@-GRIS 20 juli 2012
Senaste uppdatering gjord 27 juli 19,07
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!


Senaste nytt om priser
och marknaden

Det som står här är arbetskopia, fram tills jag skickar sidan som email på fredagskvällen. Det kan tillkomma uppgifter även senare. Uppdatera gärna innan du läser.


Oförändrade priser, men det finns goda tecken
Vi är nu mitt inne i semesterperioden och Sverige står mer eller mindre stilla. Det betyder inte att grispriserna behöver stå stilla, men vädret orsakar att de relativt små volymer griskött vi har att sälja i Sverige räcker bra till. Men, som Tommy Ögren säger i sin kommentar, när solen tittar fram rusar försäljningen. Ginsten på västkusten ser klart, att turisterna har betydelse för försäljningen.
Priserna är mycket stabila i centrala och norra Europa, men i söder, dit många turister flytt från regnet, är det tryck på priserna uppåt.
I Sverige händer inget alls med priserna, men i Danmark stiger suggorna för andra gången på två veckor. Det brukar vara en indikator för priset på slaktgrisar. Danska grispriset kan därför förväntas stiga inom kort. I Tyskland har priset på internetauktionen stigit till en nivå 5 cent över officiella priset. Det indikerar också en pristrend. Men som sagts, ett högtryck i väderleksrapporten, är det som sätter grispriserna i rörelse uppåt.
Finska Figens start av försäljningen av finska gener i Sverige, har fått Per Wallgren att erinra om de regler som gäller för import av levande djur och sperma. Läs hans inlägg här nedan. /LG 120720

Angående annonsen om genetiskt material från Finland
Jag hör av mig till Grisportalen med anledning av en annons från Figen AB i Finland, som gör reklam för inköp av livdjur och sperma, samt rådgivning, från Finland.
Naturligtvis står det var och en fritt att köpa det eller de material som vederbörande önskar, men vid import av levande material, dvs livdjur eller spermier, måste varje importör vara
1) Registrerad som importör
2) Följa de regler som myndigheter och bransch i Sverige satt upp.
Om detta står ingenting i annonsen, vilket är såväl olyckligt som allvarligt. I synnerhet som annonsen länkar direkt till en beställnings-site!!
Det kan i detta fall exempelvis vara av intresse att MRSA (multiresistenta stafylokocker) vid upprepade tillfällen påvisats i Finland och att samtliga svenska avels- och gyltproducerande besättningarna vid en undersökning under vintern 2011-12, där 90 djur per besättning testades vara fria från MRSA.
Det är viktigt att de som eventuellt överväger att handla genetiskt material från Figen AB, innan de gör så, tar kontakt med myndigheter (SJV - Jordbruksverket) och branschorgan (SDS - Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll), så att eventuella importer går till på ett kontrollerat och korrekt sätt.
Om ni inte vet hur ni ska göra, så ta kontakt med era ordinarie veterinärer eller rådgivare och be om hjälp.
Per Wallgren
Statsveterinär och professor vid SVA
Adjungerad professor vid SLU

Stabila priser överallt i EU
Priserna på slaktgrisar är stabila i nästan hela EU. I Holland sjönk dock priset något, med 1 cent. I Frankrike började torsdagens Breton-auktion med höjning med 3,5 cent. Priserna blev oförändrade även i Sverige och England, men pga ändringar av valutan steg priset något.
De volymer som bjuds ut i många EU-länder har minskat, vilket gör att köttet är lätt att placera.
Från Österrike rapporteras att mer och mer frusit kött släpps på marknaden, vilket inte är bra för det färska köttet. Det verkar som om handeln försöker minimera prisriskerna de har att ta.
Även om många priser är oförändrade, visar sig marknaden mycket mer positiv i södra Europa än i centrala Europa. Detta trots höjningarna i Frankrike denna vecka och Italien förra veckan. I söder har man fördelen av sommarens många turister med god aptit. I samma riktning på priset verkar värmen, som gör att grisarna växer sämre. De mycket låga slaktvikterna i Spanien är en signal som visar knappa utbud av kött.
Av många aktörer på den europeiska marknaden, klassas Tyskland som en "broms" för prisutvecklingen i hela Europa. Den stora prisskillnaden mellan Tyskland och länder som Danmark, Frankrike och Spanien är en tydlig signal för detta. Även med de förmånliga erbjudanden som tyska slaktare gjort, betraktas de som en börda även för den inhemska prisnivån.
Trend för tyska marknaden: En del förändringar av slakteriernas egna priser gjordes under veckan, trots det officiella stabila priset. Vion körde vidare med den hårda linjen och egna priset 1,58 €. Westfleisch sägs ha vänt tillbaka till en nivå på 1,60 €. Danish Crown, som är en nykomling i Tyskland, hade också priset 1,58 €. Många handlare av djur och föreningar av producenter, väntar sig oförändrade priser nästa vecka. Tillgång och efterfrågan är väl balanserad. Det talar för stabila priser nästa vecka. ISN 120720
Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Vi slaktar och styckar enligt plan.
Fortsatt bra fart på marknaden och försäljningen är genomgående bra och balanserad.
Läget och noteringen på smågris är oförändrat nästa vecka.

KLS Ugglarps
Marknaden är i stort sett oförändrad jämfört med föregående vecka.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Vi har åter haft en bra vecka i försäljningen. Det är turisterna på västkusten, som svarar för trycket i efterfrågan.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Det är relativt bra försäljning i Sverige, medan export och charkråvara pressas av stärkt kronkurs.

Skövde Slakteri
Tommy Ögren: -Det har varit lite upp och sedan ner i veckan. I mitten av veckan brände det till ordentligt i försäljningen av grillprodukter, när solen tittade fram. Det är kotlett och karré som efterfrågas mest.
-Men skinka har gått riktigt bra också, vilket inte är vanligt så här års. Det är inläggning till julskinka som säljer.

Spotmarknaden.se
Per Karlsson: -

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Marknden är normal för årstiden och det är balans i slakt och förmedling.

HK Agri (HKScan.
Ulf Jahnsson: -Vi har äntligen fått bättre väder i Finland, vilket sätter fart på försäljningen av grillprodukter. Finska folket är nu mitt upp i djupsemestern, dvs nästan hela Finland har semester. -Slakten är normal och smågrisar visar balans.
-Orosmolnet nu är priserna på foder, som är all time hight. Spannmål kostar 200 € och sojan väntas ligga på 500 € i höst.

Danish Crown
-

Marknadskommentarer från grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: Ett lugn vilar fortfarande över Europas grismarknad, inga större förändringar har rapporterats. Kraftigt stigande priser rapporteras på spannmålen i Europa under de senaste veckorna. Undantag i detta prisrally är dock fodervetet. Det är väderförhållandena i USA och Ryssland som driver priserna uppåt och det spekuleras också i att de volymer som kommer att skördas har dålig kvalitet. Därav fodervetets eftersläpning.
Forskare i USA har gjort väderstudier om PRRS spridning. Det visar sig att en varm, solig och torr dag har PRRS svårt att sprida sig i luften, medan kalla, dimmiga och molniga dagar med hög fuktighet har PRRS betydligt lättare för att förflytta sig. Detta kan ha stor betydelse för hur man hanterar djurtransporter och annat i vissa områden.

Bloggat:
Grisgeneralen
Modern banking
Banker är inte vad de har varit. Kunnigheten om animalieproduktion är dålig och bedömningar växlar med tjänstemännen. Det kan vara förödande för lantbruket.
Ränta på inlåningen har försvunnit, avgifter har kommit och större uttag måste anmälas i förväg. Och vi som kunder behandlas allt sämre.
Däremot radar den ena storbanken efter den upp rekordvinster.

Gunnelas blogg
Offentlig upphandling het fråga i Almedalen
Några citat från Almedalens seminarier och debatter: Har Eskil Erlandssons Matlandet blivit pratlandet? Det räcker inte med Västerbottensost och Kalixrom för att behålla en levande landsbygd! Svensk livsmedelsindustri behöver inte svenska bönder, när det är förädlingen som är viktigast för värdet i produkterna!? Utan svenska bönder flyttar industrin utomlands.
Offentlig upphandling var ett hett ämne i Almedalen. En kontroversiell fråga verkar vara ett förslag om en ny myndighet för upphandling. Nu finns en EU-dom som godkänt en holländsk upphandlare som ställt krav på Fair Trade i sin upphandling. Domen öppnar upp för ökade möjligheter att ställa krav på produktionskvalitet.

Bloggar du om grisar?
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan. /LG

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 30

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är gått upp till
22,97 kr 11 juni. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp

Slakteri Viktgr kg v 30 v 29 v 28 v 27
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Spotmarknaden Sva flexibla 17,00 17,00 17,00 17,00
Ginsten Slakteri 65-94,9 16,00 16,00 16,00 16,00
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 15,70 15,70 15,70 15,70
Dahlbergs 71-96,9 15,00 15,00 15,00 15,00
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 14,50 14,50 14,60 14,60
Skövde Slakteri 72-96,9 14,50 14,50 14,50 14,50
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 14,00 14,00 14,00 14,00
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 72-93,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 30 v 29 v 28
12,88 Danish Crown 70,0–87,9 dkr 11,30 11,30 11,30
26,66 Nortura 71,1–90,0a nkr 21,99 21,99 21,99
12,95 HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro 1,52 1,52 1,52
12,69 HK Agri grund 76 – 92,5b euro 1,49 1,49 1,49
12,52 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,47 1,47 1,47
12,09 Österbottens 78 – 98 euro 1,42 1,42 1,42
13,20 Snellman 80–105 euro 1,55 1,55 1,55
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- - - -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 30 v 29 v 28 v 27 v 26
20 juli Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,63 Tyskland 1,60 1,60 1,60 1,63 1,63
17 jul jämförbara**
15,74 Italien - 1,848 1,753 1,734 1,633
15,60 England - 1,832 1,812 1,789 1,818
15,52 Spanien - 1,822 1,822 1,822 1,822
14,27 Polen - - - 1,675 1,616
14,19 Tjeckien - - - 1,666 1,659
14,10 Frankrike - 1,665 1,637 1,690 1,643
14,10 Danmark - 1,655 1,655 1,655 1,656
13,17 Tyskland - 1,546 1,546 1,576 1,576
13,15 Belgien - 1,544 1,544 1,581 1,569
12,92 Irland - 1,517 1,517 1,517 1,497
12,77 Österrike - 1,499 1,499 1,499 1,499
12,72 Holland - 1,494 1,503 1,532 1,532
9,40 Sverige - 1,104 1,093 1,078 1,071
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
17 jun Land v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
Skr euro euro euro euro euro
14,86 EU, medelpris 1,683 1,674 1,659 1,635 1,615
-
17,48 Cypern 1,980 1,980 1,920 1,870 1,860
16,60 Malta 1,880 1,880 1,880 1,880 1,880
15,95 Grekland 1,807 1,807 1,798 1,727 1,727
15,92 England 1,803 1,803 1,818 1,815 1,815
15,89 Portugal 1,800 1,770 1,750 1,720 1,700
15,89 Lettland 1,800 1,705 1,694 1,757 1,723
15,80 Bulgarien 1,790 1,790 1,790 1,788 1,788
15,75 Spanien 1,784 1,784 1,752 1,717 1,691
15,69 Polen 1,777 1,735 1,699 1,660 1,617
15,47 Luxemburg 1,753 1,717 1,717 1,713 1,698
15,39 Rumänien 1,743 1,724 1,700 1,678 1,669
15,38 Tjeckien 1,742 1,724 1,716 1,734 1,709
15,32 Slovakien 1,735 1,740 1,720 1,702 1,717
15,15 Ungern 1,716 1,682 1,661 1,653 1,643
14,94 Tyskland 1,693 1,724 1,714 1,714 1,683
14,85 Litauen 1,682 1,778 1,700 1,662 1,635
14,68 Estland 1,663 1,657 1,657 1,657 1,654
14,65 Österrike 1,660 1,660 1,658 1,663 1,632
14,64 Italien 1,658 1,608 1,611 1,607 1,607
14,61 Finland 1,655 1,634 1,635 1,635 1,616
14,42 Slovenien 1,634 1,611 1,609 1,604 1,592
14,14 Sverige 1,602 1,593 1,581 1,560 1,549
13,99 Belgien 1,585 1,572 1,572 1,517 1,517
13,84 Danmark* 1,568 1,568 1,543 1,511 1,511
13,76 Irland 1,559 1,558 1,559 1,557 1,558
13,86 Frankrike 1,570 1,570 1,520 1,450 1,450
13,70 Holland 1,552 1,549 1,549 1,549 1,503
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
18 juli
11 juli
4 juli
27 juni
Utbud
1885
2055
2390
2205
Sålda
1885
1955
1950
1435
Medelpris, euro
1,65
1,63
1,66
1,64
Lägst
1,64
1,62
1,64
1,63
Högst
1,65
1,65
1,66
1,70
Medelpris, skr
14,05
13,96
14,35
12,71

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,30 kr, galtar 5,30 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 30 v 29 v 28 v 27
Knorrevången Fri vikt, klass 9,60 9,60 9,60 9,60
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 9,30 9,30 9,30 9,30
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 9,00 9,00 9,00 9,00
Dalsjöfors 58% 8,25 8,25 8,25 8,25
KLS Ugglarps 140- 7,50 7,50 7,50 7,50
Dahlbergs 140- 7,30 7,30 7,30 7,30
Ginsten 140,1 kg- 6,80 6,80 6,80 6,80
Skövde 140- 6,50 6,50 6,50 6,50
Scan 140- 6,12 6,12 6,12 6,12
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Knorrevången oflådd 6,00 6,00 6,00 6,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 5,10 5,10 5,10 5,10
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka.
Suggor 9,60, galtar 6,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 30 v 29 v 28
8,70
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,80 7,50 7,50
18,83
Nortura Fri vikta nkr 16,24 16,24 16,24
Finland
7,28
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
5,57
HK Agrii Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
5,22
Österbottens Fri vikt, E euro 0,61 0,61 0,61
5,14
Spotmarknaden Fri vikt, E euro 0,60 0,60 0,60
Tyskland
10,28
ZNVG 56 % euro 1,20 1,20 1,20
Galtar
7,54
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,80 6,50 6,50
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 29 v 28 v 27 v 26 v 25 v 24 v 23
Pund
10,86
10,84
10,77
10,97
10,91
10,89
11,11
Dollar 6,92 6,99 6,90 7,02 6,96 7,02 7,18
Euro 8,52 8,57 8,65 8,79 8,83 8,82 9,03
Dansk 1,14 1,15 1,16 1,18 1,18 1,18 1,21
Norsk 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,17 1,18
Yen 8,81 8,80 8,66 8,84 8,74 8,84 9,04
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 31 v 30 v 29 v 28
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 22,50 22,50 22,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 21,30 21,30 21,30
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 21,00 21,00 21,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 22,00 22,00 22,00
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 565 565 565
SLS (Scan)
Plus 30 kg - 550 550 550
Marknadstillägg/avdrag 10 10 10 10
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
30 kg5, säljare begär ej bud ej bud ej bud ej bud
30 kg5, köpare betalar 700 700 700 700
Finsk smågris 30 kg, köp 85,22€ 85,22€ 85,22€ 85,22€
Dansk smågris 30 kg6 sälj 550 kr 550 kr 550 kr 550 kr
Dansk smågris 7 kg6 sälj 317 kr 317 kr 317 kr 317 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - brist brist brist
KLS Ugglarps - balans balans balans
Skövde Slakteri - brist - brist
Dalsjöfors Slakteri - balans brist brist
Dahlbergs Slakteri - brist brist brist
Ginsten - balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 29 v 29 v 28 v 27 v 26
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
274
Basis 7 kg 237 237 237 237 237
461
Basis 30 kg 398 398 398 398 398
280
SPF+Myc 7 kg 242 242 242 242 242
467
SPF+Myc 30 kg 403 403 403 403 403
285
SPF 7 kg 246 246 246 246 246
472
SPF 30 kg 407 407 407 407 407
1043
Økologi 30 kg 915 916 916 899 899
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
916
25-kilos 770 770 770 770 770
HK Agri euro euro euro euro euro
424
25-kg, Priimuus 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50
Snellmans
617
Klass S40, 30 kg* 72 72 69 69 69
Tyskland
420
ZNVG 28 kg 47 49 51 53 54
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
17 jun Land v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
Skr euro euro euro euro euro
419 EU, medelpris 47,54 47,52 47,94 48,25 48,62
-
706 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
688 Sverige 77,92 77,12 74,82 73,95 73,51
623 Tjeckien 70,60 62,30 61,57 59,88 56,61
605 Slovakien 68,59 61,97 68,44 65,00 65,42
596 Italien 67,50 68,84 69,69 72,04 72,04
516 Finland 58,45 55,71 55,31 57,10 53,63
498 Tyskland 56,50 57,10 58,70 59,00 59,00
473 England 53,62 53,62 55,01 55,25 55,25
455 Ungern 51,57 45,04 50,22 51,79 57,96
437 Estland 49,57 38,20 42,53 37,20 37,57
410 Belgien 46,50 46,50 46,50 47,00 47,00
399 Danmark* 45,21 45,35 44,41 43,33 43,32
373 Spanien 42,32 42,32 42,12 42,48 43,20
363 Luxemburg 41,20 44,70 44,70 43,60 41,70
361 Polen 40,89 41,21 41,37 41,59 42,61
348 Holland 39,50 40,50 40,50 40,50 41,50
309 Frankrike 35,00 35,00 34,80 35,40 35,40
264 Portugal 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsdjur, dräktiga utslagssuggor
Köpare betalar Ålder v 30 v 29 v 28 v 27
Spotmarknaden 12 veckor 3000 3000 3000 3000