770 770
HK Agri euro euro euro euro euro
445
25-kg, Priimuus 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50
Snellmans
620
Klass S40, 30 kg* 69 69 69 69 67
Tyskland
520
ZNVG 28 kg 58 61 61 61 61
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
13 maj Land v 19 v 18 v 17 v 16 v 15
Skr euro euro euro euro euro
456 EU, medelpris 49,99 51,05 51,59 51,76 51,29
-
731 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
664 Italien 72,67 72,99 73,06 73,01 73,01
663 Sverige 72,61 74,87 73,67 74,39 76,19
631 Slovakien 69,14 46,08 64,56 67,94 64,03
577 Tjeckien 63,17 52,80 57,87 57,87 60,58
543 Tyskland 59,50 62,30 62,30 62,40 62,40
514 Finland 56,31 55,96 51,79 55,67 52,46
513 England 56,17 55,53 56,00 56,00 55,66
475 Ungern 52,07 54,97 68,95 68,95 48,87
434 Belgien 47,50 49,50 49,50 50,00 50,00
423 Spanien 46,31 46,30 46,90 46,90 46,97
406 Holland 44,50 47,50 47,50 47,50 47,50
403 Estland 44,14 38,60 38,20 37,78 44,39
401 Danmark* 43,96 43,96 42,88 42,88 42,88
401 Polen 43,92 44,74 44,02 44,02 43,82
361 Luxemburg 39,50 49,60 45,30 46,50 46,60
358 Frankrike 36,60 39,80 40,80 40,80 40,80
274 Portugal 30,00 32,00 32,00 32,00 31,00
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsdjur, dräktiga suggor
Köpare betalar Ålder v 22 - - -
Spotmarknaden 12 veckor 3000 - - -