Senaste nytt om priser
och marknaden

Det som står här är arbetskopia, fram tills jag skickar sidan som email på fredagskvällen. Det kan tillkomma uppgifter även senare. Uppdatera gärna innan du läser.

Tyska slakten golvade priset med 9 cents sänkning
De tyska slakterierna visade sin makt redan innevarande vecka genom att sätta egna priser, långt under de priser som VEZG räknat fram med utgångspunkt från efterfrågan och tillgång på griskött. Nästa vecka tvingas böndernas organisation följa slakteriernas diktat och sänka priset på slaktgrisar med 9 cent.
-Genom massiva påtryckningar från slakterier och ett antal stora livsmedelskedjor, sänks priset kraftigt idag, kommenterar VEZG.
Vecka 24 höjde KLS Ugglarps, Dalsjöfors och Dahlbergs sina grispriser (jag missade att få med Dalsjöfors höjning i fredagens mail).
Dalsjöfors höjer priset på suggor med 1 kr v 25, till 8,25. Scans partipris har gått upp till 22,97 kr. I övrigt händer inget norr om Tyskland.
Till sist ska vi visa att man aldrig ska ge upp: Laholms kommun har efter fyra års kamp fått igenom de flesta krav man ställde vid upphandling av livsmedel. Det ska vara griskött, producerat efter svensk djurskyddslag, på tallrikarna i komunnens skolor, vård och omsorg. Grattis Laholm och alla som kämpat för de svenska grisuppfödarnas sak. På onsdag har Laholms kommun tårtkalas! /LG 120615

EM ökar efterfrågan, men tyska slaktare sätter ner priserna
Priserna på slaktgrisar i EU utvecklar sig mycket bra den bär veckan. I Spanien går både inhemska handeln och exporten mycket bra, så priset steg med 2 cent. Efter en klar prisökning senaste veckan, tog franska priset en liten paus och steg endast med 0,5 cent. Det behövs bättre väder för att få igång prisspiralen igen. Men man tror på en positiv utveckling, vilket syns på att franska grisar fortsätter stiga vid försäljning till Spanien.
I Tyskland har efterfrågan på slaktgrisar utvecklat sig positivt. Detta trots att det i vissa regioner var en extra helgdag på torsdagen, Corpus Christi. Alla grisar kunde placeras omedelbart under senaste veckan.
Det har uppstått en ökad efterfrågan på tyska grisar till östra Europa, särskilt Polen, pga EM i fotboll.
Som en följd av ökad efterfrågan på slaktgrisar och goda framtidsutsikter, höjde den tyska producentföreningen VEZG den officiella noteringen med 4 cent. Höjningar rapporteras även från Belgien med 1 cent, Österrike med 2 cent och Holland med 2 cent. Dessa var således inte lika stora och tydliga som tyska höjningen. Inga ändringar skedde i Danmark den här veckan. Men utvecklingen är positiv även där för kötthandeln, särskilt för dyrare detaljer från rygg och mage.
Tendens för tyska marknaden: Efter att det officiella tyska grispriset meddelats, gick ett antal slakterier ut med egna priser, huspriser, som var lägre än det officiella som organisationen för producenter, VEZG, väger samman. Slakterierna är därmed åter på kollisionskurs med sina leverantörer. Det är därför svårt att säga vilka priser som står sig när veckan är slut. Detta påverkar dock inte det faktum att situationen på marknaden är god för närvarande. ISN 120614
Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Något lägre anmälan än bedömt. Vi har en bra försäljning, dock skulle vädret kunna vara bättre, vilket skulle gynna grillförsäljningen. Marknadstillägg och notering på smågrisar är oförändrat nästa vecka.
Vi hejar på Sverige i kväll och håller tummarna för varmare väder!

KLS Ugglarps
Marknaden är relativt oförändrad jämfört med föregående vecka. Glädjande är att vi har balans på smågrisar kommande vecka och att slaktanmälningarna följer planen.
Nästa vecka är en kortvecka och vi räknar med att få lite överstående grisar pga lägre slakt.
Nästa vecka kommer vi även ändra till den nya sänkta offentliga statskontrollavgiften.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det är bra fart på försäljningen och vi klagar inte.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Det är relativt bra försäljning inför midsommarveckan. Priserna går uppåt i export till tredje land.
-Vi har balans både i slakten och för smågrisar. Vi höjer priset på suggor 1 kr.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -

Spotmarknaden.se
Per Karlsson: -Laholms kommuns livsmedelsupphandling är efter tre år klar och undertecknades idag. Kommunen har fått igenom sina krav. I väsentliga delar är det djurskyddskrav i linje med svensk lagstiftning.
Upphandlingen har delats upp i elva olika produktområden, Martin & Servera har tagit hem flera av kontrakten, bland annat leveranserna av kött. Allt griskött kommer att vara svenskproducerat. Från att frågan aktualiserades genom att lyfta orimligheten i att ställa andra krav på lantbruksföretagen i kommunen, jämfört med vad som upphandlades, har det gått fyra år. Det arbetet har nu burit frukt.
Under årets första kvartal har importen av griskött uppgått till 29 420 ton. Omräknat till årsbasis betyder det drygt 1,7 miljoner grisar eller ca 3,2 grisar/minut, dygnet runt alla dagar. Den svenska produktionen beräknas 2012 uppgå till ca 4,8 grisar/minut.
Med första kvartalet som underlag för helåret producerar Sverige 2012 därmed 60 % av konsumtionen. Det låter kanske inte så mycket med en nedgång från 65 % till 60 %, men minskningen är hela 8 %.
På stämman diskuterades kostnader för bland annat PRRS i smågrisproduktion. Kalkyl över svensk respektive dansk smågrisproduktion hittar ni HÄR. Båda kalkylerna är gjorda med samma förutsättningar. Nybyggnation och 9,5 % av byggnadskostnaden som hyreskostnad.
Kalkylerna visar att det är 32 % dyrare att ta fram en PRRS-fri smågris i Sverige än en PRRS-behäftad i Danmark. Kalkylerna visar också att nuvarande smågrispris inte räcker för att nyinvestera i Sverige, medan en dansk smågrisföretagare för närvarande har ca 9,5 % förräntning på insatt kapital.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Normal slakt och förmedling.

HK Agri (HKScan.
Ulf Jahnsson: -Vi gläds av fortsatt vackert väder i Finland. Slakten är ok och det är balans för smågrisar.

Danish Crown
De europeiska marknaderna är oförändrade för färska köttprodukter. Efterfrågan på skinka är stabiliserad, med en tillfredsställande avsättning. Framändar, kotlett och bröstfläsk är likaså stabila, med god efterfrågan.
Den engelska marknaden för backs är likaså stabil, med god efterfrågan.
Marknaderna i tredje land är stabila, med god avsättning till Japan.

Marknadskommentarer från grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: De senaste veckorna har prisbilden på svenskt och europeisk griskött varit positiv. Alla länder har haft höjningar, inkl Sverige. Det fina vädret som råder i många områden, tillsammans med pågående fotbolls-EM och kommande OS, ger en bild av en positiv sommar för konsumtionen av griskött.
Ett av de länder som faktiskt har haft lägst höjningar är Danmark, men trots detta så verkar de danska intresseorganisationerna relativt nöjda med dagens prisbild.
Negativt är tyvärr att proteinfoder, speciellt sojan, har stigit kraftigt de senaste veckorna och fortsätter uppåt. Kina har handlat ca 5,3 miljoner ton soja bara i maj månad och i fredags rapporterades det att Kina har köpt ytterligare 410 000 ton soja. Det spekuleras om andra faktorer som påverkar sojapriset, så som väder och vind. Men det är svår att bedöma vilken påverkan detta har idag.
Den kinesiska tullen har stoppat ett fraktfartyg som försökte smuggla in 1 800 ton fruset kött till Kina. Det var både gris, nöt och kycklingkött. Värdet av detta beslag beräknas var 9,4 miljoner dollar. Den svarta marknaden av livsmedel, och då framförallt kött, är omfattande i Kina och ingen vågar sig på en gissning om hur mycket den omsätter.
Sveriges Grisföretagares remissvar på djurskyddsutredningen kommer att ligga på vår hemsida inom kort sverigesgrisforetagare.se.

Bloggat:
Grisgeneralen
Investeringstsunami på G?
Det är bra priser, framför allt på smågrisar, men trots detta inga investeringar.
Det kan bero på tre tunga orsaker:
1. Man avvaktar vad som kommer ut av den nya djurskyddslagen.
2. Vad händer med Scan i Sverige. Även om man inte levererar dit, så påverkas hela marknaden.
3. Vad händer i EU med de nya reglerna 2013. Kommer reglerna att efterlevas, eller blir det fortsatt olydnad från grisföretagarna i våra närmaste konkurrentländer.
Därtill är bankerna fortsatt jätteskraja för investeringar i djurproduktion.
Sveriges Grisföretagare och Scan, sätt dagordningen för framtiden!!

Gunnelas blogg
Tveksamt om livsmedlen är säkrare idag än för 50 år sedan
Jordbruksministrar, politiker och Agneta Dreber, som representant för livsmedelsindustrierna, hävdar att vi har aldrig haft så säkra livsmedel som idag. Idag firades internationella ackrediteringsdagen med seminarium på SWEDAC. Lars-Plym Forshell, Livsmedelverket, talade hävdade att det är tveksamt om livsmedelsäkerheten är bättre idag än för 50 - 60 år sedan. Vi har en helt annan värld än på 1950 – 60-talet. Listan över humana infektioner är längre, med nya typer av infektionsämnen typ campylobacter, EHEC/VTEC, Yersinia, norovirus, m m. Vi reser och handlar mer globalt. Vi har långa livsmedelskedjor med många mellanhänder. Många är okunniga och många kan göra fel. Vi har klimatförändringar och miljöförstöring. Det finns konstiga mattrender typ ”raw food” och vi storhandlar en gång i veckan, vilket ställer andra krav på förvaring och hållbarhet.
Av tradition har vi fokuserat på animaliska livsmedel, där slakten är en kontrollpunkt där vi kan ta prov och ställa krav på hygien. Vi pastöriserar mjölken! Och vi har ganska tydliga krav vid import. När det gäller vegetabilier finns lite regelverk, ingen kontrollpunkt och ingen övervakning.

Bloggar du om grisar?
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan. /LG

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
@-GRIS 15 juni 2012
Senaste uppdatering gjord 21 juni 9,10
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!
Grispriserna vecka 25

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är gått upp till
22,97 kr 11 juni. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 25 v 24 v 23 v 22
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Spotmarknaden Sva flexibla 17,00 17,00 17,00 17,00
Ginsten Slakteri 65-94,9 16,00 16,00 16,00 16,00
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 15,70 15,70 15,50 15,50
Dahlbergs 71-96,9 15,00 15,00 14,75 14,75
Skövde Slakteri 72-96,9 14,50 14,50 14,50 14,50
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 14,45 14,45 14,30 14,30
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 14,00 14,00 13,80 13,80
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 72-93,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 25 v 24 v 23
13,33 Danish Crown 70,0–87,9 dkr 11,30 11,30 11,30
26,66 Nortura 71,1–90,0a nkr 22,41 22,41 22,41
13,40 HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro 1,52 1,52 1,52
13,14 HK Agri grund 76 – 92,5b euro 1,49 1,49 1,49
13,31 Atria Premium+ 78 – 96 euro 1,49 1,51 1,47
12,87 Österbottens 78 – 96 euro 1,44 1,46 1,42
13,49 Snellman 80–105 euro 1,53 1,53 1,53
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- - - -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 25 v 24 v 23 v 22 v 21
15 juni Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,28 Tyskland 1,62 1,72 1,68 1,68 1,68
12 jun jämförbara**
16,07 Spanien - 1,822 1,804 1,768 1,733
15,85 England - 1,798 1,793 1,828 1,818
14,73 Tjeckien - - - 1,671 1,651
14,69 Tyskland - 1,666 1,626 1,626 1,626
14,60 Danmark - 1,656 1,656 1,629 1,602
14,32 Polen - - 1,624 1,593 1,546
14,30 Frankrike - 1,622 1,617 1,550 1,503
14,27 Belgien - 1,618 1,606 1,606 1,581
14,01 Holland - 1,589 1,570 1,570 1,570
13,78 Italien - 1,563 1,519 1,500 1,500
13,76 Österrike - 1,561 1,540 1,540 1,540
13,20 Irland - 1,497 1,497 1,497 1,497
9,28 Sverige - 1,053 1,051 1,051 1,039
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
10 jun Land v 23 v 22 v 21 v 20 v 19
Skr euro euro euro euro euro
14,76 EU, medelpris 1,674 1,659 1,635 1,615 1,629
-
17,46 Cypern 1,980 1,920 1,870 1,860 1,810
16,58 Malta 1,880 1,880 1,880 1,880 1,880
15,90 England 1,803 1,818 1,815 1,815 1,797
15,85 Grekland 1,798 1,798 1,727 1,727 1,644
15,78 Bulgarien 1,790 1,790 1,788 1,788 1,788
15,73 Spanien 1,784 1,752 1,717 1,691 1,683
15,68 Litauen 1,778 1,700 1,662 1,635 1,668
15,61 Portugal 1,770 1,750 1,720 1,700 1,670
15,34 Slovakien 1,740 1,720 1,702 1,717 1,695
15,30 Polen 1,735 1,699 1,660 1,617 1,651
15,20 Rumänien 1,724 1,700 1,678 1,669 1,659
15,20 Tjeckien 1,724 1,716 1,734 1,709 1,734
15,20 Tyskland 1,724 1,714 1,714 1,683 1,663
15,14 Luxemburg 1,717 1,717 1,713 1,698 1,673
15,03 Lettland 1,705 1,694 1,757 1,723 1,740
14,83 Ungern 1,682 1,661 1,653 1,643 1,671
14,64 Österrike 1,660 1,658 1,663 1,632 1,633
14,61 Estland 1,657 1,657 1,657 1,654 1,654
14,41 Finland 1,634 1,635 1,635 1,616 1,618
14,20 Slovenien 1,611 1,609 1,604 1,592 1,595
14,18 Italien 1,608 1,611 1,607 1,607 1,627
14,05 Sverige 1,593 1,581 1,560 1,549 1,574
13,86 Belgien 1,572 1,572 1,517 1,517 1,523
13,82 Danmark* 1,568 1,543 1,511 1,511 1,510
13,74 Irland 1,558 1,559 1,557 1,558 1,521
13,66 Holland 1,549 1,549 1,549 1,503 1,487
13,40 Frankrike 1,520 1,520 1,450 1,450 1,450
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
13 juni
6 juni
30 maj
23 maj
Utbud
1860
1630
1810
2220
Sålda
1260
1500
1450
2040
Medelpris, euro
1,68
1,72
1,72
1,72
Lägst
1,66
1,71
1,71
1,71
Högst
1,69
1,73
1,73
1,73
Medelpris, skr
14,81
15,53
15,46
15,46

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,30 kr, galtar 5,30 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 25 v 24 v 23 v 22
Knorrevången Fri vikt, klass 9,60 9,60 9,60 9,60
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 9,30 9,30 9,30 9,30
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 9,00 9,00 9,00 9,00
Dalsjöfors 58% 8,25 7,25 7,25 7,25
KLS Ugglarps 140- 7,50 7,50 7,50 7,50
Dahlbergs 140- 7,30 6,80 6,80 6,80
Ginsten 140,1 kg- 6,80 6,80 6,80 6,80
Skövde 140- 6,50 6,50 6,50 6,50
Scan 140- 6,12 6,12 6,12 6,12
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Knorrevången oflådd 6,00 6,00 6,00 6,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 5,10 5,10 5,10 5,10
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka.
Suggor 9,60, galtar 6,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 25 v 24 v 23
9,55
Danish Crown 129,9 kg- dkr 8,10 8,10 8,10
19,34
Nortura Fri vikta nkr 16,26 16,26 16,26
Finland
7,49
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
5,73
HK Agrii Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
5,38
Österbottens Fri vikt, E euro 0,61 0,61 0,61
5,29
Spotmarknaden Fri vikt, E euro 0,60 0,60 0,60
Tyskland
10,93
ZNVG 56 % euro 1,24 1,29 1,28
Galtar
8,37
Danish Crown 109,9 kg- dkr 7,10 7,10 7,10
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 24 v 23 v 22 v 21 v 20 v 19 v 18
Pund
10,89
11,11
11,21
11,21
11,47
11,10
10,92
Dollar 7,02 7,18 7,24 7,15 7,18 6,88 6,75
Euro 8,82 9,03 8,97 8,99 9,14 8,91 8,87
Dansk 1,18 1,21 1,20 1,21 1,23 1,19 1,19
Norsk 1,17 1,18 1,19 1,19 1,19 1,18 1,17
Yen 8,84 9,04 9,19 8,99 8,94 8,64 8,41
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 26 v 25 v 24 v 23
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 22,50 22,50 22,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 20,80 20,80 20,80
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 21,20 21,20 21,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 22,00 21,00 21,00
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 565 565 565
SLS (Scan)
Plus 30 kg - 540 540 540
Marknadstillägg/avdrag - 20 20 20
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
30 kg5, säljare begär ej bud ej bud ej bud ej bud
30 kg5, köpare betalar 700 700 700 700
Finsk smågris 30 kg, köp 85,22€ 85,22€ 85,22€ 85,22€
Dansk smågris 30 kg6 sälj 550 kr 550 kr 560 kr 550 kr
Dansk smågris 7 kg6 sälj 317 kr 317 kr 317 kr 335 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - brist brist brist
KLS Ugglarps - balans brist brist
Skövde Slakteri - brist brist brist
Dalsjöfors Slakteri - balans balans balans
Dahlbergs Slakteri - brist brist brist
Ginsten - balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 25 v 24 v 23 v 22 v 21
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
276
Basis 7 kg 234 234 237 231 225
466
Basis 30 kg 395 395 397 388 380
282
SPF+Myc 7 kg 239 239 242 236 230
472
SPF+Myc 30 kg 400 400 402 393 385
286
SPF 7 kg 243 243 246 240 234
476
SPF 30 kg 404 404 406 397 389
1059
Økologi 30 kg 898 898 898 892 885
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
916
25-kilos 770 770 770 770 770
HK Agri euro euro euro euro euro
436
25-kg, Priimuus 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50
Snellmans
608
Klass S40, 30 kg* 69 69 69 69 69
Tyskland
476
ZNVG 28 kg 54 58 58 61 61
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
27 maj Land v 21 v 20 v 19 v 18 v 17
Skr euro euro euro euro euro
435 EU, medelpris 48,25 48,62 49,99 51,05 51,59
-
722 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
667 Sverige 73,95 73,51 72,61 74,87 73,67
650 Italien 72,04 72,04 72,67 72,99 73,06
586 Slovakien 65,00 65,42 69,14 46,08 64,56
540 Tjeckien 59,88 56,61 63,17 52,80 57,87
532 Tyskland 59,00 59,00 59,50 62,30 62,30
515 Finland 57,10 53,63 56,31 55,96 51,79
498 England 55,25 55,25 56,17 55,53 56,00
467 Ungern 51,79 57,96 52,07 54,97 68,95
424 Belgien 47,00 47,00 47,50 49,50 49,50
393 Luxemburg 43,60 41,70 39,50 49,60 45,30
391 Danmark* 43,33 43,32 43,96 43,96 42,88
428 Spanien 42,48 43,20 46,31 46,30 46,90
375 Polen 41,59 42,61 43,92 44,74 44,02
365 Holland 40,50 41,50 44,50 47,50 47,50
335 Estland 37,20 37,57 44,14 38,60 38,20
319 Frankrike 35,40 35,40 36,60 39,80 40,80
270 Portugal 30,00 30,00 30,00 32,00 32,00
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsdjur, dräktiga suggor
Köpare betalar Ålder v 24 v 23 v 22 -
Spotmarknaden 12 veckor 3000 3000 3000 -