@-GRIS 6 juli 2012
Senaste uppdatering gjord 13 juli 12,20
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!


Senaste nytt om priser
och marknaden

Det som står här är arbetskopia, fram tills jag skickar sidan som email på fredagskvällen. Det kan tillkomma uppgifter även senare. Uppdatera gärna innan du läser.


Händelselöst vecka 28
Priserna för nästa vecka är oförändrade, hos de slakterier som satt priser för v 28. I Danmark är priset också oförändrat, medan tyska priset fortsätter nedåt med nu 3 cent.
Vädret är fortfarande ostabilt i Sverige, medan Finland kan glädja sig åt utmärkt grillväder.
Priset på suggor vände uppåt igen i Danmark, vilket är ett positivt tecken. /LG 120706

Prisstabilt i flesta länderna, positivt i södra Europa
Även den här veckan är priserna på slaktgrisar stabila i de flesta länderna. Sett ur producenternas synvinkel är marknaden positiv i hela södra Europa. Det råder stor efterfrågan på slaktgrisar i Spanien, Italien och Frankrike. Slaktvikterna är på väg ned sedan några veckor. Det är ett tecken på god efterfrågan. Som följd av små utbud av slaktgrisar, stiger franska priset med 5 cent och italienska 10.
I norra och centrala Europa är stämningen inte lika positiv, men stabil. I Tyskland bedöms marknaden för kött fortsatt som osäker, medan danska observatörer rapporterar stabil försäljning i Europa och på tredje land. Varken i Tyskland, Holland eller Österrike ändrades priserna. Priset steg 1 cent i Belgien.
Trend för tyska marknaden: Marknaden är ganska balanserad i Tyskland. Med tanke på de höga kostnaderna i produktionen, är priserna alldeles för låga. Priset väntas bli stabilt nästa vecka. ISN 120705
Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Vi slaktar och styckar enligt plan.
Vi känner att vi fått bra fart i försäljningen denna vecka, vilket är glädjande!
Läget och noteringen på smågris är oförändrat nästa vecka.

KLS Ugglarps
Vi har en något förbättrad vädersituation, vilket har positiv effekt på försäljningen av våra grillprodukter. I övrigt är marknaden oförändrad jämfört med föregående vecka.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Försäljningen går som beräknat. Det händer inte så mycket just nu.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -

Spotmarknaden.se
Per Karlsson: -Det har varit visning i Danmark av nytt slaktgrisstall. För bilder och intressant information tryck HÄR.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Vädret har varit gynnsamt nu en tid, vilket verkar gott på försäljningen. Det har varit dåligt väder tidigare i vår.
-Det är balans i slakt och förmedling av smågrisar.

HK Agri (HKScan.
Ulf Jahnsson: -Det är sommarläge för oss i Finland. Det är väldigt bra väder för grillning, bästa tänkbara.
-Slakt och smågrisar är i balans.

Danish Crown
De europeiska marknaderna är oförändrade i förhållande till senaste veckan. Vi ser en stabil efterfrågan på både skinkor och framändar. Det är god efterfrågan på kotlett, karré och filé till de europeiska marknaderna.
Den engelska marknaden för bacon är likaså stabil.
På marknaderna i tredje land är det goda ordrar till Ryssland, medan Kina bromsat upp som följd av stora slaktningar i landet.
Japan är fortsatt stabilt..

Marknadskommentarer från grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: I Europa har smågrispriset haft en nedåtgående riktning den gångna veckan. I Danmark är grisen ner i deras normalpris, som ligger runt 350 - 400 DKK. Både Tyskland och Danmark bedömer att det är det dåliga vädret i Europa som håller marknaden i koppel. Det uttrycks dock ingen oro för att priserna ska fortsätta falla, vilket man får se som positivt.
Den svenska importen av griskött har minskat de senaste månaderna. Tyvärr har även exporten minskat. Under april importerade vi ca 6 550 ton, medan mars månad låg på ca 7 000 ton. Exporten låg i april på 1 350 ton, medan den i mars låg på 1 700 ton.
På våra råvarumarknader är det idag på gränsen till prisrally på både spannmålen samt sojan och majsen. Detta gör fodermarknaden ganska osäker och tråkig att titta på. Att fodret kommer att gå upp i de närmaste, kan vi vara rätt säkra på, men med hur mycket är svårt att säga. Många tror att foderpriserna kommer att ligga på dessa nivåer ett bra tag. Jag är av en annan uppfattning och tror att dom kommer ha en sjunkande trend till hösten och framöver.

Bloggat:
Grisgeneralen
Svenskt Kött gör bort sig igen!
Under Almedalsveckan hade “Köttfri måndag” ett framträdande. Där fanns även vår organisation Svenskt Kött med. Det är absolut fel, att den organisation som ska lämna positiv information om vårt producerade kött uppträder ihop med de som vill minska köttkonsumtionen.Vi betalar 1 kr per producerad gris till Svenskt Kött. Dessutom kommer det pengar från nötköttet, LRF och slakterierna, sammanlagt över 10 milj kr per år.
Det är enbart de större slakterierna som betalar. Jag räknar med att en var producent kan vägra att betala till en så illa skött organisation som Svenskt Kött.
VD Maria Forshuvud och styrelsen med Magnus Lagergren som ordförande måste skärpa sig eller lämna sina uppdrag. Jag tror att en nedläggning av Svenskt Kött kan vara nödvändig om man inte följer stadgarna. Våra slakterier kan troligtvis få bättre utväxling för våra 10 mkr än vad Svenskt Kött kan få.

Gunnelas blogg
Intressanta argument för importerat kött
Mina Sigill-kollegor var på mässan Gastro Nord och hämtade hem broschyrer från exportörer och grossister av restaurangråvaror. Här kan man läsa om hur U.S Meat export federation marknadsför amerikanskt nötkött : Efter uppfödning på den vidsträckta prärien i 15 månader flyttas de till ”områden” (mitt citat) där de under minst 100 dagar föds upp med en mix av majs, spannmål, hö och alfa alfa. En skönskrivning av amerikanska feed lots, där tusentals djur transporteras långa sträckor för att födas upp oerhört intensivt i fållor med generell antibiotika- och hormonbehandling (dock inte för export till EU) . Marmoreringen sägs just bero på att boskapen bara äter spannmål – hur naturligt är det? En grossist skryter med det ljusa och finfibriga kalvköttet från Holland (ibland från Sverige och Sydamerika) som ett tecken på att djuren har haft det bra! Det ljusa och fina kalvköttet, som byggde på anemiska kalvar, var just den typ av extrem uppfödning, som Sverige tog avstånd från redan på 80-talet. Ätkvalitet har inte med färgen att göra. Det finns EU-direktiv för kalvuppfödning, där man ska uppnå vissa hemoglobinvärden och ge kalvarna stråfoder. Men unga kalvar transporteras från många olika länder för uppfödning i Holland där olika smittor blandas. Det gör uppfödning starkt antibiotika-beroende. Köp inte holländskt kalvkött!

Bloggar du om grisar?
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan. /LG

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 28

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är gått upp till
22,97 kr 11 juni. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp

Slakteri Viktgr kg v 28 v 27 v 26 v 25
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Spotmarknaden Sva flexibla 17,00 17,00 17,00 17,00
Ginsten Slakteri 65-94,9 16,00 16,00 16,00 16,00
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 15,70 15,70 15,70 15,70
Dahlbergs 71-96,9 15,00 15,00 15,00 15,00
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 14,60 14,60 14,45 14,45
Skövde Slakteri 72-96,9 14,50 14,50 14,50 14,50
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 14,00 14,00 14,00 14,00
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 72-93,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 28 v 27 v 26
13,10 Danish Crown 70,0–87,9 dkr 11,30 11,30 11,30
26,66 Nortura 71,1–90,0a nkr 21,99 21,99 22,41
13,14 HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro 1,52 1,52 1,52
12,88 HK Agri grund 76 – 92,5b euro 1,49 1,49 1,49
12,71 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,47 1,47 1,47
12,28 Österbottens 78 – 98 euro 1,42 1,42 1,42
13,40 Snellman 80–105 euro 1,55 1,55 1,53
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- - - -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 27 v 27 v 26 v 25 v 24
6 juli Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,84 Tyskland 1,60 1,63 1,63 1,63 1,72
3 jul jämförbara**
15,76 Spanien - 1,822 1,822 1,822 1,822
15,47 England - 1,789 1,818 1,801 1,798
14,99 Italien - 1,734 1,633 1,633 1,563
14,61 Frankrike - 1,690 1,643 1,639 1,622
14,31 Danmark - 1,655 1,656 1,656 1,656
14,35 Tjeckien - - 1,659 1,671 1,691
13,97 Polen - - 1,616 1,667 1,641
13,67 Belgien - 1,581 1,569 1,569 1,618
13,63 Tyskland - 1,576 1,576 1,567 1,666
13,25 Holland - 1,532 1,532 1,532 1,589
13,12 Irland - 1,517 1,497 1,497 1,497
12,96 Österrike - 1,499 1,499 1,499 1,561
9,32 Sverige - 1,078 1,071 1,071 1,053
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
17 jun Land v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
Skr euro euro euro euro euro
14,86 EU, medelpris 1,683 1,674 1,659 1,635 1,615
-
17,48 Cypern 1,980 1,980 1,920 1,870 1,860
16,60 Malta 1,880 1,880 1,880 1,880 1,880
15,95 Grekland 1,807 1,807 1,798 1,727 1,727
15,92 England 1,803 1,803 1,818 1,815 1,815
15,89 Portugal 1,800 1,770 1,750 1,720 1,700
15,89 Lettland 1,800 1,705 1,694 1,757 1,723
15,80 Bulgarien 1,790 1,790 1,790 1,788 1,788
15,75 Spanien 1,784 1,784 1,752 1,717 1,691
15,69 Polen 1,777 1,735 1,699 1,660 1,617
15,47 Luxemburg 1,753 1,717 1,717 1,713 1,698
15,39 Rumänien 1,743 1,724 1,700 1,678 1,669
15,38 Tjeckien 1,742 1,724 1,716 1,734 1,709
15,32 Slovakien 1,735 1,740 1,720 1,702 1,717
15,15 Ungern 1,716 1,682 1,661 1,653 1,643
14,94 Tyskland 1,693 1,724 1,714 1,714 1,683
14,85 Litauen 1,682 1,778 1,700 1,662 1,635
14,68 Estland 1,663 1,657 1,657 1,657 1,654
14,65 Österrike 1,660 1,660 1,658 1,663 1,632
14,64 Italien 1,658 1,608 1,611 1,607 1,607
14,61 Finland 1,655 1,634 1,635 1,635 1,616
14,42 Slovenien 1,634 1,611 1,609 1,604 1,592
14,14 Sverige 1,602 1,593 1,581 1,560 1,549
13,99 Belgien 1,585 1,572 1,572 1,517 1,517
13,84 Danmark* 1,568 1,568 1,543 1,511 1,511
13,76 Irland 1,559 1,558 1,559 1,557 1,558
13,86 Frankrike 1,570 1,570 1,520 1,450 1,450
13,70 Holland 1,552 1,549 1,549 1,549 1,503
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
4 juli
27 juni
20 juni
13 juni
Utbud
2390
2205
2205
1860
Sålda
1950
1435
1435
1260
Medelpris, euro
1,66
1,64
1,64
1,68
Lägst
1,64
1,63
1,63
1,66
Högst
1,66
1,70
1,70
1,69
Medelpris, skr
14,35
12,71
12,71
14,81

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,30 kr, galtar 5,30 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 28 v 27 v 26 v 25
Knorrevången Fri vikt, klass 9,60 9,60 9,60 9,60
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 9,30 9,30 9,30 9,30
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 9,00 9,00 9,00 9,00
Dalsjöfors 58% 8,25 8,25 8,25 8,25
KLS Ugglarps 140- 7,50 7,50 7,50 7,50
Dahlbergs 140- 7,30 7,30 7,30 7,30
Ginsten 140,1 kg- 6,80 6,80 6,80 6,80
Skövde 140- 6,50 6,50 6,50 6,50
Scan 140- 6,12 6,12 6,12 6,12
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Knorrevången oflådd 6,00 6,00 6,00 6,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 5,10 5,10 5,10 5,10
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka.
Suggor 9,60, galtar 6,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 28 v 27 v 26
8,70
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,50 7,30 7,70
18,83
Nortura Fri vikta nkr 16,24 16,24 16,26
Finland
7,49
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
5,73
HK Agrii Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
5,38
Österbottens Fri vikt, E euro 0,61 0,61 0,61
5,29
Spotmarknaden Fri vikt, E euro 0,60 0,60 0,60
Tyskland
10,56
ZNVG 56 % euro 1,20 1,20 1,20
Galtar
7,54
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,50 6,30 6,70
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 27 v 26 v 25 v 24 v 23 v 22 v 21
Pund
10,77
10,97
10,91
10,89
11,11
11,21
11,21
Dollar 6,90 7,02 6,96 7,02 7,18 7,24 7,15
Euro 8,65 8,79 8,83 8,82 9,03 8,97 8,99
Dansk 1,16 1,18 1,18 1,18 1,21 1,20 1,21
Norsk 1,15 1,16 1,17 1,17 1,18 1,19 1,19
Yen 8,66 8,84 8,74 8,84 9,04 9,19 8,99
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 29 v 28 v 27 v 26
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 22,50 22,50 22,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 21,30 21,30 20,80
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 21,00 21,20 21,20
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 22,00 22,00 22,00
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 565 565 565
SLS (Scan)
Plus 30 kg - 550 550 550
Marknadstillägg/avdrag 10 10 10 10
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
30 kg5, säljare begär ej bud ej bud ej bud ej bud
30 kg5, köpare betalar 700 700 700 700
Finsk smågris 30 kg, köp 85,22€ 85,22€ 85,22€ 85,22€
Dansk smågris 30 kg6 sälj 550 kr 550 kr 550 kr 550 kr
Dansk smågris 7 kg6 sälj 317 kr 317 kr 317 kr 317 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - brist brist brist
KLS Ugglarps - balans balans balans
Skövde Slakteri - brist brist brist
Dalsjöfors Slakteri - brist brist brist
Dahlbergs Slakteri - brist brist brist
Ginsten - balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 28 v 27 v 26 v 25 v 24
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
274
Basis 7 kg 237 237 237 234 234
461
Basis 30 kg 398 398 398 395 395
280
SPF+Myc 7 kg 242 242 242 239 239
467
SPF+Myc 30 kg 403 403 403 400 400
285
SPF 7 kg 246 246 246 243 243
472
SPF 30 kg 407 407 407 404 404
1062
Økologi 30 kg 916 899 899 898 898
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
916
25-kilos 770 770 770 770 770
HK Agri euro euro euro euro euro
428
25-kg, Priimuus 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50
Snellmans
596
Klass S40, 30 kg* 69 69 69 69 69
Tyskland
440
ZNVG 28 kg 51 53 54 54 58
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
17 jun Land v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
Skr euro euro euro euro euro
419 EU, medelpris 47,54 47,52 47,94 48,25 48,62
-
706 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
688 Sverige 77,92 77,12 74,82 73,95 73,51
623 Tjeckien 70,60 62,30 61,57 59,88 56,61
605 Slovakien 68,59 61,97 68,44 65,00 65,42
596 Italien 67,50 68,84 69,69 72,04 72,04
516 Finland 58,45 55,71 55,31 57,10 53,63
498 Tyskland 56,50 57,10 58,70 59,00 59,00
473 England 53,62 53,62 55,01 55,25 55,25
455 Ungern 51,57 45,04 50,22 51,79 57,96
437 Estland 49,57 38,20 42,53 37,20 37,57
410 Belgien 46,50 46,50 46,50 47,00 47,00
399 Danmark* 45,21 45,35 44,41 43,33 43,32
373 Spanien 42,32 42,32 42,12 42,48 43,20
363 Luxemburg 41,20 44,70 44,70 43,60 41,70
361 Polen 40,89 41,21 41,37 41,59 42,61
348 Holland 39,50 40,50 40,50 40,50 41,50
309 Frankrike 35,00 35,00 34,80 35,40 35,40
264 Portugal 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsdjur, dräktiga utslagssuggor
Köpare betalar Ålder v 28 v 27 v 26 v 25
Spotmarknaden 12 veckor 3000 3000 3000 3000