Senaste nytt om priser
och marknaden

Det som står här är arbetskopia, fram tills jag skickar sidan som email på fredagskvällen. Det kan tillkomma uppgifter även senare. Uppdatera gärna innan du läser.

Dalsjöfors höjer 15 öre v 27
Det är ganska lugnt på grisfronten efter midsommar och alla väntar på bättre väder, som kan sätta igång efterfrågan. På västkusten väntas sommargästerna, vilket ger i varje fall Ginsten stora förväntningar.
Enda prishöjningen för slaktgrisar nästa vecka svarar Dalsjöfors för, som höjer 15 öre till 14,60. Därmed lägger man sig före Skövde, som dock inte satt några priser ännu.
I Finland höjer Snellman priset med 2 cent till 1,55, 13,62 skr. Klart före konkurrenterna, endast rybsgrisen ligger i närheten.
Tyska priset blir oförändrat, liksom danska. Suggorna i Danmark sjunker dock 40 øre till, vilket blir 80 danska öre back på två veckor. Scans grispris på 10,27 har varit oförändrat sedan många månader. Om priset ändras på annat sätt, vet jag inte, men det förefaller vara onödigt att ha med priset på Grisportalen som betydande nyhet att notera varje vecka. Jag överväger att ta bort det och enbart ha det med i @-GRIS. Danska och tyska priserna är däremot fortsatt intressant att notera, liksom KLS Ugglarps pris, som mer speglar ett svenskt normalpris. Om det nu finns något sådant.
Likaså figurerar Scans pris i ISNs sammanställning av priserna i Europas länder. Det är lika felaktigt där. /LG 120629

Stabila priser i hela EU
Priserna på slaktgrisar är oförändrade denna vecka i de flesta EU-länder. Således gick de marknader tillbaka till något som liknar normalt efter två veckors turbulens, med prisstegring och prissänkning. Den franska marknaden präglas av lägre volymer anmälda slaktgrisar, samt lägre slaktvikter, vilket gör att mindre volymer griskött bjuds ut. Samtidigt stimuleras köttmarknaden av vackert väder, perfekt för grillning i Frankrike. Situationen på spanska marknaden är samma, där priserna på slaktgrisar är kvar på rekordnivåer.
Från köttindustrin rapporteras de första tecknen på en förbättrad marknad. Men för exporten till Asien klagar exportörerna i flera EU-länder på att marginalerna är för låga. Orsaken till detta anges vara ett priskrig, där griskött till låga priser erbjuds från Nord- och Sydamerika.
Trend för tyska marknaden: Volymerna slaktgrisar som utbjuds fortsätter att sjunka sedan ett antal dagar. Samtidigt stiger efterfrågan hos slakterierna. Den tidigare svaga försäljningen, som vi sett en tid, har förbättrats tydligt. För den kommande veckan väntas därför som lägst stabila priser. ISN 120628
Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Anmälan och slakt enligt plan. Efterfrågan ökar.

KLS Ugglarps
Tyvärr påverkas marknaden av det fortsatt dåliga vädret. Lite värme och sol skulle sätta bättre fart på grillarna och på försäljningen av detaljer för grillen. Det finns ett stort utbud av både nöt- och grisdetaljer. Vi har framgångsrika exportaffärer och exporten till tredje land fungerar väl.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det har varit en bra vecka, allt säljs. Sommargästerna börjar komma och vi väntar bra efterfrågan. Hoppas vädret blir bättre också.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Vi höjer slaktgrisen med 15 ören inför nästa vecka.
-Relativt lugnt på alla fronter och vår stora utmaning just nu är höja skinkpriserna.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -

Spotmarknaden.se
Per Karlsson: -I förra veckans kommentar föll det bort ett ord, det ska vara: dräktiga utslagssuggor köpes för 3 000 SEK/st.
-Idag kom juni månads WASDE rapport. Siffrorna är inte prisdämpande i någon del. Visserligen visar rapporten i vissa delar något högre skörd än marknaden förväntat, men inte i nivå med konsumtionen. Därmed talar allt för fortsatt prisuppgång på foder. Det märks allt tydligare på efterfrågan av smågrisar. Foderkostnaden knäcker i många fall slaktgriskalkylen och utbudet av smågrisar ökar.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Vi höjer slaktvikten med 2 kg v 27.
Det har varit en normal försäljningsvecka och det är balans både i slakt och förmedling.

HK Agri (HKScan.
Ulf Jahnsson: -Det har varit en normal sommarvecka, som efter midsommar.
-Balans både för slakt och smågrisar.

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -Snellman höjer LB-grundpriset för gödsvin med 2 cent/kg fr o m 1 julia. Bästa pris utbetalas i viktintervallet 80 - 105 kg.

Danish Crown
De europeiska marknaderna är oförändrade i jämförelse med senaste veckan. Vi ser en stabil efterfrågan både på skinka och framdelar. Det är god efterfrågan på kotlett, karré och filé på de europeiska marknaderna.
Den engelska marknaden för bacon är likaså stabil.
På marknaderna i tredje land är det god efterfrågan från Ryssland, medan Kina har bromsat upp som följd av stora slaktvolymer inom landet.
Japan är fortsatt stabilt.

Marknadskommentarer från grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: Dåligt väder håller marknaden lugn runt om i Europa. Små förändringar rapporteras för smågrispriset.
I Danmark bedömer man att utbudet på slaktgrisar kommer att sjunka de närmsta månaderna, vilket troligen kommer att hålla priset på en stabil nivå.
Spannmålen rapporteras ha stigit kraftigt i Europa på grund av mellanvästerns stora värmebölja. Man bedömer att detta kommer påverka majs och sojaskörden märkbart.
Vi har alla hört talas om the ”dog whisperer” eller ”horse whisperer” nu har man även hittat en ”pig whisperer” vid namn Kees Scheepens som åker runt och hjälper europeiska grisföretagare med olika problem. Han säger sig ha 26 års erfarenhet, men har inte blivit tagen på allvar förrän på senare år. Det kan säkert ha en positiv effekt om man bara tror på det.

Bloggat:
Grisgeneralen
Var finns visionerna?
Ett företag utan visioner och affärsidé är oftast dömt att gå dåligt eller rent av gå under. Svensk grisnäring lider brist på visioner och därmed visionärer.
Anika Bergman hade då hon började som ordförande i Sveriges Grisföretagare många visioner där hon bl a föredrog att titta i framrutan i stället för att hela tiden kolla backspegeln.
Det var bra men var fanns då hennes styrelse för att backa upp? Senare har hon uppslukats av en massa ”LRF-tugg” och tyvärr fastnat där. En annan bra visionär är Per Karlsson som många borde hänga på.
Frågan är: Vad har nuvarande styrelse i Sveriges Grisföretagare som vision? Kom fram Ingemar! Vad har Hans Agné, Carl-Olof Port, slakteridirektörerna, veterinärkåren och inte minst LRF för framtidsvisioner för svensk grisproduktion?
Bilda en tankesmedja med upp till fem personer med uppgift att arbeta fritt!

Grattis Laholm!
Laholm har deckarförfattaren och oraklet Björn Hellberg, man också ett rekorderligt kommunstyre. I fortsättningsvis ska man endast servera kött som uppfyller svensk djurskyddslag, där kommunen har ansvar. JÄTTEBRA!
Per Karlsson ska ha en stor eloge för sitt målmedvetna arbete. Han är en framtidsman som ligger före i de flesta frågor. LRF och Sveriges Grisföretagare, som saknar framförhållning, bör i betydligt högre utsträckning lyssna till personer av Pers kaliber.

Gunnelas blogg
EU-kommissionen skyller på beslutsprocessen
I förra veckan var jag inbjuden som gäst till det europeiska djurskyddet, Eurogroup for Animals, årsmöte. Huvudtalaren Ladislav Miko från Kommissionens (KOM) DG SANCO berättade att KOM fokuserar på innovation, marknad och motivation. Det handlar om genomförande och kontroll av gällande lagstiftning och att förbereda en gemensam ramlag för djurskydd. Förbudet mot fixering av dräktiga suggor togs 2001 och man kommer se till att direktivet genomförs 1 januari 2013. Miko blev hårt trängd av auditoriet. Det händer för litet på djurskyddsområdet inom EU. Hur kan man nonchalera 1 miljon medborgarröster som kräver max 8 timmars transporttid till slakt och varför gör man inget i smågriskastreringsfrågan. En deklaration räcker inte. Lagstiftningen är otydlig och många medlemsstater skiter i gällande direktiv, vilket drabbar medlemsstater som uppfyller lagstiftningen eller går längre (exempel Sverige och Storbritannien).
Miko svar kändes bekanta, som när man lyssnar på svenska politiker; Man måste skilja på KOMs beslutsvilja och beslutsprocessen d v s parlamentet och ministerrådet bestämmer i slutändan. Därför behövs NGOs som driver på nationell nivå och tydliga bevis. Det är inte vetenskapligt bevisat att det går en gräns vid 8 timmar när det gäller transport. När jag tar upp sambandet mellan djurvälfärd, djurhälsa och antibiotikaresistens, får jag det klassiska svaret att man måste kräva ansvarsfull användning av antibiotika– suck! Det handlar faktiskt om att förebygga och hålla djuren friska.

Grattis Leif och grattis Jordbruksverket!
Leif Denneberg, veterinär, har blivit generaldirektör för Jordbruksverket. En fantastisk utmanande befattning, som ledare för en av Sveriges största myndigheter, som verkligen har en bred verksamhet – allt ifrån CAP och landsbygdsprogram, marknadsfrågor, GMO, regler för försöksdjur, fiskeripolitik, växtskyddsmedel, djurskyddsregler, smittskydd, satsningar inom Matlandet Sverige och mycket mera. Det har varit mycket hemlighetsmakeri kring tillsättande av GD för såväl Jordbruksverket som SVA. Den tiden är förbi där myndigheterna var en plats för avsatta politiker och statssekreterare. Nu utannonseras tjänsterna och kandidaterna genomgår en omfattande utvärdering. Intresset för att bli generaldirektör för Jordbruksverket var tydligen stort. Och Leif höll måttet. Leif är en klok person, som bl a har visat att han klarar media med glans.

Bloggar du om grisar?
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan. /LG

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
@-GRIS 29 juni 2012
Senaste uppdatering gjord 5 juli 23,20
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 27

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är gått upp till
22,97 kr 11 juni. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 27 v 26 v 25 v 24
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Spotmarknaden Sva flexibla 17,00 17,00 17,00 17,00
Ginsten Slakteri 65-94,9 16,00 16,00 16,00 16,00
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 15,70 15,70 15,70 15,70
Dahlbergs 71-96,9 15,00 15,00 15,00 15,00
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 14,60 14,45 14,45 14,45
Skövde Slakteri 72-96,9 14,50 14,50 14,50 14,50
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 14,00 14,00 14,00 14,00
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 72-93,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 27 v 26 v 25
13,33 Danish Crown 70,0–87,9 dkr 11,30 11,30 11,30
26,66 Nortura 71,1–90,0a nkr 21,99 22,41 22,41
13,36 HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro 1,52 1,52 1,52
13,09 HK Agri grund 76 – 92,5b euro 1,49 1,49 1,49
12,92 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,47 1,47 1,49
12,48 Österbottens 78 – 98 euro 1,42 1,42 1,44
13,62 Snellman 80–105 euro 1,55 1,53 1,53
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- - - -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 27 v 26 v 25 v 24 v 23
29 juni Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,32 Tyskland 1,63 1,63 1,63 1,72 1,68
26 jun jämförbara**
16,01 Spanien - 1,822 1,822 1,822 1,804
15,98 England - 1,818 1,801 1,798 1,793
14,86 Tjeckien - - - 1,691 1,695
14,55 Danmark - 1,656 1,656 1,656 1,656
14,44 Frankrike - 1,643 1,639 1,622 1,617
14,42 Polen - - - 1,641 1,624
14,35 Italien - 1,633 1,633 1,563 1,519
13,85 Tyskland - 1,576 1,567 1,666 1,626
13,79 Belgien - 1,569 1,569 1,618 1,606
13,46 Holland - 1,532 1,532 1,589 1,570
13,17 Österrike - 1,499 1,499 1,561 1,540
13,15 Irland - 1,497 1,497 1,497 1,497
9,41 Sverige - 1,071 1,071 1,053 1,051
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
17 jun Land v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
Skr euro euro euro euro euro
14,86 EU, medelpris 1,683 1,674 1,659 1,635 1,615
-
17,48 Cypern 1,980 1,980 1,920 1,870 1,860
16,60 Malta 1,880 1,880 1,880 1,880 1,880
15,95 Grekland 1,807 1,807 1,798 1,727 1,727
15,92 England 1,803 1,803 1,818 1,815 1,815
15,89 Portugal 1,800 1,770 1,750 1,720 1,700
15,89 Lettland 1,800 1,705 1,694 1,757 1,723
15,80 Bulgarien 1,790 1,790 1,790 1,788 1,788
15,75 Spanien 1,784 1,784 1,752 1,717 1,691
15,69 Polen 1,777 1,735 1,699 1,660 1,617
15,47 Luxemburg 1,753 1,717 1,717 1,713 1,698
15,39 Rumänien 1,743 1,724 1,700 1,678 1,669
15,38 Tjeckien 1,742 1,724 1,716 1,734 1,709
15,32 Slovakien 1,735 1,740 1,720 1,702 1,717
15,15 Ungern 1,716 1,682 1,661 1,653 1,643
14,94 Tyskland 1,693 1,724 1,714 1,714 1,683
14,85 Litauen 1,682 1,778 1,700 1,662 1,635
14,68 Estland 1,663 1,657 1,657 1,657 1,654
14,65 Österrike 1,660 1,660 1,658 1,663 1,632
14,64 Italien 1,658 1,608 1,611 1,607 1,607
14,61 Finland 1,655 1,634 1,635 1,635 1,616
14,42 Slovenien 1,634 1,611 1,609 1,604 1,592
14,14 Sverige 1,602 1,593 1,581 1,560 1,549
13,99 Belgien 1,585 1,572 1,572 1,517 1,517
13,84 Danmark* 1,568 1,568 1,543 1,511 1,511
13,76 Irland 1,559 1,558 1,559 1,557 1,558
13,86 Frankrike 1,570 1,570 1,520 1,450 1,450
13,70 Holland 1,552 1,549 1,549 1,549 1,503
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
27 juni
20 juni
13 juni
6 juni
Utbud
2205
2205
1860
1630
Sålda
1435
1435
1260
1500
Medelpris, euro
1,64
1,64
1,68
1,72
Lägst
1,63
1,63
1,66
1,71
Högst
1,70
1,70
1,69
1,73
Medelpris, skr
12,71
12,71
14,81
15,53

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,30 kr, galtar 5,30 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 27 v 26 v 25 v 24
Knorrevången Fri vikt, klass 9,60 9,60 9,60 9,60
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 9,30 9,30 9,30 9,30
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 9,00 9,00 9,00 9,00
Dalsjöfors 58% 8,25 8,25 8,25 7,25
KLS Ugglarps 140- 7,50 7,50 7,50 7,50
Dahlbergs 140- 7,30 7,30 7,30 6,80
Ginsten 140,1 kg- 6,80 6,80 6,80 6,80
Skövde 140- 6,50 6,50 6,50 6,50
Scan 140- 6,12 6,12 6,12 6,12
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Knorrevången oflådd 6,00 6,00 6,00 6,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 5,10 5,10 5,10 5,10
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka.
Suggor 9,60, galtar 6,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 27 v 26 v 25
8,61
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,30 7,70 8,10
18,83
Nortura Fri vikta nkr 16,24 16,26 16,26
Finland
7,49
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
5,73
HK Agrii Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
5,38
Österbottens Fri vikt, E euro 0,61 0,61 0,61
5,29
Spotmarknaden Fri vikt, E euro 0,60 0,60 0,60
Tyskland
10,56
ZNVG 56 % euro 1,20 1,20 1,24
Galtar
7,43
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,30 6,70 7,10
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 26 v 25 v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
Pund
10,97
10,91
10,89
11,11
11,21
11,21
11,47
Dollar 7,02 6,96 7,02 7,18 7,24 7,15 7,18
Euro 8,79 8,83 8,82 9,03 8,97 8,99 9,14
Dansk 1,18 1,18 1,18 1,21 1,20 1,21 1,23
Norsk 1,16 1,17 1,17 1,18 1,19 1,19 1,19
Yen 8,84 8,74 8,84 9,04 9,19 8,99 8,94
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 27 v 26 v 25 v 24
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 22,50 22,50 22,50 22,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 21,30 20,80 20,80 20,80
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 21,20 21,20 21,20 21,20
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 22,00 22,00 22,00 21,00
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg 565 565 565 565
SLS (Scan)
Plus 30 kg 550 550 540 540
Marknadstillägg/avdrag 10 10 20 20
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
30 kg5, säljare begär ej bud ej bud ej bud ej bud
30 kg5, köpare betalar 700 700 700 700
Finsk smågris 30 kg, köp 85,22€ 85,22€ 85,22€ 85,22€
Dansk smågris 30 kg6 sälj 550 kr 550 kr 550 kr 560 kr
Dansk smågris 7 kg6 sälj 317 kr 317 kr 317 kr 317 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev brist brist brist brist
KLS Ugglarps balans balans balans brist
Skövde Slakteri brist brist brist brist
Dalsjöfors Slakteri brist brist balans balans
Dahlbergs Slakteri brist brist brist brist
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 27 v 26 v 25 v 24 v 23
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
279
Basis 7 kg 237 237 234 234 237
469
Basis 30 kg 398 398 395 395 397
285
SPF+Myc 7 kg 242 242 239 239 242
475
SPF+Myc 30 kg 403 403 400 400 402
290
SPF 7 kg 246 246 243 243 246
480
SPF 30 kg 407 407 404 404 406
1060
Økologi 30 kg 900 899 898 898 898
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
916
25-kilos 770 770 770 770 770
HK Agri euro euro euro euro euro
437
25-kg, Priimuus 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50
Snellmans
609
Klass S40, 30 kg* 69 69 69 69 69
Tyskland
469
ZNVG 28 kg 53 54 54 58 58
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
17 jun Land v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
Skr euro euro euro euro euro
419 EU, medelpris 47,54 47,52 47,94 48,25 48,62
-
706 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
688 Sverige 77,92 77,12 74,82 73,95 73,51
623 Tjeckien 70,60 62,30 61,57 59,88 56,61
605 Slovakien 68,59 61,97 68,44 65,00 65,42
596 Italien 67,50 68,84 69,69 72,04 72,04
516 Finland 58,45 55,71 55,31 57,10 53,63
498 Tyskland 56,50 57,10 58,70 59,00 59,00
473 England 53,62 53,62 55,01 55,25 55,25
455 Ungern 51,57 45,04 50,22 51,79 57,96
437 Estland 49,57 38,20 42,53 37,20 37,57
410 Belgien 46,50 46,50 46,50 47,00 47,00
399 Danmark* 45,21 45,35 44,41 43,33 43,32
373 Spanien 42,32 42,32 42,12 42,48 43,20
363 Luxemburg 41,20 44,70 44,70 43,60 41,70
361 Polen 40,89 41,21 41,37 41,59 42,61
348 Holland 39,50 40,50 40,50 40,50 41,50
309 Frankrike 35,00 35,00 34,80 35,40 35,40
264 Portugal 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsdjur, dräktiga utslagssuggor
Köpare betalar Ålder v 27 v 26 v 25 v 24
Spotmarknaden 12 veckor 3000 3000 3000 3000